Faculty of Regional Development and International Studies - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 161

StateNameFrom
Until
Type
Supervisor
Department
obhájený A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students
2015
2015
Foreign edu.
DSS FRDIS
obhájený Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)2016
2017
IGA
DENR FRDIS
obhájený
Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)
2016
2017
IGA
DL FRDIS
obhájený Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)2016
2016
IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
obhájený Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)2015
2016
IGA
E. Taterová
DTS FRDIS
řešený Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)
2017
2017
IGADSS FRDIS
obhájený
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkum
DRD FRDIS
řešený
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGA
J. CahaDRD FRDIS
řešený
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
2015
2016IGA
DSS FRDIS
obhájený20162017
IGA
V. Svatošová
DRBE FRDIS
řešený
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016--IGAE. T. Quartey
DRBE FRDIS
řešený
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)
2008
2009
GAČRI. Blažková
DRBE FRDIS
řešený
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget
2019
2019
Smluvní výzkumJ. Rajchlová
DRBE FRDIS
řešený
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative
2017
--
IGA
DTS FRDIS
připravovaný
Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt
2018--
V4
DPM FRDIS
obhájený
2014
2015
OP
M. HorákDL FRDIS
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZB. Minařík
FBE
obhájený
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011TS VZ
DRBE FRDIS
obhájený
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZ
V. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011
eTS VZ
V. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
řešený Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele
2018
2019IGA
DTS FRDIS
obhájený
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím
2017
2018
IGADTS FRDIS
obhájený
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)2016
2017
IGA
DASD FRDIS
zamítnutý
Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)
2014
2014GAČRDENR FRDIS
ukončený
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)
2007
2011
Other
I. VyskotFFWT
obhájený
2015
2015
IGA
DL FRDIS
ukončený
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
Specifický
DRBE FRDIS
řešený
2017
2018
IGA
DTS FRDIS
řešený Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--IGADL FRDIS
ukončený
Estetická hodnota krajiny a rekreace
20152015IGAH. LorencováDENR FRDIS
řešený
EU as an Actor of Human Security in Kosovo
2019
2019
IGA
V. ĐorđevićDTS FRDIS
obhájený Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-2013
2017
2018
MPO
DRBE FRDIS
řešený
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku
2017
--
IGA
DTS FRDIS
obhájený20182018IGAM. HorákDL FRDIS
obhájený
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
20152015IGAB. Daňková
DRBE FRDIS
řešený
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019--
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
Food security in the region in the context of the development of contemporary agribusiness (15/2014)
2014
2014
IGADRBE FRDIS
ukončený
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016Other
DFG FH
ukončený Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí2016
2017
IGA
H. Lorencová
DENR FRDIS
ukončený
Global Survey of Ayahuasca drinking: practices, beliefs and reported effects on health and wellbeing (1545143.3)
2018
2019
Other
DL FRDIS
obhájený2016
2016
IGADL FRDIS
přijatý
Health Inequalities in the Czech Republic: Importance and Relationship of Health Determinants of Population in Territorial Disparities
2020
2021
TAČR
D. Hübelová
DSS FRDIS
přijatý
Health status index as a way of promoting equality and reducing regional disparities in the Czech Republic
2019
2019
IGA
DSS FRDIS
zamítnutý Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011
IGA
DLM FFWT
ukončený
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016
IGA
I. KarberováDENR FRDIS
obhájený Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje2019
2019
IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
podaný
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)
2013
--Other
DENR FRDIS
řešený
Impact Evaluation of Public Support on Business Performance and Development
2018
2018
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
20142015IGA
DRBE FRDIS
řešený Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018InternalH. Lorencová
DENR FRDIS
obhájený Implementation of the Course Professional Spanish Terminology in the Study Program International Territorial Studies at FRDIS MENDELU (B-1506)
2015
2015RP
DL FRDIS
řešený
Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countries (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)2012
2014
OP
L. Grega
DRBE FRDIS
připravovaný
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)
20152015
IGA
DTS FRDIS
obhájený Innovation of Language Education at the Department of Languages and Cultural Studies FRDIS MENDELU (13.8)
2014
2014
RPM. HorákDL FRDIS
řešený2020
2020
InternalM. HorákDL FRDIS
řešený
Innovative companies in South Moravia and their role in regional development2018
2018
IGAP. PtáčekDSS FRDIS
řešený
Intelligence services in Czech republic and Slovakia in the context of global terrorism
2018
--
IGA
M. KovaničDSS FRDIS
řešený
Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector
2017
2017
Other
E. A. von Bennewitz ÁlvarezDTS FRDIS
obhájený Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)20162016IGA
DTS FRDIS
ukončený
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
2014
2014
DENR FRDIS
ukončený
20142014
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
ukončený Land and the marginalization of family agriculture (6/2014)20142015
IGA
DTS FRDIS
ukončený
Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine
2012
2012
OtherJ. Daňková
DTS FRDIS
řešený Local strategies for adaptation to climate change and mitigation measures of the city of Tišnov
2020
2021
Smluvní výzkumJ. Schneider
DENR FRDIS
obhájený
Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)
2017
2017
IGA
DRD FRDIS
řešený Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech2017--IGAI. KarberováDENR FRDIS
řešený
Market Dynamics in the Supply Chains: Efficiency and Sustainability Implications
20202020IGAI. Blažková
DRBE FRDIS
řešený
Methodological approach to economic analysis of businesses (402/09/1365)2009
2011
GAČRDRBE FRDIS
podaný
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)
2013
--
TAČR
DENR FRDIS
řešený
Microfinance as an effective tool for job creation in EU
2017
--
IGAG. Chmelíková
DRBE FRDIS
obhájený
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)
20162017
IGA
DRD FRDIS
obhájený20152016IGADRBE FRDIS
obhájený
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu
2016
2017
IGA
DRD FRDIS
obhájený
2014
2015
IGADRD FRDIS
řešený Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011
FRVŠ
DASD FRDIS
podaný
Nerovnosti v dopadu pandemie COVID-19 – kvalita života, práce a vzdělání: regionální a skupinové disparity
2020
--
TAČR
DSS FRDIS
řešený
Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách (TL03000202)
2020
2021
TAČRD. Hübelová
DSS FRDIS
řešený
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
2014
2014
InternalL. Havel
DENR FRDIS
ukončený
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)
2012
2012
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
řešený
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia
2015
2015
Internal
DSS FRDIS
ukončený Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014InternalA. Kozumplíková
DENR FRDIS
obhájený Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)
2016
2017
IGA
DRBE FRDIS
řešený
2018
2019
IGA
J. SmolíkDSS FRDIS
přijatý
Plan de acción local - LAP - adaptación al cambio climático de las zonas frágiles de la biodiversidad amazónica - Área regional Cordillera Escalera - Municipio distrital de Caynarachi - Lamas - Perú (017-2019010897)
2020
2020
OtherM. Horák
DL FRDIS
řešený Podpora governance na regionální úrovni
2019
2019
IGA
DRD FRDIS
ukončený
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)
2014
2014
Internal
N. PomazalováDSS FRDIS
ukončený
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)20142014
Internal
DSS FRDIS
řešený
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí2015
2015
Internal
N. Pomazalová
DSS FRDIS
obhájený
Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)
2014
2015IGADTS FRDIS
řešený Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumDENR FRDIS
obhájený
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
řešený
Possibilities of disparity solutions between the chosen regions (WD-57-07-01)
2007
2011
MMRDRBE FRDIS
ukončený Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
2014
2014
Internal
A. Kozumplíková
DENR FRDIS
obhájený
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)
2016
2017
IGA
DENR FRDIS
řešený
Proměny genderu jako sociokulturního fenoménu (SP3151291)
2015
--
IGA
DL FRDIS
přijatý
2017
--
IGA
DASD FRDIS
obhájený
Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )
2014
2014
IGA
N. PomazalováDSS FRDIS
řešený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
2013
InternalDENR FRDIS
řešený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
--
Internal
DENR FRDIS
obhájený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
2014
2014Internal
DENR FRDIS
obhájený
2014
2014
IGA
B. Daňková
DRBE FRDIS
ukončený
Raising awareness and publicity of the importance of forest functions in the landscape and near-natural watercourses in urban areas as a part of basin ecosystem services (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)
20152016
Other
J. Schneider
FRDIS
ukončený
Research of possibilities and limits of EVA ratio in financial management of businesses from food-processing sector.
2006
2008
GAČR
DRBE FRDIS
obhájený
2014
2014
IGA
DL FRDIS
obhájený Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)20142015
IGA
M. HrabálekDTS FRDIS
řešený
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí
2018--IGADRBE FRDIS
obhájený
2014
2015IGAG. Chmelíková
DRBE FRDIS
řešený Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)
2015
2018NAZVT. LošákDENR FRDIS
řešený Rozvoj mobilit akademických pracovníků
2015
2015
InternalN. PomazalováDSS FRDIS
řešený
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit
2015
2015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
obhájený
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)
20152016IGAO. KonečnýDRD FRDIS
řešený
Sdílená ekonomika v dopravě
2017
2017
TAČR
DRD FRDIS
řešený
Skripta - Příklady z praxe
2015
--
Other
DPM FRDIS
obhájený Sociocultural Aspects of Drug Addiction Treatment (FRRMS_IGA_2017/002)
2017
2017
IGA
DL FRDIS
řešený
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice
2018
--IGADASD FRDIS
obhájený
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
2018
2018
Internal
DRBE FRDIS
ukončený
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)
2013
2013
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
ukončený
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
20132013
DENR FRDIS
obhájený
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
2014
2014
IGA
J. Schneider
DENR FRDIS
obhájený
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory
20152016Smluvní výzkum
DENR FRDIS
řešený
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)
2015
2016
IGA
A. Kozumplíková
DENR FRDIS
řešený20162019Foreign edu.
DRBE FRDIS
obhájený
Sustainable agriculture and economic growth in developing countries (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )
20152016
IGA
DL FRDIS
řešený TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství
2015
--
TAČR
R. UlrichDRBE FRDIS
řešený TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRDRBE FRDIS
obhájený
2016
2016
IGAI. Zdráhal
DRBE FRDIS
ukončený THE EXTREME PRECIPITATION SCENARIOS FOR THE RISK ANALYSIS OF ASSESING THE ECONOM, SUSTAINABLE AND ENVIROMENTALLY FRIENDLY SEWERAGE SYSTEM DESIGNS (GA103/07/0676 )
2007
2010
GAČR
DASD FRDIS
řešený
The Impact of Structural Changes on the Performance of Agribusiness Firms (2017/009)2017
--
IGA
DRBE FRDIS
řešený
The importance of SME strategy in regional development
20202020
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
20172018
IGA
V. Svatošová
DRBE FRDIS
obhájený The Importance of Strategy and Strategic management of Small and Medium-Sized Enterprises Primarily Focused on E-commerce
2018
2019IGADRBE FRDIS
řešený
The influence of sugar overconsumption on the cognitive functions of univesity students
2016
2016IGADL FRDIS
řešený The positions of Czech political subjects towards migration in the context of the European migration crisis
2018
--IGAM. Hrabálek
DTS FRDIS
řešený
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )
2019
2022
Foreign edu.
DRBE FRDIS
řešený
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)
2015
2016IGADTS FRDIS
zamítnutý
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví
2010
2010
FRVŠ
DTS FRDIS
řešený
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
20182019
Smluvní výzkum
I. VyskotDENR FRDIS
řešený
20192020OtherDL FRDIS
řešený
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGA
DENR FRDIS
ukončený
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )
2008
2010
Specifický
J. JánskýDRBE FRDIS
řešený
Valuation of Dot-Com Businesses2013
--
GAČR
DRBE FRDIS
řešený
Valuation of Dot-Com Companies (GPP403/12/P731)
2012
--
GAČR
M. SabolovičDRBE FRDIS
obhájený
2014
2015
IGAA. KozumplíkováDENR FRDIS
obhájený
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)
2017
2017
IGA
DTS FRDIS
řešený
2015
2016
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)
2018
2018IGADRD FRDIS
řešený
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)
2016
2018GAČR
DENR FRDIS
obhájený
Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)20142014
IGA
J. RajchlováDRBE FRDIS
obhájený
Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)
2015
2015IGA
DENR FRDIS
obhájený
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)
2015
2016IGAT. Lošák
DENR FRDIS
řešený Vývoj změn v krajině2017
2018
IGA
DENR FRDIS
obhájený
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015
IGA
J. Rajchlová
DRBE FRDIS
obhájený
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje
20162017IGADPM FRDIS
přijatý
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)
2015
2015
IGA
DENR FRDIS
obhájený
2014
2015
IGAV. Bečvářová
DRBE FRDIS
řešený Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice2017
2017
Specifický
DLM FFWT
podaný Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)2013--FRVŠDENR FRDIS
obhájený
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe20192019
Internal
DRBE FRDISKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparationřešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:
zrušený
cancelledobhájený
defended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected