Faculty of Regional Development and International Studies - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 158

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students
2015
2015
Foreign edu.
N. PomazalováDSS FRDIS
Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
J. Schneider
DENR FRDIS
Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)
2016
2017
IGA
DL FRDIS
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGA
DRBE FRDIS
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)
2015
2016
IGA
DTS FRDIS
Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)
2017
2017IGA
DSS FRDIS
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkum
DRD FRDIS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGA
DRD FRDIS
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
2015
2016
IGADSS FRDIS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání
2016
2017
IGA
DRBE FRDIS
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016
--
IGA
E. T. QuarteyDRBE FRDIS
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)
2008
2009
GAČR
DRBE FRDIS
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget
2019
2019
Smluvní výzkum
J. RajchlováDRBE FRDIS
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative
2017
--
IGADTS FRDIS
Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt
2018--V4P. Máchal
DPM FRDIS
Cyril and Methodius Route for Developing Cultural Activities and Cultural Tourism (22410120061)
2014
2015OPM. Horák
DL FRDIS
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
20052011VZ
FBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
20052011TS VZDRBE FRDIS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZ
V. BečvářováDRBE FRDIS
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)2005
2011
eTS VZP. SyrovátkaDRBE FRDIS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011
eTS VZ
K. VinohradskýDRBE FRDIS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
20052011
eTS VZ
V. BečvářováDRBE FRDIS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZ
I. ŽivělováDRBE FRDIS
Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele
2018
2019
IGA
DTS FRDIS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím
2017
2018
IGA
E. Taterová
DTS FRDIS
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)
20162017IGAD. Hübelová
DASD FRDIS
Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)
20142014GAČRJ. SchneiderDENR FRDIS
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)
2007
2011
OtherI. Vyskot
FFWT
2015
2015
IGA
DL FRDIS
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
Specifický
G. ChmelíkováDRBE FRDIS
Enotourism as a sustainable adaptation strategy for small farmers In the Czech Republic and Chile (FRRMS_IGA_2017/011)2017
2018
IGAE. A. von Bennewitz Álvarez
DTS FRDIS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014--
IGA
E. Sapáková
DL FRDIS
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015IGAH. Lorencová
DENR FRDIS
EU as an Actor of Human Security in Kosovo
2019
2019
IGA
DTS FRDIS
2017
2018MPOI. Blažková
DRBE FRDIS
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017--
IGA
R. TurcsányiDTS FRDIS
2018
2018
IGAM. HorákDL FRDIS
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGA
B. DaňkováDRBE FRDIS
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. Chmelíková
DRBE FRDIS
Food security in the region in the context of the development of contemporary agribusiness (15/2014)
2014
2014
IGAI. ZdráhalDRBE FRDIS
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
Other
I. OndrášekDFG FH
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017IGAH. LorencováDENR FRDIS
Global Survey of Ayahuasca drinking: practices, beliefs and reported effects on health and wellbeing (1545143.3)20182019OtherM. Horák
DL FRDIS
Glocalization of Traditional Amazonian Medicine in the Czech Republic and Its Possible Therapeutic Applications in Local Conditions (FRRMS - IGA - 2016/003)2016
2016
IGAM. Horák
DL FRDIS
Health Inequalities in the Czech Republic: Importance and Relationship of Health Determinants of Population in Territorial Disparities
2020
2021
TAČR
D. Hübelová
DSS FRDIS
Health status index as a way of promoting equality and reducing regional disparities in the Czech Republic
2019
2019
IGA
DSS FRDIS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGAJ. SchneiderDLM FFWT
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu2016
2016
IGAI. Karberová
DENR FRDIS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
20192019IGA
DRBE FRDIS
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)
2013
--OtherI. Vyskot
DENR FRDIS
Impact Evaluation of Public Support on Business Performance and Development
2018
2018
IGAI. BlažkováDRBE FRDIS
2014
2015IGAI. Blažková
DRBE FRDIS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018InternalDENR FRDIS
Implementation of the Course Professional Spanish Terminology in the Study Program International Territorial Studies at FRDIS MENDELU (B-1506)20152015RPDL FRDIS
Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countries (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)2012
2014
OPDRBE FRDIS
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)
2015
2015
IGA
S. A. Darkwah
DTS FRDIS
Innovation of Language Education at the Department of Languages and Cultural Studies FRDIS MENDELU (13.8)2014
2014
RP
M. HorákDL FRDIS
2020
2020Internal
DL FRDIS
Innovative companies in South Moravia and their role in regional development20182018
IGA
DSS FRDIS
Intelligence services in Czech republic and Slovakia in the context of global terrorism
2018--IGAM. KovaničDSS FRDIS
Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector
2017
2017
OtherDTS FRDIS
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)
2016
2016
IGA
DTS FRDIS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
2014
2014
DENR FRDIS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů2014
2014
Smluvní výzkumA. Kozumplíková
DENR FRDIS
Land and the marginalization of family agriculture (6/2014)
2014
2015
IGA
DTS FRDIS
Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine
2012
2012
Other
J. Daňková
DTS FRDIS
2017
2017
IGA
DRD FRDIS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech
2017--IGAI. Karberová
DENR FRDIS
Market Dynamics in the Supply Chains: Efficiency and Sustainability Implications
2020
2020
IGA
DRBE FRDIS
Methodological approach to economic analysis of businesses (402/09/1365)
2009
2011
GAČR
I. ŽivělováDRBE FRDIS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)
2013
--
TAČR
A. KozumplíkováDENR FRDIS
Microfinance as an effective tool for job creation in EU
2017
--
IGA
G. ChmelíkováDRBE FRDIS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)
20162017IGA
DRD FRDIS
20152016IGA
DRBE FRDIS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu
20162017
IGA
DRD FRDIS
2014
2015
IGA
DRD FRDIS
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
2011
2011FRVŠK. SomerlíkováDASD FRDIS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
2014
2014
Internal
L. HavelDENR FRDIS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)
2012
2012
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia
2015
2015
Internal
DSS FRDIS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014
InternalA. KozumplíkováDENR FRDIS
2016
2017
IGA
R. RedlichováDRBE FRDIS
2018
2019IGAJ. Smolík
DSS FRDIS
Plan de acción local - LAP - adaptación al cambio climático de las zonas frágiles de la biodiversidad amazónica - Área regional Cordillera Escalera - Municipio distrital de Caynarachi - Lamas - Perú (017-2019010897)
2020
2020
Other
DL FRDIS
Podpora governance na regionální úrovni
2019
2019
IGA
O. Konečný
DRD FRDIS
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)2014
2014
Internal
DSS FRDIS
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)
20142014InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí
20152015Internal
DSS FRDIS
Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)
2014
2015
IGA
E. TaterováDTS FRDIS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkumA. KozumplíkováDENR FRDIS
Possibilities of disparity solutions between the chosen regions (WD-57-07-01)
20072011
MMR
DRBE FRDIS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice2014
2014
Internal
A. KozumplíkováDENR FRDIS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)
2016
2017
IGA
DENR FRDIS
Proměny genderu jako sociokulturního fenoménu (SP3151291)
2015
--
IGA
DL FRDIS
Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky2017
--
IGA
DASD FRDIS
20142014
IGA
DSS FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
2013
InternalI. VyskotDENR FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013
--
InternalI. VyskotDENR FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO2014
2014
Internal
DENR FRDIS
Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)2014
2014
IGA
DRBE FRDIS
Raising awareness and publicity of the importance of forest functions in the landscape and near-natural watercourses in urban areas as a part of basin ecosystem services (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)
2015
2016OtherFRDIS
Research of possibilities and limits of EVA ratio in financial management of businesses from food-processing sector.
2006
2008
GAČRG. ChmelíkováDRBE FRDIS
20142014IGADL FRDIS
Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)
2014
2015
IGADTS FRDIS
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018--
IGA
G. ChmelíkováDRBE FRDIS
Role podniků v rozvoji regionů (IGA č. 04/2014 )20142015
IGA
G. Chmelíková
DRBE FRDIS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)
2015
2018
NAZVDENR FRDIS
Rozvoj mobilit akademických pracovníků
2015
2015
Internal
DSS FRDIS
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit2015
2015
Internal
DSS FRDIS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)2015
2016
IGA
DRD FRDIS
Sdílená ekonomika v dopravě
20172017TAČR
DRD FRDIS
Skripta - Příklady z praxe
2015
--OtherP. Máchal
DPM FRDIS
Sociocultural Aspects of Drug Addiction Treatment (FRRMS_IGA_2017/002)2017
2017
IGAM. HorákDL FRDIS
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice2018
--
IGAD. HübelováDASD FRDIS
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
2018
2018Internal
DRBE FRDIS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)2013
2013
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
2013
2013
I. Vyskot
DENR FRDIS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
2014
2014
IGAJ. Schneider
DENR FRDIS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory
2015
2016
Smluvní výzkum
A. Kozumplíková
DENR FRDIS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)
20152016IGADENR FRDIS
2016
2019
Foreign edu.
DRBE FRDIS
Sustainable agriculture and economic growth in developing countries (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )2015
2016
IGA
DL FRDIS
2015--TAČRR. Ulrich
DRBE FRDIS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství
2015
--
TAČR
R. Ulrich
DRBE FRDIS
2016
2016
IGAI. Zdráhal
DRBE FRDIS
THE EXTREME PRECIPITATION SCENARIOS FOR THE RISK ANALYSIS OF ASSESING THE ECONOM, SUSTAINABLE AND ENVIROMENTALLY FRIENDLY SEWERAGE SYSTEM DESIGNS (GA103/07/0676 )
2007
2010
GAČR
M. Palát
DASD FRDIS
The Impact of Structural Changes on the Performance of Agribusiness Firms (2017/009)
2017
--IGA
DRBE FRDIS
The importance of SME strategy in regional development
2020
2020
IGA
V. SvatošováDRBE FRDIS
20172018IGA
DRBE FRDIS
The Importance of Strategy and Strategic management of Small and Medium-Sized Enterprises Primarily Focused on E-commerce
2018
2019IGA
DRBE FRDIS
The influence of sugar overconsumption on the cognitive functions of univesity students
2016
2016
IGA
E. Sapáková
DL FRDIS
The positions of Czech political subjects towards migration in the context of the European migration crisis
2018
--
IGA
DTS FRDIS
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )
2019
2022
Foreign edu.
DRBE FRDIS
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)
2015
2016
IGA
DTS FRDIS
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví20102010
FRVŠ
H. Lorencová
DTS FRDIS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
2018
2019
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
United for the Development of the Amazon (2019-1-CZ01-KA108-060643)20192020
Other
DL FRDIS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGA
T. Lošák
DENR FRDIS
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )20082010
Specifický
DRBE FRDIS
Valuation of Dot-Com Businesses
2013
--
GAČR
DRBE FRDIS
Valuation of Dot-Com Companies (GPP403/12/P731)
2012
--
GAČR
DRBE FRDIS
2014
2015
IGA
A. KozumplíkováDENR FRDIS
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)2017
2017
IGAO. MocekDTS FRDIS
2015
2016
IGAR. RedlichováDRBE FRDIS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)
2018
2018
IGA
DRD FRDIS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)
2016
2018
GAČRDENR FRDIS
Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)2014
2014
IGAJ. Rajchlová
DRBE FRDIS
Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)20152015
IGA
DENR FRDIS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)
2015
2016
IGA
DENR FRDIS
Vývoj změn v krajině20172018IGA
DENR FRDIS
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015
IGA
J. Rajchlová
DRBE FRDIS
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje
20162017IGAM. Ondrouchová
DPM FRDIS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)
2015
2015IGAI. Karberová
DENR FRDIS
20142015
IGA
V. Bečvářová
DRBE FRDIS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice
20172017SpecifickýJ. FialováDLM FFWT
2013
--
FRVŠ
DENR FRDIS
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe20192019InternalV. Svatošová
DRBE FRDISKey:
Active states:
accepted
completed
in preparationin progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected