Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 150

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
obhájený Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
obhájený Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)20152016IGAE. TaterováÚTS FRRMS
obhájený Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
řešený Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)20172017IGAJ. NesibaÚSS FRRMS
obhájený Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017Smluvní výzkumO. KonečnýÚRR FRRMS
řešený Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování20172017IGAJ. CahaÚRR FRRMS
řešený Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)20152016IGAN. PomazalováÚSS FRRMS
obhájený Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
řešený Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická Iniciativa na Západním Balkáně)2017--IGAV. ĐorđevićÚTS FRRMS
obhájený Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit a kulturního turismu (22410120061)20142015OPM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011eTS VZP. SyrovátkaÚRPE FRRMS
obhájený           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýÚRPE FRRMS
obhájený           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011eTS VZI. ŽivělováÚRPE FRRMS
řešený Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele20182019IGAE. TaterováÚTS FRRMS
obhájený Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím20172018IGAE. TaterováÚTS FRRMS
obhájený Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)20162017IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
řešený Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)2017--IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
obhájený Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)20162016IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
zamítnutý Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)20142014GAČRJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
obhájený Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě (3/2015)20152015IGAM. HorákÚJKS FRRMS
ukončený Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)20072011JinýI. VyskotLDF
řešený Enoturismus jako udržitelná adaptační strategie pro malé vinaře v České republice a Chile (FRRMS_IGA_2017/011)20172018IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
řešený Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014--IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
ukončený Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
řešený EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově20192019IGAV. ĐorđevićÚTS FRRMS
řešený Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017--IGAR. TurcsányiÚTS FRRMS
obhájený Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 201320172018MPOI. BlažkováÚRPE FRRMS
obhájený Exotický turismus v České republice (FRRMS_IGA_2018/001)20182018IGAM. HorákÚJKS FRRMS
ukončený EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )20072010GAČRM. PalátÚDAS FRRMS
obhájený Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)20152015IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
ukončený Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )20172017SpecifickýG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
ukončený Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
ukončený Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
řešený Globální průzkum pití ayahuascy: praktiky, představy a účinky na zdraví a životní pohodu (1545143.3)20182019JinýM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách (FRRMS - IGA - 2016/003)20162016IGAM. HorákÚJKS FRRMS
řešený Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků20182018IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
zamítnutý Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
ukončený Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu20162016IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
řešený Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje20192019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
podaný Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
obhájený Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU (B-1506)20152015RPM. HorákÚJKS FRRMS
řešený Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018InterníH. LorencováÚEPZ FRRMS
přijatý Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice20192019IGAD. HübelováÚSS FRRMS
připravovaný Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)20152015IGAS. A. DarkwahÚTS FRRMS
obhájený Inovace výuky odborných jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU (13.8)20142014RPM. HorákÚJKS FRRMS
řešený Inovativní firmy v regionu jižní Moravy a jejich role v regionálním rozvoji20182018IGAP. PtáčekÚSS FRRMS
řešený Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector20172017JinýE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
obhájený Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)20162016IGAO. MocekÚTS FRRMS
ukončený Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou20142014A. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
ukončený Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů20142014Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
ukončený Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine20122012JinýJ. DaňkováÚTS FRRMS
obhájený Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)20172017IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
řešený Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech2017--IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
podaný Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)2013--TAČRA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku (402/09/1365)20092011GAČRI. ŽivělováÚRPE FRRMS
řešený Mikrofinance jako efektivní nástroj tvorby pracovních míst v Evropské unii2017--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
obhájený Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)20162017IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
obhájený Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji (19/2015)20152016IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
řešený Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony (WD-57-07-01)20072011MMRJ. JánskýÚRPE FRRMS
obhájený Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu20162017IGAM. DamborskýÚRR FRRMS
obhájený Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru (5/2014)20142015IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
řešený Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠK. SomerlíkováÚDAS FRRMS
řešený Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů20142014InterníL. HavelÚEPZ FRRMS
ukončený Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)20122012Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený Odborné praxe v zahraničí jako součást studia20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
ukončený Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 201420142014InterníA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený Ohodnocování Dot-Com firem (GPP403/12/P731)2012--GAČRM. SabolovičÚRPE FRRMS
obhájený Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)20162017IGAR. RedlichováÚRPE FRRMS
řešený Plagiátorství v názorech studentů FRRMS20182019IGAJ. SmolíkÚSS FRRMS
řešený Podpora governance na regionální úrovni20192019IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
ukončený Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)20142014InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
ukončený Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)20142014InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
řešený Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
obhájený Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)20142015IGAE. TaterováÚTS FRRMS
řešený Posouzení potenciálu recyklace neformálním sektoru jako nástroj pro plastovou nakládání s odpady a případné propojení s formálními MSW systémy v Ghaně (FRRMS - IGA - 2016/025)2016--IGAE. T. QuarteyÚRPE FRRMS
řešený Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
obhájený Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
obhájený Potravinová bezpečnost regionu v kontextu vývoje současného agrobyznysu (15/2014)20142014IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
ukončený Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice20142014InterníA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
obhájený Produkce jamu a potravinová bezpečnost v Nigérii (IGA 14/2014 )20142015IGAV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)20162017IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
řešený Proměny genderu jako sociokulturního fenomén (SP3151291)2015--IGAK. KedronÚJKS FRRMS
přijatý Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky2017--IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
obhájený Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )20142014IGAN. PomazalováÚSS FRRMS
řešený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013--InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
obhájený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO20142014InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
obhájený Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)20142014IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
obhájený Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)20142015IGAM. HrabálekÚTS FRRMS
řešený Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
obhájený Role podniků v rozvoji regionů (IGA č. 04/2014 )20142015IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)20152018NAZVT. LošákÚEPZ FRRMS
řešený Rozvoj mobilit akademických pracovníků20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
řešený Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit20152015InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
obhájený Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)20152016IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
řešený Sdílená ekonomika v dopravě20172017TAČRM. DamborskýÚRR FRRMS
obhájený Selected environmental tools as regional development factors (16/2015)20152015IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
řešený Skripta - Příklady z praxe2015--JinýP. MáchalÚPŘ FRRMS
řešený Smluvní výzkum: Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK20192019Smluvní výzkumJ. RajchlováÚRPE FRRMS
řešený Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice2018--IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
obhájený Sociokulturní aspekty léčby drogové závislosti (FRRMS_IGA_2017/002)20172017IGAM. HorákÚJKS FRRMS
řešený Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál agrobyznysu v českém agrárním sektoru (GP402/08/P445)20082009GAČRI. BlažkováÚRPE FRRMS
řešený Spolu za rozvoj Amazonie (2018-1-CZ01-KA108-060643)20192020JinýM. HorákÚJKS FRRMS
ukončený Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)20132013Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
ukončený Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn20132013I. VyskotÚEPZ FRRMS
obhájený Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)20142014IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
obhájený Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory20152016Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)20152016IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichÚRPE FRRMS
řešený TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichÚRPE FRRMS
řešený Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)20152016IGAI. PavlíkÚTS FRRMS
zamítnutý Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví20102010FRVŠH. LorencováÚTS FRRMS
obhájený Udržitelné zemědělství a hospodářský růst v rozvojových zemích (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )20152016IGAN. VerterÚJKS FRRMS
řešený Udržitelnost malých rodinných farem (ERASMUS + KA2 )20162019Zahr. vzd.I. ZdráhalÚRPE FRRMS
řešený Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha20182019Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)20172018IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
řešený Valuation of Dot-Com Businesses2013--GAČRM. SabolovičÚRPE FRRMS
obhájený Virtuální spolupráce mezi studenty Americké univerzity ve Washingtonu a Mendelovy univerzity v Brně20152015Zahr. vzd.N. PomazalováÚSS FRRMS
obhájený Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)20142015IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
obhájený Vliv firemního výzkumu na cash flow, stabilitu a inovační potenciál podniku (1/2014)20142015IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
řešený Vliv nadměrné konzumace cukru na kognitivní funkce univerzitní studentů20162016IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
obhájený Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)20172017IGAO. MocekÚTS FRRMS
řešený Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)20152016IGAR. RedlichováÚRPE FRRMS
obhájený Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)20182018IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
řešený Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)20162018GAČRI. PavlíkÚEPZ FRRMS
obhájený Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)20142014IGAJ. RajchlováÚRPE FRRMS
připravovaný Vytvoření platformy pro řešení technik používaných v zemědělství při hospodaření s podzemními vodami2018--V4P. MáchalÚPŘ FRRMS
obhájený Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)20152016IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
ukončený Využití luskovinno-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice (A/ CZ0046/1/0024/3 )20082010SpecifickýJ. JánskýÚRPE FRRMS
řešený Vývoj změn v krajině20172018IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
obhájený Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)20152015IGAJ. RajchlováÚRPE FRRMS
ukončený Výzkum možností a mezí využití ukazatele EVA ve finančním řízení potravinářských podniků ČR.20062008GAČRG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený Výzkum postoje českých politických subjektů k otázce migrace v kontextu evropské migrační krize2018--IGAM. HrabálekÚTS FRRMS
obhájený Výzkum retence pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui (2/2014)20142014IGAM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje20162017IGAM. OndrouchováÚPŘ FRRMS
obhájený Význam strategického řízení v malém a středním podnikání20172018IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
obhájený Význam strategie a strategického řízení malých a středních podniků primárně zaměřených na elektronické obchodování20182019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
přijatý Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)20152015IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
ukončený Zábory půdy a marginalizace rodinného zemědělství (6/2014)20142015IGAZ. KoreckiÚTS FRRMS
řešený Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice20172017SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
podaný Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)2013--FRVŠA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
obhájený Zemědělská výroba, obchod a hospodářský růst v subsaharské Afriky (SSA) země (FRMMS - IGA - 2016/012)20162017IGAN. VerterÚJKS FRRMS
řešený Zpravodajské služby České republiky a Slovenska v kontextu globálního terorismu2018--IGAM. KovaničÚSS FRRMS
řešený Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)20122014OPL. GregaÚRPE FRRMS
ukončený Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)20152016JinýJ. SchneiderFRRMSLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený