Faculty of Regional Development and International Studies - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 153

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students20152015Foreign edu.N. PomazalováDSS FRDIS
Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGAJ. SchneiderDENR FRDIS
Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)20162017IGAN. VerterDL FRDIS
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)20152016IGAE. TaterováDTS FRDIS
Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)20172017IGAJ. NesibaDSS FRDIS
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017Smluvní výzkumO. KonečnýDRD FRDIS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování20172017IGAJ. CahaDRD FRDIS
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)20152016IGAN. PomazalováDSS FRDIS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)2016--IGAE. T. QuarteyDRBE FRDIS
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)20082009GAČRI. BlažkováDRBE FRDIS
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget20192019Smluvní výzkumJ. RajchlováDRBE FRDIS
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative2017--IGAV. ĐorđevićDTS FRDIS
Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt2018--V4P. MáchalDPM FRDIS
Cyril and Methodius Route for Developing Cultural Activities and Cultural Tourism (22410120061)20142015OPM. HorákDL FRDIS
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkFBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011eTS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011eTS VZP. SyrovátkaDRBE FRDIS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýDRBE FRDIS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011eTS VZI. ŽivělováDRBE FRDIS
Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele20182019IGAE. TaterováDTS FRDIS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím20172018IGAE. TaterováDTS FRDIS
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)20162017IGAD. HübelováDASD FRDIS
Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)20142014GAČRJ. SchneiderDENR FRDIS
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)20072011OtherI. VyskotFFWT
Effectiveness of the community treatment of drug addiction in cross-cultural perspective (3/2015)20152015IGAM. HorákDL FRDIS
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )20172017SpecifickýG. ChmelíkováDRBE FRDIS
Enotourism as a sustainable adaptation strategy for small farmers In the Czech Republic and Chile (FRRMS_IGA_2017/011)20172018IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezDTS FRDIS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014--IGAE. SapákováDL FRDIS
Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAH. LorencováDENR FRDIS
EU as an Actor of Human Security in Kosovo20192019IGAV. ĐorđevićDTS FRDIS
Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-201320172018MPOI. BlažkováDRBE FRDIS
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017--IGAR. TurcsányiDTS FRDIS
Exotic Tourism in the Czech Republic (FRRMS_IGA_2018/001)20182018IGAM. HorákDL FRDIS
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)20152015IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
Food security in the region in the context of the development of contemporary agribusiness (15/2014)20142014IGAI. ZdráhalDRBE FRDIS
Fulbright Specialist project #689020162016OtherI. OndrášekDFG FH
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017IGAH. LorencováDENR FRDIS
Global Survey of Ayahuasca drinking: practices, beliefs and reported effects on health and wellbeing (1545143.3)20182019OtherM. HorákDL FRDIS
Glocalization of Traditional Amazonian Medicine in the Czech Republic and Its Possible Therapeutic Applications in Local Conditions (FRRMS - IGA - 2016/003)20162016IGAM. HorákDL FRDIS
Health status index as a way of promoting equality and reducing regional disparities in the Czech Republic20192019IGAD. HübelováDSS FRDIS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderDLM FFWT
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu20162016IGAI. KarberováDENR FRDIS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje20192019IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)2013--OtherI. VyskotDENR FRDIS
Impact Evaluation of Public Support on Business Performance and Development20182018IGAI. BlažkováDRBE FRDIS
Impact of applied research on cash flow, stability and innovation potential of enterprises (1/2014)20142015IGAI. BlažkováDRBE FRDIS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018InternalH. LorencováDENR FRDIS
Implementation of the Course Professional Spanish Terminology in the Study Program International Territorial Studies at FRDIS MENDELU (B-1506)20152015RPM. HorákDL FRDIS
Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countries (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)20122014OPL. GregaDRBE FRDIS
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)20152015IGAS. A. DarkwahDTS FRDIS
Innovation of Language Education at the Department of Languages and Cultural Studies FRDIS MENDELU (13.8)20142014RPM. HorákDL FRDIS
Innovative companies in South Moravia and their role in regional development20182018IGAP. PtáčekDSS FRDIS
Inovace kurzu Rozvojová antropologie (IN3200261/1106/317)20202020InternalM. HorákDL FRDIS
Intelligence services in Czech republic and Slovakia in the context of global terrorism2018--IGAM. KovaničDSS FRDIS
Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector20172017OtherE. A. von Bennewitz ÁlvarezDTS FRDIS
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)20162016IGAO. MocekDTS FRDIS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou20142014A. KozumplíkováDENR FRDIS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů20142014Smluvní výzkumA. KozumplíkováDENR FRDIS
Land and the marginalization of family agriculture (6/2014)20142015IGAZ. KoreckiDTS FRDIS
Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine20122012OtherJ. DaňkováDTS FRDIS
Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)20172017IGAO. KonečnýDRD FRDIS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech2017--IGAI. KarberováDENR FRDIS
Methodological approach to economic analysis of businesses (402/09/1365)20092011GAČRI. ŽivělováDRBE FRDIS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)2013--TAČRA. KozumplíkováDENR FRDIS
Microfinance as an effective tool for job creation in EU2017--IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)20162017IGAO. KonečnýDRD FRDIS
Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji (19/2015)20152016IGAI. ZdráhalDRBE FRDIS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu20162017IGAM. DamborskýDRD FRDIS
Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru (5/2014)20142015IGAO. KonečnýDRD FRDIS
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠK. SomerlíkováDASD FRDIS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů20142014InternalL. HavelDENR FRDIS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)20122012Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia20152015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 201420142014InternalA. KozumplíkováDENR FRDIS
Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)20162017IGAR. RedlichováDRBE FRDIS
Plagiarism in the opinions of FRDIS students20182019IGAJ. SmolíkDSS FRDIS
Plan de acción local - LAP - adaptación al cambio climático de las zonas frágiles de la biodiversidad amazónica - Área regional Cordillera Escalera - Municipio distrital de Caynarachi - Lamas - Perú (017-2019010897)20202020OtherM. HorákDL FRDIS
Podpora governance na regionální úrovni20192019IGAO. KonečnýDRD FRDIS
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)20142014InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)20142014InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí20152015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)20142015IGAE. TaterováDTS FRDIS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumA. KozumplíkováDENR FRDIS
Possibilities of disparity solutions between the chosen regions (WD-57-07-01)20072011MMRJ. JánskýDRBE FRDIS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice20142014InternalA. KozumplíkováDENR FRDIS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)20162017IGAT. LošákDENR FRDIS
Proměny genderu jako sociokulturního fenoménu (SP3151291)2015--IGAK. KedronDL FRDIS
Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky2017--IGAD. HübelováDASD FRDIS
Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )20142014IGAN. PomazalováDSS FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013InternalI. VyskotDENR FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013--InternalI. VyskotDENR FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO20142014InternalI. VyskotDENR FRDIS
Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)20142014IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
Raising awareness and publicity of the importance of forest functions in the landscape and near-natural watercourses in urban areas as a part of basin ecosystem services (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)20152016OtherJ. SchneiderFRDIS
Research of possibilities and limits of EVA ratio in financial management of businesses from food-processing sector.20062008GAČRG. ChmelíkováDRBE FRDIS
Research on Retention of Inpatients in Therapeutic Communities in the Czech Republic, Peru, and Nicaragua (2/2014)20142014IGAM. HorákDL FRDIS
Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)20142015IGAM. HrabálekDTS FRDIS
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018--IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
Role podniků v rozvoji regionů (IGA č. 04/2014 )20142015IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)20152018NAZVT. LošákDENR FRDIS
Rozvoj mobilit akademických pracovníků20152015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit20152015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)20152016IGAO. KonečnýDRD FRDIS
Sdílená ekonomika v dopravě20172017TAČRM. DamborskýDRD FRDIS
Skripta - Příklady z praxe2015--OtherP. MáchalDPM FRDIS
Sociocultural Aspects of Drug Addiction Treatment (FRRMS_IGA_2017/002)20172017IGAM. HorákDL FRDIS
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice2018--IGAD. HübelováDASD FRDIS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)20132013Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn20132013I. VyskotDENR FRDIS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)20142014IGAJ. SchneiderDENR FRDIS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory20152016Smluvní výzkumA. KozumplíkováDENR FRDIS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)20152016IGAA. KozumplíkováDENR FRDIS
Sustainability of Small and Family Farms (ERASMUS + KA2 )20162019Foreign edu.I. ZdráhalDRBE FRDIS
Sustainable agriculture and economic growth in developing countries (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )20152016IGAN. VerterDL FRDIS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichDRBE FRDIS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichDRBE FRDIS
The Dynamics of EU's Economic Relations (FRMS - IGA - 2016/013)20162016IGAI. ZdráhalDRBE FRDIS
THE EXTREME PRECIPITATION SCENARIOS FOR THE RISK ANALYSIS OF ASSESING THE ECONOM, SUSTAINABLE AND ENVIROMENTALLY FRIENDLY SEWERAGE SYSTEM DESIGNS (GA103/07/0676 )20072010GAČRM. PalátDASD FRDIS
The Impact of Structural Changes on the Performance of Agribusiness Firms (2017/009)2017--IGAI. BlažkováDRBE FRDIS
The Importance of Strategic Management in Small and Medium-sized Entrepreneurship20172018IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
The Importance of Strategy and Strategic management of Small and Medium-Sized Enterprises Primarily Focused on E-commerce20182019IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
The influence of sugar overconsumption on the cognitive functions of univesity students20162016IGAE. SapákováDL FRDIS
The positions of Czech political subjects towards migration in the context of the European migration crisis2018--IGAM. HrabálekDTS FRDIS
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )20192022Foreign edu.N. VerterDRBE FRDIS
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)20152016IGAI. PavlíkDTS FRDIS
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví20102010FRVŠH. LorencováDTS FRDIS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha20182019Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
United for the Development of the Amazon (2019-1-CZ01-KA108-060643)20192020OtherM. HorákDL FRDIS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)20172018IGAT. LošákDENR FRDIS
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )20082010SpecifickýJ. JánskýDRBE FRDIS
Valuation of Dot-Com Businesses2013--GAČRM. SabolovičDRBE FRDIS
Valuation of Dot-Com Companies (GPP403/12/P731)2012--GAČRM. SabolovičDRBE FRDIS
Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)20142015IGAA. KozumplíkováDENR FRDIS
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)20172017IGAO. MocekDTS FRDIS
Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)20152016IGAR. RedlichováDRBE FRDIS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)20182018IGAO. KonečnýDRD FRDIS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)20162018GAČRI. PavlíkDENR FRDIS
Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)20142014IGAJ. RajchlováDRBE FRDIS
Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)20152015IGAJ. SchneiderDENR FRDIS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)20152016IGAT. LošákDENR FRDIS
Vývoj změn v krajině20172018IGAH. LorencováDENR FRDIS
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)20152015IGAJ. RajchlováDRBE FRDIS
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje20162017IGAM. OndrouchováDPM FRDIS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)20152015IGAI. KarberováDENR FRDIS
Yam Production and Food Security in Nigeria (IGA 14/2014 )20142015IGAV. BečvářováDRBE FRDIS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice20172017SpecifickýJ. FialováDLM FFWT
Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)2013--FRVŠA. KozumplíkováDENR FRDISKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected