Faculty of Regional Development and International Studies - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 159

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students20152015Foreign edu.N. Pomazalová
DSS FRDIS
Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGADENR FRDIS
Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)
2016
2017
IGA
DL FRDIS
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)
2016
2016IGA
DRBE FRDIS
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)
2015
2016
IGA
DTS FRDIS
Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)
2017
2017
IGA
DSS FRDIS
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkum
O. Konečný
DRD FRDIS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGA
DRD FRDIS
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)2015
2016
IGA
DSS FRDIS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání
2016
2017
IGA
DRBE FRDIS
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016--IGA
DRBE FRDIS
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)
2008
2009
GAČRI. Blažková
DRBE FRDIS
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget2019
2019
Smluvní výzkumJ. Rajchlová
DRBE FRDIS
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative
2017
--
IGA
V. ĐorđevićDTS FRDIS
Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt2018--V4
DPM FRDIS
Cyril and Methodius Route for Developing Cultural Activities and Cultural Tourism (22410120061)2014
2015
OP
M. Horák
DL FRDIS
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011VZB. MinaříkFBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
20052011
TS VZ
DRBE FRDIS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
20052011eTS VZDRBE FRDIS
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZP. SyrovátkaDRBE FRDIS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011
eTS VZ
K. Vinohradský
DRBE FRDIS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)2005
2011
eTS VZDRBE FRDIS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZI. ŽivělováDRBE FRDIS
2018
2019
IGA
DTS FRDIS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím2017
2018
IGA
E. TaterováDTS FRDIS
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)
2016
2017
IGA
DASD FRDIS
Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)
2014
2014GAČRJ. Schneider
DENR FRDIS
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)20072011
Other
FFWT
2015
2015
IGAM. HorákDL FRDIS
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
Specifický
DRBE FRDIS
Enotourism as a sustainable adaptation strategy for small farmers In the Czech Republic and Chile (FRRMS_IGA_2017/011)20172018IGAE. A. von Bennewitz Álvarez
DTS FRDIS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--
IGA
DL FRDIS
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGA
H. LorencováDENR FRDIS
EU as an Actor of Human Security in Kosovo
2019
2019
IGA
V. ĐorđevićDTS FRDIS
Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-2013
2017
2018
MPO
I. BlažkováDRBE FRDIS
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017
--
IGAR. Turcsányi
DTS FRDIS
Exotic Tourism in the Czech Republic (FRRMS_IGA_2018/001)
2018
2018
IGA
M. Horák
DL FRDIS
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGADRBE FRDIS
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019
--
IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
Food security in the region in the context of the development of contemporary agribusiness (15/2014)
2014
2014IGAI. Zdráhal
DRBE FRDIS
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
Other
I. Ondrášek
DFG FH
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017
IGA
H. Lorencová
DENR FRDIS
2018
2019
Other
DL FRDIS
Glocalization of Traditional Amazonian Medicine in the Czech Republic and Its Possible Therapeutic Applications in Local Conditions (FRRMS - IGA - 2016/003)2016
2016
IGA
DL FRDIS
Health Inequalities in the Czech Republic: Importance and Relationship of Health Determinants of Population in Territorial Disparities
2020
2021
TAČR
D. Hübelová
DSS FRDIS
Health status index as a way of promoting equality and reducing regional disparities in the Czech Republic2019
2019
IGAD. Hübelová
DSS FRDIS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
20112011IGAJ. Schneider
DLM FFWT
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu2016
2016
IGAI. Karberová
DENR FRDIS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGA
V. SvatošováDRBE FRDIS
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)
2013
--OtherI. VyskotDENR FRDIS
Impact Evaluation of Public Support on Business Performance and Development
2018
2018
IGA
DRBE FRDIS
Impact of applied research on cash flow, stability and innovation potential of enterprises (1/2014)2014
2015
IGA
I. BlažkováDRBE FRDIS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018
Internal
DENR FRDIS
2015
2015
RP
M. Horák
DL FRDIS
Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countries (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)
2012
2014
OP
DRBE FRDIS
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)20152015IGAS. A. Darkwah
DTS FRDIS
2014
2014
RP
DL FRDIS
Innovation of the course Development Anthropology (IN3200261/1106/317)2020
2020
Internal
DL FRDIS
Innovative companies in South Moravia and their role in regional development
2018
2018
IGA
DSS FRDIS
Intelligence services in Czech republic and Slovakia in the context of global terrorism2018--IGA
DSS FRDIS
Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector20172017
Other
DTS FRDIS
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)
20162016
IGA
O. Mocek
DTS FRDIS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
2014
2014
DENR FRDIS
20142014Smluvní výzkumDENR FRDIS
Land and the marginalization of family agriculture (6/2014)
2014
2015
IGAZ. Korecki
DTS FRDIS
Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine
2012
2012
OtherJ. Daňková
DTS FRDIS
2017
2017
IGAO. Konečný
DRD FRDIS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech
2017
--
IGA
DENR FRDIS
Market Dynamics in the Supply Chains: Efficiency and Sustainability Implications
2020
2020IGA
DRBE FRDIS
Methodological approach to economic analysis of businesses (402/09/1365)
2009
2011
GAČR
I. ŽivělováDRBE FRDIS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)
2013
--
TAČR
A. KozumplíkováDENR FRDIS
Microfinance as an effective tool for job creation in EU
2017
--
IGADRBE FRDIS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)
2016
2017
IGADRD FRDIS
Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji (19/2015)
2015
2016IGAI. Zdráhal
DRBE FRDIS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu20162017
IGA
DRD FRDIS
20142015
IGA
O. Konečný
DRD FRDIS
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠDASD FRDIS
Nerovnosti v dopadu pandemie COVID-19 – kvalita života, práce a vzdělání: regionální a skupinové disparity2020
--
TAČRB.-E. Chromková ManeaDSS FRDIS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
2014
2014InternalL. Havel
DENR FRDIS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)
2012
2012
Smluvní výzkum
I. Vyskot
DENR FRDIS
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia2015
2015
Internal
DSS FRDIS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014InternalA. Kozumplíková
DENR FRDIS
Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)20162017
IGA
DRBE FRDIS
2018
2019
IGA
J. SmolíkDSS FRDIS
Plan de acción local - LAP - adaptación al cambio climático de las zonas frágiles de la biodiversidad amazónica - Área regional Cordillera Escalera - Municipio distrital de Caynarachi - Lamas - Perú (017-2019010897)
2020
2020
OtherDL FRDIS
Podpora governance na regionální úrovni20192019
IGA
DRD FRDIS
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)
2014
2014
Internal
DSS FRDIS
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)
2014
2014InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí
2015
2015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)2014
2015
IGA
DTS FRDIS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkum
A. KozumplíkováDENR FRDIS
Possibilities of disparity solutions between the chosen regions (WD-57-07-01)2007
2011
MMR
J. Jánský
DRBE FRDIS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice2014
2014
Internal
DENR FRDIS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)
2016
2017
IGA
DENR FRDIS
Proměny genderu jako sociokulturního fenoménu (SP3151291)
2015
--
IGA
K. Kedron
DL FRDIS
Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky2017--
IGA
DASD FRDIS
Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )2014
2014
IGADSS FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
2013
Internal
DENR FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
--
Internal
DENR FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
2014
2014
Internal
DENR FRDIS
Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)
2014
2014
IGA
DRBE FRDIS
Raising awareness and publicity of the importance of forest functions in the landscape and near-natural watercourses in urban areas as a part of basin ecosystem services (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)
2015
2016
Other
J. SchneiderFRDIS
Research of possibilities and limits of EVA ratio in financial management of businesses from food-processing sector.
2006
2008
GAČR
DRBE FRDIS
20142014IGADL FRDIS
Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)20142015
IGA
DTS FRDIS
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018--IGA
DRBE FRDIS
2014
2015IGAG. Chmelíková
DRBE FRDIS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)
2015
2018
NAZV
DENR FRDIS
Rozvoj mobilit akademických pracovníků
2015
2015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit
2015
2015
Internal
N. PomazalováDSS FRDIS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)2015
2016
IGAO. Konečný
DRD FRDIS
Sdílená ekonomika v dopravě
2017
2017
TAČR
DRD FRDIS
Skripta - Příklady z praxe
2015
--
Other
P. Máchal
DPM FRDIS
2017
2017
IGA
DL FRDIS
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice2018--IGAD. Hübelová
DASD FRDIS
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
2018
2018
Internal
V. Svatošová
DRBE FRDIS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)20132013
Smluvní výzkum
I. Vyskot
DENR FRDIS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn2013
2013
DENR FRDIS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
2014
2014
IGA
DENR FRDIS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory
2015
2016
Smluvní výzkum
A. KozumplíkováDENR FRDIS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)
2015
2016
IGA
DENR FRDIS
2016
2019
Foreign edu.I. Zdráhal
DRBE FRDIS
Sustainable agriculture and economic growth in developing countries (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )
2015
2016
IGA
DL FRDIS
2015
--
TAČRDRBE FRDIS
2015
--
TAČR
R. UlrichDRBE FRDIS
The Dynamics of EU's Economic Relations (FRMS - IGA - 2016/013)20162016IGAI. Zdráhal
DRBE FRDIS
THE EXTREME PRECIPITATION SCENARIOS FOR THE RISK ANALYSIS OF ASSESING THE ECONOM, SUSTAINABLE AND ENVIROMENTALLY FRIENDLY SEWERAGE SYSTEM DESIGNS (GA103/07/0676 )
2007
2010GAČRDASD FRDIS
The Impact of Structural Changes on the Performance of Agribusiness Firms (2017/009)
2017
--IGADRBE FRDIS
The importance of SME strategy in regional development
2020
2020IGADRBE FRDIS
The Importance of Strategic Management in Small and Medium-sized Entrepreneurship
2017
2018
IGA
DRBE FRDIS
The Importance of Strategy and Strategic management of Small and Medium-Sized Enterprises Primarily Focused on E-commerce2018
2019
IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
The influence of sugar overconsumption on the cognitive functions of univesity students
2016
2016
IGA
DL FRDIS
The positions of Czech political subjects towards migration in the context of the European migration crisis
2018
--
IGA
M. Hrabálek
DTS FRDIS
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )
2019
2022
Foreign edu.N. Verter
DRBE FRDIS
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)
2015
2016
IGA
DTS FRDIS
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví
2010
2010
FRVŠ
DTS FRDIS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha20182019
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
2019
2020
Other
DL FRDIS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGA
DENR FRDIS
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )
2008
2010
Specifický
J. JánskýDRBE FRDIS
Valuation of Dot-Com Businesses2013
--
GAČR
DRBE FRDIS
Valuation of Dot-Com Companies (GPP403/12/P731)2012
--
GAČRM. Sabolovič
DRBE FRDIS
2014
2015
IGA
A. KozumplíkováDENR FRDIS
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)
2017
2017
IGADTS FRDIS
2015
2016
IGA
R. RedlichováDRBE FRDIS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)2018
2018
IGA
O. KonečnýDRD FRDIS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)
2016
2018
GAČRI. Pavlík
DENR FRDIS
Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)
2014
2014
IGA
J. Rajchlová
DRBE FRDIS
Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)
2015
2015
IGA
DENR FRDIS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)
2015
2016
IGA
DENR FRDIS
Vývoj změn v krajině
2017
2018
IGA
H. Lorencová
DENR FRDIS
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015
IGADRBE FRDIS
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje
2016
2017
IGA
DPM FRDIS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)
20152015
IGA
DENR FRDIS
Yam Production and Food Security in Nigeria (IGA 14/2014 )
2014
2015IGAV. Bečvářová
DRBE FRDIS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice
2017
2017
SpecifickýJ. Fialová
DLM FFWT
Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)
2013
--FRVŠDENR FRDIS
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe
2019
2019
Internal
V. SvatošováDRBE FRDISKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excludednot defended
rejected