Faculty of Regional Development and International Studies - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 161

State
Name
FromUntil
Type
Supervisor
Department
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students2015
2015
Foreign edu.
N. Pomazalová
DSS FRDIS
Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
DENR FRDIS
Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)
2016
2017
IGA
N. VerterDL FRDIS
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)
2016
2016IGADRBE FRDIS
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)
2015
2016
IGA
E. Taterová
DTS FRDIS
Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)2017
2017
IGAJ. NesibaDSS FRDIS
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkum
DRD FRDIS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGA
DRD FRDIS
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
2015
2016
IGADSS FRDIS
2016
2017
IGA
V. Svatošová
DRBE FRDIS
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016--
IGA
DRBE FRDIS
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)2008
2009
GAČR
I. BlažkováDRBE FRDIS
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget
2019
2019
Smluvní výzkum
J. Rajchlová
DRBE FRDIS
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative
2017
--
IGA
DTS FRDIS
Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt
2018--V4P. Máchal
DPM FRDIS
Cyril and Methodius Route for Developing Cultural Activities and Cultural Tourism (22410120061)2014
2015
OP
DL FRDIS
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)2005
2011
VZ
FBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
V. BečvářováDRBE FRDIS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZ
V. BečvářováDRBE FRDIS
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011eTS VZP. SyrovátkaDRBE FRDIS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
20052011
eTS VZ
K. Vinohradský
DRBE FRDIS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. Bečvářová
DRBE FRDIS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
20062011eTS VZDRBE FRDIS
20182019IGADTS FRDIS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím2017
2018
IGA
E. TaterováDTS FRDIS
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)
20162017IGAD. HübelováDASD FRDIS
Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)2014
2014
GAČRJ. SchneiderDENR FRDIS
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)
2007
2011
Other
FFWT
Effectiveness of the community treatment of drug addiction in cross-cultural perspective (3/2015)
2015
2015
IGAM. Horák
DL FRDIS
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
Specifický
DRBE FRDIS
2017
2018IGA
DTS FRDIS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--
IGADL FRDIS
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGADENR FRDIS
EU as an Actor of Human Security in Kosovo
2019
2019
IGA
DTS FRDIS
Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-201320172018MPODRBE FRDIS
2017
--
IGADTS FRDIS
2018
2018
IGA
M. Horák
DL FRDIS
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGADRBE FRDIS
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--
IGA
G. Chmelíková
DRBE FRDIS
20142014IGA
DRBE FRDIS
Fulbright Specialist project #689020162016Other
DFG FH
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
2016
2017
IGA
H. LorencováDENR FRDIS
Global Survey of Ayahuasca drinking: practices, beliefs and reported effects on health and wellbeing (1545143.3)
2018
2019
OtherM. HorákDL FRDIS
Glocalization of Traditional Amazonian Medicine in the Czech Republic and Its Possible Therapeutic Applications in Local Conditions (FRRMS - IGA - 2016/003)
2016
2016IGAM. Horák
DL FRDIS
Health Inequalities in the Czech Republic: Importance and Relationship of Health Determinants of Population in Territorial Disparities
2020
2021
TAČRD. HübelováDSS FRDIS
Health status index as a way of promoting equality and reducing regional disparities in the Czech Republic
2019
2019
IGA
D. HübelováDSS FRDIS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
J. SchneiderDLM FFWT
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016
IGA
DENR FRDIS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGA
V. SvatošováDRBE FRDIS
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)2013
--
OtherDENR FRDIS
Impact Evaluation of Public Support on Business Performance and Development
2018
2018
IGA
DRBE FRDIS
2014
2015
IGA
DRBE FRDIS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018
Internal
H. Lorencová
DENR FRDIS
20152015RP
DL FRDIS
Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countries (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)
2012
2014
OP
DRBE FRDIS
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)
2015
2015
IGA
S. A. DarkwahDTS FRDIS
20142014
RP
DL FRDIS
20202020
Internal
DL FRDIS
Innovative companies in South Moravia and their role in regional development
20182018
IGA
P. PtáčekDSS FRDIS
Intelligence services in Czech republic and Slovakia in the context of global terrorism2018--
IGA
DSS FRDIS
Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector
2017
2017OtherE. A. von Bennewitz ÁlvarezDTS FRDIS
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)20162016
IGA
DTS FRDIS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
20142014
A. KozumplíkováDENR FRDIS
2014
2014
Smluvní výzkumA. KozumplíkováDENR FRDIS
Land and the marginalization of family agriculture (6/2014)
20142015
IGA
Z. Korecki
DTS FRDIS
Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine
2012
2012
Other
DTS FRDIS
Local strategies for adaptation to climate change and mitigation measures of the city of Tišnov2020
2021
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)20172017
IGA
DRD FRDIS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech2017--IGADENR FRDIS
Market Dynamics in the Supply Chains: Efficiency and Sustainability Implications
2020
2020
IGAI. BlažkováDRBE FRDIS
Methodological approach to economic analysis of businesses (402/09/1365)
2009
2011
GAČRI. Živělová
DRBE FRDIS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)2013--TAČR
DENR FRDIS
Microfinance as an effective tool for job creation in EU2017--IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)20162017IGAO. Konečný
DRD FRDIS
2015
2016IGA
DRBE FRDIS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu
2016
2017IGADRD FRDIS
Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru (5/2014)2014
2015
IGADRD FRDIS
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
2011
2011
FRVŠ
DASD FRDIS
Nerovnosti v dopadu pandemie COVID-19 – kvalita života, práce a vzdělání: regionální a skupinové disparity2020--
TAČR
B.-E. Chromková Manea
DSS FRDIS
Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách (TL03000202)
2020
2021
TAČR
DSS FRDIS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
2014
2014
InternalL. Havel
DENR FRDIS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)20122012
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia2015
2015
InternalN. Pomazalová
DSS FRDIS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014
InternalA. KozumplíkováDENR FRDIS
20162017
IGA
R. RedlichováDRBE FRDIS
Plagiarism in the opinions of FRDIS students
2018
2019
IGA
J. SmolíkDSS FRDIS
Plan de acción local - LAP - adaptación al cambio climático de las zonas frágiles de la biodiversidad amazónica - Área regional Cordillera Escalera - Municipio distrital de Caynarachi - Lamas - Perú (017-2019010897)20202020Other
DL FRDIS
Podpora governance na regionální úrovni2019
2019
IGADRD FRDIS
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)
2014
2014
Internal
DSS FRDIS
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)
20142014InternalN. Pomazalová
DSS FRDIS
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí
2015
2015
InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)2014
2015
IGA
E. TaterováDTS FRDIS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách2018
2019
Smluvní výzkumDENR FRDIS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019Smluvní výzkumA. Kozumplíková
DENR FRDIS
Possibilities of disparity solutions between the chosen regions (WD-57-07-01)20072011MMRJ. JánskýDRBE FRDIS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
2014
2014Internal
DENR FRDIS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)2016
2017
IGA
DENR FRDIS
Proměny genderu jako sociokulturního fenoménu (SP3151291)2015--
IGA
K. KedronDL FRDIS
Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky
2017
--IGAD. HübelováDASD FRDIS
Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )
2014
2014IGAN. Pomazalová
DSS FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
20132013Internal
DENR FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013--InternalI. VyskotDENR FRDIS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
20142014Internal
DENR FRDIS
Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)
2014
2014
IGA
DRBE FRDIS
Raising awareness and publicity of the importance of forest functions in the landscape and near-natural watercourses in urban areas as a part of basin ecosystem services (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)20152016
Other
FRDIS
Research of possibilities and limits of EVA ratio in financial management of businesses from food-processing sector.
20062008GAČRG. Chmelíková
DRBE FRDIS
Research on Retention of Inpatients in Therapeutic Communities in the Czech Republic, Peru, and Nicaragua (2/2014)2014
2014
IGAM. HorákDL FRDIS
Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)
2014
2015
IGAM. HrabálekDTS FRDIS
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018
--
IGA
G. ChmelíkováDRBE FRDIS
Role podniků v rozvoji regionů (IGA č. 04/2014 )20142015
IGA
DRBE FRDIS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)
2015
2018
NAZV
DENR FRDIS
Rozvoj mobilit akademických pracovníků
2015
2015
Internal
N. PomazalováDSS FRDIS
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit
2015
2015
Internal
N. Pomazalová
DSS FRDIS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)
2015
2016IGAO. Konečný
DRD FRDIS
Sdílená ekonomika v dopravě
2017
2017
TAČR
M. Damborský
DRD FRDIS
Skripta - Příklady z praxe
2015--OtherDPM FRDIS
2017
2017
IGA
M. Horák
DL FRDIS
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice
2018
--IGAD. Hübelová
DASD FRDIS
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
2018
2018
Internal
DRBE FRDIS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)
2013
2013Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
2013
2013
DENR FRDIS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
2014
2014
IGA
DENR FRDIS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory
2015
2016
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)
2015
2016
IGA
A. KozumplíkováDENR FRDIS
20162019Foreign edu.I. ZdráhalDRBE FRDIS
Sustainable agriculture and economic growth in developing countries (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )2015
2016
IGA
DL FRDIS
2015--
TAČR
R. Ulrich
DRBE FRDIS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství
2015
--
TAČRR. UlrichDRBE FRDIS
2016
2016
IGA
DRBE FRDIS
THE EXTREME PRECIPITATION SCENARIOS FOR THE RISK ANALYSIS OF ASSESING THE ECONOM, SUSTAINABLE AND ENVIROMENTALLY FRIENDLY SEWERAGE SYSTEM DESIGNS (GA103/07/0676 )
2007
2010
GAČR
DASD FRDIS
The Impact of Structural Changes on the Performance of Agribusiness Firms (2017/009)
2017--IGAI. BlažkováDRBE FRDIS
The importance of SME strategy in regional development
2020
2020
IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
20172018IGA
DRBE FRDIS
The Importance of Strategy and Strategic management of Small and Medium-Sized Enterprises Primarily Focused on E-commerce2018
2019
IGAV. Svatošová
DRBE FRDIS
The influence of sugar overconsumption on the cognitive functions of univesity students2016
2016
IGA
E. SapákováDL FRDIS
The positions of Czech political subjects towards migration in the context of the European migration crisis
2018
--IGAM. HrabálekDTS FRDIS
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )
2019
2022Foreign edu.DRBE FRDIS
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)
2015
2016
IGADTS FRDIS
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví
2010
2010
FRVŠH. Lorencová
DTS FRDIS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
2018
2019
Smluvní výzkum
I. Vyskot
DENR FRDIS
2019
2020
Other
M. Horák
DL FRDIS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGADENR FRDIS
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )
2008
2010
Specifický
J. JánskýDRBE FRDIS
Valuation of Dot-Com Businesses
2013
--
GAČR
M. SabolovičDRBE FRDIS
Valuation of Dot-Com Companies (GPP403/12/P731)2012
--
GAČR
DRBE FRDIS
Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)
2014
2015
IGA
DENR FRDIS
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)
2017
2017IGA
DTS FRDIS
20152016
IGA
R. Redlichová
DRBE FRDIS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)
2018
2018
IGA
DRD FRDIS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)
2016
2018
GAČR
DENR FRDIS
20142014
IGA
J. Rajchlová
DRBE FRDIS
Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)
2015
2015
IGA
DENR FRDIS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)
20152016IGAT. LošákDENR FRDIS
Vývoj změn v krajině
2017
2018
IGA
H. LorencováDENR FRDIS
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015IGAJ. RajchlováDRBE FRDIS
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje
2016
2017IGAM. Ondrouchová
DPM FRDIS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)
2015
2015IGAI. KarberováDENR FRDIS
2014
2015IGAV. Bečvářová
DRBE FRDIS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice2017
2017
Specifický
DLM FFWT
2013
--
FRVŠA. KozumplíkováDENR FRDIS
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe2019
2019
Internal
DRBE FRDISKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected