Institute of Lifelong Learning - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 39

State
Name
FromUntil
Type
Supervisor
Department
řešený
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
--
InternalILE
řešený
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
20082010OtherM. VážanskýOSS ILE
řešený Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)2010
--
IGA
P. BruneckýIF FFWT
řešený
Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech
2017
2017IGAM. ZachOEI ILE
řešený
Increase and development of manual skills and physical vitality of citizens of the European Union over 50 years (2018-1-SK01-KA204-046291)
2018
2020Other
DSE ILE
ukončený
Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně
2010
2010RPP. ŠtěpánkováAC ILE
ukončený Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství2009
2011
OtherK. NechutaDCE ILE
ukončený
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012 a trendy pícninářství a krmivářství
2012
2012OtherDCE ILE
řešený
Kompetentní učitel zemědělství (CZ.1.07/1.3.00/19.0015)
2011
2014
OP
DCE ILE
řešený
Kvalita produktů, prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě
20162016IGAOEI ILE
ukončený
MODUL-moderní učitel (CZ.1.07/1.3.10/02.0026)20102012
OP
P. ŠtěpánkováAC ILE
ukončený
Podpora spolupráce mezi podniky a brněnskými vysokými školami
2011
2011
RPAC ILE
zamítnutý
Podpora spolupráce s aplikační sférou a rozvoj talent managementu a mentoringu prostřednictvím poradenských center VŠ20122012
RP
AC ILE
řešený
Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum na MENDELU (CZ.1.02/5.1.00/10.06433 )
2011
--OPP. ŠtěpánkováILE
řešený
Profilace studijního předmětu Individuálně řízená praxe v rámci studia Technického znalectví a pojišťovnictví (TZP) (IP)
2015
--
Internal
OEI ILE
řešený
Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce (CZ.04/2011-12/2013)20112013Internal
OSS ILE
řešený Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR (TR790171)
2009
2009
RPDSE ILE
řešený Rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje (CZ.1.07/1.1.02/03.0015)2011
2012
OP
V. Mikulenková
DCE ILE
ukončený
Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi
20122012RPP. Štěpánková
AC ILE
ukončený
Rozvoj nabídky poradenských služeb brněnských VŠ - od uchazečů po absolventy
2012
2012
RP
AC ILE
řešený Rozvoj pedagogických kompetencí začínajících akademických pracovníků
2011
2011
RP
D. Linhartová
DCE ILE
obhájený
Rozvoj poradenství a systemizace práce se studeny různým způsobem znevýhodněnými
2011
2011
FRVŠ
AC ILE
ukončený
Rozvoj psychologického pradenství na vysokých školách v ČR
2011
2011
RP
AC ILE
obhájený
Rozvoj specializovaných počítačových a prezentačních učeben Institutu celoživotního vzdělávání
2010
2010
FRVŠ
J. PotáčekDO ILE
řešený
Rozvoj specializovaných učeben ICV
2011
--FRVŠDO ILE
připravovaný Rozvoj systému celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně (138/3/c.d.f)
2006
--
RP
ILE
ukončený
Rozvoj VŠ poradenství v ČR2009
2009
RPILE
řešený
Secondary Technical School in Socialist Czechoslovakia from the History of the Everyday Life Point of View. Oral History Interviews with Teachers (GA19-24776S)2019
2021
GAČR
OSS ILE
ukončený
Semináře o 6. prioritní ose OPŽP
2009
2009
OtherAC ILE
řešený Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT2010
--
OPK. Nechuta
DCE ILE
řešený
The inovation of pregradual secondary teacher education in part-time form (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
2011
2013
OP
P. HlaďoOSS ILE
ukončený The University of Lectors at LLI MENDELU (CZ.1.07./1.3.00/48.0090)2014
2015
OPŠ. Moravcová
DCE ILE
řešený20092009RPP. Máchal
DSE ILE
ukončený
Validation of the Methodology Prevention of Seniority Risks
2017
2017
Other
L. Kamanová
DSE ILE
řešený
Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů (CZ.04.1.03./3.2.15.2./0303)
2006
--
RP
ILE
ukončený Zvyšování kvalifikačních znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařtví
2008
2010
Other
DCE ILE
ukončený
Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků (232/3)
2005
2005RPILE
řešený
Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků
2011
2011
RP
D. LinhartováDCE ILE
řešený Zvyšování profesní kapacity akademických pracovníků v roznorodých univerzitních podmínkách
2006
--RPILEKey:
Active states:
přijatýaccepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešenýin progresspodaný
submitted
Inactive states:zrušenýcancelled
obhájený
defended
vyřazenýexcluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected