Institute of Lifelong Learning - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 39

StateNameFrom
Until
TypeSupervisorDepartment
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
--Internal
ILE
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
20082010OtherM. VážanskýOSS ILE
2010
--IGAP. Brunecký
IF FFWT
Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech
2017
2017IGAOEI ILE
Increase and development of manual skills and physical vitality of citizens of the European Union over 50 years (2018-1-SK01-KA204-046291)
2018
2020
Other
DSE ILE
Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně
2010
2010RPP. Štěpánková
AC ILE
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství
2009
2011OtherDCE ILE
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012 a trendy pícninářství a krmivářství20122012Other
DCE ILE
Kompetentní učitel zemědělství (CZ.1.07/1.3.00/19.0015)
2011
2014
OP
DCE ILE
Kvalita produktů, prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě
2016
2016
IGA
M. ZachOEI ILE
MODUL-moderní učitel (CZ.1.07/1.3.10/02.0026)
2010
2012
OP
P. ŠtěpánkováAC ILE
Podpora spolupráce mezi podniky a brněnskými vysokými školami
2011
2011
RP
P. ŠtěpánkováAC ILE
Podpora spolupráce s aplikační sférou a rozvoj talent managementu a mentoringu prostřednictvím poradenských center VŠ2012
2012
RPP. Štěpánková
AC ILE
Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum na MENDELU (CZ.1.02/5.1.00/10.06433 )
2011
--
OP
ILE
Profilace studijního předmětu Individuálně řízená praxe v rámci studia Technického znalectví a pojišťovnictví (TZP) (IP)2015
--
Internal
M. ZachOEI ILE
Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce (CZ.04/2011-12/2013)
2011
2013
Internal
L. DanielováOSS ILE
Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR (TR790171)
2009
2009
RP
DSE ILE
Rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje (CZ.1.07/1.1.02/03.0015)
2011
2012
OPV. Mikulenková
DCE ILE
Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi
2012
2012
RPP. Štěpánková
AC ILE
Rozvoj nabídky poradenských služeb brněnských VŠ - od uchazečů po absolventy
2012
2012
RPP. Štěpánková
AC ILE
Rozvoj pedagogických kompetencí začínajících akademických pracovníků
2011
2011
RPD. LinhartováDCE ILE
Rozvoj poradenství a systemizace práce se studeny různým způsobem znevýhodněnými
2011
2011
FRVŠP. Kadlecová
AC ILE
Rozvoj psychologického pradenství na vysokých školách v ČR20112011RPAC ILE
Rozvoj specializovaných počítačových a prezentačních učeben Institutu celoživotního vzdělávání
2010
2010
FRVŠ
DO ILE
Rozvoj specializovaných učeben ICV
2011--
FRVŠ
J. Potáček
DO ILE
Rozvoj systému celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně (138/3/c.d.f)
2006
--RPILE
Rozvoj VŠ poradenství v ČR
2009
2009
RPP. Máchal
ILE
Secondary Technical School in Socialist Czechoslovakia from the History of the Everyday Life Point of View. Oral History Interviews with Teachers (GA19-24776S)2019
2021
GAČR
OSS ILE
Semináře o 6. prioritní ose OPŽP
2009
2009
Other
P. ŠtěpánkováAC ILE
Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT
2010
--
OP
K. NechutaDCE ILE
The inovation of pregradual secondary teacher education in part-time form (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)20112013
OP
P. Hlaďo
OSS ILE
2014
2015
OPŠ. Moravcová
DCE ILE
Univerzita třetího věku MZLU v Brně (TR790051)20092009
RP
P. Máchal
DSE ILE
Validation of the Methodology Prevention of Seniority Risks
2017
2017
Other
L. Kamanová
DSE ILE
Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů (CZ.04.1.03./3.2.15.2./0303)2006--RPILE
Zvyšování kvalifikačních znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařtví20082010Other
DCE ILE
Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků (232/3)
2005
2005
RP
ILE
Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků20112011
RP
DCE ILE
Zvyšování profesní kapacity akademických pracovníků v roznorodých univerzitních podmínkách
2006--RPILEKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected