Institut celoživotního vzdělávání - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 39

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
--
Interní
P. MáchalICV
řešený
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
2010
Jiný
M. VážanskýOSV ICV
řešený
2010
--IGAÚN LDF
řešený
Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech
2017
2017IGAOEI ICV
ukončený Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně
2010
2010
RP
PPC ICV
ukončený Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství
2009
2011
Jiný
ODOV ICV
ukončený
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012 a trendy pícninářství a krmivářství
20122012JinýK. NechutaODOV ICV
řešený
Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
2011
2013
OP
P. Hlaďo
OSV ICV
řešený
Kompetentní učitel zemědělství (CZ.1.07/1.3.00/19.0015)
2011
2014
OP
ODOV ICV
řešený
Kvalita produktů, prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě
2016
2016
IGA
OEI ICV
ukončený MODUL-moderní učitel (CZ.1.07/1.3.10/02.0026)20102012OPP. ŠtěpánkováPPC ICV
ukončený Ověření metodiky Prevence rizik seniorského věku2017
2017
Jiný
OVS ICV
ukončený
Podpora spolupráce mezi podniky a brněnskými vysokými školami
20112011
RP
PPC ICV
zamítnutý
Podpora spolupráce s aplikační sférou a rozvoj talent managementu a mentoringu prostřednictvím poradenských center VŠ2012
2012
RP
PPC ICV
řešený
Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum na MENDELU (CZ.1.02/5.1.00/10.06433 )
2011
--OP
ICV
řešený Profilace studijního předmětu Individuálně řízená praxe v rámci studia Technického znalectví a pojišťovnictví (TZP) (IP)2015--
Interní
OEI ICV
řešený
Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce (CZ.04/2011-12/2013)
2011
2013
Interní
L. Danielová
OSV ICV
řešený
2009
2009
RPP. Máchal
OVS ICV
řešený Rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje (CZ.1.07/1.1.02/03.0015)20112012OPV. Mikulenková
ODOV ICV
ukončený
Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi
2012
2012
RPPPC ICV
ukončený
Rozvoj nabídky poradenských služeb brněnských VŠ - od uchazečů po absolventy
2012
2012
RP
P. Štěpánková
PPC ICV
řešený
Rozvoj pedagogických kompetencí začínajících akademických pracovníků
2011
2011
RP
D. Linhartová
ODOV ICV
obhájený Rozvoj poradenství a systemizace práce se studeny různým způsobem znevýhodněnými
2011
2011
FRVŠ
PPC ICV
ukončený
Rozvoj psychologického pradenství na vysokých školách v ČR2011
2011
RP
P. Štěpánková
PPC ICV
obhájený
Rozvoj specializovaných počítačových a prezentačních učeben Institutu celoživotního vzdělávání2010
2010
FRVŠ
J. Potáček
KŘ ICV
řešený Rozvoj specializovaných učeben ICV2011--FRVŠJ. PotáčekKŘ ICV
připravovaný
Rozvoj systému celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně (138/3/c.d.f)
2006
--
RP
ICV
ukončený
Rozvoj VŠ poradenství v ČR
2009
2009
RP
P. Máchal
ICV
ukončený
Semináře o 6. prioritní ose OPŽP
2009
2009JinýPPC ICV
řešený Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT
2010
--
OP
ODOV ICV
řešený Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli (GA19-24776S)20192021
GAČR
OSV ICV
ukončený Univerzita lektorů na ICV MENDELU (CZ.1.07./1.3.00/48.0090)20142015OPŠ. Moravcová
ODOV ICV
řešený
Univerzita třetího věku MZLU v Brně (TR790051)
2009
2009
RP
OVS ICV
řešený
Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů (CZ.04.1.03./3.2.15.2./0303)
2006
--
RP
ICV
řešený
Zvýšení a rozvoj manuálních dovedností a fyzické vitality občanů Evropské unie nad 50 let (2018-1-SK01-KA204-046291)
2018
2020
Jiný
P. Adamec
OVS ICV
ukončený Zvyšování kvalifikačních znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařtví
2008
2010
JinýK. Nechuta
ODOV ICV
ukončený
Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků (232/3)
20052005RPD. Linhartová
ICV
řešený
Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků20112011
RP
D. Linhartová
ODOV ICV
řešený
Zvyšování profesní kapacity akademických pracovníků v roznorodých univerzitních podmínkách
2006
--RPICVLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatýpřipravovaný
připravovaný
řešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený