Institute of Lifelong Learning - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 39

State
Name
From
UntilType
Supervisor
Department
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008--
Internal
ILE
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe20082010Other
OSS ILE
2010
--
IGA
P. Brunecký
IF FFWT
Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech
20172017IGAOEI ILE
Increase and development of manual skills and physical vitality of citizens of the European Union over 50 years (2018-1-SK01-KA204-046291)20182020Other
DSE ILE
Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně
2010
2010
RP
P. ŠtěpánkováAC ILE
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství
2009
2011OtherDCE ILE
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012 a trendy pícninářství a krmivářství2012
2012
Other
DCE ILE
Kompetentní učitel zemědělství (CZ.1.07/1.3.00/19.0015)
20112014
OP
DCE ILE
Kvalita produktů, prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě2016
2016
IGAM. Zach
OEI ILE
MODUL-moderní učitel (CZ.1.07/1.3.10/02.0026)
2010
2012
OP
AC ILE
Podpora spolupráce mezi podniky a brněnskými vysokými školami
2011
2011
RPP. ŠtěpánkováAC ILE
Podpora spolupráce s aplikační sférou a rozvoj talent managementu a mentoringu prostřednictvím poradenských center VŠ
2012
2012
RP
AC ILE
Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum na MENDELU (CZ.1.02/5.1.00/10.06433 )
2011
--
OP
ILE
Profilace studijního předmětu Individuálně řízená praxe v rámci studia Technického znalectví a pojišťovnictví (TZP) (IP)2015
--
InternalM. ZachOEI ILE
Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce (CZ.04/2011-12/2013)
2011
2013
Internal
OSS ILE
Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR (TR790171)
2009
2009
RPP. MáchalDSE ILE
Rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje (CZ.1.07/1.1.02/03.0015)
20112012OP
DCE ILE
Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi
2012
2012RP
AC ILE
Rozvoj nabídky poradenských služeb brněnských VŠ - od uchazečů po absolventy
2012
2012
RP
AC ILE
Rozvoj pedagogických kompetencí začínajících akademických pracovníků
2011
2011
RP
DCE ILE
Rozvoj poradenství a systemizace práce se studeny různým způsobem znevýhodněnými
2011
2011FRVŠP. Kadlecová
AC ILE
Rozvoj psychologického pradenství na vysokých školách v ČR
2011
2011
RP
AC ILE
Rozvoj specializovaných počítačových a prezentačních učeben Institutu celoživotního vzdělávání2010
2010
FRVŠ
DO ILE
Rozvoj specializovaných učeben ICV
2011--
FRVŠ
DO ILE
Rozvoj systému celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně (138/3/c.d.f)
2006--
RP
ILE
Rozvoj VŠ poradenství v ČR
2009
2009
RP
P. Máchal
ILE
2019
2021
GAČR
M. ŠimáněOSS ILE
Semináře o 6. prioritní ose OPŽP2009
2009
OtherP. ŠtěpánkováAC ILE
Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT2010
--
OPK. NechutaDCE ILE
The inovation of pregradual secondary teacher education in part-time form (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
2011
2013
OPOSS ILE
2014
2015
OP
DCE ILE
Univerzita třetího věku MZLU v Brně (TR790051)
2009
2009
RPDSE ILE
Validation of the Methodology Prevention of Seniority Risks
2017
2017
OtherL. KamanováDSE ILE
Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů (CZ.04.1.03./3.2.15.2./0303)
2006--
RP
D. LinhartováILE
Zvyšování kvalifikačních znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařtví2008
2010
OtherDCE ILE
Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků (232/3)2005
2005
RP
ILE
Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků
2011
2011RPDCE ILE
Zvyšování profesní kapacity akademických pracovníků v roznorodých univerzitních podmínkách
2006
--
RP
ILEKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defendedexcluded
not defended
rejected