Institute of Lifelong Learning - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 39

State
NameFrom
Until
TypeSupervisorDepartment
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe2008
--
InternalILE
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
20082010OtherM. Vážanský
OSS ILE
Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)
2010
--
IGA
P. Brunecký
IF FFWT
Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech20172017IGAM. Zach
OEI ILE
Increase and development of manual skills and physical vitality of citizens of the European Union over 50 years (2018-1-SK01-KA204-046291)
2018
2020
OtherP. Adamec
DSE ILE
Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně
2010
2010
RP
P. Štěpánková
AC ILE
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství2009
2011
OtherK. Nechuta
DCE ILE
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012 a trendy pícninářství a krmivářství
2012
2012Other
DCE ILE
Kompetentní učitel zemědělství (CZ.1.07/1.3.00/19.0015)
2011
2014
OPM. HoráčkováDCE ILE
Kvalita produktů, prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě
2016
2016
IGA
OEI ILE
MODUL-moderní učitel (CZ.1.07/1.3.10/02.0026)
2010
2012
OP
AC ILE
Podpora spolupráce mezi podniky a brněnskými vysokými školami
2011
2011
RP
AC ILE
Podpora spolupráce s aplikační sférou a rozvoj talent managementu a mentoringu prostřednictvím poradenských center VŠ
2012
2012
RPP. ŠtěpánkováAC ILE
Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum na MENDELU (CZ.1.02/5.1.00/10.06433 )
2011
--
OP
ILE
Profilace studijního předmětu Individuálně řízená praxe v rámci studia Technického znalectví a pojišťovnictví (TZP) (IP)
2015
--Internal
OEI ILE
Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce (CZ.04/2011-12/2013)
20112013InternalL. DanielováOSS ILE
20092009RPP. Máchal
DSE ILE
Rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje (CZ.1.07/1.1.02/03.0015)
2011
2012
OP
V. MikulenkováDCE ILE
Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi
2012
2012
RP
P. ŠtěpánkováAC ILE
Rozvoj nabídky poradenských služeb brněnských VŠ - od uchazečů po absolventy
2012
2012RPP. ŠtěpánkováAC ILE
Rozvoj pedagogických kompetencí začínajících akademických pracovníků
2011
2011RPD. LinhartováDCE ILE
Rozvoj poradenství a systemizace práce se studeny různým způsobem znevýhodněnými2011
2011
FRVŠAC ILE
Rozvoj psychologického pradenství na vysokých školách v ČR
20112011RPP. Štěpánková
AC ILE
Rozvoj specializovaných počítačových a prezentačních učeben Institutu celoživotního vzdělávání
2010
2010FRVŠJ. PotáčekDO ILE
Rozvoj specializovaných učeben ICV
2011
--FRVŠ
DO ILE
Rozvoj systému celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně (138/3/c.d.f)
2006
--
RP
ILE
Rozvoj VŠ poradenství v ČR
2009
2009
RP
ILE
Secondary Technical School in Socialist Czechoslovakia from the History of the Everyday Life Point of View. Oral History Interviews with Teachers (GA19-24776S)20192021GAČRM. Šimáně
OSS ILE
Semináře o 6. prioritní ose OPŽP
20092009
Other
P. Štěpánková
AC ILE
Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT2010--
OP
DCE ILE
The inovation of pregradual secondary teacher education in part-time form (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)2011
2013
OPOSS ILE
2014
2015OPŠ. Moravcová
DCE ILE
Univerzita třetího věku MZLU v Brně (TR790051)20092009RP
DSE ILE
Validation of the Methodology Prevention of Seniority Risks
2017
2017OtherDSE ILE
Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů (CZ.04.1.03./3.2.15.2./0303)2006
--
RP
D. LinhartováILE
Zvyšování kvalifikačních znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařtví20082010
Other
DCE ILE
Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků (232/3)
2005
2005
RP
D. Linhartová
ILE
20112011
RP
D. LinhartováDCE ILE
Zvyšování profesní kapacity akademických pracovníků v roznorodých univerzitních podmínkách
2006
--
RP
ILEKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected