Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 101

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010
--
RP EK
ÚAK AF
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)
2004
2004
Iný
Z. ŽaludÚAK AF
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
M. Trnka
ÚAK AF
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
ÚAK AF
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
20012001FRVŠZ. Žalud
ÚAK AF
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)
2004
--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004InýZ. Žalud
ÚAK AF
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005InýZ. Žalud
ÚAK AF
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)
2006
--RP EKM. TrnkaÚAK AF
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000InýZ. ŽaludÚAK AF
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010--RPM. Trnka
ÚAK AF
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)
2005
2007
GAČR
ÚAK AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--Akt eTS VZJ. RožnovskýÚAK AF
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
1995
1997Iný
ÚAK AF
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004InýZ. ŽaludÚAK AF
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
20092011NAZV
ÚAK AF
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)
2008
2010
GAČR
ÚAK AF
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004
FRVŠZ. Žalud
ÚAK AF
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)
2009
2011NAZVJ. Rožnovský
ÚAK AF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
M. Klimánek
ÚAK AF
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice
20142014Smluvní výzkum
ÚAK AF
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)
2006
2006
IGAÚAK AF
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010--
Iný
M. TrnkaÚAK AF
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)
2009
2011
NAZV
ÚAK AF
Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)2012
--
IGA
J. Winkler
ÚAK AF
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)20092009FRVŠ
ÚAK AF
Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)20122016NAZVV. SmutnýÚAK AF
Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)
2013
2013
FRVŠ
ÚAK AF
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)
2012
2012
FRVŠ
ÚAK AF
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)
1999
1999
FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)20022002FRVŠZ. Žalud
ÚAK AF
Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými či neúplnými pozorováním (205/05/2265)
2005--GAČR
ÚAK AF
Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokolu (GA526/00/0485)
2000
2002
GAČR
ÚAK AF
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)2009
2011
GAČR
ÚAK AF
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)
20012004NAZV
ÚAK AF
Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚAK AF
Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných půdně-klimatických podmínkách (521/09/P479)
2009
2011
GAČR
ÚAK AF
Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)
2003
--
FRVŠ
ÚAK AF
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)
2004
2004
IGAT. DryšlováÚAK AF
Modelování přírůstu biomasy topolové plantáže pro energetické využití
2009
2009IGAM. FischerÚAK AF
Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP11/2010)
2010
2010
IGA
ÚAK AF
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)
2011
--
RP
M. Trnka
ÚAK AF
Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin. (1G46055)2004
2008
NAZVV. SmutnýÚAK AF
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)
2012
2014
OP
ÚAK AF
Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. (QG50034)
2005
2009
NAZVB. Procházková
ÚAK AF
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)
2005
--
FRVŠ
M. Trnka
ÚAK AF
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)
20112014
NAZV
V. SmutnýÚAK AF
Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP3/2011)
20112011
IGA
J. Winkler
ÚAK AF
Optimalizace produkce rychle rostoucích dřevin pomocí růstového modelu SECRETS
2010
2010
IGAZ. ŽaludÚAK AF
Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou20162018NAZVV. LukasÚAK AF
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2B06101)
2006
--NPV IIB. ProcházkováÚAK AF
Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě
2013
2017
NAZV
ÚI PEF
Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"2014
2015
Smluvní výzkum
ÚAK AF
Ověření účinnosti herbicidů na vybrané plevele v cukrovce a ozimé pšenici
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a aplikace insekticidů na zavíječe kukuřičného v kukuřici
20142014Smluvní výzkum
ÚAK AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a fungicidů v cukrovce
2014
2014
Smluvní výzkum
V. SmutnýÚAK AF
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)1995
1997
GAČR
ÚAK AF
Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. (1G57042)2005
2008
NAZVT. Dryšlová
ÚAK AF
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)2010
--
GAČR
ÚAK AF
2006
2006
InýÚAK AF
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)
2002
2004
GAČR
ÚAK AF
Provádění dlouhodobých polních pokusů.
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)
2001
2004NAZVT. DryšlováÚAK AF
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)
2001
2004
NAZV
J. DvořákÚAK AF
Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin
2014
2014
Smluvní výzkumÚAK AF
Scintillometry measurements of energy and water fluxes across Czech/Austrian region
2014
2014
AKTION
ÚAK AF
Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství (2B06124)
2006
2011NPV IIL. NeudertÚAK AF
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýÚAK AF
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)2015
2016
Specifický
ÚAK AF
Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu. (DP 7/2006)2006
2006
IGA
M. Vondra
ÚAK AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (IGA TP 10/2013)2013
2013
IGA
J. WinklerÚAK AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)2013
2013
IGAJ. Winkler
ÚAK AF
Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)20012004NAZV
ÚAK AF
Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku (GA526/03/1104)
2003
2005
GAČR
I. MarkováÚAK AF
Validace metod výpočtu globální radiace (196/ 2002)
2002
2002FRVŠÚAK AF
Vizualizace předmětu agroklimatologie (1165/2003)
2003
2003
FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce
2012
2016NAZVH. StředováÚKE AF
Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v monokultuře kukuřice20142014IGAJ. WinklerÚAK AF
Vliv různého hospodaření s slámou na zaplevelení pozemků. (GP521/01/D078)
2001
2004
GAČR
ÚAK AF
Vulnerability and adaptation measures of agricultural crops to expected climate change impacts in Austria and Czech Republic (OSI2)
2001
2002
Iný
Z. ŽaludÚAK AF
Výběr a rajonizace vhodných druhů strniskových meziplodin z hlediska jejich uplatnění pro snížení rizika vyplavování nitrátů (QG60124)
2006
2010
NAZV
B. ProcházkováÚAK AF
Vybrané indikátory trvalé udržitelnosti ekologických a konvenčních farem (DP 22/2007)
2007
2007
IGA
ÚAK AF
Vyhodnocení účinnosti a selektivity fungicidů v révě vinné
2014
2014
Smluvní výzkum
V. SmutnýÚAK AF
Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření
2017
2017IGAV. Smutný
ÚAK AF
Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření
2017
2017IGA
ÚAK AF
Vyhodnocení vlivu různých hnojiv aplikovaných na slámu ozimé pšenice při odlišných způsobech zpracování půdy
2014
2014Smluvní výzkum
ÚAK AF
20052008NAZVÚAK AF
Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)
20122015OPZ. ŽaludÚAK AF
Využití možností prostorové analýzy pro odhad rizik a návrh adaptačních opatření pro produkci jarního ječmene ve změněných klimatických podmínkách (521/03/D059)2003
--
GAČR
M. TrnkaÚAK AF
Využití růstových modelů pro simulaci vlivu pěstebních opatření na produkci obilovin (GA521/97/P089)
1997
1999GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Vývoj a využití biopreparátů a organominerálních hnojiv podporujících rozklad organických látek a zvyšující supresivitu půdy. (OE115)20022005InýB. ProcházkováÚAK AF
Vývoj metod pro Integrovaný systém sledování sucha (LH11010)
2011
2014RP
ÚAK AF
Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých travních porostů v podmínkách Rakouska a České republiky (ME10128)
2010
--
RPÚAK AF
Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek (TA04021389)
2014
2017
TAČR
L. NeudertÚAK AF
Výzkum a vývoj aktivního řízení strojů pro variabilní zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí (TH01011220)
20152018
TAČR
ÚAK AF
Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy a hnojení (TA02010669)
2012
2015
TAČRV. SmutnýÚAK AF
Zavedení předmětu agrometeorologie (247/F4a)20052005FRVŠÚAK AF
Zefektivnění metod hodnocení stavu a struktury porostu obilnin. (GA521/05/2299)
20052007
GAČR
ÚAK AF
Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělství20112012
IGA
ÚAK AF
Zlepšení odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu (QI111A133)
2011
2014NAZVJ. KřenÚAK AF
2015--
NAZV
J. Hřebíček
ÚI PEFLegenda:
Aktívne stavy:
podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený