Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 101

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010--RP EKM. TrnkaÚAK AF
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)20042004InýZ. ŽaludÚAK AF
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)20012001FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)20032004InýZ. ŽaludÚAK AF
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)20022005InýZ. ŽaludÚAK AF
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--RP EKM. TrnkaÚAK AF
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)20002000InýZ. ŽaludÚAK AF
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPM. TrnkaÚAK AF
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)20052007GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--Akt eTS VZJ. RožnovskýÚAK AF
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997InýZ. ŽaludÚAK AF
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004InýZ. ŽaludÚAK AF
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)20082010GAČRM. TrnkaÚAK AF
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)20042004FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)20092011NAZVJ. RožnovskýÚAK AF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekÚAK AF
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)20062006IGAS. DuškováÚAK AF
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)2010--InýM. TrnkaÚAK AF
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)2012--IGAJ. WinklerÚAK AF
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)20092009FRVŠV. KocurekÚAK AF
Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)20122016NAZVV. SmutnýÚAK AF
Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)20132013FRVŠV. LukasÚAK AF
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)20122012FRVŠP. MaradaÚAK AF
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)19991999FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)20022002FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými či neúplnými pozorováním (205/05/2265)2005--GAČRM. TrnkaÚAK AF
Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokolu (GA526/00/0485)20002002GAČRI. MarkováÚAK AF
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)20092011GAČRJ. KřenÚAK AF
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)20012004NAZVL. NeudertÚAK AF
Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)20032003FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných půdně-klimatických podmínkách (521/09/P479)20092011GAČRP. HlavinkaÚAK AF
Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)2003--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)20042004IGAT. DryšlováÚAK AF
Modelování přírůstu biomasy topolové plantáže pro energetické využití20092009IGAM. FischerÚAK AF
Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP11/2010)20102010IGAJ. WinklerÚAK AF
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)2011--RPM. TrnkaÚAK AF
Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin. (1G46055)20042008NAZVV. SmutnýÚAK AF
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)20122014OPZ. ŽaludÚAK AF
Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. (QG50034)20052009NAZVB. ProcházkováÚAK AF
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)2005--FRVŠM. TrnkaÚAK AF
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)20112014NAZVV. SmutnýÚAK AF
Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP3/2011)20112011IGAJ. WinklerÚAK AF
Optimalizace produkce rychle rostoucích dřevin pomocí růstového modelu SECRETS20102010IGAZ. ŽaludÚAK AF
Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou20162018NAZVV. LukasÚAK AF
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2B06101)2006--NPV IIB. ProcházkováÚAK AF
Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"20142015Smluvní výzkumL. NeudertÚAK AF
Ověření účinnosti herbicidů na vybrané plevele v cukrovce a ozimé pšenici20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a aplikace insekticidů na zavíječe kukuřičného v kukuřici20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a fungicidů v cukrovce20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)19951997GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. (1G57042)20052008NAZVT. DryšlováÚAK AF
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)2010--GAČRM. TrnkaÚAK AF
Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS (ME 843 KONTAKT)20062006InýM. TrnkaÚAK AF
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)20022004GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Provádění dlouhodobých polních pokusů.20142014Smluvní výzkumT. DryšlováÚAK AF
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)20012004NAZVT. DryšlováÚAK AF
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)20012004NAZVJ. DvořákÚAK AF
Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Scintillometry measurements of energy and water fluxes across Czech/Austrian region20142014AKTIONG. PozníkováÚAK AF
Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství (2B06124)20062011NPV IIL. NeudertÚAK AF
Specifický výzkum1999--SpecifickýP. HlavinkaÚAK AF
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)20152016SpecifickýP. HlavinkaÚAK AF
Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu. (DP 7/2006)20062006IGAM. VondraÚAK AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (IGA TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerÚAK AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerÚAK AF
Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)20012004NAZVJ. MálekÚAK AF
Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku (GA526/03/1104)20032005GAČRI. MarkováÚAK AF
Validace metod výpočtu globální radiace (196/ 2002)20022002FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Vizualizace předmětu agroklimatologie (1165/2003)20032003FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce20122016NAZVH. StředováÚKE AF
Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v monokultuře kukuřice20142014IGAJ. WinklerÚAK AF
Vliv různého hospodaření s slámou na zaplevelení pozemků. (GP521/01/D078)20012004GAČRI. RypováÚAK AF
Vulnerability and adaptation measures of agricultural crops to expected climate change impacts in Austria and Czech Republic (OSI2)20012002InýZ. ŽaludÚAK AF
Výběr a rajonizace vhodných druhů strniskových meziplodin z hlediska jejich uplatnění pro snížení rizika vyplavování nitrátů (QG60124)20062010NAZVB. ProcházkováÚAK AF
Vybrané indikátory trvalé udržitelnosti ekologických a konvenčních farem (DP 22/2007)20072007IGAS. DuškováÚAK AF
Vyhodnocení účinnosti a selektivity fungicidů v révě vinné20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření20172017IGAV. SmutnýÚAK AF
Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření20172017IGAV. SmutnýÚAK AF
Vyhodnocení vlivu různých hnojiv aplikovaných na slámu ozimé pšenice při odlišných způsobech zpracování půdy20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Vypracování spolehlivých metod regulace plevelů s cílem zachování diversity plevelových společenstev a minimalizací rizik kontaminace půdy a plodin rezidui herbicidů. (1B53045)20052008NAZVV. SmutnýÚAK AF
Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)20122015OPZ. ŽaludÚAK AF
Využití možností prostorové analýzy pro odhad rizik a návrh adaptačních opatření pro produkci jarního ječmene ve změněných klimatických podmínkách (521/03/D059)2003--GAČRM. TrnkaÚAK AF
Využití růstových modelů pro simulaci vlivu pěstebních opatření na produkci obilovin (GA521/97/P089)19971999GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Vývoj a využití biopreparátů a organominerálních hnojiv podporujících rozklad organických látek a zvyšující supresivitu půdy. (OE115)20022005InýB. ProcházkováÚAK AF
Vývoj metod pro Integrovaný systém sledování sucha (LH11010)20112014RPM. TrnkaÚAK AF
Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých travních porostů v podmínkách Rakouska a České republiky (ME10128)2010--RPM. TrnkaÚAK AF
Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek (TA04021389)20142017TAČRL. NeudertÚAK AF
Výzkum a vývoj aktivního řízení strojů pro variabilní zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí (TH01011220)20152018TAČRL. NeudertÚAK AF
Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy a hnojení (TA02010669)20122015TAČRV. SmutnýÚAK AF
Zavedení předmětu agrometeorologie (247/F4a)20052005FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Zefektivnění metod hodnocení stavu a struktury porostu obilnin. (GA521/05/2299)20052007GAČRJ. KřenÚAK AF
Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělství20112012IGAJ. KřenÚAK AF
Zlepšení odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu (QI111A133)20112014NAZVJ. KřenÚAK AF
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015--NAZVJ. HřebíčekÚI PEFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený