Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 101

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010--RP EKM. TrnkaÚAK AF
obhájený Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)20042004JinýZ. ŽaludÚAK AF
řešený Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
řešený      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
obhájený Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)20012001FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
ukončený Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
obhájený Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)20032004JinýZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)20022005JinýZ. ŽaludÚAK AF
řešený Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--RP EKM. TrnkaÚAK AF
obhájený Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)20002000JinýZ. ŽaludÚAK AF
řešený Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPM. TrnkaÚAK AF
řešený Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)20052007GAČRZ. ŽaludÚAK AF
připravovaný Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--Akt eTS VZJ. RožnovskýÚAK AF
obhájený Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997JinýZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004JinýZ. ŽaludÚAK AF
řešený Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
obhájený Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)20042004FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
řešený Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)20092011NAZVJ. RožnovskýÚAK AF
obhájený Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekÚAK AF
ukončený Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
obhájený Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)20062006IGAS. DuškováÚAK AF
řešený Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)2010--JinýM. TrnkaÚAK AF
řešený Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
řešený Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)2012--IGAJ. WinklerÚAK AF
obhájený Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)20092009FRVŠV. KocurekÚAK AF
řešený Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)20122016NAZVV. SmutnýÚAK AF
ukončený Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)20132013FRVŠV. LukasÚAK AF
obhájený Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)20122012FRVŠP. MaradaÚAK AF
obhájený Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)19991999FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)20022002FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
řešený Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými či neúplnými pozorováním (205/05/2265)2005--GAČRM. TrnkaÚAK AF
ukončený Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokolu (GA526/00/0485)20002002GAČRI. MarkováÚAK AF
řešený Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)20092011GAČRJ. KřenÚAK AF
obhájený Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)20012004NAZVL. NeudertÚAK AF
obhájený Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)20032003FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
řešený Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných půdně-klimatických podmínkách (521/09/P479)20092011GAČRP. HlavinkaÚAK AF
ukončený Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)2003--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
obhájený Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)20042004IGAT. DryšlováÚAK AF
obhájený Modelování přírůstu biomasy topolové plantáže pro energetické využití20092009IGAM. FischerÚAK AF
obhájený Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP11/2010)20102010IGAJ. WinklerÚAK AF
řešený Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)2011--RPM. TrnkaÚAK AF
obhájený Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin. (1G46055)20042008NAZVV. SmutnýÚAK AF
řešený Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)20122014OPZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. (QG50034)20052009NAZVB. ProcházkováÚAK AF
řešený On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)2005--FRVŠM. TrnkaÚAK AF
řešený Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)20112014NAZVV. SmutnýÚAK AF
řešený Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP3/2011)20112011IGAJ. WinklerÚAK AF
řešený Optimalizace produkce rychle rostoucích dřevin pomocí růstového modelu SECRETS20102010IGAZ. ŽaludÚAK AF
řešený Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou20162018NAZVV. LukasÚAK AF
řešený Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2B06101)2006--NPV IIB. ProcházkováÚAK AF
zamítnutý Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
ukončený Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"20142015Smluvní výzkumL. NeudertÚAK AF
ukončený Ověření účinnosti herbicidů na vybrané plevele v cukrovce a ozimé pšenici20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
ukončený Ověření účinnosti insekticidních mořidel a aplikace insekticidů na zavíječe kukuřičného v kukuřici20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
ukončený Ověření účinnosti insekticidních mořidel a fungicidů v cukrovce20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
obhájený Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)19951997GAČRZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. (1G57042)20052008NAZVT. DryšlováÚAK AF
řešený Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)2010--GAČRM. TrnkaÚAK AF
ukončený Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS (ME 843 KONTAKT)20062006JinýM. TrnkaÚAK AF
obhájený Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)20022004GAČRZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Provádění dlouhodobých polních pokusů.20142014Smluvní výzkumT. DryšlováÚAK AF
obhájený Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)20012004NAZVT. DryšlováÚAK AF
obhájený Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)20012004NAZVJ. DvořákÚAK AF
ukončený Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
přijatý Scintilometrická měření energetických a vodních toků v regionu České republiky a Rakouska20142014AKTIONG. PozníkováÚAK AF
obhájený Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství (2B06124)20062011NPV IIL. NeudertÚAK AF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýP. HlavinkaÚAK AF
řešený      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)20152016SpecifickýP. HlavinkaÚAK AF
obhájený Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu. (DP 7/2006)20062006IGAM. VondraÚAK AF
řešený Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (IGA TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerÚAK AF
zrušený Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerÚAK AF
obhájený Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)20012004NAZVJ. MálekÚAK AF
ukončený Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku (GA526/03/1104)20032005GAČRI. MarkováÚAK AF
obhájený Validace metod výpočtu globální radiace (196/ 2002)20022002FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Vizualizace předmětu agroklimatologie (1165/2003)20032003FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
řešený Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci vybraných plodin v letech 1801 až 2007. (521/08/1682)20082010GAČRM. TrnkaÚAK AF
obhájený Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce20122016NAZVH. StředováÚKE AF
řešený Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v monokultuře kukuřice20142014IGAJ. WinklerÚAK AF
obhájený Vliv různého hospodaření s slámou na zaplevelení pozemků. (GP521/01/D078)20012004GAČRI. RypováÚAK AF
obhájený Vulnerability and adaptation measures of agricultural crops to expected climate change impacts in Austria and Czech Republic (OSI2)20012002JinýZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Výběr a rajonizace vhodných druhů strniskových meziplodin z hlediska jejich uplatnění pro snížení rizika vyplavování nitrátů (QG60124)20062010NAZVB. ProcházkováÚAK AF
obhájený Vybrané indikátory trvalé udržitelnosti ekologických a konvenčních farem (DP 22/2007)20072007IGAS. DuškováÚAK AF
ukončený Vyhodnocení účinnosti a selektivity fungicidů v révě vinné20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
řešený Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření20172017IGAV. SmutnýÚAK AF
řešený Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření20172017IGAV. SmutnýÚAK AF
ukončený Vyhodnocení vlivu různých hnojiv aplikovaných na slámu ozimé pšenice při odlišných způsobech zpracování půdy20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
obhájený Vypracování spolehlivých metod regulace plevelů s cílem zachování diversity plevelových společenstev a minimalizací rizik kontaminace půdy a plodin rezidui herbicidů. (1B53045)20052008NAZVV. SmutnýÚAK AF
řešený Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)20122015OPZ. ŽaludÚAK AF
řešený Využití možností prostorové analýzy pro odhad rizik a návrh adaptačních opatření pro produkci jarního ječmene ve změněných klimatických podmínkách (521/03/D059)2003--GAČRM. TrnkaÚAK AF
obhájený Využití růstových modelů pro simulaci vlivu pěstebních opatření na produkci obilovin (GA521/97/P089)19971999GAČRZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Vývoj a využití biopreparátů a organominerálních hnojiv podporujících rozklad organických látek a zvyšující supresivitu půdy. (OE115)20022005JinýB. ProcházkováÚAK AF
řešený Vývoj metod pro Integrovaný systém sledování sucha (LH11010)20112014RPM. TrnkaÚAK AF
řešený Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých travních porostů v podmínkách Rakouska a České republiky (ME10128)2010--RPM. TrnkaÚAK AF
řešený Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek (TA04021389)20142017TAČRL. NeudertÚAK AF
řešený Výzkum a vývoj aktivního řízení strojů pro variabilní zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí (TH01011220)20152018TAČRL. NeudertÚAK AF
řešený Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy a hnojení (TA02010669)20122015TAČRV. SmutnýÚAK AF
obhájený Zavedení předmětu agrometeorologie (247/F4a)20052005FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Zefektivnění metod hodnocení stavu a struktury porostu obilnin. (GA521/05/2299)20052007GAČRJ. KřenÚAK AF
vyřazený Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělství20112012IGAJ. KřenÚAK AF
řešený Zlepšení odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu (QI111A133)20112014NAZVJ. KřenÚAK AF
podaný Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015--NAZVJ. HřebíčekÚI PEFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený