Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 76

Stav
NázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013InternýP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGA
ÚTOK LDF
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)
2017
2018
IGA
P. MaděraÚHÚLAG LDF
2014
2014
IGA
M. KneiflÚHÚL LDF
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014
IGAT. Mikita
ÚHÚLAG LDF
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)2003
--
Iný
ÚGT LDF
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)
2015
2017
Iný
ÚHÚLAG LDF
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021
IGAÚHÚLAG LDF
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin
2017
2017
IGA
ÚHÚLAG LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
2013
2015
IGA
R. PokornýÚZPL LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)
2005
2005
IGA
ÚGT LDF
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod
2013
2013
IGAÚHÚLAG LDF
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
2009
2009
IGAM. Klimánek
ÚGT LDF
Geographically weighted regression applied to large scale forest inventory (VP_09_2015)
2015
2015IGALDF
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)
20052005
IGA
ÚGT LDF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
M. KlimánekÚAK AF
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)2010
--
IGA
T. MikitaÚGT LDF
2009
2009
IGAZ. HrubýÚHÚL LDF
Klasifikace barevných infračervených leteckých snímků v NP Krkonoše
2004
2005
Akt eTS VZ
ÚGT LDF
2009
2010
IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)
2013
2013
FRVŠ
ÚGT LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012--
NAZV
P. KotáskováÚTOK LDF
Multimediální podpora výuky analýzy dat ( FRVŠ 227/2004)
2004
--
FRVŠ
K. DrápelaÚHÚL LDF
Multimediální podpora výuky předmětů Dendrometrie II. a Nauka o produkci (FRVŠ 1308/2003)
2003
--FRVŠ
ÚHÚL LDF
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS
2005
--FRVŠ
ÚGT LDF
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)
2012
2012
IGA
ÚGT LDF
20082010GS LČRR. UlrichÚT LDF
Optimalizace digitálního modelu terénu pro potřeby lesnických disciplín (IGA 54/2006)
2006
2006
IGAÚGT LDF
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch
20082008
IGA
ÚGT LDF
OPVK Akademie
2012
2015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko2017
2019
GS LČR
ÚHÚLAG LDF
Podpora prostorového rozhodování v lesích ohrožených abiotickými faktory (IGA 22/2010)20102012IGAÚGT LDF
Pohraniční obec - Grenzdorf (Čes.-něm. fond budoucn.)2002
2003
InýJ. Kolejka
ÚGT LDF
Projektové webové stránky
2009
--
Interný
ÚIT CP
      Ústav 411
2012
--
InternýÚGT LDF
2012
--
Interný
ÚGT LDF
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)2011
2014
OPÚGT LDF
Propojení mapového serveru ŠLP "Masarykův les" Křtiny se svobodným GIS GRASS umožňující on-line analýzu (IGA 49/2006)20062006IGAJ. ČepickýÚGT LDF
Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone20092009IGA
ÚGT LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016
Iný
T. Žid
ÚOLM LDF
Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední (LDF_VP_2017011)20172018
IGA
J. Kadavý
ÚHÚLAG LDF
Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (40/2012)20122012IGAÚHÚLAG LDF
Reakce tloušťkového přírůstu dubové pařeziny na sucho
2015
--
IGA
ÚHÚLAG LDF
Referenční stanice postprocessingových korekcí GPS (511 F1 a)
2005
2006
FRVŠM. KlimánekÚGT LDF
Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)
20162016IGAJ. Neruda
ÚT LDF
Rozšíření multimediální podpory výuky analýzy dat na FLD MZLU v Brně - praktické návody a příklady (FRVŠ 928/2006)
2006
--FRVŠ
ÚHÚL LDF
Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)
2014
2014
IGA
ÚOLM LDF
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýM. ŠplíchalováÚHÚL LDF
      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)
2012
2012
SpecifickýJ. KadavýÚHÚLAG LDF
      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les. (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)
2012
2012
Specifický
ÚHÚLAG LDF
Srovnání moderních bezkontaktních metod pro inventarizaci lesa
2018
2018
IGA
T. MikitaÚHÚLAG LDF
Stanovení mýtní zralosti a odvození obmýtí smrkových a smíšených porostů pahorkatin a vrchovinových oblastí ČR. (49/2013)20132015
IGA
ÚHÚLAG LDF
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
2012
2012
IGA
ÚGT LDF
Terminálová učebna pro výuku geomatických disciplín (1377/2010/A/b)
20102010
FRVŠ
M. Klimánek
ÚGT LDF
Tvorba 3D voxelového modelu lesa
2016
--
IGA
ÚHÚLAG LDF
Tvorba 3D voxelového modelu lesa (LDF_VP_2016001)
2016
--
IGA
M. CibulkaÚHÚLAG LDF
Vliv historických a moderních způsobů hospodaření na stav pařezin (LDF_TP_2020005)
2020
2023
IGA
B. Uherková
ÚHÚLAG LDF
Vliv tradičních způsobů hospodaření na stav pařezin (LDF_PSV_2017006)
2017
2020
IGA
J. Kadavý
ÚHÚLAG LDF
Vliv větrných kalamit na strategii hospodaření na lesním majetku města Kašperské Hory (NP Šumava)
2009
2009
IGA
J. Simon
ÚHÚL LDF
Výhody a limity aplikace metody statistické provozní inventarizace (SPI) ve výběrném lese
2013
2013
IGA
ÚHÚL LDF
Výstavba integrované geodatabáze území BR Dolní Morava pro model dynamiky historického vývoje kulturní krajiny (IGA 48/2008)
2008
2008
IGA
ÚGT LDF
Vytvoření virtualizovaného mapového serveru na bázi open source pro výuku OpenGIS standardů (740/2008/F1/d)20082008
FRVŠ
S. Šumbera
ÚGT LDF
Využití bodových mračen získaných pomocí bezpilotního letounu a leteckého laserového skenování pro výpočet indexu listové plochy2017
--
IGA
ÚHÚLAG LDF
Využití dat leteckého laserového skenování zpracovaných metodou plošného přístupu pro zjištování taxačních charakteristik2015
--
IGA
T. Mikita
ÚHÚLAG LDF
Využití hyperspektrálního snímkování k mapování v lesnictví
2010
--
IGA
O. Skoupý
ÚGT LDF
Využití hyperspektrálních snímků k mapování v lesnictví (IGA 18/2010)
2010
2010
IGA
ÚGT LDF
Využití moderních technologií a přístrojové techniky pro podporu rozvoje nově akreditovaných studijních programů (TR 460111)2006
2006
RP
A. SkoupýLDF
      Rozvoj digitální fotogrammetrie na MZLU v Brně (TR 460111-dig)20062006
RP
ÚGT LDF
2006
2006
RP
ÚHÚL LDF
Vývoj metodiky analýzy leteckých a družicových snímků s využitím svobodného GIS GRASS a algoritmizace.
2008
2008
IGA
ÚGT LDF
Vývoj multispektrální kamery pro bezpilotní snímkování vegetace v lesnictví (IGA 37/2015)20152015IGA
ÚHÚLAG LDF
Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)20132015
IGA
M. KlimánekÚGT LDF
Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělství
20112012IGA
ÚAK AF
2019
2020IGA
ÚHÚLAG LDF
Zkvalitnění modelu výškové funkce parametrizované pomocí GWR metody na příkladu dat Národní inventarizace lesů Španělska (LDF_VP_2016012)
2016
2017IGA
ÚHÚLAG LDFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájenýobhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený