Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 75

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013InternýP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováÚTOK LDF
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)20172018IGAP. MaděraÚHÚLAG LDF
Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)20142014IGAM. KneiflÚHÚL LDF
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)2003--InýJ. KolejkaÚGT LDF
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)20152017InýZ. PatočkaÚHÚLAG LDF
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu20192021IGAZ. PatočkaÚHÚLAG LDF
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin20172017IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)20052005IGAV. ŽidekÚGT LDF
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod20132013IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)20092009IGAM. KlimánekÚGT LDF
Geographically weighted regression applied to large scale forest inventory (VP_09_2015)20152015IGAK. DrápelaLDF
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)20052005IGAM. KoželuhÚGT LDF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekÚAK AF
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)2010--IGAT. MikitaÚGT LDF
Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)20092009IGAZ. HrubýÚHÚL LDF
Klasifikace barevných infračervených leteckých snímků v NP Krkonoše20042005Akt eTS VZV. ŽidekÚGT LDF
Komplexní metodika návrhu a tvorby tras přírodních trvale udržitelných stezek v ČR.20092010IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)20132013FRVŠM. CibulkaÚGT LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012--NAZVP. KotáskováÚTOK LDF
Multimediální podpora výuky analýzy dat ( FRVŠ 227/2004)2004--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
Multimediální podpora výuky předmětů Dendrometrie II. a Nauka o produkci (FRVŠ 1308/2003)2003--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS2005--FRVŠJ. ČepickýÚGT LDF
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)20082010GS LČRR. UlrichÚT LDF
Optimalizace digitálního modelu terénu pro potřeby lesnických disciplín (IGA 54/2006)20062006IGAM. KlimánekÚGT LDF
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch20082008IGAT. MikitaÚGT LDF
OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko20172019GS LČRJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Podpora prostorového rozhodování v lesích ohrožených abiotickými faktory (IGA 22/2010)20102012IGAM. KlimánekÚGT LDF
Pohraniční obec - Grenzdorf (Čes.-něm. fond budoucn.)20022003InýJ. KolejkaÚGT LDF
Projektové webové stránky2009--InternýI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 4112012--InternýP. NovákÚGT LDF
           Diskové úložiště pro výměnu dat s jinými univerzitami2012--InternýP. BaloghÚGT LDF
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014OPL. ZejdováÚGT LDF
Propojení mapového serveru ŠLP "Masarykův les" Křtiny se svobodným GIS GRASS umožňující on-line analýzu (IGA 49/2006)20062006IGAJ. ČepickýÚGT LDF
Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone20092009IGAS. ŠumberaÚGT LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016InýT. ŽidÚOLM LDF
Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední (LDF_VP_2017011)20172018IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (40/2012)20122012IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Reakce tloušťkového přírůstu dubové pařeziny na sucho2015--IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Referenční stanice postprocessingových korekcí GPS (511 F1 a)20052006FRVŠM. KlimánekÚGT LDF
Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)20162016IGAJ. NerudaÚT LDF
Rozšíření multimediální podpory výuky analýzy dat na FLD MZLU v Brně - praktické návody a příklady (FRVŠ 928/2006)2006--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)20142014IGAJ. DvořákÚOLM LDF
Specifický výzkum1999--SpecifickýM. ŠplíchalováÚHÚL LDF
      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)20122012SpecifickýJ. KadavýÚHÚLAG LDF
      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les. (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)20122012SpecifickýJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Srovnání moderních bezkontaktních metod pro inventarizaci lesa20182018IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Stanovení mýtní zralosti a odvození obmýtí smrkových a smíšených porostů pahorkatin a vrchovinových oblastí ČR. (49/2013)20132015IGAJ. SimonÚHÚLAG LDF
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
Terminálová učebna pro výuku geomatických disciplín (1377/2010/A/b)20102010FRVŠM. KlimánekÚGT LDF
Tvorba 3D voxelového modelu lesa2016--IGAM. CibulkaÚHÚLAG LDF
Tvorba 3D voxelového modelu lesa (LDF_VP_2016001)2016--IGAM. CibulkaÚHÚLAG LDF
Vliv tradičních způsobů hospodaření na stav pařezin (LDF_PSV_2017006)20172020IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Vliv větrných kalamit na strategii hospodaření na lesním majetku města Kašperské Hory (NP Šumava)20092009IGAJ. SimonÚHÚL LDF
Výhody a limity aplikace metody statistické provozní inventarizace (SPI) ve výběrném lese20132013IGAM. KneiflÚHÚL LDF
Výstavba integrované geodatabáze území BR Dolní Morava pro model dynamiky historického vývoje kulturní krajiny (IGA 48/2008)20082008IGAM. KlimánekÚGT LDF
Vytvoření virtualizovaného mapového serveru na bázi open source pro výuku OpenGIS standardů (740/2008/F1/d)20082008FRVŠS. ŠumberaÚGT LDF
Využití bodových mračen získaných pomocí bezpilotního letounu a leteckého laserového skenování pro výpočet indexu listové plochy2017--IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Využití dat leteckého laserového skenování zpracovaných metodou plošného přístupu pro zjištování taxačních charakteristik2015--IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Využití hyperspektrálního snímkování k mapování v lesnictví2010--IGAO. SkoupýÚGT LDF
Využití hyperspektrálních snímků k mapování v lesnictví (IGA 18/2010)20102010IGAM. KlimánekÚGT LDF
Využití moderních technologií a přístrojové techniky pro podporu rozvoje nově akreditovaných studijních programů (TR 460111)20062006RPA. SkoupýLDF
      Rozvoj digitální fotogrammetrie na MZLU v Brně (TR 460111-dig)20062006RPA. SkoupýÚGT LDF
      Rozvoj technologie laserového skenování v lesnictví (TR 460111 -rtl)20062006RPA. SkoupýÚHÚL LDF
Vývoj metodiky analýzy leteckých a družicových snímků s využitím svobodného GIS GRASS a algoritmizace.20082008IGAV. ŽidekÚGT LDF
Vývoj multispektrální kamery pro bezpilotní snímkování vegetace v lesnictví (IGA 37/2015)20152015IGAM. KlimánekÚHÚLAG LDF
Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)20132015IGAM. KlimánekÚGT LDF
Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělství20112012IGAJ. KřenÚAK AF
Zhodnocení tloušťkového přírůstu břízy bělokoré s ohledem na její věk, zastoupení a stanovištní poměry na základě dat Národní inventarizace lesů20192020IGAZ. AdamecÚHÚLAG LDF
Zkvalitnění modelu výškové funkce parametrizované pomocí GWR metody na příkladu dat Národní inventarizace lesů Španělska (LDF_VP_2016012)20162017IGAK. DrápelaÚHÚLAG LDFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený