Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 75

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
obhájený Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
zamítnutý Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováÚTOK LDF
řešený Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)20172018IGAP. MaděraÚHÚLAG LDF
řešený Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)20142014IGAM. KneiflÚHÚL LDF
řešený Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
řešený Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)2003--JinýJ. KolejkaÚGT LDF
řešený Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu20192021IGAZ. PatočkaÚHÚLAG LDF
řešený Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin20172017IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
podaný Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)20052005IGAV. ŽidekÚGT LDF
ukončený Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod20132013IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
obhájený Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)20092009IGAM. KlimánekÚGT LDF
řešený Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)20152015IGAK. DrápelaLDF
obhájený Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)20052005IGAM. KoželuhÚGT LDF
obhájený Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekÚAK AF
řešený Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)2010--IGAT. MikitaÚGT LDF
řešený Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)20092009IGAZ. HrubýÚHÚL LDF
ukončený Klasifikace barevných infračervených leteckých snímků v NP Krkonoše20042005Akt eTS VZV. ŽidekÚGT LDF
zamítnutý Komplexní metodika návrhu a tvorby tras přírodních trvale udržitelných stezek v ČR.20092010IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
podaný Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)20132013FRVŠM. CibulkaÚGT LDF
podaný Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012--NAZVP. KotáskováÚTOK LDF
ukončený Multimediální podpora výuky analýzy dat ( FRVŠ 227/2004)2004--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
ukončený Multimediální podpora výuky předmětů Dendrometrie II. a Nauka o produkci (FRVŠ 1308/2003)2003--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
podaný Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS2005--FRVŠJ. ČepickýÚGT LDF
ukončený Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
obhájený Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)20082010GS LČRR. UlrichÚT LDF
obhájený Optimalizace digitálního modelu terénu pro potřeby lesnických disciplín (IGA 54/2006)20062006IGAM. KlimánekÚGT LDF
zamítnutý Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch20082008IGAT. MikitaÚGT LDF
řešený OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
řešený Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko20172019GS LČRJ. KadavýÚHÚLAG LDF
obhájený Podpora prostorového rozhodování v lesích ohrožených abiotickými faktory (IGA 22/2010)20102012IGAM. KlimánekÚGT LDF
ukončený Pohraniční obec - Grenzdorf (Čes.-něm. fond budoucn.)20022003JinýJ. KolejkaÚGT LDF
řešený Projektové webové stránky2009--InterníI. VyskočilÚIT CP
řešený      Ústav 4112012--InterníP. NovákÚGT LDF
řešený           Diskové úložiště pro výměnu dat s jinými univerzitami2012--InterníP. BaloghÚGT LDF
řešený Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014OPL. ZejdováÚGT LDF
obhájený Propojení mapového serveru ŠLP "Masarykův les" Křtiny se svobodným GIS GRASS umožňující on-line analýzu (IGA 49/2006)20062006IGAJ. ČepickýÚGT LDF
řešený Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone20092009IGAS. ŠumberaÚGT LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýT. ŽidÚOLM LDF
řešený Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední (LDF_VP_2017011)20172018IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
ukončený Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (40/2012)20122012IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
řešený Reakce tloušťkového přírůstu dubové pařeziny na sucho2015--IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
obhájený Referenční stanice postprocessingových korekcí GPS (511 F1 a)20052006FRVŠM. KlimánekÚGT LDF
obhájený Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)20162016IGAJ. NerudaÚT LDF
řešený Rozšíření multimediální podpory výuky analýzy dat na FLD MZLU v Brně - praktické návody a příklady (FRVŠ 928/2006)2006--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
ukončený Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)20142014IGAJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýM. ŠplíchalováÚHÚL LDF
ukončený      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)20122012SpecifickýJ. KadavýÚHÚLAG LDF
ukončený      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les. (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)20122012SpecifickýJ. KadavýÚHÚLAG LDF
řešený Srovnání moderních bezkontaktních metod pro inventarizaci lesa20182018IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
řešený Stanovení mýtní zralosti a odvození obmýtí smrkových a smíšených porostů pahorkatin a vrchovinových oblastí ČR. (49/2013)20132015IGAJ. SimonÚHÚLAG LDF
ukončený Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
obhájený Terminálová učebna pro výuku geomatických disciplín (1377/2010/A/b)20102010FRVŠM. KlimánekÚGT LDF
řešený Tvorba 3D voxelového modelu lesa2016--IGAM. CibulkaÚHÚLAG LDF
řešený Tvorba 3D voxelového modelu lesa (LDF_VP_2016001)2016--IGAM. CibulkaÚHÚLAG LDF
řešený Vliv tradičních způsobů hospodaření na stav pařezin (LDF_PSV_2017006)20172020IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
řešený Vliv větrných kalamit na strategii hospodaření na lesním majetku města Kašperské Hory (NP Šumava)20092009IGAJ. SimonÚHÚL LDF
ukončený Výhody a limity aplikace metody statistické provozní inventarizace (SPI) ve výběrném lese20132013IGAM. KneiflÚHÚL LDF
obhájený Výstavba integrované geodatabáze území BR Dolní Morava pro model dynamiky historického vývoje kulturní krajiny (IGA 48/2008)20082008IGAM. KlimánekÚGT LDF
zamítnutý Vytvoření geoprocessingového nástroje založeného na datech leteckého laserového skenování pro využití v lesnictví (Brno PhD Talent)20152017JinýZ. PatočkaÚHÚLAG LDF
zamítnutý Vytvoření virtualizovaného mapového serveru na bázi open source pro výuku OpenGIS standardů (740/2008/F1/d)20082008FRVŠS. ŠumberaÚGT LDF
řešený Využití bodových mračen získaných pomocí bezpilotního letounu a leteckého laserového skenování pro výpočet indexu listové plochy2017--IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
podaný Využití dat leteckého laserového skenování zpracovaných metodou plošného přístupu pro zjištování taxačních charakteristik2015--IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
řešený Využití hyperspektrálního snímkování k mapování v lesnictví2010--IGAO. SkoupýÚGT LDF
obhájený Využití hyperspektrálních snímků k mapování v lesnictví (IGA 18/2010)20102010IGAM. KlimánekÚGT LDF
ukončený Využití moderních technologií a přístrojové techniky pro podporu rozvoje nově akreditovaných studijních programů (TR 460111)20062006RPA. SkoupýLDF
ukončený      Rozvoj digitální fotogrammetrie na MZLU v Brně (TR 460111-dig)20062006RPA. SkoupýÚGT LDF
ukončený      Rozvoj technologie laserového skenování v lesnictví (TR 460111 -rtl)20062006RPA. SkoupýÚHÚL LDF
ukončený Vývoj metodiky analýzy leteckých a družicových snímků s využitím svobodného GIS GRASS a algoritmizace.20082008IGAV. ŽidekÚGT LDF
řešený Vývoj multispektrální kamery pro bezpilotní snímkování vegetace v lesnictví (IGA 37/2015)20152015IGAM. KlimánekÚHÚLAG LDF
řešený Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)20132015IGAM. KlimánekÚGT LDF
vyřazený Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělství20112012IGAJ. KřenÚAK AF
řešený Zhodnocení tloušťkového přírůstu břízy bělokoré s ohledem na její věk, zastoupení a stanovištní poměry na základě dat Národní inventarizace lesů20192020IGAZ. AdamecÚHÚLAG LDF
řešený Zkvalitnění modelu výškové funkce parametrizované pomocí GWR metody na příkladu dat Národní inventarizace lesů Španělska (LDF_VP_2016012)20162017IGAK. DrápelaÚHÚLAG LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený