Faculty of Business and Economics - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 569

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
2014
2015
Foreign edu.
DI FBE
A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy2007
2009
P. RozmahelRC FBE
Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)
20112011FRVŠ
DI FBE
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)20062006
FRVŠ
DMA FBE
Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)
2005
2005IGAJ. DannhoferováDI FBE
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)
20042004IGA
DBE FBE
Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091)2006
2006
IGA
F. DařenaFBE
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010
Other
DI FBE
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008
IGA
N. Chalupová
DI FBE
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004
IGADSOA FBE
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007
IGA
J. UrbánekDMT FBE
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012
--
IGA
DI FBE
2009
2009
IGA
DMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--
IGA
J. Stávková
DMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
--
IGA
DMT FBE
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--IGA
DI FBE
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie2007--
IGA
Š. Stojarová
FBE
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012
IGA
DSOA FBE
Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415)
20012003NAZVJ. Stávková
FBE
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009
IGADAT FBE
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013
IGA
DSOA FBE
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--
IGAJ. KolomazníkDI FBE
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012
--
IGA
J. ŠťastnýDI FBE
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů
2012
--
IGADAT FBE
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGA
O. Veselý
DI FBE
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.20122013IGA
DSOA FBE
2009--
OP
L. Stejskal
DMT FBE
Assesment of evaluation criteria in public works contracts2019
2019
IGAL. Lacina
DF FBE
Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494)2008
2010
GAČR
P. RozmahelRC FBE
2006
--
GAČR
K. RyglováDMT FBE
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)2008
2008
IGA
J. Šťastný
DI FBE
Automatizace tvorby eLearningového obsahu2006--IGA
FBE
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)2008
2008
IGA
DI FBE
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
2009
2009
IGA
J. Weinlichová
DI FBE
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014--
IGA
F. Dařena
DI FBE
Bridges between practice and tertiary education
2012
2014
OPM. SoučekDMT FBE
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005
--GAČRR. Ptáček
DF FBE
Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140)20012003NAZV
FBE
2010
--IGAV. RukavitsynDI FBE
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture2012
2014
OtherS. KapounekDF FBE
CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report
20102012
Other
P. Rozmahel
RC FBE
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013
--
IGA
S. KapounekDF FBE
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkumJ. Přichystal
DI FBE
Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)
2020
2020
IGA
DMT FBE
Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)
20102010GAČR
DE FBE
20132013
FRVŠ
DI FBE
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2009
--
GAČR
J. HřebíčekDI FBE
COnsumer BEhaviouR Erasmus Network
2009
2012
Other
DMT FBE
Consumer behaviour in EU20082009
RP EK
O. Dufek
DMT FBE
2009
--
RP EK
O. DufekDMT FBE
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)2013
2016
SpecifickýDI FBE
Corporate identity as a competitive advantage
2006
--InternalFBE
Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic
2014
2016
GAČR
S. Formánková
DMA FBE
Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries
20152016
Other
DMA FBE
Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)
2011
--
Foreign edu.
E. Abramuszkinová PavlíkováRC FBE
Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)
2004
2004
FRVŠDI FBE
Creation of course Digital Photography
2008
2008FRVŠ
DI FBE
Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )20162017TAČRL. Kubíčková
DMT FBE
Creation of multimedial study guide for the course Programming language C++ (293/2007 - F5d)20072007
FRVŠ
H. NetrefováDI FBE
Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)
2006
2006
FRVŠ
DI FBE
Creation of the new subject Brand and account management
2009
2009FRVŠM. Souček
DMT FBE
Creation of the new subject Marketing strategy and planning
2010
--FRVŠM. SoučekDMT FBE
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů
2013
2016
OtherS. FormánkováDMA FBE
Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)2014
2015
Foreign edu.
S. Formánková
DMA FBE
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
B. MinaříkFBE
      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011
TS VZ
DE FBE
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)20052011
eTS VZ
M. SojkaDE FBE
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011
eTS VZ
DE FBE
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
2005
2011
eTS VZDE FBE
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
2005
2011eTS VZ
DE FBE
      02 Main tendencies in the development of a competitive environment within the integration and globalisation processes, and the adaptation of business entities to the new conditions of the integrated market (VZ MSM 6215648904/02)2005
2011
TS VZ
DMA FBE
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011eTS VZE. Svoboda
DMA FBE
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011
eTS VZ
DMA FBE
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)
2005
2011
eTS VZDMA FBE
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
20052011eTS VZV. KašparovskáDF FBE
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011
eTS VZ
DAT FBE
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováDMT FBE
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
20052011
eTS VZ
DMT FBE
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)
2005
2011eTS VZDMT FBE
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZ
DI FBE
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
20052011
Akt eTS VZ
DI FBE
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
I. Rábová
DI FBE
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)2005
2011
Akt eTS VZF. DařenaDI FBE
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)2005
2011
eTS VZM. Mišovič
DI FBE
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011
Akt eTS VZM. Mišovič
DI FBE
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
2005
2011Akt eTS VZDI FBE
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011Akt eTS VZV. Konečný
DI FBE
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZDI FBE
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
2005
2011
eTS VZDMT FBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
DRBE FRDIS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011eTS VZ
DL FBE
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)2005
2011
TS VZ
L. Grega
DBE FBE
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
L. GregaDBE FBE
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
20052011
eTS VZ
J. Dufek
DSOA FBE
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011
eTS VZ
DBE FBE
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
Other
S. FormánkováDMA FBE
Česko-slovenské přeshraniční mobility
2015
2015
MMR
DMA FBE
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)
20122012IGAP. David
DAT FBE
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGAM. Burian
DAT FBE
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot
2014
--
IGA
P. SemerádDAT FBE
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010
--
IGA
DE FBE
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2014
2016
TAČR
J. Janová
DSOA FBE
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2015
--
TAČR
D. Hampel
DSOA FBE
Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)20122013TAČRJ. JanováDSOA FBE
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--
IGA
DF FBE
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
20162016IGAF. Ostřížek
DI FBE
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
20162016IGADI FBE
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)
20172017IGAF. OstřížekDI FBE
Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)20172020Foreign edu.S. FormánkováDMA FBE
Development of commercial geographical information system for Android platform20132015Smluvní výzkumD. ProcházkaDI FBE
Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276)
2003
2006
NAZV
P. TomšíkDMA FBE
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
2018
2018IGADI FBE
Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)
2009
--IGAM. RaszkováDI FBE
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009--IGAM. RaszkováDI FBE
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012
--IGA
DAT FBE
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
20072009
GAČR
DAT FBE
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy
2014
--IGADAT FBE
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
2010
2010
GAČR
P. David
DAT FBE
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013
--
IGA
DI FBE
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?
2011
--
IGAN. Najman
DE FBE
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
2012
2015
OtherL. Lacina
DF FBE
Education in tourism management
2009
2012OP
DMT FBE
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
2011
2011IGADF FBE
Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)
2006
--
IGA
DF FBE
Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)
20042004IGAS. Miškolci
DBE FBE
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)2004
2004
IGA
DBE FBE
Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059)
2002
2004
GAČR
P. Žufan
DMA FBE
E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
20072008
OP
FBE
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)
2006
2006
FRVŠ
E. VávrováDF FBE
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012
FRVŠJ. Holoubek
DSOA FBE
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
20122012FRVŠDSOA FBE
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)20082008
FRVŠ
DSOA FBE
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně2006--FRVŠFBE
2002
2005InternalDI FBE
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009--Foreign edu.DF FBE
European Network for Academic Integrity2015--OtherDI FBE
European Union after Lisbon treaty2010
--
Foreign edu.
DF FBE
Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010
--
IGA
DI FBE
Evaluation of bids in public procurement
2018
2018
IGA
DL FBE
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background
2009
--
Other
L. Lacina
DF FBE
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011
AKTIONL. StřelecDSOA FBE
Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)2009
2009
Other
P. DavidDAT FBE
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkum
DBE FBE
Faculty information system FBE MUAF in Brno
1998
2002InternalM. ŠormDI FBE
FairTax
2017
--
Other
D. Nerudová
DAT FBE
FairTax
2017
--
OtherDAT FBE
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě
2013
--IGAJ. GláserováDAT FBE
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013
--
IGADMT FBE
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov
2014
--
IGAM. Szurmanová
DMT FBE
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGAJ. Laštůvková
DF FBE
20142016GAČRDF FBE
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
2006
2006
IGAL. Střelec
DSOA FBE
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
2012
2013
OP
DI FBE
Firm and competitive environment 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006
Other
DMA FBE
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR
20182020TAČRDAT FBE
Food Chain Management - European Experiences and Local Solutions
2008
2011OtherJ. TurčínkováFBE
Formalization of web information system and its component realization (1294/2003 - G5a)2003
2003
FRVŠ
DI FBE
Fraudulent and unethical behavior and its economic consequences (PEF_DP_2018006)
2018
2018
IGA
DL FBE
Fulbright Specialist project #68902016
2016
OtherI. OndrášekDFG FH
2014
2015RP EK
DI FBE
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010
FRVŠ
D. Nerudová
DAT FBE
20152017OtherM. RašticováDL FBE
Generator of economic and organizational behavior in the frame of pedagogic activities for research of management theories and persona development of students (PEF_TP_2015_010)20152015
IGA
J. DudaDMA FBE
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE2011--
GAČR
V. KašparovskáDF FBE
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
2004
2004FRVŠJ. JanováDSOA FBE
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
20022002OtherP. Tomšík
DMA FBE
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011
--
IGA
J. Poměnková
DF FBE
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu
2006
2006
GAČR
DMA FBE
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003
--
NAZV
L. GregaDBE FBE
Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014--
IGA
N. HazuchováDMT FBE
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní
2013
--
IGADAT FBE
Hospodářské cykly a jejich predikce
2012
--
IGA
DE FBE
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON
20152016
Other
M. RašticováDL FBE
Human resource management in the wine sector
2011
2012
IGA
P. TomšíkDMA FBE
Changes in consumer behavoir on market with food, with focus on bakery products
20042004
IGA
J. TurčínkováFBE
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku
2013--
IGA
DL FBE
Chování spotřebitele v místě prodeje
2013--
IGA
M. SoučekDMT FBE
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012IGAA. MotyčkaDI FBE
ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2010
--
IGAA. MotyčkaDI FBE
2011
2011
L. ProcházkováDMT FBE
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji2012--
IGA
DBE FBE
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR
2011
--IGAJ. VavřinaDBE FBE
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012
--IGAZ. Procházková
DMT FBE
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013
--
IGA
P. ManDL FBE
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery
2011
--IGADMT FBE
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích
2010
--
IGA
DMT FBE
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011
--
IGAL. ProcházkováDMT FBE
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011--
IGA
DBE FBE
Impact of Globalization on Macroeconomic Policy2010--GAČR
DE FBE
Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education aross Europe (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)
2010
2013
SpecifickýT. FoltýnekDI FBE
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005RP
DI FBE
Implementace eLearningu v universitním prostředí
2004
2005InternalR. MaloDI FBE
2008
2008
IGA
DI FBE
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému
2011
--
IGA
J. FejfarDI FBE
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
2012
2012
FRVŠ
P. HaluzaDI FBE
Implementation of subject "Contractual relations in business" in inovated study programs (F5a183K/2004)
2003
--
FRVŠ
DL FBE
Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
2010
2011
Foreign edu.RC FBE
Increasing of effectiveness of National Action Plan supporting positive ageing in period 2013 - 2017 (TB02MPSV019)
2015
2016
TAČR
DL FBE
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)
2009
--
IGA
DMT FBE
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka
2009
--
IGA
DMT FBE
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)20062006
RP
J. CoufalováFBE
Innovation of course Promotion and Media (2163/2007)
2006
2007
FRVŠ
J. TurčínkováDMT FBE
Innovation of study program at FBE MUAF in Brno with a course Advertising and communication (4FR 190)2004--
FRVŠ
DMT FBE
Innovation of study program FBE MUEF in Brno with course Public relations (2039/2008/F5/b)
20082008
FRVŠ
J. Turčínková
DMT FBE
Innovation of subject Trade Operations by modul "Category Management" (1231/2006/F5/a)20062006FRVŠM. Záboj
DMT FBE
Innovation of subject Trade Operations by modul "Retailing" (1732/2009)20092009
FRVŠ
DMT FBE
Innovation of the Subject Tourism by the module Destination Management (FR150081)
2005
2005
FRVŠK. RyglováDMT FBE
Innovation studies to perform specialized activities - coordination of ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)2011
2013
OPDI FBE
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum
2019
2021
OtherDI FBE
20112011FRVŠJ. Žižka
DI FBE
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)2020--InternalS. Formánková
DMA FBE
20102010FRVŠ
DMA FBE
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)
2001
2001
FRVŠ
P. Tomšík
DMA FBE
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)20072007
FRVŠ
M. Pokorný
DI FBE
2015
2016
Smluvní výzkum
DI FBE
2010
--
FRVŠR. MaloDI FBE
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu
20032003
FRVŠ
J. Duda
DMA FBE
Inovace předmětu Marketing I2009
2009
FRVŠM. ForetDMT FBE
Inovace předmětu Marketing I2009--FRVŠO. Dufek
DMT FBE
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)
2010
--
FRVŠDI FBE
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)
20132013
FRVŠ
J. PřichystalDI FBE
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)
1999
1999
FRVŠ
P. Tomšík
DMA FBE
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.
2010
2010
FRVŠ
J. DudaDMA FBE
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 12011
2011
FRVŠDI FBE
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)
20092009FRVŠO. Trenz
DI FBE
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)
2008
2008
FRVŠK. Ryglová
DMT FBE
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)
2012
2012FRVŠ
DI FBE
2013
2014
FRVŠ
DI FBE
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)
2000
2000
FRVŠ
P. TomšíkDMA FBE
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)1999
1999
FRVŠ
DMA FBE
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)
2009
2012
OP
DMT FBE
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů2014
2014
IGA
J. PřichystalDI FBE
Inovation of Marketing research (1156/2007)
2007
2007
FRVŠ
FBE
2015
2015
Smluvní výzkumI. RábováDI FBE
Inovation of study program at FBE MUAF in Brno with course Media Strategy (2759/2010)2010
--
FRVŠ
DMT FBE
Inovation of subject Computer typesetting (FR160131/1638/2006)
2006
2006
FRVŠ
J. PřichystalFBE
Inovation of technics specialised programmes at PEF (IN 1150271)
2015
2015FRVŠI. RábováDI FBE
Inovation of web interface for document creation (7/2014)
2014
2014IGADI FBE
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR
2014
--
IGA
DBE FBE
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne20082009OPM. Souček
DMT FBE
Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education2016
2016
Other
S. Formánková
DMA FBE
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)
2010
--
FRVŠ
J. WeinlichováDI FBE
Integrated project od support of education proces and run of Faculty of management UBE by modern ICT (,,,/2004)
2004
--RPJ. Coufalová
DI FBE
Integration of geodata for education on FBE, MZLU in Brno20062006FRVŠD. ProcházkaFBE
Integration of mobile GIT in education on FBE MZLU in Brno (G5/1986/2007)2007
2007
FRVŠD. Procházka
FBE
Integration of teaching GIT at MUAF Brno (212/1e)
20042005
RP
DI FBE
Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)2002
2002
RP
M. ŠormAIS REC
      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS
2002
2002
RPJ. DedíkováFBE
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability20122012
IGA
DF FBE
Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II2004
2004
FRVŠ
P. Svoboda
DAT FBE
International Agrobusiness Tendencies
2010
--
NAZV
L. StejskalDMT FBE
Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)2004
--
Other
FBE
Kancelář IGA2013
--
IGA
P. Žufan
DMA FBE
Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)
20172018OtherS. FormánkováDMA FBE
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)
2009
--
IGA
DI FBE
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách2009
--
IGA
DI FBE
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích2010--
IGA
DMT FBE
Konkurenceschopnost malých a středních podniků
20112012IGADMA FBE
Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech
2011
2013
GAČR
DI FBE
2009
--
IGA
J. Stávková
DMT FBE
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci
2009
--
IGAK. Ondrášková
DMT FBE
Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz (P403/11/0849)
2011
2013
GAČR
DAT FBE
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)
2013
2015
GAČRD. NerudováDAT FBE
Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice
2013--
IGA
DBE FBE
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP
20062006
IGA
J. Ostřížek
DF FBE
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech
2013
--
IGA
DL FBE
Management of the Tax Policy - Measurement of the Administrative and the Compliance Costs of Taxation in the Czech Republic (GACR 402/02/1271)
2002
--
GAČRV. VybíhalDAT FBE
Management under the East European Conditions and in Russia (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)
2006
--
OtherM. PřibylDMT FBE
Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů2011--
IGA
DI FBE
2014
2015
Foreign edu.
T. Foltýnek
DI FBE
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)
2016
2017TAČRDI FBE
Marketing research of consumer behaviour in free time sector (IG150451)
2005
2005
IGA
FBE
Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům
2012
--
IGA
J. ŠtenclováDMT FBE
Measuring corporate sustainability performance in selected sectors (GA14-23079S)
2014
2016
GAČR
J. Hřebíček
DI FBE
2014
2015
OP
DI FBE
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic
2008
--
Internal
DF FBE
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP
2008
2008
IGA
DF FBE
Methodology of creation and implementation of communication action plan for operation programs
2006
--
OtherJ. Turčínková
FBE
Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava
2010
2010
IGA
DMA FBE
Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.
20092009IGA
DAT FBE
Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)
2008
2008IGA
DF FBE
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)2015
--
TAČR
M. RašticováDL FBE
Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích
2012
--
IGA
R. GottwaldDF FBE
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)
2015
2015
CERGE-EI
DI FBE
Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)
2004
2004
OtherDMA FBE
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003
--
NAZV
L. GregaDBE FBE
MobEx 2011--2012. Water and City
2011
2012
OtherJ. CoufalováRC FBE
Model of Social Responsibility Integration in the Third Role of Higher Education Institutions (18-07920S)
2018
2019
GAČRS. FormánkováDMA FBE
Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky
2011
--
IGA
A. Válová
DMA FBE
Modeling of Lifetime Value20082008IGADMT FBE
Modelling and simulation of sustainable investment decision-making (17-23448S)2017
2019
GAČRDI FBE
Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)
1997
1998
NAZV
P. TomšíkDMA FBE
Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods
2010
--GAČRJ. ŽižkaDI FBE
2010
--
IGA
DI FBE
Modul elektronický marketing2012
--
FRVŠDMT FBE
2008
2013
Other
DI FBE
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 2020
2013
--
IGA
J. VavřinaDBE FBE
Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR
20112011
IGA
DAT FBE
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie2016
2017
Other
DMA FBE
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie
2015
2017
Other
S. Formánková
DMA FBE
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony2007
2012
DBE FBE
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel
2014--IGAJ. RybičkaDI FBE
Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)2002--FRVŠ
DSOA FBE
Multimedia study materials for courses Informatika pro ekonomy I and Informatics for economists I2012
2012
FRVŠ
P. ČačkováDI FBE
Multimediální podpora výuky drobného podnikání2006
--
FRVŠJ. Zichová
DBE FBE
Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance
2007
2008
IGAR. Redlichová
FBE
2010
--
FRVŠ
DI FBE
Multimediální studijní materiály komerční komunikace
2013
--
FRVŠM. SoučekDMT FBE
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
2014--
IGA
DI FBE
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)2012
2013
OtherJ. PřichystalDI FBE
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů20142015
IGA
M. Vytečka
DI FBE
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů20122012
IGA
T. Foltýnek
DI FBE
Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat
2015
2015Smluvní výzkumD. ProcházkaDI FBE
2008
2008
IGADI FBE
Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit
2011
--
IGA
J. StehlíkováDMA FBE
Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice2012--
IGA
DAT FBE
Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize
2013--IGADF FBE
Network Supporting Co-operation among Technical and Managerial Oriented (CZ.Q1.07/2.4.00/12.0017)2009
2012
OP
J. Coufalová
FBE
non-holonomic constraints in optimal managing of dynamic economic systems in agriculture and natural resources (GA13-25897S)
2013
2015GAČRJ. JanováDSOA FBE
Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí
2011
--
IGAR. Malo
DI FBE
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)
2008
2008
IGAP. Čačková
DI FBE
Nový předmět Informační systémy pro rozhodování2010
2010
FRVŠ
DI FBE
Nový předmět Softwarové aplikace
2011--FRVŠJ. Třináctý
DI FBE
Objectification of organic products supply and demand development and possibilities of their influence (QF 3278)
2003
2006
NAZV
I. ŽivělováDBE FBE
2010
2010
FRVŠ
DMA FBE
Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS
2013
--
IGA
DAT FBE
OCW4STEM
2013
2016
Other
DI FBE
Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích
2010
--
IGA
DBE FBE
2006
--IGAM. Přibyl
DMT FBE
Optimization of the Tax Systém in the Czech Republic in the Context of the European Region and Dynamic Economic, Social and Legal Environment (GACR 402/02/1388)2002
--
GAČRDAT FBE
Organization of theEnometrix XXII conference
2015
2015
Other
DMA FBE
Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017
NAZV
J. HřebíčekDI FBE
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2017007)
20172017IGA
DI FBE
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2018003)
2018
2018
IGA
DI FBE
Parallel image processing (PEF_DP_2016013)
2016
2016
IGADI FBE
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
20122014
OP
DMA FBE
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)
2006
2006FRVŠM. Pokorný
DI FBE
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)
2011
2012
FRVŠ
P. SerafinovičDI FBE
Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem
2018
2018
Internal
S. Formánková
DMA FBE
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)
2006
2006
IGA
DI FBE
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II
2010
--
FRVŠ
DF FBE
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)
20092009IGA
DI FBE
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní2009
--
IGA
J. KryštofDI FBE
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)
2009
2009
IGA
DI FBE
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry2009
--
IGAN. ChalupováDI FBE
Portal Solutions for the e-Government (FR150151/1102/116)
2005
2005
FRVŠ
DI FBE
Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)
2002
2002
FRVŠ
FBE
Possibilities of development of corporate social responsibility among university students of economically oriented programs
2015
2015
IGA
DMA FBE
Possibilities of the assessment of the effects of market power on price transmission symmetry in commodity chains of agribusiness (GP402/07/P150)20072008GAČRI. Lechanová
DBE FBE
Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015
OP
J. Balík
DOFE FBE
Potential benefits and risks resulting from globalization processes for Czech business sphere and consumers.2010
--
GAČR
DMT FBE
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb
2010--IGA
DL FBE
20062007FRVŠ
FBE
Preparation of Study Matherials for Graduate Students of Faculty of Business and Economics MUAF Brno
2009
2012
OP
FBE
Presentation of the quantification results of the environmental benefits of agricluture in the CR (26/2004)
2004
--
IGADBE FBE
PRIDE (Horizon 2020)
20142017
RP EK
T. Foltýnek
DI FBE
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie
2013
--
IGA
Z. Špendel
DI FBE
Pro-environmental behavior of households and incentives for behavioral change in food waste production (TL02000092)20192022TAČRDMT FBE
Profit Shifting by Multinationals in the context of International Tax Planning: The case of Czech Republic.
2017
2017
IGADAT FBE
Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)
2003
2004Other
DMA FBE
Projektové webové stránky
2009
--
Internal
I. Vyskočil
DIT CUD
      Ústav 112
2014--InternalDMA FBE
      Ústav 118
2010
--
InternalDF FBE
           JeanMonet
2019
--
Internal
DF FBE
      Ústav 191
2010
--
InternalM. TyllichDOFE FBE
           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání
2011
2013
InternalDIT CUD
Promoting plagiarism prevention in Visegrad countries via international conference (Visegrad)
2015
2015
V4
T. Foltýnek
DI FBE
Proposal of methodology to detect adulteration of wine
2015
2018
NAZVS. FormánkováDMA FBE
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR
2010
--
IGAJ. PřikrylováDMT FBE
Příjmové podmínky seniorů v ČR2012--IGAV. AntošováDMT FBE
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, CZ.1.07/2.2.00/07.0175
2009
--
OP
DOFE FBE
Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)2005
2006
FRVŠ
DBE FBE
Public Administration - Jean Monnet Short European Module
2001
--
Other
P. VolekFBE
Public procurement and PPPs (FRVŠ č. 228/2007)
2007
--
FRVŠ
FBE
Public Procurements and PPP's - instruments of achieve of the Lisbon strategy? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)2007
--
Other
DF FBE
Quantification of the amenity function of agriculture in the region White Carpathians using the Contingent Valuation Method (402/01/D091)2001--
GAČR
DBE FBE
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)
2009
2009
IGADI FBE
Referenční model adaptivních webových systémů20082008IGADI FBE
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům
2013
--
IGA
T. Netopil
DMT FBE
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize
2012
2012
IGAK. Burešová
DF FBE
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat
2010
--
IGA
Š. StojarováDMT FBE
Research of Behaviour of Business Subjects in Distributive Process in Agriculture and Food Industry (402/02/D030)
2002
2004
GAČR
DMT FBE
Research of Consumer Behaviour on Food Market in Czech Republic (402/02/P056)
2002
--
GAČR
P. SyrovátkaDBE FBE
Research of the basic characteristics of the microeconomics environment in the Czech Republic with help of non-traditional methods of computer simulation (GA402/00/0499)
20002002GAČRP. SyrovátkaFBE
Research on haematological and biochamical parameters of the blood and erytrocytes of the rainbow trout (525/00/0241)
2000
2002
GAČRB. MinaříkDSOA FBE
Risk management in agriculture
2018
2018
IGA
S. Formánková
DMA FBE
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy
2014
--
IGA
M. MorávkováDMT FBE
Robust approach to testing for normality of error terms in econometric models (GA16-07089S)
2016
2018
GAČR
DSOA FBE
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)20082009
AKTION
DSOA FBE
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)
2009
2010AKTIONDSOA FBE
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol2009
2009
IGA
DMT FBE
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009IGAM. SoučekDMT FBE
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010--FRVŠDI FBE
2010
--
IGA
DI FBE
Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku o technologické zázemí (FRVS/2302/2012/A/a)
2012
2012
FRVŠJ. Šťastný
DI FBE
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)
2008
2008
IGA
DI FBE
2015
2015
RPDI FBE
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ
2011
--
OPRC FBE
Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)
2005
--FRVŠ
DSS FBE
Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)
2017
--IGAR. Kučerová
DMA FBE
Rozvoj spolupráce mezi 20 vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených akademických děl
2012
2012
RPT. FoltýnekDI FBE
2002
2002
FRVŠ
DI FBE
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012IGADMA FBE
Řízení nákladové efektivity preventivních programů
2014
--
IGA
DMA FBE
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"
2013
--IGAP. KolmanDSOA FBE
Scoring models and measures of their quality
2010
2013
GAČR
DSOA FBE
Selected Aspects of Performance of the Czech Economy and its Effects on the Process of Integration into the EU (402/03/1105)
2003
2005
GAČR
DE FBE
Selected Aspects of the Position of the Czech Economy in International Trade (402/03/P130)2003
2004
GAČR
DE FBE
Semantic similarity analysis for plagiarism detection
2015
2017
GAČR
DI FBE
Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)
2007
--
IGA
R. Redlichová
FBE
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)
2006
2006
GAČR
J. Coufalová
DI FBE
Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.2009--IGAO. Dufek
DMT FBE
Small and medium size enterprises in global competition: Development of specific transfer pricing methodology reflecting their specificities (15-24867S)
2015
--GAČR
DAT FBE
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013FRVŠDL FBE
Socioekonomické problémy současné společnosti20132013
FRVŠ
D. EttalebDL FBE
Software equipment for laboratories specialized on graphics and GIS (FR190061/1102/116)2009
2009
FRVŠ
D. Procházka
DI FBE
Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)
2012
2013
TAČR
P. David
DAT FBE
Sophistic methods research for formalization and management of business rules and their implementation into informaion systems
2010
--
GAČR
I. RábováDI FBE
Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii
2009
--
IGADAT FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)2010
2010
FRVŠ
DI FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠDI FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU
2012
--
IGAL. KoubaDE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II
2013
--
IGA
DE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III
2014
--
IGA
DE FBE
Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy
2014--IGADMT FBE
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou2009
2009
IGA
J. Urbánek
DMT FBE
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami2012
--
IGADMT FBE
Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura
2010
--IGA
DMT FBE
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky
20102010
IGA
S. Kapounek
DF FBE
Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)
2010
2010
FRVŠA. Motyčka
DI FBE
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences
2016
2019
Foreign edu.
DI FBE
Strategic Alliances in the Independent Trade and Services Sectors as a Competitive Instrument of Small and Medium-Sized Enterprises (402/09/1513)2009
2011
GAČRM. Záboj
DMT FBE
Strategic management and firm performance20172017IGADMA FBE
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů
2011
--
IGA
DMT FBE
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2011--
IGA
DMA FBE
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny
2011
--
IGA
DMT FBE
Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku2010
2010
IGAL. ŠpačkováDMA FBE
Study and Travel
2015
2016
Specifický
DMA FBE
STUDY MODUL "EKONOMICS AND MANAGEMENT" INOVATION (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)
2006
--OtherK. Ryglová
DMT FBE
Support of intelligence of human sources in ICT (CZ_20/01/05)2005
2005
Other
J. CoufalováDI FBE
Support of subject Computer typesetting (FR150141/3161/G5)
2005
2005FRVŠ
FBE
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora20122013IGAA. MotyčkaDI FBE
20152015
Smluvní výzkum
D. Procházka
DI FBE
Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek
2014
--
IGA
DF FBE
Terrain research for the needs of optimalization of transport companies operations cost (DP)2005
2006
IGAJ. Vlček
FBE
The Development of Human Resources on FBE (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)
2011
2014
OP
RC FBE
The Effects of Labels on Consumer Behaviour
2014
--IGAM. Souček
DMT FBE
The impact of finalizing links on formation of agribusiness in the new knowledge economy (GP402/06/P294)20062007
GAČR
E. SmělíkováDBE FBE
20072009
GAČR
D. NerudováDAT FBE
The importance of lobbing in enterprise management20152015V4M. LörinczyDMA FBE
The inovation of technic specialized subjects (IN 1140341)
2014
2014
FRVŠ
DI FBE
The methodology for information systems for marketing strategies support creation (G5 3398/2005)2005
2005
FRVŠ
FBE
THE NEW TRENDS IN THE DECISION MAKING FOR THE BUSINESS SUBJECTS INVOLING IN THE AGRARIAN ACTIVITIES (EP7260)
1997
1999
NAZVFBE
The position of individual links within beer commodity chain and their impact on price determination under the conditions of Czech Republic (28/2004)20042004
IGA
DBE FBE
The Post Keynesian Theory of Choice in Practice (P402/10/P189)
2009
2009
GAČRA. Melicharová
DE FBE
The problems with implementing knowledge management to czech companies2010
2010
IGA
DMA FBE
The Quality Evaluation of Tourism Destination (15-21179S)
2015
--
GAČRK. Ryglová
DMT FBE
The role of educational e-technologies in managerial decision making in business management
20102010
IGA
DMA FBE
The role of purchase, supply and sales companies in connection with the accesion of CR to EU (FRVŠ č. 1297/2003)
20032003
FRVŠ
DBE FBE
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries2014--IGAD. Nchor
DSOA FBE
The structure of working tasks academic workers at the BEF Mendelu in Brno
2010
--
IGA
DMA FBE
Theory of Monetary Integration and Membership Conditions in Eurozone (European Module - Ref. 04/0074)2004--
Other
L. LacinaDF FBE
Time-frequency approach for the Czech Republic business cycle dating (GAP402/11/0570)
2011
2012GAČR
RC FBE
Training of managers/owners of SMEs in strategic management (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)20122015
Foreign edu.
DMA FBE
Transfer pricing
2010
2010
IGA
DAT FBE
Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in CEE (IVF)
2013
2014
Other
DMA FBE
TT Point - Technology Transfer at Mendelu in Brno (SF1100021)
2010
2012
OP
J. PřenosilFBE
Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)2003--FRVŠP. TomanDF FBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)20092009
FRVŠ
DI FBE
20102010
FRVŠ
P. Čačková
DI FBE
2008
2008
FRVŠ
T. FoltýnekDI FBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. Foltýnek
FBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)
2010
2010FRVŠ
DI FBE
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)
2011
2011
FRVŠDI FBE
2009
2010
FRVŠ
J. Přichystal
DI FBE
Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty20112011
FRVŠ
DMT FBE
Tvorba e-learningu předmětu Veletrhy a výstavy
2009
--FRVŠDMT FBE
2006
2007
FRVŠ
DAT FBE
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)2006--
FRVŠ
FBE
Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky
2006
2006
FRVŠFBE
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. FejfarDI FBE
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)
2009
2009
FRVŠ
M. Štencl
DI FBE
2005
2005
FRVŠDI FBE
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)20062006FRVŠM. ŠormDI FBE
Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)20042004
FRVŠ
H. ChládkováDMA FBE
Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"
2009
--
FRVŠ
DAT FBE
Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)2009
2009
FRVŠ
O. Popelka
DI FBE
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)
2009--
FRVŠ
DI FBE
Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu2010
2010
FRVŠ
DAT FBE
Upgrade of laboratories for education of GIT courses (2273/2008/Ab)
2008
2008
FRVŠ
D. ProcházkaFBE
Usage of geospatial information for data mining in multidimensional socio-semantic networks (P202/11/P064)
2011
2014
GAČRD. Procházka
DI FBE
Using of PEM method (Policy Evaluation Matrix) for evaluation of Czech agrarian policy variants (QC1401)
2001
2003
NAZV
L. Grega
FBE
Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí2008
2008
RP
J. Coufalová
DOFE FBE
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2011
2011
IGA
DSOA FBE
Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR2012
--
IGA
M. Beranová
DBE FBE
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem
2011
2011
IGA
DMT FBE
Virtual Reality Laboratory (6/2006 - Ab | FR160741)
2006
2006
FRVŠ
M. Šorm
DI FBE
Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace2010
2010
IGA
DI FBE
Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu2010
2010
IGA
D. ProcházkaDI FBE
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku
2011
--
IGA
M. Beranová
DBE FBE
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR
2014
--
IGA
DBE FBE
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market
2012
--
IGA
DF FBE
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele
2013
--
IGADMT FBE
Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku
2014
--
IGA
E. VávrováDF FBE
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
2012
--
IGAV. Adamec
DSOA FBE
Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)
2014
2014
Other
DMA FBE
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)
2009
2009
FRVŠ
A. MotyčkaDI FBE
Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)2010
2010
FRVŠ
J. StávkováDI FBE
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu
2011
2011
FRVŠA. WahlaDMT FBE
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení
2017
2017IGAP. Netolický
DI FBE
Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů
2012
--
IGA
DBE FBE
Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 2013
2013
--
IGA
M. Basovníková
DBE FBE
Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu
2010
--
IGAS. RiederováDBE FBE
Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR
2014--IGAS. Riederová
DBE FBE
Výstava z IPP v Turecku: Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
20112011
Akt VC
RC FBE
Výstava z konference: Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future20112011
Akt VC
RC FBE
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu2014
--
IGA
A. Dobešová
DSOA FBE
Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)2010
--
FRVŠT. Kotrba
DMA FBE
Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)2010
2010
FRVŠDAT FBE
Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)2006
--
FRVŠ
FBE
Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)2010
2011
FRVŠ
O. PopelkaDI FBE
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)
2002
--FRVŠP. David
FBE
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)
2002
2002
FRVŠ
DAT FBE
Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)2004
2004
FRVŠ
DMA FBE
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín2013--FRVŠJ. Stávková
DMT FBE
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování
2013
--IGAJ. Šťastný
DI FBE
Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu
2011
2011IGAD. Procházka
DI FBE
2012
2012
IGAD. ProcházkaDI FBE
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)
20072007
IGA
L. StřelecDSOA FBE
Vývoj autonomních mobilních robotů
2014
--IGADI FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
K. FuchsDE FBE
2010
--
IGAK. Fuchs
DE FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010--
IGA
DE FBE
Vývoj EMS a environmentálního manažerského účetnictví v ČR20062006
GS LČR
P. Ptáčková MísařováDAT FBE
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR
2013
--
IGADMT FBE
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů
20142015
IGA
V. Klepáč
DSOA FBE
Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2010
2010
IGA
DSOA FBE
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)2005--
Akt eTS VZ
J. Coufalová
DI FBE
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže2010--IGA
DL FBE
Výzkum chování spotřebitele
2010
2010
Other
M. Souček
DMT FBE
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)
2009
--
GAČR
DI FBE
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb
20132014
IGA
DI FBE
Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace
2005
2005
IGAO. ŠobaDF FBE
Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách2011
--
IGA
L. KoubaRC FBE
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"
2009
2009
FRVŠ
P. HaluzaDI FBE
Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku
2010
--
IGA
DI FBE
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)20092009IGAO. Popelka
DI FBE
Welfare, Wealth and Work fo Europe (290647)
2012
2016
RP EK
P. RozmahelRC FBE
Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů (1176/2001)
2001
2001FRVŠ
DF FBE
Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010
FRVŠD. Nerudová
DAT FBE
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)
2009
2011OP
DMT FBE
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)2004
--
GAČR
DMT FBE
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR2010--
IGA
J. Urbánek
DMT FBE
Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce2014
--
IGA
P. Svoboda
DAT FBE
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)2009
2009
IGA
DI FBE
2015
2015
Smluvní výzkumD. Procházka
DI FBE
2015
--
NAZVDI FBE
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů2013
2014
IGAD. ProcházkaDI FBE
2012
2014OPFBE
6th International Conference on Management (ICoM 2016)
2016
2016
V4
DMA FBEKey:
Active states:
accepted
completedin preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelleddefended
excluded
not defended
rejected