Mendel University in Brno - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 4149

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
ukončený
...
2007--
Other
FH
ukončený - - - (9502/KS470161)
2007
2007
J. PejzlDWPT FFWT
řešený
A comparison of fruit quality parameters of Actinidia genus grown in the Czech Republic (IGA - ZF/2018 - AP003)
2018
2018
IGA
M. Horák
DPTHP FH
přijatý
A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic
2015--NAZVÚMFGZ FA
zamítnutý
2009
2010
IGA
DLM FFWT
řešený
A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037)
2004
2008
NAZV
E. MrkvicováÚVZP FA
přijatý
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
20152015IGADFES FFWT
obhájený
A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)2004
2006
GAČR
ÚMFGZ FA
zamítnutý
A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania20142015Foreign edu.T. Foltýnek
DI FBE
obhájený A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)
2008
2011NPV IIP. Salaš
DBPHP FH
obhájený A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)20072009GAČRA. Knoll
ÚMFGZ FA
obhájený A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938)
2003
2005
GAČR
T. Vyhnánek
DBPP FA
obhájený
A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113)
2003
2005
GAČRDBPP FA
obhájený
A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002)
2002
2002
FRVŠ
T. Vyhnánek
DBPP FA
obhájený
A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy2007
2009
P. RozmahelRC FBE
obhájený
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students
2015
2015
Foreign edu.
DSS FRDIS
ukončený Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)
2004
--
FRVŠ
DATPT FA
zamítnutý
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu2011
2011
IGA
UPSRR FA
řešený
Acclimation of spruce and oak seedlings to stress conditions (LDF_VP_2020030 )
2020
2020
IGAJ. KrejzaIFE FFWT
ukončený Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)
1997
--
GAČRUAPMV FA
obhájený
Acid phosphomonoesterase in soil of mountain ecosystems: elaboration of new methods and their application
2009
2009
P. Formánek
DGP FFWT
obhájený
Acoustic Detector of Plant Stress ADOPS
20162017TAČRP. Dostál
DATPT FA
obhájený
2005
2007
Other
DLE FA
řešený
Action plan for Geodiversity protection
2019
2020
Other
DGP FFWT
obhájený
Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGADENR FRDIS
ukončený
Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126)
2001
2003
Other
ÚVZP FA
zamítnutý Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019NAZVJ. RožnovskýDBPHP FH
řešený
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019--NAZV
UPSRR FA
řešený
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EK
DGPP FA
přijatý
Added velue education in water management
2014
2014
Foreign edu.J. Fialová
DLM FFWT
řešený2009
2012
OP
T. Urban
ÚMFGZ FA
zamítnutý
Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)20122012
TAČR
T. VítězDAFEE FA
zamítnutý
Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)
2011
2011FRVŠDI FBE
ukončený
Advantages and limits of statistical field inventory utilization in a selection forest
2013
2013
IGAM. Kneifl
IFM FFWT
řešený
AFLP analysis genetic relationships among genus Sempervivum L. and Jovibarba Opiz.
2012
--
IGAM. Šinko
MENDELU
ukončený
Agglomeration of fertilizers.20022004
MPO
P. Ryant
FA
obhájený
Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)
2016
2017IGA
DL FRDIS
řešený Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)
2007
2012
OP
P. MaradaDAFEE FA
obhájený Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGA
DRBE FRDIS
zamítnutý
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014
NAZV
DBPHP FH
řešený
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--
MPO
UAPMV FA
obhájený
Agrometeorologie - Pomoc při zavedení předmětu na MZLU v Brn+ (39p16)20042004OtherDGPP FA
řešený Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZVL. PospíšilováUAPMV FA
zamítnutý
Agrophenological evaluation of perspectives apricot varieties for intensive growing technologies. (SK-CZ newproject)20092010
Other
DFG FH
ukončený
Air pollution impact on root system development in forest tree species (QC1129)
2001
2004
NAZV
DFES FFWT
řešený
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--
IGA
DAB FA
řešený
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015
IGA
DLM FFWT
řešený
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
2015
2017
Other
R. Matula
DFBDG FFWT
obhájený
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠD. Kudová
DMA FBE
řešený "Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009
--
Other
IF FFWT
obhájený Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)2015
2016
IGADTS FRDIS
ukončený
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)2012
2014
TAČR
IFE FFWT
ukončený Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005
--
FRVŠ
DCB FA
řešený
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017
RP EKI. Marková
IFE FFWT
obhájený
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
19962000
NAZV
J. ZelenkaÚVZP FA
obhájený
Alternative approaches to assessing the recreation potential of the interest area MFTE at Křtiny
2013
2013
Internal
DFFPP FFWT
zamítnutý
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGA
DLM FFWT
ukončený
Amplification of the education Environmental Protection - Ecoeffective Tools (151)
2004
2004
FRVŠ
DLE FA
řešený
An importance of birch for permanently development in eastern Krušné hory Mts. (1G46002)
2004
--
NAZVE. KulaDFPGM FFWT
ukončený
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES
2012
2013OtherL. ŠevelováDLM FFWT
obhájený
Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)
2005
2005
IGA
DI FBE
přijatý
Analysis and detection of phytotoxicity of rainwater and leachate from the landfill municipal solid waste Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGA
DLE FA
obhájený
Analysis and specification of processes causing formation of nitrate pollutions in irrigated soil (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)
2006
2007OtherM. ŠťastnáDLE FA
obhájený Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approach (GA523/00/0669)
2000
2002
GAČR
A. Knoll
FA
řešený
Analysis of cutting forces from point of view fracture mechanics in quasi-orthogonal CNC milling and cutting by circular saw-blade
2019
2021IGADWPT FFWT
obhájený
Analysis of degradation processes of modern materials used in agricultural technology (TP4/2014)
20142014
IGA
P. DostálDATPT FA
ukončený
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)
2004
2004
IGAP. SyrovátkaDBE FBE
obhájený
Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČRÚMFGZ FA
řešený Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)
2017
2017
IGA
J. NesibaDSS FRDIS
obhájený
Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)
20062008GAČRA. KnollÚMFGZ FA
přijatý Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013)
2013
2013
IGA
DBPP FA
řešený
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020
--
IGA
DWS FFWT
řešený
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020
--
IGA
DWS FFWT
řešený
Analysis of habitat parameters and tree relations using photogrammetry and chemical profiles of resins - case study of the genus Dracaena (LDF_VT_2017009)20172018
IGA
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Analysis of Changes in Plant DNA Methylation Induced by Demethylating Agents
2015
2016IGAM. BaránekMENDELU
řešený
Analysis of chemical factors that influence stabilisation of densified beechwood (LDF_VP_2017040)
2017
2018
IGA
A. DejmalDWS FFWT
ukončený Analysis of minor ampholytes from biological mixtures by carrier ampholyte free isoelectric focusing (CB)2000--
GAČR
J. PospíchalFA
řešený
Analysis of performance and behaviour of farm animals in relation to ambient temperature variability and possibilities of elimination of its impact
2017
2018
IGA
DAB FA
ukončený
Analysis of phenological and growing phases in the Norway spruce and European larch on the influence of climate conditions. (FR4606621)2006
2007
FRVŠL. MerklováFFWT
ukončený20162017
IGA
DFPGM FFWT
obhájený
Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigs (GA523/97/1305)
1997
1999
GAČR
A. KnollFA
obhájený
Analysis of selected indicators of well-being (welfare) of farm and captured wild animals (IGA TP 2/2013)
2013
2013
IGA
DAB FA
řešený
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)
2010
2010
IGA
P. HoráčekDWS FFWT
řešený
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)
2010
2010IGAP. Horáček
DWS FFWT
řešený
Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)
2017
2018IGADFPGM FFWT
řešený Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)
2017
2018IGAJ. DvořákDFPGM FFWT
obhájený
Analysis of socio-economic impacts on business entities in the timber products segment in the context of interest in assessing the benefits and negatives of certified wood raw material.20182019
IGA
A. Sujová
DFFPP FFWT
přijatý
Analysis of the role of genetic factors in the ash dieback associated with Hymenoscyphus fraxini (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski) (LDF_VP_2015019 )
2015
2015
IGA
FFWT
přijatý Analysis of the visitor´s movement in the area of TFE Masaryk Forest in Křtiny
2019
--
IGAP. Hrůza
DLM FFWT
obhájený Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091)
2006
2006
IGA
FBE
obhájený Analysys of CAD system and his outputs in furniture production (10/2005)20052005IGA
FFWT
obhájený
2013
2013
DFFPP FFWT
ukončený
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010OtherDI FBE
obhájený
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008
IGA
DI FBE
obhájený Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice2018
2019
Smluvní výzkumD. ŠafaříkDFFPP FFWT
obhájený
2010
2011
IGA
ÚMFGZ FA
řešený
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
OtherP. KupecDLM FFWT
ukončený Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004
IGA
J. Dufek
DSOA FBE
ukončený
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
2018
2018
Smluvní výzkum
V. Kupčák
DFFPP FFWT
ukončený
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998FRVŠH. Vavrčík
DWS FFWT
ukončený
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013
Smluvní výzkum
CEITEC FA
obhájený Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )2006
2006
OtherDFFPP FFWT
ukončený
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005
--
OtherV. KupčákDFFPP FFWT
řešený
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--
Other
DFFPP FFWT
obhájený
Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov
2013
2013IGAP. ZemánekDHM FH
obhájený Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory
2008
2008
IGAFFWT
řešený Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)
2017
2018IGADFPGM FFWT
zamítnutý
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007
IGA
DMT FBE
obhájený
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
20072007IGAK. Svobodová
ÚMFGZ FA
ukončený
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)
2018
2018Smluvní výzkumDAFEE FA
řešený Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--
IGA
Z. KopeckýDWPT FFWT
řešený
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)
2009
2011
GAČRM. MasaříkDCB FA
ukončený
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
20132014Smluvní výzkumH. Fišerová
DBPP FA
řešený
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
2010
2012
IGA
DFFPP FFWT
řešený
20142014IGAIFM FFWT
řešený
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012
--
IGAF. Dařena
DI FBE
řešený
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)
2015
2015
IGA
M. PejchalDPDM FH
řešený
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGADWS FFWT
obhájený
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011IGAH. Vavrčík
DWS FFWT
ukončený
2009
2009
IGAFFWT
vyřazený
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚMFGZ FA
řešený
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva (50/2010)2010
--
IGAA. Dejmal
DWS FFWT
ukončený
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
2011
2011
IGAJ. Suchomel
IFE FFWT
řešený
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011
IGA
J. Fryč
DAFEE FA
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2009
--
GAČRF. BauerDATPT FA
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010
--
GAČR
T. Šmerda
DATPT FA
řešený
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
2013
2014
MMR
IFE FFWT
řešený
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015
--
IGAJ. KamlerFFWT
ukončený
2014
2015IGAFFWT
ukončený Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
DVGF FH
řešený
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015--GS LČRP. Hlaváčková
DFFPP FFWT
obhájený Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkum
DRD FRDIS
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce20092009
IGA
DMT FBE
připravovaný Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGA
DMT FBE
řešený
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--
IGA
Z. ToufarováDMT FBE
řešený Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
M. TrnkaDGPP FA
řešený      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaDGPP FA
vyřazený Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)20092009IGADWS FFWT
obhájený
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce20162016Internal
DFFPP FFWT
obhájený
2012
2012
IGA
DWS FFWT
řešený
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013
--
IGA
F. Dařena
DI FBE
obhájený
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGAJ. RožnovskýDBPHP FH
přijatý
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--
IGA
Š. Stojarová
FBE
řešený Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky
2013
--IGAV. Vala
MENDELU
ukončený Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014
IGA
DFFPP FFWT
obhájený Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací20112012
IGA
J. HoloubekDSOA FBE
obhájený
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
2001
2001
FRVŠ
DGPP FA
zamítnutý
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009
OtherT. VítězDAFEE FA
připravovaný
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
DE FFWT
řešený
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2019IGAJ. KadlecDE FFWT
řešený
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
--
Internal
ILE
řešený
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
2010
Other
OSS ILE
řešený
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--
IGA
DWS FFWT
ukončený
2016
2017
IGA
O. KošuličDFPGM FFWT
řešený
2017
2019
IGAO. KošuličDFPGM FFWT
ukončený
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
2012
2012Smluvní výzkumM. BaránekMIGPB FH
ukončený
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010
R. Pokluda
DVGF FH
ukončený
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015
Smluvní výzkum
DAFEE FA
řešený
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
20172017IGAJ. Caha
DRD FRDIS
řešený Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015
--
IGAL. Poláčková
DGLA FH
obhájený
Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415)
2001
2003
NAZVJ. StávkováFBE
řešený Ancient coppice forests, their significance and sustainability in the cultural landscape (DF13P01OVV015)
2013
2016
MK
DFBDG FFWT
obhájený
2006
2006
FRVŠZ. KopeckýDE FFWT
ukončený
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
2005
2005FRVŠJ. Filípek
DATPT FA
řešený
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019RP
DWS FFWT
řešený Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)20162020OtherJ. SochorDVV FH
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2012
2012
IGA
ÚZRHV FA
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012
IGA
V. Hula
ÚZRHV FA
řešený
2012
2012
IGA
ÚZRHV FA
řešený
2010
--
IGAP. Brunecký
IF FFWT
řešený
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)
2015--
IGA
DATPT FA
obhájený
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV FA
obhájený
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009
IGA
ÚVZP FA
ukončený
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)
2004
--
FRVŠ
DGPP FA
obhájený
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009
IGA
DAT FBE
obhájený
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013
IGAL. Střelec
DSOA FBE
podaný
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí
2014
--
IGA
DFFPP FFWT
řešený Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014--
Internal
J. NeugebauerováDVGF FH
ukončený
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)
2007
2008
FRVŠ
FFWT
řešený
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--
IGA
J. Kolomazník
DI FBE
řešený
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012
--IGADI FBE
obhájený
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
2013
2013
IGA
P. DostálDATPT FA
řešený
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů
2012
--
IGA
DAT FBE
řešený
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR2014
--
IGA
DI FBE
ukončený
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic
2012
2014
Smluvní výzkum
ÚVZP FA
řešený
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb
2006
--
IGA
FFWT
řešený
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007
--
IGAR. Kizek
FA
řešený Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--IGA
DGP FFWT
řešený Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014
IGA
T. MikitaÚHÚLAG FFWT
ukončený
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013
IGA
DSOA FBE
obhájený Application methods GC MC and AFLP for identification of medicinal, aromatic and spice plants (IP č. 14.2)20142014OtherDVGF FH
obhájený
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
OtherDGPP FA
obhájený Application of DDGS into broiler feed mixtures
2009
2009
IGA
L. ZemanÚVZP FA
obhájený Application of functionally integrated management in silviculture principles on chosen management sets of stand in the Czech Republic (10234FR323)20052005
FRVŠ
D. SmítkaFFWT
ukončený
Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)
2015
2017RPA. Eichmeier
MIGPB FH
řešený
Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGA
L. Kalhotka
UAPMV FA
ukončený
Application of progressive technologies which deal with unconventional material machining
2016
2019IGAL. HláskováDWPT FFWT
ukončený Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242)
2000
2005
NAZV
ÚVZP FA
obhájený
Appreciation of climatic drought rising in agriculture and mitigation of its consequences with irrigation (QF3100)
2003
2007
NAZV
M. ŠťastnáDLE FA
řešený Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)2003--GS LČRE. Kula
FFWT
řešený Arboristické standardy2011
--
InternalDWS FFWT
řešený Armillaria spp.: species, population ecology, phytopathology, on the example of forest ecosystems of Moravia and Silesia (GA526/05/0086)
2005
--
GAČR
DFPGM FFWT
podaný
2009
--
OP
DMT FBE
řešený
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
2015
2016
IGA
DSS FRDIS
obhájený
2016
2017
IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
řešený
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
2008
2010
GAČR
T. Libosvár
DLM FFWT
řešený
Assesment of elevated concentration of CO2 on soil properties
2009
--V. Vranová
DGP FFWT
připravovaný Assesment of evaluation criteria in public works contracts
2019
2019
IGA
L. LacinaDF FBE
obhájený Assesment of Old Kladruby Horse's constitution
2005
2006FRVŠE. SobotkováDAB FA
obhájený
Assesment of qualitative composition of root exudates of rhizodeposition of Miscanthus x Giganteus in different growth phases
2009
2009IGA
DGP FFWT
obhájený Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005
Other
DGPP FA
řešený
Assessing of factors influencing wild boar distribution in the forest environment ( LDF_VP_2019005)
2019
--IGAO. MikulkaDFPGM FFWT
přijatý Assessing the importance of the quality of the diet for reproduction of wild boar (LDF_VP_2018025)
2018
2019
IGA
J. Kamler
DFPGM FFWT
řešený
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016
--
IGAE. T. Quartey
DRBE FRDIS
ukončený
Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)2017
2017
Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
obhájený
Assessment of behaviour and welfare of Czech Pied Cattle by the monitoring
2009
2009
IGA
G. ChládekDAB FA
obhájený
Assessment of qualitative composition of root exudates for phytoremediations (13/2008)
2008
2008IGA
FFWT
obhájený Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494)20082010GAČRP. Rozmahel
RC FBE
řešený
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries
20122013Foreign edu.J. Fialová
DLM FFWT
ukončený
Assessment the significance of acorns in the diet of wild boar
2014
2014
IGA
DFPGM FFWT
zamítnutý
Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)
2013
2013GAČRA. Knoll
ÚMFGZ FA
ukončený
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
DLM FFWT
řešený
Atlas of Czech Landscape (VaV MŽP ČR)2003
--
Other
J. Kolejka
DGT FFWT
řešený
Audit of Customer Satisfaction in Tourism Industry (GP402/06/P297)2006
--
GAČR
K. RyglováDMT FBE
řešený
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
2017
2018
IGA
D. PalovčíkováDFPGM FFWT
ukončený
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)
2008
2008IGAJ. ŠťastnýDI FBE
řešený Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006
--
IGA
FBE
obhájený
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGA
DI FBE
zamítnutý
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
20092009
IGA
J. WeinlichováDI FBE
řešený Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--
IGADI FBE
ukončený Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials
1997
--NAZVJ. Štencl
DAFEE FA
řešený
Barriers to entrepreneurship in the forestry sector in the Czech Republic (LDF_VP_2017027)2017
2018
IGAP. HlaváčkováDFFPP FFWT
řešený
Behaviour of selected abricultural products at impact loading (IAA201990701)
2007
2010
Other
DATPT FA
ukončený
Belowground carbon allocation in Norway spruce stands (OC10040)
2010
2012
RP EK
IFE FFWT
přijatý
BE-TAF-1910: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)
2012
--OtherL. PurchartIFE FFWT
ukončený BETULA - Integrated research into birch (Betula pendula) as a substitute species in the Ore Mts. (SE/830/3/00)
2000
2002OtherE. KulaDFPGM FFWT
obhájený
Bezpecny nabytek CSN 91 01002005
2006
Other
IF FFWT
ukončený
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)2003
2005
MPOP. BruneckýIF FFWT
ukončený
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )
2005
--FRVŠDATPT FA
obhájený
20102010FRVŠUPSRR FA
zamítnutý
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci2002
2004
GAČR
DLE FA
obhájený Bio-available amino acids in soil under meadow communities of Moravian-Silesian Beskids Mts. (GP526/03/D058)
2003
2006
GAČR
DGP FFWT
řešený
20072012OtherFFWT
zamítnutý
Biodiversity of farm animals in the Czech republic
2008
2008NAZVÚMFGZ FA
řešený
Biodiversity of vascular plants of south-moravian floodplain forests in relationship on age and species composition of woody stand.
2010
2010
IGA
P. Maděra
DFBDG FFWT
řešený
Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)
20122012
IGA
J. FryčDAFEE FA
řešený
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. Klemš
DBPP FA
řešený
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014--IGAJ. FryčDAFEE FA
řešený Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--OtherR. Kizek
DCB FA
vyřazený
Biochar (Increase on the water retention capacity of soil in polders, by biochar application)
2015
2018NAZV
DLM FFWT
obhájený
Biological additives of irrigation water for quality enhancement of food crop. (K-141/2012)2012
2015
TAČR
R. PokludaDVGF FH
řešený
Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change (MSM6215648905)
20072012VZ
FA
řešený
Biological assessment
2005
2016
OtherV. Láznička
ÚPK FH
obhájený
Biological effects of lupin extract on cereal seed (521/02/D153)
20022005GAČR
UPSRR FA
řešený
Biological principles of agriculture and perspective methods of management in a multi-functional landscape (MSM 6215648901)
2005
--
VZ
FA
zamítnutý Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.
2009
2011
NAZV
A. NěmcováDPTHP FH
řešený
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009
--
VZ
J. Čermáková
ÚVZP FA
řešený
Biology and distribution of Dothistroma needle blight in the CR (LD 12031)
2012
2016OtherL. JankovskýDFPGM FFWT
řešený
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013
--
IGA
DAFEE FA
ukončený
Biomass - present and future energetic bases2006
2006
J. Pejzl
DWPT FFWT
ukončený
Biomass Energy Parameters
2003
2007
GAČR
FA
ukončený Biomonitoring of heavy metals in flodplain forest soil (IGA 21/2014)2014
2014
IGA
M. Šlezingr
DLM FFWT
řešený BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012OPL. Havel
DBPP FA
ukončený
2008
2008
IGA
P. Horáček
FFWT
řešený Bionomy, phytopathology and distribution of Mycosphaerella pini E. Rostrup at the locality Březina (IGA 11/2005)
2005
--
IGA
DFPGM FFWT
obhájený
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
2011
2012
FRVŠ
M. HaitlDAFEE FA
přijatý
2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený
BIOSPEAKER (Petr Dostál)
2018
2019TAČR
DATPT FA
řešený
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011VZI. VrtkováÚMFGZ FA
řešený
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014
NAZV
M. Čechová
DAB FA
zamítnutý Biotechnology advancement in the grapevine breeding of varieties with highest resistance to biotic and abiotic factors, high quality and important health benefit20072007
NAZV
P. Pavloušek
FH
zamítnutý
Biotechnology in viticulture -2. stage of breeding of rootstocks varieties for grapevine
2007
2007
NAZV
FH
ukončený
Biotechnology of soil protection and stabilization for slope recultivation - stage I. (FI-IM3/098 )
2007
2007
DLM FFWT
obhájený Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)2006
2006
IGAÚMFGZ FA
obhájený
Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)
20072007IGAÚMFGZ FA
obhájený Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)2007
2007
IGAP. Jelínek
ÚMFGZ FA
obhájený
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník2008
2012
GS LČRD. Vavříček
DGP FFWT
ukončený
Border Community (Čes.-něm. fond budoucn.)
2002
2003
Other
DGT FFWT
obhájený
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)
2012
2013
OtherM. ŠťastnáDLE FA
řešený
2017
2017
IGAJ. WinklerDBPP FA
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
20152015
Smluvní výzkum
DGP FFWT
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
20152015Smluvní výzkumDGP FFWT
ukončený
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
obhájený
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkum
J. Kynický
DGP FFWT
ukončený Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. Kynický
DGP FFWT
řešený
Branch mechanical response to loading (LDF_VP_2016036 )
20162017IGAP. Horáček
DWS FFWT
vyřazený
Bridges between practice and tertiary education
2012
2014OPM. SoučekDMT FBE
ukončený
bude (179/2004)
2004
--FRVŠ
FA
řešený Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005
--
GAČR
DF FBE
připravovaný
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
--OtherR. KizekDCB FA
řešený Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009
2013
OPDCB FA
řešený
Building up a multidisciplinary scientific team focused on drought (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)
2012
2015
OP
DGPP FA
obhájený
Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140)
2001
2003
NAZV
FBE
řešený2010
--
IGAV. Rukavitsyn
DI FBE
obhájený Calibration of moisture sensors for specific soil conditions at site of installation of sensors2014
2014
Smluvní výzkum
P. Formánek
DGP FFWT
řešený
Calibration of Weather Generator for sites without or with incomplete meteorological observations (205/05/2265)
2005--GAČRDGPP FA
podaný
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)
2015
--
GAČR
DLE FA
ukončený Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocol (GA526/00/0485)
2000
2002
GAČR
I. Marková
DGPP FA
řešený Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012)
2012
--
OtherDCB FA
obhájený
CARBOMONT -- extension to NAS. Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in E u r o p e a n mountain areas
2001
2004
Other
MENDELU
připravovaný
carbonatites of metamorohic complexis
2012
--
Specifický
J. Kynický
DGP FFWT
připravovaný
Carbonization of beech wood surface (Fagus sylvatica L.) for non-load-bearing facade elements of wooden buildings
2020
--
IGAMENDELU
obhájený
Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection. (1G57042)
2005
2008
NAZV
DGPP FA
zamítnutý
Care of genetic resources
20072007RPDVGF FH
ukončený Causes damage cogeneration units due to impurities in the biogas20162016Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
řešený
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
2012
2014Other
DF FBE
řešený CEITEC - Central European Institute of Technology
2011
--
OP
V. ReinöhlCEITEC FA
řešený CEITEC 2020 (LQ1601)
2016
2020
Other
V. ReinöhlCEITEC FA
ukončený
Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239)
2009
2011
GAČRL. HavelDBPP FA
obhájený
2007
2007
Other
DAFEE FA
obhájený
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009OtherDAFEE FA
obhájený
2008
2008Other
DAFEE FA
obhájený
Center for Cell Therapy and Tissue Repair (LN00A065)
2000
2004
VC
DMBR FA
řešený Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--
RP EK
DGPP FA
řešený
Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)
2009
2015VCDGP FFWT
podaný
Centrální dohledový systém MZLU v Brně
2007
2008
FR CESNET
T. Ruprich
IIS CUD
řešený
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products
2014
2019
TAČR
R. CerkalUPSRR FA
řešený Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035)2006
2010
DCB FA
řešený
CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report
2010
2012
OtherP. RozmahelRC FBE
připravovaný
2009
2012
OP
T. MajerIIS CUD
řešený Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010
--
VC
DCB FA
zamítnutý
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
2010
2010
OPR. Pokluda
DVGF FH
řešený
Ceskomoravska Highlands - historical landscape management (prehistorical and medieval) (DF13P01OVV005)
20132016MKDGP FFWT
obhájený
2014
2014
IGA
DLE FA
řešený
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2005
--
NAZV
IFE FFWT
podaný
2012--
Other
IFE FFWT
řešený
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013
--
IGA
S. Kapounek
DF FBE
zamítnutý
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
2008
2011
NAZV
P. MateiciucováDVV FH
ukončený
Classification of CIR aerial photographs at the Giant Mountains National Park
2004
2005
Akt eTS VZ
DGT FFWT
ukončený
Classroom and studio for 3D modelling, vizualization and graphical design (2981/2006)
2006
2006
FRVŠR. PavlačkaFH
podaný
Claster CREA Hydro&Energy
2008--Other
DGP FFWT
řešený
Climate and air pollution effects on forest productivity
2018
2020
GAČR
J. Hruška
DWS FFWT
obhájený Climate change impact on wheat and barley production (GA521/99/D040)
1999
2002
GAČR
M. Šťastná
DLE FA
ukončený
Climate change impacts on managed ecosystems (GA205/99/1561)
1999
2001
GAČRJ. Rožnovský
FA
řešený
Climate change impacts on the growth and development of the selected field crops (QG60051)
2006
2009NAZVFA
obhájený
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000
Other
Z. ŽaludDGPP FA
řešený
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010
--
RP
M. TrnkaDGPP FA
řešený Cloning and identification of polymorfic sequence of barley dehydrin gene Dhn4 in cultivars with different freezing tolerance (IG250121)
2005
--
IGA
Z. DokoupilováUPSRR FA
řešený
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
20142015Smluvní výzkumJ. Přichystal
DI FBE
ukončený
Cluster of Czech Furniture Manufacturers (OPPP IČO 27695077)
2006
2009
OtherP. BruneckýTRF FFWT
řešený
Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002)20182019
IGA
IF FFWT
řešený
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (IGA_VT_2018)
2018
2019
Internal
IF FFWT
řešený
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002 )
2018
2019
IGA
P. Čech
IF FFWT
ukončený
      MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)20122012SpecifickýP. ČechIF FFWT
přijatý Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014)
2014
2014
IGAV. TrojanDBPP FA
řešený Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)20082012NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
řešený Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)2013
2015
IGA
DWS FFWT
zamítnutý
Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CR
2007
2008
Other
IFE FFWT
řešený
Compared LED diode supporting light systems with halogen lamps (7/2015/519)
2015
2015
IGA
M. MaierMENDELU
řešený2010
2011
IGAL. Úradníček
DFBDG FFWT
řešený Comparison of assumed and actual occurrence of ancient coppice woodlands in South Moravia (LDF_VP_2018022)
2018
2019
IGAP. Maděra
DFBDG FFWT
zamítnutý Comparison of differences in production strategy of spruce and beech stand
2012
2016
GAČRI. MarkováIFE FFWT
ukončený Comparison of Electronic and Hand Method of Round-wood Measuring. Proposal of Electronic Measuring and Inspection of Round-wood in Czech Republic (GS LČR - 16)
2005
--
GS LČR
FFWT
řešený Comparison of methodological approaches of landscape character assessment
2013
--IGAA. Salašová
MENDELU
řešený
Comparison of modern non-contact methods for forest inventory
2018
2018
IGA
T. Mikita
ÚHÚLAG FFWT
obhájený
Comparison of physiological and molecular biological methods applicable for evaluation of wheat and barley sensitivity to drought stress and their recommendation for selection of tolerant genotypes (QH91192)
2009
2011
NAZVP. Smutná
UPSRR FA
řešený
Comparison of research teak plantation with traditional central-american plantation
2016--IGAP. MaděraDFBDG FFWT
ukončený
Comparison of the Czech and German National Forest Programme in terms of Stakeholders' Participation (DBU)
2009
2010
OtherDFFPP FFWT
řešený2016
2017
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)
2014
2014
IGAR. Pokorný
DFES FFWT
ukončený Competitive advantage of bioenergetic products (QG 60083)
2006
2009
NAZV
P. BurgDHM FH
řešený
Compilation of recent oak tree-ring chronology for southwestern Ukraine
2020
2021
IGA
M. Rybníček
DWS FFWT
řešený
Compilation of the standard oak chronology of subfossil trunks for the purposes of dating of prehistorical wood (404/08/P367)2008
2010
GAČRM. RybníčekDWS FFWT
řešený Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)
2020
2020
IGADMT FBE
ukončený
Complex education of human resources in dairy (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)
20092012
OP
K. Šustová
DFT FA
řešený Composition and structure taxocenoses of groups psocids (Psocoptera) in forest geobiocenoses Western Carpathians (19/2013)20132014
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency
2018
2020
GAČR
Z. Heger
DCB FA
řešený Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated products2011
2014
NAZV
R. CerkalUPSRR FA
obhájený Computer lab for teaching of mathematical modelling the physical and biomechanical processes (FRVŠ 398/2008)20082008FRVŠ
FFWT
obhájený
Computer simulation of coupled thermal, moisture and deformation fields in wood (7/2011)2011
2011
IGAP. KoňasDWS FFWT
zamítnutý
Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of use (203/08/0349)
2007
2007
GAČR
J. BalíkDPTHP FH
řešený Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)2008
2009
GAČR
I. BlažkováDRBE FRDIS
obhájený
CONEMDE
2010
2013
OtherL. Havel
DBPP FA
obhájený Coniferous and broadleaved species cultivated in gardens and parks in the Czech Republic (GA526/00/0273)
2000
2000
GAČR
J. Koblížek
FFWT
zamítnutý
Coniferous species, water relations, soil, mineral nutrition, sap flow methods, drought2011
2011
GAČRJ. Čermák
DFBDG FFWT
obhájený Connection of mapserver of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny with free GIS GRASS with on-line data analysis. (IGA 49/2006)
2006
2006
IGA
J. Čepický
DGT FFWT
zamítnutý
Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)
2010
2010
GAČRDE FBE
přijatý20122014
OP
ÚPK FH
řešený
Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)
2011
2015
MK
V. Řezníček
DBPHP FH
ukončený Conservation of biodiversity of plants in a system of sustainable agriculture and landscaping (1G46066 )
2004
2008
NAZV
DVGF FH
ukončený
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Other
J. PavlišDFBDG FFWT
řešený
Constitution of information systems and process modelling laboratory (1364/2013)2013
2013
FRVŠ
DI FBE
podaný
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2009
--
GAČR
DI FBE
řešený
Construction of 3D voxel model of forest
2016
--
IGA
M. CibulkaÚHÚLAG FFWT
řešený
Construction of 3D voxel model of forest (LDF_VP_2016001)2016
--
IGAM. Cibulka
ÚHÚLAG FFWT
řešený COnsumer BEhaviouR Erasmus Network20092012Other
DMT FBE
vyřazený2008
2009
RP EK
O. DufekDMT FBE
připravovaný
Consumers in EU2009
--
RP EKDMT FBE
řešený Contactless monitoring and spatio-temporally modelling variability of selected differing soil characteristics (TA04020888)2017
--
TAČR
DGP FFWT
obhájený
Content and material innovation of subject Animal pests20062007FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
podaný
Content of biological active compounds with direction to natural antioxidant (ANT1)
2007--
NAZV
P. PavloušekFH
zamítnutý
Content of biologically active substances in wine with a special attantion to natural antioxidants.
2007
2007
NAZV
FH
řešený
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget
2019
2019
Smluvní výzkum
J. Rajchlová
DRBE FRDIS
obhájený
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
20002004
Other
UPSRR FA
ukončený Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)1998
--
OtherDAFEE FA
řešený
Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)2014
--
Other
DAFEE FA
řešený
Controlled drainage (CD) as an effective approach for decreasing diffuse pollution sources from tile-drained agricultural watersheds (QK1910086)
2019
2023
NAZV
M. Šťastná
DLE FA
zamítnutý
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)
2013
2016SpecifickýT. FoltýnekDI FBE
obhájený
Cooperation Network for Horticulture and Landscape Architecture (CZ.1.07)
2012
2014OPDVGF FH
obhájený
Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003)
2003
2003
FRVŠT. Vyhnánek
DBPP FA
řešený Coppice and coppice with standards - a useful alternative of small and middle scale forest management (NAZV QH71161)2007
2011
NAZV
FFWT
řešený Coppice as a biological and production alternative for future in the Czech Republic (LD15117)
2016
2017
RP
R. Pokorný
DFES FFWT
řešený
Coppice forests as the production and biological alternative for the future (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)
2012
2015OPDFES FFWT
řešený Corporate identity as a competitive advantage
2006
--InternalJ. Turčínková
FBE
zamítnutý Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic2014
2016
GAČR
DMA FBE
zamítnutý Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries20152016
Other
DMA FBE
řešený Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)
2011
--Foreign edu.E. Abramuszkinová PavlíkováRC FBE
obhájený Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)20032003FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
řešený
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative
2017
--
IGAV. Đorđević
DTS FRDIS
ukončený
Course innovation "Vehicle equipment and accesories" (FR270311/1102/228)
2007
2008
FRVŠ
FA
obhájený
2012
2015
TAČRDFPGM FFWT
připravovaný
Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt
2018
--
V4
P. MáchalDPM FRDIS
připravovaný
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)
2018
2018
V4P. MáchalDAFEE FA
řešený
Creating multimedia publications - to encourage innovation and creative development of artistically designed objects2010
2010
FRVŠ
IF FFWT
přijatý
Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape (EE2.3.20.0004)
2011
--OP
DFBDG FFWT
řešený
Creation of a comprehensive methodology of evaluation of economic impacts arising from the recreational use of forest ecosystems
2017
--
IGA
P. Hlaváčková
DFFPP FFWT
řešený
Creation of a program tool for efficient data collection and automation of the detection of biomass in coppices (TJ02000202)
2019
2021TAČRM. Šrámek
DFBDG FFWT
ukončený
Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)
2001
2005
NAZV
M. PidraMIGPB FH
obhájený
Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)
20042004
FRVŠ
DI FBE
obhájený Creation of course Digital Photography
2008
2008FRVŠJ. Dannhoferová
DI FBE
řešený Creation of environmental education programs for the study of the response to climate change (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)2015
2016
Other
P. MaděraDFBDG FFWT
zamítnutý
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)
2015
2017
Other
Z. PatočkaÚHÚLAG FFWT
připravovaný
Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )
2016
2017
TAČR
DMT FBE
ukončený
Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)2003--
FRVŠ
K. BaránkováMIGPB FH
ukončený Creation of multimedia learning applications for Forest Protection. (FRVŠ 223/2004)2004
2004
FRVŠ
P. ČermákDFPGM FFWT
obhájený
2007
2007
FRVŠ
H. Netrefová
DI FBE
obhájený Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)20062006
FRVŠ
J. Kominácká
DI FBE
ukončený
Creation of presentation and educative board of Geology of TFE Křtiny area
2008
2008
Internal
DGP FFWT
obhájený
Creation of the new subject Brand and account management
2009
2009
FRVŠ
DMT FBE
podaný Creation of the new subject Marketing strategy and planning2010
--
FRVŠDMT FBE
obhájený Creative systems of growing of plums (QD 1408)
2001
2004
NAZV
DPTHP FH
obhájený20082012NAZVDLE FA
ukončený Crossing (148/2004)
2004
--
FRVŠ
DATPT FA
ukončený
2010
2011
OtherP. Brunecký
IF FFWT
zamítnutý
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů2013
2016
Other
DMA FBE
zamítnutý
Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods. (91B028)
20092013
NAZV
DPTHP FH
obhájený
Current stage and trends of development of forests in cultural landscape (526/03/H036)
2003
2007GAČRP. MaděraDFBDG FFWT
obhájený
2014
2015
OP
DL FRDIS
obhájený Cytokinins and auxins in regulation of plant development (GV206/96/K188)19962001GAČR
FA
obhájený
Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)20142015
Foreign edu.
DMA FBE
obhájený Czech celebrities of research and cultivation in the branch of decorative and fruit plants in the 20 th century (LP01032)2001
2002
RP
V. ŘezníčekFH
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
20052011
VZ
FBE
obhájený      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011
TS VZ
M. SojkaDE FBE
obhájený
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)20052011
eTS VZ
DE FBE
obhájený
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011
eTS VZ
M. Sojka
DE FBE
obhájený
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)20052011eTS VZ
DE FBE
obhájený
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
20052011
eTS VZ
M. Sojka
DE FBE
obhájený      02 Main tendencies in the development of a competitive environment within the integration and globalisation processes, and the adaptation of business entities to the new conditions of the integrated market (VZ MSM 6215648904/02)
2005
2011
TS VZ
P. Žufan
DMA FBE
obhájený
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
20052011eTS VZDMA FBE
obhájený
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011
eTS VZ
DMA FBE
obhájený
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)
2005
2011
eTS VZJ. DudaDMA FBE
obhájený
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
20052011eTS VZ
DF FBE
obhájený
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011
eTS VZ
DAT FBE
obhájený
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011TS VZJ. StávkováDMT FBE
obhájený
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011
eTS VZM. ForetDMT FBE
obhájený           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZL. Kubíčková
DMT FBE
obhájený
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZA. Motyčka
DI FBE
obhájený                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
20052011Akt eTS VZA. MotyčkaDI FBE
obhájený
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)2005
2011
Akt eTS VZM. Mišovič
DI FBE
obhájený                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011Akt eTS VZI. Rábová
DI FBE
obhájený
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)
2005
2011Akt eTS VZF. Dařena
DI FBE
obhájený
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
20052011
Akt eTS VZ
R. Malo
DI FBE
obhájený
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZ
M. Mišovič
DI FBE
obhájený
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011Akt eTS VZM. Mišovič
DI FBE
obhájený
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
2005
2011Akt eTS VZM. Mišovič
DI FBE
obhájený                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
2005
2011
Akt eTS VZDI FBE
obhájený
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011
Akt eTS VZV. KonečnýDI FBE
obhájený
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
2005
2011
eTS VZ
DMT FBE
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011
TS VZ
DRBE FRDIS
obhájený
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)20052011
eTS VZ
M. JankůDL FBE
obhájený           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011eTS VZK. Vinohradský
DRBE FRDIS
obhájený
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)2005
2011
eTS VZDRBE FRDIS
obhájený
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZDRBE FRDIS
obhájený
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZDBE FBE
obhájený           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)20052011eTS VZDBE FBE
obhájený           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZ
H. Pavlíčková
DL FBE
obhájený
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
20052011eTS VZ
DL FBE
obhájený
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)2005
2011
eTS VZJ. DufekDSOA FBE
obhájený           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011eTS VZDBE FBE
řešený
2016
2020
MK
D. Wilhelmová
DGLA FH
řešený
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020
RP EK
DFES FFWT
řešený Czech Terra. (SP/2D1/93/07 )2007
--
Other
P. Čermák
FFWT
ukončený
Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3) (SP/2d1/93/07)2007
2011
Other
J. KulhavýIFE FFWT
obhájený
CzechCarbo - the study of carbon cycling in terrestrial ecosystems of the Czech Republic in relations to European project CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007
Other
P. Formánek
DGP FFWT
ukončený
20102011OtherP. BruneckýIF FFWT
obhájený
2010
2013
Other
B. KrškaDFG FH
zamítnutý
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
Other
DMA FBE
řešený Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele
2018
2019
IGA
DTS FRDIS
obhájený Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím20172018
IGA
E. Taterová
DTS FRDIS
zamítnutý Česko-slovenské přeshraniční mobility2015
2015
MMR
M. Lörinczy
DMA FBE
zamítnutý
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)
2007
2007
FRVŠ
FA
zamítnutý
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
20062006
FRVŠ
FA
ukončený
Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí (216)2003--RPMENDELU
řešený
2008
--
OtherJ. PacovskýIF FFWT
řešený ČSN EN 716-2Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods2008--Other
IF FFWT
obhájený
ČSN 91 3001 - Garden furniture
2007
2008
OtherJ. PacovskýIF FFWT
řešený
2005
--RP
DPDM FH
řešený Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021IGAZ. PatočkaÚHÚLAG FFWT
obhájený
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
2009
2009
RP
DVGF FH
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)2012
2012
IGAP. David
DAT FBE
řešený
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGAMENDELU
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--
IGA
M. BurianDAT FBE
řešený
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--IGAP. Semerád
DAT FBE
řešený
2005--Other
FA
ukončený Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)2004
2004
FRVŠ
FA
řešený
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010
--
IGA
DE FBE
řešený
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)2014
2016
TAČR
J. JanováDSOA FBE
řešený
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2015
--TAČRDSOA FBE
ukončený
Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)
2012
2013
TAČR
J. JanováDSOA FBE
obhájený Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)
2006
2006
Other
DLE FA
řešený Decomposition in the mountain forest2007--IGA
FFWT
ukončený
Decomposition rate in floodplain forest20072009
IGA
H. LorencováIFE FFWT
obhájený Defectoscopic quality assessment of technical and organic materials (IGA TP6/2017)2017
2018
IGAP. Dostál
DATPT FA
řešený
2012--
NAZV
UAPMV FA
ukončený
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí
2013
2013IGAMENDELU
řešený
Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)2013
2013
IGAJ. JandákUAPMV FA
obhájený
Degradation of welded joints
20152015
IGA
DATPT FA
ukončený
Degradation rate of natural forest soils during last 70 years, out of the influence of local pollution resources.
2006
2006IGA
DGP FFWT
řešený
Degraded land rehabilitation as a base of sustainable management of natural resources in Awassa Zuriya Woreda
20142016OtherP. Němec
DFBDG FFWT
obhájený
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)
20162017
IGA
DASD FRDIS
ukončený
Demonstration of Soil properties on selected sites of TFE within Pedology training
2009
2009InternalA. Bajer
DGP FFWT
řešený Dendroecology of Mediterranean oak coppice woodland growing in Cyprus (LDF_VP_2020035)20202021
IGA
P. MaděraDFBDG FFWT
obhájený
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006IGADFBDG FFWT
obhájený
Dependence of cholesterol, fatty acid, total lipid and protein content in chicken meat on grown intensity and nutrient ratio in the diet (GA525/97/0095)
1997
1999
GAČRT. KomprdaFA
řešený
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--IGAS. KapounekDF FBE
řešený design and development of unique planar composite elements of wood-based flooringfor sports and theatre space (TH02020984)2018
--
TAČR
K. Krontorád
DWPT FFWT
obhájený
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016IGAF. Ostřížek
DI FBE
obhájený
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
20162016
IGA
F. OstřížekDI FBE
řešený Design and implementation of CSS framework in preprocessor Stylus20172017IGAD. SchubertMENDELU
řešený
Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011)
2011
2011IGA
DCB FA
obhájený Design nových SSR primerů pro rod Pyrus
2016
2016
IGA
T. NečasDFG FH
řešený
Design of exterior furniture with use of HPL (high pressure laminate) and wood with eliminate of construction metal elements
2018
2018
IGA
M. ŠimekIF FFWT
obhájený
Designing of breeding programmes for dairy sheep with special impact on morphological characteristics of udders. (QH91271)
2009
2011
NAZV
J. KuchtíkDAB FA
řešený
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)
2011
--
GAČRP. Mazura
DMBR FA
řešený
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)
20172017IGAF. Ostřížek
DI FBE
obhájený
Detailed mapping of QTLs in the pig by means of microsatellites and through comparative positional candidate gene approach (GA523/99/0842)
1999
2001
GAČR
FA
řešený Detecting physical fields' movement of inbuilt timber in wooden houses of non-permanent use (41/2007)
2007
--
IGA
DWS FFWT
obhájený
Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)
20022005GAČRA. KnollÚMFGZ FA
řešený
Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU)2008
2008
IGAV. Adam
ÚVZP FA
obhájený Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs (GA523/99/P043)
1999
2001
GAČR
A. Knoll
FA
obhájený
Detection of genotype of two genes and its associations with parameters of quality of veal meat (FRVŠ MŠMT 2453/2005)
2005
2005
FRVŠ
DAB FA
ukončený
Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)
2006
2008
GAČR
ÚMFGZ FA
řešený
Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007)
20072007IGAT. Vyhnánek
DBPP FA
řešený
Detection of thiols coumpounds and nitric oxide in biological material (1740/G4)
20072007FRVŠFA
řešený
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
2015
2017
OtherDFPGM FFWT
obhájený Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)2004
2004
FRVŠ
ÚMFGZ FA
ukončený
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
2006
2006
Other
J. Zehnálek
FA
řešený
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
2019
2019
IGA
DFPGM FFWT
obhájený
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013IGAP. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
2011
2011
IGAUPSRR FA
zamítnutý
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.2009
2009
IGA
R. PokornýUPSRR FA
řešený Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood2019--
IGA
J. TippnerDWS FFWT
řešený
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood2019
2019
IGAJ. Tippner
DWS FFWT
ukončený Determination of L-ascorbic acid by HPLC method (TG0001)2005
2005
InternalDFT FA
obhájený
Determination of limits and assessing the risks in using the wood-producing function of forests in specially protected regions according to categories of protection (SE/610/2/00)2000
2001
Other
J. Simon
FFWT
řešený
Determination of main parameters of infiltration capacity of soils with contrasting physical properties with respect to the formation of runoff in small catchments2012--
IGA
DLM FFWT
řešený
Determination of mercury species in sediments (GAČR 525/06/P143)
2006
2008
GAČR
FA
řešený
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
20192019IGA
DFES FFWT
řešený
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)2019
2019
IGA
R. Pokorný
DFES FFWT
ukončený Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174)2003
2005
GAČR
DCB FA
řešený Determination of the actual values of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic (QJ1530181)2015
2018
NAZV
UPSRR FA
obhájený
DETERMINATION OF THE AGROCLIMATICAL NICHE OF THE EUROPEAN CORN BORER (16/2006)
2006
2006
Internal
FA
obhájený
2002
2002
FRVŠ
J. Kozlovsky DufkováDLE FA
ukončený
Determination of tractor's engine load in relation to the COST 356 project EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport (TP 3)
2010
2011
IGA
DATPT FA
ukončený
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)
2014
2014Smluvní výzkumT. Vítěz
DAFEE FA
řešený Detoxification of quaternary isoquinoline alkaloids in-vitro and in-vivo, biological activity of their metabolites (GA ČR 525/07/0871)
2007
2011GAČRFA
řešený Detremination of physical and mechanical properties of subfossil oak wood2008--IGAT. Kolář
DWS FFWT
řešený
Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring (TA04021389)
2014
2017
TAČR
DGPP FA
zamítnutý
Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)
2017
2020
Foreign edu.
S. FormánkováDMA FBE
ukončený
Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context (DERREG)2009
2011
RP EK
DLE FA
podaný Developing Landscape Architecture Research Teams
2009
2012
OP
DPDM FH
řešený
Developing of the Low-Energy Technologies of Plant Production (QF 4080)
2004
2007
NAZV
DATPT FA
obhájený Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008
OP
DBPHP FH
obhájený
Development and harmonisation of education at Mendel university Brno to the european standards (MŠMT 90/2007)
2007
2007RPMENDELU
obhájený
2003
2003
FRVŠ
M. Šťastná
DLE FA
obhájený
20122014MPODE FFWT
obhájený
Development and manufacture of forwarder with a special emphasis on environmental cleanliness of works and efficient biomass processing in forestry (TA04020087)
2014
2017
TAČRJ. NerudaDE FFWT
řešený
Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100)2013--NAZV
ÚVZP FA
řešený
Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA)
2015
2016
Smluvní výzkum
DBPP FA
přijatý
Development and testing of the methods for assesment of drought climatology and prognosis of meteorological drought in CR and selected areas of the USA (ME 844)
20062009
Other
FA
řešený Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE)
2014
2015Smluvní výzkumDBPP FA
řešený
2009
2012
GAČR
DVV FH
řešený
2014--
Other
MIGPB FH
řešený
Development of BRO-maximizing equipment for biogas conversion using a CO2 conversion catalyst and subsequent thermochemical treatment of waste material (FW01010461)
2020
2023
TAČRT. Koutný
DAFEE FA
ukončený
Development of commercial geographical information system for Android platform
2013
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
obhájený2012
2015
RP
DVGF FH
řešený
Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR
2018
2019
TAČR
J. Čechová
MIGPB FH
obhájený
Development of effective methods of weed control with minimal negative effect to diversity of weeds societies a negative risk of contamination of soil and plant production by residues of herbicides. (1B53045)
2005
2008
NAZVV. Smutný
DGPP FA
obhájený
Development of growing nectarines and peaches in Czech republic conditions (QF3207)
2003
2007
NAZV
I. OukropecFH
ukončený
Development of innovated particle board with imprinted density
2014
2014
IGA
DWS FFWT
zamítnutý
Development of laboratory analysis of quality vegetable and animal foods (202/2007 A)
2007
2007
FRVŠ
DFT FA
řešený Development of methodology for routine chromatographic determination of formaldehyde using "headspace" technique in adhesives and composite materials following the application of use for the manufacture of glued wood-based materials (LDF_VT_2015_018)2015
2016
IGAP. KrálDWS FFWT
obhájený
Development of methods of drought predictions and flood situations on the ground of infiltration and retention characteristics of soil in the CR (1D/1/5/05)
20052007OtherFA
přijatý
Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010)
20102010
FRVŠ
DBPP FA
připravovaný
Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)
2014
2016
GAČR
DCB FA
řešený
Development of new materials suitable for 3D printing with antimicrobial properties (3D ANTIMICROB) (LTC18002)2018
2020
OtherJ. Sochor
DVV FH
obhájený Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)
2007
2011
NAZV
ÚZRHV FA
obhájený
Development of new nursery practice for production of stone seedlings (QF3221)2003
2007
NAZVB. Krška
DFG FH
řešený Development of new soil substrates based on sorbents of nutrients for forestry purposes
2017
--IGA
DGP FFWT
řešený
Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)
2003
--
NAZV
ÚZRHV FA
obhájený
Development of physiological laboratory for horticultural education (1531/2007)
20072007FRVŠ
FH
zamítnutý
Development of project education in horticultural subjects (73/2009)
2009
2009
FRVŠ
DVGF FH
řešený
Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and Enology (IN5150281)
2015--
RP
DPTHP FH
obhájený
2007
2007FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
zamítnutý
Development of the laboratory for evaluation rheological properties in practice of the cereal technology (812/2009)20092009FRVŠ
DFT FA
obhájený
Development of the methodology of temperature variation on surface finish quality including testing of pilot samples Development of methodology for determination of degree of cure of surface treatments
2016
2016
Smluvní výzkum
IF FFWT
ukončený
Development of the newly Environmental Programme (212)
2004
2004
RPDLE FA
obhájený
Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276)20032006NAZVDMA FBE
podaný
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG
2016
--
Other
J. FialováDLM FFWT
řešený
Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012
--
Other
DCB FA
řešený
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939
2014--
IGA
P. SedlákDATPT FA
řešený
Diagnostics and methods of protection against quarantine and other economically important pathogens of fruit and leafy vegetables (QH71229)
2007
2011
NAZV
J. VíchováUPSRR FA
obhájený
Diagnostics methods for plant healt care (2304/2009)
2009
2009
FRVŠ
UPSRR FA
zamítnutý
Diameter increment of Norway spruce in relation to photosynthetically active radiation absorbed by stand. (526/06/0033)
2005
2005
GAČR
IFE FFWT
řešený
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011
NAZV
F. Toman
DLE FA
obhájený2007
2009
GAČRR. Mařík
DM FFWT
obhájený Difference equations and dynamic equations on time scales (GA201/04/0580)
2004
2006GAČRR. MaříkDM FFWT
řešený
Differences in anatomical elements of coppice and high forest stand (LDF_VP_2019031)2019
2020
IGAJ. Urban
DFBDG FFWT
řešený Different ways of vineyard greening and management and their influence on reduction of soil erosion and quality of production. (TA04020464)
2014
2017
TAČRP. PavloušekDVV FH
ukončený Differential and difference equations on time scales III (GAP201/10/1032)
2010
2014
GAČRR. MaříkDM FFWT
obhájený
Diffusional limitation of proteolysis in soil
2013
2013
Other
DGP FFWT
ukončený
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
2009
2009OtherP. Šimek
DOH FH
obhájený
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)
2010
2010
Other
V. Svobodová
ISI CUD
obhájený
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009
FRVŠ
A. Pavlík
ÚMFGZ FA
obhájený
2010
2010
FRVŠ
P. SlámaÚMFGZ FA
obhájený Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
2006
2007FRVŠUPSRR FA
ukončený
Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚMFGZ FA
obhájený
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
2008
2008FRVŠDFBDG FFWT
obhájený
Dissemination dissertation about leptin gene (LEP) of Sus scrofa population on Czech republic (3FR1349/2003)20032003
FRVŠ
DFPGM FFWT
obhájený
Dissemination PhD disertation work about ESR, FSHB, PRLR and HFABP genes by the distances differences identification of wild and domestical boar population (2FR185/2002)
2002
2002
FRVŠ
DFPGM FFWT
obhájený
Diversity and functional analysis of soil microbial communities in terrestrial ecosystems polluted by persistent organic pollutants (POPs) (GA526/98/1147)
1998
2000
GAČR
FA
řešený
Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape
2013
2013
IGA
V. HulaÚZRHV FA
řešený Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016
IGA
ÚZRHV FA
ukončený
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)20012004NAZVJ. KulhavýIFE FFWT
zamítnutý
DNA microsatellite analysis of genetic diversity in captive populations and breeding management of Elaphurus davidianus. (PostDoc)
20082010GAČRM. ErnstDFPGM FFWT
zamítnutý DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014
NAZV
I. VrtkováÚMFGZ FA
řešený
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
2018
2018
IGAP. Netolický
DI FBE
řešený
Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)
2009
--
IGADI FBE
řešený
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009
--
IGAM. Raszková
DI FBE
řešený Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy2012--IGADAT FBE
obhájený
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
20072009
GAČR
D. NerudováDAT FBE
řešený Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014
--
IGAA. VeverkováDAT FBE
zamítnutý Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
2010
2010GAČRP. DavidDAT FBE
připravovaný
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
2005
--
Akt eTS VZDGPP FA
obhájený Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)1995
1997
Other
DGPP FA
ukončený Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Other
P. KupecDLM FFWT
ukončený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)2003
2003
FRVŠJ. SuchomelIFE FFWT
obhájený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠ
J. DvořákDFPGM FFWT
řešený
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013--
IGA
DI FBE
řešený
Douglas fir – the most important introduced species in multifunctional and sustainable forest management (QG60063 )2006
2009
NAZV
P. KantorFFWT
obhájený
Dovetail joint optimalization of Construction and CNC fabrication (IG490411)
2009
2009IGAM. ŠimekIF FFWT
řešený Drobné sakrálne objekty v krajine20082008IGAA. Salašová
DGLA FH
řešený
Drought and water balance assessment and its effect on agricultural crops in semi arid regions of Austria and Czech Republic
20062007
Other
FA
obhájený
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004
Other
DGPP FA
ukončený
Drought Risk Assessment in Austrian and Czech Agriculture (2003/3)
20032004
Other
FA
obhájený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
2011
2012
IGA
E. HrudováUPSRR FA
řešený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGAE. SapákováUPSRR FA
ukončený
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
20122014
IGA
M. TomšovskýDFPGM FFWT
řešený
Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management
2012
--
TAČR
P. Řezníčková
ÚZRHV FA
řešený DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?
2011
--IGA
DE FBE
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015
--
IGAR. Gebauer
DFBDG FFWT
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
2016
2016
IGA
R. Gebauer
DFBDG FFWT
obhájený
2007
2008
IGA
IF FFWT
ukončený
Dynamical mechanical properties of wood (GA106/99/1703)
1999--GAČRFA
zamítnutý Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)
2014
2014GAČRJ. SchneiderDENR FRDIS
zamítnutý
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi20082008GAČRFA
řešený
Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)
2007
--
AKTIONB. Brzobohatý
DMBR FA
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGA
DFES FFWT
řešený Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd2016
2018
IGAR. MatulaDFBDG FFWT
ukončený Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)20112011IGAÚPK FH
obhájený
Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)
2003
2005
GAČR
M. Vachůn
MIGPB FH
obhájený
Early selection of peach genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (QD1157)
2001
2005
NAZV
FH
obhájený
2009
2010OtherA. VaisharDLE FA
ukončený
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)2007
2011
Other
FFWT
ukončený Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species composition (GA526/99/1302)1999
--
GAČR
P. KantorDFES FFWT
obhájený
Ecological stability and production of mixed forest stands with spruce (Picea abies) in uplands - the competition analysis (GA526/00/P059)
2000
2002
GAČRFFWT
obhájený
2007
2009
MPO
FFWT
řešený
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
20122015
Other
DF FBE
ukončený Ecophysiological response of teak on thinnings
2014
2014
IGA
DFBDG FFWT
řešený Education for research
2009
2012
OP
MENDELU
zrušený Education in tourism management2009
2012
OP
I. RašovskáDMT FBE
obhájený Education upgrade by Isolation Techniques Workshop for students at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (2385/2007)
2007
2007
FRVŠ
FA
obhájený Educational Material "Peats - Utilization and Protection of Deposits" (1137/2009/F6/d)20092009
FRVŠ
P. Pancová ŠimkováDGP FFWT
řešený
Educational Sector Staff Placement (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
Other
DFBDG FFWT
řešený
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OPDCB FA
řešený
e-Farmer Content
2005
--
Other
P. MáchalMENDELU
přijatý
2012
--
Other
DCB FA
řešený Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014
--
IGADFES FFWT
obhájený
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
2011
2011
IGA
S. KapounekDF FBE
řešený
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
2009
2011
NAZV
DGPP FA
řešený
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
2011
2014
NAZV
ÚZRHV FA
obhájený
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
20122012
IGA
P. MarešÚVZP FA
řešený
20192019IGAO. Košulič
DFPGM FFWT
obhájený
2017
2018IGAV. KumbárDATPT FA
ukončený
Effect of age on the retention of iron in chickens with different growth intensity (IG 13/2004)
2004
2004
Internal
ÚVZP FA
obhájený
Effect of age, sex, growth intensity and diet composition on cholesterol and fatty acids content in turkey meat (GA525/00/0306)
2000
2002
GAČR
FA
obhájený
Effect of application of phytohormones on the concentration of phytoplasma ESFY in infected plants of genus Prunus
2017
2017
IGADFG FH
řešený Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings2017
2017
IGADBPHP FH
řešený Effect of coppice management on biomass production and carbon storage (LDF_VT_2017003)2017
2018
IGA
L. ÚradníčekDFBDG FFWT
řešený
Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.
2008
2011
GS LČR
DFBDG FFWT
zamítnutý Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries
2010
2010
Other
P. SalašDBPHP FH
řešený
Effect of exogenous application of selected morphoregulatores on the phenotype of Cannabis (IP 2/2016)
20162016
Specifický
DBPP FA
zamítnutý Effect of fluoranthen on nutritional value of plant products
2009
2011
NAZV
R. Pokluda
DVGF FH
řešený
Effect of chlorophyll and carotenoids on seed germination (IGA_AF_ IP_2017/065)
2017
2017
IGA
DBPP FA
řešený EFFECT OF IN VITRO MANIPULATIONS AND THERMOTHERAPY-INDUCED STRESS ON GENETIC AND EPIGENETIC CHANGES IN THE GENOME OF GRAPE VINE (Vitis vinifera L.) (COST akce 858, č. OC116)20062009FRVŠMIGPB FH
ukončený2007--IGADVGF FH
přijatý Effect of mixture on the development of tree species composition, structure and biomass (LD14063)20142017
RP
V. HurtDFES FFWT
řešený Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)
2015
2015IGA
ÚMFGZ FA
zamítnutý Effect of organic acaricides on honey bee microflora20142016GAČRA. Přidal
ÚZRHV FA
obhájený
Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)
2014
2014
IGA
ÚMFGZ FA
obhájený Effect of sex, growth intensity, nutrient ratio in the diet and heat treatment on cholesterol, fatty acids, crude fat and crude protein contents in fish meat (GP525/01/P078)
2001
2003
GAČRFA
řešený
Effect of soil improvement treatment to the tree stability (LDF_VP_2020020)
2020
--
IGA
L. PrausFFWT
řešený Effect of stress on ecophysiology, xylem anatomy and xylogenesis of a Scots pine (COST LD13017)
2013
2015Other
DFBDG FFWT
řešený
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)
2008
2010GAČRM. TrnkaDGPP FA
ukončený
Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)
2013
2013
IGAT. Gregor
DFT FA
řešený Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages2015
2015
IGAZ. SládekÚMFGZ FA
řešený Effect of weed control on growth-rate and its efect on ungulate browsing (35/2013)
2013
2014
IGAP. ČermákDFPGM FFWT
obhájený Effectiveness of the community treatment of drug addiction in cross-cultural perspective (3/2015)
2015
2015IGAM. Horák
DL FRDIS
připravovaný
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)
2014
--
IGA
DFPGM FFWT
obhájený
Effects of different straw management on weed infestation of fields. (GP521/01/D078)
2001
2004
GAČR
I. Rypová
DGPP FA
ukončený Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)2017
2017
IGA
T. VítězDAFEE FA
ukončený
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017
IGA
DAFEE FA
řešený
Effects of liming on soil biochemical properties under Norway spruce monocultures in the Rájec-Němčice ecosystem station (Drahanská vrchovina Highland)20162017IGAV. Vranová
DGP FFWT
řešený
Effects of liming on the soil and epigeic fauna in the pollution-damage zone of Krušné Mts.
2007
--
IGA
FFWT
ukončený
Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)2019
2019
IGAA. Přidal
ÚZRHV FA
ukončený
Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)
2016
2016
IGA
T. Hammerschmiedt
DAFEE FA
řešený
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures
2019
2020
Other
Z. HavlíčekÚMFGZ FA
ukončený
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
SpecifickýG. ChmelíkováDRBE FRDIS
ukončený
Efficiency Verification of Seed-treated Insecticides and Insecticides Application on European Corn-borer in Maize20142014
Smluvní výzkum
DGPP FA
ukončený
Efficiency Verification of Seed-treatment Insecticides and Fungicides in Sugar Beet
2014
2014
Smluvní výzkum
V. SmutnýDGPP FA
řešený Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)
2006
--IGAM. Dorée
DF FBE
řešený
Efficient use of soil productivity by site specific crop management2016
2018
NAZV
V. Lukas
DGPP FA
obhájený
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGA
P. SalašDBPHP FH
řešený
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013
--
IGA
DFBDG FFWT
ukončený
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)
1999
--
NAZV
DFES FFWT
řešený
Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)
2008
2010
NAZVL. Novák
UFEK
podaný Ekologický výkrm kuřat v ČR
2010
--NAZVM. Lichovníková
DAB FA
zamítnutý
Ekologický výkrm kuřat v ČR
20092009
NAZV
M. Lichovníková
DAB FA
řešený Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)
2016
2019IGADFPGM FFWT
ukončený
Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)
2004
2004IGADBE FBE
ukončený Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
2004
2004
IGA
DBE FBE
obhájený
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
2001
2001
DFFPP FFWT
obhájený
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005
IGAJ. LenochDFFPP FFWT
podaný Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--
IGA
P. Hlaváčková
DFFPP FFWT
zamítnutý
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)
2011
2012FRVŠD. ŠafaříkDFFPP FFWT
obhájený
Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059)
2002
2004
GAČRP. Žufan
DMA FBE
řešený
Elasto-plastic material model of wood based composite
2014
2014
IGA
DWS FFWT
ukončený
E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
2007
2008OPP. Žufan
FBE
obhájený
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)20062006
FRVŠ
E. Vávrová
DF FBE
obhájený
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012
FRVŠJ. Holoubek
DSOA FBE
obhájený
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
20122012FRVŠDSOA FBE
obhájený
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
20082008FRVŠ
DSOA FBE
řešený
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006
--
FRVŠ
FBE
obhájený
Electronic information resources from technology and applied sciences fields for research (VZ09003)
2009
2011RPV. Svobodová
ISI CUD
obhájený
Electronic sharing of digital geospatial data of the University Forest (IGA 1/2005)
2005
2005
IGA
V. Židek
DGT FFWT
řešený
2012
--
Other
R. Kizek
DCB FA
ukončený
Elektronická databáze zahradnických informací
20092010FRVŠA. Jezdinský
DVGF FH
zamítnutý Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi2017
2019
TAČRI. Marková
DFES FFWT
ukončený
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje2006
2006
Other
ÚVZP FA
řešený
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020
GS LČR
DFES FFWT
ukončený
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)
2004
2007
NAZVP. ZemánekFH
ukončený
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
20032005GAČRDCB FA
zamítnutý
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues
2016
2020
OP
DHM FH
řešený
Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system
2019
2021GAČRDCB FA
ukončený
Energy balance of spruce monoculture and its relationship to productional processes (IGA LDF 10/2013)
2013
2015
IGA
I. MarkováIFE FFWT
řešený Energy consumption optimalization of timber building with regard to joiner`s products (IGA 56/2013)2013
--
IGAJ. Klepárník
DWPT FFWT
ukončený
ENFORS:European Network for long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (COST Action E25)
2001
2005
OtherJ. KulhavýIFE FFWT
obhájený
Engine oil degradation in agricultural technology (IP 14/2011)20112011
IGA
V. KumbárDATPT FA
obhájený
Enhancement of PhD thesis by study of the other candidate genes in pigs (239/2005)
2005
2005FRVŠFA
ukončený
Enhancement of the expert capacities and strategic collaboration in sustainable development of natural resources in Arabia and East Africa
2010
2011
OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
obhájený Enhancing distance education on MUAF in Brno
2002
2005InternalM. ŠormDI FBE
obhájený
2005
2005
RPM. Šorm
IIS CUD
obhájený Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)
2003
2007
GAČR
T. UrbanÚMFGZ FA
obhájený Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)20072007
Foreign edu.
DGLA FH
přijatý
Enlarging of technical capacities and strategic collaboration in sustainable management of wooden plant resources in drylands of eastern Africa and Arabia.20102010
Foreign edu.
DFBDG FFWT
řešený2017
2018
IGA
E. A. von Bennewitz Álvarez
DTS FRDIS
obhájený
Ensuring of public interest in forest policy by means of different approach to laying down of rights and liabilities of particular groups of forest owners (GA402/00/P060)2000
2000
GAČR
FFWT
řešený
Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (205/08/0926)
2008
2011
GAČRM. Rybníček
DWS FFWT
řešený Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014
--
IGA
DL FRDIS
řešený
Enzymatic hydrolysis of tannin by Aspergillus niger to improve beech wood durability (LDF_VP_2020046)
2020
2021
IGA
Z. Paschová
DWS FFWT
zamítnutý
Equipment for new hydropedological laboratory (419)2006
2006
FRVŠ
M. ŠťastnáDLE FA
obhájený
Equipment of teaching laboratory of paints , adhesives and plstics (SPP FR 450571)
2005
2005
FRVŠ
IF FFWT
zamítnutý
Erosion control and eco-stabilisation effect of green infrastructure in the landscape2015
2018
NAZV
J. Kozlovsky Dufková
DLE FA
ukončený
ESPIRE (OE144)
2003
2004
Other
P. Přibil
UFEK
řešený
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)20182019
Other
T. Žid
DFPGM FFWT
připravovaný
Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)
2013
2013AKTIONS. Hejduk
ÚVZP FA
obhájený
Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)
20092011
OP
DAFEE FA
ukončený
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGA
DENR FRDIS
řešený
Estimation of cover-management factor for potential soil erosion loss calculation in forest enviroment (LDF_VP_2018012)2018
2019
IGA
DGP FFWT
obhájený
Estimation of genetic and environmental component of variance for purpose of adjustment of breeding value estimation (GA523/98/P230)
1998
2001
GAČR
FA
řešený Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)
2018
2019
IGA
L. Jankovský
DFPGM FFWT
řešený
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)
2018
2019
IGADFPGM FFWT
obhájený Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)20102010
Foreign edu.
J. Daňková
DGLA FH
obhájený
Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)
2007
2007Foreign edu.J. DaňkováDGLA FH
ukončený
Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 1980
2009
2009
Other
DGLA FH
obhájený
EU Access (zahraniční - NL)
2004
2006OtherDVGF FH
řešený
EU as an Actor of Human Security in Kosovo
20192019IGAV. ĐorđevićDTS FRDIS
podaný
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009
--Foreign edu.
DF FBE
zamítnutý
Eurohort (EU Erasmus)
2007
2007
OtherDVGF FH
ukončený
Europa Cup Havířov20112011Other
DVGF FH
řešený European beaver (Castor fiber) (bv2009)20082012
Other
V. Láznička
DPDM FH
zamítnutý
European Forestry Education Network Strenghtening
2014
2016
Foreign edu.
J. FialováDLM FFWT
podaný
European Network for Academic Integrity
2015
--
OtherD. Dlabolová
DI FBE
obhájený
20072009
Other
FFWT
řešený European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007
--
Other
FFWT
řešený
European Union after Lisbon treaty
2010
--
Foreign edu.J. OstřížekDF FBE
řešený
2010
--
IGA
J. KryštofDI FBE
obhájený
Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers
20082008
IGA
J. BurgováDBPHP FH
zamítnutý
Evaluation of after-calamity development dynamics of mountains stands forest ecosystems by means of stand structure analysis (526/08/P398)2007
2007
GAČR
J. Schneider
FFWT
podaný Evaluation of agrobiological characteristics of selected populations of interspecific hybrids of Vitis genus with regard to salubrious fenolic compunds20102010
IGA
M. Něnička
DVV FH
obhájený
2005
2005
FRVŠJ. Fialová
DLM FFWT
ukončený
Evaluation of alternative techniques for determination of water budget component in water limited, heterogenous land-use systems (EVK1-CT-2000-00079)
20012004Other
IFE FFWT
připravovaný
Evaluation of bids in public procurement
2018
2018IGAL. Lacina
DL FBE
obhájený
Evaluation of bioproduction at vegetable technologies (2215/2007)
2007
2007
FRVŠ
DVGF FH
ukončený      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007
--
FRVŠM. Ewis Abdelaziz
DVGF FH
ukončený
2007--
FRVŠ
DVGF FH
řešený
Evaluation of current state of forest stands - a groundwork for new afforestation of agricultural land (2994/2005)
2005
2005
FRVŠ
DFBDG FFWT
řešený
Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation
2014
2015
Smluvní výzkumP. ŠimekDPDM FH
ukončený
Evaluation of Efficiency and Selectivity of Fungicides in Grapevine
2014
2014
Smluvní výzkum
V. Smutný
DGPP FA
řešený
Evaluation of ergonomic characteristics between rotating and fixed booths tested forwarders John Deere E (9510/SV 4120191)
2012--
R. UlrichDE FFWT
řešený
Evaluation of factors with influence on spatial distribution of forest vegetation tiers using geoinformatic analysis (IGA 33/2010)
2010--IGADGT FFWT
řešený Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)2005
2005
OtherI. Vyskot
DLM FFWT
řešený
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys
2005
2005
Other
DLM FFWT
řešený
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
Other
I. Vyskot
DLM FFWT
řešený
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy
2005
2005
Other
I. VyskotDLM FFWT
ukončený20162017IGA
DFPGM FFWT
ukončený
Evaluation of Impact of Various Fertilizers Applied on Straw of Winter Wheat in Different Soil Tillage Methods
2014
2014
Smluvní výzkum
V. Smutný
DGPP FA
obhájený
Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas20082011NPV IIUAPMV FA
ukončený
Evaluation of nutritious value, quality and utility of selected kinds of vegetables in rational nutrition (EP0960996018)
1996
1999NAZVI. Malý
FH
připravovaný
Evaluation of perspective species of perennial energy crops
20102010
IGA
P. Zemánek
DHM FH
obhájený
Evaluation of pomological and qualitative traits in plum cultivars Prunus domestica, Prunus salicina and Prunus cerasifera focused on the antioxidant capacity20172017
IGA
T. NečasDFG FH
ukončený
Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions
2010
2010Other
ÚVZP FA
řešený Evaluation of selectivity and efficiency of tortricid moths pheromone traps from different producers (AF-IGA2019-IP014)2019
2019
IGAH. ŠefrováUPSRR FA
ukončený
2009
2009IGAA. Kozumplíková
DLM FFWT
podaný
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background
2009
--
OtherL. LacinaDF FBE
obhájený
Evaluation of sports performance of the Czech warm-blood horse including breeding value estimation. (GA523/98/P009)19981999GAČR
FA
řešený Evaluation of the Czech reforestation activities (2006-2010) and planing of forest protection measures in Torres del Paine NP (LDF_VP_2018015)20182019
IGA
DFBDG FFWT
zamítnutý
Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems (P504/12/P492)
2012
2012
GAČRL. Menšík
IFE FFWT
zamítnutý
Evaluation of the effect of temperature and sample preparation on the measurement accuracy of content folders using FT-NIR spectroscopy2013
2013
IGA
DFT FA
řešený
Evaluation of the importance of game damage to the development and yields of sunflower crops and the factors that affect them (LDF_VP_2019014)2019
2020
IGADFPGM FFWT
řešený
Evaluation of the Influence of Chronic Accumulation of High Mineralized Groundwater on Ecosystem Chemistry and Character of Herbal Vegetation of Floodplain Forest
2021
--
IGADGP FFWT
ukončený Evaluation of the negative impact of soil degradation processess and possibilities for their restriction - forming bases to fulfill requirements given by the EU proposal of the Directive on soil protection (SP/2E3/172/07)
2007
2009Other
IFE FFWT
obhájený
Evaluation of the operation of tractor's set consisted from agricultural tractor Claas Axion 850 and semi-mounted plough and cultivator
20142014
Smluvní výzkum
DATPT FA
obhájený
Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-2013
2017
2018
MPO
I. BlažkováDRBE FRDIS
obhájený
2017
2017
IGA
DFG FH
podaný Evaluation of the rheological properties of selected semi-solid foodstuffs20142017
GAČR
V. Kumbár
DATPT FA
ukončený
2013
2014
IGA
DFPGM FFWT
ukončený Evaluation of Yield Potential Crops in Dry Conditions - Maize, Sorghum and Sunflower
2014
2014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
řešený
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017--IGAR. TurcsányiDTS FRDIS
připravovaný20142014
IGA
D. Tesařová
IF FFWT
obhájený Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)2010
2011
AKTIONDSOA FBE
řešený
2011
2014OPP. Spurný
DOFA FA
zamítnutý
Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)
2009
2009
Other
DAT FBE
ukončený
Exibition of medicinal plants Flora Olomouc
2007
--
Other
FH
obhájený
Exotic Tourism in the Czech Republic (FRRMS_IGA_2018/001)
2018
2018
IGAM. Horák
DL FRDIS
ukončený
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
2012
2012
Smluvní výzkum
UPSRR FA
řešený
Experimental and numerical analysis of branch mechanical loading (2017037)
2017
--
IGA
DWS FFWT
řešený
Experimental determination of honeycomb joints strength in carcass furniture (16/2012)
2012
2012
IGAK. Krontorád
IF FFWT
ukončený
Experimental methods in study of behaviour of musical instrument components (37/2006)
2006
2006
IGA
J. Tippner
FFWT
řešený
2011
--
IGA
DWS FFWT
řešený
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkum
D. MartinovičováDBE FBE
řešený
Exploitation millipede (Diplopoda), centipede (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscoidea) bioindication habitat conditions in the forest ecosystems Beskyds. (IGA 2/2010)
2010
2010IGA
DFPGM FFWT
obhájený
Exploitation of mobile analytics in core courses of horticulture education (244/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. Pokluda
DVGF FH
obhájený Exploitation of moisture sensors in seminars of vegetable and greenhouse production (121/2008)2008
2008
FRVŠR. Pokluda
FH
ukončený
Exploratory research in aplication of mosses on building constructions
2004
2008
J. Martinek
FH
ukončený
Exploring the Possibilities of Incorporating Developments in Landscape (IGA 30/2004)
2004
2005IGAE. Žallmannová
DGLA FH
ukončený
Exposition of FH MUAF at FOR GARDEN
20092009Other
DPDM FH
ukončený
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2008
2008
Other
DVGF FH
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2008
2008
Other
J. MartinekFH
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009
Other
DVGF FH
řešený Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
2012
2014GAČRCEITEC FA
obhájený
Extending central information system (219/2005 - 1e)20052005
RP
M. Šorm
IIS CUD
řešený Extending of multimedia support of data analysis courses - practical examples (FRVŠ 928/2006)
2006
--
FRVŠ
K. DrápelaIFM FFWT
obhájený
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew
2016
2016
Other
H. Středová
DLE FA
řešený
Extension of current knowledge on bioavailable amino acids in soil and their utilization by soil microorganisms and plant roots20102012IGADGP FFWT
řešený Extension PhD. thesis about SSR markers detection of resisitance in barley (583/2005/G4)
2005
2005
FRVŠ
I. JežíškováDBPP FA
řešený Extension the Czech Millennia-long Oak Tree-ring width Chronology (GA18-11004S)20182020
GAČR
DWS FFWT
řešený
2012
2016
NAZVJ. BalíkDPTHP FH
obhájený
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia (CZ 0001-06)
2007
2007
Other
DFBDG FFWT
ukončený Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia20082010Other
DFBDG FFWT
zamítnutý Factors Affecting the Occurrence and Distribution of Beetles Bound to Fungi of the Polyporales Order in the Area of Central European Mixed Forests.
2010
2010GAČRIFE FFWT
zamítnutý Factors Affecting the Occurrence, Species Diversity and Distribution of Beetles Associated with Polypore Fungi Along the Altitudinal Gradient.2011
2011
GAČRIFE FFWT
obhájený Faculty information system FBE MUAF in Brno1998
2002
InternalM. Šorm
DI FBE
přijatý
FairTax2017--Other
DAT FBE
přijatý FairTax2017--OtherD. NerudováDAT FBE
obhájený Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
řešený
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. Gláserová
DAT FBE
řešený
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus
2016
--
IGAD. PalovčíkováDFPGM FFWT
podaný
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi
2017--IGA
ÚMFGZ FA
obhájený Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie2015
2015
IGA
J. Neruda
FFWT
řešený
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých
2017
--
IGAÚMFGZ FA
řešený Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016--
IGA
ÚMFGZ FA
řešený Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ
2013
--
IGA
DMT FBE
řešený
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014
--
IGAM. Bédiová
DMT FBE
řešený
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019
--IGA
DRBE FRDIS
řešený
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--IGA
MENDELU
řešený
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014
--
IGA
J. Laštůvková
DF FBE
ukončený
Fauna earthworms (Lumbricidae) forest ecosystems anthropogenically disturbed areas Krušné hory Mts. (11/2009)
2009
2009
IGAE. KulaDFPGM FFWT
ukončený
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
2004
2004
FRVŠ
DATPT FA
ukončený
Feeding ecology of Eurasian lynx in the Western Carpathians
2013
2013IGA
IFE FFWT
řešený
Fenokamery: moderní metoda sledování fenologických fází smrku ztepilého. (LDF_VP_2017048)
2017
2018
IGA
I. MarkováDFES FFWT
ukončený Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005
--
GAČR
V. KubáňDCB FA
řešený
Financial Crisis, Depreciation and Credit Crunch in CEECs (GA14-28848S)20142016GAČR