Mendel University in Brno - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 4104

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
ukončený ...2007--OtherJ. MartinekFH
ukončený - - - (9502/KS470161)20072007J. PejzlDWPT FFWT
řešený A comparison of fruit quality parameters of Actinidia genus grown in the Czech Republic (IGA - ZF/2018 - AP003)20182018IGAM. HorákDPTHP FH
přijatý A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic2015--NAZVA. KnollÚMFGZ FA
zamítnutý A comprehensive methodology for designing and building paths of natural sustainable trails in the Czech Republic..20092010IGAA. KozumplíkováDLM FFWT
řešený A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037)20042008NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
přijatý A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015IGAR. PokornýDFES FFWT
obhájený A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)20042006GAČRA. KnollÚMFGZ FA
zamítnutý A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania20142015Foreign edu.T. FoltýnekDI FBE
obhájený A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)20082011NPV IIP. SalašDBPHP FH
obhájený A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)20072009GAČRA. KnollÚMFGZ FA
obhájený A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938)20032005GAČRT. VyhnánekDBPP FA
obhájený A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113)20032005GAČRT. VyhnánekDBPP FA
obhájený A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002)20022002FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
obhájený A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy20072009P. RozmahelRC FBE
obhájený A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students20152015Foreign edu.N. PomazalováDSS FRDIS
ukončený Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--FRVŠJ. FilípekDATPT FA
zamítnutý Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu20112011IGAI. ŠafránkováUPSRR FA
ukončený Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákUAPMV FA
obhájený Acid phosphomonoesterase in soil of mountain ecosystems: elaboration of new methods and their application20092009P. FormánekDGP FFWT
obhájený Acoustic Detector of Plant Stress ADOPS20162017TAČRP. DostálDATPT FA
obhájený Action for Training in Land use And Sustainability (ATLAS)20052007OtherM. ŠťastnáDLE FA
řešený Action plan for Geodiversity protection20192020OtherA. BajerDGP FFWT
obhájený Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGAJ. SchneiderDENR FRDIS
ukončený Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126)20012003OtherJ. ZelenkaÚVZP FA
zamítnutý Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)20162019NAZVJ. RožnovskýDBPHP FH
řešený Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu2019--NAZVL. HolkováUPSRR FA
řešený Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010--RP EKM. TrnkaDGPP FA
přijatý Added velue education in water management20142014Foreign edu.J. FialováDLM FFWT
řešený Advanced professional education as a mean to improve quality of personal available for biotechnological R and D (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)20092012OPT. UrbanÚMFGZ FA
zamítnutý Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)20122012TAČRT. VítězDAFEE FA
zamítnutý Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)20112011FRVŠD. ProcházkaDI FBE
ukončený Advantages and limits of statistical field inventory utilization in a selection forest20132013IGAM. KneiflIFM FFWT
řešený AFLP analysis genetic relationships among genus Sempervivum L. and Jovibarba Opiz.2012--IGAM. ŠinkoMENDELU
ukončený Agglomeration of fertilizers.20022004MPOP. RyantFA
obhájený Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)20162017IGAN. VerterDL FRDIS
řešený Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)20072012OPP. MaradaDAFEE FA
obhájený Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
zamítnutý Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
řešený Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOP. RyantUAPMV FA
obhájený Agrometeorologie - Pomoc při zavedení předmětu na MZLU v Brn+ (39p16)20042004OtherZ. ŽaludDGPP FA
řešený Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016NAZVL. PospíšilováUAPMV FA
zamítnutý Agrophenological evaluation of perspectives apricot varieties for intensive growing technologies. (SK-CZ newproject)20092010OtherI. OndrášekDFG FH
ukončený Air pollution impact on root system development in forest tree species (QC1129)20012004NAZVO. MauerDFES FFWT
řešený Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu2011--IGAM. LichovníkováDAB FA
řešený Aktivní protiabrazní konstrukce20152015IGAP. PelikánDLM FFWT
řešený Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)20152017OtherR. MatulaDFBDG FFWT
obhájený Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)20062006FRVŠD. KudováDMA FBE
řešený "Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009--OtherŠ. SchneiderIF FFWT
obhájený Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)20152016IGAE. TaterováDTS FRDIS
ukončený ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)20122014TAČRI. MarkováIFE FFWT
ukončený Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
řešený Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)20152017RP EKI. MarkováIFE FFWT
obhájený Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP FA
obhájený Alternative approaches to assessing the recreation potential of the interest area MFTE at Křtiny20132013InternalP. HlaváčkováDFFPP FFWT
zamítnutý Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováDLM FFWT
ukončený Amplification of the education Environmental Protection - Ecoeffective Tools (151)20042004FRVŠJ. KotovicováDLE FA
řešený An importance of birch for permanently development in eastern Krušné hory Mts. (1G46002)2004--NAZVE. KulaDFPGM FFWT
ukončený ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES20122013OtherL. ŠevelováDLM FFWT
obhájený Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)20052005IGAJ. DannhoferováDI FBE
přijatý Analysis and detection of phytotoxicity of rainwater and leachate from the landfill municipal solid waste Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGAM. D. VaverkováDLE FA
obhájený Analysis and specification of processes causing formation of nitrate pollutions in irrigated soil (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007OtherM. ŠťastnáDLE FA
obhájený Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approach (GA523/00/0669)20002002GAČRA. KnollFA
řešený Analysis of cutting forces from point of view fracture mechanics in quasi-orthogonal CNC milling and cutting by circular saw-blade20192021IGAL. HláskováDWPT FFWT
obhájený Analysis of degradation processes of modern materials used in agricultural technology (TP4/2014)20142014IGAP. DostálDATPT FA
ukončený Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)20042004IGAP. SyrovátkaDBE FBE
obhájený Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)20032005GAČRA. KnollÚMFGZ FA
řešený Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)20172017IGAJ. NesibaDSS FRDIS
obhájený Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)20062008GAČRA. KnollÚMFGZ FA
přijatý Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013)20132013IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený Analysis of habitat parameters and tree relations using photogrammetry and chemical profiles of resins - case study of the genus Dracaena (LDF_VT_2017009)20172018IGAP. MaděraÚHÚLAG FFWT
řešený Analysis of Changes in Plant DNA Methylation Induced by Demethylating Agents20152016IGAM. BaránekMENDELU
řešený Analysis of chemical factors that influence stabilisation of densified beechwood (LDF_VP_2017040)20172018IGAA. DejmalDWS FFWT
ukončený Analysis of minor ampholytes from biological mixtures by carrier ampholyte free isoelectric focusing (CB)2000--GAČRJ. PospíchalFA
řešený Analysis of performance and behaviour of farm animals in relation to ambient temperature variability and possibilities of elimination of its impact20172018IGAP. NevrklaDAB FA
ukončený Analysis of phenological and growing phases in the Norway spruce and European larch on the influence of climate conditions. (FR4606621)20062007FRVŠL. MerklováFFWT
ukončený Analysis of reproductive potential of wild boar piglets (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)20162017IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
obhájený Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigs (GA523/97/1305)19971999GAČRA. KnollFA
obhájený Analysis of selected indicators of well-being (welfare) of farm and captured wild animals (IGA TP 2/2013)20132013IGAD. FaltaDAB FA
řešený Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekDWS FFWT
řešený Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekDWS FFWT
řešený Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákDFPGM FFWT
řešený Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákDFPGM FFWT
obhájený Analysis of socio-economic impacts on business entities in the timber products segment in the context of interest in assessing the benefits and negatives of certified wood raw material.20182019IGAA. SujováDFFPP FFWT
přijatý Analysis of the role of genetic factors in the ash dieback associated with Hymenoscyphus fraxini (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski) (LDF_VP_2015019 )20152015IGAR. LongauerFFWT
přijatý Analysis of the visitor´s movement in the area of TFE Masaryk Forest in Křtiny2019--IGAP. HrůzaDLM FFWT
obhájený Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091)20062006IGAF. DařenaFBE
obhájený Analysys of CAD system and his outputs in furniture production (10/2005)20052005IGAM. JičínskýFFWT
obhájený Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)20132013D. ŠafaříkDFFPP FFWT
ukončený Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o20092010OtherR. MaloDI FBE
obhájený Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)20082008IGAN. ChalupováDI FBE
obhájený Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice20182019Smluvní výzkumD. ŠafaříkDFFPP FFWT
obhájený Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008--OtherP. KupecDLM FFWT
ukončený Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)20042004IGAJ. DufekDSOA FBE
ukončený Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018Smluvní výzkumV. KupčákDFFPP FFWT
ukončený Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠH. VavrčíkDWS FFWT
ukončený Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)20132013Smluvní výzkumA. KnollCEITEC FA
obhájený Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )20062006OtherV. KupčákDFFPP FFWT
ukončený Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005--OtherV. KupčákDFFPP FFWT
řešený Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku2007--OtherV. KupčákDFFPP FFWT
obhájený Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov20132013IGAP. ZemánekDHM FH
obhájený Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory20082008IGAJ. NerudaFFWT
řešený Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)20172018IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
zamítnutý Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské20072007IGAJ. UrbánekDMT FBE
obhájený Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)20072007IGAK. SvobodováÚMFGZ FA
ukončený Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)20182018Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
řešený Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)2010--IGAZ. KopeckýDWPT FFWT
řešený Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRM. MasaříkDCB FA
ukončený Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkumH. FišerováDBPP FA
řešený Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012IGAR. DudíkDFFPP FFWT
řešený Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)20142014IGAM. KneiflIFM FFWT
řešený Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012--IGAF. DařenaDI FBE
řešený Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)20152015IGAM. PejchalDPDM FH
řešený Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--IGAH. VavrčíkDWS FFWT
obhájený Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGAH. VavrčíkDWS FFWT
ukončený Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním20092009IGAP. HoráčekFFWT
vyřazený Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)20062006FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva (50/2010)2010--IGAA. DejmalDWS FFWT
ukončený Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS20112011IGAJ. SuchomelIFE FFWT
řešený Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčDAFEE FA
podaný Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009--GAČRF. BauerDATPT FA
podaný Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010--GAČRT. ŠmerdaDATPT FA
řešený Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.20132014MMRJ. SuchomelIFE FFWT
řešený Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--IGAJ. KamlerFFWT
ukončený Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)20142015IGAK. KrontorádFFWT
ukončený Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed20092009R. PokludaDVGF FH
řešený Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015--GS LČRP. HlaváčkováDFFPP FFWT
obhájený Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017Smluvní výzkumO. KonečnýDRD FRDIS
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce20092009IGAJ. StávkováDMT FBE
připravovaný Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAJ. StávkováDMT FBE
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAZ. ToufarováDMT FBE
řešený Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaDGPP FA
řešený      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaDGPP FA
vyřazený Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)20092009IGAV. GrycDWS FFWT
obhájený Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce20162016InternalP. HlaváčkováDFFPP FFWT
obhájený Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)20122012IGAJ. TippnerDWS FFWT
řešený Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--IGAF. DařenaDI FBE
obhájený Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017IGAJ. RožnovskýDBPHP FH
přijatý Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie2007--IGAŠ. StojarováFBE
řešený Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky2013--IGAV. ValaMENDELU
ukončený Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)20132014IGAV. ValaDFFPP FFWT
obhájený Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací20112012IGAJ. HoloubekDSOA FBE
obhájený Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)20012001FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
zamítnutý Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009OtherT. VítězDAFEE FA
připravovaný Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162018SpecifickýJ. KadlecDE FFWT
řešený Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019IGAJ. KadlecDE FFWT
řešený Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe2008--InternalP. MáchalILE
řešený Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe20082010OtherM. VážanskýOSS ILE
řešený Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--IGAH. VavrčíkDWS FFWT
ukončený Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAO. KošuličDFPGM FFWT
řešený Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů20172019IGAO. KošuličDFPGM FFWT
ukončený Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012Smluvní výzkumM. BaránekMIGPB FH
ukončený Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)20102010R. PokludaDVGF FH
ukončený Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
řešený Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování20172017IGAJ. CahaDRD FRDIS
řešený Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--IGAL. PoláčkováDGLA FH
obhájený Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415)20012003NAZVJ. StávkováFBE
řešený Ancient coppice forests, their significance and sustainability in the cultural landscape (DF13P01OVV015)20132016MKP. MaděraDFBDG FFWT
obhájený Animated Models of mechanism forest and wood technology (F1 d 94/2006)20062006FRVŠZ. KopeckýDE FFWT
ukončený Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)20052005FRVŠJ. FilípekDATPT FA
řešený Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019RPE. TroppováDWS FFWT
řešený Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)20162020OtherJ. SochorDVV FH
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)2010--IGAP. BruneckýIF FFWT
řešený Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015--IGAJ. ČuperaDATPT FA
obhájený Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV FA
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. StarobováÚVZP FA
ukončený Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--FRVŠD. SemerádováDGPP FA
obhájený Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků20092009IGAJ. VrtalováDAT FBE
obhájený Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.20132013IGAL. StřelecDSOA FBE
podaný Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014--IGAP. HlaváčkováDFFPP FFWT
řešený Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014--InternalJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)20072008FRVŠV. DánielFFWT
řešený Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. KolomazníkDI FBE
řešený Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012--IGAJ. ŠťastnýDI FBE
obhájený Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky20132013IGAP. DostálDATPT FA
řešený Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--IGAV. SolilováDAT FBE
řešený Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR2014--IGAO. VeselýDI FBE
ukončený Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP FA
řešený Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006--IGAM. KloiberFFWT
řešený Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)2007--IGAR. KizekFA
řešený Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--IGAA. JanzováDGP FFWT
řešený Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGAT. MikitaÚHÚLAG FFWT
ukončený Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.20122013IGAD. HampelDSOA FBE
obhájený Application methods GC MC and AFLP for identification of medicinal, aromatic and spice plants (IP č. 14.2)20142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
obhájený Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)20032004OtherZ. ŽaludDGPP FA
obhájený Application of DDGS into broiler feed mixtures20092009IGAL. ZemanÚVZP FA
obhájený Application of functionally integrated management in silviculture principles on chosen management sets of stand in the Czech Republic (10234FR323)20052005FRVŠD. SmítkaFFWT
ukončený Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)20152017RPA. EichmeierMIGPB FH
řešený Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. KalhotkaUAPMV FA
ukončený Application of progressive technologies which deal with unconventional material machining20162019IGAL. HláskováDWPT FFWT
ukončený Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242)20002005NAZVS. HejdukÚVZP FA
obhájený Appreciation of climatic drought rising in agriculture and mitigation of its consequences with irrigation (QF3100)20032007NAZVM. ŠťastnáDLE FA
řešený Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)2003--GS LČRE. KulaFFWT
řešený Arboristické standardy2011--InternalJ. KolaříkDWS FFWT
řešený Armillaria spp.: species, population ecology, phytopathology, on the example of forest ecosystems of Moravia and Silesia (GA526/05/0086)2005--GAČRL. JankovskýDFPGM FFWT
podaný Aspects of European Integration in International Trade and Marketing2009--OPL. StejskalDMT FBE
řešený Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)20152016IGAN. PomazalováDSS FRDIS
obhájený Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
řešený Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství20082010GAČRT. LibosvárDLM FFWT
řešený Assesment of elevated concentration of CO2 on soil properties2009--V. VranováDGP FFWT
připravovaný Assesment of evaluation criteria in public works contracts20192019IGAL. LacinaDF FBE
obhájený Assesment of Old Kladruby Horse's constitution20052006FRVŠE. SobotkováDAB FA
obhájený Assesment of qualitative composition of root exudates of rhizodeposition of Miscanthus x Giganteus in different growth phases20092009IGAP. FormánekDGP FFWT
obhájený Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)20022005OtherZ. ŽaludDGPP FA
řešený Assessing of factors influencing wild boar distribution in the forest environment ( LDF_VP_2019005)2019--IGAO. MikulkaDFPGM FFWT
přijatý Assessing the importance of the quality of the diet for reproduction of wild boar (LDF_VP_2018025)20182019IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
řešený Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)2016--IGAE. T. QuarteyDRBE FRDIS
ukončený Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)20172017Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
obhájený Assessment of behaviour and welfare of Czech Pied Cattle by the monitoring20092009IGAG. ChládekDAB FA
obhájený Assessment of qualitative composition of root exudates for phytoremediations (13/2008)20082008IGAP. FormánekFFWT
obhájený Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494)20082010GAČRP. RozmahelRC FBE
řešený Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries20122013Foreign edu.J. FialováDLM FFWT
ukončený Assessment the significance of acorns in the diet of wild boar20142014IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
zamítnutý Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ FA
ukončený Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice20012001FRVŠP. KupecDLM FFWT
řešený Atlas of Czech Landscape (VaV MŽP ČR)2003--OtherJ. KolejkaDGT FFWT
řešený Audit of Customer Satisfaction in Tourism Industry (GP402/06/P297)2006--GAČRK. RyglováDMT FBE
řešený Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus20172018IGAD. PalovčíkováDFPGM FFWT
ukončený Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)20082008IGAJ. ŠťastnýDI FBE
řešený Automatizace tvorby eLearningového obsahu2006--IGAR. MaloFBE
obhájený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAM. ŠtenclDI FBE
zamítnutý Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)20092009IGAJ. WeinlichováDI FBE
řešený Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014--IGAF. DařenaDI FBE
ukončený Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials1997--NAZVJ. ŠtenclDAFEE FA
řešený Barriers to entrepreneurship in the forestry sector in the Czech Republic (LDF_VP_2017027)20172018IGAP. HlaváčkováDFFPP FFWT
řešený Behaviour of selected abricultural products at impact loading (IAA201990701)20072010OtherJ. BucharDATPT FA
ukončený Belowground carbon allocation in Norway spruce stands (OC10040)20102012RP EKI. MarkováIFE FFWT
přijatý BE-TAF-1910: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012--OtherL. PurchartIFE FFWT
ukončený BETULA - Integrated research into birch (Betula pendula) as a substitute species in the Ore Mts. (SE/830/3/00)20002002OtherE. KulaDFPGM FFWT
obhájený Bezpecny nabytek CSN 91 010020052006OtherJ. PacovskýIF FFWT
ukončený Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)20032005MPOP. BruneckýIF FFWT
ukončený Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005--FRVŠJ. FilípekDATPT FA
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
zamítnutý Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci20022004GAČRI. MarkováDLE FA
obhájený Bio-available amino acids in soil under meadow communities of Moravian-Silesian Beskids Mts. (GP526/03/D058)20032006GAČRP. FormánekDGP FFWT
řešený Biodiversity and target mamangement of endangered and protected organisms in coppices and coppice-with-standards under system of Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )20072012OtherL. JankovskýFFWT
zamítnutý Biodiversity of farm animals in the Czech republic20082008NAZVK. CiváňováÚMFGZ FA
řešený Biodiversity of vascular plants of south-moravian floodplain forests in relationship on age and species composition of woody stand.20102010IGAP. MaděraDFBDG FFWT
řešený Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčDAFEE FA
řešený Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. KlemšDBPP FA
řešený Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčDAFEE FA
řešený Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
vyřazený Biochar (Increase on the water retention capacity of soil in polders, by biochar application)20152018NAZVJ. MarkováDLM FFWT
obhájený Biological additives of irrigation water for quality enhancement of food crop. (K-141/2012)20122015TAČRR. PokludaDVGF FH
řešený Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change (MSM6215648905)20072012VZZ. ŽaludFA
řešený Biological assessment20052016OtherV. LázničkaÚPK FH
obhájený Biological effects of lupin extract on cereal seed (521/02/D153)20022005GAČRP. SmutnáUPSRR FA
řešený Biological principles of agriculture and perspective methods of management in a multi-functional landscape (MSM 6215648901)2005--VZP. HanáčekFA
zamítnutý Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.20092011NAZVA. NěmcováDPTHP FH
řešený Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009--VZJ. ČermákováÚVZP FA
řešený Biology and distribution of Dothistroma needle blight in the CR (LD 12031)20122016OtherL. JankovskýDFPGM FFWT
řešený Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013--IGAJ. FryčDAFEE FA
ukončený Biomass - present and future energetic bases20062006J. PejzlDWPT FFWT
ukončený Biomass Energy Parameters20032007GAČRM. FajmanFA
ukončený Biomonitoring of heavy metals in flodplain forest soil (IGA 21/2014)20142014IGAM. ŠlezingrDLM FFWT
řešený BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012OPL. HavelDBPP FA
ukončený Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků20082008IGAP. HoráčekFFWT
řešený Bionomy, phytopathology and distribution of Mycosphaerella pini E. Rostrup at the locality Březina (IGA 11/2005)2005--IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
obhájený Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlDAFEE FA
přijatý Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený BIOSPEAKER (Petr Dostál)20182019TAČRP. DostálDATPT FA
řešený Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011VZI. VrtkováÚMFGZ FA
řešený Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)20112014NAZVM. ČechováDAB FA
zamítnutý Biotechnology advancement in the grapevine breeding of varieties with highest resistance to biotic and abiotic factors, high quality and important health benefit20072007NAZVP. PavloušekFH
zamítnutý Biotechnology in viticulture -2. stage of breeding of rootstocks varieties for grapevine20072007NAZVP. PavloušekFH
ukončený Biotechnology of soil protection and stabilization for slope recultivation - stage I. (FI-IM3/098 )20072007P. HrůzaDLM FFWT
obhájený Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)20062006IGAP. JelínekÚMFGZ FA
obhájený Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)20072007IGAA. PavlíkÚMFGZ FA
obhájený Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)20072007IGAP. JelínekÚMFGZ FA
obhájený Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník20082012GS LČRD. VavříčekDGP FFWT
ukončený Border Community (Čes.-něm. fond budoucn.)20022003OtherJ. KolejkaDGT FFWT
obhájený Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)20122013OtherM. ŠťastnáDLE FA
řešený Botanical monitoring of selected agri-environmental measures20172017IGAJ. WinklerDBPP FA
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá20152015Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II20152015Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
ukončený Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
obhájený Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
ukončený Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
řešený Branch mechanical response to loading (LDF_VP_2016036 )20162017IGAP. HoráčekDWS FFWT
vyřazený Bridges between practice and tertiary education20122014OPM. SoučekDMT FBE
ukončený bude (179/2004)2004--FRVŠI. JiskrováFA
řešený Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005--GAČRR. PtáčekDF FBE
připravovaný Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--OtherR. KizekDCB FA
řešený Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)20092013OPR. KizekDCB FA
řešený Building up a multidisciplinary scientific team focused on drought (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)20122015OPZ. ŽaludDGPP FA
obhájený Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140)20012003NAZVI. ŽivělováFBE
řešený Business Intelligence metodami strojového učení2010--IGAV. RukavitsynDI FBE
obhájený Calibration of moisture sensors for specific soil conditions at site of installation of sensors20142014Smluvní výzkumP. FormánekDGP FFWT
řešený Calibration of Weather Generator for sites without or with incomplete meteorological observations (205/05/2265)2005--GAČRM. TrnkaDGPP FA
podaný Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)2015--GAČRM. D. VaverkováDLE FA
ukončený Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocol (GA526/00/0485)20002002GAČRI. MarkováDGPP FA
řešený Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
obhájený CARBOMONT -- extension to NAS. Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in E u r o p e a n mountain areas20012004OtherP. FormánekMENDELU
připravovaný carbonatites of metamorohic complexis2012--SpecifickýJ. KynickýDGP FFWT
obhájený Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection. (1G57042)20052008NAZVT. DryšlováDGPP FA
zamítnutý Care of genetic resources20072007RPJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Causes damage cogeneration units due to impurities in the biogas20162016Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
řešený CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture20122014OtherS. KapounekDF FBE
řešený CEITEC - Central European Institute of Technology2011--OPV. ReinöhlCEITEC FA
řešený CEITEC 2020 (LQ1601)20162020OtherV. ReinöhlCEITEC FA
ukončený Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239)20092011GAČRL. HavelDBPP FA
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007OtherB. GrodaDAFEE FA
obhájený Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009OtherT. VítězDAFEE FA
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008OtherB. GrodaDAFEE FA
obhájený Center for Cell Therapy and Tissue Repair (LN00A065)20002004VCP. DvořákDMBR FA
řešený Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--RP EKM. TrnkaDGPP FA
řešený Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)20092015VCJ. KynickýDGP FFWT
podaný Centrální dohledový systém MZLU v Brně20072008FR CESNETT. RuprichIIS CUD
řešený Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products20142019TAČRR. CerkalUPSRR FA
řešený Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035)20062010R. KizekDCB FA
řešený CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report20102012OtherP. RozmahelRC FBE
připravovaný Centrum e-techniků20092012OPT. MajerIIS CUD
řešený Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. KizekDCB FA
zamítnutý Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I20102010OPR. PokludaDVGF FH
řešený Ceskomoravska Highlands - historical landscape management (prehistorical and medieval) (DF13P01OVV005)20132016MKA. BajerDGP FFWT
obhájený Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?20142014IGAM. ŠťastnáDLE FA
řešený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005--NAZVE. KlimoIFE FFWT
podaný Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.2012--OtherJ. SuchomelIFE FFWT
řešený Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013--IGAS. KapounekDF FBE
zamítnutý Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce20082011NAZVP. MateiciucováDVV FH
ukončený Classification of CIR aerial photographs at the Giant Mountains National Park20042005Akt eTS VZV. ŽidekDGT FFWT
ukončený Classroom and studio for 3D modelling, vizualization and graphical design (2981/2006)20062006FRVŠR. PavlačkaFH
podaný Claster CREA Hydro&Energy2008--OtherJ. KynickýDGP FFWT
řešený Climate and air pollution effects on forest productivity20182020GAČRJ. HruškaDWS FFWT
obhájený Climate change impact on wheat and barley production (GA521/99/D040)19992002GAČRM. ŠťastnáDLE FA
ukončený Climate change impacts on managed ecosystems (GA205/99/1561)19992001GAČRJ. RožnovskýFA
řešený Climate change impacts on the growth and development of the selected field crops (QG60051)20062009NAZVZ. ŽaludFA
obhájený Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)20002000OtherZ. ŽaludDGPP FA
řešený Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPM. TrnkaDGPP FA
řešený Cloning and identification of polymorfic sequence of barley dehydrin gene Dhn4 in cultivars with different freezing tolerance (IG250121)2005--IGAZ. DokoupilováUPSRR FA
řešený Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkumJ. PřichystalDI FBE
ukončený Cluster of Czech Furniture Manufacturers (OPPP IČO 27695077)20062009OtherP. BruneckýTRF FFWT
řešený Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002)20182019IGAP. ČechIF FFWT
řešený      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (IGA_VT_2018)20182019InternalP. ČechIF FFWT
řešený      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002 )20182019IGAP. ČechIF FFWT
ukončený      MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)20122012SpecifickýP. ČechIF FFWT
přijatý Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014)20142014IGAV. TrojanDBPP FA
řešený Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)20082012NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
řešený Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)20132015IGAP. RademacherDWS FFWT
zamítnutý Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CR20072008OtherJ. KulhavýIFE FFWT
řešený Compared LED diode supporting light systems with halogen lamps (7/2015/519)20152015IGAM. MaierMENDELU
řešený Comparison of Amur Corktree (Phellodendron amurense Rupr.) production and grow with Cork Oak (Quercus suber L.) (14/2010)20102011IGAL. ÚradníčekDFBDG FFWT
řešený Comparison of assumed and actual occurrence of ancient coppice woodlands in South Moravia (LDF_VP_2018022)20182019IGAP. MaděraDFBDG FFWT
zamítnutý Comparison of differences in production strategy of spruce and beech stand20122016GAČRI. MarkováIFE FFWT
ukončený Comparison of Electronic and Hand Method of Round-wood Measuring. Proposal of Electronic Measuring and Inspection of Round-wood in Czech Republic (GS LČR - 16)2005--GS LČRK. JanákFFWT
řešený Comparison of methodological approaches of landscape character assessment2013--IGAA. SalašováMENDELU
řešený Comparison of modern non-contact methods for forest inventory20182018IGAT. MikitaÚHÚLAG FFWT
obhájený Comparison of physiological and molecular biological methods applicable for evaluation of wheat and barley sensitivity to drought stress and their recommendation for selection of tolerant genotypes (QH91192)20092011NAZVP. SmutnáUPSRR FA
řešený Comparison of research teak plantation with traditional central-american plantation2016--IGAP. MaděraDFBDG FFWT
ukončený Comparison of the Czech and German National Forest Programme in terms of Stakeholders' Participation (DBU)20092010OtherM. UrbanováDFFPP FFWT
řešený Comparison of the stand structure and diversity of the herb layer of active coppice forest in Eastern and Western Europe (LDF_VT_2016014)20162017IGAL. ÚradníčekDFBDG FFWT
řešený Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)20142014IGAR. PokornýDFES FFWT
ukončený Competitive advantage of bioenergetic products (QG 60083)20062009NAZVP. BurgDHM FH
řešený Compilation of the standard oak chronology of subfossil trunks for the purposes of dating of prehistorical wood (404/08/P367)20082010GAČRM. RybníčekDWS FFWT
řešený Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)20202020IGAK. RyglováDMT FBE
ukončený Complex education of human resources in dairy (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)20092012OPK. ŠustováDFT FA
řešený Composition and structure taxocenoses of groups psocids (Psocoptera) in forest geobiocenoses Western Carpathians (19/2013)20132014IGAO. HolušaDFPGM FFWT
řešený Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency20182020GAČRZ. HegerDCB FA
řešený Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated products20112014NAZVR. CerkalUPSRR FA
obhájený Computer lab for teaching of mathematical modelling the physical and biomechanical processes (FRVŠ 398/2008)20082008FRVŠP. KoňasFFWT
obhájený Computer simulation of coupled thermal, moisture and deformation fields in wood (7/2011)20112011IGAP. KoňasDWS FFWT
zamítnutý Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of use (203/08/0349)20072007GAČRJ. BalíkDPTHP FH
řešený Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)20082009GAČRI. BlažkováDRBE FRDIS
obhájený CONEMDE20102013OtherL. HavelDBPP FA
obhájený Coniferous and broadleaved species cultivated in gardens and parks in the Czech Republic (GA526/00/0273)20002000GAČRJ. KoblížekFFWT
zamítnutý Coniferous species, water relations, soil, mineral nutrition, sap flow methods, drought20112011GAČRJ. ČermákDFBDG FFWT
obhájený Connection of mapserver of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny with free GIS GRASS with on-line data analysis. (IGA 49/2006)20062006IGAJ. ČepickýDGT FFWT
zamítnutý Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)20102010GAČRA. MelicharováDE FBE
přijatý Consequences and risks of "The European Landscape Convention" infringement20122014OPŽ. NovotnáÚPK FH
řešený Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)20112015MKV. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený Conservation of biodiversity of plants in a system of sustainable agriculture and landscaping (1G46066 )20042008NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
řešený Constitution of information systems and process modelling laboratory (1364/2013)20132013FRVŠI. RábováDI FBE
podaný Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities2009--GAČRJ. HřebíčekDI FBE
řešený Construction of 3D voxel model of forest2016--IGAM. CibulkaÚHÚLAG FFWT
řešený Construction of 3D voxel model of forest (LDF_VP_2016001)2016--IGAM. CibulkaÚHÚLAG FFWT
řešený COnsumer BEhaviouR Erasmus Network20092012OtherJ. TurčínkováDMT FBE
vyřazený Consumer behaviour in EU20082009RP EKO. DufekDMT FBE
připravovaný Consumers in EU2009--RP EKO. DufekDMT FBE
řešený Contactless monitoring and spatio-temporally modelling variability of selected differing soil characteristics (TA04020888)2017--TAČRK. RejšekDGP FFWT
obhájený Content and material innovation of subject Animal pests20062007FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
podaný Content of biological active compounds with direction to natural antioxidant (ANT1)2007--NAZVP. PavloušekFH
zamítnutý Content of biologically active substances in wine with a special attantion to natural antioxidants.20072007NAZVP. PavloušekFH
řešený Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget20192019Smluvní výzkumJ. RajchlováDRBE FRDIS
obhájený CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004OtherH. ŠefrováUPSRR FA
ukončený Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)1998--OtherJ. ŠtenclDAFEE FA
řešený Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)2014--OtherT. KoutnýDAFEE FA
řešený Controlled drainage (CD) as an effective approach for decreasing diffuse pollution sources from tile-drained agricultural watersheds (QK1910086)20192023NAZVM. ŠťastnáDLE FA
zamítnutý Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)20132016SpecifickýT. FoltýnekDI FBE
obhájený Cooperation Network for Horticulture and Landscape Architecture (CZ.1.07)20122014OPR. PokludaDVGF FH
obhájený Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
řešený Coppice and coppice with standards - a useful alternative of small and middle scale forest management (NAZV QH71161)20072011NAZVM. KneiflFFWT
řešený Coppice as a biological and production alternative for future in the Czech Republic (LD15117)20162017RPR. PokornýDFES FFWT
řešený Coppice forests as the production and biological alternative for the future (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)20122015OPT. VrškaDFES FFWT
řešený Corporate identity as a competitive advantage2006--InternalJ. TurčínkováFBE
zamítnutý Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic20142016GAČRS. FormánkováDMA FBE
zamítnutý Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries20152016OtherS. FormánkováDMA FBE
řešený Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)2011--Foreign edu.E. Abramuszkinová PavlíkováRC FBE
obhájený Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)20032003FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
řešený Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative2017--IGAV. ĐorđevićDTS FRDIS
ukončený Course innovation "Vehicle equipment and accesories" (FR270311/1102/228)20072008FRVŠJ. ČuperaFA
obhájený Creating a genetic database of selected species of mammals in Czech Republic to be used for sustainable transport development (TA02031259)20122015TAČRM. ErnstDFPGM FFWT
připravovaný Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt2018--V4P. MáchalDPM FRDIS
připravovaný Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)20182018V4P. MáchalDAFEE FA
řešený Creating multimedia publications - to encourage innovation and creative development of artistically designed objects20102010FRVŠF. VránaIF FFWT
přijatý Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape (EE2.3.20.0004)2011--OPP. MaděraDFBDG FFWT
řešený Creation of a comprehensive methodology of evaluation of economic impacts arising from the recreational use of forest ecosystems2017--IGAP. HlaváčkováDFFPP FFWT
řešený Creation of a program tool for efficient data collection and automation of the detection of biomass in coppices (TJ02000202)20192021TAČRM. ŠrámekDFBDG FFWT
ukončený Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)20012005NAZVM. PidraMIGPB FH
obhájený Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)20042004FRVŠJ. KomináckáDI FBE
obhájený Creation of course Digital Photography20082008FRVŠJ. DannhoferováDI FBE
řešený Creation of environmental education programs for the study of the response to climate change (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)20152016OtherP. MaděraDFBDG FFWT
zamítnutý Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)20152017OtherZ. PatočkaÚHÚLAG FFWT
připravovaný Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )20162017TAČRL. KubíčkováDMT FBE
ukončený Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)2003--FRVŠK. BaránkováMIGPB FH
ukončený Creation of multimedia learning applications for Forest Protection. (FRVŠ 223/2004)20042004FRVŠP. ČermákDFPGM FFWT
obhájený Creation of multimedial study guide for the course Programming language C++ (293/2007 - F5d)20072007FRVŠH. NetrefováDI FBE
obhájený Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)20062006FRVŠJ. KomináckáDI FBE
ukončený Creation of presentation and educative board of Geology of TFE Křtiny area20082008InternalA. BajerDGP FFWT
obhájený Creation of the new subject Brand and account management20092009FRVŠM. SoučekDMT FBE
podaný Creation of the new subject Marketing strategy and planning2010--FRVŠM. SoučekDMT FBE
obhájený Creative systems of growing of plums (QD 1408)20012004NAZVJ. GoliášDPTHP FH
obhájený Criteria of wind erosion expansion on heavy clay soils and possibilities of its limitation with biotechnological control measures (QH82099)20082012NAZVJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
ukončený Crossing (148/2004)2004--FRVŠM. ČernýDATPT FA
ukončený CSN 94 0412 Storage Furniture - Technical Requirements (UNMZ č. 91/0011/10 )20102011OtherP. BruneckýIF FFWT
zamítnutý CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů20132016OtherS. FormánkováDMA FBE
zamítnutý Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods. (91B028)20092013NAZVA. NěmcováDPTHP FH
obhájený Current stage and trends of development of forests in cultural landscape (526/03/H036)20032007GAČRP. MaděraDFBDG FFWT
obhájený Cyril and Methodius Route for Developing Cultural Activities and Cultural Tourism (22410120061)20142015OPM. HorákDL FRDIS
obhájený Cytokinins and auxins in regulation of plant development (GV206/96/K188)19962001GAČRS. ProcházkaFA
obhájený Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)20142015Foreign edu.S. FormánkováDMA FBE
obhájený Czech celebrities of research and cultivation in the branch of decorative and fruit plants in the 20 th century (LP01032)20012002RPV. ŘezníčekFH
obhájený Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkFBE
obhájený      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)20052011TS VZM. SojkaDE FBE
obhájený           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
obhájený           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
obhájený           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
obhájený           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
obhájený      02 Main tendencies in the development of a competitive environment within the integration and globalisation processes, and the adaptation of business entities to the new conditions of the integrated market (VZ MSM 6215648904/02)20052011TS VZP. ŽufanDMA FBE
obhájený           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)20052011eTS VZE. SvobodaDMA FBE
obhájený           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)20052011eTS VZR. KučerováDMA FBE
obhájený           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)20052011eTS VZJ. DudaDMA FBE
obhájený           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011eTS VZV. KašparovskáDF FBE
obhájený           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)20052011eTS VZP. SvobodaDAT FBE
obhájený      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováDMT FBE
obhájený           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)20052011eTS VZM. ForetDMT FBE
obhájený           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZL. KubíčkováDMT FBE
obhájený           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)20052011eTS VZA. MotyčkaDI FBE
obhájený                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)20052011Akt eTS VZM. ŠormDI FBE
obhájený                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011Akt eTS VZA. MotyčkaDI FBE
obhájený                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)20052011Akt eTS VZI. RábováDI FBE
obhájený                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)20052011Akt eTS VZF. DařenaDI FBE
obhájený                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)20052011Akt eTS VZR. MaloDI FBE
obhájený           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)20052011eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)20052011Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)20052011Akt eTS VZJ. DannhoferováDI FBE
obhájený                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)20052011Akt eTS VZR. MaloDI FBE
obhájený                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)20052011Akt eTS VZV. KonečnýDI FBE
obhájený                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZM. PokornýDI FBE
obhájený           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)20052011eTS VZK. RyglováDMT FBE
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011eTS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)20052011eTS VZM. JankůDL FBE
obhájený           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011eTS VZP. SyrovátkaDRBE FRDIS
obhájený           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýDRBE FRDIS
obhájený           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011eTS VZI. ŽivělováDRBE FRDIS
obhájený      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZL. GregaDBE FBE
obhájený           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)20052011eTS VZL. GregaDBE FBE
obhájený           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZH. PavlíčkováDL FBE
obhájený           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011eTS VZS. HubíkDL FBE
obhájený           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)20052011eTS VZJ. DufekDSOA FBE
obhájený           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)20052011eTS VZJ. JánskýDBE FBE
řešený Czech Garden Art and Lansdcape Architecture in the Context of European Development (DG16P02H053)20162020MKD. WilhelmováDGLA FH
řešený Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020RP EKI. MarkováDFES FFWT
řešený Czech Terra. (SP/2D1/93/07 )2007--OtherP. ČermákFFWT
ukončený Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3) (SP/2d1/93/07)20072011OtherJ. KulhavýIFE FFWT
obhájený CzechCarbo - the study of carbon cycling in terrestrial ecosystems of the Czech Republic in relations to European project CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)20032007OtherP. FormánekDGP FFWT
ukončený ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK20102011OtherP. BruneckýIF FFWT
obhájený Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)20102013OtherB. KrškaDFG FH
zamítnutý Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)20182018OtherS. FormánkováDMA FBE
řešený Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele20182019IGAE. TaterováDTS FRDIS
obhájený Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím20172018IGAE. TaterováDTS FRDIS
zamítnutý Česko-slovenské přeshraniční mobility20152015MMRM. LörinczyDMA FBE
zamítnutý Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)20072007FRVŠT. VítězFA
zamítnutý Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)20062006FRVŠT. VítězFA
ukončený Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí (216)2003--RPP. MáchalMENDELU
řešený ČSN EN 716-1 - Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use -Part 1: Safety requirements2008--OtherJ. PacovskýIF FFWT
řešený ČSN EN 716-2Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods2008--OtherJ. PacovskýIF FFWT
obhájený ČSN 91 3001 - Garden furniture20072008OtherJ. PacovskýIF FFWT
řešený Čtyřletý bakalářský obor ZAKA2005--RPP. KučeraDPDM FH
řešený Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu20192021IGAZ. PatočkaÚHÚLAG FFWT
obhájený Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009RPR. PokludaDVGF FH
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012IGAP. DavidDAT FBE
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAP. DavidMENDELU
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAM. BurianDAT FBE
řešený Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--IGAP. SemerádDAT FBE
řešený Database of research of organic farming in the Czech Republic2005--OtherL. HanušFA
ukončený Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)20042004FRVŠI. MalýFA
řešený Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--IGAN. NajmanDE FBE
řešený Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)20142016TAČRJ. JanováDSOA FBE
řešený Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)2015--TAČRD. HampelDSOA FBE
ukončený Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)20122013TAČRJ. JanováDSOA FBE
obhájený Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)20062006OtherM. ŠťastnáDLE FA
řešený Decomposition in the mountain forest2007--IGAS. TruparováFFWT
ukončený Decomposition rate in floodplain forest20072009IGAH. LorencováIFE FFWT
obhájený Defectoscopic quality assessment of technical and organic materials (IGA TP6/2017)20172018IGAP. DostálDATPT FA
řešený Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012--NAZVM. BrtnickýUAPMV FA
ukončený Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí20132013IGAJ. JandákMENDELU
řešený Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)20132013IGAJ. JandákUAPMV FA
obhájený Degradation of welded joints20152015IGAP. DostálDATPT FA
ukončený Degradation rate of natural forest soils during last 70 years, out of the influence of local pollution resources.20062006IGAJ. HouškaDGP FFWT
řešený Degraded land rehabilitation as a base of sustainable management of natural resources in Awassa Zuriya Woreda20142016OtherP. NěmecDFBDG FFWT
obhájený Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)20162017IGAD. HübelováDASD FRDIS
ukončený Demonstration of Soil properties on selected sites of TFE within Pedology training20092009InternalA. BajerDGP FFWT
obhájený Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006IGAR. MatulaDFBDG FFWT
obhájený Dependence of cholesterol, fatty acid, total lipid and protein content in chicken meat on grown intensity and nutrient ratio in the diet (GA525/97/0095)19971999GAČRT. KomprdaFA
řešený Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy2014--IGAS. KapounekDF FBE
řešený design and development of unique planar composite elements of wood-based flooringfor sports and theatre space (TH02020984)2018--TAČRK. KrontorádDWPT FFWT
obhájený Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekDI FBE
obhájený Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekDI FBE
řešený Design and implementation of CSS framework in preprocessor Stylus20172017IGAD. SchubertMENDELU
řešený Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011)20112011IGAR. KizekDCB FA
obhájený Design nových SSR primerů pro rod Pyrus20162016IGAT. NečasDFG FH
řešený Design of exterior furniture with use of HPL (high pressure laminate) and wood with eliminate of construction metal elements20182018IGAM. ŠimekIF FFWT
obhájený Designing of breeding programmes for dairy sheep with special impact on morphological characteristics of udders. (QH91271)20092011NAZVJ. KuchtíkDAB FA
řešený Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)2011--GAČRP. MazuraDMBR FA
řešený Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)20172017IGAF. OstřížekDI FBE
obhájený Detailed mapping of QTLs in the pig by means of microsatellites and through comparative positional candidate gene approach (GA523/99/0842)19992001GAČRJ. DvořákFA
řešený Detecting physical fields' movement of inbuilt timber in wooden houses of non-permanent use (41/2007)2007--IGAL. WondráčekDWS FFWT
obhájený Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)20022005GAČRA. KnollÚMFGZ FA
řešený Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP FA
obhájený Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs (GA523/99/P043)19992001GAČRA. KnollFA
obhájený Detection of genotype of two genes and its associations with parameters of quality of veal meat (FRVŠ MŠMT 2453/2005)20052005FRVŠD. FaltaDAB FA
ukončený Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)20062008GAČRZ. VykoukalováÚMFGZ FA
řešený Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007)20072007IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený Detection of thiols coumpounds and nitric oxide in biological material (1740/G4)20072007FRVŠR. KizekFA
řešený Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR20152017OtherM. DvořákDFPGM FFWT
obhájený Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ FA
ukončený Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)20062006OtherJ. ZehnálekFA
řešený Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019IGAM. TomšovskýDFPGM FFWT
obhájený Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGAP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGAR. PokornýUPSRR FA
zamítnutý Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.20092009IGAR. PokornýUPSRR FA
řešený Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood2019--IGAJ. TippnerDWS FFWT
řešený Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood20192019IGAJ. TippnerDWS FFWT
ukončený Determination of L-ascorbic acid by HPLC method (TG0001)20052005InternalT. GregorDFT FA
obhájený Determination of limits and assessing the risks in using the wood-producing function of forests in specially protected regions according to categories of protection (SE/610/2/00)20002001OtherJ. SimonFFWT
řešený Determination of main parameters of infiltration capacity of soils with contrasting physical properties with respect to the formation of runoff in small catchments2012--IGAM. KravkaDLM FFWT
řešený Determination of mercury species in sediments (GAČR 525/06/P143)20062008GAČRV. KubáňFA
řešený Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)20192019IGAR. PokornýDFES FFWT
řešený Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)20192019IGAR. PokornýDFES FFWT
ukončený Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
řešený Determination of the actual values of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic (QJ1530181)20152018NAZVT. StředaUPSRR FA
obhájený DETERMINATION OF THE AGROCLIMATICAL NICHE OF THE EUROPEAN CORN BORER (16/2006)20062006InternalE. SvobodováFA
obhájený Determination of threat of wind erosion occurrence in Žabčice location (142)20022002FRVŠJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
ukončený Determination of tractor's engine load in relation to the COST 356 project EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport (TP 3)20102011IGAJ. ČuperaDATPT FA
ukončený Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
řešený Detoxification of quaternary isoquinoline alkaloids in-vitro and in-vivo, biological activity of their metabolites (GA ČR 525/07/0871)20072011GAČRV. KubáňFA
řešený Detremination of physical and mechanical properties of subfossil oak wood2008--IGAT. KolářDWS FFWT
řešený Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring (TA04021389)20142017TAČRL. NeudertDGPP FA
zamítnutý Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)20172020Foreign edu.S. FormánkováDMA FBE
ukončený Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context (DERREG)20092011RP EKA. VaisharDLE FA
podaný Developing Landscape Architecture Research Teams20092012OPP. ŠimekDPDM FH
řešený Developing of the Low-Energy Technologies of Plant Production (QF 4080)20042007NAZVF. BauerDATPT FA
obhájený Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)20062008OPP. SalašDBPHP FH
obhájený Development and harmonisation of education at Mendel university Brno to the european standards (MŠMT 90/2007)20072007RPR. PokludaMENDELU
obhájený Development and innovation of the dewatering and irrigation subject (3FR1153)20032003FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
obhájený Development and manufacture of forestry machinery for logging and woodtransport of small class focused on the ecology20122014MPOJ. NerudaDE FFWT
obhájený Development and manufacture of forwarder with a special emphasis on environmental cleanliness of works and efficient biomass processing in forestry (TA04020087)20142017TAČRJ. NerudaDE FFWT
řešený Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100)2013--NAZVJ. SkládankaÚVZP FA
řešený Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA)20152016Smluvní výzkumT. VyhnánekDBPP FA
přijatý Development and testing of the methods for assesment of drought climatology and prognosis of meteorological drought in CR and selected areas of the USA (ME 844)20062009OtherZ. ŽaludFA
řešený Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE)20142015Smluvní výzkumT. VyhnánekDBPP FA
řešený DEVELOPMENT OF A METHODOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR OPTICAL MONITORING OF BIOTIC STRESS AND PHENOLIC COMPOUND IN GRAPEWINE20092012GAČRR. SotolářDVV FH
řešený Development of a reliable system for detection and quantification of pathogens evoking GTD and GTD survey in the Czech wine regions (COST-LD14051)2014--OtherM. BaránekMIGPB FH
řešený Development of BRO-maximizing equipment for biogas conversion using a CO2 conversion catalyst and subsequent thermochemical treatment of waste material (FW01010461)20202023TAČRT. KoutnýDAFEE FA
ukončený Development of commercial geographical information system for Android platform20132015Smluvní výzkumD. ProcházkaDI FBE
obhájený Development of crop stress metabolism and genomics methods in Czech Republic and China (LH12196)20122015RPR. PokludaDVGF FH
řešený Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR20182019TAČRJ. ČechováMIGPB FH
obhájený Development of effective methods of weed control with minimal negative effect to diversity of weeds societies a negative risk of contamination of soil and plant production by residues of herbicides. (1B53045)20052008NAZVV. SmutnýDGPP FA
obhájený Development of growing nectarines and peaches in Czech republic conditions (QF3207)20032007NAZVI. OukropecFH
ukončený Development of innovated particle board with imprinted density20142014IGAR. WimmerDWS FFWT
zamítnutý Development of laboratory analysis of quality vegetable and animal foods (202/2007 A)20072007FRVŠJ. KučerováDFT FA
řešený Development of methodology for routine chromatographic determination of formaldehyde using "headspace" technique in adhesives and composite materials following the application of use for the manufacture of glued wood-based materials (LDF_VT_2015_018)20152016IGAP. KrálDWS FFWT
obhájený Development of methods of drought predictions and flood situations on the ground of infiltration and retention characteristics of soil in the CR (1D/1/5/05)20052007OtherJ. RožnovskýFA
přijatý Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
připravovaný Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)20142016GAČRV. AdamDCB FA
řešený Development of new materials suitable for 3D printing with antimicrobial properties (3D ANTIMICROB) (LTC18002)20182020OtherJ. SochorDVV FH
obhájený Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)20072011NAZVJ. MarešÚZRHV FA
obhájený Development of new nursery practice for production of stone seedlings (QF3221)20032007NAZVB. KrškaDFG FH
řešený Development of new soil substrates based on sorbents of nutrients for forestry purposes2017--IGAJ. KynickýDGP FFWT
řešený Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)2003--NAZVP. SpurnýÚZRHV FA
obhájený Development of physiological laboratory for horticultural education (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaFH
zamítnutý Development of project education in horticultural subjects (73/2009)20092009FRVŠR. PokludaDVGF FH
řešený Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and Enology (IN5150281)2015--RPJ. BalíkDPTHP FH
obhájený Development of the laboratory for evaluation of fyziological processes in Horticulture teaching. (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaDVGF FH
zamítnutý Development of the laboratory for evaluation rheological properties in practice of the cereal technology (812/2009)20092009FRVŠJ. KučerováDFT FA
obhájený Development of the methodology of temperature variation on surface finish quality including testing of pilot samples Development of methodology for determination of degree of cure of surface treatments20162016Smluvní výzkumD. TesařováIF FFWT
ukončený Development of the newly Environmental Programme (212)20042004RPJ. KotovicováDLE FA
obhájený Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276)20032006NAZVP. TomšíkDMA FBE
podaný Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG2016--OtherJ. FialováDLM FFWT
řešený Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J19392014--IGAP. SedlákDATPT FA
řešený Diagnostics and methods of protection against quarantine and other economically important pathogens of fruit and leafy vegetables (QH71229)20072011NAZVJ. VíchováUPSRR FA
obhájený Diagnostics methods for plant healt care (2304/2009)20092009FRVŠR. PokornýUPSRR FA
zamítnutý Diameter increment of Norway spruce in relation to photosynthetically active radiation absorbed by stand. (526/06/0033)20052005GAČRR. KnottIFE FFWT
řešený Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)20072011NAZVF. TomanDLE FA
obhájený Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (GA201/07/0145)20072009GAČRR. MaříkDM FFWT
obhájený Difference equations and dynamic equations on time scales (GA201/04/0580)20042006GAČRR. MaříkDM FFWT
řešený Differences in anatomical elements of coppice and high forest stand (LDF_VP_2019031)20192020IGAJ. UrbanDFBDG FFWT
řešený Different ways of vineyard greening and management and their influence on reduction of soil erosion and quality of production. (TA04020464)20142017TAČRP. PavloušekDVV FH
ukončený Differential and difference equations on time scales III (GAP201/10/1032)20102014GAČRR. MaříkDM FFWT
obhájený Diffusional limitation of proteolysis in soil20132013OtherP. FormánekDGP FFWT
ukončený Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)20092009OtherP. ŠimekDOH FH
obhájený Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)20102010OtherV. SvobodováISI CUD
obhájený Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)20092009FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
obhájený Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)20102010FRVŠP. SlámaÚMFGZ FA
obhájený Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠI. ŠafránkováUPSRR FA
ukončený Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. SládekÚMFGZ FA
obhájený Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)20082008FRVŠA. BučekDFBDG FFWT
obhájený Dissemination dissertation about leptin gene (LEP) of Sus scrofa population on Czech republic (3FR1349/2003)20032003FRVŠM. ErnstDFPGM FFWT
obhájený Dissemination PhD disertation work about ESR, FSHB, PRLR and HFABP genes by the distances differences identification of wild and domestical boar population (2FR185/2002)20022002FRVŠM. ErnstDFPGM FFWT
obhájený Diversity and functional analysis of soil microbial communities in terrestrial ecosystems polluted by persistent organic pollutants (POPs) (GA526/98/1147)19982000GAČRM. TesařováFA
řešený Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape20132013IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna20152016IGAJ. BezděkÚZRHV FA
ukončený Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)20012004NAZVJ. KulhavýIFE FFWT
zamítnutý DNA microsatellite analysis of genetic diversity in captive populations and breeding management of Elaphurus davidianus. (PostDoc)20082010GAČRM. ErnstDFPGM FFWT
zamítnutý DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
řešený Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem20182018IGAP. NetolickýDI FBE
řešený Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)2009--IGAM. RaszkováDI FBE
řešený Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009--IGAM. RaszkováDI FBE
řešený Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy2012--IGAP. SvobodaDAT FBE
obhájený Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu20072009GAČRD. NerudováDAT FBE
řešený Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014--IGAA. VeverkováDAT FBE
zamítnutý Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)20102010GAČRP. DavidDAT FBE
připravovaný Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--Akt eTS VZJ. RožnovskýDGPP FA
obhájený Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997OtherZ. ŽaludDGPP FA
ukončený Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny20012001OtherP. KupecDLM FFWT
ukončený Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)20032003FRVŠJ. SuchomelIFE FFWT
obhájený Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)20042004FRVŠJ. DvořákDFPGM FFWT
řešený Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--IGAV. OndroušekDI FBE
řešený Douglas fir – the most important introduced species in multifunctional and sustainable forest management (QG60063 )20062009NAZVP. KantorFFWT
obhájený Dovetail joint optimalization of Construction and CNC fabrication (IG490411)20092009IGAM. ŠimekIF FFWT
řešený Drobné sakrálne objekty v krajine20082008IGAA. SalašováDGLA FH
řešený Drought and water balance assessment and its effect on agricultural crops in semi arid regions of Austria and Czech Republic20062007OtherZ. ŽaludFA
obhájený Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004OtherZ. ŽaludDGPP FA
ukončený Drought Risk Assessment in Austrian and Czech Agriculture (2003/3)20032004OtherM. TrnkaFA
obhájený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)20112012IGAE. HrudováUPSRR FA
řešený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům2011--IGAE. SapákováUPSRR FA
ukončený Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky20122014IGAM. TomšovskýDFPGM FFWT
řešený Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management2012--TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV FA
řešený DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--IGAN. NajmanDE FBE
řešený Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015--IGAR. GebauerDFBDG FFWT
řešený Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGAR. GebauerDFBDG FFWT
obhájený Dynamic sitting solution developement within aplication of furniture proceeding technologies - The chair for administrative workplace (IG470441/2102/442)20072008IGAP. BruneckýIF FFWT
ukončený Dynamical mechanical properties of wood (GA106/99/1703)1999--GAČRJ. BucharFA
zamítnutý Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)20142014GAČRJ. SchneiderDENR FRDIS
zamítnutý Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi20082008GAČRA. KnollFA
řešený Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)2007--AKTIONB. BrzobohatýDMBR FA
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny2013--IGAR. PokornýDFES FFWT
řešený Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd20162018IGAR. MatulaDFBDG FFWT
ukončený Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)20112011IGAV. LázničkaÚPK FH
obhájený Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)20032005GAČRM. VachůnMIGPB FH
obhájený Early selection of peach genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (QD1157)20012005NAZVM. VachůnFH
obhájený Ecological and Cultural Renewal of Mining Regions (RP )20092010OtherA. VaisharDLE FA
ukončený Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)20072011OtherI. VyskotFFWT
ukončený Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species composition (GA526/99/1302)1999--GAČRP. KantorDFES FFWT
obhájený Ecological stability and production of mixed forest stands with spruce (Picea abies) in uplands - the competition analysis (GA526/00/P059)20002002GAČRP. JelínekFFWT
obhájený Ecological Surface Finishing (FI-IM4/220)20072009MPOD. TesařováFFWT
řešený Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?20122015OtherL. LacinaDF FBE
ukončený Ecophysiological response of teak on thinnings20142014IGAP. MaděraDFBDG FFWT
řešený Education for research20092012OPP. MáchalMENDELU
zrušený Education in tourism management20092012OPI. RašovskáDMT FBE
obhájený Education upgrade by Isolation Techniques Workshop for students at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (2385/2007)20072007FRVŠK. SvobodováFA
obhájený Educational Material "Peats - Utilization and Protection of Deposits" (1137/2009/F6/d)20092009FRVŠP. Pancová ŠimkováDGP FFWT
řešený Educational Sector Staff Placement (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016OtherR. GebauerDFBDG FFWT
řešený ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OPR. KizekDCB FA
řešený e-Farmer Content2005--OtherP. MáchalMENDELU
přijatý Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014--IGAL. DobrovolnýDFES FFWT
obhájený Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize20112011IGAS. KapounekDF FBE
řešený Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)20092011NAZVJ. KřenDGPP FA
řešený Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVM. BorkovcováÚZRHV FA
obhájený Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat20122012IGAP. MarešÚVZP FA
řešený Effect of active management intensity on biodiversity of araneofauna in protected areas of lowland forests20192019IGAO. KošuličDFPGM FFWT
obhájený Effect of aditives on the rheological behaviour on foodstuffs and raw materials for their production (TP 2/2017)20172018IGAV. KumbárDATPT FA
ukončený Effect of age on the retention of iron in chickens with different growth intensity (IG 13/2004)20042004InternalE. MrkvicováÚVZP FA
obhájený Effect of age, sex, growth intensity and diet composition on cholesterol and fatty acids content in turkey meat (GA525/00/0306)20002002GAČRT. KomprdaFA
obhájený Effect of application of phytohormones on the concentration of phytoplasma ESFY in infected plants of genus Prunus20172017IGAT. KissDFG FH
řešený Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings20172017IGAP. SalašDBPHP FH
řešený Effect of coppice management on biomass production and carbon storage (LDF_VT_2017003)20172018IGAL. ÚradníčekDFBDG FFWT
řešený Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.20082011GS LČRP. MaděraDFBDG FFWT
zamítnutý Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries20102010OtherP. SalašDBPHP FH
řešený Effect of exogenous application of selected morphoregulatores on the phenotype of Cannabis (IP 2/2016)20162016SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
zamítnutý Effect of fluoranthen on nutritional value of plant products20092011NAZVR. PokludaDVGF FH
řešený Effect of chlorophyll and carotenoids on seed germination (IGA_AF_ IP_2017/065)20172017IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený EFFECT OF IN VITRO MANIPULATIONS AND THERMOTHERAPY-INDUCED STRESS ON GENETIC AND EPIGENETIC CHANGES IN THE GENOME OF GRAPE VINE (Vitis vinifera L.) (COST akce 858, č. OC116)20062009FRVŠM. PidraMIGPB FH
ukončený Effect of microorganisms and substrates on cucumber grown in hydroponic system (IG570501)2007--IGAM. Ewis AbdelazizDVGF FH
přijatý Effect of mixture on the development of tree species composition, structure and biomass (LD14063)20142017RPV. HurtDFES FFWT
řešený Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
zamítnutý Effect of organic acaricides on honey bee microflora20142016GAČRA. PřidalÚZRHV FA
obhájený Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)20142014IGAZ. SládekÚMFGZ FA
obhájený Effect of sex, growth intensity, nutrient ratio in the diet and heat treatment on cholesterol, fatty acids, crude fat and crude protein contents in fish meat (GP525/01/P078)20012003GAČRE. MrkvicováFA
řešený Effect of stress on ecophysiology, xylem anatomy and xylogenesis of a Scots pine (COST LD13017)20132015OtherJ. UrbanDFBDG FFWT
řešený Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)20082010GAČRM. TrnkaDGPP FA
ukončený Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)20132013IGAT. GregorDFT FA
řešený Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
řešený Effect of weed control on growth-rate and its efect on ungulate browsing (35/2013)20132014IGAP. ČermákDFPGM FFWT
obhájený Effectiveness of the community treatment of drug addiction in cross-cultural perspective (3/2015)20152015IGAM. HorákDL FRDIS
připravovaný Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)2014--IGAB. ĐorđevićDFPGM FFWT
obhájený Effects of different straw management on weed infestation of fields. (GP521/01/D078)20012004GAČRI. RypováDGPP FA
ukončený Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017IGAT. VítězDAFEE FA
ukončený Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017IGAT. DokulilováDAFEE FA
řešený Effects of liming on soil biochemical properties under Norway spruce monocultures in the Rájec-Němčice ecosystem station (Drahanská vrchovina Highland)20162017IGAV. VranováDGP FFWT
řešený Effects of liming on the soil and epigeic fauna in the pollution-damage zone of Krušné Mts.2007--IGAR. ValováFFWT
ukončený Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)20192019IGAA. PřidalÚZRHV FA
ukončený Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)20162016IGAT. DokulilováDAFEE FA
řešený Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures20192020OtherZ. HavlíčekÚMFGZ FA
ukončený Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )20172017SpecifickýG. ChmelíkováDRBE FRDIS
ukončený Efficiency Verification of Seed-treated Insecticides and Insecticides Application on European Corn-borer in Maize20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
ukončený Efficiency Verification of Seed-treatment Insecticides and Fungicides in Sugar Beet20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
řešený Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)2006--IGAM. DoréeDF FBE
řešený Efficient use of soil productivity by site specific crop management20162018NAZVV. LukasDGPP FA
obhájený Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )20102010IGAP. SalašDBPHP FH
řešený Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013--IGAR. GebauerDFBDG FFWT
ukončený Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--NAZVP. KantorDFES FFWT
řešený Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)20082010NAZVL. NovákUFEK
podaný Ekologický výkrm kuřat v ČR2010--NAZVM. LichovníkováDAB FA
zamítnutý Ekologický výkrm kuřat v ČR20092009NAZVM. LichovníkováDAB FA
řešený Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
ukončený Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)20042004IGAS. MiškolciDBE FBE
ukončený Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)20042004IGAJ. JánskýDBE FBE
obhájený Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek20012001F. KalousekDFFPP FFWT
obhájený Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb20052005IGAJ. LenochDFFPP FFWT
podaný Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováDFFPP FFWT
zamítnutý Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)20112012FRVŠD. ŠafaříkDFFPP FFWT
obhájený Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059)20022004GAČRP. ŽufanDMA FBE
řešený Elasto-plastic material model of wood based composite20142014IGAJ. TippnerDWS FFWT
ukončený E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)20072008OPP. ŽufanFBE
obhájený E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)20062006FRVŠE. VávrováDF FBE
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)20122012FRVŠJ. HoloubekDSOA FBE
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh20122012FRVŠJ. HoloubekDSOA FBE
obhájený E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)20082008FRVŠJ. HoloubekDSOA FBE
řešený eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně2006--FRVŠA. MotyčkaFBE
obhájený Electronic information resources from technology and applied sciences fields for research (VZ09003)20092011RPV. SvobodováISI CUD
obhájený Electronic sharing of digital geospatial data of the University Forest (IGA 1/2005)20052005IGAV. ŽidekDGT FFWT
řešený Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
ukončený Elektronická databáze zahradnických informací20092010FRVŠA. JezdinskýDVGF FH
zamítnutý Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019TAČRI. MarkováDFES FFWT
ukončený E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006OtherJ. SkládankaÚVZP FA
řešený Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020GS LČRK. HouškováDFES FFWT
ukončený Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)20042007NAZVP. ZemánekFH
ukončený Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
zamítnutý Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues20162020OPP. BurgDHM FH
řešený Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system20192021GAČRZ. HegerDCB FA
ukončený Energy balance of spruce monoculture and its relationship to productional processes (IGA LDF 10/2013)20132015IGAI. MarkováIFE FFWT
řešený Energy consumption optimalization of timber building with regard to joiner`s products (IGA 56/2013)2013--IGAJ. KlepárníkDWPT FFWT
ukončený ENFORS:European Network for long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (COST Action E25)20012005OtherJ. KulhavýIFE FFWT
obhájený Engine oil degradation in agricultural technology (IP 14/2011)20112011IGAV. KumbárDATPT FA
obhájený Enhancement of PhD thesis by study of the other candidate genes in pigs (239/2005)20052005FRVŠJ. VernerFA
ukončený Enhancement of the expert capacities and strategic collaboration in sustainable development of natural resources in Arabia and East Africa20102011OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
obhájený Enhancing distance education on MUAF in Brno20022005InternalM. ŠormDI FBE
obhájený Enhancing IT faculty infrastructure in frame of enhancing conception of university IS (220/2005 - 1e)20052005RPM. ŠormIIS CUD
obhájený Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)20032007GAČRT. UrbanÚMFGZ FA
obhájený Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)20072007Foreign edu.A. SalašováDGLA FH
přijatý Enlarging of technical capacities and strategic collaboration in sustainable management of wooden plant resources in drylands of eastern Africa and Arabia.20102010Foreign edu.P. NěmecDFBDG FFWT
řešený Enotourism as a sustainable adaptation strategy for small farmers In the Czech Republic and Chile (FRRMS_IGA_2017/011)20172018IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezDTS FRDIS
obhájený Ensuring of public interest in forest policy by means of different approach to laying down of rights and liabilities of particular groups of forest owners (GA402/00/P060)20002000GAČRM. FloraFFWT
řešený Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (205/08/0926)20082011GAČRM. RybníčekDWS FFWT
řešený Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014--IGAE. SapákováDL FRDIS
řešený Enzymatic hydrolysis of tannin by Aspergillus niger to improve beech wood durability (LDF_VP_2020046)20202021IGAZ. PaschováDWS FFWT
zamítnutý Equipment for new hydropedological laboratory (419)20062006FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
obhájený Equipment of teaching laboratory of paints , adhesives and plstics (SPP FR 450571)20052005FRVŠD. TesařováIF FFWT
zamítnutý Erosion control and eco-stabilisation effect of green infrastructure in the landscape20152018NAZVJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
ukončený ESPIRE (OE144)20032004OtherP. PřibilUFEK
řešený Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)20182019OtherT. ŽidDFPGM FFWT
připravovaný Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)20132013AKTIONS. HejdukÚVZP FA
obhájený Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)20092011OPP. MaradaDAFEE FA
ukončený Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAH. LorencováDENR FRDIS
řešený Estimation of cover-management factor for potential soil erosion loss calculation in forest enviroment (LDF_VP_2018012)20182019IGAA. BajerDGP FFWT
obhájený Estimation of genetic and environmental component of variance for purpose of adjustment of breeding value estimation (GA523/98/P230)19982001GAČRJ. KučeraFA
řešený Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)20182019IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
řešený Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)20182019IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
obhájený Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)20102010Foreign edu.J. DaňkováDGLA FH
obhájený Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)20072007Foreign edu.J. DaňkováDGLA FH
ukončený Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 198020092009OtherA. MagniDGLA FH
obhájený EU Access (zahraniční - NL)20042006OtherR. PokludaDVGF FH
řešený EU as an Actor of Human Security in Kosovo20192019IGAV. ĐorđevićDTS FRDIS
podaný EU Council presidency - real political task or theatrical business2009--Foreign edu.J. OstřížekDF FBE
zamítnutý Eurohort (EU Erasmus)20072007OtherR. PokludaDVGF FH
ukončený Europa Cup Havířov20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený European beaver (Castor fiber) (bv2009)20082012OtherV. LázničkaDPDM FH
zamítnutý European Forestry Education Network Strenghtening20142016Foreign edu.J. FialováDLM FFWT
podaný European Network for Academic Integrity2015--OtherD. DlabolováDI FBE
obhájený European network of knowledge for Internet supported distance education in sustainable forestry (SE06//B/F/PP-161030)20072009OtherA. SkoupýFFWT
řešený European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)2007--OtherL. JankovskýFFWT
řešený European Union after Lisbon treaty2010--Foreign edu.J. OstřížekDF FBE
řešený Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010--IGAJ. KryštofDI FBE
obhájený Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers20082008IGAJ. BurgováDBPHP FH
zamítnutý Evaluation of after-calamity development dynamics of mountains stands forest ecosystems by means of stand structure analysis (526/08/P398)20072007GAČRJ. SchneiderFFWT
podaný Evaluation of agrobiological characteristics of selected populations of interspecific hybrids of Vitis genus with regard to salubrious fenolic compunds20102010IGAM. NěničkaDVV FH
obhájený Evaluation of all-society forest functions in the selected part of nature park Český les (2807/2005)20052005FRVŠJ. FialováDLM FFWT
ukončený Evaluation of alternative techniques for determination of water budget component in water limited, heterogenous land-use systems (EVK1-CT-2000-00079)20012004OtherL. AdamčíkIFE FFWT
připravovaný Evaluation of bids in public procurement20182018IGAL. LacinaDL FBE
obhájený Evaluation of bioproduction at vegetable technologies (2215/2007)20072007FRVŠR. PokludaDVGF FH
ukončený      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizDVGF FH
ukončený      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizDVGF FH
řešený Evaluation of current state of forest stands - a groundwork for new afforestation of agricultural land (2994/2005)20052005FRVŠR. MarešDFBDG FFWT
řešený Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation20142015Smluvní výzkumP. ŠimekDPDM FH
ukončený Evaluation of Efficiency and Selectivity of Fungicides in Grapevine20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
řešený Evaluation of ergonomic characteristics between rotating and fixed booths tested forwarders John Deere E (9510/SV 4120191)2012--R. UlrichDE FFWT
řešený Evaluation of factors with influence on spatial distribution of forest vegetation tiers using geoinformatic analysis (IGA 33/2010)2010--IGAT. MikitaDGT FFWT
řešený Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)20052005OtherI. VyskotDLM FFWT
řešený      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys20052005OtherI. VyskotDLM FFWT
řešený      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec20052005OtherI. VyskotDLM FFWT
řešený      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy20052005OtherI. VyskotDLM FFWT
ukončený Evaluation of heath of wild boar and presence o zoonotic pathogens20162017IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
ukončený Evaluation of Impact of Various Fertilizers Applied on Straw of Winter Wheat in Different Soil Tillage Methods20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
obhájený Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas20082011NPV IIP. ŠkarpaUAPMV FA
ukončený Evaluation of nutritious value, quality and utility of selected kinds of vegetables in rational nutrition (EP0960996018)19961999NAZVI. MalýFH
připravovaný Evaluation of perspective species of perennial energy crops20102010IGAP. ZemánekDHM FH
obhájený Evaluation of pomological and qualitative traits in plum cultivars Prunus domestica, Prunus salicina and Prunus cerasifera focused on the antioxidant capacity20172017IGAT. NečasDFG FH
ukončený Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions20102010OtherS. HejdukÚVZP FA
řešený Evaluation of selectivity and efficiency of tortricid moths pheromone traps from different producers (AF-IGA2019-IP014)20192019IGAH. ŠefrováUPSRR FA
ukončený Evaluation of SLP ML Křtiny forest road network in the point of view accessibility for disabled (23/2009)20092009IGAA. KozumplíkováDLM FFWT
podaný Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background2009--OtherL. LacinaDF FBE
obhájený Evaluation of sports performance of the Czech warm-blood horse including breeding value estimation. (GA523/98/P009)19981999GAČRI. JiskrováFA
řešený Evaluation of the Czech reforestation activities (2006-2010) and planing of forest protection measures in Torres del Paine NP (LDF_VP_2018015)20182019IGAP. MaděraDFBDG FFWT
zamítnutý Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems (P504/12/P492)20122012GAČRL. MenšíkIFE FFWT
zamítnutý Evaluation of the effect of temperature and sample preparation on the measurement accuracy of content folders using FT-NIR spectroscopy20132013IGAK. ŠustováDFT FA
řešený Evaluation of the importance of game damage to the development and yields of sunflower crops and the factors that affect them (LDF_VP_2019014)20192020IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
řešený Evaluation of the Influence of Chronic Accumulation of High Mineralized Groundwater on Ecosystem Chemistry and Character of Herbal Vegetation of Floodplain Forest2021--IGAD. JuřičkaDGP FFWT
ukončený Evaluation of the negative impact of soil degradation processess and possibilities for their restriction - forming bases to fulfill requirements given by the EU proposal of the Directive on soil protection (SP/2E3/172/07)20072009OtherJ. KulhavýIFE FFWT
obhájený Evaluation of the operation of tractor's set consisted from agricultural tractor Claas Axion 850 and semi-mounted plough and cultivator20142014Smluvní výzkumF. BauerDATPT FA
obhájený Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-201320172018MPOI. BlažkováDRBE FRDIS
obhájený Evaluation of the presence and concentration of PPV in plant tissues using rootstocks P.davidiana, Cadaman, Barrier20172017IGAT. NečasDFG FH
podaný Evaluation of the rheological properties of selected semi-solid foodstuffs20142017GAČRV. KumbárDATPT FA
ukončený Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.20132014IGAO. HolušaDFPGM FFWT
ukončený Evaluation of Yield Potential Crops in Dry Conditions - Maize, Sorghum and Sunflower20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
řešený Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017--IGAR. TurcsányiDTS FRDIS
připravovaný ew generation of the storage furniture (63/14)20142014IGAD. TesařováIF FFWT
obhájený Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)20102011AKTIONL. StřelecDSOA FBE
řešený Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)20112014OPP. SpurnýDOFA FA
zamítnutý Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)20092009OtherP. DavidDAT FBE
ukončený Exibition of medicinal plants Flora Olomouc2007--OtherJ. NeugebauerováFH
obhájený Exotic Tourism in the Czech Republic (FRRMS_IGA_2018/001)20182018IGAM. HorákDL FRDIS
ukončený Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012Smluvní výzkumP. KoláčkováUPSRR FA
řešený Experimental and numerical analysis of branch mechanical loading (2017037)2017--IGAJ. TippnerDWS FFWT
řešený Experimental determination of honeycomb joints strength in carcass furniture (16/2012)20122012IGAK. KrontorádIF FFWT
ukončený Experimental methods in study of behaviour of musical instrument components (37/2006)20062006IGAJ. TippnerFFWT
řešený Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011--IGAV. GrycDWS FFWT
řešený Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014--Smluvní výzkumD. MartinovičováDBE FBE
řešený Exploitation millipede (Diplopoda), centipede (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscoidea) bioindication habitat conditions in the forest ecosystems Beskyds. (IGA 2/2010)20102010IGAE. KulaDFPGM FFWT
obhájený Exploitation of mobile analytics in core courses of horticulture education (244/2006)20062006FRVŠR. PokludaDVGF FH
obhájený Exploitation of moisture sensors in seminars of vegetable and greenhouse production (121/2008)20082008FRVŠR. PokludaFH
ukončený Exploratory research in aplication of mosses on building constructions20042008J. MartinekFH
ukončený Exploring the Possibilities of Incorporating Developments in Landscape (IGA 30/2004)20042005IGAE. ŽallmannováDGLA FH
ukončený Exposition of FH MUAF at FOR GARDEN20092009OtherJ. MartinekDPDM FH
ukončený Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20082008OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20082008OtherJ. MartinekFH
ukončený Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20092009OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana20122014GAČRP. SoučekCEITEC FA
obhájený Extending central information system (219/2005 - 1e)20052005RPM. ŠormIIS CUD
řešený Extending of multimedia support of data analysis courses - practical examples (FRVŠ 928/2006)2006--FRVŠK. DrápelaIFM FFWT
obhájený Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew20162016OtherH. StředováDLE FA
řešený Extension of current knowledge on bioavailable amino acids in soil and their utilization by soil microorganisms and plant roots20102012IGAK. RejšekDGP FFWT
řešený Extension PhD. thesis about SSR markers detection of resisitance in barley (583/2005/G4)20052005FRVŠI. JežíškováDBPP FA
řešený Extension the Czech Millennia-long Oak Tree-ring width Chronology (GA18-11004S)20182020GAČRM. RybníčekDWS FFWT
řešený Extraction of lignans from wood and their use in food supplements with significant biological effects (QJ1210258)20122016NAZVJ. BalíkDPTHP FH
obhájený Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia (CZ 0001-06)20072007OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
ukončený Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia20082010OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
zamítnutý Factors Affecting the Occurrence and Distribution of Beetles Bound to Fungi of the Polyporales Order in the Area of Central European Mixed Forests.20102010GAČRL. PurchartIFE FFWT
zamítnutý Factors Affecting the Occurrence, Species Diversity and Distribution of Beetles Associated with Polypore Fungi Along the Altitudinal Gradient.20112011GAČRL. PurchartIFE FFWT
obhájený Faculty information system FBE MUAF in Brno19982002InternalM. ŠormDI FBE
přijatý FairTax2017--OtherD. NerudováDAT FBE
přijatý FairTax2017--OtherD. NerudováDAT FBE
obhájený Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)20152015IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
řešený Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. GláserováDAT FBE
řešený Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--IGAD. PalovčíkováDFPGM FFWT
podaný Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
obhájený Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie20152015IGAJ. NerudaFFWT
řešený Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
řešený Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
řešený Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013--IGAN. HazuchováDMT FBE
řešený Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014--IGAM. BédiováDMT FBE
řešený Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
řešený Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--IGAV. KašparovskáMENDELU
řešený Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--IGAJ. LaštůvkováDF FBE
ukončený Fauna earthworms (Lumbricidae) forest ecosystems anthropogenically disturbed areas Krušné hory Mts. (11/2009)20092009IGAE. KulaDFPGM FFWT
ukončený Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)20042004FRVŠJ. FilípekDATPT FA
ukončený Feeding ecology of Eurasian lynx in the Western Carpathians20132013IGAM. KutalIFE FFWT
řešený Fenokamery: moderní metoda sledování fenologických fází smrku ztepilého. (LDF_VP_2017048)20172018IGAI. MarkováDFES FFWT
ukončený Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. KubáňDCB FA
řešený Financial Crisis, Depreciation and Credit Crunch in CEECs (GA14-28848S)20142016GAČRS. KapounekDF FBE
obhájený Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)20062006IGAL. StřelecDSOA FBE
obhájený Fine association mapping of the porcine chromosome 2q region influencing meat quality and study of positional candidate genes (P502/10/1216)20102012GAČRA. KnollÚMFGZ FA
obhájený FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )20122013OPT. FoltýnekDI FBE
obhájený Finite element models of wood drying processes (2838)20052006FRVŠP. KoňasDWS FFWT
ukončený Firm and competitive environment 2006 (Nadace CERGE - EI)20062006OtherP. TomšíkDMA FBE
obhájený Flesh-fly environmental bioindicators and heavy metal accumulators (Sarcophagidae) (GA206/00/0302)20002002GAČRM. BartošováFA
vyřazený Floods and droughts impact mitigation in condition of Czech republic, aim at water retention landscape and effective utilization of current and newly designed flood protection measures20152018NAZVJ. MarkováDLM FFWT
ukončený Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl20152015OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 200920092009OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 201020102010OPJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 201420142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Flow Analysis (PG97110)19971997FRVŠV. KubáňDCB FA
ukončený Flowers arangement2007--T. KuťkováDPDM FH
ukončený Flowrate estimation of small water streams in the area of FTE MF Křtiny from water-level values above a mobile Thomson spillway measured by pressure and ultrasound waterlevel sensors (45/2011)20112011IGAP. KupecDLM FFWT
zamítnutý Food Chain Management - European Experiences and Local Solutions20082011OtherJ. TurčínkováFBE
obhájený Food security in the region in the context of the development of contemporary agribusiness (15/2014)20142014IGAI. ZdráhalDRBE FRDIS
zamítnutý Forensic genomics for animal identification20102012OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
řešený Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw material (VZ LDF 2005-2010)20052011VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený      Research plan 05: Optimization of processing the wood and wood-based composite material (DZ 05)2005--TS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 1. Mathematical-physical model of the behaviour of wood and wood-based materials. The motion of physical fields in wood and composite materials (05/01)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
ukončený                05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrů (05/01/01)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
ukončený                05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva (05/01/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
ukončený                05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu. (05/01/05)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)2009--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 2. Biomechanics of a tree. Physical and mechanical properties of wood (05/02)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva (05/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hub (05/02/02 (05/01/07))2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/02/03 Biomechanika stromu (05/02/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem (05/02/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/02/05 Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti (05/02/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů (05/02/06 (05/01/08))2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (05/02/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)2010--Akt eTS VZV. GrycIFE FFWT
řešený           Subject 3. Properties of wood-based composite materials (05/03)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty (05/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 4. Surface treatment of wood and composite materials. Potential ecological risks of composite materials (05/04)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů (05/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
ukončený                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
připravovaný                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu2011--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 5. Acceptance of wood. Economic evaluation of wood processing (05/05)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/05/01 Elektronická přejímka dříví (05/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostaveb (05/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 6. Cutting and machining (high-speed) of wood and composite materials (05/06)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézování (05/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezání (05/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/06/03 Rozbor funkce a analýza účinnosti odsávání obráběcích strojů (05/06/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkem (05/06/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/06/05 Mobilní pásová pila2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 7. Wood elements and structures. Energetic diagnostics of wooden constructions (05/07)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí. (05/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/07/02 Energetická diagnostika budov (05/07/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 8. Constructional joinery products (05/08)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb. (05/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development (DZ 01)2005--TS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 1. Function potential of floodplain forests (01/01)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování (01/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/01/02 Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesů (01/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizace (01/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 2. Evaluation of the effectiveness of revitalization measures and risks of forest decline under conditions of decreased vitality of trees (01/02)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/02/01 Zhodnocení vodního provozu stromů při normálních a stressových podmínkách jako podklad pro cílenou regulaci zavodňování, resp.modifikaci pěstebních opatření (01/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním lese (01/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
řešený           Subject 3. Development of soil conditions and processes in managed forests and reserves (01/03)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/03/01 Půda (variabilita, dekompoziční procesy, vlhkost půdy, vliv zvěře) (01/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích) (01/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje (01/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy (01/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje (01/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů (01/03/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 4. Assessing the present methods of forest regeneration and possibilities of alternative procedures (01/04)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesa (01/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT