Mendel University in Brno - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 4174

State
Name
From
UntilType
Supervisor
Department
ukončený ...
2007
--
OtherFH
ukončený
- - - (9502/KS470161)2007
2007
DWPT FFWT
řešený
A comparison of fruit quality parameters of Actinidia genus grown in the Czech Republic (IGA - ZF/2018 - AP003)
2018
2018
IGA
DPTHP FH
přijatý
A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic
2015
--
NAZVÚMFGZ FA
zamítnutý
A comprehensive methodology for designing and building paths of natural sustainable trails in the Czech Republic..
2009
2010
IGA
DLM FFWT
řešený
A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037)
2004
2008NAZVE. Mrkvicová
ÚVZP FA
přijatý
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
2015
2015
IGA
R. Pokorný
DFES FFWT
obhájený A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)
2004
2006
GAČR
A. KnollÚMFGZ FA
zamítnutý
A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania2014
2015
Foreign edu.T. FoltýnekDI FBE
obhájený
A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)20082011NPV II
DBPHP FH
obhájený
A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)
2007
2009
GAČRA. Knoll
ÚMFGZ FA
obhájený
A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938)20032005GAČRT. VyhnánekDBPP FA
obhájený
A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113)
2003
2005
GAČR
DBPP FA
obhájený
A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002)
2002
2002FRVŠDBPP FA
obhájený
A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy
2007
2009P. Rozmahel
RC FBE
obhájený
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students
2015
2015
Foreign edu.
DSS FRDIS
ukončený
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)
2004
--
FRVŠ
J. Filípek
DATPT FA
zamítnutý
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
2011
2011
IGA
UPSRR FA
řešený
Acclimation of spruce and oak seedlings to stress conditions (LDF_VP_2020030 )20202020IGAJ. KrejzaIFE FFWT
ukončený Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákUAPMV FA
obhájený
Acid phosphomonoesterase in soil of mountain ecosystems: elaboration of new methods and their application
2009
2009
DGP FFWT
obhájený
Acoustic Detector of Plant Stress ADOPS
2016
2017
TAČR
DATPT FA
obhájený
2005
2007
Other
M. Šťastná
DLE FA
řešený Action plan for Geodiversity protection
2019
2020
Other
DGP FFWT
obhájený Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017IGADENR FRDIS
ukončený
Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126)2001
2003
OtherÚVZP FA
zamítnutý
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZV
DBPHP FH
řešený Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu2019
--
NAZVUPSRR FA
řešený
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010--RP EKDGPP FA
přijatý
Added velue education in water management
2014
2014Foreign edu.
DLM FFWT
řešený
Advanced construction elements based on wood and composites for civil engineering objects
2020
2020
TAČR
Z. Havířová
DWS FFWT
řešený
2009
2012OPT. UrbanÚMFGZ FA
zamítnutý
Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)
2012
2012
TAČR
DAFEE FA
zamítnutý
Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)
20112011
FRVŠ
D. Procházka
DI FBE
ukončený
Advantages and limits of statistical field inventory utilization in a selection forest2013
2013
IGA
M. KneiflIFM FFWT
řešený
AFLP analysis genetic relationships among genus Sempervivum L. and Jovibarba Opiz.
2012
--IGAMENDELU
ukončený
Agglomeration of fertilizers.
2002
2004
MPO
FA
obhájený Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)
2016
2017
IGA
N. Verter
DL FRDIS
řešený
Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)
20072012
OP
P. Marada
DAFEE FA
obhájený
20162016
IGA
DRBE FRDIS
zamítnutý Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova2010
2014
NAZV
V. Řezníček
DBPHP FH
řešený
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--
MPO
P. Ryant
UAPMV FA
obhájený
Agrometeorologie - Pomoc při zavedení předmětu na MZLU v Brn+ (39p16)
20042004
Other
DGPP FA
řešený
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016NAZVL. PospíšilováUAPMV FA
zamítnutý Agrophenological evaluation of perspectives apricot varieties for intensive growing technologies. (SK-CZ newproject)20092010Other
DFG FH
ukončený
Air pollution impact on root system development in forest tree species (QC1129)
20012004NAZV
DFES FFWT
řešený
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu2011--IGA
DAB FA
řešený
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015
IGA
DLM FFWT
řešený
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
2015
2017
OtherDFBDG FFWT
obhájený Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006FRVŠ
DMA FBE
řešený "Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009
--
OtherŠ. SchneiderIF FFWT
obhájený Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)
2015
2016
IGA
E. Taterová
DTS FRDIS
ukončený ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
2012
2014
TAČRI. Marková
IFE FFWT
ukončený Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)
2005
--
FRVŠ
V. KubáňDCB FA
řešený
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017
RP EKI. Marková
IFE FFWT
obhájený
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP FA
obhájený Alternative approaches to assessing the recreation potential of the interest area MFTE at Křtiny20132013Internal
DFFPP FFWT
zamítnutý Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny2014
2014
IGA
J. Fialová
DLM FFWT
ukončený
Amplification of the education Environmental Protection - Ecoeffective Tools (151)
20042004FRVŠJ. KotovicováDLE FA
řešený An importance of birch for permanently development in eastern Krušné hory Mts. (1G46002)
2004
--NAZV
DFPGM FFWT
ukončený
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES20122013
Other
L. ŠevelováDLM FFWT
obhájený
Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)
20052005
IGA
J. DannhoferováDI FBE
přijatý Analysis and detection of phytotoxicity of rainwater and leachate from the landfill municipal solid waste Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)2017
2017
IGA
DLE FA
obhájený
Analysis and specification of processes causing formation of nitrate pollutions in irrigated soil (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)2006
2007
OtherM. Šťastná
DLE FA
obhájený
Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approach (GA523/00/0669)
2000
2002
GAČR
FA
řešený
Analysis of cutting forces from point of view fracture mechanics in quasi-orthogonal CNC milling and cutting by circular saw-blade
20192021IGA
DWPT FFWT
obhájený Analysis of degradation processes of modern materials used in agricultural technology (TP4/2014)20142014
IGA
P. Dostál
DATPT FA
ukončený
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)
2004
2004
IGA
DBE FBE
obhájený
Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)20032005GAČRÚMFGZ FA
řešený
Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)
2017
2017
IGA
DSS FRDIS
obhájený
Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)
20062008
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ FA
přijatý
Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013)
2013
2013
IGAT. Vyhnánek
DBPP FA
řešený
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020
--IGAP. MocováDWS FFWT
řešený Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020
--
IGA
DWS FFWT
řešený Analysis of habitat parameters and tree relations using photogrammetry and chemical profiles of resins - case study of the genus Dracaena (LDF_VT_2017009)
2017
2018
IGA
P. Maděra
ÚHÚLAG FFWT
řešený Analysis of Changes in Plant DNA Methylation Induced by Demethylating Agents20152016
IGA
M. Baránek
MENDELU
řešený
Analysis of chemical factors that influence stabilisation of densified beechwood (LDF_VP_2017040)
2017
2018
IGADWS FFWT
ukončený
Analysis of minor ampholytes from biological mixtures by carrier ampholyte free isoelectric focusing (CB)
2000
--
GAČR
FA
řešený
Analysis of performance and behaviour of farm animals in relation to ambient temperature variability and possibilities of elimination of its impact
2017
2018
IGA
DAB FA
ukončený Analysis of phenological and growing phases in the Norway spruce and European larch on the influence of climate conditions. (FR4606621)20062007FRVŠL. MerklováFFWT
ukončený
2016
2017
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
obhájený
Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigs (GA523/97/1305)
1997
1999
GAČRFA
obhájený
Analysis of selected indicators of well-being (welfare) of farm and captured wild animals (IGA TP 2/2013)
2013
2013
IGA
DAB FA
řešený Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)2010
2010
IGA
P. HoráčekDWS FFWT
řešený
2010
2010
IGAP. HoráčekDWS FFWT
řešený
Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)
2017
2018
IGA
J. DvořákDFPGM FFWT
řešený Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)2017
2018
IGA
J. Dvořák
DFPGM FFWT
obhájený
Analysis of socio-economic impacts on business entities in the timber products segment in the context of interest in assessing the benefits and negatives of certified wood raw material.20182019
IGA
DFFPP FFWT
přijatý
Analysis of the role of genetic factors in the ash dieback associated with Hymenoscyphus fraxini (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski) (LDF_VP_2015019 )
2015
2015
IGA
R. LongauerFFWT
přijatý
Analysis of the visitor´s movement in the area of TFE Masaryk Forest in Křtiny
2019
--
IGA
P. Hrůza
DLM FFWT
obhájený
Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091)
2006
2006
IGA
FBE
obhájený
Analysys of CAD system and his outputs in furniture production (10/2005)
2005
2005
IGA
FFWT
obhájený
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)20132013
D. Šafařík
DFFPP FFWT
ukončený
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010
Other
DI FBE
obhájený
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008
IGA
DI FBE
obhájený
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
20182019Smluvní výzkumD. ŠafaříkDFFPP FFWT
obhájený
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAÚMFGZ FA
řešený
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
OtherP. KupecDLM FFWT
ukončený
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004
IGA
DSOA FBE
ukončený
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
2018
2018Smluvní výzkumV. Kupčák
DFFPP FFWT
ukončený
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998
FRVŠ
DWS FFWT
ukončený Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013Smluvní výzkumA. Knoll
CEITEC FA
obhájený
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
2006
2006
Other
DFFPP FFWT
ukončený
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005
--
Other
DFFPP FFWT
řešený
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--
Other
DFFPP FFWT
obhájený
Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov
2013
2013
IGAP. Zemánek
DHM FH
obhájený
2008
2008
IGAJ. Neruda
FFWT
řešený20172018IGADFPGM FFWT
zamítnutý
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007
IGA
DMT FBE
obhájený
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007IGA
ÚMFGZ FA
ukončený
2018
2018
Smluvní výzkum
DAFEE FA
řešený Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--
IGA
DWPT FFWT
řešený
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011
GAČR
M. MasaříkDCB FA
ukončený
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
2013
2014
Smluvní výzkum
DBPP FA
řešený
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
2010
2012
IGA
R. Dudík
DFFPP FFWT
řešený
2014
2014
IGA
M. KneiflIFM FFWT
řešený
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012
--
IGA
DI FBE
řešený
2015
2015
IGA
DPDM FH
řešený
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGA
DWS FFWT
obhájený
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGA
H. VavrčíkDWS FFWT
ukončený Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním2009
2009
IGAP. Horáček
FFWT
vyřazený
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚMFGZ FA
řešený
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva (50/2010)2010--
IGA
A. Dejmal
DWS FFWT
ukončený Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS20112011IGAJ. SuchomelIFE FFWT
řešený
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
20112011
IGA
J. FryčDAFEE FA
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2009
--
GAČR
DATPT FA
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2010
--
GAČR
DATPT FA
řešený
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.2013
2014
MMR
J. Suchomel
IFE FFWT
řešený Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015
--
IGA
J. KamlerFFWT
ukončený
Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)2014
2015
IGAK. Krontorád
FFWT
ukončený
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
R. Pokluda
DVGF FH
řešený
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015
--
GS LČRP. HlaváčkováDFFPP FFWT
obhájený
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkumO. Konečný
DRD FRDIS
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
2009
IGA
DMT FBE
připravovaný Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
--
IGAJ. Stávková
DMT FBE
řešený
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--IGA
DMT FBE
řešený Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
M. TrnkaDGPP FA
řešený      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGA
DGPP FA
vyřazený
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)20092009
IGA
V. GrycDWS FFWT
obhájený
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016
InternalP. Hlaváčková
DFFPP FFWT
obhájený
2012
2012
IGAJ. Tippner
DWS FFWT
řešený
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013--IGA
DI FBE
obhájený
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGA
DBPHP FH
přijatý
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--
IGA
Š. StojarováFBE
řešený
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky
2013
--IGAMENDELU
ukončený
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014
IGA
V. ValaDFFPP FFWT
obhájený
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací2011
2012
IGA
J. Holoubek
DSOA FBE
obhájený Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
2001
2001
FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
zamítnutý
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009
Other
DAFEE FA
připravovaný Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162018
Specifický
DE FFWT
řešený
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2019
IGA
DE FFWT
řešený
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
--
Internal
P. MáchalILE
řešený
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
2010Other
OSS ILE
řešený
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--
IGA
DWS FFWT
ukončený Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAO. KošuličDFPGM FFWT
řešený20172019
IGA
DFPGM FFWT
ukončený
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
20122012
Smluvní výzkum
M. Baránek
MIGPB FH
ukončený
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010
DVGF FH
ukončený
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015
Smluvní výzkumM. Geršl
DAFEE FA
řešený
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování2017
2017
IGAJ. CahaDRD FRDIS
řešený Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--
IGA
L. Poláčková
DGLA FH
obhájený
Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415)
2001
2003
NAZV
FBE
řešený
Ancient coppice forests, their significance and sustainability in the cultural landscape (DF13P01OVV015)
20132016
MK
DFBDG FFWT
obhájený
20062006FRVŠDE FFWT
ukončený
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
20052005
FRVŠ
J. Filípek
DATPT FA
řešený
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
20182019
RP
DWS FFWT
řešený Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)
2016
2020
Other
J. SochorDVV FH
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
ÚZRHV FA
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
V. HulaÚZRHV FA
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený
Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)
2010
--
IGA
IF FFWT
řešený
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015--
IGA
DATPT FA
obhájený
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
2016
2018
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV FA
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGAŠ. Starobová
ÚVZP FA
ukončený
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)
2004--
FRVŠ
D. SemerádováDGPP FA
obhájený Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků20092009IGADAT FBE
obhájený
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013IGAL. Střelec
DSOA FBE
podaný Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí
2014
--
IGA
DFFPP FFWT
řešený
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014--InternalJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)
2007
2008
FRVŠ
FFWT
řešený Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--
IGADI FBE
řešený
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012--IGAJ. ŠťastnýDI FBE
obhájený
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
2013
2013
IGA
P. Dostál
DATPT FA
řešený Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012
--
IGA
DAT FBE
řešený
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGA
DI FBE
ukončený Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014
Smluvní výzkum
P. Horký
ÚVZP FA
řešený
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb
2006
--
IGA
M. KloiberFFWT
řešený
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007
--IGAFA
řešený Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013
--
IGAA. Janzová
DGP FFWT
řešený
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014
IGAÚHÚLAG FFWT
ukončený
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013
IGAD. Hampel
DSOA FBE
obhájený
Application methods GC MC and AFLP for identification of medicinal, aromatic and spice plants (IP č. 14.2)
2014
2014
Other
DVGF FH
obhájený
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
Other
DGPP FA
obhájený
Application of DDGS into broiler feed mixtures2009
2009
IGAL. ZemanÚVZP FA
obhájený
Application of functionally integrated management in silviculture principles on chosen management sets of stand in the Czech Republic (10234FR323)
2005
2005
FRVŠ
FFWT
ukončený
Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)
2015
2017RPA. Eichmeier
MIGPB FH
řešený
Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)2016
--
IGA
UAPMV FA
ukončený
Application of progressive technologies which deal with unconventional material machining20162019IGA
DWPT FFWT
ukončený Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242)2000
2005
NAZV
ÚVZP FA
obhájený
2003
2007
NAZV
DLE FA
řešený Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)2003
--
GS LČR
E. KulaFFWT
řešený
Arba Minch Fruit Value Chain
2020
2023
Other
DFBDG FFWT
řešený
2011
--
InternalDWS FFWT
řešený
Armillaria spp.: species, population ecology, phytopathology, on the example of forest ecosystems of Moravia and Silesia (GA526/05/0086)
2005
--
GAČRL. JankovskýDFPGM FFWT
podaný2009
--
OPL. StejskalDMT FBE
řešený
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
2015
2016
IGAN. Pomazalová
DSS FRDIS
obhájený
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017
IGA
V. SvatošováDRBE FRDIS
řešený
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
2008
2010GAČRDLM FFWT
řešený
Assesment of elevated concentration of CO2 on soil properties
2009
--DGP FFWT
připravovaný Assesment of evaluation criteria in public works contracts
2019
2019
IGA
DF FBE
obhájený
Assesment of Old Kladruby Horse's constitution
2005
2006FRVŠ
DAB FA
obhájený
Assesment of qualitative composition of root exudates of rhizodeposition of Miscanthus x Giganteus in different growth phases
2009
2009IGADGP FFWT
obhájený
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)2002
2005
Other
DGPP FA
řešený
Assessing of factors influencing wild boar distribution in the forest environment ( LDF_VP_2019005)2019
--
IGA
DFPGM FFWT
přijatý Assessing the importance of the quality of the diet for reproduction of wild boar (LDF_VP_2018025)2018
2019
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016
--
IGA
DRBE FRDIS
ukončený
Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)20172017
Smluvní výzkum
DAFEE FA
obhájený
Assessment of behaviour and welfare of Czech Pied Cattle by the monitoring
2009
2009
IGAG. Chládek
DAB FA
obhájený
Assessment of qualitative composition of root exudates for phytoremediations (13/2008)
2008
2008IGAP. Formánek
FFWT
obhájený
Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494)
2008
2010GAČR
RC FBE
řešený
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries
2012
2013
Foreign edu.
DLM FFWT
ukončený
Assessment the significance of acorns in the diet of wild boar
2014
2014
IGA
DFPGM FFWT
zamítnutý
Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)
20132013GAČRÚMFGZ FA
ukončený Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
DLM FFWT
řešený
Atlas of Czech Landscape (VaV MŽP ČR)
2003
--
Other
J. KolejkaDGT FFWT
řešený
Audit of Customer Satisfaction in Tourism Industry (GP402/06/P297)
2006
--
GAČRK. RyglováDMT FBE
řešený
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
20172018IGADFPGM FFWT
ukončený
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)
2008
2008
IGAJ. ŠťastnýDI FBE
řešený
Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006
--
IGAR. MaloFBE
obhájený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAM. ŠtenclDI FBE
zamítnutý
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
2009
2009
IGAJ. Weinlichová
DI FBE
řešený
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--
IGA
DI FBE
ukončený Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials
1997
--
NAZVJ. Štencl
DAFEE FA
řešený
Bakterie Saccharothrix k účinné biokontrole GTD
20202021TAČRA. Eichmeier
MIGPB FH
řešený
Barriers to entrepreneurship in the forestry sector in the Czech Republic (LDF_VP_2017027)
2017
2018
IGA
P. Hlaváčková
DFFPP FFWT
řešený
Beams skeleton wooden constructions using hardwood.
2019
2021
TAČR
DWS FFWT
řešený
Behaviour of selected abricultural products at impact loading (IAA201990701)
20072010
Other
DATPT FA
ukončený
Belowground carbon allocation in Norway spruce stands (OC10040)
2010
2012
RP EK
I. MarkováIFE FFWT
přijatý BE-TAF-1910: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012--
Other
IFE FFWT
ukončený
BETULA - Integrated research into birch (Betula pendula) as a substitute species in the Ore Mts. (SE/830/3/00)
2000
2002
OtherE. Kula
DFPGM FFWT
obhájený
2005
2006
OtherJ. Pacovský
IF FFWT
ukončený
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)2003
2005
MPO
IF FFWT
ukončený Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005--FRVŠ
DATPT FA
obhájený20102010FRVŠ
UPSRR FA
zamítnutý Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004
GAČR
DLE FA
obhájený
Bio-available amino acids in soil under meadow communities of Moravian-Silesian Beskids Mts. (GP526/03/D058)
2003
2006
GAČR
DGP FFWT
řešený
2007
2012
Other
FFWT
zamítnutý Biodiversity of farm animals in the Czech republic
2008
2008
NAZV
K. Civáňová
ÚMFGZ FA
řešený Biodiversity of vascular plants of south-moravian floodplain forests in relationship on age and species composition of woody stand.
2010
2010IGA
DFBDG FFWT
řešený
Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)2012
2012
IGAJ. Fryč
DAFEE FA
řešený
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty
20152015IGA
DBPP FA
řešený
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014--IGADAFEE FA
řešený2012--
Other
R. KizekDCB FA
vyřazený
Biochar (Increase on the water retention capacity of soil in polders, by biochar application)
2015
2018
NAZV
J. Marková
DLM FFWT
obhájený
Biological additives of irrigation water for quality enhancement of food crop. (K-141/2012)
2012
2015TAČR
DVGF FH
řešený Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change (MSM6215648905)
2007
2012
VZZ. Žalud
FA
řešený
Biological assessment
20052016OtherV. Láznička
ÚPK FH
obhájený
Biological effects of lupin extract on cereal seed (521/02/D153)
20022005GAČRP. Smutná
UPSRR FA
řešený Biological principles of agriculture and perspective methods of management in a multi-functional landscape (MSM 6215648901)
2005
--
VZP. HanáčekFA
zamítnutý Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.
2009
2011NAZV
DPTHP FH
řešený
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009
--
VZ
J. ČermákováÚVZP FA
řešený Biology and distribution of Dothistroma needle blight in the CR (LD 12031)20122016
Other
DFPGM FFWT
řešený
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--
IGA
J. Fryč
DAFEE FA
ukončený
Biomass - present and future energetic bases
2006
2006DWPT FFWT
ukončený Biomass Energy Parameters
2003
2007GAČRFA
ukončený Biomonitoring of heavy metals in flodplain forest soil (IGA 21/2014)2014
2014
IGAM. ŠlezingrDLM FFWT
řešený
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)2009
2012
OP
DBPP FA
ukončený
2008
2008
IGA
FFWT
řešený
Bionomy, phytopathology and distribution of Mycosphaerella pini E. Rostrup at the locality Březina (IGA 11/2005)
2005--
IGA
L. JankovskýDFPGM FFWT
obhájený
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
2011
2012
FRVŠ
DAFEE FA
přijatý Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)
2012
--
Other
DCB FA
obhájený BIOSPEAKER (Petr Dostál)2018
2019
TAČRDATPT FA
řešený Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
2008
2011
VZ
ÚMFGZ FA
řešený Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014
NAZVM. Čechová
DAB FA
zamítnutý
Biotechnology advancement in the grapevine breeding of varieties with highest resistance to biotic and abiotic factors, high quality and important health benefit2007
2007
NAZVP. PavloušekFH
zamítnutý
Biotechnology in viticulture -2. stage of breeding of rootstocks varieties for grapevine
2007
2007
NAZV
P. Pavloušek
FH
ukončený Biotechnology of soil protection and stabilization for slope recultivation - stage I. (FI-IM3/098 )
2007
2007
P. HrůzaDLM FFWT
obhájený
Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)20062006
IGA
ÚMFGZ FA
obhájený
Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)
2007
2007
IGA
A. PavlíkÚMFGZ FA
obhájený
Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)
2007
2007
IGA
P. JelínekÚMFGZ FA
obhájený
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
20082012GS LČR
DGP FFWT
ukončený
Border Community (Čes.-něm. fond budoucn.)
2002
2003
Other
J. Kolejka
DGT FFWT
obhájený
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)20122013
Other
DLE FA
řešený
20172017IGAJ. Winkler
DBPP FA
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015
Smluvní výzkum
J. KynickýDGP FFWT
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
2015
2015
Smluvní výzkumDGP FFWT
ukončený
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá
20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
obhájený
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
2014
2014Smluvní výzkumJ. Kynický
DGP FFWT
ukončený
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkumDGP FFWT
řešený Branch mechanical response to loading (LDF_VP_2016036 )2016
2017
IGAP. Horáček
DWS FFWT
vyřazený Bridges between practice and tertiary education20122014OPM. SoučekDMT FBE
ukončený bude (179/2004)2004
--
FRVŠ
FA
řešený
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005
--
GAČR
DF FBE
připravovaný
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
--
Other
DCB FA
řešený
Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OP
DCB FA
řešený Building up a multidisciplinary scientific team focused on drought (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)
2012
2015
OPZ. Žalud
DGPP FA
obhájený
Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140)
2001
2003NAZV
FBE
řešený
2010
--
IGAV. RukavitsynDI FBE
obhájený
Calibration of moisture sensors for specific soil conditions at site of installation of sensors
2014
2014
Smluvní výzkum
P. Formánek
DGP FFWT
řešený
Calibration of Weather Generator for sites without or with incomplete meteorological observations (205/05/2265)2005
--
GAČR
M. Trnka
DGPP FA
podaný
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)2015--GAČRM. D. VaverkováDLE FA
ukončený Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocol (GA526/00/0485)
2000
2002
GAČR
I. Marková
DGPP FA
řešený
Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012)2012
--
Other
DCB FA
obhájený
CARBOMONT -- extension to NAS. Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in E u r o p e a n mountain areas
2001
2004
Other
P. FormánekMENDELU
připravovaný
carbonatites of metamorohic complexis
2012
--
Specifický
DGP FFWT
připravovaný
Carbonization of beech wood surface (Fagus sylvatica L.) for non-load-bearing facade elements of wooden buildings2020--
IGA
P. Čermák
MENDELU
obhájený
Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection. (1G57042)
2005
2008
NAZVDGPP FA
zamítnutý
Care of genetic resources
2007
2007
RPJ. Neugebauerová
DVGF FH
ukončený
2016
2016Smluvní výzkumDAFEE FA
řešený
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
2012
2014
Other
S. Kapounek
DF FBE
řešený CEITEC - Central European Institute of Technology
2011
--
OPV. Reinöhl
CEITEC FA
řešený
CEITEC 2020 (LQ1601)
20162020
Other
V. ReinöhlCEITEC FA
ukončený
Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239)
2009
2011
GAČRL. Havel
DBPP FA
obhájený
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ2007
2007
OtherB. GrodaDAFEE FA
obhájený
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
20092009OtherDAFEE FA
obhájený
2008
2008
Other
DAFEE FA
obhájený Center for Cell Therapy and Tissue Repair (LN00A065)20002004VCP. Dvořák
DMBR FA
řešený
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)
2006
--RP EKM. TrnkaDGPP FA
řešený
Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)
2009
2015
VC
DGP FFWT
podaný
2007
2008FR CESNETT. RuprichIIS CUD
řešený Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products
2014
2019TAČRUPSRR FA
řešený
Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035)
2006
2010
R. Kizek
DCB FA
řešený
CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report
2010
2012
OtherRC FBE
připravovaný
2009
2012
OPT. MajerIIS CUD
řešený
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. Kizek
DCB FA
zamítnutý
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
2010
2010
OPR. Pokluda
DVGF FH
řešený
Ceskomoravska Highlands - historical landscape management (prehistorical and medieval) (DF13P01OVV005)
2013
2016
MK
DGP FFWT
obhájený Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?20142014
IGA
DLE FA
řešený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2005
--
NAZV
E. Klimo
IFE FFWT
podaný2012
--
Other
J. Suchomel
IFE FFWT
řešený
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013
--
IGAS. Kapounek
DF FBE
zamítnutý
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
2008
2011
NAZV
DVV FH
ukončený
Classification of CIR aerial photographs at the Giant Mountains National Park
2004
2005
Akt eTS VZ
DGT FFWT
ukončený Classroom and studio for 3D modelling, vizualization and graphical design (2981/2006)2006
2006
FRVŠ
FH
podaný Claster CREA Hydro&Energy2008--OtherJ. Kynický
DGP FFWT
řešený
Climate and air pollution effects on forest productivity
2018
2020
GAČR
DWS FFWT
obhájený
1999
2002
GAČR
DLE FA
ukončený
Climate change impacts on managed ecosystems (GA205/99/1561)19992001
GAČR
FA
řešený
Climate change impacts on the growth and development of the selected field crops (QG60051)
2006
2009NAZVZ. Žalud
FA
obhájený
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000
Other
DGPP FA
řešený
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010
--
RP
M. Trnka
DGPP FA
řešený
Cloning and identification of polymorfic sequence of barley dehydrin gene Dhn4 in cultivars with different freezing tolerance (IG250121)
2005
--
IGAUPSRR FA
řešený
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu2014
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
ukončený
Cluster of Czech Furniture Manufacturers (OPPP IČO 27695077)
2006
2009OtherTRF FFWT
řešený
Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002)
2018
2019IGAP. Čech
IF FFWT
řešený
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (IGA_VT_2018)
2018
2019
Internal
IF FFWT
řešený
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002 )
2018
2019
IGA
P. ČechIF FFWT
ukončený
      MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)
2012
2012
Specifický
P. ČechIF FFWT
přijatý
Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014)
20142014IGAV. Trojan
DBPP FA
řešený
Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)
2008
2012
NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
řešený Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)
2013
2015
IGA
P. RademacherDWS FFWT
zamítnutý
Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CR20072008OtherIFE FFWT
řešený
Compared LED diode supporting light systems with halogen lamps (7/2015/519)
2015
2015IGAMENDELU
řešený
Comparison of Amur Corktree (Phellodendron amurense Rupr.) production and grow with Cork Oak (Quercus suber L.) (14/2010)
2010
2011
IGAL. Úradníček
DFBDG FFWT
řešený
Comparison of assumed and actual occurrence of ancient coppice woodlands in South Moravia (LDF_VP_2018022)
2018
2019
IGA
DFBDG FFWT
zamítnutý Comparison of differences in production strategy of spruce and beech stand
2012
2016
GAČR
I. Marková
IFE FFWT
ukončený
Comparison of Electronic and Hand Method of Round-wood Measuring. Proposal of Electronic Measuring and Inspection of Round-wood in Czech Republic (GS LČR - 16)
2005
--
GS LČRK. Janák
FFWT
řešený Comparison of methodological approaches of landscape character assessment2013--
IGA
MENDELU
řešený
Comparison of modern non-contact methods for forest inventory
2018
2018IGAT. Mikita
ÚHÚLAG FFWT
obhájený
Comparison of physiological and molecular biological methods applicable for evaluation of wheat and barley sensitivity to drought stress and their recommendation for selection of tolerant genotypes (QH91192)
2009
2011
NAZV
UPSRR FA
řešený
Comparison of research teak plantation with traditional central-american plantation2016--IGAP. Maděra
DFBDG FFWT
ukončený Comparison of the Czech and German National Forest Programme in terms of Stakeholders' Participation (DBU)
2009
2010
Other
M. Urbanová
DFFPP FFWT
řešený Comparison of the stand structure and diversity of the herb layer of active coppice forest in Eastern and Western Europe (LDF_VT_2016014)20162017IGAL. Úradníček
DFBDG FFWT
řešený
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)2014
2014
IGA
DFES FFWT
ukončený
Competitive advantage of bioenergetic products (QG 60083)
2006
2009
NAZV
P. Burg
DHM FH
řešený
Compilation of recent oak tree-ring chronology for southwestern Ukraine
2020
2021
IGA
M. Rybníček
DWS FFWT
řešený Compilation of the standard oak chronology of subfossil trunks for the purposes of dating of prehistorical wood (404/08/P367)
2008
2010
GAČR
M. Rybníček
DWS FFWT
řešený
Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)
2020
2020IGA
DMT FBE
ukončený
Complex education of human resources in dairy (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)
2009
2012
OPK. Šustová
DFT FA
řešený20132014IGAO. HolušaDFPGM FFWT
řešený
Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency
2018
2020
GAČR
Z. HegerDCB FA
řešený
Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated products
2011
2014
NAZV
UPSRR FA
obhájený Computer lab for teaching of mathematical modelling the physical and biomechanical processes (FRVŠ 398/2008)
2008
2008
FRVŠ
P. KoňasFFWT
obhájený2011
2011
IGAP. Koňas
DWS FFWT
zamítnutý Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of use (203/08/0349)20072007
GAČR
DPTHP FH
řešený
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)
2008
2009
GAČR
I. BlažkováDRBE FRDIS
obhájený
CONEMDE2010
2013
OtherDBPP FA
obhájený
Coniferous and broadleaved species cultivated in gardens and parks in the Czech Republic (GA526/00/0273)20002000
GAČR
FFWT
zamítnutý
Coniferous species, water relations, soil, mineral nutrition, sap flow methods, drought
2011
2011
GAČRJ. ČermákDFBDG FFWT
obhájený Connection of mapserver of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny with free GIS GRASS with on-line data analysis. (IGA 49/2006)20062006IGAJ. ČepickýDGT FFWT
zamítnutý Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)
2010
2010
GAČR
DE FBE
přijatý Consequences and risks of "The European Landscape Convention" infringement
2012
2014
OP
Ž. Novotná
ÚPK FH
řešený Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)
2011
2015
MK
V. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený Conservation of biodiversity of plants in a system of sustainable agriculture and landscaping (1G46066 )
2004
2008
NAZV
J. Neugebauerová
DVGF FH
ukončený Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Other
DFBDG FFWT
řešený Constitution of information systems and process modelling laboratory (1364/2013)
2013
2013
FRVŠ
I. Rábová
DI FBE
podaný
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2009
--
GAČR
DI FBE
řešený
Construction of 3D voxel model of forest
2016
--
IGA
ÚHÚLAG FFWT
řešený Construction of 3D voxel model of forest (LDF_VP_2016001)2016--
IGA
ÚHÚLAG FFWT
řešený
2009
2012
Other
DMT FBE
vyřazený
Consumer behaviour in EU
2008
2009
RP EK
O. DufekDMT FBE
připravovaný
2009
--
RP EK
O. Dufek
DMT FBE
řešený Contactless monitoring and spatio-temporally modelling variability of selected differing soil characteristics (TA04020888)
2017
--TAČRDGP FFWT
obhájený
Content and material innovation of subject Animal pests
2006
2007FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
podaný
Content of biological active compounds with direction to natural antioxidant (ANT1)
2007
--
NAZV
P. PavloušekFH
zamítnutý Content of biologically active substances in wine with a special attantion to natural antioxidants.2007
2007
NAZV
P. Pavloušek
FH
řešený Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget
2019
2019
Smluvní výzkum
DRBE FRDIS
obhájený
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
2000
2004
OtherUPSRR FA
ukončený
Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)
1998
--
Other
J. ŠtenclDAFEE FA
řešený Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)2014
--
Other
DAFEE FA
řešený
Controlled drainage (CD) as an effective approach for decreasing diffuse pollution sources from tile-drained agricultural watersheds (QK1910086)
2019
2023
NAZV
DLE FA
zamítnutý
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)
2013
2016
Specifický
DI FBE
obhájený
Cooperation Network for Horticulture and Landscape Architecture (CZ.1.07)
20122014
OP
R. PokludaDVGF FH
obhájený
Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003)
2003
2003FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
řešený
2007
2011
NAZV
M. KneiflFFWT
řešený Coppice as a biological and production alternative for future in the Czech Republic (LD15117)2016
2017
RP
DFES FFWT
řešený Coppice forests as the production and biological alternative for the future (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)20122015OPDFES FFWT
řešený
Corporate identity as a competitive advantage2006
--
Internal
J. Turčínková
FBE
zamítnutý Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic20142016
GAČR
S. FormánkováDMA FBE
zamítnutý
Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries
2015
2016Other
DMA FBE
řešený
Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)
2011--Foreign edu.
RC FBE
obhájený Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚMFGZ FA
řešený
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative2017
--
IGA
V. Đorđević
DTS FRDIS
ukončený
Course innovation "Vehicle equipment and accesories" (FR270311/1102/228)20072008
FRVŠ
J. ČuperaFA
obhájený
2012
2015
TAČR
DFPGM FFWT
připravovaný Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt
2018
--V4P. MáchalDPM FRDIS
připravovaný
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)
2018
2018
V4
P. MáchalDAFEE FA
řešený
Creating multimedia publications - to encourage innovation and creative development of artistically designed objects
2010
2010
FRVŠF. VránaIF FFWT
přijatý
Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape (EE2.3.20.0004)
2011
--
OP
DFBDG FFWT
řešený
Creation of a comprehensive methodology of evaluation of economic impacts arising from the recreational use of forest ecosystems
2017
--
IGADFFPP FFWT
řešený
Creation of a program tool for efficient data collection and automation of the detection of biomass in coppices (TJ02000202)
2019
2021
TAČR
DFBDG FFWT
ukončený
Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)
2001
2005NAZVMIGPB FH
obhájený
Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)
2004
2004
FRVŠ
J. CoufalováDI FBE
obhájený Creation of course Digital Photography20082008
FRVŠ
DI FBE
řešený
Creation of environmental education programs for the study of the response to climate change (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)
2015
2016
Other
DFBDG FFWT
zamítnutý
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)
20152017
Other
Z. Patočka
ÚHÚLAG FFWT
připravovaný Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )2016
2017
TAČR
L. Kubíčková
DMT FBE
ukončený
Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)
2003
--
FRVŠ
MIGPB FH
ukončený20042004FRVŠP. Čermák
DFPGM FFWT
obhájený
2007
2007FRVŠDI FBE
obhájený
Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)
2006
2006
FRVŠJ. Coufalová
DI FBE
ukončený
Creation of presentation and educative board of Geology of TFE Křtiny area
2008
2008
Internal
A. Bajer
DGP FFWT
obhájený Creation of the new subject Brand and account management
2009
2009FRVŠDMT FBE
podaný
Creation of the new subject Marketing strategy and planning2010
--
FRVŠDMT FBE
obhájený Creative systems of growing of plums (QD 1408)
2001
2004NAZVJ. Goliáš
DPTHP FH
obhájený
Criteria of wind erosion expansion on heavy clay soils and possibilities of its limitation with biotechnological control measures (QH82099)
2008
2012
NAZVDLE FA
ukončený
Crossing (148/2004)
2004--FRVŠM. Černý
DATPT FA
ukončený
CSN 94 0412 Storage Furniture - Technical Requirements (UNMZ č. 91/0011/10 )
2010
2011
Other
P. BruneckýIF FFWT
zamítnutý
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů
2013
2016
Other
S. Formánková
DMA FBE
zamítnutý
Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods. (91B028)2009
2013
NAZV
A. Němcová
DPTHP FH
obhájený Current stage and trends of development of forests in cultural landscape (526/03/H036)
2003
2007
GAČR
P. MaděraDFBDG FFWT
obhájený
2014
2015
OP
DL FRDIS
obhájený
Cytokinins and auxins in regulation of plant development (GV206/96/K188)
1996
2001
GAČR
FA
obhájený
Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)20142015
Foreign edu.
S. Formánková
DMA FBE
obhájený
Czech celebrities of research and cultivation in the branch of decorative and fruit plants in the 20 th century (LP01032)
2001
2002
RP
FH
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
FBE
obhájený
      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)2005
2011
TS VZDE FBE
obhájený           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)2005
2011
eTS VZ
DE FBE
obhájený
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)20052011
eTS VZ
M. Sojka
DE FBE
obhájený
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
2005
2011
eTS VZ
DE FBE
obhájený
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
2005
2011
eTS VZDE FBE
obhájený
2005
2011
TS VZ
DMA FBE
obhájený
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011
eTS VZE. SvobodaDMA FBE
obhájený
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)20052011eTS VZ
DMA FBE
obhájený
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)20052011eTS VZJ. Duda
DMA FBE
obhájený           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
2005
2011
eTS VZDF FBE
obhájený
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011eTS VZP. SvobodaDAT FBE
obhájený
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011TS VZJ. Stávková
DMT FBE
obhájený           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011
eTS VZ
M. ForetDMT FBE
obhájený
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)
20052011eTS VZL. Kubíčková
DMT FBE
obhájený
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
20052011
eTS VZ
A. MotyčkaDI FBE
obhájený                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)2005
2011
Akt eTS VZ
M. ŠormDI FBE
obhájený
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
20052011Akt eTS VZA. MotyčkaDI FBE
obhájený
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011
Akt eTS VZM. Mišovič
DI FBE
obhájený
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
20052011Akt eTS VZDI FBE
obhájený
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)
2005
2011Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZR. MaloDI FBE
obhájený
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZ
DI FBE
obhájený
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011
Akt eTS VZM. Mišovič
DI FBE
obhájený                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
J. Dannhoferová
DI FBE
obhájený
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
2005
2011Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
20052011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)20052011Akt eTS VZDI FBE
obhájený
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)
2005
2011
Akt eTS VZM. Pokorný
DI FBE
obhájený
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)2005
2011
eTS VZ
DMT FBE
obhájený
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
20052011
TS VZ
V. Bečvářová
DRBE FRDIS
obhájený           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZDRBE FRDIS
obhájený
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
obhájený
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZP. Syrovátka
DRBE FRDIS
obhájený           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZI. Živělová
DRBE FRDIS
obhájený
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZDBE FBE
obhájený
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
L. Grega
DBE FBE
obhájený
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZ
H. PavlíčkováDL FBE
obhájený
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
obhájený
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
2005
2011
eTS VZ
DSOA FBE
obhájený
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011
eTS VZ
DBE FBE
řešený Czech Garden Art and Lansdcape Architecture in the Context of European Development (DG16P02H053)20162020
MK
D. WilhelmováDGLA FH
řešený
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)2017
2020
RP EK
DFES FFWT
řešený
Czech Terra. (SP/2D1/93/07 )
2007
--
Other
P. ČermákFFWT
ukončený
Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3) (SP/2d1/93/07)
20072011OtherIFE FFWT
obhájený
CzechCarbo - the study of carbon cycling in terrestrial ecosystems of the Czech Republic in relations to European project CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007
Other
DGP FFWT
ukončený20102011
Other
IF FFWT
obhájený Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)2010
2013
OtherB. Krška
DFG FH
zamítnutý
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
Other
DMA FBE
řešený
2018
2019
IGA
E. Taterová
DTS FRDIS
obhájený
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím
20172018IGAE. TaterováDTS FRDIS
zamítnutý
Česko-slovenské přeshraniční mobility
20152015
MMR
DMA FBE
zamítnutý
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)
2007
2007
FRVŠ
FA
zamítnutý
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. Vítěz
FA
ukončený
Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí (216)
2003
--
RP
P. MáchalMENDELU
řešený
ČSN EN 716-1 - Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use -Part 1: Safety requirements2008
--
OtherJ. Pacovský
IF FFWT
řešený
2008
--
Other
IF FFWT
obhájený ČSN 91 3001 - Garden furniture20072008
Other
J. PacovskýIF FFWT
řešený2005--RP
DPDM FH
řešený
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
20192021IGAZ. PatočkaÚHÚLAG FFWT
obhájený Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně2009
2009
RP
DVGF FH
řešený
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)2012
2012
IGAP. DavidDAT FBE
řešený
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGA
P. DavidMENDELU
řešený
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012
--
IGADAT FBE
řešený Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014
--
IGADAT FBE
řešený Database of research of organic farming in the Czech Republic
2005
--
Other
FA
ukončený
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
20042004
FRVŠ
FA
řešený
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010
--IGAN. Najman
DE FBE
řešený
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2014
2016
TAČRDSOA FBE
řešený
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2015
--
TAČR
D. Hampel
DSOA FBE
ukončený
Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)
20122013
TAČR
DSOA FBE
obhájený
20062006OtherM. ŠťastnáDLE FA
řešený
Decomposition in the mountain forest
2007
--
IGA
S. TruparováFFWT
ukončený
Decomposition rate in floodplain forest
2007
2009
IGA
H. Lorencová
IFE FFWT
obhájený Defectoscopic quality assessment of technical and organic materials (IGA TP6/2017)2017
2018
IGA
DATPT FA
řešený2012
--
NAZVM. Brtnický
UAPMV FA
ukončený
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí
20132013IGAMENDELU
řešený
Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)2013
2013
IGAJ. JandákUAPMV FA
obhájený
Degradation of welded joints
2015
2015
IGADATPT FA
ukončený Degradation rate of natural forest soils during last 70 years, out of the influence of local pollution resources.
2006
2006
IGA
DGP FFWT
řešený
Degraded land rehabilitation as a base of sustainable management of natural resources in Awassa Zuriya Woreda
2014
2016Other
DFBDG FFWT
obhájený
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)
2016
2017
IGA
D. Hübelová
DASD FRDIS
ukončený
Demonstration of Soil properties on selected sites of TFE within Pedology training
2009
2009
Internal
DGP FFWT
řešený
Dendroecology of Mediterranean oak coppice woodland growing in Cyprus (LDF_VP_2020035)
2020
2021
IGA
DFBDG FFWT
obhájený
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006IGAR. MatulaDFBDG FFWT
obhájený
Dependence of cholesterol, fatty acid, total lipid and protein content in chicken meat on grown intensity and nutrient ratio in the diet (GA525/97/0095)
19971999
GAČR
T. KomprdaFA
řešený
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--
IGA
S. Kapounek
DF FBE
řešený
design and development of unique planar composite elements of wood-based flooringfor sports and theatre space (TH02020984)
2018--
TAČR
K. Krontorád
DWPT FFWT
obhájený
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGA
F. OstřížekDI FBE
obhájený
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGA
F. Ostřížek
DI FBE
řešený
Design and implementation of CSS framework in preprocessor Stylus
20172017IGAD. Schubert
MENDELU
řešený
Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011)2011
2011
IGA
DCB FA
obhájený
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus20162016IGAT. NečasDFG FH
řešený Design of exterior furniture with use of HPL (high pressure laminate) and wood with eliminate of construction metal elements
2018
2018
IGA
M. Šimek
IF FFWT
obhájený
Designing of breeding programmes for dairy sheep with special impact on morphological characteristics of udders. (QH91271)
2009
2011
NAZV
J. Kuchtík
DAB FA
řešený
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)
2011
--
GAČR
P. Mazura
DMBR FA
řešený
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)20172017IGAF. Ostřížek
DI FBE
obhájený Detailed mapping of QTLs in the pig by means of microsatellites and through comparative positional candidate gene approach (GA523/99/0842)
1999
2001
GAČRJ. DvořákFA
řešený Detecting physical fields' movement of inbuilt timber in wooden houses of non-permanent use (41/2007)2007
--
IGA
DWS FFWT
obhájený
Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)
20022005GAČRA. KnollÚMFGZ FA
řešený
Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
ÚVZP FA
obhájený
Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs (GA523/99/P043)
1999
2001
GAČRA. Knoll
FA
obhájený
20052005
FRVŠ
DAB FA
ukončený
Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)
2006
2008
GAČRZ. Vykoukalová
ÚMFGZ FA
řešený Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007)2007
2007
IGA
DBPP FA
řešený
Detection of thiols coumpounds and nitric oxide in biological material (1740/G4)
2007
2007
FRVŠR. KizekFA
řešený
Detection of Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) phages by High Throughtput Sequencing (HTS) (IGA-ZF/2020-DP008)
2020
2020
IGA
A. Eichmeier
MIGPB FH
řešený Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR2015
2017
Other
DFPGM FFWT
obhájený
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚMFGZ FA
ukončený
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
2006
2006
Other
FA
řešený Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
2019
2019
IGA
M. Tomšovský
DFPGM FFWT
obhájený
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGAP. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
2011
2011
IGA
UPSRR FA
zamítnutý
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009
IGA
R. Pokorný
UPSRR FA
řešený
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
--IGAJ. TippnerDWS FFWT
řešený
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
2019
IGA
DWS FFWT
ukončený Determination of L-ascorbic acid by HPLC method (TG0001)2005
2005
InternalDFT FA
obhájený
Determination of limits and assessing the risks in using the wood-producing function of forests in specially protected regions according to categories of protection (SE/610/2/00)
20002001OtherFFWT
řešený
Determination of main parameters of infiltration capacity of soils with contrasting physical properties with respect to the formation of runoff in small catchments
2012--IGADLM FFWT
řešený
Determination of mercury species in sediments (GAČR 525/06/P143)
2006
2008
GAČR
V. KubáňFA
řešený
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
2019
2019
IGA
R. PokornýDFES FFWT
řešený
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
2019
2019IGAR. PokornýDFES FFWT
ukončený Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174)20032005GAČRDCB FA
řešený
Determination of the actual values of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic (QJ1530181)
2015
2018
NAZV
T. Středa
UPSRR FA
obhájený DETERMINATION OF THE AGROCLIMATICAL NICHE OF THE EUROPEAN CORN BORER (16/2006)2006
2006
Internal
E. SvobodováFA
obhájený
2002
2002
FRVŠJ. Kozlovsky Dufková
DLE FA
ukončený
Determination of tractor's engine load in relation to the COST 356 project EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport (TP 3)
2010
2011IGA
DATPT FA
ukončený Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)
2014
2014
Smluvní výzkumDAFEE FA
řešený Detoxification of quaternary isoquinoline alkaloids in-vitro and in-vivo, biological activity of their metabolites (GA ČR 525/07/0871)20072011
GAČR
V. KubáňFA
řešený
Detremination of physical and mechanical properties of subfossil oak wood
2008
--
IGAT. KolářDWS FFWT
řešený
Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring (TA04021389)
2014
2017TAČRDGPP FA
zamítnutý Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)2017
2020
Foreign edu.
DMA FBE
ukončený
2009
2011RP EKDLE FA
podaný Developing Landscape Architecture Research Teams2009
2012
OP
P. ŠimekDPDM FH
řešený
Developing of the Low-Energy Technologies of Plant Production (QF 4080)2004
2007
NAZV
DATPT FA
obhájený
Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008
OPP. SalašDBPHP FH
obhájený
Development and harmonisation of education at Mendel university Brno to the european standards (MŠMT 90/2007)
2007
2007
RP
R. Pokluda
MENDELU
obhájený
2003
2003FRVŠDLE FA
obhájený
2012
2014MPODE FFWT
obhájený Development and manufacture of forwarder with a special emphasis on environmental cleanliness of works and efficient biomass processing in forestry (TA04020087)
2014
2017TAČR
DE FFWT
řešený
Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100)
2013
--
NAZV
ÚVZP FA
řešený Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA)
2015
2016
Smluvní výzkum
DBPP FA
přijatý
Development and testing of the methods for assesment of drought climatology and prognosis of meteorological drought in CR and selected areas of the USA (ME 844)2006
2009
OtherFA
řešený
Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE)
2014
2015
Smluvní výzkum
T. VyhnánekDBPP FA
řešený
2009
2012
GAČRR. Sotolář
DVV FH
řešený
Development of a reliable system for detection and quantification of pathogens evoking GTD and GTD survey in the Czech wine regions (COST-LD14051)
2014
--OtherMIGPB FH
řešený
Development of BRO-maximizing equipment for biogas conversion using a CO2 conversion catalyst and subsequent thermochemical treatment of waste material (FW01010461)
20202023
TAČR
T. KoutnýDAFEE FA
ukončený
Development of commercial geographical information system for Android platform
2013
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
obhájený
Development of crop stress metabolism and genomics methods in Czech Republic and China (LH12196)20122015RPR. Pokluda
DVGF FH
řešený
Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR
2018
2019TAČR
MIGPB FH
obhájený Development of effective methods of weed control with minimal negative effect to diversity of weeds societies a negative risk of contamination of soil and plant production by residues of herbicides. (1B53045)
2005
2008
NAZV
V. Smutný
DGPP FA
obhájený
Development of growing nectarines and peaches in Czech republic conditions (QF3207)
2003
2007
NAZV
FH
ukončený Development of innovated particle board with imprinted density
2014
2014
IGAR. WimmerDWS FFWT
zamítnutý
Development of laboratory analysis of quality vegetable and animal foods (202/2007 A)
2007
2007
FRVŠ
J. Kučerová
DFT FA
řešený
Development of methodology for routine chromatographic determination of formaldehyde using "headspace" technique in adhesives and composite materials following the application of use for the manufacture of glued wood-based materials (LDF_VT_2015_018)20152016
IGA
P. Král
DWS FFWT
obhájený
Development of methods of drought predictions and flood situations on the ground of infiltration and retention characteristics of soil in the CR (1D/1/5/05)2005
2007
Other
FA
přijatý
Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010)
2010
2010
FRVŠ
DBPP FA
připravovaný Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)
2014
2016
GAČR
V. Adam
DCB FA
řešený
Development of new materials suitable for 3D printing with antimicrobial properties (3D ANTIMICROB) (LTC18002)
2018
2020
OtherJ. SochorDVV FH
obhájený
Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)
2007
2011
NAZVJ. MarešÚZRHV FA
obhájený20032007
NAZV
B. Krška
DFG FH
řešený
Development of new soil substrates based on sorbents of nutrients for forestry purposes
2017
--
IGA
J. KynickýDGP FFWT
řešený
Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)
2003
--
NAZV
P. SpurnýÚZRHV FA
obhájený
Development of physiological laboratory for horticultural education (1531/2007)
2007
2007
FRVŠ
FH
zamítnutý
Development of project education in horticultural subjects (73/2009)2009
2009
FRVŠ
R. PokludaDVGF FH
řešený
Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and Enology (IN5150281)
2015
--
RP
DPTHP FH
obhájený
Development of the laboratory for evaluation of fyziological processes in Horticulture teaching. (1531/2007)
2007
2007FRVŠR. PokludaDVGF FH
zamítnutý Development of the laboratory for evaluation rheological properties in practice of the cereal technology (812/2009)20092009FRVŠJ. Kučerová
DFT FA
obhájený
Development of the methodology of temperature variation on surface finish quality including testing of pilot samples Development of methodology for determination of degree of cure of surface treatments20162016
Smluvní výzkum
IF FFWT
ukončený
Development of the newly Environmental Programme (212)
2004
2004
RP
DLE FA
obhájený
Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276)2003
2006
NAZV
DMA FBE
podaný
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG
2016
--
OtherJ. FialováDLM FFWT
řešený
2012--Other
DCB FA
řešený
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J19392014--IGA
DATPT FA
řešený
Diagnostics and methods of protection against quarantine and other economically important pathogens of fruit and leafy vegetables (QH71229)
2007
2011
NAZV
UPSRR FA
obhájený Diagnostics methods for plant healt care (2304/2009)
2009
2009FRVŠUPSRR FA
zamítnutý
Diameter increment of Norway spruce in relation to photosynthetically active radiation absorbed by stand. (526/06/0033)
20052005
GAČR
R. Knott
IFE FFWT
řešený
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
20072011NAZVF. Toman
DLE FA
obhájený
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (GA201/07/0145)2007
2009
GAČR
R. MaříkDM FFWT
obhájený Difference equations and dynamic equations on time scales (GA201/04/0580)
2004
2006
GAČR
DM FFWT
řešený
Differences in anatomical elements of coppice and high forest stand (LDF_VP_2019031)
2019
2020
IGA
DFBDG FFWT
řešený Different ways of vineyard greening and management and their influence on reduction of soil erosion and quality of production. (TA04020464)
2014
2017
TAČR
P. PavloušekDVV FH
ukončený
2010
2014
GAČR
R. Mařík
DM FFWT
obhájený
Diffusional limitation of proteolysis in soil
2013
2013
OtherP. FormánekDGP FFWT
ukončený
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
2009
2009OtherP. Šimek
DOH FH
obhájený
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)
20102010
Other
V. Svobodová
ISI CUD
obhájený
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009
FRVŠ
ÚMFGZ FA
obhájený Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)
2010
2010
FRVŠÚMFGZ FA
obhájený
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
20062007
FRVŠ
UPSRR FA
ukončený Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)
2002
2002
FRVŠÚMFGZ FA
obhájený
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
2008
2008
FRVŠ
A. Buček
DFBDG FFWT
obhájený
Dissemination dissertation about leptin gene (LEP) of Sus scrofa population on Czech republic (3FR1349/2003)
2003
2003
FRVŠM. ErnstDFPGM FFWT
obhájený2002
2002
FRVŠDFPGM FFWT
obhájený Diversity and functional analysis of soil microbial communities in terrestrial ecosystems polluted by persistent organic pollutants (POPs) (GA526/98/1147)1998
2000
GAČRM. TesařováFA
řešený
Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape
2013
2013
IGA
V. Hula
ÚZRHV FA
řešený
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016
IGA
ÚZRHV FA
ukončený
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)
2001
2004
NAZV
J. Kulhavý
IFE FFWT
zamítnutý
DNA microsatellite analysis of genetic diversity in captive populations and breeding management of Elaphurus davidianus. (PostDoc)
2008
2010
GAČR
M. ErnstDFPGM FFWT
zamítnutý DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
2011
2014
NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
řešený
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
2018
2018
IGAP. NetolickýDI FBE
řešený Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)2009
--
IGA
DI FBE
řešený
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009
--
IGADI FBE
řešený
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012
--
IGA
DAT FBE
obhájený
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu20072009
GAČR
D. Nerudová
DAT FBE
řešený
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy
2014--
IGA
A. Veverková
DAT FBE
zamítnutý
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
2010
2010GAČRP. David
DAT FBE
připravovaný Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--
Akt eTS VZ
DGPP FA
obhájený Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)1995
1997
OtherZ. Žalud
DGPP FA
ukončený
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny20012001
Other
DLM FFWT
ukončený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
20032003
FRVŠ
IFE FFWT
obhájený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
20042004
FRVŠ
J. Dvořák
DFPGM FFWT
řešený
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013--IGAV. OndroušekDI FBE
řešený
Douglas fir – the most important introduced species in multifunctional and sustainable forest management (QG60063 )
2006
2009
NAZVP. Kantor
FFWT
obhájený
Dovetail joint optimalization of Construction and CNC fabrication (IG490411)
20092009
IGA
M. Šimek
IF FFWT
řešený
Drobné sakrálne objekty v krajine20082008IGAA. Salašová
DGLA FH
řešený
Drought and water balance assessment and its effect on agricultural crops in semi arid regions of Austria and Czech Republic20062007
Other
FA
obhájený
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
20022004
Other
DGPP FA
ukončený
Drought Risk Assessment in Austrian and Czech Agriculture (2003/3)
2003
2004
OtherM. Trnka
FA
obhájený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
2011
2012
IGA
E. Hrudová
UPSRR FA
řešený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGA
UPSRR FA
ukončený
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
2012
2014
IGAM. TomšovskýDFPGM FFWT
řešený Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management
2012
--TAČR
ÚZRHV FA
řešený
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?
2011
--IGA
DE FBE
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015
--
IGAR. Gebauer
DFBDG FFWT
řešený Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)2016
2016
IGADFBDG FFWT
obhájený
2007
2008
IGA
IF FFWT
ukončený Dynamical mechanical properties of wood (GA106/99/1703)
1999
--
GAČR
FA
zamítnutý Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)2014
2014
GAČRJ. SchneiderDENR FRDIS
zamítnutý Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi2008
2008
GAČRA. Knoll
FA
řešený Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)
2007
--
AKTION
DMBR FA
řešený
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGA
R. Pokorný
DFES FFWT
řešený
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018
IGA
R. MatulaDFBDG FFWT
ukončený
2011
2011
IGA
V. LázničkaÚPK FH
obhájený
Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)
2003
2005
GAČR
M. Vachůn
MIGPB FH
obhájený
Early selection of peach genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (QD1157)2001
2005
NAZVFH
obhájený
Ecological and Cultural Renewal of Mining Regions (RP )2009
2010
Other
A. Vaishar
DLE FA
ukončený
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)
2007
2011
OtherI. VyskotFFWT
ukončený
Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species composition (GA526/99/1302)
1999
--
GAČR
DFES FFWT
obhájený
Ecological stability and production of mixed forest stands with spruce (Picea abies) in uplands - the competition analysis (GA526/00/P059)
20002002
GAČR
P. Jelínek
FFWT
obhájený Ecological Surface Finishing (FI-IM4/220)
2007
2009MPOFFWT
řešený
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
20122015OtherDF FBE
ukončený
Ecophysiological response of teak on thinnings
20142014
IGA
P. Maděra
DFBDG FFWT
řešený
Education for research2009
2012
OPP. Máchal
MENDELU
zrušený
Education in tourism management
20092012OPI. Rašovská
DMT FBE
obhájený
Education upgrade by Isolation Techniques Workshop for students at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (2385/2007)
2007
2007FRVŠK. SvobodováFA
obhájený
Educational Material "Peats - Utilization and Protection of Deposits" (1137/2009/F6/d)
20092009FRVŠDGP FFWT
řešený
Educational Sector Staff Placement (NF-CZ07-INP-4-175-2015)2016
2016
OtherR. GebauerDFBDG FFWT
řešený
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)
2011
2015OPDCB FA
řešený
e-Farmer Content
2005
--Other
MENDELU
přijatý
2012
--OtherR. KizekDCB FA
řešený
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014
--
IGA
DFES FFWT
obhájený
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
20112011IGA
DF FBE
řešený
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
2009
2011
NAZV
DGPP FA
řešený Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014
NAZV
M. Borkovcová
ÚZRHV FA
obhájený
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
2012
2012
IGAP. MarešÚVZP FA
řešený
Effect of active management intensity on biodiversity of araneofauna in protected areas of lowland forests
2019
2019
IGA
O. Košulič
DFPGM FFWT
obhájený
Effect of aditives on the rheological behaviour on foodstuffs and raw materials for their production (TP 2/2017)20172018IGAV. KumbárDATPT FA
ukončený
Effect of age on the retention of iron in chickens with different growth intensity (IG 13/2004)
2004
2004Internal
ÚVZP FA
obhájený Effect of age, sex, growth intensity and diet composition on cholesterol and fatty acids content in turkey meat (GA525/00/0306)
2000
2002
GAČR
T. Komprda
FA
obhájený
Effect of application of phytohormones on the concentration of phytoplasma ESFY in infected plants of genus Prunus
2017
2017
IGA
T. KissDFG FH
řešený Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings
2017
2017
IGA
DBPHP FH
řešený Effect of coppice management on biomass production and carbon storage (LDF_VT_2017003)
2017
2018IGAL. Úradníček
DFBDG FFWT
řešený Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.
2008
2011
GS LČRDFBDG FFWT
zamítnutý
Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries
2010
2010
Other
DBPHP FH
řešený
Effect of exogenous application of selected morphoregulatores on the phenotype of Cannabis (IP 2/2016)
2016
2016SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
zamítnutý
Effect of fluoranthen on nutritional value of plant products
2009
2011
NAZV
DVGF FH
řešený
Effect of chlorophyll and carotenoids on seed germination (IGA_AF_ IP_2017/065)
2017
2017
IGA
DBPP FA
řešený2006
2009
FRVŠ
M. Pidra
MIGPB FH
ukončený Effect of microorganisms and substrates on cucumber grown in hydroponic system (IG570501)2007--IGA
DVGF FH
přijatý
Effect of mixture on the development of tree species composition, structure and biomass (LD14063)
2014
2017
RP
V. Hurt
DFES FFWT
řešený
Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)
2015
2015
IGA
ÚMFGZ FA
zamítnutý
Effect of organic acaricides on honey bee microflora20142016
GAČR
A. Přidal
ÚZRHV FA
obhájený
Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)
2014
2014
IGAZ. SládekÚMFGZ FA
obhájený
Effect of sex, growth intensity, nutrient ratio in the diet and heat treatment on cholesterol, fatty acids, crude fat and crude protein contents in fish meat (GP525/01/P078)2001
2003
GAČR
E. Mrkvicová
FA
řešený
Effect of soil improvement treatment to the tree stability (LDF_VP_2020020)2020--
IGA
L. PrausFFWT
řešený
Effect of stress on ecophysiology, xylem anatomy and xylogenesis of a Scots pine (COST LD13017)
2013
2015
Other
DFBDG FFWT
řešený Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)
2008
2010
GAČR
M. Trnka
DGPP FA
ukončený
Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)
2013
2013IGAT. Gregor
DFT FA
řešený Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
řešený
Effect of weed control on growth-rate and its efect on ungulate browsing (35/2013)2013
2014
IGA
P. ČermákDFPGM FFWT
obhájený
20152015IGADL FRDIS
připravovaný
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)
2014
--
IGA
DFPGM FFWT
obhájený
Effects of different straw management on weed infestation of fields. (GP521/01/D078)
2001
2004
GAČR
DGPP FA
ukončený
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)
2017
2017
IGA
T. Vítěz
DAFEE FA
ukončený
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)
20172017
IGA
T. HammerschmiedtDAFEE FA
řešený
Effects of liming on soil biochemical properties under Norway spruce monocultures in the Rájec-Němčice ecosystem station (Drahanská vrchovina Highland)
20162017
IGA
DGP FFWT
řešený
Effects of liming on the soil and epigeic fauna in the pollution-damage zone of Krušné Mts.
2007
--
IGA
R. Valová
FFWT
ukončený Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)2019
2019
IGA
A. Přidal
ÚZRHV FA
ukončený
Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)
2016
2016
IGA
T. Hammerschmiedt
DAFEE FA
řešený
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures
2019
2020
Other
ÚMFGZ FA
ukončený
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
Specifický
DRBE FRDIS
ukončený
Efficiency Verification of Seed-treated Insecticides and Insecticides Application on European Corn-borer in Maize20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
ukončený
Efficiency Verification of Seed-treatment Insecticides and Fungicides in Sugar Beet
2014
2014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
řešený
Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)2006--
IGA
M. Dorée
DF FBE
řešený
Efficient use of soil productivity by site specific crop management
2016
2018
NAZV
V. LukasDGPP FA
obhájený
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGA
DBPHP FH
řešený
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013
--
IGAR. Gebauer
DFBDG FFWT
ukončený
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)
1999
--NAZVP. Kantor
DFES FFWT
řešený
Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)
20082010
NAZV
UFEK
podaný
Ekologický výkrm kuřat v ČR2010
--
NAZVM. LichovníkováDAB FA
zamítnutý
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009NAZVM. LichovníkováDAB FA
řešený
2016
2019
IGA
DFPGM FFWT
ukončený
Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)
2004
2004
IGAS. MiškolciDBE FBE
ukončený Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)2004
2004
IGAJ. JánskýDBE FBE
obhájený
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
2001
2001
DFFPP FFWT
obhájený
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005
IGA
DFFPP FFWT
podaný
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGAP. Hlaváčková
DFFPP FFWT
zamítnutý
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)
20112012
FRVŠ
DFFPP FFWT
obhájený
Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059)
2002
2004GAČRP. Žufan
DMA FBE
řešený
Elasto-plastic material model of wood based composite
2014
2014IGA
DWS FFWT
ukončený
E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
20072008
OP
P. Žufan
FBE
obhájený
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)
2006
2006
FRVŠE. VávrováDF FBE
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012
FRVŠJ. Holoubek
DSOA FBE
obhájený
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012
FRVŠJ. Holoubek
DSOA FBE
obhájený E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)2008
2008
FRVŠ
J. HoloubekDSOA FBE
řešený
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006--
FRVŠ
FBE
obhájený Electronic information resources from technology and applied sciences fields for research (VZ09003)
2009
2011
RPV. SvobodováISI CUD
obhájený
Electronic sharing of digital geospatial data of the University Forest (IGA 1/2005)
2005
2005
IGA
DGT FFWT
řešený
Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012
--
Other
DCB FA
ukončený Elektronická databáze zahradnických informací2009
2010
FRVŠDVGF FH
zamítnutý
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
2017
2019TAČRI. Marková
DFES FFWT
ukončený
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006OtherÚVZP FA
řešený
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020
GS LČRK. Houšková
DFES FFWT
ukončený
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)
2004
2007
NAZV
P. ZemánekFH
ukončený
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
20032005
GAČR
DCB FA
zamítnutý
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues
20162020
OP
P. BurgDHM FH
řešený
Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system2019
2021
GAČRDCB FA
ukončený Energy balance of spruce monoculture and its relationship to productional processes (IGA LDF 10/2013)
2013
2015IGA
IFE FFWT
řešený
Energy consumption optimalization of timber building with regard to joiner`s products (IGA 56/2013)
2013
--
IGA
J. Klepárník
DWPT FFWT
ukončený ENFORS:European Network for long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (COST Action E25)
2001
2005OtherJ. Kulhavý
IFE FFWT
obhájený
2011
2011IGAV. Kumbár
DATPT FA
obhájený
Enhancement of PhD thesis by study of the other candidate genes in pigs (239/2005)
2005
2005
FRVŠFA
ukončený Enhancement of the expert capacities and strategic collaboration in sustainable development of natural resources in Arabia and East Africa
2010
2011
Other
J. Pavliš
DFBDG FFWT
obhájený
Enhancing distance education on MUAF in Brno
2002
2005
Internal
DI FBE
obhájený
2005
2005
RP
M. Šorm
IIS CUD
obhájený
Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)
2003
2007GAČRÚMFGZ FA
obhájený
Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)
2007
2007
Foreign edu.
DGLA FH
přijatý
Enlarging of technical capacities and strategic collaboration in sustainable management of wooden plant resources in drylands of eastern Africa and Arabia.20102010
Foreign edu.
DFBDG FFWT
řešený Enotourism as a sustainable adaptation strategy for small farmers In the Czech Republic and Chile (FRRMS_IGA_2017/011)
2017
2018
IGA
DTS FRDIS
obhájený
Ensuring of public interest in forest policy by means of different approach to laying down of rights and liabilities of particular groups of forest owners (GA402/00/P060)
2000
2000GAČRFFWT
řešený
Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (205/08/0926)
2008
2011
GAČR
M. Rybníček
DWS FFWT
řešený Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--
IGA
DL FRDIS
řešený
Enzymatic hydrolysis of tannin by Aspergillus niger to improve beech wood durability (LDF_VP_2020046)
2020
2021
IGA
DWS FFWT
zamítnutý
Equipment for new hydropedological laboratory (419)2006
2006
FRVŠ
DLE FA
obhájený
Equipment of teaching laboratory of paints , adhesives and plstics (SPP FR 450571)
2005
2005FRVŠIF FFWT
zamítnutý
Erosion control and eco-stabilisation effect of green infrastructure in the landscape
2015
2018
NAZV
J. Kozlovsky Dufková
DLE FA
ukončený
ESPIRE (OE144)
2003
2004Other
UFEK
řešený
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)
2018
2019
Other
DFPGM FFWT
připravovaný
Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)2013
2013
AKTION
ÚVZP FA
obhájený
Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)
2009
2011
OP
P. Marada
DAFEE FA
ukončený
Estetická hodnota krajiny a rekreace
20152015
IGA
H. LorencováDENR FRDIS
řešený2018
2019
IGA
DGP FFWT
obhájený
Estimation of genetic and environmental component of variance for purpose of adjustment of breeding value estimation (GA523/98/P230)1998
2001
GAČR
J. KučeraFA
řešený Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)20182019IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
řešený Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)2018
2019
IGAL. Jankovský
DFPGM FFWT
obhájený
Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)20102010Foreign edu.DGLA FH
obhájený Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)
2007
2007
Foreign edu.DGLA FH
ukončený
Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 1980
2009
2009
Other
A. MagniDGLA FH
obhájený
EU Access (zahraniční - NL)
2004
2006
Other
DVGF FH
řešený
EU as an Actor of Human Security in Kosovo2019
2019
IGAV. Đorđević
DTS FRDIS
podaný
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009
--
Foreign edu.
J. OstřížekDF FBE
zamítnutý
Eurohort (EU Erasmus)
2007
2007
OtherDVGF FH
ukončený
Europa Cup Havířov
2011
2011
OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený
2008
2012
Other
V. LázničkaDPDM FH
zamítnutý
European Forestry Education Network Strenghtening2014
2016
Foreign edu.
DLM FFWT
podaný
European Network for Academic Integrity2015--OtherDI FBE
obhájený European network of knowledge for Internet supported distance education in sustainable forestry (SE06//B/F/PP-161030)
2007
2009
OtherA. Skoupý
FFWT
řešený
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007
--
Other
FFWT
řešený
European Union after Lisbon treaty2010--Foreign edu.
DF FBE
řešený Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy
2010
--
IGA
DI FBE
obhájený
Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers
2008
2008
IGA
DBPHP FH
zamítnutý
Evaluation of after-calamity development dynamics of mountains stands forest ecosystems by means of stand structure analysis (526/08/P398)
2007
2007
GAČR
J. Schneider
FFWT
podaný
Evaluation of agrobiological characteristics of selected populations of interspecific hybrids of Vitis genus with regard to salubrious fenolic compunds
2010
2010
IGA
DVV FH
obhájený2005
2005
FRVŠ
J. Fialová
DLM FFWT
ukončený
Evaluation of alternative techniques for determination of water budget component in water limited, heterogenous land-use systems (EVK1-CT-2000-00079)2001
2004
Other
IFE FFWT
připravovaný
Evaluation of bids in public procurement
2018
2018IGAL. Lacina
DL FBE
obhájený Evaluation of bioproduction at vegetable technologies (2215/2007)20072007
FRVŠ
R. PokludaDVGF FH
ukončený
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007--
FRVŠ
DVGF FH
ukončený
2007
--FRVŠM. Ewis AbdelazizDVGF FH
řešený
Evaluation of current state of forest stands - a groundwork for new afforestation of agricultural land (2994/2005)
2005
2005
FRVŠR. Mareš
DFBDG FFWT
řešený
Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation20142015Smluvní výzkum
DPDM FH
ukončený Evaluation of Efficiency and Selectivity of Fungicides in Grapevine2014
2014
Smluvní výzkum
DGPP FA
řešený
Evaluation of ergonomic characteristics between rotating and fixed booths tested forwarders John Deere E (9510/SV 4120191)
2012
--
R. Ulrich
DE FFWT
řešený
Evaluation of factors with influence on spatial distribution of forest vegetation tiers using geoinformatic analysis (IGA 33/2010)
2010--
IGA
DGT FFWT
řešený
Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)
2005
2005OtherDLM FFWT
řešený      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys
2005
2005
Other
DLM FFWT
řešený
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
Other
I. Vyskot
DLM FFWT
řešený
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy
20052005Other
DLM FFWT
ukončený Evaluation of heath of wild boar and presence o zoonotic pathogens
2016
2017IGAJ. Kamler
DFPGM FFWT
ukončený
Evaluation of Impact of Various Fertilizers Applied on Straw of Winter Wheat in Different Soil Tillage Methods
2014
2014
Smluvní výzkum
DGPP FA
obhájený
Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas
2008
2011
NPV II
UAPMV FA
ukončený
Evaluation of nutritious value, quality and utility of selected kinds of vegetables in rational nutrition (EP0960996018)
1996
1999
NAZV
I. Malý
FH
připravovaný
Evaluation of perspective species of perennial energy crops20102010
IGA
P. Zemánek
DHM FH
obhájený Evaluation of pomological and qualitative traits in plum cultivars Prunus domestica, Prunus salicina and Prunus cerasifera focused on the antioxidant capacity
2017
2017IGAT. Nečas
DFG FH
ukončený Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions20102010
Other
S. Hejduk
ÚVZP FA
obhájený
Evaluation of selectivity and efficiency of tortricid moths pheromone traps from different producers (AF-IGA2019-IP014)
2019
2020
IGA
UPSRR FA
ukončený
Evaluation of SLP ML Křtiny forest road network in the point of view accessibility for disabled (23/2009)
2009
2009
IGA
DLM FFWT
podaný Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background
2009
--
Other
DF FBE
obhájený
Evaluation of sports performance of the Czech warm-blood horse including breeding value estimation. (GA523/98/P009)
1998
1999
GAČRI. Jiskrová
FA
řešený
Evaluation of the Czech reforestation activities (2006-2010) and planing of forest protection measures in Torres del Paine NP (LDF_VP_2018015)
2018
2019IGADFBDG FFWT
zamítnutý
Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems (P504/12/P492)
2012
2012
GAČRIFE FFWT
zamítnutý
Evaluation of the effect of temperature and sample preparation on the measurement accuracy of content folders using FT-NIR spectroscopy
2013
2013
IGA
K. ŠustováDFT FA
řešený
Evaluation of the importance of game damage to the development and yields of sunflower crops and the factors that affect them (LDF_VP_2019014)2019
2020
IGA
DFPGM FFWT
přijatý Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation
2020
2020
IGA
MENDELU
přijatý Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation20202020
IGA
J. PodhrázskáFA
řešený
Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation
2020
2020
IGAFA
řešený
Evaluation of the Influence of Chronic Accumulation of High Mineralized Groundwater on Ecosystem Chemistry and Character of Herbal Vegetation of Floodplain Forest
2021--IGA
DGP FFWT
ukončený
Evaluation of the negative impact of soil degradation processess and possibilities for their restriction - forming bases to fulfill requirements given by the EU proposal of the Directive on soil protection (SP/2E3/172/07)
2007
2009
Other
IFE FFWT
obhájený
Evaluation of the operation of tractor's set consisted from agricultural tractor Claas Axion 850 and semi-mounted plough and cultivator
20142014
Smluvní výzkum
DATPT FA
obhájený
Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-20132017
2018
MPOI. Blažková
DRBE FRDIS
obhájený20172017
IGA
T. NečasDFG FH
podaný
Evaluation of the rheological properties of selected semi-solid foodstuffs
2014
2017
GAČR
V. KumbárDATPT FA
ukončený
2013
2014
IGAO. HolušaDFPGM FFWT
ukončený
Evaluation of Yield Potential Crops in Dry Conditions - Maize, Sorghum and Sunflower20142014
Smluvní výzkum
DGPP FA
řešený
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017
--
IGADTS FRDIS
připravovaný
2014
2014
IGA
IF FFWT
obhájený
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011AKTION
DSOA FBE
řešený
Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)
2011
2014
OP
DOFA FA
zamítnutý
Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)
2009
2009OtherP. David
DAT FBE
ukončený
Exibition of medicinal plants Flora Olomouc2007--OtherFH
obhájený
Exotic Tourism in the Czech Republic (FRRMS_IGA_2018/001)
2018
2018
IGA
M. Horák
DL FRDIS
ukončený
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
20122012
Smluvní výzkum
UPSRR FA
řešený Experimental and numerical analysis of branch mechanical loading (2017037)
2017
--
IGA
J. Tippner
DWS FFWT
řešený
Experimental determination of honeycomb joints strength in carcass furniture (16/2012)
2012
2012
IGA
IF FFWT
ukončený
Experimental methods in study of behaviour of musical instrument components (37/2006)
2006
2006
IGA
FFWT
řešený Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev
2011
--
IGA
DWS FFWT
řešený
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkum
DBE FBE
řešený
Exploitation millipede (Diplopoda), centipede (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscoidea) bioindication habitat conditions in the forest ecosystems Beskyds. (IGA 2/2010)
20102010IGA
DFPGM FFWT
obhájený
Exploitation of mobile analytics in core courses of horticulture education (244/2006)
2006
2006
FRVŠ
DVGF FH
obhájený
Exploitation of moisture sensors in seminars of vegetable and greenhouse production (121/2008)
20082008FRVŠFH
ukončený
Exploratory research in aplication of mosses on building constructions2004
2008
FH
ukončený
2004
2005
IGAE. ŽallmannováDGLA FH
ukončený
Exposition of FH MUAF at FOR GARDEN
2009
2009OtherDPDM FH
ukončený Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014Other
DVGF FH
ukončený Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
Other
DVGF FH
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava2008
2008
Other
DVGF FH
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2008
2008
Other
FH
ukončený Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009Other
DVGF FH
řešený
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
20122014
GAČR
CEITEC FA
obhájený
Extending central information system (219/2005 - 1e)
2005
2005
RP
M. ŠormIIS CUD
řešený
Extending of multimedia support of data analysis courses - practical examples (FRVŠ 928/2006)
2006
--
FRVŠ
IFM FFWT
obhájený
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew
2016
2016
Other
DLE FA
řešený
Extension of current knowledge on bioavailable amino acids in soil and their utilization by soil microorganisms and plant roots
20102012IGAK. RejšekDGP FFWT
řešený
Extension PhD. thesis about SSR markers detection of resisitance in barley (583/2005/G4)
20052005
FRVŠ
DBPP FA
řešený
Extension the Czech Millennia-long Oak Tree-ring width Chronology (GA18-11004S)
2018
2020
GAČR
DWS FFWT
řešený
20122016NAZV
DPTHP FH
obhájený
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia (CZ 0001-06)
2007
2007OtherJ. Pavliš
DFBDG FFWT
ukončený
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia
2008
2010
Other
J. PavlišDFBDG FFWT