Mendel University in Brno - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 4174

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
...
2007
--
OtherFH
- - - (9502/KS470161)
2007
2007
J. Pejzl
DWPT FFWT
A comparison of fruit quality parameters of Actinidia genus grown in the Czech Republic (IGA - ZF/2018 - AP003)
2018
2018
IGADPTHP FH
A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic2015--NAZVA. Knoll
ÚMFGZ FA
A comprehensive methodology for designing and building paths of natural sustainable trails in the Czech Republic..
2009
2010IGAA. Kozumplíková
DLM FFWT
A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037)20042008
NAZV
E. MrkvicováÚVZP FA
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
20152015IGADFES FFWT
A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)
2004
2006
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ FA
20142015Foreign edu.T. Foltýnek
DI FBE
A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)
20082011
NPV II
DBPHP FH
A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)
2007
2009
GAČR
ÚMFGZ FA
A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938)
2003
2005GAČRDBPP FA
A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113)
2003
2005
GAČRT. VyhnánekDBPP FA
A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002)
2002
2002
FRVŠ
DBPP FA
A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy20072009RC FBE
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students
2015
2015Foreign edu.N. PomazalováDSS FRDIS
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--
FRVŠ
J. Filípek
DATPT FA
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
20112011
IGA
UPSRR FA
Acclimation of spruce and oak seedlings to stress conditions (LDF_VP_2020030 )
2020
2020
IGA
J. Krejza
IFE FFWT
Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)
1997
--GAČRJ. Jandák
UAPMV FA
Acid phosphomonoesterase in soil of mountain ecosystems: elaboration of new methods and their application
2009
2009
P. FormánekDGP FFWT
Acoustic Detector of Plant Stress ADOPS
20162017
TAČR
DATPT FA
20052007Other
DLE FA
Action plan for Geodiversity protection
2019
2020
Other
DGP FFWT
Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
DENR FRDIS
Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126)
2001
2003Other
ÚVZP FA
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZV
DBPHP FH
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019
--
NAZV
UPSRR FA
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EK
DGPP FA
Added velue education in water management2014
2014
Foreign edu.
DLM FFWT
Advanced construction elements based on wood and composites for civil engineering objects
2020
2020TAČRZ. Havířová
DWS FFWT
Advanced professional education as a mean to improve quality of personal available for biotechnological R and D (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)
2009
2012OPT. UrbanÚMFGZ FA
Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)
2012
2012
TAČRDAFEE FA
Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)2011
2011
FRVŠDI FBE
Advantages and limits of statistical field inventory utilization in a selection forest2013
2013
IGA
IFM FFWT
AFLP analysis genetic relationships among genus Sempervivum L. and Jovibarba Opiz.
2012
--
IGA
MENDELU
Agglomeration of fertilizers.
20022004MPO
FA
Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)
20162017
IGA
DL FRDIS
Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)
2007
2012
OP
P. MaradaDAFEE FA
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)
2016
2016IGADRBE FRDIS
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova
2010
2014
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--MPOP. Ryant
UAPMV FA
Agrometeorologie - Pomoc při zavedení předmětu na MZLU v Brn+ (39p16)
2004
2004OtherDGPP FA
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZVUAPMV FA
Agrophenological evaluation of perspectives apricot varieties for intensive growing technologies. (SK-CZ newproject)
2009
2010OtherI. Ondrášek
DFG FH
Air pollution impact on root system development in forest tree species (QC1129)
2001
2004
NAZV
DFES FFWT
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--
IGA
DAB FA
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015
IGA
P. Pelikán
DLM FFWT
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)2015
2017
Other
R. MatulaDFBDG FFWT
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)2006
2006
FRVŠ
D. Kudová
DMA FBE
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009--
Other
IF FFWT
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)20152016IGAE. TaterováDTS FRDIS
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
2012
2014
TAČR
I. Marková
IFE FFWT
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)
2005
--
FRVŠV. KubáňDCB FA
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)20152017RP EKIFE FFWT
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
1996
2000
NAZV
ÚVZP FA
Alternative approaches to assessing the recreation potential of the interest area MFTE at Křtiny20132013InternalDFFPP FFWT
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGA
DLM FFWT
Amplification of the education Environmental Protection - Ecoeffective Tools (151)
2004
2004
FRVŠJ. KotovicováDLE FA
An importance of birch for permanently development in eastern Krušné hory Mts. (1G46002)2004--NAZV
DFPGM FFWT
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES2012
2013
Other
L. Ševelová
DLM FFWT
Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)
2005
2005
IGA
J. Dannhoferová
DI FBE
Analysis and detection of phytotoxicity of rainwater and leachate from the landfill municipal solid waste Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017
IGA
M. D. Vaverková
DLE FA
2006
2007
Other
DLE FA
Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approach (GA523/00/0669)
20002002
GAČR
FA
Analysis of cutting forces from point of view fracture mechanics in quasi-orthogonal CNC milling and cutting by circular saw-blade20192021
IGA
L. Hlásková
DWPT FFWT
Analysis of degradation processes of modern materials used in agricultural technology (TP4/2014)20142014IGAP. Dostál
DATPT FA
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)
2004
2004
IGA
DBE FBE
Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)
2003
2005GAČRÚMFGZ FA
Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)
20172017IGAJ. NesibaDSS FRDIS
Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)
20062008
GAČR
A. KnollÚMFGZ FA
Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013)20132013
IGA
T. VyhnánekDBPP FA
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020
--
IGA
DWS FFWT
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020
--
IGAP. MocováDWS FFWT
Analysis of habitat parameters and tree relations using photogrammetry and chemical profiles of resins - case study of the genus Dracaena (LDF_VT_2017009)
20172018
IGA
ÚHÚLAG FFWT
Analysis of Changes in Plant DNA Methylation Induced by Demethylating Agents20152016
IGA
MENDELU
Analysis of chemical factors that influence stabilisation of densified beechwood (LDF_VP_2017040)
2017
2018
IGA
DWS FFWT
Analysis of minor ampholytes from biological mixtures by carrier ampholyte free isoelectric focusing (CB)2000--
GAČR
FA
Analysis of performance and behaviour of farm animals in relation to ambient temperature variability and possibilities of elimination of its impact
2017
2018
IGA
DAB FA
Analysis of phenological and growing phases in the Norway spruce and European larch on the influence of climate conditions. (FR4606621)
2006
2007
FRVŠL. MerklováFFWT
Analysis of reproductive potential of wild boar piglets (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)20162017
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigs (GA523/97/1305)1997
1999
GAČRFA
Analysis of selected indicators of well-being (welfare) of farm and captured wild animals (IGA TP 2/2013)
2013
2013
IGA
DAB FA
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)
2010
2010
IGA
P. HoráčekDWS FFWT
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)
2010
2010
IGAP. Horáček
DWS FFWT
Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)
20172018IGADFPGM FFWT
Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)20172018IGADFPGM FFWT
20182019
IGA
DFFPP FFWT
Analysis of the role of genetic factors in the ash dieback associated with Hymenoscyphus fraxini (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski) (LDF_VP_2015019 )
2015
2015
IGAR. LongauerFFWT
Analysis of the visitor´s movement in the area of TFE Masaryk Forest in Křtiny
2019--IGADLM FFWT
Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091)
20062006
IGA
F. DařenaFBE
2005
2005
IGAM. Jičínský
FFWT
20132013DFFPP FFWT
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010
Other
DI FBE
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008
IGA
DI FBE
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
2018
2019
Smluvní výzkum
DFFPP FFWT
20102011
IGA
ÚMFGZ FA
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--OtherDLM FFWT
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004IGAJ. DufekDSOA FBE
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
20182018Smluvní výzkumV. Kupčák
DFFPP FFWT
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998FRVŠDWS FFWT
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013
Smluvní výzkumCEITEC FA
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
20062006OtherDFFPP FFWT
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005
--
Other
DFFPP FFWT
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku2007--
Other
DFFPP FFWT
Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov
2013
2013
IGA
DHM FH
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory20082008
IGA
J. Neruda
FFWT
Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)
2017
2018
IGA
DFPGM FFWT
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007
IGA
J. UrbánekDMT FBE
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGA
ÚMFGZ FA
2018
2018
Smluvní výzkumM. Geršl
DAFEE FA
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--
IGA
DWPT FFWT
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)
2009
2011
GAČRM. Masařík
DCB FA
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
2013
2014
Smluvní výzkum
H. FišerováDBPP FA
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
20102012
IGA
R. DudíkDFFPP FFWT
2014
2014
IGA
IFM FFWT
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012--
IGA
F. DařenaDI FBE
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)2015
2015
IGA
DPDM FH
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--IGAH. VavrčíkDWS FFWT
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011
IGA
DWS FFWT
Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním20092009IGAFFWT
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ FA
2010
--IGADWS FFWT
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
2011
2011
IGA
IFE FFWT
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011IGAJ. Fryč
DAFEE FA
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2009
--GAČR
DATPT FA
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010
--
GAČRDATPT FA
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
2013
2014
MMR
J. Suchomel
IFE FFWT
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015
--
IGA
J. KamlerFFWT
Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)
2014
2015
IGA
K. Krontorád
FFWT
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
R. Pokluda
DVGF FH
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČR
P. Hlaváčková
DFFPP FFWT
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
20162017
Smluvní výzkum
O. Konečný
DRD FRDIS
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
2009
IGA
J. StávkováDMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
--
IGA
J. StávkováDMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
--
IGA
DMT FBE
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--
IGA
DGPP FA
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--IGA
DGPP FA
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)20092009
IGA
DWS FFWT
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016
InternalP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)
2012
2012
IGA
DWS FFWT
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--
IGA
F. Dařena
DI FBE
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017IGADBPHP FH
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--
IGA
FBE
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky2013--
IGA
V. Vala
MENDELU
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014
IGA
DFFPP FFWT
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012
IGA
DSOA FBE
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)20012001FRVŠDGPP FA
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009
Other
DAFEE FA
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
J. Kadlec
DE FFWT
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019
IGA
J. Kadlec
DE FFWT
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
--
InternalP. Máchal
ILE
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
2010OtherM. VážanskýOSS ILE
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013--
IGA
H. Vavrčík
DWS FFWT
2016
2017
IGADFPGM FFWT
Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
2017
2019
IGAO. KošuličDFPGM FFWT
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
2012
2012
Smluvní výzkumMIGPB FH
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010
R. PokludaDVGF FH
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
20142015
Smluvní výzkum
M. GeršlDAFEE FA
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGA
J. CahaDRD FRDIS
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--
IGA
DGLA FH
Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415)2001
2003
NAZV
FBE
Ancient coppice forests, their significance and sustainability in the cultural landscape (DF13P01OVV015)2013
2016
MKDFBDG FFWT
Animated Models of mechanism forest and wood technology (F1 d 94/2006)20062006FRVŠ
DE FFWT
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
2005
2005
FRVŠDATPT FA
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019
RPE. Troppová
DWS FFWT
Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)
2016
2020OtherJ. SochorDVV FH
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2012
2012
IGA
ÚZRHV FA
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
V. HulaÚZRHV FA
20122012IGAV. Hula
ÚZRHV FA
Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)
2010
--
IGA
P. BruneckýIF FFWT
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)
2015
--
IGA
DATPT FA
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
2016
2018
NAZV
ÚZRHV FA
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGAŠ. StarobováÚVZP FA
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)
2004
--
FRVŠD. SemerádováDGPP FA
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009
IGA
J. VrtalováDAT FBE
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013
IGA
L. StřelecDSOA FBE
2014--
IGA
P. Hlaváčková
DFFPP FFWT
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014
--
InternalDVGF FH
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)
2007
2008
FRVŠFFWT
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--
IGA
DI FBE
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012
--IGA
DI FBE
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
2013
2013IGAP. DostálDATPT FA
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů
2012
--
IGAV. Solilová
DAT FBE
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014--IGA
DI FBE
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic
2012
2014
Smluvní výzkum
ÚVZP FA
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006
--
IGAM. KloiberFFWT
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007--IGA
FA
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013
--
IGA
DGP FFWT
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014
IGA
ÚHÚLAG FFWT
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
20122013IGAD. Hampel
DSOA FBE
Application methods GC MC and AFLP for identification of medicinal, aromatic and spice plants (IP č. 14.2)
2014
2014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)2003
2004
Other
DGPP FA
Application of DDGS into broiler feed mixtures
2009
2009IGAL. Zeman
ÚVZP FA
Application of functionally integrated management in silviculture principles on chosen management sets of stand in the Czech Republic (10234FR323)
2005
2005
FRVŠD. SmítkaFFWT
Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)2015
2017
RPMIGPB FH
Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)2016--
IGA
L. KalhotkaUAPMV FA
Application of progressive technologies which deal with unconventional material machining
2016
2019
IGA
L. Hlásková
DWPT FFWT
Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242)
2000
2005
NAZVÚVZP FA
Appreciation of climatic drought rising in agriculture and mitigation of its consequences with irrigation (QF3100)
2003
2007NAZVM. ŠťastnáDLE FA
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)
2003--GS LČR
FFWT
Arba Minch Fruit Value Chain
2020
2023
Other
DFBDG FFWT
2011--
Internal
J. Kolařík
DWS FFWT
Armillaria spp.: species, population ecology, phytopathology, on the example of forest ecosystems of Moravia and Silesia (GA526/05/0086)
2005
--
GAČR
DFPGM FFWT
2009--OPDMT FBE
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)2015
2016
IGAN. Pomazalová
DSS FRDIS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání
2016
2017
IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
2008
2010
GAČR
DLM FFWT
Assesment of elevated concentration of CO2 on soil properties
2009
--
DGP FFWT
Assesment of evaluation criteria in public works contracts
2019
2019
IGAL. Lacina
DF FBE
Assesment of Old Kladruby Horse's constitution
20052006
FRVŠ
DAB FA
Assesment of qualitative composition of root exudates of rhizodeposition of Miscanthus x Giganteus in different growth phases
20092009
IGA
DGP FFWT
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005
Other
DGPP FA
Assessing of factors influencing wild boar distribution in the forest environment ( LDF_VP_2019005)
2019--IGADFPGM FFWT
Assessing the importance of the quality of the diet for reproduction of wild boar (LDF_VP_2018025)
2018
2019
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)2016--
IGA
DRBE FRDIS
Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)20172017
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Assessment of behaviour and welfare of Czech Pied Cattle by the monitoring20092009IGAG. ChládekDAB FA
Assessment of qualitative composition of root exudates for phytoremediations (13/2008)
2008
2008
IGA
FFWT
Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494)2008
2010
GAČRP. Rozmahel
RC FBE
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries
2012
2013
Foreign edu.J. Fialová
DLM FFWT
Assessment the significance of acorns in the diet of wild boar
2014
2014
IGA
DFPGM FFWT
Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)
2013
2013
GAČRÚMFGZ FA
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
P. Kupec
DLM FFWT
Atlas of Czech Landscape (VaV MŽP ČR)
2003--OtherJ. Kolejka
DGT FFWT
Audit of Customer Satisfaction in Tourism Industry (GP402/06/P297)2006--
GAČR
DMT FBE
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus20172018IGA
DFPGM FFWT
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)
2008
2008
IGA
DI FBE
Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006
--
IGA
R. Malo
FBE
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGADI FBE
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)2009
2009
IGA
DI FBE
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--
IGA
DI FBE
Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials
1997
--
NAZV
DAFEE FA
Bakterie Saccharothrix k účinné biokontrole GTD
20202021TAČRA. Eichmeier
MIGPB FH
Barriers to entrepreneurship in the forestry sector in the Czech Republic (LDF_VP_2017027)
2017
2018
IGAP. Hlaváčková
DFFPP FFWT
Beams skeleton wooden constructions using hardwood.
20192021
TAČR
DWS FFWT
Behaviour of selected abricultural products at impact loading (IAA201990701)
2007
2010OtherDATPT FA
Belowground carbon allocation in Norway spruce stands (OC10040)
2010
2012
RP EK
I. Marková
IFE FFWT
BE-TAF-1910: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)
2012--
Other
L. Purchart
IFE FFWT
BETULA - Integrated research into birch (Betula pendula) as a substitute species in the Ore Mts. (SE/830/3/00)
2000
2002
OtherDFPGM FFWT
Bezpecny nabytek CSN 91 0100
2005
2006
Other
J. PacovskýIF FFWT
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
2003
2005
MPOP. Brunecký
IF FFWT
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )
2005
--
FRVŠ
J. FilípekDATPT FA
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠUPSRR FA
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
20022004
GAČR
I. MarkováDLE FA
Bio-available amino acids in soil under meadow communities of Moravian-Silesian Beskids Mts. (GP526/03/D058)
2003
2006
GAČR
P. Formánek
DGP FFWT
20072012
Other
FFWT
Biodiversity of farm animals in the Czech republic
2008
2008
NAZV
ÚMFGZ FA
Biodiversity of vascular plants of south-moravian floodplain forests in relationship on age and species composition of woody stand.
2010
2010
IGA
DFBDG FFWT
Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)
2012
2012
IGAJ. Fryč
DAFEE FA
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty
2015
2015
IGA
M. Klemš
DBPP FA
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGAJ. Fryč
DAFEE FA
2012
--
Other
R. KizekDCB FA
Biochar (Increase on the water retention capacity of soil in polders, by biochar application)20152018
NAZV
J. MarkováDLM FFWT
Biological additives of irrigation water for quality enhancement of food crop. (K-141/2012)20122015
TAČR
DVGF FH
Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change (MSM6215648905)
20072012
VZ
FA
Biological assessment20052016OtherV. Láznička
ÚPK FH
Biological effects of lupin extract on cereal seed (521/02/D153)
2002
2005
GAČR
UPSRR FA
Biological principles of agriculture and perspective methods of management in a multi-functional landscape (MSM 6215648901)
2005
--
VZ
FA
Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.20092011NAZVA. Němcová
DPTHP FH
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009--
VZ
ÚVZP FA
Biology and distribution of Dothistroma needle blight in the CR (LD 12031)
2012
2016
Other
L. JankovskýDFPGM FFWT
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013--
IGA
J. FryčDAFEE FA
Biomass - present and future energetic bases
2006
2006
DWPT FFWT
Biomass Energy Parameters
20032007GAČRM. FajmanFA
Biomonitoring of heavy metals in flodplain forest soil (IGA 21/2014)
20142014IGAM. ŠlezingrDLM FFWT
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
20092012
OP
DBPP FA
2008
2008IGA
FFWT
Bionomy, phytopathology and distribution of Mycosphaerella pini E. Rostrup at the locality Březina (IGA 11/2005)
2005--IGAL. Jankovský
DFPGM FFWT
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
2011
2012
FRVŠ
DAFEE FA
Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)
2012
--
OtherR. KizekDCB FA
BIOSPEAKER (Petr Dostál)
2018
2019
TAČRP. DostálDATPT FA
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
2008
2011
VZI. VrtkováÚMFGZ FA
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014NAZV
DAB FA
Biotechnology advancement in the grapevine breeding of varieties with highest resistance to biotic and abiotic factors, high quality and important health benefit20072007
NAZV
FH
Biotechnology in viticulture -2. stage of breeding of rootstocks varieties for grapevine
20072007
NAZV
FH
Biotechnology of soil protection and stabilization for slope recultivation - stage I. (FI-IM3/098 )
2007
2007
P. HrůzaDLM FFWT
Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)
2006
2006IGAP. JelínekÚMFGZ FA
Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)
2007
2007
IGA
ÚMFGZ FA
Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)
20072007
IGA
ÚMFGZ FA
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
2008
2012GS LČR
DGP FFWT
Border Community (Čes.-něm. fond budoucn.)
2002
2003
Other
DGT FFWT
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)20122013
Other
DLE FA
2017
2017
IGA
J. Winkler
DBPP FA
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II20152015
Smluvní výzkum
J. KynickýDGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá20142014
Smluvní výzkum
J. KynickýDGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
20142014Smluvní výzkumJ. Kynický
DGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkum
J. Kynický
DGP FFWT
Branch mechanical response to loading (LDF_VP_2016036 )2016
2017
IGA
DWS FFWT
Bridges between practice and tertiary education
2012
2014
OPDMT FBE
bude (179/2004)2004--FRVŠI. JiskrováFA
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005
--
GAČRDF FBE
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
--
Other
R. KizekDCB FA
Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OPR. KizekDCB FA
Building up a multidisciplinary scientific team focused on drought (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)
2012
2015
OP
Z. ŽaludDGPP FA
Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140)20012003NAZVFBE
2010--
IGA
DI FBE
Calibration of moisture sensors for specific soil conditions at site of installation of sensors
2014
2014
Smluvní výzkum
DGP FFWT
Calibration of Weather Generator for sites without or with incomplete meteorological observations (205/05/2265)
2005
--
GAČR
DGPP FA
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)2015--GAČR
DLE FA
Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocol (GA526/00/0485)
2000
2002
GAČRI. MarkováDGPP FA
Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012)2012--OtherDCB FA
CARBOMONT -- extension to NAS. Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in E u r o p e a n mountain areas
20012004OtherP. FormánekMENDELU
carbonatites of metamorohic complexis2012--Specifický
DGP FFWT
Carbonization of beech wood surface (Fagus sylvatica L.) for non-load-bearing facade elements of wooden buildings
2020--
IGA
MENDELU
Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection. (1G57042)
20052008NAZVDGPP FA
Care of genetic resources
2007
2007
RP
J. Neugebauerová
DVGF FH
2016
2016
Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
2012
2014
Other
DF FBE
CEITEC - Central European Institute of Technology
2011
--OP
CEITEC FA
CEITEC 2020 (LQ1601)
2016
2020
Other
CEITEC FA
Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239)
2009
2011
GAČR
DBPP FA
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ2007
2007
Other
DAFEE FA
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
2009
2009
Other
T. Vítěz
DAFEE FA
20082008OtherB. GrodaDAFEE FA
Center for Cell Therapy and Tissue Repair (LN00A065)
2000
2004
VCP. DvořákDMBR FA
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)
2006
--
RP EK
DGPP FA
Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)20092015
VC
DGP FFWT
Centrální dohledový systém MZLU v Brně20072008
FR CESNET
T. RuprichIIS CUD
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products
2014
2019
TAČRR. Cerkal
UPSRR FA
Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035)2006
2010
DCB FA
CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report
2010
2012Other
RC FBE
2009
2012
OP
IIS CUD
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VC
DCB FA
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
2010
2010
OP
R. Pokluda
DVGF FH
Ceskomoravska Highlands - historical landscape management (prehistorical and medieval) (DF13P01OVV005)
2013
2016
MK
DGP FFWT
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?
2014
2014
IGAM. ŠťastnáDLE FA
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2005
--
NAZV
E. Klimo
IFE FFWT
Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.2012--OtherJ. Suchomel
IFE FFWT
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013--
IGA
DF FBE
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
20082011
NAZV
DVV FH
Classification of CIR aerial photographs at the Giant Mountains National Park
2004
2005
Akt eTS VZDGT FFWT
Classroom and studio for 3D modelling, vizualization and graphical design (2981/2006)
2006
2006
FRVŠR. PavlačkaFH
Claster CREA Hydro&Energy
2008
--
Other
J. Kynický
DGP FFWT
Climate and air pollution effects on forest productivity
2018
2020
GAČR
DWS FFWT
1999
2002GAČRM. ŠťastnáDLE FA
Climate change impacts on managed ecosystems (GA205/99/1561)
1999
2001
GAČRFA
Climate change impacts on the growth and development of the selected field crops (QG60051)2006
2009
NAZVZ. Žalud
FA
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000
Other
DGPP FA
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPDGPP FA
Cloning and identification of polymorfic sequence of barley dehydrin gene Dhn4 in cultivars with different freezing tolerance (IG250121)
2005
--
IGA
UPSRR FA
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
Cluster of Czech Furniture Manufacturers (OPPP IČO 27695077)
2006
2009
OtherTRF FFWT
Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002)20182019
IGA
P. Čech
IF FFWT
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (IGA_VT_2018)
2018
2019
InternalP. Čech
IF FFWT
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002 )
20182019
IGA
P. ČechIF FFWT
      MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)
20122012
Specifický
IF FFWT
Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014)2014
2014
IGAV. TrojanDBPP FA
Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)
2008
2012
NAZV
V. Řezníček
DBPHP FH
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)2013
2015
IGAP. RademacherDWS FFWT
Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CR2007
2008
Other
IFE FFWT
Compared LED diode supporting light systems with halogen lamps (7/2015/519)
2015
2015
IGA
MENDELU
2010
2011
IGAL. Úradníček
DFBDG FFWT
Comparison of assumed and actual occurrence of ancient coppice woodlands in South Moravia (LDF_VP_2018022)
2018
2019
IGA
P. Maděra
DFBDG FFWT
Comparison of differences in production strategy of spruce and beech stand2012
2016
GAČR
IFE FFWT
2005
--
GS LČRK. Janák
FFWT
Comparison of methodological approaches of landscape character assessment2013--
IGA
A. SalašováMENDELU
Comparison of modern non-contact methods for forest inventory2018
2018
IGA
ÚHÚLAG FFWT
Comparison of physiological and molecular biological methods applicable for evaluation of wheat and barley sensitivity to drought stress and their recommendation for selection of tolerant genotypes (QH91192)
2009
2011
NAZVP. Smutná
UPSRR FA
Comparison of research teak plantation with traditional central-american plantation2016--IGA
DFBDG FFWT
Comparison of the Czech and German National Forest Programme in terms of Stakeholders' Participation (DBU)
2009
2010
OtherM. UrbanováDFFPP FFWT
2016
2017
IGA
DFBDG FFWT
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)
2014
2014
IGAR. PokornýDFES FFWT
Competitive advantage of bioenergetic products (QG 60083)
2006
2009NAZVDHM FH
Compilation of recent oak tree-ring chronology for southwestern Ukraine20202021
IGA
DWS FFWT
Compilation of the standard oak chronology of subfossil trunks for the purposes of dating of prehistorical wood (404/08/P367)20082010GAČRM. RybníčekDWS FFWT
Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)20202020IGAK. RyglováDMT FBE
Complex education of human resources in dairy (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)
2009
2012
OP
DFT FA
Composition and structure taxocenoses of groups psocids (Psocoptera) in forest geobiocenoses Western Carpathians (19/2013)2013
2014
IGA
DFPGM FFWT
Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency
2018
2020
GAČR
DCB FA
Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated products
2011
2014
NAZVR. Cerkal
UPSRR FA
Computer lab for teaching of mathematical modelling the physical and biomechanical processes (FRVŠ 398/2008)2008
2008
FRVŠ
FFWT
Computer simulation of coupled thermal, moisture and deformation fields in wood (7/2011)
2011
2011
IGA
DWS FFWT
Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of use (203/08/0349)20072007GAČRJ. BalíkDPTHP FH
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)
20082009GAČRI. BlažkováDRBE FRDIS
CONEMDE
2010
2013
Other
L. Havel
DBPP FA
Coniferous and broadleaved species cultivated in gardens and parks in the Czech Republic (GA526/00/0273)2000
2000
GAČR
J. KoblížekFFWT
Coniferous species, water relations, soil, mineral nutrition, sap flow methods, drought
2011
2011
GAČR
J. ČermákDFBDG FFWT
Connection of mapserver of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny with free GIS GRASS with on-line data analysis. (IGA 49/2006)
2006
2006
IGA
DGT FFWT
Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)
2010
2010GAČR
DE FBE
2012
2014
OP
ÚPK FH
Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)
2011
2015
MKDBPHP FH
Conservation of biodiversity of plants in a system of sustainable agriculture and landscaping (1G46066 )
2004
2008
NAZV
J. Neugebauerová
DVGF FH
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006
Other
J. PavlišDFBDG FFWT
Constitution of information systems and process modelling laboratory (1364/2013)20132013FRVŠDI FBE
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities2009
--
GAČRDI FBE
Construction of 3D voxel model of forest2016--
IGA
ÚHÚLAG FFWT
Construction of 3D voxel model of forest (LDF_VP_2016001)
2016
--IGA
ÚHÚLAG FFWT
COnsumer BEhaviouR Erasmus Network2009
2012
Other
DMT FBE
Consumer behaviour in EU20082009RP EK
DMT FBE
Consumers in EU
2009
--RP EKO. Dufek
DMT FBE
Contactless monitoring and spatio-temporally modelling variability of selected differing soil characteristics (TA04020888)
2017
--TAČR
DGP FFWT
Content and material innovation of subject Animal pests
2006
2007
FRVŠ
H. Šefrová
UPSRR FA
Content of biological active compounds with direction to natural antioxidant (ANT1)2007--NAZV
FH
Content of biologically active substances in wine with a special attantion to natural antioxidants.20072007NAZVP. PavloušekFH
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget20192019
Smluvní výzkum
DRBE FRDIS
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
2000
2004
Other
H. Šefrová
UPSRR FA
Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)
1998
--
OtherDAFEE FA
Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)2014--OtherDAFEE FA
Controlled drainage (CD) as an effective approach for decreasing diffuse pollution sources from tile-drained agricultural watersheds (QK1910086)
2019
2023NAZVM. Šťastná
DLE FA
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)
2013
2016
Specifický
T. Foltýnek
DI FBE
Cooperation Network for Horticulture and Landscape Architecture (CZ.1.07)
2012
2014
OP
DVGF FH
Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003)
2003
2003
FRVŠ
DBPP FA
2007
2011
NAZVFFWT
Coppice as a biological and production alternative for future in the Czech Republic (LD15117)
2016
2017
RPR. Pokorný
DFES FFWT
Coppice forests as the production and biological alternative for the future (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)
2012
2015
OP
DFES FFWT
Corporate identity as a competitive advantage
2006
--Internal
FBE
Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic
2014
2016
GAČR
DMA FBE
Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries
2015
2016
Other
DMA FBE
Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)
2011--
Foreign edu.
RC FBE
Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)
2003
2003
FRVŠÚMFGZ FA
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative2017--IGADTS FRDIS
Course innovation "Vehicle equipment and accesories" (FR270311/1102/228)20072008FRVŠ
FA
Creating a genetic database of selected species of mammals in Czech Republic to be used for sustainable transport development (TA02031259)20122015TAČRM. Ernst
DFPGM FFWT
Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt2018--V4P. MáchalDPM FRDIS
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)2018
2018
V4P. Máchal
DAFEE FA
Creating multimedia publications - to encourage innovation and creative development of artistically designed objects
2010
2010
FRVŠ
F. Vrána
IF FFWT
Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape (EE2.3.20.0004)
2011
--OPP. Maděra
DFBDG FFWT
Creation of a comprehensive methodology of evaluation of economic impacts arising from the recreational use of forest ecosystems
2017
--IGA
DFFPP FFWT
Creation of a program tool for efficient data collection and automation of the detection of biomass in coppices (TJ02000202)
2019
2021TAČRM. Šrámek
DFBDG FFWT
Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)
2001
2005
NAZV
M. Pidra
MIGPB FH
Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)
2004
2004
FRVŠ
J. CoufalováDI FBE
Creation of course Digital Photography
2008
2008FRVŠJ. Dannhoferová
DI FBE
Creation of environmental education programs for the study of the response to climate change (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)
2015
2016
Other
DFBDG FFWT
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)
2015
2017
Other
Z. PatočkaÚHÚLAG FFWT
Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )
2016
2017
TAČR
L. KubíčkováDMT FBE
Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)2003
--
FRVŠ
K. BaránkováMIGPB FH
Creation of multimedia learning applications for Forest Protection. (FRVŠ 223/2004)
2004
2004
FRVŠ
P. ČermákDFPGM FFWT
2007
2007
FRVŠ
H. NetrefováDI FBE
Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)
2006
2006
FRVŠ
DI FBE
Creation of presentation and educative board of Geology of TFE Křtiny area
20082008Internal
DGP FFWT
Creation of the new subject Brand and account management2009
2009
FRVŠ
DMT FBE
Creation of the new subject Marketing strategy and planning2010--FRVŠM. SoučekDMT FBE
Creative systems of growing of plums (QD 1408)
2001
2004
NAZV
DPTHP FH
Criteria of wind erosion expansion on heavy clay soils and possibilities of its limitation with biotechnological control measures (QH82099)
2008
2012
NAZV
J. Kozlovsky DufkováDLE FA
Crossing (148/2004)
2004
--
FRVŠ
DATPT FA
CSN 94 0412 Storage Furniture - Technical Requirements (UNMZ č. 91/0011/10 )
2010
2011
Other
IF FFWT
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů
2013
2016
OtherDMA FBE
Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods. (91B028)
2009
2013
NAZV
A. NěmcováDPTHP FH
Current stage and trends of development of forests in cultural landscape (526/03/H036)
2003
2007
GAČR
DFBDG FFWT
Cyril and Methodius Route for Developing Cultural Activities and Cultural Tourism (22410120061)20142015
OP
DL FRDIS
Cytokinins and auxins in regulation of plant development (GV206/96/K188)
1996
2001
GAČR
FA
Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)
2014
2015
Foreign edu.
DMA FBE
Czech celebrities of research and cultivation in the branch of decorative and fruit plants in the 20 th century (LP01032)
2001
2002
RP
FH
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkFBE
      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)20052011TS VZM. SojkaDE FBE
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
2005
2011
eTS VZM. SojkaDE FBE
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)2005
2011
eTS VZDE FBE
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011
eTS VZ
DE FBE
20052011
TS VZ
P. Žufan
DMA FBE
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)2005
2011
eTS VZ
DMA FBE
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011eTS VZDMA FBE
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)
2005
2011eTS VZDMA FBE
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
2005
2011
eTS VZV. KašparovskáDF FBE
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)2005
2011
eTS VZ
DAT FBE
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)2005
2011
TS VZ
DMT FBE
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)20052011
eTS VZ
DMT FBE
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)
2005
2011
eTS VZ
DMT FBE
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)2005
2011
eTS VZ
DI FBE
2005
2011Akt eTS VZDI FBE
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)2005
2011
Akt eTS VZA. Motyčka
DI FBE
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
I. Rábová
DI FBE
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZM. MišovičDI FBE
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011
Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
20052011Akt eTS VZDI FBE
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011Akt eTS VZV. KonečnýDI FBE
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)
20052011Akt eTS VZM. Pokorný
DI FBE
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
2005
2011
eTS VZ
DMT FBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011
TS VZ
DRBE FRDIS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZ
V. Bečvářová
DRBE FRDIS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)20052011eTS VZ
DL FBE
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZP. Syrovátka
DRBE FRDIS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011eTS VZK. Vinohradský
DRBE FRDIS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)2005
2011
TS VZL. Grega
DBE FBE
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
L. GregaDBE FBE
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)2005
2011
eTS VZ
DL FBE
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
2005
2011
eTS VZ
DSOA FBE
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)20052011
eTS VZ
DBE FBE
Czech Garden Art and Lansdcape Architecture in the Context of European Development (DG16P02H053)2016
2020
MKD. WilhelmováDGLA FH
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)2017
2020
RP EK
DFES FFWT
Czech Terra. (SP/2D1/93/07 )
2007
--
Other
P. Čermák
FFWT
Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3) (SP/2d1/93/07)
2007
2011
Other
IFE FFWT
CzechCarbo - the study of carbon cycling in terrestrial ecosystems of the Czech Republic in relations to European project CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)2003
2007
Other
DGP FFWT
20102011OtherIF FFWT
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)2010
2013
OtherB. Krška
DFG FH
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
OtherS. Formánková
DMA FBE
2018
2019
IGA
DTS FRDIS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím
20172018
IGA
DTS FRDIS
Česko-slovenské přeshraniční mobility
2015
2015MMRM. Lörinczy
DMA FBE
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)
2007
2007
FRVŠ
FA
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)20062006
FRVŠ
T. VítězFA
Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí (216)
2003
--
RP
P. Máchal
MENDELU
2008--
Other
J. PacovskýIF FFWT
ČSN EN 716-2Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods
2008
--OtherJ. Pacovský
IF FFWT
ČSN 91 3001 - Garden furniture
2007
2008
OtherIF FFWT
Čtyřletý bakalářský obor ZAKA2005
--
RP
P. KučeraDPDM FH
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021
IGA
Z. PatočkaÚHÚLAG FFWT
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
2009
2009
RP
DVGF FH
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012IGAP. DavidDAT FBE
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAP. David
MENDELU
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGA
DAT FBE
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot
2014
--
IGA
DAT FBE
2005--OtherL. HanušFA
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
20042004
FRVŠ
FA
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010
--
IGA
N. NajmanDE FBE
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2014
2016
TAČR
DSOA FBE
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)2015
--
TAČRD. HampelDSOA FBE
Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)
2012
2013
TAČRJ. JanováDSOA FBE
20062006
Other
M. Šťastná
DLE FA
Decomposition in the mountain forest
2007
--
IGA
FFWT
Decomposition rate in floodplain forest
2007
2009
IGA
IFE FFWT
Defectoscopic quality assessment of technical and organic materials (IGA TP6/2017)
20172018IGAP. Dostál
DATPT FA
Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)
2012
--NAZVUAPMV FA
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí
2013
2013IGAJ. JandákMENDELU
Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)
2013
2013
IGAUAPMV FA
Degradation of welded joints
2015
2015
IGA
DATPT FA
Degradation rate of natural forest soils during last 70 years, out of the influence of local pollution resources.
2006
2006
IGAJ. Houška
DGP FFWT
Degraded land rehabilitation as a base of sustainable management of natural resources in Awassa Zuriya Woreda
20142016Other
DFBDG FFWT
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)
2016
2017
IGA
D. HübelováDASD FRDIS
Demonstration of Soil properties on selected sites of TFE within Pedology training
2009
2009
Internal
DGP FFWT
Dendroecology of Mediterranean oak coppice woodland growing in Cyprus (LDF_VP_2020035)20202021
IGA
P. Maděra
DFBDG FFWT
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006
IGADFBDG FFWT
Dependence of cholesterol, fatty acid, total lipid and protein content in chicken meat on grown intensity and nutrient ratio in the diet (GA525/97/0095)19971999GAČRT. Komprda
FA
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--IGAS. KapounekDF FBE
design and development of unique planar composite elements of wood-based flooringfor sports and theatre space (TH02020984)
2018
--
TAČR
DWPT FFWT
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
20162016IGA
DI FBE
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGA
DI FBE
Design and implementation of CSS framework in preprocessor Stylus
20172017
IGA
MENDELU
Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011)
2011
2011
IGAR. KizekDCB FA
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus
2016
2016
IGAT. Nečas
DFG FH
Design of exterior furniture with use of HPL (high pressure laminate) and wood with eliminate of construction metal elements2018
2018
IGA
IF FFWT
Designing of breeding programmes for dairy sheep with special impact on morphological characteristics of udders. (QH91271)2009
2011
NAZV
DAB FA
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)
2011
--
GAČR
P. MazuraDMBR FA
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)20172017IGAF. OstřížekDI FBE
Detailed mapping of QTLs in the pig by means of microsatellites and through comparative positional candidate gene approach (GA523/99/0842)
1999
2001
GAČR
J. Dvořák
FA
Detecting physical fields' movement of inbuilt timber in wooden houses of non-permanent use (41/2007)
2007
--
IGA
DWS FFWT
Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)
2002
2005
GAČR
A. KnollÚMFGZ FA
Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
ÚVZP FA
Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs (GA523/99/P043)
1999
2001
GAČRA. KnollFA
Detection of genotype of two genes and its associations with parameters of quality of veal meat (FRVŠ MŠMT 2453/2005)20052005
FRVŠ
DAB FA
Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)
2006
2008
GAČR
ÚMFGZ FA
Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007)
2007
2007IGA
DBPP FA
Detection of thiols coumpounds and nitric oxide in biological material (1740/G4)
2007
2007
FRVŠ
R. Kizek
FA
Detection of Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) phages by High Throughtput Sequencing (HTS) (IGA-ZF/2020-DP008)2020
2020
IGA
A. EichmeierMIGPB FH
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
2015
2017
OtherDFPGM FFWT
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
20042004FRVŠ
ÚMFGZ FA
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
2006
2006
OtherJ. ZehnálekFA
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
2019
2019
IGA
DFPGM FFWT
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013
IGADBPHP FH
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny2011
2011
IGA
UPSRR FA
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009
IGAR. PokornýUPSRR FA
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
--
IGA
J. Tippner
DWS FFWT
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
2019
IGAJ. TippnerDWS FFWT
Determination of L-ascorbic acid by HPLC method (TG0001)
2005
2005Internal
DFT FA
Determination of limits and assessing the risks in using the wood-producing function of forests in specially protected regions according to categories of protection (SE/610/2/00)
20002001
Other
J. SimonFFWT
Determination of main parameters of infiltration capacity of soils with contrasting physical properties with respect to the formation of runoff in small catchments
2012
--
IGA
DLM FFWT
Determination of mercury species in sediments (GAČR 525/06/P143)
2006
2008
GAČR
V. Kubáň
FA
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
2019
2019IGAR. Pokorný
DFES FFWT
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)20192019IGAR. PokornýDFES FFWT
Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174)
2003
2005GAČRDCB FA
Determination of the actual values of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic (QJ1530181)
2015
2018NAZV
UPSRR FA
DETERMINATION OF THE AGROCLIMATICAL NICHE OF THE EUROPEAN CORN BORER (16/2006)2006
2006
InternalE. Svobodová
FA
2002
2002
FRVŠ
DLE FA
Determination of tractor's engine load in relation to the COST 356 project EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport (TP 3)
2010
2011IGA
DATPT FA
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. VítězDAFEE FA
Detoxification of quaternary isoquinoline alkaloids in-vitro and in-vivo, biological activity of their metabolites (GA ČR 525/07/0871)
2007
2011
GAČRV. KubáňFA
Detremination of physical and mechanical properties of subfossil oak wood
2008
--IGA
DWS FFWT
Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring (TA04021389)20142017TAČR
DGPP FA
Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)
20172020Foreign edu.
DMA FBE
Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context (DERREG)
2009
2011
RP EKA. VaisharDLE FA
Developing Landscape Architecture Research Teams
2009
2012
OPP. ŠimekDPDM FH
Developing of the Low-Energy Technologies of Plant Production (QF 4080)20042007NAZVDATPT FA
Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008OPP. SalašDBPHP FH
Development and harmonisation of education at Mendel university Brno to the european standards (MŠMT 90/2007)
20072007
RP
MENDELU
2003
2003FRVŠM. Šťastná
DLE FA
Development and manufacture of forestry machinery for logging and woodtransport of small class focused on the ecology2012
2014
MPO
J. Neruda
DE FFWT
Development and manufacture of forwarder with a special emphasis on environmental cleanliness of works and efficient biomass processing in forestry (TA04020087)2014
2017
TAČRJ. Neruda
DE FFWT
Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100)
2013
--
NAZV
J. Skládanka
ÚVZP FA
Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA)20152016
Smluvní výzkum
T. VyhnánekDBPP FA
Development and testing of the methods for assesment of drought climatology and prognosis of meteorological drought in CR and selected areas of the USA (ME 844)
20062009
Other
Z. ŽaludFA
Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE)
2014
2015
Smluvní výzkum
DBPP FA
2009
2012
GAČR
R. SotolářDVV FH
2014
--Other
MIGPB FH
Development of BRO-maximizing equipment for biogas conversion using a CO2 conversion catalyst and subsequent thermochemical treatment of waste material (FW01010461)20202023
TAČR
DAFEE FA
Development of commercial geographical information system for Android platform
2013
2015Smluvní výzkumD. ProcházkaDI FBE
2012
2015
RP
R. Pokluda
DVGF FH
Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR
20182019TAČRJ. ČechováMIGPB FH
2005
2008
NAZVV. SmutnýDGPP FA
Development of growing nectarines and peaches in Czech republic conditions (QF3207)2003
2007
NAZVI. OukropecFH
Development of innovated particle board with imprinted density
2014
2014
IGA
DWS FFWT
Development of laboratory analysis of quality vegetable and animal foods (202/2007 A)
2007
2007
FRVŠ
DFT FA
Development of methodology for routine chromatographic determination of formaldehyde using "headspace" technique in adhesives and composite materials following the application of use for the manufacture of glued wood-based materials (LDF_VT_2015_018)
20152016IGA
DWS FFWT
Development of methods of drought predictions and flood situations on the ground of infiltration and retention characteristics of soil in the CR (1D/1/5/05)
2005
2007
Other
J. Rožnovský
FA
Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010)
20102010
FRVŠ
DBPP FA
Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)
2014
2016
GAČR
DCB FA
Development of new materials suitable for 3D printing with antimicrobial properties (3D ANTIMICROB) (LTC18002)
2018
2020
Other
J. Sochor
DVV FH
Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)
20072011NAZVJ. MarešÚZRHV FA
2003
2007
NAZVB. Krška
DFG FH
Development of new soil substrates based on sorbents of nutrients for forestry purposes
2017
--
IGA
DGP FFWT
Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)
2003
--
NAZV
P. Spurný
ÚZRHV FA
Development of physiological laboratory for horticultural education (1531/2007)
2007
2007FRVŠR. Pokluda
FH
Development of project education in horticultural subjects (73/2009)
2009
2009FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and Enology (IN5150281)
2015
--
RPJ. Balík
DPTHP FH
Development of the laboratory for evaluation of fyziological processes in Horticulture teaching. (1531/2007)
2007
2007FRVŠ
DVGF FH
Development of the laboratory for evaluation rheological properties in practice of the cereal technology (812/2009)
2009
2009
FRVŠ
DFT FA
Development of the methodology of temperature variation on surface finish quality including testing of pilot samples Development of methodology for determination of degree of cure of surface treatments2016
2016
Smluvní výzkum
D. Tesařová
IF FFWT
Development of the newly Environmental Programme (212)
2004
2004RPJ. KotovicováDLE FA
Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276)
2003
2006
NAZV
DMA FBE
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG
2016--
Other
DLM FFWT
2012
--
OtherR. Kizek
DCB FA
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939
2014
--IGAP. SedlákDATPT FA
Diagnostics and methods of protection against quarantine and other economically important pathogens of fruit and leafy vegetables (QH71229)
2007
2011
NAZV
UPSRR FA
Diagnostics methods for plant healt care (2304/2009)
2009
2009
FRVŠ
UPSRR FA
Diameter increment of Norway spruce in relation to photosynthetically active radiation absorbed by stand. (526/06/0033)
2005
2005GAČRIFE FFWT
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011
NAZV
F. Toman
DLE FA
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (GA201/07/0145)2007
2009
GAČRDM FFWT
20042006GAČRDM FFWT
Differences in anatomical elements of coppice and high forest stand (LDF_VP_2019031)2019
2020
IGA
J. UrbanDFBDG FFWT
Different ways of vineyard greening and management and their influence on reduction of soil erosion and quality of production. (TA04020464)
2014
2017
TAČR
P. PavloušekDVV FH
Differential and difference equations on time scales III (GAP201/10/1032)
2010
2014GAČR
DM FFWT
Diffusional limitation of proteolysis in soil
2013
2013
OtherP. Formánek
DGP FFWT
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)20092009
Other
DOH FH
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)2010
2010
Other
ISI CUD
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)2009
2009
FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)
2010
2010
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin2006
2007
FRVŠUPSRR FA
Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)
2002
2002
FRVŠ
Z. SládekÚMFGZ FA
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
2008
2008
FRVŠ
DFBDG FFWT
Dissemination dissertation about leptin gene (LEP) of Sus scrofa population on Czech republic (3FR1349/2003)20032003FRVŠ
DFPGM FFWT
2002
2002
FRVŠM. Ernst
DFPGM FFWT
Diversity and functional analysis of soil microbial communities in terrestrial ecosystems polluted by persistent organic pollutants (POPs) (GA526/98/1147)
1998
2000
GAČR
FA
Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape
2013
2013
IGA
ÚZRHV FA
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016IGAÚZRHV FA
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)
2001
2004
NAZV
IFE FFWT
DNA microsatellite analysis of genetic diversity in captive populations and breeding management of Elaphurus davidianus. (PostDoc)
20082010
GAČR
M. ErnstDFPGM FFWT
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
2011
2014
NAZV
ÚMFGZ FA
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
2018
2018
IGADI FBE
Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)2009--
IGA
DI FBE
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009--
IGA
DI FBE
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012
--
IGA
P. Svoboda
DAT FBE
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
20072009GAČRD. NerudováDAT FBE
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy
2014
--
IGA
A. VeverkováDAT FBE
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)20102010GAČR
DAT FBE
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
2005
--
Akt eTS VZJ. Rožnovský
DGPP FA
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
19951997
Other
Z. Žalud
DGPP FA
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny20012001
Other
P. Kupec
DLM FFWT
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
2003
2003
FRVŠIFE FFWT
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠDFPGM FFWT
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013
--
IGA
V. OndroušekDI FBE
Douglas fir – the most important introduced species in multifunctional and sustainable forest management (QG60063 )
2006
2009
NAZV
P. KantorFFWT
Dovetail joint optimalization of Construction and CNC fabrication (IG490411)
2009
2009IGA
IF FFWT
Drobné sakrálne objekty v krajine
2008
2008
IGA
DGLA FH
Drought and water balance assessment and its effect on agricultural crops in semi arid regions of Austria and Czech Republic
2006
2007
Other
Z. ŽaludFA
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004
Other
Z. Žalud
DGPP FA
Drought Risk Assessment in Austrian and Czech Agriculture (2003/3)2003
2004
OtherFA
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
20112012
IGA
E. HrudováUPSRR FA
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGAUPSRR FA
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
2012
2014
IGA
DFPGM FFWT
Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management
2012
--
TAČR
ÚZRHV FA
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--
IGA
DE FBE
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015--
IGA
R. Gebauer
DFBDG FFWT
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGA
DFBDG FFWT
Dynamic sitting solution developement within aplication of furniture proceeding technologies - The chair for administrative workplace (IG470441/2102/442)
2007
2008
IGA
IF FFWT
Dynamical mechanical properties of wood (GA106/99/1703)
1999
--
GAČR
J. BucharFA
Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)
2014
2014GAČR
DENR FRDIS
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi20082008GAČR
FA
Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)
2007--AKTIONB. Brzobohatý
DMBR FA
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGA
DFES FFWT
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd2016
2018
IGA
DFBDG FFWT
2011
2011
IGAV. LázničkaÚPK FH
Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)
2003
2005
GAČR
MIGPB FH
Early selection of peach genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (QD1157)
20012005NAZV
FH
2009
2010OtherA. Vaishar
DLE FA
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)
2007
2011OtherI. VyskotFFWT
Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species composition (GA526/99/1302)
1999
--
GAČR
DFES FFWT
Ecological stability and production of mixed forest stands with spruce (Picea abies) in uplands - the competition analysis (GA526/00/P059)
2000
2002
GAČRP. JelínekFFWT
Ecological Surface Finishing (FI-IM4/220)
2007
2009
MPOD. TesařováFFWT
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
2012
2015OtherDF FBE
Ecophysiological response of teak on thinnings2014
2014
IGA
DFBDG FFWT
Education for research
2009
2012
OPMENDELU
Education in tourism management
2009
2012
OPDMT FBE
Education upgrade by Isolation Techniques Workshop for students at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (2385/2007)20072007
FRVŠ
K. SvobodováFA
Educational Material "Peats - Utilization and Protection of Deposits" (1137/2009/F6/d)20092009FRVŠ
DGP FFWT
Educational Sector Staff Placement (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
Other
DFBDG FFWT
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)2011
2015
OPDCB FA
e-Farmer Content2005
--
Other
MENDELU
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)
2012
--
Other
R. Kizek
DCB FA
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGAL. DobrovolnýDFES FFWT
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
2011
2011IGAS. Kapounek
DF FBE
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
2009
2011
NAZV
J. Křen
DGPP FA
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
2011
2014
NAZVM. Borkovcová
ÚZRHV FA
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat2012
2012
IGA
ÚVZP FA
Effect of active management intensity on biodiversity of araneofauna in protected areas of lowland forests
2019
2019IGAO. KošuličDFPGM FFWT
2017
2018
IGA
DATPT FA
Effect of age on the retention of iron in chickens with different growth intensity (IG 13/2004)
2004
2004
InternalE. MrkvicováÚVZP FA
Effect of age, sex, growth intensity and diet composition on cholesterol and fatty acids content in turkey meat (GA525/00/0306)20002002
GAČR
T. Komprda
FA
Effect of application of phytohormones on the concentration of phytoplasma ESFY in infected plants of genus Prunus20172017
IGA
T. KissDFG FH
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings
2017
2017
IGA
P. SalašDBPHP FH
2017
2018
IGA
L. Úradníček
DFBDG FFWT
Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.
2008
2011
GS LČR
DFBDG FFWT
Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries
2010
2010
Other
DBPHP FH
Effect of exogenous application of selected morphoregulatores on the phenotype of Cannabis (IP 2/2016)
2016
2016
Specifický
T. VyhnánekDBPP FA
Effect of fluoranthen on nutritional value of plant products
20092011NAZVR. Pokluda
DVGF FH
Effect of chlorophyll and carotenoids on seed germination (IGA_AF_ IP_2017/065)20172017
IGA
T. VyhnánekDBPP FA
EFFECT OF IN VITRO MANIPULATIONS AND THERMOTHERAPY-INDUCED STRESS ON GENETIC AND EPIGENETIC CHANGES IN THE GENOME OF GRAPE VINE (Vitis vinifera L.) (COST akce 858, č. OC116)20062009FRVŠM. Pidra
MIGPB FH
Effect of microorganisms and substrates on cucumber grown in hydroponic system (IG570501)2007
--
IGA
M. Ewis AbdelazizDVGF FH
Effect of mixture on the development of tree species composition, structure and biomass (LD14063)20142017
RP
V. Hurt
DFES FFWT
Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)
2015
2015
IGA
ÚMFGZ FA
Effect of organic acaricides on honey bee microflora
2014
2016
GAČR
A. Přidal
ÚZRHV FA
Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)
2014
2014
IGA
ÚMFGZ FA
Effect of sex, growth intensity, nutrient ratio in the diet and heat treatment on cholesterol, fatty acids, crude fat and crude protein contents in fish meat (GP525/01/P078)
2001
2003
GAČR
FA
Effect of soil improvement treatment to the tree stability (LDF_VP_2020020)
2020
--
IGA
FFWT
Effect of stress on ecophysiology, xylem anatomy and xylogenesis of a Scots pine (COST LD13017)
20132015
Other
J. UrbanDFBDG FFWT
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)
2008
2010GAČRM. TrnkaDGPP FA
Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)
2013
2013
IGA
DFT FA
Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages
20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Effect of weed control on growth-rate and its efect on ungulate browsing (35/2013)
2013
2014IGAP. ČermákDFPGM FFWT
Effectiveness of the community treatment of drug addiction in cross-cultural perspective (3/2015)
2015
2015
IGA
DL FRDIS
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)
2014--
IGA
DFPGM FFWT
Effects of different straw management on weed infestation of fields. (GP521/01/D078)
20012004GAČRDGPP FA
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)
2017
2017
IGA
DAFEE FA
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)
20172017IGA
DAFEE FA
Effects of liming on soil biochemical properties under Norway spruce monocultures in the Rájec-Němčice ecosystem station (Drahanská vrchovina Highland)
2016
2017
IGA
V. VranováDGP FFWT
Effects of liming on the soil and epigeic fauna in the pollution-damage zone of Krušné Mts.
2007
--IGAR. ValováFFWT
Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)2019
2019
IGAA. Přidal
ÚZRHV FA
Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)
20162016IGADAFEE FA
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures
20192020
Other
Z. Havlíček
ÚMFGZ FA
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
Specifický
DRBE FRDIS
Efficiency Verification of Seed-treated Insecticides and Insecticides Application on European Corn-borer in Maize
2014
2014
Smluvní výzkum
DGPP FA
Efficiency Verification of Seed-treatment Insecticides and Fungicides in Sugar Beet
2014
2014
Smluvní výzkum
DGPP FA
Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)
2006
--
IGA
M. Dorée
DF FBE
Efficient use of soil productivity by site specific crop management
2016
2018
NAZVV. Lukas
DGPP FA
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGAP. SalašDBPHP FH
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013
--
IGA
R. GebauerDFBDG FFWT
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999
--
NAZV
P. KantorDFES FFWT
Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)
2008
2010
NAZV
UFEK
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2010--NAZVM. Lichovníková
DAB FA
Ekologický výkrm kuřat v ČR
20092009NAZVM. LichovníkováDAB FA
Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019
IGA
DFPGM FFWT
Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)
2004
2004IGAS. Miškolci
DBE FBE
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)20042004IGAJ. Jánský
DBE FBE
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
2001
2001
F. Kalousek
DFFPP FFWT
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
20052005IGAJ. Lenoch
DFFPP FFWT
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGA
DFFPP FFWT
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)
2011
2012
FRVŠDFFPP FFWT
Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059)
2002
2004GAČRDMA FBE
Elasto-plastic material model of wood based composite
2014
2014IGAJ. TippnerDWS FFWT
E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
2007
2008
OPP. ŽufanFBE
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)
2006
2006FRVŠE. VávrováDF FBE
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012
FRVŠ
J. Holoubek
DSOA FBE
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012
FRVŠ
DSOA FBE
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008
FRVŠ
DSOA FBE
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006--
FRVŠ
FBE
Electronic information resources from technology and applied sciences fields for research (VZ09003)
2009
2011
RP
V. SvobodováISI CUD
Electronic sharing of digital geospatial data of the University Forest (IGA 1/2005)2005
2005
IGA
DGT FFWT
2012
--
OtherR. Kizek
DCB FA
Elektronická databáze zahradnických informací
2009
2010
FRVŠ
DVGF FH
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
20172019
TAČR
DFES FFWT
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006
Other
ÚVZP FA
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020GS LČRK. HouškováDFES FFWT
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)
20042007
NAZV
P. Zemánek
FH
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)20032005
GAČR
V. Kubáň
DCB FA
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues
2016
2020
OP
DHM FH
Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system20192021
GAČR
Z. Heger
DCB FA
Energy balance of spruce monoculture and its relationship to productional processes (IGA LDF 10/2013)
2013
2015
IGA
IFE FFWT
Energy consumption optimalization of timber building with regard to joiner`s products (IGA 56/2013)
2013
--
IGADWPT FFWT
ENFORS:European Network for long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (COST Action E25)
2001
2005
Other
IFE FFWT
2011
2011
IGA
DATPT FA
Enhancement of PhD thesis by study of the other candidate genes in pigs (239/2005)
20052005FRVŠ
FA
Enhancement of the expert capacities and strategic collaboration in sustainable development of natural resources in Arabia and East Africa
2010
2011
OtherDFBDG FFWT
2002
2005
Internal
DI FBE
Enhancing IT faculty infrastructure in frame of enhancing conception of university IS (220/2005 - 1e)2005
2005
RP
IIS CUD
Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)20032007
GAČR
T. Urban
ÚMFGZ FA
Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)
20072007Foreign edu.A. Salašová
DGLA FH
Enlarging of technical capacities and strategic collaboration in sustainable management of wooden plant resources in drylands of eastern Africa and Arabia.
2010
2010Foreign edu.P. Němec
DFBDG FFWT
Enotourism as a sustainable adaptation strategy for small farmers In the Czech Republic and Chile (FRRMS_IGA_2017/011)
2017
2018IGADTS FRDIS
Ensuring of public interest in forest policy by means of different approach to laying down of rights and liabilities of particular groups of forest owners (GA402/00/P060)
2000
2000
GAČR
FFWT
Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (205/08/0926)
2008
2011
GAČR
DWS FFWT
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--
IGA
DL FRDIS
Enzymatic hydrolysis of tannin by Aspergillus niger to improve beech wood durability (LDF_VP_2020046)
20202021
IGA
DWS FFWT
Equipment for new hydropedological laboratory (419)
2006
2006
FRVŠ
M. Šťastná
DLE FA
Equipment of teaching laboratory of paints , adhesives and plstics (SPP FR 450571)
2005
2005
FRVŠ
D. Tesařová
IF FFWT
Erosion control and eco-stabilisation effect of green infrastructure in the landscape
2015
2018
NAZVJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
ESPIRE (OE144)
2003
2004
Other
UFEK
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)
2018
2019OtherDFPGM FFWT
Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)
2013
2013
AKTION
ÚVZP FA
Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)
20092011
OP
DAFEE FA
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015IGAH. Lorencová
DENR FRDIS
Estimation of cover-management factor for potential soil erosion loss calculation in forest enviroment (LDF_VP_2018012)20182019
IGA
A. Bajer
DGP FFWT
Estimation of genetic and environmental component of variance for purpose of adjustment of breeding value estimation (GA523/98/P230)
1998
2001
GAČRJ. KučeraFA
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)2018
2019
IGADFPGM FFWT
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)
2018
2019
IGA
DFPGM FFWT
Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)
2010
2010
Foreign edu.
J. Daňková
DGLA FH
Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)
2007
2007
Foreign edu.
DGLA FH
Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 1980
2009
2009
Other
A. Magni
DGLA FH
EU Access (zahraniční - NL)20042006
Other
DVGF FH
EU as an Actor of Human Security in Kosovo
2019
2019
IGA
V. Đorđević
DTS FRDIS
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009
--
Foreign edu.DF FBE
Eurohort (EU Erasmus)
2007
2007
OtherDVGF FH
Europa Cup Havířov2011
2011
Other
DVGF FH
European beaver (Castor fiber) (bv2009)20082012OtherV. Láznička
DPDM FH
European Forestry Education Network Strenghtening
2014
2016Foreign edu.J. FialováDLM FFWT
European Network for Academic Integrity2015
--
Other
DI FBE
European network of knowledge for Internet supported distance education in sustainable forestry (SE06//B/F/PP-161030)
2007
2009OtherA. SkoupýFFWT
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007
--
Other
FFWT
European Union after Lisbon treaty
2010
--
Foreign edu.J. Ostřížek
DF FBE
Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy
2010
--
IGAJ. KryštofDI FBE
Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers2008
2008
IGA
J. Burgová
DBPHP FH
Evaluation of after-calamity development dynamics of mountains stands forest ecosystems by means of stand structure analysis (526/08/P398)20072007
GAČR
J. SchneiderFFWT
Evaluation of agrobiological characteristics of selected populations of interspecific hybrids of Vitis genus with regard to salubrious fenolic compunds
2010
2010
IGA
M. NěničkaDVV FH
Evaluation of all-society forest functions in the selected part of nature park Český les (2807/2005)2005
2005
FRVŠJ. FialováDLM FFWT
Evaluation of alternative techniques for determination of water budget component in water limited, heterogenous land-use systems (EVK1-CT-2000-00079)
2001
2004OtherIFE FFWT
Evaluation of bids in public procurement
2018
2018
IGAL. LacinaDL FBE
Evaluation of bioproduction at vegetable technologies (2215/2007)
2007
2007FRVŠDVGF FH
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠDVGF FH
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007
--FRVŠM. Ewis AbdelazizDVGF FH
Evaluation of current state of forest stands - a groundwork for new afforestation of agricultural land (2994/2005)20052005
FRVŠ
DFBDG FFWT
Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation20142015Smluvní výzkumDPDM FH
Evaluation of Efficiency and Selectivity of Fungicides in Grapevine
2014
2014
Smluvní výzkumDGPP FA
Evaluation of ergonomic characteristics between rotating and fixed booths tested forwarders John Deere E (9510/SV 4120191)2012
--
R. UlrichDE FFWT
Evaluation of factors with influence on spatial distribution of forest vegetation tiers using geoinformatic analysis (IGA 33/2010)
2010
--IGA
DGT FFWT
Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)2005
2005
Other
DLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys
2005
2005
Other
DLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
Other
DLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy20052005
Other
DLM FFWT
2016
2017
IGA
DFPGM FFWT
Evaluation of Impact of Various Fertilizers Applied on Straw of Winter Wheat in Different Soil Tillage Methods
20142014Smluvní výzkum
DGPP FA
Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas
20082011
NPV II
P. Škarpa
UAPMV FA
Evaluation of nutritious value, quality and utility of selected kinds of vegetables in rational nutrition (EP0960996018)1996
1999
NAZVFH
Evaluation of perspective species of perennial energy crops20102010
IGA
DHM FH
Evaluation of pomological and qualitative traits in plum cultivars Prunus domestica, Prunus salicina and Prunus cerasifera focused on the antioxidant capacity
2017
2017
IGA
DFG FH
Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions
2010
2010OtherÚVZP FA
Evaluation of selectivity and efficiency of tortricid moths pheromone traps from different producers (AF-IGA2019-IP014)2019
2020
IGAH. Šefrová
UPSRR FA
2009
2009IGAA. KozumplíkováDLM FFWT
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background
2009
--
Other
DF FBE
Evaluation of sports performance of the Czech warm-blood horse including breeding value estimation. (GA523/98/P009)
1998
1999
GAČR
FA
Evaluation of the Czech reforestation activities (2006-2010) and planing of forest protection measures in Torres del Paine NP (LDF_VP_2018015)20182019
IGA
P. MaděraDFBDG FFWT
Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems (P504/12/P492)2012
2012
GAČR
IFE FFWT
Evaluation of the effect of temperature and sample preparation on the measurement accuracy of content folders using FT-NIR spectroscopy
20132013IGA
DFT FA
Evaluation of the importance of game damage to the development and yields of sunflower crops and the factors that affect them (LDF_VP_2019014)
2019
2020
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation
2020
2020
IGA
MENDELU
Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation
2020
2020
IGAJ. PodhrázskáFA
Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation
2020
2020
IGA
FA
Evaluation of the Influence of Chronic Accumulation of High Mineralized Groundwater on Ecosystem Chemistry and Character of Herbal Vegetation of Floodplain Forest2021
--
IGA
DGP FFWT
Evaluation of the negative impact of soil degradation processess and possibilities for their restriction - forming bases to fulfill requirements given by the EU proposal of the Directive on soil protection (SP/2E3/172/07)
2007
2009OtherIFE FFWT
Evaluation of the operation of tractor's set consisted from agricultural tractor Claas Axion 850 and semi-mounted plough and cultivator
2014
2014
Smluvní výzkum
F. Bauer
DATPT FA
Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-20132017
2018
MPO
I. BlažkováDRBE FRDIS
Evaluation of the presence and concentration of PPV in plant tissues using rootstocks P.davidiana, Cadaman, Barrier20172017
IGA
DFG FH
Evaluation of the rheological properties of selected semi-solid foodstuffs
2014
2017
GAČR
DATPT FA
Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.20132014IGADFPGM FFWT
Evaluation of Yield Potential Crops in Dry Conditions - Maize, Sorghum and Sunflower
2014
2014Smluvní výzkum
DGPP FA
2017
--
IGAR. TurcsányiDTS FRDIS
ew generation of the storage furniture (63/14)20142014IGA
IF FFWT
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)2010
2011
AKTION
L. StřelecDSOA FBE
Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)20112014OPP. SpurnýDOFA FA
Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)
2009
2009
Other
P. David
DAT FBE
Exibition of medicinal plants Flora Olomouc
2007
--
Other
J. Neugebauerová
FH
Exotic Tourism in the Czech Republic (FRRMS_IGA_2018/001)20182018
IGA
DL FRDIS
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
20122012
Smluvní výzkum
P. KoláčkováUPSRR FA
Experimental and numerical analysis of branch mechanical loading (2017037)
2017
--
IGA
DWS FFWT
Experimental determination of honeycomb joints strength in carcass furniture (16/2012)
20122012
IGA
IF FFWT
Experimental methods in study of behaviour of musical instrument components (37/2006)
2006
2006
IGA
FFWT
2011
--IGA
DWS FFWT
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkumD. MartinovičováDBE FBE
Exploitation millipede (Diplopoda), centipede (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscoidea) bioindication habitat conditions in the forest ecosystems Beskyds. (IGA 2/2010)
2010
2010
IGA
E. Kula
DFPGM FFWT
Exploitation of mobile analytics in core course