Mendelova univerzita v Brně - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 4055

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený : Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.2010--FRVŠR. PoštulkaÚVZP AF
ukončený Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
zamítnutý Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu20112011IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)2007--GAČRA. KučeraÚGP LDF
zamítnutý Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)20162019NAZVJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
řešený Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010--RP EKM. TrnkaÚAK AF
ukončený Aglomerace hnojiv.20022004MPOP. RyantAF
obhájený Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
zamítnutý Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)20092010JinýI. OndrášekÚO ZF
zamítnutý Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
řešený Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOP. RyantÚAPMV AF
obhájený Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)20042004JinýZ. ŽaludÚAK AF
řešený Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016NAZVL. PospíšilováÚAPMV AF
řešený Akční plán pro ochranu geodiverzity20192020JinýA. BajerÚGP LDF
obhájený Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace20092009P. FormánekÚGP LDF
řešený Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu2011--IGAM. LichovníkováÚCHHZ AF
řešený Aktivní protiabrazní konstrukce20152015IGAP. PelikánÚTOK LDF
řešený Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)20152017JinýR. MatulaÚLBDG LDF
obhájený Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)20062006FRVŠD. KudováÚMA PEF
řešený "Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009--JinýŠ. SchneiderÚN LDF
obhájený Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)20152016IGAE. TaterováÚTS FRRMS
ukončený Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákÚAPMV AF
obhájený Akustický detektor stresu rostlin ADOPS20162017TAČRP. DostálÚTAD AF
ukončený ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)20122014TAČRI. MarkováÚEL LDF
ukončený Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
ukončený Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)20102012RP EKI. MarkováÚEL LDF
řešený Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)20152017RP EKI. MarkováÚEL LDF
obhájený Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP AF
obhájený Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
zamítnutý Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováÚTOK LDF
vyřazený Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)20092009IGAV. GrycÚND LDF
obhájený Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)20132013D. ŠafaříkÚLDEP LDF
ukončený Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest20122013JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
ukončený Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o20092010JinýR. MaloÚI PEF
obhájený Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)20082008IGAN. ChalupováÚI PEF
obhájený Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice20182019Smluvní výzkumD. ŠafaříkÚLDEP LDF
obhájený Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)20052005IGAJ. DannhoferováÚI PEF
obhájený Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007JinýM. ŠťastnáÚKE AF
přijatý Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGAM. D. VaverkováÚKE AF
obhájený Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008--JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)20042004IGAJ. DufekÚSO PEF
ukončený Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018Smluvní výzkumV. KupčákÚLDEP LDF
obhájený Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
obhájený Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)20142014IGAP. DostálÚTAD AF
obhájený Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)20032005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
ukončený Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
ukončený Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)20132013Smluvní výzkumA. KnollCEITEC AF
řešený Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)20172017IGAJ. NesibaÚSS FRRMS
obhájený Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )20062006JinýV. KupčákÚLDEP LDF
ukončený Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
řešený Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku2007--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
ukončený Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)20042004IGAP. SyrovátkaÚPE PEF
obhájený Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)20062008GAČRA. KnollÚMFGZ AF
přijatý Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)20132013IGAT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory20082008IGAJ. NerudaLDF
obhájený Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotů20132013IGAP. ZemánekÚZAT ZF
řešený Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)20172018IGAJ. KamlerÚOLM LDF
zamítnutý Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské20072007IGAJ. UrbánekÚMO PEF
ukončený Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)20062007FRVŠL. MerklováLDF
obhájený Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)20072007IGAK. SvobodováÚMFGZ AF
řešený Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)20172018IGAP. MaděraÚHÚLAG LDF
řešený Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)20172018IGAA. DejmalÚND LDF
obhájený Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)19971999GAČRA. KnollAF
obhájený Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)20002002GAČRA. KnollAF
řešený Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)2010--IGAZ. KopeckýÚDT LDF
řešený Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRM. MasaříkÚCB AF
řešený Analýza metylačních změn u rostlin navozených pomocí demetylačních činidel20152016IGAM. BaránekMENDELU
ukončený Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)2000--GAČRJ. PospíchalAF
ukončený Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkumH. FišerováÚBFR AF
řešený Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012IGAR. DudíkÚLDEP LDF
obhájený Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku (10/2005)20052005IGAM. JičínskýLDF
řešený Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)20142014IGAM. KneiflÚHÚL LDF
řešený Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012--IGAF. DařenaÚI PEF
ukončený Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)20072007R. PokludaZF
řešený Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)20152015IGAM. PejchalÚBZ ZF
řešený Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
obhájený Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGAH. VavrčíkÚND LDF
přijatý Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny2019--IGAP. HrůzaÚTOK LDF
ukončený Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním20092009IGAP. HoráčekLDF
vyřazený Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)20062006FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)2010--IGAA. DejmalÚND LDF
ukončený Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS20112011IGAJ. SuchomelÚEL LDF
řešený Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčÚZPET AF
podaný Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009--GAČRF. BauerÚTAD AF
podaný Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010--GAČRT. ŠmerdaÚTAD AF
řešený Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.20132014MMRJ. SuchomelÚEL LDF
obhájený Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)20112012IGAH. VavrčíkÚND LDF
ukončený Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)20162017IGAJ. KamlerÚOLM LDF
přijatý Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )20152015IGAR. LongauerLDF
řešený Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem20192021IGAL. HláskováÚDT LDF
zamítnutý Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů20152017GAČRT. FoltýnekÚI PEF
řešený Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--IGAJ. KamlerLDF
ukončený Analýza socioekonomických dopadů na podnikatelské subjekty v segmentu dřevařských výrobků v kontextu zájmu o posuzování přínosů a negativ plynoucích z certifikované dřevné suroviny20182019IGAA. SujováÚLDEP LDF
ukončený Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)20142015IGAK. KrontorádLDF
ukončený Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed20092009R. PokludaÚZK ZF
řešený Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015--GS LČRP. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017Smluvní výzkumO. KonečnýÚRR FRRMS
ukončený Analýza spotřebitelského chování v segmentu dřevařských výrobků v kontexte zájmu o spotřebu produktů z certifikované dřevné suroviny20172018IGAA. SujováÚLDEP LDF
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce20092009IGAJ. StávkováÚMO PEF
připravovaný Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAJ. StávkováÚMO PEF
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAZ. ToufarováÚMO PEF
řešený Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
řešený      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
obhájený Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce20162016InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)20062006IGAF. DařenaPEF
řešený Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu20172018IGAP. NevrklaÚCHHZ AF
obhájený Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)20122012IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--IGAF. DařenaÚI PEF
obhájený Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017IGAJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
přijatý Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie2007--IGAŠ. StojarováPEF
řešený Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky2013--IGAV. ValaMENDELU
ukončený Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)20132014IGAV. ValaÚLDEP LDF
obhájený Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)20132013IGAD. FaltaÚCHHZ AF
řešený Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekÚND LDF
obhájený Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací20112012IGAJ. HoloubekÚSO PEF
obhájený Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)20012001FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
zamítnutý Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009JinýT. VítězÚZPET AF
připravovaný Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162018SpecifickýJ. KadlecÚT LDF
řešený Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019IGAJ. KadlecÚT LDF
obhájený Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)20012003NAZVJ. StávkováPEF
řešený Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe2008--InterníP. MáchalICV
řešený Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe20082010JinýM. VážanskýOSV ICV
řešený Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
ukončený Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAO. KošuličÚOLM LDF
řešený Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů20172019IGAO. KošuličÚOLM LDF
ukončený Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012Smluvní výzkumM. BaránekMEND ZF
ukončený Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)20102010R. PokludaÚZK ZF
ukončený Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
řešený Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování20172017IGAJ. CahaÚRR FRRMS
ukončený Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)20022002FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
řešený Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--IGAL. PoláčkováÚZAKA ZF
obhájený Animované modely mechanismů lesnické a dřevařské techniky (F1 d 94/2006)20062006FRVŠZ. KopeckýÚT LDF
ukončený Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)20052005FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
řešený Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019RPE. TroppováÚND LDF
řešený Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)20162020JinýJ. SochorÚVV ZF
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)2010--IGAP. BruneckýÚN LDF
řešený Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015--IGAJ. ČuperaÚTAD AF
obhájený Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAL. ZemanÚVZP AF
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. StarobováÚVZP AF
ukončený Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
obhájený Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků20092009IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
obhájený Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.20132013IGAL. StřelecÚSO PEF
podaný Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
řešený Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014--InterníJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)20142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)20072008FRVŠV. DánielLDF
řešený Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. KolomazníkÚI PEF
řešený Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky20132013IGAP. DostálÚTAD AF
řešený Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
řešený Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--IGAV. SolilováÚÚD PEF
řešený Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR2014--IGAO. VeselýÚI PEF
ukončený Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
ukončený Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů20162019IGAL. HláskováÚDT LDF
řešený Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006--IGAM. KloiberLDF
řešený Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)2007--IGAR. KizekAF
řešený Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--IGAA. JanzováÚGP LDF
řešený Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
ukončený Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.20122013IGAD. HampelÚSO PEF
obhájený Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)20032004JinýZ. ŽaludÚAK AF
řešený Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)2003--GS LČRE. KulaLDF
ukončený Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání2007--T. KuťkováÚBZ ZF
řešený Arboristické standardy2011--InterníJ. KolaříkÚND LDF
zamítnutý Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ AF
podaný Aspekty evropské integrace v mezinárodním obchodě a marketingu2009--OPL. StejskalÚMO PEF
řešený Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)20152016IGAN. PomazalováÚSS FRRMS
obhájený Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
řešený Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství20082010GAČRT. LibosvárÚTOK LDF
obhájený Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)20022005JinýZ. ŽaludÚAK AF
ukončený Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice20012001FRVŠP. KupecÚTOK LDF
řešený Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)2003--JinýJ. KolejkaÚGT LDF
ukončený Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami2003--JinýM. TrnkaAF
řešený Audit spokojenosti zákazníka v oblasti cestovního ruchu (GP402/06/P297)2006--GAČRK. RyglováÚMO PEF
řešený Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus20172018IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
řešený Automatizace tvorby eLearningového obsahu2006--IGAR. MaloPEF
ukončený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAM. ŠtenclÚI PEF
zamítnutý Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)20092009IGAJ. WeinlichováÚI PEF
řešený Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014--IGAF. DařenaÚI PEF
přijatý Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)20142014IGAV. TrojanÚBFR AF
řešený Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)20172018IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
přijatý BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012--JinýL. PurchartÚEL LDF
ukončený BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)20002002JinýE. KulaÚOLM LDF
řešený Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (TA04020888)2017--TAČRK. RejšekÚGP LDF
obhájený Bezpecny nabytek CSN 91 010020052006JinýJ. PacovskýÚN LDF
obhájený Bezpečné lůžko juniorů s parametry EU (FD - K3/035)20032006MPOP. BruneckýÚN LDF
ukončený Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)20032005MPOP. BruneckýÚN LDF
ukončený Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005--FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
zamítnutý Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci20022004GAČRI. MarkováÚKE AF
řešený Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )20072012JinýL. JankovskýLDF
zamítnutý Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice20082008NAZVK. CiváňováÚMFGZ AF
řešený Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu20102010IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. KlemšÚBFR AF
řešený Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
obhájený Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)20122015TAČRR. PokludaÚZK ZF
řešený Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009--VZJ. ČermákováÚVZP AF
řešený Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)20072012VZZ. ŽaludAF
řešený Biologické hodnocení20052016JinýV. LázničkaÚPK ZF
obhájený Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)20022005GAČRP. SmutnáÚPŠRR AF
řešený Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)2005--VZP. HanáčekAF
zamítnutý Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek20092011NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
obhájený Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)20032006GAČRP. FormánekÚGP LDF
řešený BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)20122016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013--IGAJ. FryčÚZPET AF
ukončený Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)20142014IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
řešený BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012OPL. HavelÚBFR AF
ukončený Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků20082008IGAP. HoráčekLDF
řešený Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)2005--IGAL. JankovskýÚOLM LDF
obhájený Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlÚZPET AF
řešený BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)20182019TAČRP. DostálÚTAD AF
přijatý Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011VZI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)20112014NAZVM. ČechováÚCHHZ AF
zamítnutý Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností20072007NAZVP. PavloušekZF
zamítnutý Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou20072007NAZVP. PavloušekZF
řešený Blahobyt, Bohatství a Práce pro Evropu (290647)20122016RP EKP. RozmahelVYZC PEF
řešený Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitel (bv2009)20082012JinýV. LázničkaÚBZ ZF
obhájený Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník20082012GS LČRD. VavříčekÚGP LDF
řešený Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická Iniciativa na Západním Balkáně)2017--IGAV. ĐorđevićÚTS FRRMS
ukončený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
obhájený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
řešený Botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření20172017IGAJ. WinklerÚBFR AF
řešený Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005--GAČRR. PtáčekÚF PEF
připravovaný Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)20092013OPR. KizekÚCB AF
ukončený Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)20092011GAČRL. HavelÚBFR AF
řešený Business Intelligence metodami strojového učení2010--IGAV. RukavitsynÚI PEF
obhájený CARBOMONT -- extension to NAS. Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in E u r o p e a n mountain areas20012004JinýP. FormánekMENDELU
řešený CEITEC - Středoevropský technologický institut2011--OPV. ReinöhlCEITEC AF
řešený CEITEC 2020 (LQ1601)20162020JinýV. ReinöhlCEITEC AF
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007JinýB. GrodaÚZPET AF
obhájený Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009JinýT. VítězÚZPET AF
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008JinýB. GrodaÚZPET AF
ukončený Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna20062006J. PejzlÚDT LDF
ukončený Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)20072007J. PejzlÚDT LDF
řešený Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--RP EKM. TrnkaÚAK AF
podaný Centrální dohledový systém MZLU v Brně20072008FR CESNETT. RuprichÚIS CP
řešený Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)20062010R. KizekÚCB AF
obhájený Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)20002004VCP. DvořákÚMBR AF
řešený Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
řešený Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. KizekÚCB AF
zamítnutý Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I20102010OPR. PokludaÚZK ZF
obhájený Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?20142014IGAM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)20122014OPP. KrálÚND LDF
řešený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005--NAZVE. KlimoÚEL LDF
ukončený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)20012004NAZVV. TesařÚZPL LDF
podaný Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.2012--JinýJ. SuchomelÚEL LDF
řešený Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013--IGAS. KapounekÚF PEF
zamítnutý Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce20082011NAZVP. MateiciucováÚVV ZF
obhájený Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)20002000JinýZ. ŽaludÚAK AF
řešený Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPM. TrnkaÚAK AF
řešený Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkumJ. PřichystalÚI PEF
obhájený CONEMDE20102013JinýL. HavelÚBFR AF
ukončený Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
obhájený Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities20112013GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
obhájený Containment of Sharka virus in view of EU-expansion (204429)20082012RP EKB. KrškaÚO ZF
obhájený      Sharka Containment - Mšmt (7E08071)20082012RP EKT. NečasÚO ZF
obhájený CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004JinýH. ŠefrováÚPŠRR AF
řešený Corporate identity jako konkurenční výhoda2006--InterníJ. TurčínkováPEF
zamítnutý CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů20132016JinýS. FormánkováÚMA PEF
obhájený Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit a kulturního turismu (22410120061)20142015OPM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)19962001GAČRS. ProcházkaAF
řešený Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020RP EKI. MarkováÚZPL LDF
řešený Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )2007--JinýP. ČermákLDF
ukončený Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)20072011JinýJ. KulhavýÚEL LDF
obhájený CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)20032007JinýP. FormánekÚGP LDF
řešený Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)20152017GAČRK. RejšekÚGP LDF
řešený Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (GAP402/11/0570)20112012GAČRJ. PoměnkováVYZC PEF
řešený Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152016JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
obhájený Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
obhájený      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)20052011TS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený      02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/02)20052011TS VZP. ŽufanÚMA PEF
obhájený           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)20052011eTS VZE. SvobodaÚMA PEF
obhájený           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)20052011eTS VZR. KučerováÚMA PEF
obhájený           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)20052011eTS VZJ. DudaÚMA PEF
obhájený           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011eTS VZV. KašparovskáÚF PEF
obhájený           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)20052011eTS VZP. SvobodaÚÚD PEF
obhájený      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováÚMO PEF
obhájený           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)20052011eTS VZM. ForetÚMO PEF
obhájený           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZL. KubíčkováÚMO PEF
obhájený           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)20052011eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
obhájený                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)20052011Akt eTS VZM. ŠormÚI PEF
obhájený                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011Akt eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
obhájený                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)20052011Akt eTS VZI. RábováÚI PEF
obhájený                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)20052011Akt eTS VZF. DařenaÚI PEF
obhájený                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
obhájený           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)20052011eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)20052011Akt eTS VZJ. DannhoferováÚI PEF
obhájený                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
obhájený                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)20052011Akt eTS VZV. KonečnýÚI PEF
obhájený                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZM. PokornýÚI PEF
obhájený           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)20052011eTS VZK. RyglováÚMO PEF
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)20052011eTS VZM. JankůÚPHV PEF
obhájený           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011eTS VZP. SyrovátkaÚRPE FRRMS
obhájený           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýÚRPE FRRMS
obhájený           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011eTS VZI. ŽivělováÚRPE FRRMS
obhájený      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZL. GregaÚPE PEF
obhájený           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)20052011eTS VZL. GregaÚPE PEF
obhájený           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZH. PavlíčkováÚPHV PEF
obhájený           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011eTS VZS. HubíkÚPHV PEF
obhájený           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)20052011eTS VZJ. DufekÚSO PEF
obhájený           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)20052011eTS VZJ. JánskýÚPE PEF
obhájený České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)20012002RPV. ŘezníčekZF
řešený České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje (DG16P02H053)20162020MKD. WilhelmováÚZAKA ZF
obhájený Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)20102013JinýB. KrškaÚO ZF
obhájený Česko-Norské partnerství v rámci mobilit (NF-CZ07-MOP-1-0262014)20142015Zahr. vzd.S. FormánkováÚMA PEF
zamítnutý Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)20182018JinýS. FormánkováÚMA PEF
řešený Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele20182019IGAE. TaterováÚTS FRRMS
obhájený Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím20172018IGAE. TaterováÚTS FRRMS
zamítnutý Česko-slovenské přeshraniční mobility20152015MMRM. LörinczyÚMA PEF
ukončený Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)20012003JinýJ. ZelenkaÚVZP AF
řešený Čistota paliv a olejů (IP15/2013)2013--IGAS. KoláčekÚTAD AF
zamítnutý Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)20072007FRVŠT. VítězAF
zamítnutý Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)20062006FRVŠT. VítězAF
vyřazený Člověk a domov – proměny kulturní krajiny20062006GAČRL. RadilováÚZAKA ZF
ukončený Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí (216)2003--RPP. MáchalMENDELU
ukončený ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - Všeobecné požadavky20102011JinýP. BruneckýÚN LDF
ukončený ČSN 91 0412 Úložný nábytek - Technické požadavky (UNMZ č. 91/0011/10 )20102011JinýP. BruneckýÚN LDF
řešený Čtyřletý bakalářský obor ZAKA2005--RPP. KučeraÚBZ ZF
řešený Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu20192021IGAZ. PatočkaÚHÚLAG LDF
řešený Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)20092012OPT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009RPR. PokludaÚZK ZF
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012IGAP. DavidÚÚD PEF
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAP. DavidMENDELU
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAM. BurianÚÚD PEF
řešený Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--IGAP. SemerádÚÚD PEF
řešený Databanka výzkumu ekologického zemědělství2005--JinýL. HanušAF
ukončený Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)20042004FRVŠI. MalýAF
řešený Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--IGAN. NajmanÚE PEF
obhájený Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)20062006JinýM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)20172018IGAP. DostálÚTAD AF
obhájený Degradace motorového oleje používaného v zemědělské technice (IP 14/2011)20112011IGAV. KumbárÚTAD AF
řešený Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012--NAZVM. BrtnickýÚAPMV AF
řešený Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)20132013IGAJ. JandákÚAPMV AF
ukončený Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí20132013IGAJ. JandákMENDELU
obhájený Degradační vlastnosti svarových spojů20152015IGAP. DostálÚTAD AF
řešený Dekompozice v horském lese2007--IGAS. TruparováLDF
obhájený Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)20162017IGAD. HübelováÚDAS FRRMS
ukončený Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie20092009InterníA. BajerÚGP LDF
přijatý Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015IGAR. PokornýÚZPL LDF
obhájený Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006IGAR. MatulaÚLBDG LDF
řešený Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy2014--IGAS. KapounekÚF PEF
obhájený Design nových SSR primerů pro rod Pyrus20162016IGAT. NečasÚO ZF
obhájený Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)19992001GAČRJ. DvořákAF
řešený Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR20152017JinýM. DvořákÚOLM LDF
obhájený Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)20022005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ AF
obhájený Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa (FRVŠ MŠMT 2453/2005)20052005FRVŠD. FaltaÚCHHZ AF
ukončený Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)20062006JinýJ. ZehnálekAF
obhájený Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)20172017IGAA. KnollÚMFGZ AF
ukončený Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)20062008GAČRZ. VykoukalováÚMFGZ AF
řešený Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
obhájený Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)19992001GAČRA. KnollAF
řešený Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)20072007IGAT. VyhnánekÚBFR AF
řešený Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)20072007FRVŠR. KizekAF
obhájený Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGAP. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGAR. PokornýÚPŠRR AF
zamítnutý Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.20092009IGAR. PokornýÚPŠRR AF
řešený Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)20072011GAČRV. KubáňAF
řešený Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
obhájený Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)20092009FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
řešený Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J19392014--IGAP. SedlákÚTAD AF
řešený Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)20072011NAZVJ. VíchováÚPŠRR AF
řešený Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)20072011NAZVF. TomanÚKE AF
obhájený Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (GA201/04/0580)20042006GAČRR. MaříkÚM LDF
obhájený Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (GA201/07/0145)20072009GAČRR. MaříkÚM LDF
ukončený Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III (GAP201/10/1032)20102014GAČRR. MaříkÚM LDF
obhájený Difůzní limitace proteolýzy v půdě20132013JinýP. FormánekÚGP LDF
ukončený Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)20092009JinýP. ŠimekDZF ZF
obhájený Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)20102010JinýV. SvobodováÚVIS CP
obhájený Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)20092009FRVŠA. PavlíkÚMFGZ AF
obhájený Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)20102010FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
ukončený Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. SládekÚMFGZ AF
obhájený Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
obhájený Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)20082008FRVŠA. BučekÚLBDG LDF
obhájený Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)19982000GAČRM. TesařováAF
řešený Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20132013IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna20152016IGAJ. BezděkÚZRHV AF
ukončený Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)20012004NAZVJ. KulhavýÚEL LDF
zamítnutý Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.20142014GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
zamítnutý DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)20082010GAČRM. ErnstÚOLM LDF
zamítnutý DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem20182018IGAP. NetolickýÚI PEF
řešený Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
řešený Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
podaný Dominantní role Agrárních komor Severní Moravy při podpoře aktivního využívání marketingových nástrojů podnikateli ekologického zemědělství, agroturistiky a potravinářského průmyslu.2010--NAZVL. StejskalÚMO PEF
řešený Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin20172017IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
řešený Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy2012--IGAP. SvobodaÚÚD PEF
obhájený Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu20072009GAČRD. NerudováÚÚD PEF
řešený Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu (402/07/0547)20072009GAČRD. NerudováÚÚD PEF
řešený Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014--IGAA. VeverkováÚÚD PEF
řešený Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)2017--IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
zamítnutý Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)20102010GAČRP. DavidÚÚD PEF
řešený Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)2007--JinýM. TrnkaAF
řešený Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)20052007GAČRZ. ŽaludÚAK AF
řešený Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)20062009NAZVZ. ŽaludAF
připravovaný Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--Akt eTS VZJ. RožnovskýÚAK AF
ukončený Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)19992001GAČRJ. RožnovskýAF
obhájený Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997JinýZ. ŽaludÚAK AF
ukončený Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny20012001JinýP. KupecÚTOK LDF
ukončený Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)20172017IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
ukončený Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)20032003FRVŠJ. SuchomelÚEL LDF
obhájený Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
obhájený Doprava a území (2298/2006)20062006FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
řešený Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)2007--JinýF. BauerAF
řešený Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)2014--GAČRP. HanáčekÚBFR AF
řešený Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--IGAV. OndroušekÚI PEF
řešený Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )20062009NAZVP. KantorLDF
ukončený Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)2004--FRVŠE. KulaÚOLM LDF
řešený Drobné sakrální objekty v krajině20082008IGAA. SalašováÚZAKA ZF
ukončený Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)20072011NAZVJ. SuchomelÚEL LDF
ukončený Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)20032005GAČRJ. SuchomelÚEL LDF
obhájený Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004JinýZ. ŽaludÚAK AF
zamítnutý Druhová diverzita a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby: má výškový gradient nějaký vliv?20122012GAČRL. PurchartÚEL LDF
obhájený Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)20182018IGAA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)20112012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům2011--IGAE. SapákováÚPŠRR AF
řešený Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017InterníJ. SzatniewskaÚZPL LDF
přijatý Druhové spektrum patogenů a endofytů v jehlicích borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) a borovice kleče (Pinus mugo) na lokalitách s potvrzenou infekcí Lecanosticta acicola2019--IGAL. JankovskýMENDELU
ukončený Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky20122014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
obhájený Dřeviny České republiky (LP0081)20002001RPL. ÚradníčekLDF
řešený Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)2007--GAČRL. JankovskýLDF
obhájený Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace20092010JinýV. SeberaÚND LDF
ukončený Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)19992004VZP. HoráčekÚND LDF
řešený DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--IGAN. NajmanÚE PEF
přijatý Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"20122014OPŽ. NovotnáÚPK ZF
řešený Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGAR. GebauerÚLBDG LDF
ukončený Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)1999--GAČRJ. BucharAF
obhájený Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie (FRMS - IGA - 2016/013)20162016IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
řešený Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana20102010IGAB. BrzobohatýÚMBR AF
řešený Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)20162017IGAR. PokornýÚZPL LDF
zamítnutý Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)20142014GAČRJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
zamítnutý Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi20082008GAČRA. KnollAF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny2013--IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd20162018IGAR. MatulaÚLBDG LDF
ukončený Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)20112011IGAV. LázničkaÚPK ZF
řešený ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OPR. KizekÚCB AF
řešený e-Farmer Content2005--JinýP. MáchalMENDELU
přijatý Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014--IGAL. DobrovolnýÚZPL LDF
přijatý Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)20142017RPV. HurtÚZPL LDF
obhájený Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě (3/2015)20152015IGAM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize20112011IGAS. KapounekÚF PEF
řešený Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
řešený Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVM. BorkovcováÚZRHV AF
obhájený Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat20122012IGAP. MarešÚVZP AF
obhájený Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)20012003NAZVI. ŽivělováPEF
řešený Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.2014--IGAP. MarešÚVZP AF
řešený Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)20072012OPP. MaradaÚZPET AF
obhájený Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )20102010IGAP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy20142014IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
obhájený Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů (RP )20092010JinýA. VaisharÚKE AF
ukončený Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)1999--GAČRP. KantorÚZPL LDF
ukončený Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--NAZVP. KantorÚZPL LDF
ukončený Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)20072011JinýI. VyskotLDF
obhájený Ekologické povrchové úpravy (FI-IM4/220)20072009MPOD. TesařováLDF
řešený Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)20082010NAZVL. NovákŠLP
ukončený Ekologicky šetrné těžební technologie obnovy horských lesních porostů Španělska a Irska (OE144)20032004JinýP. PřibilŠLP
podaný Ekologický výkrm kuřat v ČR2010--NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
zamítnutý Ekologický výkrm kuřat v ČR20092009NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
řešený Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)20042004IGAS. MiškolciÚPE PEF
ukončený Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)20042004IGAJ. JánskýÚPE PEF
obhájený Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek20012001F. KalousekÚLDEP LDF
obhájený Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb20052005IGAJ. LenochÚLDEP LDF
podaný Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
řešený Ekonomický nebo politický přístup? Je reálný vznik fiskální unie v rámci EU?20122015JinýL. LacinaÚF PEF
zamítnutý Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)20112012FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
řešený Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva20142014IGAJ. TippnerÚND LDF
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)20122012FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh20122012FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
obhájený E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)20082008FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
ukončený E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)20072008OPP. ŽufanPEF
řešený eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně2006--FRVŠA. MotyčkaPEF
řešený Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
ukončený Elektronická databáze zahradnických informací20092010FRVŠA. JezdinskýÚZK ZF
obhájený Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (VZ09003)20092011RPV. SvobodováÚVIS CP
obhájený Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)20052005IGAV. ŽidekÚGT LDF
zamítnutý Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019TAČRI. MarkováÚZPL LDF
ukončený E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006JinýJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020GS LČRK. HouškováÚZPL LDF
řešený Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje2017--TAČRJ. TippnerÚND LDF
ukončený Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)20042007NAZVP. ZemánekZF
ukončený Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
ukončený Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)20132015IGAI. MarkováÚEL LDF
ukončený Energetické parametry biomasy20032007GAČRM. FajmanAF
ukončený ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)20012005JinýJ. KulhavýÚEL LDF
řešený Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému20192021GAČRZ. HegerÚCB AF
řešený Enoturismus jako udržitelná adaptační strategie pro malé vinaře v České republice a Chile (FRRMS_IGA_2017/011)20172018IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezÚTS FRRMS
řešený Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014--IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
ukončený Environmentální koncept ve veřejném prostoru20102010RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
řešený Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)20082011GAČRM. RybníčekÚND LDF
řešený Erasmus síť pro výzkum chování spotřebitele20092012JinýJ. TurčínkováÚMO PEF
řešený ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)2012--R. UlrichÚT LDF
ukončený Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
obhájený EU Access (zahraniční - NL)20042006JinýR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Eurohort (EU Erasmus)20072007JinýR. PokludaÚZK ZF
řešený European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)2007--JinýL. JankovskýLDF
připravovaný Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce20192019IGAL. LacinaÚF PEF
řešený Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010--IGAJ. KryštofÚI PEF
ukončený Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.20132014IGAO. HolušaÚOLM LDF
řešený Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)2009--GAČRR. ŘepkaÚLBDG LDF
obhájený Evropská internetová znalostní síť podporující distanční vzdělávání v oblasti trvale udržitelného hospodaření v lesích (SE06//B/F/PP-161030)20072009JinýA. SkoupýLDF
řešený Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017--IGAR. TurcsányiÚTS FRRMS
řešený Evropská unie po Lisabonské smlouvě2010--Zahr. vzd.J. OstřížekÚF PEF
podaný Evropské sdružení pro akademickou etiku2015--JinýD. DlabolováÚI PEF
podaný Evropské sledování specifických kompetencí v environmentalistice a využívání území (EQF Select)2009--JinýA. SalašováDZF ZF
obhájený Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 201320172018MPOI. BlažkováÚRPE FRRMS
obhájený Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)20102011AKTIONL. StřelecÚSO PEF
řešený Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)20112014OPP. SpurnýDAF AF
obhájený Exotický turismus v České republice (FRRMS_IGA_2018/001)20182018IGAM. HorákÚJKS FRRMS
ukončený Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012Smluvní výzkumP. KoláčkováÚPŠRR AF
řešený Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)2017--IGAJ. TippnerÚND LDF
ukončený Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)20062006IGAJ. TippnerLDF
řešený Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011--IGAV. GrycÚND LDF
řešený Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)20122012IGAK. KrontorádÚN LDF
řešený Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014--Smluvní výzkumD. MartinovičováÚPE PEF
ukončený Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa2007--JinýJ. NeugebauerováZF
ukončený Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20082008JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20082008JinýJ. MartinekZF
ukončený Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava2007--JinýJ. MartinekZF
ukončený Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN20092009JinýJ. MartinekÚBZ ZF
řešený Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana20122014GAČRP. SoučekCEITEC AF
obhájený Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)19971999GAČRP. DvořákAF
řešený Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky (QJ1210258)20122016NAZVJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )20072010GAČRM. PalátÚDAS FRRMS
přijatý FairTax2017--JinýD. NerudováÚÚD PEF
přijatý FairTax2017--JinýD. NerudováÚÚD PEF
obhájený Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)20152015IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
ukončený Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )20172017SpecifickýG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. GláserováÚÚD PEF
řešený Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
podaný Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
obhájený Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie20152015IGAJ. NerudaLDF
zamítnutý Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.20102010GAČRL. PurchartÚEL LDF
řešený Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
zamítnutý Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.20112011GAČRL. PurchartÚEL LDF
řešený Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
řešený Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013--IGAN. HazuchováÚMO PEF
řešený Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014--IGAM. BédiováÚMO PEF
řešený Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
řešený Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--IGAV. KašparovskáMENDELU
řešený Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--IGAJ. LaštůvkováÚF PEF
řešený Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)2006--IGAM. DoréeÚF PEF
obhájený Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně19982002InterníM. ŠormÚI PEF
řešený Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)20112015OPR. KizekÚCB AF
zamítnutý Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)20092011GAČRM. KumštaÚVV ZF
ukončený Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)20092009IGAE. KulaÚOLM LDF
ukončený Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)20042004FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
ukončený Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
obhájený Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)20062006IGAL. StřelecÚSO PEF
řešený Finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích střední a východní Evropy (GA14-28848S)20142016GAČRS. KapounekÚF PEF
obhájený FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )20122013OPT. FoltýnekÚI PEF
zamítnutý Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice20142016GAČRS. FormánkováÚMA PEF
zamítnutý Firemní filantropie malých a středních podniků v zemích V420152016JinýS. FormánkováÚMA PEF
ukončený Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)20062006JinýP. TomšíkÚMA PEF
ukončený Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli20112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
řešený Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl20152015JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 200920092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 201020102010OPJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Flow Analysis (PG97110)19971997FRVŠV. KubáňÚCB AF
zamítnutý Forenzní genomika pro identifikaci zvířat20102012JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Formalizace pravidel pro reporting malých subjektů v retailu2017--IGAO. TrenzMENDELU
obhájený Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)20032003FRVŠH. NetrefováÚI PEF
řešený FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)20132013JinýL. PurchartÚEL LDF
obhájený FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"20122014MPOJ. NerudaÚT LDF
řešený Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech20142014IGAA. JarošováÚTP AF
ukončený Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
řešený Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)2009--GAČRB. BrzobohatýÚMBR AF
řešený Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)2006--VCR. KizekAF
ukončený Funkční integrace struktur lesních porostů19992004eTS VZP. KupecÚTOK LDF
obhájený Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006P. MaradaÚZPET AF
obhájený Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)20072010MPOD. TesařováLDF
obhájený Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)20072007JinýM. ŠimekÚN LDF
zamítnutý Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide20142015RP EKJ. HřebíčekÚI PEF
ukončený Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)19971999JinýV. ReinöhlÚMBR AF
řešený FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)20122015OPL. HavelÚBFR AF
obhájený Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)20082008FRVŠE. HrudováAF
řešený Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
řešený Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)20172018IGAT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)20002004GAČRJ. KulhavýÚEL LDF
řešený Fyzikálně - chemické analýzy půdy2016--Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
řešený Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014IGAJ. GoliášÚPTZP ZF
řešený Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)2005--JinýJ. ČermákÚEL LDF
obhájený Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)19992002NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
podaný G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. NerudováÚÚD PEF
přijatý GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)2012--JinýL. PurchartÚEL LDF
řešený Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)20102012GAČRH. DočekalováÚCB AF
řešený Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)20152017JinýM. RašticováÚPHV PEF
obhájený Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)20152015IGAJ. DudaÚMA PEF
řešený Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)2006--GAČRM. TomšovskýLDF
řešený Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)20092011NAZVL. PutnováÚMFGZ AF
obhájený Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
ukončený Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)20122012IGAL. JankovskýÚOLM LDF
zrušený Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR20092009JinýM. ErnstÚOLM LDF
obhájený Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)20092009IGAA. KnollÚMFGZ AF
zamítnutý Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus20132013JinýP. KaššákÚZK ZF
podaný Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE2011--GAČRV. KašparovskáÚF PEF
řešený Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"2010--JinýJ. UherÚZK ZF
řešený Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"20092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
zamítnutý Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
obhájený Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod20132013IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
ukončený Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
řešený Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)20192021TAČRA. BajerÚGP LDF
obhájený Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)20092009IGAM. KlimánekÚGT LDF
obhájený Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)20042004FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
řešený Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)20152015IGAK. DrápelaLDF
řešený Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)2011--IGAP. KoňasÚND LDF
obhájený Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)20042004FRVŠJ. JanováÚSO PEF
ukončený Geometrie stromu (kmene, větví), - stanovení matematické závislosti při větvení stromu20132014IGAP. HoráčekLDF
ukončený Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)20022002JinýP. TomšíkÚMA PEF
řešený Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace2011--IGAJ. PoměnkováÚF PEF
řešený Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů na úrovni proteomické a růstové odezvy20122016GAČRB. BrzobohatýÚMBR AF
řešený Globální průzkum pití ayahuascy: praktiky, představy a účinky na zdraví a životní pohodu (1545143.3)20182019JinýM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách (FRRMS - IGA - 2016/003)20162016IGAM. HorákÚJKS FRRMS
řešený Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)2009--FRVŠR. PavlačkaÚZAT ZF
řešený Gregarické zimování skákavek (Araneae: Salticidae) v prázdných ulitách suchozemských plžů - možné vysvětlení neobvyklé formy subsociálního chování2018--IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (TR9190091)20192019RPA. VincencOES OIT CP
řešený Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)20092013NAZVR. ŘepkaÚLBDG LDF
obhájený Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)20062008RPJ. BalíkÚPTZP ZF
řešený Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016--MKJ. TippnerÚND LDF
podaný Historické lesa jako kulturní dědictví20162018JinýJ. FialováÚTOK LDF
řešený Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)20122012IGAM. RybníčekÚND LDF
řešený Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)20132016MKA. BajerÚGP LDF
řešený Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)2004--JinýL. AdamčíkÚEL LDF
zamítnutý Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu20062006GAČRR. KučerováÚMA PEF
řešený Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR20142014IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
podaný Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti2007--IGAJ. MalíkováÚZK ZF
podaný Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky20102010IGAM. NěničkaÚVV ZF
obhájený Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA20092009IGAL. HolkováÚPŠRR AF
řešený Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015--IGAV. GrycÚND LDF
obhájený Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)20102010IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
podaný Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru20152015IGAP. KaššákÚZK ZF
obhájený Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
ukončený      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
ukončený      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
obhájený Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les (2807/2005)20052005FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
řešený Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků20182018IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
zamítnutý Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)20122012GAČRL. MenšíkÚEL LDF
řešený Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)20132013JinýL. MenšíkÚEL LDF
zamítnutý Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)20072007GAČRJ. SchneiderLDF
obhájený Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )20152018NAZVT. NečasÚO ZF
řešený Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
řešený      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
řešený      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
řešený      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
ukončený Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně20152015IGAP. BurgÚZAT ZF
řešený Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí2019--IGAA. BajerMENDELU
řešený Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí2019--IGAL. KubalíkováMENDELU
obhájený Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému20092009IGAG. ChládekÚCHHZ AF
obhájený Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)19961997NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)20082008IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)20062006IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova20122012IGAA. SalašováÚPK ZF
řešený Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)2015--GAČRK. RyglováÚMO PEF
podaný Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.2011--NAZVB. KrškaÚO ZF
připravovaný Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách20182018IGAL. LacinaÚPHV PEF
ukončený Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)20072009JinýJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin20092009IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu20102010IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
připravovaný Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)2016--IGAP. KupecÚTOK LDF
připravovaný Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. ZemánekÚZAT ZF
obhájený Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)20052005IGAM. KoželuhÚGT LDF
obhájený Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu20172017IGAT. NečasÚO ZF
řešený Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)20092011NAZVJ. RožnovskýÚAK AF
řešený Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003--NAZVL. GregaÚPE PEF
ukončený Hodnocení rekreačního potenciálu20112012IGAA. SalašováÚPK ZF
zamítnutý Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012MKJ. FialováÚTOK LDF
zamítnutý Hodnocení rekreačního využívání modelového území20132014JinýJ. FialováÚTOK LDF
podaný Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin20142017GAČRV. KumbárÚTAD AF
zamítnutý Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích20072007GS LČRJ. FialováLDF
zamítnutý Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti20092009IGAJ. UherÚZK ZF
obhájený Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)19981999GAČRI. JiskrováAF
ukončený hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů20082008IGAL. ČernušákováÚLBDG LDF
ukončený Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích20092009IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
obhájený Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací20132013IGAE. SolařováÚPŠRR AF
řešený Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky20062007JinýZ. ŽaludAF
řešený Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)20092009IGAR. KlvačÚT LDF
obhájený Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně20052006FRVŠE. SobotkováÚCHHZ AF
řešený Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014--IGAN. HazuchováÚMO PEF
obhájený Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekÚAK AF
ukončený Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky20102010JinýS. HejdukÚVZP AF
obhájený Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)20122012IGAP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)20112011IGAP. SalašÚŠMZR ZF
řešený Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)2010--IGAT. MikitaÚGT LDF
podaný Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny20062006FRVŠI. ČernekLDF
řešený Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa2021--IGAD. JuřičkaÚGP LDF
ukončený Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce20042004IGAV. VeverkaÚZAT ZF
zamítnutý Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
řešený Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)20042007NAZVS. HejdukÚVZP AF
zamítnutý Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie20132013IGAK. ŠustováÚTP AF
vyřazený Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen20052005IGAT. UrbanÚMFGZ AF
ukončený Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu20162016IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
řešený Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje20192019IGAV. SvatošováÚRPE FRRMS
ukončený Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
obhájený Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010IGAM. CupákováÚTP AF
obhájený Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010IGAM. CupákováMENDELU
obhájený Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010IGAM. CupákováMENDELU
řešený Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)20092009IGAZ. HrubýÚHÚL LDF
ukončený Hodnota života v lomech20142014JinýH. CihlářováMENDELU
obhájený Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR (1/2013/591)20132013IGAJ. NečasováÚO ZF
obhájený Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20082008IGAJ. BurgováÚŠMZR ZF
řešený Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015JinýZ. AmbrožováÚZAKA ZF
obhájený Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)20062008GAČRP. KoňasÚND LDF
obhájený Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)19962000RPS. ProcházkaAF
ukončený Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)20022004GAČRP. KantorÚZPL LDF
řešený Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)2009--NAZVP. KantorÚZPL LDF
řešený Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010--OPP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)20092012OPP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní2013--IGAP. SemerádÚÚD PEF
řešený Hospodářské cykly a jejich predikce2012--IGAN. NajmanÚE PEF
řešený Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)20132017GAČRM. TomšovskýÚOLM LDF
řešený HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace20152016JinýM. RašticováÚPHV PEF
obhájený Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)20122013JinýM. ŠťastnáÚKE AF
podaný Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel20102013MPOF. BauerÚTAD AF
řešený Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech20172017IGAM. ZachOEI ICV
ukončený Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR20092009IGAL. JankovskýÚOLM LDF
obhájený Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)20062006FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
obhájený Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)20072009NAZVA. PavlíkÚMFGZ AF
ukončený Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)20092010GAČRR. KizekÚCB AF
obhájený Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.20152015IGAT. KissÚO ZF
přijatý Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019--IGAD. HessÚND LDF
ukončený Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
řešený Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
řešený Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAA. OberleÚND LDF
ukončený Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)20122012Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
obhájený Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )20092009FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013--IGAM. VyklickýÚPHV PEF
vyřazený Chování spotřebitele v EU20082009RP EKO. DufekÚMO PEF
řešený Chování spotřebitele v místě prodeje2013--IGAM. SoučekÚMO PEF
řešený Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)20072010JinýJ. BucharÚTAD AF
řešený Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
připravovaný í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E2012--JinýR. UlrichÚT LDF
obhájený ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech20112012IGAA. MotyčkaÚI PEF
řešený ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
obhájený Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
obhájený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)20102010IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky20162020MKA. SalašováÚPK ZF
podaný Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů2013--NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
zamítnutý Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)20072008IGAJ. RaddováZF
řešený Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji2012--IGAS. RiederováÚPE PEF
řešený Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
podaný Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012--JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice2012--IGAZ. ProcházkováÚMO PEF
řešený Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013--IGAP. ManÚPHV PEF
řešený Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery2011--IGAJ. HubenýÚMO PEF
obhájený Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002JinýJ. MarečekÚZPET AF
řešený Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010--IGAL. ProcházkováÚMO PEF
řešený Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru2011--IGAL. ProcházkováÚMO PEF
řešený Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)20092009IGAE. NevrtalováÚBFR AF
řešený Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)20072011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
řešený Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011--IGAD. MartinovičováÚPE PEF
řešený Identifikace potenciálních obchodních partnerů v České republice pro firmu Hungarian Dairy Research Institute Ltd.20112011L. ProcházkováÚMO PEF
řešený Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR (QK1920124 )20192023NAZVT. NečasÚO ZF
řešený Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene2005--IGAI. JežíškováÚBFR AF
obhájený Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)20062006IGAS. DuškováÚAK AF
obhájený Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)19962000FRVŠE. KlimoLDF
ukončený Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001--GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)20102010IGAR. KizekÚCB AF
zamítnutý IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)20062006JinýP. SalašÚŠMZR ZF
řešený Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)2010--JinýM. TrnkaÚAK AF
řešený Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)20052009JinýV. AdamÚVZP AF
řešený Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech2013--IGAP. SedlákÚTAD AF
ukončený Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label20102010RPA. NěmcováÚPTZP ZF
ukončený Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005RPA. MotyčkaÚI PEF
obhájený Implementace eLearningu v universitním prostředí20042005InterníR. MaloÚI PEF
řešený Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)20122012IGAJ. ČuperaÚTAD AF
obhájený Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU (B-1506)20152015RPM. HorákÚJKS FRRMS
řešený Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015--InterníR. VlkÚŠMZR ZF
řešený Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku20172019Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
obhájený Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)20012002NAZVJ. MarečekÚZPET AF
řešený Implementace strategií Drivers a strategická výkonnost20182018IGAC. Esogwa NwachukwuMENDELU
obhájený Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)20082008IGAP. HaluzaÚI PEF
řešený Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018InterníH. LorencováÚEPZ FRRMS
řešený Implementace vědy a výzkumu do výuky20122015OPM. SvátekÚLBDG LDF
řešený Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011--IGAJ. FejfarÚI PEF
obhájený Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)20122012FRVŠP. HaluzaÚI PEF
ukončený Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)20072007JinýJ. PavlišLDF
řešený Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009--IGAI. RašovskáÚMO PEF
řešený Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009--IGAI. RašovskáÚMO PEF
přijatý Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice20192019IGAD. HübelováÚSS FRRMS
řešený Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
obhájený Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)20132014IGAP. ŠimekÚBZ ZF
obhájený Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003JinýJ. MarečekÚZPET AF
řešený Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016JinýR. GebauerÚLBDG LDF
ukončený Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)2006--InterníP. JadrnáÚZK ZF
řešený Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)20132016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
obhájený Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005FRVŠP. KnotÚVZP AF
ukončený Influence of moisture content on ultrasonic velocity of scotch pine wood (37/2011)20112011IGAP. HoráčekLDF
obhájený Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)20032003RPJ. MarečekÚZPET AF
řešený Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku (MPO ČR FR-TI1/050)20092013MPOP. BruneckýÚN LDF
řešený Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--GAČRR. KizekÚCB AF
připravovaný Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)20152015IGAS. A. DarkwahÚTS FRRMS
obhájený iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)20062006RPJ. KomináckáPEF
zamítnutý Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)20152017JinýJ. FialováÚTOK LDF
obhájený Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)19962000NAZVJ. BednářÚBFR AF
obhájený Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)20142014RPP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně20102010RPP. ŠtěpánkováPPC ICV
ukončený Inovace a rozvoj pracoviště pro praktickou výuku specializovaných předmětů (1242/2011 A/a)20112011FRVŠJ. MartinekÚBZ ZF
zamítnutý Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010NAZVT. VítězÚZPET AF
zamítnutý Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)20112011NAZVT. VítězÚZPET AF
ukončený Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)20002005NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
řešený Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)20122015OPJ. DvořákLDF
ukončený Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)20012002FRVŠI. JančářováÚCB AF
obhájený Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)20062007FRVŠH. FišerováÚBFR AF
obhájený Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)20062006FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
přijatý Inovace cvičení předmětu Genetika rostlin o detekci geneticky modifikované kukuřice (FRVŠ 1686/2008)20082008FRVŠT. VyhnánekAF
ukončený Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)20092009FRVŠA. BajerÚGP LDF
ukončený Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)20042004FRVŠJ. KučerováÚTP AF
ukončený Inovace čalouněného nábytku (OS 470811)20082008P. BruneckýÚN LDF
podaný Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010--FRVŠV. HubačíkováÚKE AF
řešený Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin (QK1920058)20192023NAZVT. NečasÚO ZF
obhájený Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )20152018NAZVT. NečasÚO ZF
obhájený Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))20082008FRVŠM. PöschlÚMBR AF
řešený Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)20172020TAČRP. MaděraÚLBDG LDF
ukončený Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství20092011JinýK. NechutaODOV ICV
ukončený Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012 a trendy pícninářství a krmivářství20122012JinýK. NechutaODOV ICV
obhájený Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)20092009FRVŠR. PokludaÚZK ZF
ukončený Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)20112012FRVŠI. JančářováÚCB AF
ukončený Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)20052006FRVŠI. JančářováÚCB AF
ukončený Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)20032004FRVŠI. JančářováÚCB AF
zrušený Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa20072008IGAJ. KulhavýÚEL LDF
obhájený Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
obhájený Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)20052005FRVŠJ. ZehnálekÚCB AF
ukončený Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty20172017OPA. PřidalÚZRHV AF
obhájený Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)20112012FRVŠM. MusilováÚBFR AF
obhájený Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech20092009FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
podaný Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy2011--FRVŠM. BrtnickýÚAPMV AF
obhájený Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)20112011FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
řešený Inovace lesních lanovek Larix20122014TAČRP. SmolkaVS ŠLP
řešený Inovace metod stanovení dimenzačních parametrů vozovek lesních cest.20092010JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
ukončený Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství20142014InterníM. BaroňÚVV ZF
obhájený Inovace na mléčné farmě Lípa (SV2180381)20182018Smluvní výzkumD. FaltaÚCHHZ AF
řešený Inovace nasazení modelovacího softwaru Prfocessnaut Modeler pomocí technologie cloud computingu. (SV 1150051)20152015Smluvní výzkumI. RábováÚI PEF
obhájený Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce20102010FRVŠS. FormánkováÚMA PEF
obhájený Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)20012001FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
obhájený Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)20032007NAZVT. LošákÚAPMV AF
obhájený Inovace pěstitelského systému třešní. Vyhodnotit pokusné varianty a doporučit nejvhodnější podmínky použití nízko-kyslíkaté atmosféry pro dlouhodobé skladování. (QD 1047)20012004NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
řešený Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)2012--IGAJ. WinklerÚAK AF
obhájený Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
podaný Inovace pěstitelských technologií při integrovaném pěstování zeleniny (IZP06)2007--NAZVK. PetříkováÚZK ZF
řešený Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (1G58038)20052009NAZVR. CerkalAF
řešený Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )20052009NAZVP. RyantÚAPMV AF
podaný Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)2008--FRVŠP. KupecÚTOK LDF
řešený Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny20092009FRVŠP. KupecÚTOK LDF
obhájený Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)20072007FRVŠM. PokornýÚI PEF
řešený Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)20172017InterníT. VyhnánekÚBFR AF
zamítnutý Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření20192019OPA. PřidalÚZRHV AF
přijatý Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)20122012FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)20102010FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
obhájený Inovace praktických cvičení ze zelinářství (122/2004)20042004FRVŠR. PokludaÚZK ZF
přijatý Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)20052005FRVŠM. KlemšÚBFR AF
řešený Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI20152016Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
řešený Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)20112013OPP. HlaďoOSV ICV
ukončený Inovace předmětu "Příslušenství motorových vozidel" (FR270311/1102/228)20072008FRVŠJ. ČuperaAF
zamítnutý Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu20092009FRVŠA. SalašováÚZAKA ZF
ukončený Inovace předmětu cestovní ruch o modul Destinační management (FR150081)20052005FRVŠK. RyglováÚMO PEF
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství20112011FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20092009FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20102010FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
řešený Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
obhájený Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)20052005FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
zamítnutý Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)20102011FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
přijatý Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)20052005FRVŠA. KnollÚMFGZ AF
vyřazený Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)20082008FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)20092009FRVŠV. KocurekÚAK AF
obhájený Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce20112011FRVŠF. DařenaÚI PEF
podaný Inovace předmětu Informační technologie20092011FRVŠR. ŠtorkÚLDEP LDF
obhájený Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)20092010FRVŠT. BadalÚLDEP LDF
přijatý Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)2005--FRVŠJ. FilipÚKE AF
zamítnutý Inovace předmětu Landscape recreology20122012FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
obhájený Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)20032003FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu20032003FRVŠJ. DudaÚMA PEF
zamítnutý Inovace předmětu Marketing I20092009FRVŠM. ForetÚMO PEF
podaný Inovace předmětu Marketing I2009--FRVŠO. DufekÚMO PEF
obhájený Inovace předmětu Marketingový výzkum (1156/2007)20072007FRVŠM. SoučekPEF
podaný Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky2010--FRVŠT. ŠmerdaÚTAD AF
řešený Inovace předmětu Obchodní operace I o modul "Retailing" (1732/2009)20092009FRVŠM. ZábojÚMO PEF
ukončený Inovace předmětu Obchodní operace o modul "Category management" (1231/2006/F5/a)20062006FRVŠM. ZábojÚMO PEF
vyřazený Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)20052007FRVŠV. LázničkaÚKE AF
podaný Inovace předmětu Ochrana životního prostředí (1248/F4a/2007)20062007FRVŠL. HanušAF
podaný Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)2010--FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
ukončený Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)20132013FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
řešený Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz20142014RPT. MašíčekÚKE AF
zamítnutý Inovace předmětu Propagace a média (2163/2007)20062007FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
obhájený Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)19991999FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
zamítnutý Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace20082008FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
podaný Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.20102010FRVŠJ. DudaÚMA PEF
řešený Inovace předmětu sociologie venkova20112011FRVŠK. NovotnáÚKE AF
obhájený Inovace předmětu Softwarové inženýrství 120112011FRVŠO. TrenzÚI PEF
obhájený Inovace předmětu Šlechtění rostlin20112011FRVŠP. SmutnáÚPŠRR AF
obhájený Inovace předmětů "Údržba a opravy strojů" a "Projektování servisních provozů"20142014RPP. DostálÚTAD AF
zamítnutý Inovace předmětu Úvod do GIS20102010FRVŠH. Martinková KuchyňkováÚZAKA ZF
přijatý Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení2010--FRVŠP. MateiciucováÚVV ZF
zamítnutý Inovace předmětu vinařství využitím elektrochemických metod při látkovém složení vína (1102 /2006)20062006FRVŠJ. VeverkaZF
obhájený Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)20092009FRVŠO. TrenzÚI PEF
zamítnutý Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky20102010FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
přijatý Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014--InterníT. KoutnýÚZPET AF
ukončený Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)20062006FRVŠJ. SuchomelLDF
obhájený Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství (241/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
zamítnutý Inovace předmětů zelinářství20112012FRVŠA. JezdinskýÚZK ZF
obhájený Inovace předmětů Zelinářství a Skleníková výroba (1362/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
podaný Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel2010--FRVŠT. ŠmerdaÚTAD AF
obhájený Inovace předmětu Zpracování textů na počítači (FR160131/1638/2006)20062006FRVŠJ. PřichystalPEF
podaný Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)2006--FRVŠP. KotáskováLDF
vyřazený Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin20112012FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Inovace radiobiologické laboratoře (FRVŠ 2415/2005/A/a)20052005FRVŠM. PöschlÚMBR AF
řešený Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)20112013OPL. BrestičováÚI PEF
řešený Inovace studijního programu Ekonomika a management (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)2006--JinýK. RyglováÚMO PEF
ukončený Inovace studijního programu na PEF MZLU v Brně o předmět reklama a komunikace (4FR 190)2004--FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
podaný Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Mediální strategie (2759/2010)2010--FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
zamítnutý Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Public relations (2039/2008/F5/b)20082008FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
řešený Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)20082008FRVŠK. RyglováÚMO PEF
zamítnutý Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení20112011FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
podaný Inovace studijního předmětu Fyzika II20162016RPV. KumbárÚTAD AF
ukončený Inovace studijního předmětu vinohradnictví na Zahradnické fakultě2001--FRVŠP. PavloušekZF
obhájený Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace20132015OPJ. MarešÚZRHV AF
řešený Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)20122015OPJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )20132014OPJ. SkládankaÚVZP AF
obhájený Inovace studijních programů z předmětů geologie a půdoznalství. (243/2000)20002000FRVŠJ. JandákÚGP LDF
obhájený Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů (CZ.1.07/2.2.00/28.0220)20122014OPR. PokludaZF
řešený Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor (QK1920214)20192021NAZVP. OppeltováÚKE AF
řešený Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)20122016NAZVV. SmutnýÚAK AF
obhájený Inovace technického a softwarového vybavení počítačové učebny pro praktickou výuku předmětu Informační technologie, matematických a statistických metod v ekonomii a pro využití počítačových metod při výuce vybraných kapitol matematiky (772/2006)20062006FRVŠR. ŠtorkLDF
zamítnutý Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů20152015InterníR. VlkÚŠMZR ZF
řešený Inovace technicky zaměřených oborů na PEF (IN 1150271)20152015FRVŠI. RábováÚI PEF
ukončený Inovace technicky zaměřených předmětů (IN 1140341)20142014FRVŠI. RábováÚI PEF
řešený Inovace technických a dřevařských disciplin pro vyšší konkurenceschopnost2012--OPK. KrontorádÚN LDF
zamítnutý Inovace technologických postupů pro produkci kvalitních a bezpečných surovin LAKR v systémech integrované a ekologické produkce20102010NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)20122012FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
řešený Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)20162019JinýJ. ZáhoraÚAPMV AF
ukončený Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)20002005NAZVB. KocourkováÚPŠRR AF
obhájený Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)20132014FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Inovace Univerzitního informačního systému (925/1105/TR9130151)20132013RPP. MáchalMENDELU
řešený Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivit