Mendelova univerzita v Brně - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 4174

Stav
Název
Od
DoDruh
Garant
Pracoviště
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.2010
--
FRVŠ
ÚVZP AF
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)
2004
--
FRVŠ
J. FilípekÚTAD AF
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
2011
2011IGAI. Šafránková
ÚPŠRR AF
Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)
2007--GAČRA. Kučera
ÚGP LDF
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)2016
2019
NAZV
J. Rožnovský
ÚŠMZR ZF
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019--
NAZV
ÚPŠRR AF
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EKM. TrnkaÚAK AF
Aglomerace hnojiv.
20022004
MPO
P. RyantAF
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)20092010JinýI. OndrášekÚO ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014
NAZV
ÚŠMZR ZF
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--
MPO
ÚAPMV AF
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)
2004
2004
Jiný
ÚAK AF
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZV
L. PospíšilováÚAPMV AF
Akční plán pro ochranu geodiverzity
2019
2020
Jiný
A. BajerÚGP LDF
Aklimace sazenic smrku a dubu na stresové podmínky (LDF_VP_2020030 )
2020
2020
IGAJ. KrejzaÚEL LDF
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace
2009
2009
P. FormánekÚGP LDF
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu2011
--
IGA
M. LichovníkováÚCHHZ AF
Aktivní protiabrazní konstrukce20152015
IGA
ÚTOK LDF
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
2015
2017
JinýR. Matula
ÚLBDG LDF
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚMA PEF
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"
2009
--JinýŠ. SchneiderÚN LDF
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)
2015
2016
IGA
ÚTS FRRMS
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)
1997--
GAČR
ÚAPMV AF
Akustický detektor stresu rostlin ADOPS2016
2017
TAČR
P. DostálÚTAD AF
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)2012
2014
TAČRÚEL LDF
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)
2005--
FRVŠ
V. KubáňÚCB AF
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)
2010
2012
RP EK
I. Marková
ÚEL LDF
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017
RP EK
ÚEL LDF
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
1996
2000NAZVJ. Zelenka
ÚVZP AF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013
InterníÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny2014
2014
IGA
J. Fialová
ÚTOK LDF
Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)2009
2009
IGA
ÚND LDF
Analysis of phenolic compounds in selected apricot genotypes
2020
2020
IGA
T. NečasÚO ZF
2013
2013
ÚLDEP LDF
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest
20122013Jiný
ÚTOK LDF
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
20092010JinýR. MaloÚI PEF
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
20082008
IGA
ÚI PEF
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice2018
2019
Smluvní výzkum
ÚLDEP LDF
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)20052005IGAJ. DannhoferováÚI PEF
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007
Jiný
ÚKE AF
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)
2017
2017
IGA
ÚKE AF
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)
2010
2011
IGAÚMFGZ AF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008--
Jiný
ÚTOK LDF
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004
IGAJ. Dufek
ÚSO PEF
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
20182018
Smluvní výzkum
V. Kupčák
ÚLDEP LDF
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)
2014
2014
IGA
P. DostálÚTAD AF
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠ
ÚND LDF
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013
Smluvní výzkum
CEITEC AF
Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)
2017
2017
IGA
J. Nesiba
ÚSS FRRMS
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )2006
2006
JinýÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
2005
--
Jiný
ÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--Jiný
ÚLDEP LDF
Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)
2004
2004
IGA
P. Syrovátka
ÚPE PEF
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)
20062008GAČRA. Knoll
ÚMFGZ AF
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)
2013
2013
IGA
ÚBFR AF
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory
2008
2008
IGA
J. Neruda
LDF
Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotů
2013
2013IGAP. ZemánekÚZAT ZF
2017
2018
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
20072007
IGA
ÚMO PEF
Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)
2006
2007
FRVŠ
LDF
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)2007
2007
IGAK. Svobodová
ÚMFGZ AF
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)2017
2018
IGA
ÚHÚLAG LDF
2018
2018
Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
2017
2018
IGA
ÚND LDF
Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)
1997
1999
GAČRA. Knoll
AF
Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)
2000
2002
GAČRA. Knoll
AF
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--IGAÚDT LDF
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)
2009
2011
GAČR
M. Masařík
ÚCB AF
Analýza metylačních změn u rostlin navozených pomocí demetylačních činidel
20152016
IGA
MENDELU
Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)
2000
--
GAČR
AF
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚBFR AF
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
20102012IGAÚLDEP LDF
Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku (10/2005)20052005IGAM. JičínskýLDF
Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)2014
2014
IGA
ÚHÚL LDF
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012--
IGA
ÚI PEF
Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)
2007
2007
R. PokludaZF
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)20152015
IGA
M. PejchalÚBZ ZF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--
IGA
ÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011
IGA
H. VavrčíkÚND LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny2019--
IGA
P. HrůzaÚTOK LDF
20092009
IGA
P. HoráčekLDF
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)
2010
--
IGAÚND LDF
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS2011
2011
IGA
J. SuchomelÚEL LDF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)2011
2011
IGA
ÚZPET AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009--GAČRF. Bauer
ÚTAD AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2010
--
GAČR
T. Šmerda
ÚTAD AF
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.2013
2014
MMR
ÚEL LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
2011
2012
IGA
H. Vavrčík
ÚND LDF
Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)
2016
2017
IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )
2015
2015
IGA
R. Longauer
LDF
Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem2019
2021
IGAL. Hlásková
ÚDT LDF
Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů
2015
2017
GAČRT. FoltýnekÚI PEF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGA
ÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky2020
--
IGA
ÚND LDF
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015
--
IGA
LDF
20182019
IGA
ÚLDEP LDF
Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)
2014
2015
IGA
K. Krontorád
LDF
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
R. PokludaÚZK ZF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČR
ÚLDEP LDF
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkumO. Konečný
ÚRR FRRMS
2017
2018
IGA
ÚLDEP LDF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
2009
IGA
ÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--IGAÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009--
IGA
ÚMO PEF
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--IGAÚAK AF
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
ÚAK AF
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016InterníP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)
2006
2006IGA
PEF
Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu
2017
2018IGA
ÚCHHZ AF
Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)2012
2012
IGAJ. TippnerÚND LDF
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--
IGAF. Dařena
ÚI PEF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGAÚŠMZR ZF
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie2007
--
IGAŠ. Stojarová
PEF
20172018IGAÚOLM LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)2017
2018
IGAJ. Dvořák
ÚOLM LDF
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky
2013
--
IGA
MENDELU
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014
IGAV. Vala
ÚLDEP LDF
Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)2013
2013
IGA
ÚCHHZ AF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010
IGA
ÚND LDF
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012
IGA
ÚSO PEF
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
2001
2001
FRVŠÚAK AF
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009
Jiný
ÚZPET AF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162018
Specifický
ÚT LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2019IGAÚT LDF
Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)
2001
2003NAZVJ. Stávková
PEF
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
--Interní
ICV
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
2008
2010
Jiný
M. VážanskýOSV ICV
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--
IGA
ÚND LDF
2016
2017
IGAO. Košulič
ÚOLM LDF
Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů2017
2019
IGA
ÚOLM LDF
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
2012
2012Smluvní výzkumMEND ZF
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010
R. Pokluda
ÚZK ZF
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
20172017
IGA
ÚRR FRRMS
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002
FRVŠ
ÚND LDF
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence
2015
--IGAÚZAKA ZF
2006
2006
FRVŠ
ÚT LDF
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
2005
2005FRVŠJ. Filípek
ÚTAD AF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019
RP
ÚND LDF
Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)
20162020
Jiný
ÚVV ZF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGAÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
ÚZRHV AF
2012
2012
IGA
ÚZRHV AF
Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)
2010
--
IGA
P. Brunecký
ÚN LDF
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015
--
IGA
ÚTAD AF
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
2016
2018NAZVJ. Mareš
ÚZRHV AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGA
ÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů2009
2009
IGA
Š. StarobováÚVZP AF
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)
2004
--
FRVŠ
ÚAK AF
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009
IGA
J. VrtalováÚÚD PEF
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013
IGAÚSO PEF
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014--IGA
ÚLDEP LDF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014
--
Interní
J. NeugebauerováÚZK ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)20142014
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)2007
2008
FRVŠ
LDF
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--
IGA
J. KolomazníkÚI PEF
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012
--
IGA
ÚI PEF
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
20132013IGAP. Dostál
ÚTAD AF
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGA
ÚAPMV AF
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--
IGA
V. SolilováÚÚD PEF
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGA
O. Veselý
ÚI PEF
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic
20122014Smluvní výzkumP. Horký
ÚVZP AF
Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů20162019IGAL. HláskováÚDT LDF
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006--IGA
LDF
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007
--
IGA
R. KizekAF
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--
IGA
ÚGP LDF
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGAT. Mikita
ÚHÚLAG LDF
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013
IGA
ÚSO PEF
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
Jiný
ÚAK AF
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)2003
--
GS LČR
E. Kula
LDF
Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání
2007
--
ÚBZ ZF
Arba Minch Fruit Value Chain
2020
2023
Jiný
ÚLBDG LDF
2011
--
Interní
ÚND LDF
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)20132013GAČRA. Knoll
ÚMFGZ AF
2009
--
OPL. Stejskal
ÚMO PEF
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)2015
2016
IGA
N. PomazalováÚSS FRRMS
20162017
IGA
ÚRPE FRRMS
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství2008
2010
GAČR
ÚTOK LDF
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005JinýÚAK AF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice20012001FRVŠ
ÚTOK LDF
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)
2003
--
Jiný
ÚGT LDF
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami
2003
--JinýM. Trnka
AF
Audit spokojenosti zákazníka v oblasti cestovního ruchu (GP402/06/P297)
2006
--GAČRK. Ryglová
ÚMO PEF
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
Automatizace tvorby eLearningového obsahu2006--
IGA
PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
20082008
IGA
ÚI PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGAM. ŠtenclÚI PEF
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
20092009
IGA
ÚI PEF
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--IGAF. Dařena
ÚI PEF
Bakterie Saccharothrix k účinné biokontrole GTD
2020
2021
TAČRMEND ZF
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)
20142014
IGA
V. TrojanÚBFR AF
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)2017
2018
IGA
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)
2012--
Jiný
L. PurchartÚEL LDF
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)
2000
2002
Jiný
ÚOLM LDF
2017
--
TAČRK. RejšekÚGP LDF
2005
2006
Jiný
J. Pacovský
ÚN LDF
20032006
MPO
P. Brunecký
ÚN LDF
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
2003
2005
MPO
P. Brunecký
ÚN LDF
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005
--
FRVŠ
ÚTAD AF
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)2010
2010
FRVŠ
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004
GAČR
ÚKE AF
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )20072012
Jiný
LDF
Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice
2008
2008
NAZV
K. Civáňová
ÚMFGZ AF
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
2010
2010
IGA
P. MaděraÚLBDG LDF
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty
20152015IGAÚBFR AF
Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)
2012
2012
IGA
J. Fryč
ÚZPET AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGAJ. Fryč
ÚZPET AF
Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)
2012
2015
TAČR
ÚZK ZF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009
--
VZ
J. ČermákováÚVZP AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)
2007
2012
VZ
Z. Žalud
AF
Biologické hodnocení
20052016JinýÚPK ZF
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)
2002
2005GAČR
ÚPŠRR AF
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)
2005
--
VZ
AF
Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek
2009
2011
NAZV
ÚPTZP ZF
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)
2003
2006GAČRP. Formánek
ÚGP LDF
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)
2012
2016
Jiný
L. JankovskýÚOLM LDF
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--IGA
ÚZPET AF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)
20142014IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
2009
2012OPL. HavelÚBFR AF
2008
2008
IGA
LDF
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)
2005
--
IGA
L. JankovskýÚOLM LDF
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
2011
2012FRVŠÚZPET AF
BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)
2018
2019
TAČR
P. DostálÚTAD AF
2012--
Jiný
ÚCB AF
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
20082011
VZ
ÚMFGZ AF
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014NAZVM. ČechováÚCHHZ AF
Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností
2007
2007NAZVP. Pavloušek
ZF
Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou
2007
2007NAZVZF
Blahobyt, Bohatství a Práce pro Evropu (290647)
2012
2016
RP EK
VYZC PEF
Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitel (bv2009)
2008
2012
Jiný
V. Láznička
ÚBZ ZF
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
2008
2012
GS LČR
D. VavříčekÚGP LDF
Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická Iniciativa na Západním Balkáně)
2017
--
IGA
ÚTS FRRMS
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkum
J. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II
20142014Smluvní výzkumÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015
Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
2015
2015
Smluvní výzkumJ. Kynický
ÚGP LDF
2017
2017
IGAJ. Winkler
ÚBFR AF
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005
--
GAČRR. PtáčekÚF PEF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--
Jiný
ÚCB AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OP
ÚCB AF
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)20092011GAČR
ÚBFR AF
2010
--IGA
ÚI PEF
CARBOMONT -- extension to NAS. Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in E u r o p e a n mountain areas
2001
2004
Jiný
MENDELU
CEITEC - Středoevropský technologický institut2011
--
OPCEITEC AF
CEITEC 2020 (LQ1601)2016
2020
Jiný
CEITEC AF
2007
2007
Jiný
ÚZPET AF
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
20092009Jiný
ÚZPET AF
20082008JinýÚZPET AF
Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna20062006J. PejzlÚDT LDF
Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)
2007
2007
ÚDT LDF
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)
2006
--
RP EKM. TrnkaÚAK AF
Centrální dohledový systém MZLU v Brně
2007
2008
FR CESNETT. Ruprich
ÚIS CP
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)
2006
2010
ÚCB AF
Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)2000
2004
VCP. Dvořák
ÚMBR AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků20142019
TAČR
R. CerkalÚPŠRR AF
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. KizekÚCB AF
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
2010
2010
OP
ÚZK ZF
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?2014
2014
IGAM. ŠťastnáÚKE AF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014
OP
ÚND LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005
--
NAZV
E. Klimo
ÚEL LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2001
2004
NAZVÚZPL LDF
2012
--
Jiný
ÚEL LDF
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013
--
IGA
ÚF PEF
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
2008
2011
NAZVÚVV ZF
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000
JinýÚAK AF
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010
--
RPÚAK AF
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015
Smluvní výzkum
J. Přichystal
ÚI PEF
CONEMDE
20102013
Jiný
ÚBFR AF
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006Jiný
ÚLBDG LDF
2011
2013
GAČRÚI PEF
Containment of Sharka virus in view of EU-expansion (204429)20082012
RP EK
B. Krška
ÚO ZF
      Sharka Containment - Mšmt (7E08071)
2008
2012
RP EK
ÚO ZF
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)2000
2004
JinýÚPŠRR AF
Corporate identity jako konkurenční výhoda
2006
--
Interní
PEF
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů2013
2016
JinýS. Formánková
ÚMA PEF
2014
2015
OP
ÚJKS FRRMS
Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)
19962001GAČR
AF
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)
2017
2020
RP EK
ÚZPL LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )
2007
--JinýP. Čermák
LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)2007
2011
Jiný
J. Kulhavý
ÚEL LDF
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
20032007
Jiný
ÚGP LDF
Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)
2015
2017GAČRK. Rejšek
ÚGP LDF
Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (GAP402/11/0570)
2011
2012
GAČR
VYZC PEF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152017JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
PEF
      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)20052011
TS VZ
M. Sojka
ÚE PEF
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)2005
2011
eTS VZM. Sojka
ÚE PEF
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011
eTS VZ
M. Sojka
ÚE PEF
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)20052011
eTS VZ
M. SojkaÚE PEF
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
2005
2011eTS VZM. Sojka
ÚE PEF
2005
2011
TS VZ
P. ŽufanÚMA PEF
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011eTS VZ
ÚMA PEF
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)2005
2011
eTS VZ
J. DudaÚMA PEF
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011
eTS VZ
ÚF PEF
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011
eTS VZÚÚD PEF
      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011TS VZJ. Stávková
ÚMO PEF
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚMO PEF
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)
2005
2011
eTS VZÚMO PEF
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
2005
2011
Akt eTS VZÚI PEF
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
I. RábováÚI PEF
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)
2005
2011
Akt eTS VZ
F. Dařena
ÚI PEF
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZ
ÚI PEF
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
J. Dannhoferová
ÚI PEF
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
20052011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011Akt eTS VZV. KonečnýÚI PEF
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)
2005
2011Akt eTS VZÚI PEF
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
2005
2011
eTS VZ
ÚMO PEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
ÚRPE FRRMS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
20052011eTS VZM. JankůÚPHV PEF
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZ
P. Syrovátka
ÚRPE FRRMS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZÚRPE FRRMS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011
eTS VZ
V. Bečvářová
ÚRPE FRRMS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZ
I. ŽivělováÚRPE FRRMS
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)2005
2011
TS VZ
ÚPE PEF
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
L. Grega
ÚPE PEF
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
20052011eTS VZÚPHV PEF
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011
eTS VZ
ÚPHV PEF
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)20052011
eTS VZ
ÚSO PEF
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011
eTS VZ
J. JánskýÚPE PEF
České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)
2001
2002
RP
V. Řezníček
ZF
České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje (DG16P02H053)20162020
MK
ÚZAKA ZF
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)2010
2013
JinýB. Krška
ÚO ZF
Česko-Norské partnerství v rámci mobilit (NF-CZ07-MOP-1-0262014)2014
2015
Zahr. vzd.
S. Formánková
ÚMA PEF
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
JinýS. FormánkováÚMA PEF
2018
2019IGAE. TaterováÚTS FRRMS
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím
2017
2018
IGA
ÚTS FRRMS
Česko-slovenské přeshraniční mobility2015
2015
MMR
ÚMA PEF
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)20012003
Jiný
ÚVZP AF
Čistota paliv a olejů (IP15/2013)
2013
--
IGA
ÚTAD AF
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)2007
2007
FRVŠ
AF
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
20062006FRVŠAF
Člověk a domov – proměny kulturní krajiny20062006
GAČR
L. Radilová
ÚZAKA ZF
Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí (216)
2003
--
RP
MENDELU
2010
2011JinýP. Brunecký
ÚN LDF
2010
2011
JinýP. BruneckýÚN LDF
Čtyřletý bakalářský obor ZAKA
2005
--RPP. KučeraÚBZ ZF
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021
IGAÚHÚLAG LDF
2009
2012
OP
ÚMFGZ AF
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
20092009RP
ÚZK ZF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012
IGA
P. DavidÚÚD PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGAP. David
MENDELU
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--IGAM. BurianÚÚD PEF
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot
2014--
IGA
P. Semerád
ÚÚD PEF
2005
--
JinýL. HanušAF
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
2004
2004
FRVŠI. MalýAF
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--
IGA
ÚE PEF
20062006
Jiný
ÚKE AF
Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)
2017
2018IGAÚTAD AF
2011
2011
IGA
ÚTAD AF
2012
--
NAZVM. Brtnický
ÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)20132013
IGA
ÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí
2013
2013
IGA
MENDELU
Degradační vlastnosti svarových spojů2015
2015
IGAP. Dostál
ÚTAD AF
Dekompozice v horském lese
2007
--IGAS. Truparová
LDF
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)20162017
IGA
D. HübelováÚDAS FRRMS
Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie
20092009
Interní
ÚGP LDF
Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
2015
2015IGA
ÚZPL LDF
Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na Kypru (LDF_VP_2020035)2020
2021
IGAÚLBDG LDF
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006
IGA
ÚLBDG LDF
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014--
IGA
S. Kapounek
ÚF PEF
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus
2016
2016
IGA
T. NečasÚO ZF
Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)
1999
2001
GAČR
AF
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
2015
2017
Jiný
ÚOLM LDF
Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)
2002
2005
GAČR
A. KnollÚMFGZ AF
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)2004
2004
FRVŠJ. Dvořák
ÚMFGZ AF
Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa (FRVŠ MŠMT 2453/2005)
2005
2005FRVŠ
ÚCHHZ AF
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
2006
2006
JinýJ. Zehnálek
AF
Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)
2017
2017IGAA. Knoll
ÚMFGZ AF
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)
2006
2008
GAČRZ. Vykoukalová
ÚMFGZ AF
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019
IGA
ÚOLM LDF
Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)
19992001
GAČR
AF
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)
2007
2007
IGAÚBFR AF
Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)
2007
2007
FRVŠ
AF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013
IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Detekcia bakteriofágov Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) za pomoci metódy High Throughtput Sequencing (HTS) (IGA-ZF/2020-DP008)
2020
2020
IGAA. Eichmeier
MEND ZF
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
20112011
IGA
ÚPŠRR AF
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
20092009IGAÚPŠRR AF
Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)
2007
2011
GAČRAF
Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)
2012
--JinýR. KizekÚCB AF
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)
2009
2009
FRVŠÚPŠRR AF
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939
2014
--IGA
ÚTAD AF
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)
20072011
NAZV
J. Víchová
ÚPŠRR AF
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011
NAZV
F. TomanÚKE AF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (GA201/04/0580)20042006
GAČR
ÚM LDF
2007
2009
GAČR
ÚM LDF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III (GAP201/10/1032)
2010
2014
GAČR
ÚM LDF
Difůzní limitace proteolýzy v půdě
2013
2013
JinýP. FormánekÚGP LDF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
2009
2009
Jiný
DZF ZF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)2010
2010
Jiný
V. Svobodová
ÚVIS CP
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009FRVŠ
ÚMFGZ AF
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)
2010
2010
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)
2002
2002
FRVŠ
Z. Sládek
ÚMFGZ AF
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
2006
2007
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
2008
2008FRVŠA. Buček
ÚLBDG LDF
Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)1998
2000
GAČR
M. Tesařová
AF
Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
20132013
IGA
V. HulaÚZRHV AF
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016
IGAÚZRHV AF
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)2001
2004
NAZV
ÚEL LDF
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.
2014
2014
GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)2008
2010
GAČR
M. Ernst
ÚOLM LDF
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem2018
2018
IGA
ÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)2009
--
IGAM. Raszková
ÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009
--
IGA
M. Raszková
ÚI PEF
Dominantní role Agrárních komor Severní Moravy při podpoře aktivního využívání marketingových nástrojů podnikateli ekologického zemědělství, agroturistiky a potravinářského průmyslu.
2010
--
NAZV
L. Stejskal
ÚMO PEF
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin
20172017IGAJ. Kadavý
ÚHÚLAG LDF
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012--
IGA
P. Svoboda
ÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
2007
2009GAČRD. Nerudová
ÚÚD PEF
20072009
GAČR
D. Nerudová
ÚÚD PEF
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy
2014
--
IGAA. Veverková
ÚÚD PEF
Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)
2017--
IGA
I. BlažkováÚRPE FRRMS
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)2010
2010
GAČR
ÚÚD PEF
Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)
2007--
Jiný
M. Trnka
AF
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)20052007GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)20062009NAZV
AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Rožnovský
ÚAK AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
1999
2001GAČRJ. Rožnovský
AF
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
1995
1997
Jiný
ÚAK AF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001Jiný
ÚTOK LDF
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)20172017
IGA
J. Čermák
ÚLBDG LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
2003
2003FRVŠJ. SuchomelÚEL LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚOLM LDF
Doprava a území (2298/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚZPET AF
Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)
2007--
Jiný
F. BauerAF
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)
2014
--GAČR
ÚBFR AF
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013
--
IGA
V. OndroušekÚI PEF
Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )
2006
2009
NAZV
P. KantorLDF
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)
2004
--FRVŠÚOLM LDF
Drobné sakrální objekty v krajině20082008
IGA
ÚZAKA ZF
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)
2007
2011
NAZV
ÚEL LDF
Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)
2003
2005
GAČR
ÚEL LDF
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004
Jiný
ÚAK AF
Druhová diverzita a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby: má výškový gradient nějaký vliv?
2012
2012
GAČR
ÚEL LDF
Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)
2018
2018
IGA
A. KnollÚMFGZ AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
2011
2012
IGAÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGA
ÚPŠRR AF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
2016
2017
InterníJ. SzatniewskaÚZPL LDF
Druhové spektrum patogenů a endofytů v jehlicích borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) a borovice kleče (Pinus mugo) na lokalitách s potvrzenou infekcí Lecanosticta acicola
2019
--
IGA
L. Jankovský
MENDELU
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky2012
2014
IGAÚOLM LDF
Dřeviny České republiky (LP0081)
2000
2001
RP
L. ÚradníčekLDF
Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)2007--GAČRLDF
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace
2009
2010
Jiný
V. SeberaÚND LDF
1999
2004
VZ
P. Horáček
ÚND LDF
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?
2011
--
IGAÚE PEF
Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"2012
2014
OPŽ. NovotnáÚPK ZF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015
--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)2016
2016
IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)
1999
--
GAČR
AF
2016
2016
IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana
2010
2010IGAÚMBR AF
Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)
2016
2017
IGA
ÚZPL LDF
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)
2014
2014GAČR
ÚEPZ FRRMS
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi
2008
2008
GAČR
AF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013--IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018
IGA
ÚLBDG LDF
Dynamika trhů v dodavatelských řetězcích: implikace pro efektivnost a udržitelnost
2020
2020IGAÚRPE FRRMS
Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)20112011
IGA
V. LázničkaÚPK ZF
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015
OP
R. KizekÚCB AF
e-Farmer Content
2005
--JinýMENDELU
2012--
Jiný
R. KizekÚCB AF
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGA
ÚZPL LDF
Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)
2014
2017
RPÚZPL LDF
2015
2015
IGA
M. Horák
ÚJKS FRRMS
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
20112011IGAS. Kapounek
ÚF PEF
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
20092011
NAZV
J. Křen
ÚAK AF
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
2011
2014
NAZV
ÚZRHV AF
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
2012
2012
IGAÚVZP AF
Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)20012003
NAZV
I. Živělová
PEF
Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.
2014
--IGAP. Mareš
ÚVZP AF
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)
2007
2012OPP. Marada
ÚZPET AF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGAÚŠMZR ZF
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
2014
2014IGAP. Maděra
ÚLBDG LDF
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013--IGAR. Gebauer
ÚLBDG LDF
Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů (RP )
2009
2010
JinýA. Vaishar
ÚKE AF
Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)1999--
GAČR
ÚZPL LDF
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--NAZV
ÚZPL LDF
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)
20072011
Jiný
I. VyskotLDF
Ekologické povrchové úpravy (FI-IM4/220)
2007
2009MPOD. Tesařová
LDF
Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace v lanovkových terénech (QH82203)20082010NAZVL. NovákŠLP
Ekologicky šetrné těžební technologie obnovy horských lesních porostů Španělska a Irska (OE144)2003
2004
JinýŠLP
Ekologický výkrm kuřat v ČR2010--
NAZV
M. Lichovníková
ÚCHHZ AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009
NAZVM. Lichovníková
ÚCHHZ AF
20162019
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)
20042004IGAS. Miškolci
ÚPE PEF
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)2004
2004
IGA
J. JánskýÚPE PEF
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
20012001
ÚLDEP LDF
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005IGA
ÚLDEP LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008--
IGA
ÚLDEP LDF
Ekonomický nebo politický přístup? Je reálný vznik fiskální unie v rámci EU?
2012
2015
Jiný
ÚF PEF
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)2011
2012
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva
2014
2014
IGAJ. TippnerÚND LDF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
20122012FRVŠ
ÚSO PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012FRVŠJ. Holoubek
ÚSO PEF
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)20082008FRVŠ
ÚSO PEF
E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
2007
2008OP
PEF
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006
--
FRVŠ
A. Motyčka
PEF
Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)
2012
--
Jiný
R. KizekÚCB AF
Elektronická databáze zahradnických informací
2009
2010
FRVŠÚZK ZF
Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (VZ09003)
2009
2011
RP
ÚVIS CP
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)
2005
2005
IGA
ÚGT LDF
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
2017
2019
TAČR
I. Marková
ÚZPL LDF
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006
JinýJ. SkládankaÚVZP AF
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020
GS LČR
ÚZPL LDF
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje
2017
--
TAČR
ÚND LDF
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)
2004
2007
NAZV
ZF
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)2003
2005
GAČR
V. KubáňÚCB AF
Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)20132015
IGA
I. Marková
ÚEL LDF
Energetické parametry biomasy
2003
2007
GAČR
AF
ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)
2001
2005JinýJ. Kulhavý
ÚEL LDF
Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému2019
2021
GAČRZ. HegerÚCB AF
Enoturismus jako udržitelná adaptační strategie pro malé vinaře v České republice a Chile (FRRMS_IGA_2017/011)
2017
2018
IGA
E. A. von Bennewitz Álvarez
ÚTS FRRMS
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--
IGA
ÚJKS FRRMS
Environmentální koncept ve veřejném prostoru
20102010
RP
J. Daňková
ÚZAKA ZF
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)
20082011
GAČR
M. RybníčekÚND LDF
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)
2020
2021
IGAÚND LDF
Erasmus síť pro výzkum chování spotřebitele
2009
2012
Jiný
J. TurčínkováÚMO PEF
ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)2012
--
R. UlrichÚT LDF
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGA
H. LorencováÚEPZ FRRMS
EU Access (zahraniční - NL)
2004
2006Jiný
ÚZK ZF
EU jako aktér lidské bezpečnosti na Kosově
2019
2019
IGA
ÚTS FRRMS
Eurohort (EU Erasmus)2007
2007
Jiný
R. Pokluda
ÚZK ZF
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007
--JinýLDF
Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce
2019
2019
IGA
L. Lacina
ÚF PEF
2010
--
IGAJ. Kryštof
ÚI PEF
2013
2014
IGA
ÚOLM LDF
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--
GAČRÚLBDG LDF
20072009
Jiný
A. Skoupý
LDF
Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku2017
--
IGA
ÚTS FRRMS
Evropská unie po Lisabonské smlouvě
2010--
Zahr. vzd.
J. Ostřížek
ÚF PEF
Evropské sdružení pro akademickou etiku2015
--
JinýD. Henek Dlabolová
ÚI PEF
Evropské sledování specifických kompetencí v environmentalistice a využívání území (EQF Select)
2009
--
Jiný
A. Salašová
DZF ZF
2017
2018
MPO
I. BlažkováÚRPE FRRMS
Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011
AKTION
L. StřelecÚSO PEF
Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)
2011
2014
OPDAF AF
2018
2018
IGA
ÚJKS FRRMS
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012
Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)
2006
2006
IGALDF
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev
2011
--IGAÚND LDF
Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)20122012
IGA
K. Krontorád
ÚN LDF
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
2020
2021
IGA
M. TrcalaÚND LDF
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkumÚPE PEF
Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa
2007
--JinýJ. NeugebauerováZF
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
JinýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2008
2008
JinýÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2008
2008
Jiný
ZF
Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava
2007
--
Jiný
ZF
Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN20092009JinýÚBZ ZF
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
2012
2014
GAČR
P. SoučekCEITEC AF
Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)
1997
1999
GAČRAF
2012
2016
NAZVJ. BalíkÚPTZP ZF
EXTRÉMNÍ SRÁŽKOVÉ SCÉNÁŘE PRO RIZIKOVOU ANALÝZU POSOUZENÍ EKONOMICKY ÚNOSNÉHO A EKOLOGICKY ŠETRNÉHO NÁVRHU STOKOVÝCH SÍTÍ (GA103/07/0676 )
2007
2010
GAČRÚDAS FRRMS
FairTax
2017--JinýD. Nerudová
ÚÚD PEF
FairTax
2017--JinýD. NerudováÚÚD PEF
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGAÚRPE FRRMS
Faktory efektivnosti evropských mikrofinančních institucí - inspirace pro Českou republiku (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017
Specifický
G. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013
--
IGAJ. Gláserová
ÚÚD PEF
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus
2016--
IGA
ÚOLM LDF
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi
2017
--
IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie
2015
2015
IGA
J. NerudaLDF
Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.
2010
2010
GAČRL. PurchartÚEL LDF
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých
2017--
IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.
2011
2011
GAČRL. Purchart
ÚEL LDF
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016
--
IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013--
IGA
N. Hazuchová
ÚMO PEF
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014
--
IGA
M. SzurmanováÚMO PEF
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019
--
IGAG. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGA
MENDELU
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGA
ÚF PEF
Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)
2006
--
IGA
ÚF PEF
Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně
1998
2002
InterníÚI PEF
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)
2011
2015OPR. Kizek
ÚCB AF
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)
20092011
GAČR
ÚVV ZF
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)
2009
2009
IGA
ÚOLM LDF
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
2004
2004FRVŠÚTAD AF
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005
--
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)2006
2006
IGA
L. Střelec
ÚSO PEF
20142016
GAČR
S. KapounekÚF PEF
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
2012
2013
OP
ÚI PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice
2014
2016
GAČR
S. FormánkováÚMA PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v zemích V4
2015
2016
Jiný
ÚMA PEF
Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006
Jiný
ÚMA PEF
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR20182020TAČRÚÚD PEF
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli2011
2011
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
2015
2015
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 200920092009
Jiný
ÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 2010
20102010OPJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2014
2014
2014JinýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Flow Analysis (PG97110)
1997
1997FRVŠÚCB AF
Forenzní genomika pro identifikaci zvířat
2010
2012
Jiný
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
Formalizace pravidel pro reporting malých subjektů v retailu
2017
--
IGA
O. Trenz
MENDELU
Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)
2003
2003FRVŠH. NetrefováÚI PEF
FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)
2013
2013
Jiný
L. Purchart
ÚEL LDF
2012
2014MPO
ÚT LDF
2014
2014
IGA
ÚTP AF
Fulbright Specialista, projekt 68902016
2016
JinýI. OndrášekÚO ZF
Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)
2009
--GAČR
ÚMBR AF
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)
2006
--
VC
R. KizekAF
1999
2004
eTS VZ
ÚTOK LDF
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)
20062006P. MaradaÚZPET AF
Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)
2007
2010
MPO
D. TesařováLDF
Funkčnost ekologického systému územní stability a její perspektiva v podmínkách globální změny klimatu (SS01010174)
2020
2023
TAČR
L. ÚradníčekÚLBDG LDF
Funkčnost územního systému ekologické stability a její perspektiva v podmínkách globální změny klimatu (SS01010174)
2020
2023
TAČR
B. Jelínek
ÚLBDG LDF
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)20072007
Jiný
M. ŠimekÚN LDF
Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide
2014
2015
RP EK
J. Hřebíček
ÚI PEF
Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)
1997
1999
JinýV. Reinöhl
ÚMBR AF
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)
2012
2015
OP
L. Havel
ÚBFR AF
Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)
2008
2008
FRVŠ
E. Hrudová
AF
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)
20082008IGAV. AdamÚVZP AF
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)
2017
2018
IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)2000
2004
GAČR
ÚEL LDF
Fyzikálně - chemické analýzy půdy2016
--
Smluvní výzkum
ÚGP LDF
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014
IGA
ÚPTZP ZF
Fyzikální zkoušky - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)
2017
2018OP
ZSTV LDF
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)
2005
--
Jiný
ÚEL LDF
Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)
1999
2002
NAZV
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010
FRVŠD. NerudováÚÚD PEF
GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012
--
Jiný
L. Purchart
ÚEL LDF
Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)
20102012GAČR
ÚCB AF
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)
2015
2017JinýM. Rašticová
ÚPHV PEF
Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)
2015
2015
IGA
J. DudaÚMA PEF
Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)
2006
--
GAČR
LDF
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)
2009
2011
NAZVÚMFGZ AF
2010
2011
IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)
2012
2012IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR2009
2009
Jiný
M. Ernst
ÚOLM LDF
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)
2009
2009
IGA
ÚMFGZ AF
Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus
2013
2013JinýP. KaššákÚZK ZF
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011
--
GAČR
V. Kašparovská
ÚF PEF
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2010
--
JinýJ. UherÚZK ZF
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"20092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)
2011
2014
NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)
20032003FRVŠ
ÚBFR AF
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod2013
2013
IGA
T. MikitaÚHÚLAG LDF
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)
2019
2021
TAČR
ÚGP LDF
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
20092009
IGA
M. KlimánekÚGT LDF
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)20042004
FRVŠ
ÚAK AF
Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)
2015
2015
IGA
LDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011
--
IGAP. KoňasÚND LDF
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
20042004
FRVŠ
ÚSO PEF
Geometrie stromu (kmene, větví), - stanovení matematické závislosti při větvení stromu
2013
2014
IGA
LDF
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)2002
2002
Jiný
P. Tomšík
ÚMA PEF
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011
--IGA
ÚF PEF
Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů na úrovni proteomické a růstové odezvy
20122016GAČRB. BrzobohatýÚMBR AF
2018
2019
JinýÚJKS FRRMS
2016
2016
IGA
M. HorákÚJKS FRRMS
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009
--
FRVŠ
ÚZAT ZF
Gregarické zimování skákavek (Araneae: Salticidae) v prázdných ulitách suchozemských plžů - možné vysvětlení neobvyklé formy subsociálního chování
2018
--
IGA
ÚZRHV AF
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (TR9190091)
2019
2019
RPA. VincencOES OIT CP
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)
2009
2013
NAZV
ÚLBDG LDF
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)
2006
2008
RP
ÚPTZP ZF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016--
MK
ÚND LDF
Historické lesa jako kulturní dědictví20162018
Jiný
ÚTOK LDF
Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)
2012
2012
IGA
M. Rybníček
ÚND LDF
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)
2013
2016
MKA. Bajer
ÚGP LDF
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004
--
Jiný
L. Adamčík
ÚEL LDF
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu20062006GAČR
ÚMA PEF
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR
2014
2014
IGA
M. Borkovcová
ÚZRHV AF
Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti
2007
--
IGAÚZK ZF
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky
20102010IGA
ÚVV ZF
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
2009
2009
IGA
L. HolkováÚPŠRR AF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015--IGA
ÚND LDF
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)2010
2010
IGA
ÚPTZP ZF
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru
2015
2015
IGA
P. Kaššák
ÚZK ZF
Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)
2007
2007FRVŠ
ÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007
--FRVŠM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
2007
--
FRVŠÚZK ZF
2005
2005
FRVŠ
ÚTOK LDF
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků
2018
2018
IGA
ÚRPE FRRMS
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)
2012
2012
GAČR
L. Menšík
ÚEL LDF
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)20132013
Jiný
L. Menšík
ÚEL LDF
Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)
2007
2007
GAČR
J. SchneiderLDF
2015
2018NAZV
ÚO ZF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
2005
2005JinýÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina
2005
2005
Jiný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005Jiný
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
2005
2005
Jiný
I. Vyskot
ÚTOK LDF
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
2015
2015
IGA
ÚZAT ZF
Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí
2019
--
IGA
A. Bajer
MENDELU
Hodnocení geodiverzity v kontextu ekosystémových funkcí
2019
--
IGA
MENDELU
Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému2009
2009
IGA
ÚCHHZ AF
Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)
1996
1997
NAZV
ÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008
IGA
ÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)
2006
2006
IGA
ÚPTZP ZF
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
20122012IGAÚPK ZF
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)
2015
--
GAČR
K. Ryglová
ÚMO PEF
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.2011--
NAZV
B. Krška
ÚO ZF
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
2018
2018
IGA
L. Lacina
ÚPHV PEF
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)
2007
2009JinýJ. KulhavýÚEL LDF
2009
2009
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu2010
2010
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)2016
--
IGA
ÚTOK LDF
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
2010
2010
IGAÚZAT ZF
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)
2005
2005
IGA
ÚGT LDF
20172017IGAT. NečasÚO ZF
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)2009
2011
NAZVÚAK AF
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003--NAZVL. Grega
ÚPE PEF
Hodnocení rekreačního potenciálu
2011
2012
IGA
A. SalašováÚPK ZF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2012
2012
MK
J. Fialová
ÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin
2014
2017GAČRÚTAD AF
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
2007
2007
GS LČR
LDF
2009
2009
IGAÚZK ZF
Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)1998
1999
GAČR
AF
hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů20082008
IGA
ÚLBDG LDF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009
IGAÚTOK LDF
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
20132013IGA
ÚPŠRR AF
Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky
2006
2007
JinýZ. Žalud
AF
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)
2009
2009
IGA
ÚT LDF
Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně
2005
2006FRVŠE. Sobotková
ÚCHHZ AF
Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014--
IGA
ÚMO PEF
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidů
2019
2019
IGA
ÚPŠRR AF
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů (AF-IGA2020-IP055)
2020
2020
IGA
E. HrudováÚPŠRR AF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAÚAK AF
Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky
20102010JinýS. Hejduk
ÚVZP AF
Hodnocení vlivu asimilační plochy a fyziologie vegetace tropického a mírného pásu na srážko-odtokový proces pomocí propustnosti, absorpce a odrazivosti solární radiace
2020
2020
IGA
MENDELU
Hodnocení vlivu asimilační plochy a fyziologie vegetace tropického a mírného pásu na srážko-odtokový proces pomocí propustnosti, absorpce a odrazivosti solární radiace2020
2020
IGA
AF
Hodnocení vlivu asimilační plochy a fyziologie vegetace tropického a mírného pásu na srážko-odtokový proces pomocí propustnosti, absorpce a odrazivosti solární radiace
2020
2020
IGA
J. BrychtaAF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
20122012
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
2011
2011
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)
2010
--
IGA
ÚGT LDF
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny
2006
2006FRVŠI. Černek
LDF
Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa2021
--
IGA
D. JuřičkaÚGP LDF
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce
2004
2004
IGA
V. VeverkaÚZAT ZF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
20112011IGAJ. Schneider
ÚTOK LDF
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)2004
2007
NAZV
ÚVZP AF
Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie
20132013IGAK. Šustová
ÚTP AF
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
2005
2005
IGA
ÚMFGZ AF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016
IGA
ÚEPZ FRRMS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGA
V. Svatošová
ÚRPE FRRMS
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou2010
2010
IGA
ÚTP AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010
IGA
MENDELU
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010
IGA
MENDELU
Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)
2009
2009
IGA
ÚHÚL LDF
Hodnota života v lomech
20142014JinýMENDELU
Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR (1/2013/591)20132013IGAJ. NečasováÚO ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20082008
IGA
J. BurgováÚŠMZR ZF
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015
Jiný
Z. AmbrožováÚZAKA ZF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)
2006
2008
GAČR
P. Koňas
ÚND LDF
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)19962000RP
AF
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)2002
2004
GAČR
ÚZPL LDF
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)
2009
--
NAZV
P. Kantor
ÚZPL LDF
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
2010
--
OP
P. MaděraÚLBDG LDF
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
20092012OPP. MaděraÚLBDG LDF
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní2013--
IGA
P. SemerádÚÚD PEF
Hospodářské cykly a jejich predikce2012
--
IGA
ÚE PEF
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)2013
2017
GAČR
M. Tomšovský
ÚOLM LDF
HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace
2015
2016
JinýM. Rašticová
ÚPHV PEF
Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)
2012
2013Jiný
ÚKE AF
Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel2010
2013
MPO
ÚTAD AF
Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech
2017
2017
IGAM. Zach
OEI ICV
2009
2009
IGA
ÚOLM LDF
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚKE AF
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)
2007
2009
NAZV
A. Pavlík
ÚMFGZ AF
Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)
2009
2010
GAČR
R. Kizek
ÚCB AF
Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.
2015
2015IGA
ÚO ZF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019
--
IGAD. HessÚND LDF
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)
2005
--
GAČR
ÚCB AF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. Paschová
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020IGAÚND LDF
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)20122012Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
2009
2009
FRVŠ
I. ŠafránkováÚPŠRR AF
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku
2013
--
IGA
M. VyklickýÚPHV PEF
Chování spotřebitele v EU2008
2009
RP EK
O. Dufek
ÚMO PEF
Chování spotřebitele v místě prodeje
2013--IGAM. Souček
ÚMO PEF
Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)
2007
2010Jiný
ÚTAD AF
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
V. Adam
ÚVZP AF
í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E
2012--JinýR. UlrichÚT LDF
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012
IGAA. MotyčkaÚI PEF
ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010
--
IGA
ÚI PEF
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod
20102010IGAÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)
2010
--
IGA
E. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010
--
IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)
2010
2010
IGAÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky
2016
2020
MK
A. Salašová
ÚPK ZF
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)
2013
--
Jiný
ÚEPZ FRRMS
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
2013
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)
2020
2021
IGA
J. TippnerÚND LDF
Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)
20072008IGAJ. Raddová
ZF
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012--
IGA
S. Riederová
ÚPE PEF
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR
2011
--
IGA
ÚPE PEF
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012
--
JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012--IGAÚMO PEF
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013
--
IGA
ÚPHV PEF
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery2011--
IGA
ÚMO PEF
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002Jiný
ÚZPET AF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích
2010
--
IGA
L. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011
--IGAÚMO PEF
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)20092009IGA
ÚBFR AF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)
2007
2011
NAZV
ÚŠMZR ZF
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR
2011--IGA
ÚPE PEF
Identifikace potenciálních obchodních partnerů v České republice pro firmu Hungarian Dairy Research Institute Ltd.
2011
2011
ÚMO PEF
20192021NAZVT. NečasÚO ZF
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene
2005
--
IGA
I. Ježíšková
ÚBFR AF
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)
2006
2006
IGA
S. Dušková
ÚAK AF
Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)19962000FRVŠ
LDF
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001--GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)
2010
2010
IGA
ÚCB AF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
Jiný
ÚŠMZR ZF
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--JinýÚAK AF
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)
2005
2009
JinýV. AdamÚVZP AF
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech
2013
--
IGA
ÚTAD AF
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
20102010
RP
A. Němcová
ÚPTZP ZF
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně
2004
2005RPA. MotyčkaÚI PEF
Implementace eLearningu v universitním prostředí2004
2005
Interní
R. Malo
ÚI PEF
Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)
2012
2012
IGAJ. ČuperaÚTAD AF
2015
2015RPÚJKS FRRMS
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015--Interní
ÚŠMZR ZF
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku20172019
Smluvní výzkum
ÚVZP AF
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002
NAZV
ÚZPET AF
Implementace strategií Drivers a strategická výkonnost
2018
2018
IGA
MENDELU
Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)
2008
2008IGA
ÚI PEF
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
20182018
Interní
H. Lorencová
ÚEPZ FRRMS
Implementace vědy a výzkumu do výuky20122015OP
ÚLBDG LDF
2011
--
IGA
J. Fejfar
ÚI PEF
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
2012
2012
FRVŠ
P. Haluza
ÚI PEF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)20072007JinýLDF
2009
--
IGA
I. Rašovská
ÚMO PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009--
IGA
ÚMO PEF
Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice
2019
2019
IGAD. Hübelová
ÚSS FRRMS
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)
2009
2011NAZV
ÚAK AF
Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)
2013
2014
IGAP. Šimek
ÚBZ ZF
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)
2003
2003Jiný
ÚZPET AF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015
OP
ÚOLM LDF
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
Jiný
ÚLBDG LDF
Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)
2006
--Interní
ÚZK ZF
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)20132016Jiný
ÚOLM LDF
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005
FRVŠ
ÚVZP AF
20112011IGAP. HoráčekLDF
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)2003
2003
RP
ÚZPET AF
2009
2013
MPO
ÚN LDF
Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--
GAČR
ÚCB AF
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)20152015IGAS. A. Darkwah
ÚTS FRRMS
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)
2020
2022
IGA
ÚND LDF
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)
2006
2006
RP
PEF
Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
Jiný
J. FialováÚTOK LDF
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)
1996
2000
NAZV
ÚBFR AF
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně
2010
2010
RP
P. ŠtěpánkováPPC ICV
20112011
FRVŠ
J. MartinekÚBZ ZF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
2010
2010NAZVÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)
2011
2011
NAZV
T. VítězÚZPET AF
Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)20002005NAZV
ÚVZP AF
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)20122015
OP
LDF
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)2001
2002
FRVŠ
I. Jančářová
ÚCB AF
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)
2006
2007
FRVŠÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. VyhnánekÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika rostlin o detekci geneticky modifikované kukuřice (FRVŠ 1686/2008)
2008
2008
FRVŠ
AF
Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)
2009
2009
FRVŠÚGP LDF
Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)
2004
2004
FRVŠ
ÚTP AF
Inovace čalouněného nábytku (OS 470811)2008
2008
ÚN LDF
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)
2010
--
FRVŠ