CEITEC MENDELU (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 11

Stav
Název
Od
DoDruh
Garant
Pracoviště
ukončený
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013
Smluvní výzkum
A. KnollCEITEC AF
zamítnutý Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)2013
2013
GAČR
ÚMFGZ AF
řešený
CEITEC - Středoevropský technologický institut2011
--
OP
CEITEC AF
řešený
CEITEC 2020 (LQ1601)
20162020Jiný
CEITEC AF
řešený
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
2012
2014
GAČR
CEITEC AF
ukončený Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)
2015
2015IGA
CEITEC AF
řešený Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)20112014
OP
CEITEC AF
řešený
Polární transport auxínu v iniciaci rastu axilárního pupene po uvolnení z apikální dominance u rastlin hrachu (Pisum sativum L.)2013
--
IGACEITEC AF
řešený Polární transport auxinu v iniciaci růstu axilárního pupene po uvolnění z apikální dominance u rostlin hrachu (Pisum sativum L.)2013
--
IGA
S. ProcházkaCEITEC AF
řešený
Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU (CZ.1.07/2.3.00/30.0017)
2012
2014
OP
Z. TrojákováCEITEC AF
řešený Využití nanomateriálů a přírodních extraktů jako funkčních látek ve vývoji aktivních obalových materiálů s bariérovým, antimikrobiálním, protektivním a kyslík pohlcujícím efektem20132015TAČRG. Růžičková
CEITEC AFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatýpřijatý
připravovaný
připravovanýřešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený