CEITEC MENDELU (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 11

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)20132013Smluvní výzkum
CEITEC AF
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)
2013
2013
GAČR
ÚMFGZ AF
CEITEC - Středoevropský technologický institut
2011
--OPV. Reinöhl
CEITEC AF
CEITEC 2020 (LQ1601)
2016
2020
Jiný
V. Reinöhl
CEITEC AF
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
2012
2014GAČR
CEITEC AF
Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)
2015
2015
IGA
A. Knoll
CEITEC AF
Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)
2011
2014
OPCEITEC AF
Polární transport auxínu v iniciaci rastu axilárního pupene po uvolnení z apikální dominance u rastlin hrachu (Pisum sativum L.)
2013
--
IGA
CEITEC AF
Polární transport auxinu v iniciaci růstu axilárního pupene po uvolnění z apikální dominance u rostlin hrachu (Pisum sativum L.)
2013
--IGA
CEITEC AF
Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU (CZ.1.07/2.3.00/30.0017)
2012
2014
OPCEITEC AF
Využití nanomateriálů a přírodních extraktů jako funkčních látek ve vývoji aktivních obalových materiálů s bariérovým, antimikrobiálním, protektivním a kyslík pohlcujícím efektem2013
2015
TAČR
G. Růžičková
CEITEC AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazenýzamítnutý
zrušený