Department of Regional Development (FRDIS) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 10

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017Smluvní výzkumO. KonečnýDRD FRDIS
řešený Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování20172017IGAJ. CahaDRD FRDIS
obhájený Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)20172017IGAO. KonečnýDRD FRDIS
obhájený Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)20162017IGAO. KonečnýDRD FRDIS
obhájený Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu20162017IGAM. DamborskýDRD FRDIS
obhájený Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru (5/2014)20142015IGAO. KonečnýDRD FRDIS
řešený Podpora governance na regionální úrovni20192019IGAO. KonečnýDRD FRDIS
obhájený Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)20152016IGAO. KonečnýDRD FRDIS
řešený Sdílená ekonomika v dopravě20172017TAČRM. DamborskýDRD FRDIS
obhájený Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)20182018IGAO. KonečnýDRD FRDISKey:
Active states:přijatýacceptedukončenýcompletedpřipravovanýin preparationřešenýin progresspodanýsubmitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefendedvyřazenýexcludedneobhájenýnot defendedzamítnutýrejected