Department of Regional Development (FRDIS) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 10

State
NameFrom
Until
Type
SupervisorDepartment
obhájený
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkum
O. Konečný
DRD FRDIS
řešený
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování2017
2017
IGAJ. CahaDRD FRDIS
obhájený20172017IGAO. KonečnýDRD FRDIS
obhájený
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)20162017
IGA
DRD FRDIS
obhájený
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu
2016
2017
IGA
M. Damborský
DRD FRDIS
obhájený20142015
IGA
O. KonečnýDRD FRDIS
řešený
Podpora governance na regionální úrovni
20192019IGAO. Konečný
DRD FRDIS
obhájený
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)2015
2016
IGAO. KonečnýDRD FRDIS
řešený
Sdílená ekonomika v dopravě2017
2017
TAČR
DRD FRDIS
obhájený
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)
2018
2018
IGA
DRD FRDISKey:
Active states:přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešenýin progress
podaný
submitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájený
defended
vyřazený
excluded
neobhájenýnot defendedzamítnutý
rejected