Ústav regionálního rozvoje (FRRMS) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 10

StavNázov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkum
O. KonečnýÚRR FRRMS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGA
ÚRR FRRMS
2017
2017
IGAO. Konečný
ÚRR FRRMS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)
2016
2017
IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu
2016
2017
IGA
ÚRR FRRMS
Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru (5/2014)
2014
2015
IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
Podpora governance na regionální úrovni
2019
2019
IGAO. Konečný
ÚRR FRRMS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)2015
2016
IGA
ÚRR FRRMS
Sdílená ekonomika v dopravě2017
2017
TAČR
M. Damborský
ÚRR FRRMS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)
2018
2018
IGA
ÚRR FRRMSLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovanýriešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradenýzamietnutý
zrušený