Department of Regional Development (FRDIS) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 10

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017Smluvní výzkumDRD FRDIS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGA
DRD FRDIS
Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)
2017
2017
IGADRD FRDIS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)20162017
IGA
DRD FRDIS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu2016
2017
IGADRD FRDIS
2014
2015IGAO. Konečný
DRD FRDIS
Podpora governance na regionální úrovni
2019
2019IGADRD FRDIS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)
2015
2016
IGA
O. Konečný
DRD FRDIS
Sdílená ekonomika v dopravě
2017
2017
TAČRM. DamborskýDRD FRDIS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)
2018
2018
IGA
O. KonečnýDRD FRDISKey:
Active states:
accepted
completedin preparation
in progress
submitted
Inactive states:cancelled
defended
excluded
not defendedrejected