Ústav regionálního rozvoje (FRRMS) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 10

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
obhájený
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkum
ÚRR FRRMS
řešený
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017
IGA
J. Caha
ÚRR FRRMS
obhájený Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)20172017IGAÚRR FRRMS
obhájený
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)
20162017IGAO. KonečnýÚRR FRRMS
obhájený
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu
2016
2017
IGA
ÚRR FRRMS
obhájený
2014
2015
IGA
O. Konečný
ÚRR FRRMS
řešený
Podpora governance na regionální úrovni2019
2019
IGAÚRR FRRMS
obhájený
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)
20152016
IGA
O. KonečnýÚRR FRRMS
řešený Sdílená ekonomika v dopravě
2017
2017
TAČR
ÚRR FRRMS
obhájený
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)
2018
2018
IGAO. KonečnýÚRR FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájený
obhájený
vyřazenývyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený