Department of Regional Development (FRDIS) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 10

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol20162017
Smluvní výzkum
DRD FRDIS
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování20172017
IGA
J. Caha
DRD FRDIS
Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)20172017
IGA
DRD FRDIS
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)
20162017IGA
DRD FRDIS
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu
2016
2017IGA
DRD FRDIS
Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru (5/2014)
2014
2015
IGA
DRD FRDIS
Podpora governance na regionální úrovni
20192019IGA
DRD FRDIS
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)20152016IGA
DRD FRDIS
Sdílená ekonomika v dopravě20172017TAČRDRD FRDIS
Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)
2018
2018
IGA
O. KonečnýDRD FRDISKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelleddefendedexcluded
not defended
rejected