Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 38

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
obhájený
Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
DENR FRDIS
zamítnutý
Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)
2014
2014
GAČR
J. SchneiderDENR FRDIS
ukončený
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGA
DENR FRDIS
ukončený Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
2016
2017
IGAH. LorencováDENR FRDIS
zamítnutý
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
J. Schneider
DLM FFWT
ukončený
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016
IGA
DENR FRDIS
podaný
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)
2013
--
Other
DENR FRDIS
řešený
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018
Internal
DENR FRDIS
ukončený
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
2014
2014
DENR FRDIS
ukončený
2014
2014
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
řešený
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech
2017
--
IGA
DENR FRDIS
podaný
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)
2013
--
TAČR
A. Kozumplíková
DENR FRDIS
řešený
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
2014
2014
InternalDENR FRDIS
ukončený
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)20122012
Smluvní výzkum
I. VyskotDENR FRDIS
ukončený Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 20142014
2014
Internal
A. KozumplíkováDENR FRDIS
řešený
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumI. VyskotDENR FRDIS
obhájený
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkum
DENR FRDIS
ukončený
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
2014
2014
Internal
DENR FRDIS
obhájený
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)
2016
2017
IGA
T. Lošák
DENR FRDIS
řešený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
2013
Internal
DENR FRDIS
řešený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
--
InternalI. Vyskot
DENR FRDIS
obhájený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
2014
2014InternalI. Vyskot
DENR FRDIS
řešený
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)
2015
2018NAZVT. LošákDENR FRDIS
ukončený
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)
2013
2013Smluvní výzkumDENR FRDIS
ukončený
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
2013
2013
DENR FRDIS
obhájený
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
2014
2014
IGA
J. Schneider
DENR FRDIS
obhájený
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory
2015
2016Smluvní výzkum
DENR FRDIS
řešený Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)20152016
IGA
A. KozumplíkováDENR FRDIS
řešený Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
2018
2019Smluvní výzkum
DENR FRDIS
řešený
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGAT. Lošák
DENR FRDIS
obhájený
Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)20142015IGA
DENR FRDIS
řešený
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)20162018GAČRI. Pavlík
DENR FRDIS
obhájený Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)20152015
IGA
J. Schneider
DENR FRDIS
obhájený
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)20152016IGAT. LošákDENR FRDIS
řešený Vývoj změn v krajině
2017
2018IGADENR FRDIS
přijatý Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)
2015
2015
IGA
I. Karberová
DENR FRDIS
řešený
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice
2017
2017
SpecifickýJ. Fialová
DLM FFWT
podaný Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)
2013
--FRVŠA. Kozumplíková
DENR FRDISKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájený
defended
vyřazenýexcluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected