Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 38

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)
2016
2017
IGA
ÚEPZ FRRMS
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)
2014
2014
GAČRJ. Schneider
ÚEPZ FRRMS
Estetická hodnota krajiny a rekreace
20152015IGAH. Lorencová
ÚEPZ FRRMS
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
2016
2017
IGA
H. LorencováÚEPZ FRRMS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
ÚTOK LDF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016
IGA
ÚEPZ FRRMS
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013
--
InýI. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)
2018
2018
Interný
H. Lorencová
ÚEPZ FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou
2014
2014
ÚEPZ FRRMS
20142014
Smluvní výzkum
A. Kozumplíková
ÚEPZ FRRMS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech
2017
--IGAÚEPZ FRRMS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)2013--
TAČR
ÚEPZ FRRMS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
2014
2014
Interný
L. HavelÚEPZ FRRMS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)
2012
2012
Smluvní výzkum
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014
Interný
ÚEPZ FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkumI. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
2014
2014
Interný
ÚEPZ FRRMS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)
20162017
IGA
ÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013
2013
Interný
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013--
Interný
ÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO
2014
2014
InternýI. Vyskot
ÚEPZ FRRMS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)
20152018
NAZV
T. LošákÚEPZ FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)2013
2013
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
2013
2013
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
20142014IGA
ÚEPZ FRRMS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory
2015
2016
Smluvní výzkum
ÚEPZ FRRMS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)
2015
2016
IGA
ÚEPZ FRRMS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha
2018
2019
Smluvní výzkumÚEPZ FRRMS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
20142015IGA
ÚEPZ FRRMS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)2016
2018
GAČR
ÚEPZ FRRMS
Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)2015
2015
IGA
J. SchneiderÚEPZ FRRMS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)
20152016
IGA
ÚEPZ FRRMS
Vývoj změn v krajině
2017
2018IGAÚEPZ FRRMS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)
2015
2015
IGA
I. KarberováÚEPZ FRRMS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice
2017
2017
Specifický
J. FialováÚTOK LDF
Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)
2013
--
FRVŠ
ÚEPZ FRRMSLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatýpripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájenývyradenýzamietnutý
zrušený