Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 38

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)20142014GAČRJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu20162016IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--InýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018InternýH. LorencováÚEPZ FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou20142014A. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů20142014Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech2017--IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)2013--TAČRA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů20142014InternýL. HavelÚEPZ FRRMS
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)20122012Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 201420142014InternýA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice20142014InternýA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)20162017IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013InternýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013--InternýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO20142014InternýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)20152018NAZVT. LošákÚEPZ FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)20132013Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn20132013I. VyskotÚEPZ FRRMS
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)20142014IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory20152016Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)20152016IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha20182019Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)20172018IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)20142015IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)20162018GAČRI. PavlíkÚEPZ FRRMS
Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)20152015IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)20152016IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
Vývoj změn v krajině20172018IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)20152015IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice20172017SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)2013--FRVŠA. KozumplíkováÚEPZ FRRMSLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený