Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 38

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
obhájený Analýza činnosti nevládních organizací v provincii Cusco (FRRMS-IGA-2016/005)20162017IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
zamítnutý Dynamika pokalamitního vývoje funkčních schopností a funkčních účinků horských lesních ekosystémů na modelovém příkladu lesů Tater (14-09914S)20142014GAČRJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
ukončený Estetická hodnota krajiny a rekreace20152015IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
ukončený Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí20162017IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
zamítnutý Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
ukončený Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu20162016IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
podaný Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)20182018InterníH. LorencováÚEPZ FRRMS
ukončený Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou20142014A. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
ukončený Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů20142014Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech2017--IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
podaný Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)2013--TAČRA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů20142014InterníL. HavelÚEPZ FRRMS
ukončený Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)20122012Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
ukončený Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 201420142014InterníA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
obhájený Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
ukončený Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice20142014InterníA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
obhájený Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)20162017IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
řešený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů20132013InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů2013--InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
obhájený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO20142014InterníI. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)20152018NAZVT. LošákÚEPZ FRRMS
obhájený Selected environmental tools as regional development factors (16/2015)20152015IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
ukončený Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)20132013Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
ukončený Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn20132013I. VyskotÚEPZ FRRMS
obhájený Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)20142014IGAJ. SchneiderÚEPZ FRRMS
obhájený Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory20152016Smluvní výzkumA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)20152016IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha20182019Smluvní výzkumI. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)20172018IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
obhájený Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)20142015IGAA. KozumplíkováÚEPZ FRRMS
řešený Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)20162018GAČRI. PavlíkÚEPZ FRRMS
obhájený Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)20152016IGAT. LošákÚEPZ FRRMS
řešený Vývoj změn v krajině20172018IGAH. LorencováÚEPZ FRRMS
přijatý Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)20152015IGAI. KarberováÚEPZ FRRMS
řešený Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice20172017SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
podaný Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)2013--FRVŠA. KozumplíkováÚEPZ FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený