Department of Social Studies (FRDIS) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 16

State
Name
From
UntilType
Supervisor
Department
obhájený
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students
2015
2015
Foreign edu.DSS FRDIS
řešený
Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)
2017
2017
IGA
DSS FRDIS
řešený
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
20152016
IGA
N. PomazalováDSS FRDIS
přijatý Health Inequalities in the Czech Republic: Importance and Relationship of Health Determinants of Population in Territorial Disparities
2020
2021TAČRD. Hübelová
DSS FRDIS
přijatý Health status index as a way of promoting equality and reducing regional disparities in the Czech Republic
2019
2019
IGA
DSS FRDIS
řešený
Innovative companies in South Moravia and their role in regional development
2018
2018
IGADSS FRDIS
řešený
Intelligence services in Czech republic and Slovakia in the context of global terrorism
2018
--
IGA
DSS FRDIS
podaný
Nerovnosti v dopadu pandemie COVID-19 – kvalita života, práce a vzdělání: regionální a skupinové disparity
2020
--
TAČR
DSS FRDIS
řešený Odborné praxe v zahraničí jako součást studia2015
2015
Internal
N. Pomazalová
DSS FRDIS
řešený
2018
2019IGAJ. Smolík
DSS FRDIS
ukončený
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)
2014
2014
Internal
DSS FRDIS
ukončený
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)
2014
2014
Internal
DSS FRDIS
řešený
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí
2015
2015
Internal
N. PomazalováDSS FRDIS
obhájený20142014
IGA
N. PomazalováDSS FRDIS
řešený Rozvoj mobilit akademických pracovníků2015
2015
InternalDSS FRDIS
řešený
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit2015
2015
Internal
N. PomazalováDSS FRDISKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončenýcompletedpřipravovaný
in preparation
řešený
in progresspodaný
submitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájený
defendedvyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected