Department of Social Studies (FRDIS) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 14

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students20152015Foreign edu.N. PomazalováDSS FRDIS
řešený Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)20172017IGAJ. NesibaDSS FRDIS
řešený Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)20152016IGAN. PomazalováDSS FRDIS
přijatý Health status index as a way of promoting equality and reducing regional disparities in the Czech Republic20192019IGAD. HübelováDSS FRDIS
řešený Innovative companies in South Moravia and their role in regional development20182018IGAP. PtáčekDSS FRDIS
řešený Intelligence services in Czech republic and Slovakia in the context of global terrorism2018--IGAM. KovaničDSS FRDIS
řešený Odborné praxe v zahraničí jako součást studia20152015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
řešený Plagiarism in the opinions of FRDIS students20182019IGAJ. SmolíkDSS FRDIS
ukončený Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)20142014InternalN. PomazalováDSS FRDIS
ukončený Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)20142014InternalN. PomazalováDSS FRDIS
řešený Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí20152015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
obhájený Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )20142014IGAN. PomazalováDSS FRDIS
řešený Rozvoj mobilit akademických pracovníků20152015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
řešený Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit20152015InternalN. PomazalováDSS FRDISKey:
Active states:přijatýacceptedukončenýcompletedpřipravovanýin preparationřešenýin progresspodanýsubmitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefendedvyřazenýexcludedneobhájenýnot defendedzamítnutýrejected