Ústav sociálních studií (FRRMS) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 15

StavNázevOdDoDruh
Garant
Pracoviště
řešený Analýza efektivity etických nástrojů VŠ v ČR v kontextu regionálního rozvoje (SP3171231)2017
2017
IGA
ÚSS FRRMS
řešený
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
20152016
IGA
ÚSS FRRMS
přijatý
Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice
2019
2019
IGA
D. HübelováÚSS FRRMS
řešený Inovativní firmy v regionu jižní Moravy a jejich role v regionálním rozvoji2018
2018
IGA
P. PtáčekÚSS FRRMS
přijatý
Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách
2020
2021
TAČR
ÚSS FRRMS
řešený
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia
2015
2015
Interní
ÚSS FRRMS
řešený
Plagiátorství v názorech studentů FRRMS20182019IGA
ÚSS FRRMS
ukončený
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)
2014
2014
Interní
N. Pomazalová
ÚSS FRRMS
ukončený Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)
2014
2014
InterníN. PomazalováÚSS FRRMS
řešený
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí
2015
2015
InterníN. Pomazalová
ÚSS FRRMS
obhájený
Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )
2014
2014
IGA
ÚSS FRRMS
řešený Rozvoj mobilit akademických pracovníků20152015
Interní
ÚSS FRRMS
řešený
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit
2015
2015
InterníN. Pomazalová
ÚSS FRRMS
obhájený
Virtuální spolupráce mezi studenty Americké univerzity ve Washingtonu a Mendelovy univerzity v Brně
2015
2015
Zahr. vzd.
ÚSS FRRMS
řešený
Zpravodajské služby České republiky a Slovenska v kontextu globálního terorismu
2018
--
IGA
ÚSS FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatýpřipravovaný
připravovaný
řešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený