Department of Social Studies (FRDIS) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 14

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students20152015Foreign edu.N. PomazalováDSS FRDIS
Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)20172017IGAJ. NesibaDSS FRDIS
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)20152016IGAN. PomazalováDSS FRDIS
Health status index as a way of promoting equality and reducing regional disparities in the Czech Republic20192019IGAD. HübelováDSS FRDIS
Innovative companies in South Moravia and their role in regional development20182018IGAP. PtáčekDSS FRDIS
Intelligence services in Czech republic and Slovakia in the context of global terrorism2018--IGAM. KovaničDSS FRDIS
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia20152015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Plagiarism in the opinions of FRDIS students20182019IGAJ. SmolíkDSS FRDIS
Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)20142014InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)20142014InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí20152015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )20142014IGAN. PomazalováDSS FRDIS
Rozvoj mobilit akademických pracovníků20152015InternalN. PomazalováDSS FRDIS
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit20152015InternalN. PomazalováDSS FRDISKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected