Department of Regional and Business Economics (FRDIS) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 45

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
obhájený Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání20162017IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
řešený Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)2016--IGAE. T. QuarteyDRBE FRDIS
řešený Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)20082009GAČRI. BlažkováDRBE FRDIS
řešený Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget20192019Smluvní výzkumJ. RajchlováDRBE FRDIS
obhájený Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkFBE
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011eTS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011eTS VZP. SyrovátkaDRBE FRDIS
obhájený           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýDRBE FRDIS
obhájený           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)20052011eTS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011eTS VZI. ŽivělováDRBE FRDIS
ukončený Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )20172017SpecifickýG. ChmelíkováDRBE FRDIS
obhájený Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-201320172018MPOI. BlažkováDRBE FRDIS
obhájený Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)20152015IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
řešený Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019--IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
obhájený Food security in the region in the context of the development of contemporary agribusiness (15/2014)20142014IGAI. ZdráhalDRBE FRDIS
řešený Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje20192019IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
řešený Impact Evaluation of Public Support on Business Performance and Development20182018IGAI. BlažkováDRBE FRDIS
obhájený Impact of applied research on cash flow, stability and innovation potential of enterprises (1/2014)20142015IGAI. BlažkováDRBE FRDIS
řešený Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countries (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)20122014OPL. GregaDRBE FRDIS
řešený Methodological approach to economic analysis of businesses (402/09/1365)20092011GAČRI. ŽivělováDRBE FRDIS
řešený Microfinance as an effective tool for job creation in EU2017--IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
obhájený Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji (19/2015)20152016IGAI. ZdráhalDRBE FRDIS
obhájený Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)20162017IGAR. RedlichováDRBE FRDIS
řešený Possibilities of disparity solutions between the chosen regions (WD-57-07-01)20072011MMRJ. JánskýDRBE FRDIS
obhájený Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)20142014IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
ukončený Research of possibilities and limits of EVA ratio in financial management of businesses from food-processing sector.20062008GAČRG. ChmelíkováDRBE FRDIS
řešený Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018--IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
obhájený Role podniků v rozvoji regionů (IGA č. 04/2014 )20142015IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
řešený Sustainability of Small and Family Farms (ERASMUS + KA2 )20162019Foreign edu.I. ZdráhalDRBE FRDIS
řešený TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichDRBE FRDIS
řešený TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--TAČRR. UlrichDRBE FRDIS
obhájený The Dynamics of EU's Economic Relations (FRMS - IGA - 2016/013)20162016IGAI. ZdráhalDRBE FRDIS
řešený The Impact of Structural Changes on the Performance of Agribusiness Firms (2017/009)2017--IGAI. BlažkováDRBE FRDIS
obhájený The Importance of Strategic Management in Small and Medium-sized Entrepreneurship20172018IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
obhájený The Importance of Strategy and Strategic management of Small and Medium-Sized Enterprises Primarily Focused on E-commerce20182019IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
řešený The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )20192022Foreign edu.N. VerterDRBE FRDIS
ukončený Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )20082010SpecifickýJ. JánskýDRBE FRDIS
řešený Valuation of Dot-Com Businesses2013--GAČRM. SabolovičDRBE FRDIS
řešený Valuation of Dot-Com Companies (GPP403/12/P731)2012--GAČRM. SabolovičDRBE FRDIS
řešený Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)20152016IGAR. RedlichováDRBE FRDIS
obhájený Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)20142014IGAJ. RajchlováDRBE FRDIS
obhájený Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)20152015IGAJ. RajchlováDRBE FRDIS
obhájený Yam Production and Food Security in Nigeria (IGA 14/2014 )20142015IGAV. BečvářováDRBE FRDISKey:
Active states:přijatýacceptedukončenýcompletedpřipravovanýin preparationřešenýin progresspodanýsubmitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefendedvyřazenýexcludedneobhájenýnot defendedzamítnutýrejected