Department of Regional and Business Economics (FRDIS) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 49

StateName
From
UntilType
Supervisor
Department
obhájený2016
2016
IGA
B. Daňková
DRBE FRDIS
obhájený
2016
2017
IGA
DRBE FRDIS
řešený Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)2016
--
IGA
DRBE FRDIS
řešený
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)20082009
GAČR
DRBE FRDIS
řešený
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget
20192019
Smluvní výzkum
J. Rajchlová
DRBE FRDIS
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
20052011VZFBE
obhájený
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
V. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
20052011
eTS VZ
V. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZ
P. SyrovátkaDRBE FRDIS
obhájený
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011eTS VZK. VinohradskýDRBE FRDIS
obhájený
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011eTS VZI. ŽivělováDRBE FRDIS
ukončený
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
20172017Specifický
DRBE FRDIS
obhájený20172018
MPO
I. BlažkováDRBE FRDIS
obhájený Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)2015
2015
IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
řešený
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019
--
IGA
G. Chmelíková
DRBE FRDIS
obhájený
2014
2014
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
řešený
Impact Evaluation of Public Support on Business Performance and Development
20182018IGAI. Blažková
DRBE FRDIS
obhájený
Impact of applied research on cash flow, stability and innovation potential of enterprises (1/2014)2014
2015
IGA
I. BlažkováDRBE FRDIS
řešený Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countries (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)
2012
2014
OPL. Grega
DRBE FRDIS
řešený Market Dynamics in the Supply Chains: Efficiency and Sustainability Implications
2020
2020
IGA
I. BlažkováDRBE FRDIS
řešený
Methodological approach to economic analysis of businesses (402/09/1365)
2009
2011
GAČR
I. ŽivělováDRBE FRDIS
řešený
Microfinance as an effective tool for job creation in EU
2017
--
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji (19/2015)
2015
2016
IGAI. ZdráhalDRBE FRDIS
obhájený
Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)2016
2017
IGAR. Redlichová
DRBE FRDIS
řešený
Possibilities of disparity solutions between the chosen regions (WD-57-07-01)
2007
2011
MMR
DRBE FRDIS
obhájený Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)2014
2014
IGAB. Daňková
DRBE FRDIS
ukončený
Research of possibilities and limits of EVA ratio in financial management of businesses from food-processing sector.
2006
2008
GAČR
DRBE FRDIS
řešený Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí
2018
--
IGA
G. Chmelíková
DRBE FRDIS
obhájený Role podniků v rozvoji regionů (IGA č. 04/2014 )
2014
2015
IGAG. ChmelíkováDRBE FRDIS
obhájený
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
2018
2018
InternalDRBE FRDIS
řešený2016
2019
Foreign edu.
I. ZdráhalDRBE FRDIS
řešený
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství
2015
--
TAČR
DRBE FRDIS
řešený TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--
TAČR
DRBE FRDIS
obhájený The Dynamics of EU's Economic Relations (FRMS - IGA - 2016/013)
2016
2016
IGA
I. ZdráhalDRBE FRDIS
řešený
The Impact of Structural Changes on the Performance of Agribusiness Firms (2017/009)
2017
--
IGA
DRBE FRDIS
řešený The importance of SME strategy in regional development2020
2020
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
20172018
IGA
V. SvatošováDRBE FRDIS
obhájený
2018
2019IGAV. Svatošová
DRBE FRDIS
řešený
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )20192022Foreign edu.N. VerterDRBE FRDIS
ukončený
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )
2008
2010
Specifický
DRBE FRDIS
řešený
Valuation of Dot-Com Businesses
2013
--
GAČR
M. SabolovičDRBE FRDIS
řešený Valuation of Dot-Com Companies (GPP403/12/P731)2012--
GAČR
DRBE FRDIS
řešený
Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)
2015
2016
IGA
DRBE FRDIS
obhájený Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)
2014
2014
IGA
J. RajchlováDRBE FRDIS
obhájený
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015
IGADRBE FRDIS
obhájený
2014
2015
IGA
DRBE FRDIS
obhájený
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe
2019
2019InternalV. Svatošová
DRBE FRDISKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progresspodanýsubmitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájený
defended
vyřazený
excludedneobhájenýnot defended
zamítnutý
rejected