Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 49

Stav
Názov
OdDoDruhGarant
Pracovisko
2016
2016
IGA
ÚRPE FRRMS
Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání2016
2017
IGAV. Svatošová
ÚRPE FRRMS
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)2016
--
IGAE. T. Quartey
ÚRPE FRRMS
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZÚRPE FRRMS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)20052011
eTS VZ
P. SyrovátkaÚRPE FRRMS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011
eTS VZK. Vinohradský
ÚRPE FRRMS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
2005
2011eTS VZV. Bečvářová
ÚRPE FRRMS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZ
ÚRPE FRRMS
Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu (2017/009)
2017--
IGA
I. BlažkováÚRPE FRRMS
20162016IGAI. Zdráhal
ÚRPE FRRMS
Dynamika trhů v dodavatelských řetězcích: implikace pro efektivnost a udržitelnost
2020
2020
IGA
I. BlažkováÚRPE FRRMS
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )2017
2017
Specifický
ÚRPE FRRMS
Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 20132017
2018
MPO
I. BlažkováÚRPE FRRMS
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015IGAB. DaňkováÚRPE FRRMS
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě2019
--
IGA
G. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků
2018
2018IGAI. BlažkováÚRPE FRRMS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
20192019
IGA
ÚRPE FRRMS
Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku (402/09/1365)20092011
GAČR
I. Živělová
ÚRPE FRRMS
Mikrofinance jako efektivní nástroj tvorby pracovních míst v Evropské unii
2017--IGAG. ChmelíkováÚRPE FRRMS
2015
2016
IGA
ÚRPE FRRMS
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony (WD-57-07-01)
2007
2011
MMRÚRPE FRRMS
Ohodnocování Dot-Com firem (GPP403/12/P731)
2012
--
GAČR
ÚRPE FRRMS
2016
2017
IGA
ÚRPE FRRMS
2014
2014IGAI. ZdráhalÚRPE FRRMS
2014
2014
IGA
B. Daňková
ÚRPE FRRMS
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí
2018
--
IGA
ÚRPE FRRMS
2014
2015IGAÚRPE FRRMS
Smluvní výzkum: Zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací při čerpání podpory z rozpočtu JMK
2019
2019
Smluvní výzkumJ. Rajchlová
ÚRPE FRRMS
Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál agrobyznysu v českém agrárním sektoru (GP402/08/P445)
2008
2009GAČR
ÚRPE FRRMS
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi20182018
Interný
ÚRPE FRRMS
Sustainability of Small and Family Farms (ERASMUS + KA2 )
2016
2019
Zahr. vzd.
I. Zdráhal
ÚRPE FRRMS
2015--TAČRR. Ulrich
ÚRPE FRRMS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství2015--
TAČR
ÚRPE FRRMS
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )2019
2022
Zahr. vzd.
ÚRPE FRRMS
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )
2008
2010
SpecifickýJ. JánskýÚRPE FRRMS
Valuation of Dot-Com Businesses2013
--
GAČR
ÚRPE FRRMS
Vliv firemního výzkumu na cash flow, stabilitu a inovační potenciál podniku (1/2014)
2014
2015
IGA
ÚRPE FRRMS
2015
2016IGAR. RedlichováÚRPE FRRMS
20142014
IGA
ÚRPE FRRMS
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015
IGAÚRPE FRRMS
Výzkum možností a mezí využití ukazatele EVA ve finančním řízení potravinářských podniků ČR.2006
2008
GAČR
G. Chmelíková
ÚRPE FRRMS
Význam strategického řízení v malém a středním podnikání
2017
2018
IGAÚRPE FRRMS
2018
2019
IGA
V. SvatošováÚRPE FRRMS
Význam strategie malých a středních podniků v regionálním rozvoji
2020
2020
IGAÚRPE FRRMS
Yam Production and Food Security in Nigeria (IGA 14/2014 )2014
2015
IGAV. Bečvářová
ÚRPE FRRMS
Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)
2012
2014
OPL. GregaÚRPE FRRMS
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe
20192019
Interný
V. SvatošováÚRPE FRRMSLegenda:
Aktívne stavy:
podanýprijatý
pripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený