Department of Regional and Business Economics (FRDIS) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 49

State
Name
From
UntilType
Supervisor
Department
20162016IGADRBE FRDIS
2016
2017
IGA
DRBE FRDIS
Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)2016
--
IGA
DRBE FRDIS
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)
2008
2009
GAČRI. BlažkováDRBE FRDIS
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget
2019
2019
Smluvní výzkum
DRBE FRDIS
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)2005
2011
VZB. Minařík
FBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
DRBE FRDIS
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)
2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)
2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)
2005
2011
eTS VZK. Vinohradský
DRBE FRDIS
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)
20052011
eTS VZ
DRBE FRDIS
           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)
2006
2011
eTS VZ
I. ŽivělováDRBE FRDIS
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )20172017SpecifickýG. ChmelíkováDRBE FRDIS
Evaluation of the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) 2007-2013
2017
2018
MPO
DRBE FRDIS
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
20152015
IGA
DRBE FRDIS
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019
--IGA
DRBE FRDIS
Food security in the region in the context of the development of contemporary agribusiness (15/2014)2014
2014
IGAI. Zdráhal
DRBE FRDIS
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
2019
2019
IGA
DRBE FRDIS
Impact Evaluation of Public Support on Business Performance and Development2018
2018
IGAI. Blažková
DRBE FRDIS
2014
2015
IGA
I. BlažkováDRBE FRDIS
Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countries (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)20122014
OP
DRBE FRDIS
Market Dynamics in the Supply Chains: Efficiency and Sustainability Implications2020
2020
IGA
DRBE FRDIS
Methodological approach to economic analysis of businesses (402/09/1365)
2009
2011
GAČR
DRBE FRDIS
Microfinance as an effective tool for job creation in EU
2017
--
IGA
DRBE FRDIS
Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji (19/2015)20152016
IGA
I. ZdráhalDRBE FRDIS
20162017IGADRBE FRDIS
Possibilities of disparity solutions between the chosen regions (WD-57-07-01)
20072011MMR
DRBE FRDIS
Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)
2014
2014
IGA
DRBE FRDIS
Research of possibilities and limits of EVA ratio in financial management of businesses from food-processing sector.
2006
2008
GAČR
G. Chmelíková
DRBE FRDIS
Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018
--
IGA
DRBE FRDIS
20142015IGA
DRBE FRDIS
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
20182018
Internal
V. Svatošová
DRBE FRDIS
Sustainability of Small and Family Farms (ERASMUS + KA2 )
2016
2019Foreign edu.
DRBE FRDIS
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství
2015
--
TAČR
DRBE FRDIS
2015
--TAČRR. UlrichDRBE FRDIS
The Dynamics of EU's Economic Relations (FRMS - IGA - 2016/013)
2016
2016
IGA
DRBE FRDIS
The Impact of Structural Changes on the Performance of Agribusiness Firms (2017/009)
2017
--
IGA
I. Blažková
DRBE FRDIS
The importance of SME strategy in regional development
20202020
IGA
DRBE FRDIS
2017
2018
IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
The Importance of Strategy and Strategic management of Small and Medium-Sized Enterprises Primarily Focused on E-commerce
2018
2019
IGA
V. Svatošová
DRBE FRDIS
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )2019
2022
Foreign edu.
DRBE FRDIS
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )
20082010Specifický
DRBE FRDIS
Valuation of Dot-Com Businesses2013--
GAČR
DRBE FRDIS
Valuation of Dot-Com Companies (GPP403/12/P731)
2012
--
GAČR
DRBE FRDIS
Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu (15/2015)20152016IGA
DRBE FRDIS
2014
2014
IGA
J. Rajchlová
DRBE FRDIS
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015IGA
DRBE FRDIS
Yam Production and Food Security in Nigeria (IGA 14/2014 )20142015IGA
DRBE FRDIS
Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe
2019
2019InternalV. SvatošováDRBE FRDISKey:
Active states:
acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:
cancelled
defendedexcluded
not defended
rejected