Advisory Center (ILE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 9

State
Name
From
UntilType
Supervisor
Department
Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně
2010
2010
RP
P. Štěpánková
AC ILE
MODUL-moderní učitel (CZ.1.07/1.3.10/02.0026)
2010
2012
OP
AC ILE
Podpora spolupráce mezi podniky a brněnskými vysokými školami20112011RPP. Štěpánková
AC ILE
Podpora spolupráce s aplikační sférou a rozvoj talent managementu a mentoringu prostřednictvím poradenských center VŠ
20122012
RP
AC ILE
Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi
2012
2012RPAC ILE
Rozvoj nabídky poradenských služeb brněnských VŠ - od uchazečů po absolventy
2012
2012
RP
AC ILE
Rozvoj poradenství a systemizace práce se studeny různým způsobem znevýhodněnými20112011FRVŠAC ILE
Rozvoj psychologického pradenství na vysokých školách v ČR
2011
2011
RP
AC ILE
Semináře o 6. prioritní ose OPŽP
2009
2009
Other
P. Štěpánková
AC ILEKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected