Ústav biologie rostlin (AF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 73

Stav
NázovOdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)
20132013IGAT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkumÚBFR AF
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)
2014
2014IGAV. TrojanÚBFR AF
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty
2015
2015IGAM. Klemš
ÚBFR AF
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
2009
2012
OP
L. Havel
ÚBFR AF
2017
2017
IGAÚBFR AF
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)
20092011GAČRL. Havel
ÚBFR AF
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products
2014
2019
TAČR
ÚPŠRR AF
Comende
2010
2013InýÚBFR AF
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)
20072007IGA
ÚBFR AF
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)
2014--GAČRP. Hanáček
ÚBFR AF
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)2012
2015
OP
ÚBFR AF
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)
20172018
IGA
T. VyhnánekÚBFR AF
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)
2003
2003
FRVŠ
T. VyhnánekÚBFR AF
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)20092009IGAE. NevrtalováÚBFR AF
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene2005
--
IGA
ÚBFR AF
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)
1996
2000
NAZV
ÚBFR AF
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)
2006
2007
FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)20062006
FRVŠ
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)
2011
2012FRVŠM. Musilová
ÚBFR AF
Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)
20172017
Interný
ÚBFR AF
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)
2012
2012
FRVŠT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)
2010
2010
FRVŠ
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)
2005
2005FRVŠÚBFR AF
Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚBFR AF
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům2009--
NAZV
P. Hanáček
ÚBFR AF
Markerování dormance a stresu u rostlin pomocí kyseliny abscisové (FRVŠ1218/2001)20012001
Akt eTS VZ
M. Klemš
ÚBFR AF
Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)
2011
2011
IGA
ÚBFR AF
Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zabarvením obilky pšenice
2013
2014InýÚBFR AF
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)
2002
--
Akt eTS VZ
J. Balla
ÚBFR AF
Možnosti využití hexaploidního tritordea (kříženec mezi pšenicí a ječmenem) pro vzdálenou hybridizaci s pšenicí a tritikalem. (EP9078)
1999
2001
NAZV
ÚBFR AF
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)
1996
2001
GAČR
L. HavelÚBFR AF
Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. (MSM2532885901)
2009
--
VZK. Klem
ÚBFR AF
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu
2009
--
IGAS. ProcházkaÚBFR AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZVL. HavelÚBFR AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezsitentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZV
ÚBFR AF
Role NO v regulaci dormance semen (1P05ME757)20052007InýÚBFR AF
Rozšíření PhD. práce o detekci SSR markerů rezistence ječmene (583/2005/G4)
2005
2005
FRVŠ
I. JežíškováÚBFR AF
Rozvoj molekulárně-biologické laboratoře pro praktickou výuku studentů (1351/Aa/2010)
20102010
FRVŠ
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Screening na pekařskou jakost u pšenice pomocí DNA markerů. (1130/2001)20012001FRVŠÚBFR AF
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)
2000
2004
VC
P. Hanáček
ÚBFR AF
Specifický výzkum
1999
--SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření
20162017
Specifický
ÚBFR AF
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýJ. WinklerÚAK AF
      Studium synantropní vegetace skládek komunálního odpadu (AF-IGA2020-IP004)
2020
2020
Specifický
ÚBFR AF
Spolupráce studentů 3. a 4. ročníků na mapování QTL pšenice DNA markery. (1218/2003)
2003
2003FRVŠ
ÚBFR AF
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)
2004
2004IGAJ. ZehnálekÚBFR AF
Studium evoluce velikosti genomů rostlin
2009
--IGAR. Hobza
ÚBFR AF
2008
2008IGAP. HanáčekÚBFR AF
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)
2016
2016
IGA
P. HanáčekÚBFR AF
Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)20032005GAČR
ÚBFR AF
Studium genetické variability kolekce pšenice s nestandarním zabarvením obilky (IP 1/2010)20102010IGA
ÚBFR AF
Studium molekulárních adaptací rostlin na stresové podmínky (TP 1/2010)
2010
2010IGA
ÚBFR AF
Studium odolnosti jarního a ozimého sladovnického jemčne k fuzariózám klasu a tvorba genotypů se zlepšenou rezistencí pomocí molekulárních markerů. (GA521/03/0938)
20032005GAČRT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna. (GA521/03/0113)
2003
2005
GAČRT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Studium variability genů pro pekařskou jakost pšenice pomocí DNA markerů. (141/2002)
20022002FRVŠÚBFR AF
Študium génov biosyntetickej dráhy flavonoidov pšenic (IP 03/2014)
2014
2014
IGA
ÚBFR AF
Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům (QF3072)
2003
--
NAZV
P. HanáčekÚBFR AF
Vitalita sadbových brambor ve vztahu k agroekologickým faktorům a obsahu endogenních hormonů (IBS538352)2003
2006
Iný
ÚBFR AF
Vliv exogenní aplikace vybraných morforegulátorů na fenotyp konopí (IP 2/2016)
2016
2016SpecifickýÚBFR AF
Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů
2008
2008
NAZVL. HavelÚBFR AF
Vliv obsahu chlorofylu a karotenoidů na klíčivost semen (IGA_AF_ IP_2017/065)
2017
2017
IGA
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Vytvoření studie a ověření účinnosti dezinfekčních prostředků v laboratoři a praxi. (211/9510/SV2130161)
2013
2014
Smluvní výzkumÚBFR AF
Využití barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny (TP 4/2015)
20152016
IGA
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Využití biochemických a molekulárních markerů pro studium genetické diverzity tritikale (XTriticosecale Wittmack). (GP521/03/P173)
2003
2005
GAČR
ÚBFR AF
Využití biotechnologických metod k produkci sekundárních metabolitů, šlechtění a mikropropagaci léčivé rostliny klanoprašky čínské (GA 521/02/1129)20022005
GAČR
ÚBFR AF
Využití biotechnologických metod k produkci sekundárních metabolitů, šlechtění a mikropropagaci léčivé rostliny klanoprašky čínské (521/02/1129)
20022004GAČR
ÚBFR AF
Využití nových netradičních druhů obilovin s vysokým obsahem bílkovin a přírodních barviv v zrnu (TRITICUM)
2009--
NAZV
ÚBFR AF
Vývoj a testování metod pro identifikaci pšenice špaldy (SPALDA)
2015
2016
Smluvní výzkumÚBFR AF
Vývoj a využití molekulárních markerů ve šlechtění tritikale (MASTRITICALE)
2014
2015
Smluvní výzkum
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Vývojová biologie a genetika rostlin (204/09/H002)
2009
2012
GAČR
ÚBFR AF
Zachování a reprodukce genových zdrojů hlavních druhů jehličnatých a listnatých stromů. (522/96/K186)1996
2001
GAČRL. HavelÚBFR AF
Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách (TH04030244)
2019
2022TAČRM. Jiroušek
ÚBFR AFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovanýriešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený