Ústav biologie rostlin (AF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 70

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)20132013IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkumH. FišerováÚBFR AF
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)20142014IGAV. TrojanÚBFR AF
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. KlemšÚBFR AF
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012OPL. HavelÚBFR AF
Botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření20172017IGAJ. WinklerÚBFR AF
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)20092011GAČRL. HavelÚBFR AF
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
Comende20102013InýL. HavelÚBFR AF
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)20072007IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)2014--GAČRP. HanáčekÚBFR AF
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)20122015OPL. HavelÚBFR AF
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)20172018IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)20092009IGAE. NevrtalováÚBFR AF
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene2005--IGAI. JežíškováÚBFR AF
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)19962000NAZVJ. BednářÚBFR AF
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)20062007FRVŠH. FišerováÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)20062006FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)20112012FRVŠM. MusilováÚBFR AF
Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)20172017InternýT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)20122012FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)20052005FRVŠM. KlemšÚBFR AF
Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům2009--NAZVP. HanáčekÚBFR AF
Markerování dormance a stresu u rostlin pomocí kyseliny abscisové (FRVŠ1218/2001)20012001Akt eTS VZM. KlemšÚBFR AF
Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)20112011IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zabarvením obilky pšenice20132014InýT. VyhnánekÚBFR AF
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)2002--Akt eTS VZJ. BallaÚBFR AF
Možnosti využití hexaploidního tritordea (kříženec mezi pšenicí a ječmenem) pro vzdálenou hybridizaci s pšenicí a tritikalem. (EP9078)19992001NAZVT. VyhnánekÚBFR AF
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)19962001GAČRL. HavelÚBFR AF
Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. (MSM2532885901)2009--VZK. KlemÚBFR AF
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu2009--IGAS. ProcházkaÚBFR AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelÚBFR AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezsitentního ke Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelÚBFR AF
Role NO v regulaci dormance semen (1P05ME757)20052007InýV. ReinöhlÚBFR AF
Rozšíření PhD. práce o detekci SSR markerů rezistence ječmene (583/2005/G4)20052005FRVŠI. JežíškováÚBFR AF
Rozvoj molekulárně-biologické laboratoře pro praktickou výuku studentů (1351/Aa/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Screening na pekařskou jakost u pšenice pomocí DNA markerů. (1130/2001)20012001FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)20002004VCP. HanáčekÚBFR AF
Specifický výzkum1999--SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření20162017SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
Spolupráce studentů 3. a 4. ročníků na mapování QTL pšenice DNA markery. (1218/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)20042004IGAJ. ZehnálekÚBFR AF
Studium evoluce velikosti genomů rostlin2009--IGAR. HobzaÚBFR AF
Studium ex situ kolekce genetických zdrojů papriky pomocí molekulárních markerů (DP 1/AF)20082008IGAP. HanáčekÚBFR AF
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)20162016IGAP. HanáčekÚBFR AF
Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)20032005GAČRP. HanáčekÚBFR AF
Studium genetické variability kolekce pšenice s nestandarním zabarvením obilky (IP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Studium molekulárních adaptací rostlin na stresové podmínky (TP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Studium odolnosti jarního a ozimého sladovnického jemčne k fuzariózám klasu a tvorba genotypů se zlepšenou rezistencí pomocí molekulárních markerů. (GA521/03/0938)20032005GAČRT. VyhnánekÚBFR AF
Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna. (GA521/03/0113)20032005GAČRT. VyhnánekÚBFR AF
Studium variability genů pro pekařskou jakost pšenice pomocí DNA markerů. (141/2002)20022002FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Študium génov biosyntetickej dráhy flavonoidov pšenic (IP 03/2014)20142014IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům (QF3072)2003--NAZVP. HanáčekÚBFR AF
Vitalita sadbových brambor ve vztahu k agroekologickým faktorům a obsahu endogenních hormonů (IBS538352)20032006InýH. FišerováÚBFR AF
Vliv exogenní aplikace vybraných morforegulátorů na fenotyp konopí (IP 2/2016)20162016SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů20082008NAZVL. HavelÚBFR AF
Vliv obsahu chlorofylu a karotenoidů na klíčivost semen (IGA_AF_ IP_2017/065)20172017IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Vytvoření studie a ověření účinnosti dezinfekčních prostředků v laboratoři a praxi. (211/9510/SV2130161)20132014Smluvní výzkumV. TrojanÚBFR AF
Využití barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny (TP 4/2015)20152016IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Využití biochemických a molekulárních markerů pro studium genetické diverzity tritikale (XTriticosecale Wittmack). (GP521/03/P173)20032005GAČRT. VyhnánekÚBFR AF
Využití biotechnologických metod k produkci sekundárních metabolitů, šlechtění a mikropropagaci léčivé rostliny klanoprašky čínské (GA 521/02/1129)20022005GAČRH. VlašínováÚBFR AF
Využití biotechnologických metod k produkci sekundárních metabolitů, šlechtění a mikropropagaci léčivé rostliny klanoprašky čínské (521/02/1129)20022004GAČRL. HavelÚBFR AF
Využití nových netradičních druhů obilovin s vysokým obsahem bílkovin a přírodních barviv v zrnu (TRITICUM)2009--NAZVT. VyhnánekÚBFR AF
Vývoj a testování metod pro identifikaci pšenice špaldy (SPALDA)20152016Smluvní výzkumT. VyhnánekÚBFR AF
Vývoj a využití molekulárních markerů ve šlechtění tritikale (MASTRITICALE)20142015Smluvní výzkumT. VyhnánekÚBFR AF
Vývojová biologie a genetika rostlin (204/09/H002)20092012GAČRL. HavelÚBFR AF
Zachování a reprodukce genových zdrojů hlavních druhů jehličnatých a listnatých stromů. (522/96/K186)19962001GAČRL. HavelÚBFR AFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený