Department of Plant Biology (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 70

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938)20032005GAČRT. VyhnánekDBPP FA
A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113)20032005GAČRT. VyhnánekDBPP FA
A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002)20022002FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013)20132013IGAT. VyhnánekDBPP FA
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkumH. FišerováDBPP FA
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. KlemšDBPP FA
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012OPL. HavelDBPP FA
Botanical monitoring of selected agri-environmental measures20172017IGAJ. WinklerDBPP FA
Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239)20092011GAČRL. HavelDBPP FA
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products20142019TAČRR. CerkalUPSRR FA
Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014)20142014IGAV. TrojanDBPP FA
CONEMDE20102013OtherL. HavelDBPP FA
Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007)20072007IGAT. VyhnánekDBPP FA
Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA)20152016Smluvní výzkumT. VyhnánekDBPP FA
Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE)20142015Smluvní výzkumT. VyhnánekDBPP FA
Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Effect of exogenous application of selected morphoregulatores on the phenotype of Cannabis (IP 2/2016)20162016SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
Effect of chlorophyll and carotenoids on seed germination (IGA_AF_ IP_2017/065)20172017IGAT. VyhnánekDBPP FA
Extension PhD. thesis about SSR markers detection of resisitance in barley (583/2005/G4)20052005FRVŠI. JežíškováDBPP FA
FytoChem - interdisciplinary teaching integration focused on plant biochemistry and plant pathology (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)20122015OPL. HavelDBPP FA
Genes engineering of plants - interactive form of education (1169/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Chances of utilization hexaploid tritordeum (hybrid into wheat and barley) for interspecific hybridisation with wheat and triticale. (EP9078)19992001NAZVT. VyhnánekDBPP FA
Identification of candidate resistance genes to heavy metal in the genus Silene (DP3/2009)20092009IGAE. NevrtalováDBPP FA
Improving technological and nutritive grain quality in wheat and triticale using wide crosses (EP0960996132)19962000NAZVJ. BednářDBPP FA
Innovation practical training in molecular botanical subjects of Department of Plant Biology (IN217002)20172017InternalT. VyhnánekDBPP FA
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)20062007FRVŠH. FišerováDBPP FA
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)20112012FRVŠM. MusilováDBPP FA
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)20122012FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Inovation in plant physiology seminar for interdisciplinar conception of lecture (FRVŠ 3357/05)20052005FRVŠM. KlemšDBPP FA
Inovation of practise Genetics F about detection of SSR markers in barley (523/2006)20062006FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Inovation of practical lesson in Genetics F by detection of microsatellites in triticale (6/F4a/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Inovation of practical lessons about methods using ribonucleic acids (2252/G4/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům2009--NAZVP. HanáčekDBPP FA
Mantanaince and reproduction of gene sources of main conifer and broad leaf tree species (522/96/K186)19962001GAČRL. HavelDBPP FA
Markering of dormancy and plant stress via abscisic acid (FRVŠ1218/2001)20012001Akt eTS VZM. KlemšDBPP FA
Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptation in plants (TP 7/2011)20112011IGAT. VyhnánekDBPP FA
Molecular genetic characterisation of genes for purple coloured caryopsis in wheat20132014OtherT. VyhnánekDBPP FA
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)2002--Akt eTS VZJ. BallaDBPP FA
Nitric Oxide and Regulation of Seed Dormancy (1P05ME757)20052007OtherV. ReinöhlDBPP FA
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)19962001GAČRL. HavelDBPP FA
Optimisation of sustainability factors of crop production based on the development of genetic and breeding, diagnostic and decision-making methods (MSM2532885901)2009--VZK. KlemDBPP FA
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu2009--IGAS. ProcházkaDBPP FA
Phytoremediation potential of landfilling of municipal waste (TP 5/2017)20172018IGAT. VyhnánekDBPP FA
Plant Developmental Biology and Genetics (204/09/H002)20092012GAČRL. HavelDBPP FA
Prevention of new outplantings of Aesculus hippocastanum clone resistant to Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelDBPP FA
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelDBPP FA
SCAR marker identification against to FHB in barley2005--IGAI. JežíškováDBPP FA
Screening for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (1130/2001)20012001FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Seed dormancy and pod dehiscence as the key domestication traits in legumes (14-11782S)2014--GAČRP. HanáčekDBPP FA
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)20002004VCP. HanáčekDBPP FA
Specifický výzkum1999--SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
      Molecular biological detection of contamination in spices20162017SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)20042004IGAJ. ZehnálekDBPP FA
Studium evoluce velikosti genomů rostlin2009--IGAR. HobzaDBPP FA
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)20162016IGAP. HanáčekDBPP FA
Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)20032005GAČRP. HanáčekDBPP FA
Study of genes from flavonoids biosynthetic pathway in wheat (IP 03/2014)20142014IGAT. VyhnánekDBPP FA
Study of genetic variability in collection wheat with non-standard coloured grains (IP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekDBPP FA
Study of molecular adaptations in plants to stress factors (TP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekDBPP FA
The use of biotechnological methods in secondary metabolite production, breeding and micropropagation of the medical plant Schizandra chinensis (GA 521/02/1129)20022005GAČRH. VlašínováDBPP FA
The use of biotechnological methods in secondary metabolites production, breeding and micropropagation of Schizandra chinensis (521/02/1129)20022004GAČRL. HavelDBPP FA
Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům (QF3072)2003--NAZVP. HanáčekDBPP FA
Use of molecular markers for pepper (Capsicum annuum) ex situ collection diversity studies (DP 1/AF)20082008IGAP. HanáčekDBPP FA
Use of new nontraditional sorts of cereals with high protein contetn and different natural grain pigments (TRITICUM)2009--NAZVT. VyhnánekDBPP FA
Using biochemical and molecular markers to study the genetic diversity of triticale (XTriticosecale Wittmack). (GP521/03/P173)20032005GAČRT. VyhnánekDBPP FA
Using of colored wheat and hemp as functional foods (TP 4/2015)20152016IGAT. VyhnánekDBPP FA
Vitality of seed potato in relation to agroecological factors and content of endogenous hormones (IBS538352)20032006OtherH. FišerováDBPP FA
Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů20082008NAZVL. HavelDBPP FA
Vytvoření studie a ověření účinnosti dezinfekčních prostředků v laboratoři a praxi. (211/9510/SV2130161)20132014Smluvní výzkumV. TrojanDBPP FAKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected