Faculty of AgriSciences - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1250

StateName
From
UntilType
Supervisor
Department
přijatý A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic2015
--
NAZVA. Knoll
ÚMFGZ FA
řešený
A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037)
2004
2008
NAZV
ÚVZP FA
obhájený
A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)
2004
2006GAČRÚMFGZ FA
obhájený A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)
2007
2009
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ FA
obhájený A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938)20032005
GAČR
T. Vyhnánek
DBPP FA
obhájený
A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113)
20032005
GAČR
T. VyhnánekDBPP FA
obhájený
A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002)
20022002FRVŠT. Vyhnánek
DBPP FA
ukončený
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)
2004
--
FRVŠ
DATPT FA
zamítnutý Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu2011
2011
IGAUPSRR FA
ukončený Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)1997--
GAČR
UAPMV FA
obhájený
Acoustic Detector of Plant Stress ADOPS
2016
2017
TAČRP. DostálDATPT FA
obhájený
Action for Training in Land use And Sustainability (ATLAS)20052007Other
DLE FA
ukončený Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126)20012003OtherÚVZP FA
řešený
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019
--
NAZVL. Holková
UPSRR FA
řešený
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EK
DGPP FA
řešený Advanced professional education as a mean to improve quality of personal available for biotechnological R and D (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)
2009
2012OPT. UrbanÚMFGZ FA
zamítnutý Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)20122012
TAČR
DAFEE FA
ukončený
Agglomeration of fertilizers.
2002
2004
MPO
P. RyantFA
řešený
Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)
2007
2012
OP
DAFEE FA
řešený
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003--
MPO
UAPMV FA
obhájený Agrometeorologie - Pomoc při zavedení předmětu na MZLU v Brn+ (39p16)20042004Other
DGPP FA
řešený
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
20122016
NAZV
UAPMV FA
řešený
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--
IGAM. LichovníkováDAB FA
ukončený
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)
2005
--FRVŠV. KubáňDCB FA
obhájený
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000
NAZV
ÚVZP FA
ukončený
Amplification of the education Environmental Protection - Ecoeffective Tools (151)20042004FRVŠJ. KotovicováDLE FA
přijatý
Analysis and detection of phytotoxicity of rainwater and leachate from the landfill municipal solid waste Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)2017
2017
IGADLE FA
obhájený
Analysis and specification of processes causing formation of nitrate pollutions in irrigated soil (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)
2006
2007OtherM. Šťastná
DLE FA
obhájený
Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approach (GA523/00/0669)
2000
2002
GAČRA. Knoll
FA
obhájený Analysis of degradation processes of modern materials used in agricultural technology (TP4/2014)
2014
2014
IGA
DATPT FA
obhájený
Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)
20032005GAČRA. Knoll
ÚMFGZ FA
obhájený
Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)
2006
2008
GAČR
A. KnollÚMFGZ FA
přijatý
Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013)
2013
2013IGADBPP FA
ukončený
Analysis of minor ampholytes from biological mixtures by carrier ampholyte free isoelectric focusing (CB)
2000
--
GAČRJ. PospíchalFA
řešený
Analysis of performance and behaviour of farm animals in relation to ambient temperature variability and possibilities of elimination of its impact
2017
2018IGADAB FA
obhájený
Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigs (GA523/97/1305)
1997
1999
GAČR
A. KnollFA
obhájený
Analysis of selected indicators of well-being (welfare) of farm and captured wild animals (IGA TP 2/2013)
2013
2013
IGA
DAB FA
obhájený
2010
2011
IGA
ÚMFGZ FA
ukončený
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013
Smluvní výzkumCEITEC FA
obhájený Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)20072007IGA
ÚMFGZ FA
ukončený2018
2018
Smluvní výzkumM. Geršl
DAFEE FA
řešený
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČR
DCB FA
ukončený
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
20132014
Smluvní výzkum
DBPP FA
vyřazený Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ FA
řešený Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011
IGA
J. Fryč
DAFEE FA
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2009
--
GAČRF. BauerDATPT FA
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2010
--GAČR
DATPT FA
řešený
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
DGPP FA
řešený
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
M. Trnka
DGPP FA
obhájený
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
2001
2001
FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
zamítnutý
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009Other
DAFEE FA
ukončený
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumDAFEE FA
ukončený
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
20052005FRVŠ
DATPT FA
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
V. HulaÚZRHV FA
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015
--
IGA
DATPT FA
obhájený
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)2016
2018
NAZV
J. MarešÚZRHV FA
obhájený
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGA
ÚVZP FA
ukončený
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004
--
FRVŠD. Semerádová
DGPP FA
obhájený
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
2013
2013
IGA
DATPT FA
ukončený Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic2012
2014
Smluvní výzkumÚVZP FA
řešený
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007
--
IGAFA
obhájený
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
OtherZ. ŽaludDGPP FA
obhájený
Application of DDGS into broiler feed mixtures
2009
2009
IGA
ÚVZP FA
řešený
Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGA
UAPMV FA
ukončený
Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242)
2000
2005NAZVS. HejdukÚVZP FA
obhájený
2003
2007NAZV
DLE FA
obhájený Assesment of Old Kladruby Horse's constitution20052006
FRVŠ
DAB FA
obhájený Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005
Other
Z. Žalud
DGPP FA
ukončený Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)2017
2017
Smluvní výzkum
DAFEE FA
obhájený Assessment of behaviour and welfare of Czech Pied Cattle by the monitoring20092009
IGA
DAB FA
zamítnutý
Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)
2013
2013
GAČR
A. KnollÚMFGZ FA
ukončený
Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials
1997
--
NAZVJ. ŠtenclDAFEE FA
řešený
Behaviour of selected abricultural products at impact loading (IAA201990701)
2007
2010
Other
DATPT FA
ukončený
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )
2005
--FRVŠDATPT FA
obhájený
2010
2010
FRVŠ
UPSRR FA
zamítnutý
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004GAČRI. Marková
DLE FA
zamítnutý
Biodiversity of farm animals in the Czech republic2008
2008
NAZV
ÚMFGZ FA
řešený Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)
2012
2012
IGA
J. FryčDAFEE FA
řešený
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015
IGA
M. KlemšDBPP FA
řešený Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--IGA
DAFEE FA
řešený
Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012
--
Other
DCB FA
řešený
Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change (MSM6215648905)
2007
2012
VZ
Z. ŽaludFA
obhájený
Biological effects of lupin extract on cereal seed (521/02/D153)
2002
2005
GAČR
UPSRR FA
řešený
Biological principles of agriculture and perspective methods of management in a multi-functional landscape (MSM 6215648901)
2005
--VZP. Hanáček
FA
řešený
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009
--
VZÚVZP FA
řešený
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--
IGAJ. FryčDAFEE FA
ukončený
Biomass Energy Parameters
20032007
GAČR
FA
řešený
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
2009
2012OPDBPP FA
obhájený
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
2011
2012FRVŠDAFEE FA
přijatý
2012
--
Other
DCB FA
obhájený
BIOSPEAKER (Petr Dostál)
2018
2019
TAČR
DATPT FA
řešený
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)2008
2011
VZ
I. VrtkováÚMFGZ FA
řešený Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014
NAZV
DAB FA
obhájený
Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)2006
2006
IGAÚMFGZ FA
obhájený
Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)20072007
IGA
ÚMFGZ FA
obhájený Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)
2007
2007
IGA
ÚMFGZ FA
obhájený
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)20122013
Other
DLE FA
řešený
Botanical monitoring of selected agri-environmental measures
2017
2017
IGADBPP FA
ukončený
bude (179/2004)
2004
--
FRVŠ
FA
připravovaný
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
--
OtherR. KizekDCB FA
řešený Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OPR. KizekDCB FA
řešený Building up a multidisciplinary scientific team focused on drought (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)2012
2015
OP
DGPP FA
řešený Calibration of Weather Generator for sites without or with incomplete meteorological observations (205/05/2265)2005
--
GAČR
DGPP FA
podaný
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)
2015
--
GAČR
DLE FA
ukončený
Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocol (GA526/00/0485)
2000
2002
GAČRI. MarkováDGPP FA
řešený
2012
--OtherR. KizekDCB FA
obhájený
Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection. (1G57042)
2005
2008
NAZV
T. Dryšlová
DGPP FA
ukončený
Causes damage cogeneration units due to impurities in the biogas20162016
Smluvní výzkum
DAFEE FA
řešený
CEITEC - Central European Institute of Technology
2011
--
OP
CEITEC FA
řešený
CEITEC 2020 (LQ1601)
2016
2020
Other
V. Reinöhl
CEITEC FA
ukončený
Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239)
2009
2011
GAČRL. Havel
DBPP FA
obhájený
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ
2007
2007
Other
B. GrodaDAFEE FA
obhájený
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
2009
2009
Other
T. VítězDAFEE FA
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA2008
2008
OtherB. GrodaDAFEE FA
obhájený
Center for Cell Therapy and Tissue Repair (LN00A065)
2000
2004
VC
P. DvořákDMBR FA
řešený Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--RP EKM. Trnka
DGPP FA
řešený
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products
2014
2019
TAČR
UPSRR FA
řešený Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035)
2006
2010
DCB FA
řešený Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010
--
VC
R. KizekDCB FA
obhájený
2014
2014IGA
DLE FA
podaný Claster CREA Hydro&Energy2008--
Other
J. KynickýDGP FFWT
obhájený19992002
GAČR
DLE FA
ukončený
Climate change impacts on managed ecosystems (GA205/99/1561)
1999
2001GAČRFA
řešený
Climate change impacts on the growth and development of the selected field crops (QG60051)
2006
2009
NAZV
FA
obhájený
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
20002000
Other
DGPP FA
řešený
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010
--
RP
M. TrnkaDGPP FA
řešený
Cloning and identification of polymorfic sequence of barley dehydrin gene Dhn4 in cultivars with different freezing tolerance (IG250121)
2005
--IGA
UPSRR FA
přijatý
Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014)20142014
IGA
V. TrojanDBPP FA
obhájený
Comparison of physiological and molecular biological methods applicable for evaluation of wheat and barley sensitivity to drought stress and their recommendation for selection of tolerant genotypes (QH91192)20092011NAZVP. Smutná
UPSRR FA
ukončený
Complex education of human resources in dairy (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)
2009
2012
OP
DFT FA
řešený Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency
2018
2020GAČRDCB FA
řešený
Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated products
2011
2014
NAZV
R. CerkalUPSRR FA
obhájený
CONEMDE
2010
2013
OtherDBPP FA
obhájený
Content and material innovation of subject Animal pests
20062007FRVŠUPSRR FA
obhájený CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)2000
2004
Other
UPSRR FA
ukončený
Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)1998--
Other
J. Štencl
DAFEE FA
řešený Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)
2014
--
OtherT. KoutnýDAFEE FA
řešený
Controlled drainage (CD) as an effective approach for decreasing diffuse pollution sources from tile-drained agricultural watersheds (QK1910086)
20192023NAZVM. ŠťastnáDLE FA
obhájený
Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003)20032003
FRVŠ
T. VyhnánekDBPP FA
obhájený Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)
2003
2003FRVŠA. Pavlík
ÚMFGZ FA
ukončený Course innovation "Vehicle equipment and accesories" (FR270311/1102/228)
2007
2008
FRVŠ
FA
připravovaný
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)20182018V4P. MáchalDAFEE FA
obhájený20082012
NAZV
J. Kozlovsky DufkováDLE FA
ukončený
Crossing (148/2004)
2004
--
FRVŠ
DATPT FA
obhájený
Cytokinins and auxins in regulation of plant development (GV206/96/K188)19962001GAČRS. Procházka
FA
zamítnutý
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)
2007
2007
FRVŠT. VítězFA
zamítnutý
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
2006
2006
FRVŠT. VítězFA
řešený Database of research of organic farming in the Czech Republic
2005
--
Other
FA
ukončený
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
20042004
FRVŠ
FA
obhájený
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)2006
2006
Other
M. ŠťastnáDLE FA
obhájený
Defectoscopic quality assessment of technical and organic materials (IGA TP6/2017)
20172018IGA
DATPT FA
řešený
Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)
2012
--
NAZV
UAPMV FA
řešený Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)2013
2013
IGAUAPMV FA
obhájený
Degradation of welded joints
2015
2015IGA
DATPT FA
obhájený Dependence of cholesterol, fatty acid, total lipid and protein content in chicken meat on grown intensity and nutrient ratio in the diet (GA525/97/0095)
1997
1999
GAČR
FA
řešený Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011)
2011
2011
IGA
DCB FA
obhájený
Designing of breeding programmes for dairy sheep with special impact on morphological characteristics of udders. (QH91271)
20092011
NAZV
DAB FA
řešený
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)
2011
--GAČRP. Mazura
DMBR FA
obhájený
Detailed mapping of QTLs in the pig by means of microsatellites and through comparative positional candidate gene approach (GA523/99/0842)
1999
2001GAČRFA
obhájený Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)
2002
2005
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ FA
řešený Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU)2008
2008
IGA
V. AdamÚVZP FA
obhájený
Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs (GA523/99/P043)
1999
2001
GAČR
FA
obhájený Detection of genotype of two genes and its associations with parameters of quality of veal meat (FRVŠ MŠMT 2453/2005)
2005
2005
FRVŠ
DAB FA
ukončený
Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)
2006
2008
GAČRZ. Vykoukalová
ÚMFGZ FA
řešený Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007)
2007
2007
IGADBPP FA
řešený
Detection of thiols coumpounds and nitric oxide in biological material (1740/G4)
2007
2007
FRVŠ
FA
obhájený
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
2004
2004
FRVŠÚMFGZ FA
ukončený Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
2006
2006
OtherFA
zamítnutý Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGA
UPSRR FA
zamítnutý Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009IGA
UPSRR FA
ukončený
Determination of L-ascorbic acid by HPLC method (TG0001)
2005
2005Internal
DFT FA
řešený
Determination of mercury species in sediments (GAČR 525/06/P143)
20062008GAČRFA
ukončený
Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174)
2003
2005
GAČR
DCB FA
řešený Determination of the actual values of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic (QJ1530181)20152018NAZVT. StředaUPSRR FA
obhájený
DETERMINATION OF THE AGROCLIMATICAL NICHE OF THE EUROPEAN CORN BORER (16/2006)
20062006
Internal
FA
obhájený
Determination of threat of wind erosion occurrence in Žabčice location (142)
2002
2002
FRVŠ
J. Kozlovsky DufkováDLE FA
ukončený
Determination of tractor's engine load in relation to the COST 356 project EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport (TP 3)
2010
2011
IGA
J. ČuperaDATPT FA
ukončený
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. Vítěz
DAFEE FA
řešený
Detoxification of quaternary isoquinoline alkaloids in-vitro and in-vivo, biological activity of their metabolites (GA ČR 525/07/0871)
2007
2011
GAČR
FA
řešený Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring (TA04021389)20142017
TAČR
L. Neudert
DGPP FA
ukončený Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context (DERREG)2009
2011
RP EK
A. Vaishar
DLE FA
řešený
Developing of the Low-Energy Technologies of Plant Production (QF 4080)
2004
2007
NAZV
DATPT FA
obhájený
2003
2003
FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
řešený Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100)
2013
--
NAZV
J. Skládanka
ÚVZP FA
řešený Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA)2015
2016
Smluvní výzkumT. VyhnánekDBPP FA
přijatý Development and testing of the methods for assesment of drought climatology and prognosis of meteorological drought in CR and selected areas of the USA (ME 844)
2006
2009
OtherFA
řešený
Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE)
2014
2015
Smluvní výzkum
DBPP FA
řešený
Development of BRO-maximizing equipment for biogas conversion using a CO2 conversion catalyst and subsequent thermochemical treatment of waste material (FW01010461)
2020
2023
TAČR
DAFEE FA
obhájený
20052008NAZVV. Smutný
DGPP FA
zamítnutý
Development of laboratory analysis of quality vegetable and animal foods (202/2007 A)
2007
2007
FRVŠ
DFT FA
obhájený
Development of methods of drought predictions and flood situations on the ground of infiltration and retention characteristics of soil in the CR (1D/1/5/05)20052007OtherJ. RožnovskýFA
přijatý
Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
připravovaný
Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)
2014
2016GAČR
DCB FA
obhájený
Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)
2007
2011
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV FA
řešený
Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)
2003--
NAZV
ÚZRHV FA
zamítnutý
Development of the laboratory for evaluation rheological properties in practice of the cereal technology (812/2009)
2009
2009
FRVŠ
J. KučerováDFT FA
ukončený Development of the newly Environmental Programme (212)
2004
2004
RP
DLE FA
řešený Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--Other
DCB FA
řešený
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939
2014
--
IGA
P. SedlákDATPT FA
řešený
Diagnostics and methods of protection against quarantine and other economically important pathogens of fruit and leafy vegetables (QH71229)
2007
2011NAZVJ. VíchováUPSRR FA
obhájený
Diagnostics methods for plant healt care (2304/2009)
2009
2009
FRVŠ
R. PokornýUPSRR FA
řešený
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011
NAZV
DLE FA
obhájený Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)2009
2009
FRVŠ
A. Pavlík
ÚMFGZ FA
obhájený
2010
2010
FRVŠÚMFGZ FA
obhájený
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
2006
2007
FRVŠ
I. ŠafránkováUPSRR FA
ukončený
Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)
20022002
FRVŠ
Z. Sládek
ÚMFGZ FA
obhájený Diversity and functional analysis of soil microbial communities in terrestrial ecosystems polluted by persistent organic pollutants (POPs) (GA526/98/1147)
1998
2000GAČRM. Tesařová
FA
řešený
Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape
20132013IGA
ÚZRHV FA
řešený
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016IGA
ÚZRHV FA
zamítnutý
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)2011
2014
NAZVI. Vrtková
ÚMFGZ FA
připravovaný
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005
--
Akt eTS VZJ. RožnovskýDGPP FA
obhájený Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
1995
1997OtherZ. ŽaludDGPP FA
řešený
Drought and water balance assessment and its effect on agricultural crops in semi arid regions of Austria and Czech Republic
2006
2007
Other
FA
obhájený
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004
OtherZ. Žalud
DGPP FA
ukončený
Drought Risk Assessment in Austrian and Czech Agriculture (2003/3)
2003
2004
Other
FA
obhájený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
20112012IGAE. Hrudová
UPSRR FA
řešený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGA
UPSRR FA
řešený
Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management
2012
--
TAČR
P. ŘezníčkováÚZRHV FA
ukončený
Dynamical mechanical properties of wood (GA106/99/1703)
1999
--
GAČR
FA
zamítnutý Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi2008
2008
GAČRFA
řešený
Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)
2007
--
AKTION
DMBR FA
obhájený
Ecological and Cultural Renewal of Mining Regions (RP )
2009
2010OtherA. Vaishar
DLE FA
obhájený
2007
2007FRVŠFA
řešený ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015
OP
DCB FA
přijatý
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012
--
OtherR. KizekDCB FA
řešený
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
2009
2011
NAZV
DGPP FA
řešený
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
2011
2014
NAZVM. BorkovcováÚZRHV FA
obhájený
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
2012
2012
IGA
ÚVZP FA
obhájený
Effect of aditives on the rheological behaviour on foodstuffs and raw materials for their production (TP 2/2017)20172018
IGA
DATPT FA
ukončený
Effect of age on the retention of iron in chickens with different growth intensity (IG 13/2004)
2004
2004
InternalE. MrkvicováÚVZP FA
obhájený
Effect of age, sex, growth intensity and diet composition on cholesterol and fatty acids content in turkey meat (GA525/00/0306)
2000
2002
GAČRT. Komprda
FA
řešený
Effect of exogenous application of selected morphoregulatores on the phenotype of Cannabis (IP 2/2016)2016
2016
Specifický
DBPP FA
řešený
Effect of chlorophyll and carotenoids on seed germination (IGA_AF_ IP_2017/065)
2017
2017
IGA
DBPP FA
řešený
Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)
2015
2015
IGA
Z. Sládek
ÚMFGZ FA
zamítnutý
Effect of organic acaricides on honey bee microflora
2014
2016
GAČR
ÚZRHV FA
obhájený Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)2014
2014
IGA
ÚMFGZ FA
obhájený
Effect of sex, growth intensity, nutrient ratio in the diet and heat treatment on cholesterol, fatty acids, crude fat and crude protein contents in fish meat (GP525/01/P078)
2001
2003
GAČRFA
řešený
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)
20082010GAČR
DGPP FA
ukončený
Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)2013
2013
IGADFT FA
řešený
Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages
20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
obhájený
Effects of different straw management on weed infestation of fields. (GP521/01/D078)
2001
2004
GAČR
I. RypováDGPP FA
ukončený Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017
IGA
T. VítězDAFEE FA
ukončený
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)
2017
2017
IGA
T. Hammerschmiedt
DAFEE FA
ukončený
Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)
2019
2019
IGAA. Přidal
ÚZRHV FA
ukončený
Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)
2016
2016
IGA
DAFEE FA
řešený
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures
2019
2020
OtherZ. HavlíčekÚMFGZ FA
ukončený Efficiency Verification of Seed-treated Insecticides and Insecticides Application on European Corn-borer in Maize
2014
2014
Smluvní výzkum
DGPP FA
ukončený Efficiency Verification of Seed-treatment Insecticides and Fungicides in Sugar Beet
2014
2014
Smluvní výzkum
DGPP FA
řešený
Efficient use of soil productivity by site specific crop management
20162018NAZV
DGPP FA
podaný
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2010
--
NAZV
DAB FA
zamítnutý
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009
NAZV
M. LichovníkováDAB FA
řešený
Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012
--
OtherR. KizekDCB FA
ukončený
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006
Other
ÚVZP FA
ukončený
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
2003
2005
GAČRV. Kubáň
DCB FA
řešený
Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system20192021
GAČR
DCB FA
obhájený
20112011
IGA
DATPT FA
obhájený
Enhancement of PhD thesis by study of the other candidate genes in pigs (239/2005)
20052005
FRVŠ
J. Verner
FA
obhájený
Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)
2003
2007
GAČRT. UrbanÚMFGZ FA
zamítnutý20062006FRVŠM. Šťastná
DLE FA
zamítnutý
Erosion control and eco-stabilisation effect of green infrastructure in the landscape20152018NAZVJ. Kozlovsky Dufková
DLE FA
připravovaný Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)2013
2013
AKTION
S. Hejduk
ÚVZP FA
obhájený Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)20092011OPDAFEE FA
obhájený
Estimation of genetic and environmental component of variance for purpose of adjustment of breeding value estimation (GA523/98/P230)
1998
2001
GAČR
FA
ukončený
Evaluation of Efficiency and Selectivity of Fungicides in Grapevine2014
2014
Smluvní výzkumV. Smutný
DGPP FA
ukončený
Evaluation of Impact of Various Fertilizers Applied on Straw of Winter Wheat in Different Soil Tillage Methods
2014
2014
Smluvní výzkum
V. Smutný
DGPP FA
obhájený
Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas
2008
2011
NPV II
UAPMV FA
ukončený Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions20102010
Other
S. Hejduk
ÚVZP FA
obhájený
Evaluation of selectivity and efficiency of tortricid moths pheromone traps from different producers (AF-IGA2019-IP014)
2019
2020
IGAH. ŠefrováUPSRR FA
obhájený
Evaluation of sports performance of the Czech warm-blood horse including breeding value estimation. (GA523/98/P009)
1998
1999GAČRI. JiskrováFA
zamítnutý
Evaluation of the effect of temperature and sample preparation on the measurement accuracy of content folders using FT-NIR spectroscopy
2013
2013IGADFT FA
přijatý Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation2020
2020
IGAJ. Podhrázská
FA
řešený Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation2020
2020
IGAFA
obhájený
Evaluation of the operation of tractor's set consisted from agricultural tractor Claas Axion 850 and semi-mounted plough and cultivator
2014
2014
Smluvní výzkum
F. Bauer
DATPT FA
podaný
Evaluation of the rheological properties of selected semi-solid foodstuffs
2014
2017
GAČRV. KumbárDATPT FA
ukončený Evaluation of Yield Potential Crops in Dry Conditions - Maize, Sorghum and Sunflower2014
2014
Smluvní výzkum
V. SmutnýDGPP FA
řešený
2011
2014
OPP. Spurný
DOFA FA
ukončený
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
2012
2012Smluvní výzkumP. Koláčková
UPSRR FA
řešený Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana2012
2014
GAČR
P. Souček
CEITEC FA
obhájený
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew
20162016
Other
DLE FA
řešený
Extension PhD. thesis about SSR markers detection of resisitance in barley (583/2005/G4)20052005FRVŠ
DBPP FA
podaný
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi
2017--
IGA
P. ŘezáčÚMFGZ FA
řešený
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých
2017
--
IGA
ÚMFGZ FA
řešený
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích
2016
--
IGA
ÚMFGZ FA
ukončený
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
2004
2004FRVŠ
DATPT FA
ukončený Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005
--
GAČR
DCB FA
obhájený Fine association mapping of the porcine chromosome 2q region influencing meat quality and study of positional candidate genes (P502/10/1216)
2010
2012
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ FA
obhájený
Flesh-fly environmental bioindicators and heavy metal accumulators (Sarcophagidae) (GA206/00/0302)
2000
2002
GAČR
FA
ukončený
Flow Analysis (PG97110)1997
1997
FRVŠV. KubáňDCB FA
zamítnutý
Forensic genomics for animal identification
20102012OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
řešený
Formation and maintenance of the pond dam with regard to their use (QJ 122 0029)
2012
2016
NAZV
DAFEE FA
řešený
Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech
2014
2014
IGA
DFT FA
ukončený
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
Other
I. OndrášekDFG FH
řešený
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)
2006
--VCFA
ukončený Fytohormonal and molecular analysis of induction and development of Norway spruce somatic embryos (ME 119)1997
1999
OtherV. Reinöhl
DMBR FA
řešený
FytoChem - interdisciplinary teaching integration focused on plant biochemistry and plant pathology (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)
2012
2015OPL. Havel
DBPP FA
řešený
Gel techniques for characterization of environmental systems (P503/10/2002)
20102012GAČRH. Dočekalová
DCB FA
obhájený Genes engineering of plants - interactive form of education (1169/2003)
2003
2003FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
řešený Genetic diversity and its conservation in selected horse populations in the Czech Republic (QH92277)
2009
2011
NAZV
L. PutnováÚMFGZ FA
obhájený
2010
2011
IGA
ÚMFGZ FA
obhájený
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)
2009
2009
IGA
ÚMFGZ FA
zamítnutý
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)
2011
2014
NAZV
I. Vrtková
ÚMFGZ FA
obhájený
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004FRVŠ
DGPP FA
řešený
Global proteome analysis of temperature perception in Arabidopsis and its cross-talk with cytokinin signaling on proteome and growth response levels
2012
2016
GAČR
DMBR FA
obhájený
2008
2011NAZVJ. SkládankaÚVZP FA
ukončený Grazing as an instrument for maintenance of permanent grasslands in protected landscape areas (VaV/620/11/03 )
2003
2005
ÚVZP FA
řešený
Gregarické zimovanie skákaviek (Araneae: Salticidae) v prázdnych ulitách suchozemských ulitníkov – možné vysvetlenie nezvyčajnej formy subsociálneho správania2018
--
IGA
ÚZRHV FA
obhájený
Heat pumps - heating of 21 century (920/2005)
2005
2005FRVŠDAFEE FA
řešený
Highly selective nanostructured imprint for the determination of endocrine disruptors in the environment (GAP503/10/0975)
2010
--GAČR
DCB FA
obhájený Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
2009
2009
IGA
UPSRR FA
obhájený Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
2013
2013
IGA
E. SolařováUPSRR FA
obhájený
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidů
2019
2019
IGA
UPSRR FA
řešený
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů (AF-IGA2020-IP055)
2020
2020
IGA
UPSRR FA
obhájený
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)2013
2013
IGA
M. KlimánekDGPP FA
řešený
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)
2004
2007NAZVÚVZP FA
vyřazený
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
2005
2005
IGAT. Urban
ÚMFGZ FA
obhájený
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010
IGA
DFT FA
obhájený
Hormonal regulation of plant growth and development (VS96082)1996
2000
RP
FA
podaný Hydrostatic system for energy recovery during braking and starting of the utility vehicles
2010
2013
MPO
DATPT FA
obhájený Chances of utilization hexaploid tritordeum (hybrid into wheat and barley) for interspecific hybridisation with wheat and triticale. (EP9078)19992001NAZV
DBPP FA
obhájený
Characteristic of internal environment of beef cattle (QH71156)
2007
2009
NAZV
ÚMFGZ FA
ukončený
Characterization of carbon nanotube electrodes for electrochemical sensors (GP102/09/P640)2009
2010
GAČRR. Kizek
DCB FA
obhájený
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)
20062006
FRVŠ
DLE FA
ukončený
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)
2005
--
GAČR
V. Kubáň
DCB FA
obhájený
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )2009
2009
FRVŠ
I. Šafránková
UPSRR FA
řešený Chromatographic separation of mixture of grow plant regulators (DP 40/AF IGA MZLU)
2008
2008IGAV. Adam
ÚVZP FA
podaný
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)
2013
--
Other
I. VyskotDENR FRDIS
řešený
Identification and quantification of the influence of selected biotic and abiotic factors on the yield and quality of field crops and garden plants (TP4/2010)2010--
IGA
E. HrudováUPSRR FA
řešený
Identification of candidate resistance genes to heavy metal in the genus Silene (DP3/2009)
20092009IGA
DBPP FA
obhájený
Identification of weak points in husbandry of organic farms from the point of view of sustainability. (DP 8/2006)20062006
IGA
DGPP FA
obhájený
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010
IGA
I. ŠafránkováUPSRR FA
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010--
IGA
UPSRR FA
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGAUPSRR FA
obhájený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)
2010
2010IGAUPSRR FA
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
UPSRR FA
řešený Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů2013--NAZVDAB FA
podaný
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA
2012--
Other
I. VrtkováÚMFGZ FA
obhájený Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)
2002
2002
Other
DAFEE FA
ukončený
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)
2001
--
GAČR
V. Kubáň
DCB FA
řešený
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)
2010
2010IGAR. Kizek
DCB FA
obhájený20152016IGADATPT FA
obhájený
Impact of a change of climatic factors on the development of wind erosion processes, conceptual solution through the land adjustment measures
2012
2016
NAZV
H. StředováDLE FA
řešený
Impact of climate change on potential incidence of selected pathogens and pests (522/05/0125)
2005
2007GAČR
DGPP FA
řešený
Impact of precipitation changes on plant and soil processes in different grassland ecosystems (SG260011/2501/221)20062008
GAČR
J. Záhora
FA
řešený
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--
OtherM. TrnkaDGPP FA
řešený Impacts of climate change and variability on selected crops, pests, distribution and drought severity in the Czech Republic (OC 187)
2007
--
Other
FA
řešený
Impedimetric chemical microsensors with nanomachined surface of electrodes (1QS201710508)20052009
Other
V. Adam
ÚVZP FA
řešený Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech
2013
--
IGA
P. SedlákDATPT FA
řešený
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
20172019
Smluvní výzkum
ÚVZP FA
obhájený Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002
NAZV
DAFEE FA
řešený
Implementation of network protocol based on SAE J1939 recommendation in agricultural tractor (TP2/2012)
2012
2012
IGA
J. ČuperaDATPT FA
obhájený
2000
2003OtherDLE FA
řešený
Improvement of breeding system of starokladrubský horse in the National Horse Farm Kladruby nad Labem (QJ1330189)2013
--
AKTION
ÚVZP FA
obhájený Improvement of Irrigation as Tool for Sustainable Water Use (KONTAKT CZ-A 03/2007)
2007
2008
OtherM. Šťastná
DLE FA
obhájený Improving technological and nutritive grain quality in wheat and triticale using wide crosses (EP0960996132)
1996
2000
NAZV
DBPP FA
obhájený
Increasing and more efficient production of salmonids in the Czech Republic using their genetic identification (QJ1510077)20152018
NAZV
ÚZRHV FA
řešený
Increasing of erosion control efficiency of field crops (QF3098)2003
--
NAZV
F. TomanDLE FA
řešený
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)
2009
2011NAZV
DGPP FA
obhájený Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)2003
2003
OtherJ. Mareček
DAFEE FA
obhájený
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů
2004
2005
FRVŠ
ÚVZP FA
řešený2014
2015
IGAJ. Záhora
UAPMV FA
řešený
Influence of lactation phase on chemical composition and properties of sheep milk from organic production and on rennet curd quality (IGA 13/2007)
2007
--
IGAFA
řešený Influence of old age of pheromone lures on their efficiency (AF-IGA2020-IP027)2020
2020
IGA
UPSRR FA
obhájený
Influence of specific active ingredients in animal nutrition on quality production and environmental protection equipment manufacturing
2013
2013
IGAÚVZP FA
obhájený Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)2003
2003
RP
DAFEE FA
řešený Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009
--
GAČR
R. KizekDCB FA
řešený
Innovation of crop management practices in areas threatened by drought (IGA TP 9/2012)
2012--
IGA
J. Winkler
DGPP FA
obhájený Innovation of "Machine Maintenance and Repair" and "Service Business Projecting"
2014
2014
RP
DATPT FA
řešený Innovation of malting barley management practices by development of diagnostic methods for evaluation of canopy structure, health and nutrient state (1G58038)2005
2009
NAZV
FA
řešený
Innovation of potato growing systems in buffer zones of water resources with reduced pesticide and fertilizer inputs resulting in water pollution reduction and preservation of potato growers’ competitiveness (QK1920214)
20192021NAZVDLE FA
obhájený Innovation of radio-biological laboratory (FRVŠ 2415/2005/A/a)
2005
2005
FRVŠ
M. PöschlDMBR FA
ukončený
Innovation of seminars of Technology of cereals (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)
20042004
FRVŠ
J. KučerováDFT FA
řešený
Innovation of study courses of FA MENDELU towards to the international study (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )2013
2014
OPJ. Skládanka
ÚVZP FA
řešený Innovation practical training in molecular botanical subjects of Department of Plant Biology (IN217002)
2017
2017Internal
DBPP FA
řešený20182019
Smluvní výzkum
D. FaltaDAB FA
zamítnutý
Innovative approaches to selective breeding and biotechnology of tench culture.
2006
2007
NAZV
J. MarešÚZRHV FA
obhájený
Innovative irrigation technologies for central European countries (ASO)2005
2005
OtherM. Šťastná
DLE FA
podaný
Innovative methods of decreasing a negative impact of Fusarium spp. infection in cereals
2010
--
NAZV
UPSRR FA
zamítnutý
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010
NAZV
T. Vítěz
DAFEE FA
zamítnutý
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)
2011
2011
NAZVT. Vítěz
DAFEE FA
ukončený Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)
2001
2002
FRVŠI. JančářováDCB FA
obhájený
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)
2006
2007
FRVŠDBPP FA
podaný
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)
2010
--
FRVŠ
V. HubačíkováDLE FA
obhájený
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))
2008
2008
FRVŠ
M. Pöschl
DMBR FA
ukončený Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)
2011
2012
FRVŠ
I. JančářováDCB FA
ukončený
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)
2005
2006
FRVŠ
DCB FA
ukončený
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)
20032004FRVŠDCB FA
obhájený
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)
2005
2005FRVŠ
DCB FA
ukončený
2017
2017OP
ÚZRHV FA
obhájený
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)
2011
2012
FRVŠDBPP FA
podaný
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy
2011--
FRVŠ
UAPMV FA
obhájený
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)
20032007NAZVT. LošákUAPMV FA
obhájený
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)
2001
2004
NAZV
R. Cerkal
UPSRR FA
řešený
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )
2005
2009
NAZV
UAPMV FA
zamítnutý
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření
2019
2019
OP
ÚZRHV FA
přijatý
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)
2012
2012
FRVŠ
DBPP FA
obhájený Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)
2005
2005
FRVŠ
DAFEE FA
obhájený
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)
20052005FRVŠ
ÚMFGZ FA
vyřazený
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)
2008
2008
FRVŠ
ÚMFGZ FA
obhájený
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)
2009
2009
FRVŠV. KocurekDGPP FA
obhájený Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)
2003
2003
FRVŠJ. Mareček
DAFEE FA
podaný
Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky
2010
--
FRVŠ
T. ŠmerdaDATPT FA
vyřazený Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)
2005
2007
FRVŠDLE FA
podaný2006
2007
FRVŠ
L. Hanuš
FA
řešený Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz
2014
2014
RP
T. MašíčekDLE FA
řešený
Inovace předmětu sociologie venkova20112011FRVŠDLE FA
obhájený Inovace předmětu Šlechtění rostlin20112011
FRVŠ
UPSRR FA
zamítnutý
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky
2010
2010
FRVŠ
UPSRR FA
přijatý
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)
2014
--
Internal
DAFEE FA
podaný
Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel
2010
--FRVŠDATPT FA
podaný
Inovace studijního předmětu Fyzika II
2016
2016
RP
V. KumbárDATPT FA
obhájený Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace20132015OPJ. Mareš
ÚZRHV FA
řešený
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)
2012
2015
OP
J. SkládankaÚVZP FA
řešený Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)
2012
2016
NAZV
V. SmutnýDGPP FA
řešený
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)
2016
2019
Other
J. Záhora
UAPMV FA
ukončený
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)
2000
2005
NAZV
UPSRR FA
řešený
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU
2012
--OPM. Brtnický
UAPMV FA
obhájený
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)
20022002FRVŠR. Kukla
DAFEE FA
zamítnutý Inovace výuky předmětu Mechanika tekutin (557/2006)2006
2006
FRVŠ
FA
ukončený Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)
2013
2013
FRVŠ
DGPP FA
obhájený
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)
2012
2012
FRVŠ
P. MaradaDGPP FA
zamítnutý Inovace výuky předmětu Termomechanika (1475/2006)
2006
2006FRVŠT. VítězFA
řešený
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic
2019
2020
OtherZ. HavlíčekÚMFGZ FA
přijatý Inovační voucher - poskytnutí znalostí.2010--
Other
R. Kukla
DAFEE FA
ukončený
Inovation and formulation of nutrient requirement for livestock and fish. (QD0211)
20002005NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
ukončený
Inovation in plant physiology seminar for interdisciplinar conception of lecture (FRVŠ 3357/05)
2005
2005FRVŠ
DBPP FA
obhájený
Inovation of practise Genetics F about detection of SSR markers in barley (523/2006)
20062006FRVŠT. Vyhnánek
DBPP FA
obhájený2006
2006
FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
přijatý
Inovation of practical lesson in Genetics F by detection of microsatellites in triticale (6/F4a/2010)
2010
2010
FRVŠ
T. Vyhnánek
DBPP FA
přijatý
Inovation of practical lessons about methods using ribonucleic acids (2252/G4/2010)20102010
FRVŠ
DBPP FA
přijatý
Inovation of practice from Plant genetics about detection of genetic modified maize (FRVŠ 1686/2008)
20082008FRVŠT. Vyhnánek
FA
obhájený
Inovations at dairy farm Lipa (SV2180381)20182018
Smluvní výzkum
D. FaltaDAB FA
řešený Insect as a tool of forensic investigation -- morphological and DNA identification of forensically important species in the Czech Republic
2014
2014IGA
ÚZRHV FA
obhájený Instrumente zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Berggebieten (58p13)20102011AKTIONÚVZP FA
obhájený Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)
1999
1999
FRVŠ
Z. Žalud
DGPP FA
řešený
Integrace Průmyslu 4.0 v živočišné prvovýrobě
2020
2021
TAČR
ÚVZP FA
obhájený
20022002
RP
AIS REC
obhájený
      2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS2002
2002
RP
DATPT FA
obhájený
      2003 Integrace Agronomické fakulty2003
2003
RPDATPT FA
řešený
Intelligent micro-and nano-structures for microsensors realized by using nanotechnology
20092012
GAČR
DCB FA
ukončený
INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU (NAZV)2000--
NAZV
J. Žižlavský
DAB FA
řešený Interaction of fern vegetation and soil on deforested areas affected by acid deposition (IAA600050616)2006
--
Other
FA
ukončený
Interactions and functions of cell cycle regulators in cell differentiation (GA204/01/0905)
2002
2004
GAČR
A. Hampl
DMBR FA
řešený
Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL 0021622412)
20052011
VZ
FA
ukončený
Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)1994
--
GAČRDCB FA
obhájený Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)20022002FRVŠDGPP FA
obhájený
Introduction of new traits for improvement of quality and stability of production of selected leguminous fodder plants by hybridisation methods (1G46034)20042008
NAZV
R. PokornýFA
obhájený Introduction of SNaPshot method for SNP polymorphism detection to Ph.D work (170/2004)
2004
2004
FRVŠÚMFGZ FA
ukončený
Introduction of the PCR detection of DNA sequence coding for enzyme decarboxylase (2102/IG 260271)
2006
--
IGA
FA
ukončený
Introduction quality assessment of plant products to course "Sensory analysis" (1112/2001, F4)
2001
2001FRVŠJ. Kučerová
DFT FA
ukončený
Introduction test press and evaluation of pasta to education (2FR127/2002, F4)
2002
2002
FRVŠDFT FA
ukončený
Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)
2003
2005
GAČR
DCB FA
řešený
Isoflavony v řasách a sinicích (GA ČR 525/07/0338)
2007
--
GAČR
V. Kubáň
FA
ukončený
Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)
2005--
FRVŠ
V. KubáňDCB FA
obhájený Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha2017
2017
IGA
M. Šťastná
DLE FA
řešený Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)2009
2011
GAČRDGPP FA
řešený
Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse
2014
2014
IGA
DLE FA
řešený Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)
2015
2015
OtherV. Hubačíková
DLE FA
obhájený Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)
1996
1999
OtherJ. MarečekDAFEE FA
obhájený Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
Other
J. Fialová
DLM FFWT
obhájený
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)
2001
2004
NAZVDGPP FA
ukončený
Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )
2008
2009
OP
DLE FA
řešený
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům
2009
--NAZVP. HanáčekDBPP FA
řešený
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství2010--
NAZV
ÚVZP FA
obhájený
Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)
2003
2003
FRVŠ
Z. Žalud
DGPP FA
obhájený
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)
20082009AKTIONT. Středa
UPSRR FA
obhájený
Krajinná paměť jako dědictví venkova
2014
2015TAČRDLE FA
připravovaný Krajinná paměť jako dědictví venkova2014
2015
TAČR
DLE FA
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)
2014
2015
TAČR
DLE FA
řešený Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu
2012
--IGAM. FröhdeováÚVZP FA
obhájený
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)
2018
2018
TAČRÚVZP FA
připravovaný Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích20152018NAZVP. Marada
DAFEE FA
připravovaný
Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.
2015--
IGA
DFT FA
řešený
Laboratorní cvičení z fyziky (FRVŠ 2007/554)
2007
--
FRVŠ
J. Filípek
FA
ukončený Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)20132013
Smluvní výzkum
DAFEE FA
obhájený Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)
2001
2001
FRVŠ
DAFEE FA
zamítnutý
Laboratoř technologie odpadů
2007
2007
FRVŠFA
obhájený
Landscape Area Optimisation Analysis at the University Agriculture Enterprise in Žabčice (IGA MZLU 3/2006)
2006
2006
IGA
DLE FA
přijatý
Landscape as a main determinant of biological diversity
20182019
IGA
V. HulaÚZRHV FA
obhájený
Lepidoptera as indicators of Central European biocenoses (GA206/00/0307)
2000
2002
GAČRZ. LaštůvkaFA
zamítnutý
Long-term biological monitoring of environmental quality around a solid waste landfill assessed with bioindicators.
2014
2014
GAČRM. D. Vaverková
DLE FA
ukončený Loučka River water ecosystem heavy metal contamination (1528/G4)
2005
2005
FRVŠ
T. VítekÚZRHV FA
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)
2013
2013
Smluvní výzkum
P. RyantUAPMV FA
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkum
P. RyantUAPMV FA
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
20142014
Smluvní výzkum
UAPMV FA
obhájený
Malt milling energy and qualitative parameters of barley malt (IGA 32/2005)20052005
IGA
UPSRR FA
obhájený Mantanaince and reproduction of gene sources of main conifer and broad leaf tree species (522/96/K186)1996
2001
GAČR
DBPP FA
ukončený
Mapping of melanocortin receptor MC3R gene in pigs (14/2004)
2004
2005
IGA
ÚMFGZ FA
ukončený
Markering of dormancy and plant stress via abscisic acid (FRVŠ1218/2001)
2001
2001
Akt eTS VZ
M. KlemšDBPP FA
ukončený Mathematical modelling and prediction of dehydration of agricultural products and wastes (GA510/95/1214)1995
--
GAČR
J. Štencl
DAFEE FA
obhájený
Measurement of differential characteristics2014
2014
Smluvní výzkum
J. ČuperaDATPT FA
řešený Measurements and modeling of water balance for agricultural crops within selected soil-climatic conditions (521/09/P479)
2009
2011
GAČRP. Hlavinka
DGPP FA
ukončený Measures for erosion- and flood control in small agricultural and forest catchments (QC0235)
2000
2003
NAZV
F. TomanFA
řešený
Medical problems ZHN
2005
2011
OtherDCB FA
obhájený Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)1981
1985
OtherJ. Mareček
DAFEE FA
obhájený      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)
1981
1985
Other
J. MarečekDAFEE FA
ukončený
Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)
1993
--GAČRDCB FA
ukončený
Mercury speciation in aquatic ecosystems and their intake into food chains (GA ČR 525/03/1367)
2003
2005
GAČR
V. KubáňDCB FA
ukončený
Měření parametrů spalovacího motoru traktoru Valtra T151e
20082008
F. Bauer
DATPT FA
řešený
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích2010
2010
IGAL. Kalhotka
UAPMV FA
obhájený
Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)
2005
2005OtherDCB FA
ukončený
Metastabilní soustava železo - karbid železa (FRVŠ 1177/2003)
2003
2003
FRVŠJ. Filípek
DATPT FA
ukončený Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)2003--FRVŠ
DGPP FA
obhájený
Meteorologické sucho jako limit výnosů vybraných polních plodin (15/2006)
2006
2006
IGA
FA
obhájený Methodology of evaluation of damages caused by game to field crops (QF4192)
2004
2006
NAZV
R. Cerkal
UPSRR FA
řešený
Methods for determination of estrogens in environmental compartments (GACR525/06/P104)
2006
--
GAČR
FA
řešený
Methods for using invertebrates for bioindication: case study of SAC Suchý žleb in Moravský kras PLA
2009
2009
IGA
V. HulaÚZRHV FA
podaný
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů
2012
--OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
obhájený Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů20102010FRVŠ
DAFEE FA
řešený Microbial transformation of soil carbon and nitrogen in southern Spain along a pluviometric gradient2008
--
Other
UAPMV FA
obhájený Microsatellite detection for variability study of MHC genes region in camels (IP21/2017)
2017
2017
IGA
A. Knoll
ÚMFGZ FA
ukončený
Migration barriers
2005
2007
Internal
DLE FA
obhájený
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)
20042004IGADGPP FA
obhájený
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin
2009
2010
IGA
R. PokornýUPSRR FA
ukončený
Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)
2015
2015IGACEITEC FA
ukončený Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
řešený
Miniaturized intelligent systems and nanostructured elektrodes for chemical, biological, and pharmaceutical applications (NANIMEL) (GA102/08/1546)
20082008
GAČR
FA
zamítnutý
2009
2009
NAZV
J. Ehrenbergerová
UPSRR FA
obhájený
Modelling biomass increment in poplar plantation for energy use
2009
2009
IGADGPP FA
obhájený2006
2006
FRVŠ
M. Šťastná
DLE FA
zamítnutý
Modelování erozních a odtokových procesů
2016
2016
Internal
DLE FA
řešený2020
2021
IGA
V. Kumbár
DATPT FA
ukončený
Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)
1993
--
FRVŠDCB FA
ukončený
Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)
2013
2013
IGA
V. AdamDCB FA
obhájený
Modernizace laboratorního cvičení "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek" (3186/2011/F1/a)20112011
FRVŠ
V. KumbárDATPT FA
zamítnutý Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)
2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV FA
obhájený
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)
2004
2005
FRVŠ
ÚZRHV FA
řešený
Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů
2019
2023SpecifickýP. Horký
ÚVZP FA
řešený
Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)
20112012
FRVŠ
DAB FA
podaný
Modernizace výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie
2008
--
FRVŠFA
ukončený
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura
2006
2006FRVŠ
ÚZRHV FA
řešený
Modernization of practical exercises in botany-introduction of fluorescence microscopy techniques to teaching the Veterinary University ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)
2011
2011
FRVŠR. Kizek
DCB FA
obhájený
Modification of crop management practices in areas threatened by drought (TP11/2010)20102010
IGA
DGPP FA
řešený
2012
--Other
DCB FA
řešený
Modus operandi of cytokinin-sensing histidine kinases in plants
20152017GAČRDMBR FA
přijatý
Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptation in plants (TP 7/2011)
2011
2011
IGA
T. VyhnánekDBPP FA
řešený
Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptations of plants
20112011IGA
DCB FA
obhájený
Molecular diagnosis of Bean yellow mosaic virus (BYMV) in gladiolus (2008-DP6/AF)
2008
2008
IGAUPSRR FA
obhájený
Molecular embryology -one of the keys for healthy offsprings (VS96115)
1996
2000
RP
P. Dvořák
DMBR FA
přijatý
Molecular genetic characterisation of genes for purple coloured caryopsis in wheat
20132014
Other
DBPP FA
ukončený
1999
--
GAČR
UPSRR FA
řešený Molekulárně-biologická detekce probiotických bakterií (1750/2007 FRVS)2007
--
FRVŠFA
obhájený
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)
1995
1997
GAČRT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)2002
--
Akt eTS VZ
DBPP FA
obhájený
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092009
IGA
M. Kmoch
UPSRR FA
obhájený
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2010
IGA
I. ŠafránkováUPSRR FA
podaný
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR
2012
--
NAZV
ÚMFGZ FA
přijatý
Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)2012--OtherDCB FA
obhájený
Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene2008
2008
IGA
K. UllmannováUPSRR FA
řešený
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)
2011
--
RP
M. TrnkaDGPP FA
řešený Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (12/2007)2007--IGA
FA
ukončený
2005
2005
Other
A. JarošováDFT FA
obhájený
MONITORING OF HONEY BEE (APIS MELLIFERA) COLONY BEHAVIOR USING ACOUSTIC EMISSION METHOD
20122012IGA
MENDELU
obhájený      Monitoring of colonies acoustic emission method (IP 1/2012)20122012
IGA
J. TlačbabaDATPT FA
ukončený
Monitoring of performance parameters of tractor engine (TP1/2011)2011
2011
IGADATPT FA
obhájený
Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice (IP 22/2012)
20122012
IGA
DATPT FA
obhájený
Monitoring quality of composite materials in the agricultural environment
2015
2015
IGA
P. DostálDATPT FA
připravovaný
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny
2019--
NAZV
V. Hubačíková
DLE FA
obhájený
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)
20062006IGA
DAFEE FA
řešený
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření
2010
--
IGA
ÚZRHV FA
zamítnutý
Možnost snížení vysoké hmotnosti vajec ke konci snášky regulací obsahu methioninu v krmné směsi
2007
2007
IGA
M. LichovníkováFA
řešený
Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)
2011
2012
IGA
DAB FA
řešený
Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu
2014
2014
Smluvní výzkum
DLE FA
ukončený
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumDAFEE FA
řešený
Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin
2013
2013
IGA
DFT FA
zamítnutý Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008FRVŠD. AdamcováDLE FA
řešený
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2010
--
IGAV. HulaÚZRHV FA
přijatý Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu
2011
--
Internal
V. HulaÚZRHV FA
přijatý
MULTIFERM - Development of technological line for treatment of biodegradable waste for fuel use using low-potential heat of fermentation (TA04021239)
2015
--
TAČR
DAFEE FA
obhájený Multimedia didactic text for lessons of lawn management (FRVŠ 1556/2007)
2007
2007
FRVŠ
J. Skládanka
ÚVZP FA
obhájený
Multimedia programs in teaching soil science and geology. (150/2002)20022002
FRVŠ
J. Jandák
UAPMV FA
obhájený Multimedia Programs Soil profile description and Soil sampling. (145/2004)20042004FRVŠ
UAPMV FA
obhájený
Multimedial lecture room for diagnostics of plant harmful agents (A227/2006)
2006
2006
FRVŠ
UPSRR FA
řešený
Multimedial presentation of the Ichthyology instruction (2532/2006 F4/d)
2006
--
FRVŠ
FA
obhájený Multimedial support for the course Growing and Processing of Spice Plants2011
2011
FRVŠ
UPSRR FA
obhájený
Multimedial textbook for agricultural entomology (2077/2005/F4/d)20052005FRVŠ
UPSRR FA
řešený
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu
2012
--
FRVŠ
DAFEE FA
připravovaný
Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)
2012
--FRVŠ
DLE FA
obhájený
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)
2011
2012
FRVŠI. ŠafránkováUPSRR FA
podaný
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii
2010
--
FRVŠ
I. ŠafránkováUPSRR FA
řešený
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám (1593/F6/d)
2006
--FRVŠFA
podaný Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy
2009
--
FRVŠ
UAPMV FA
řešený
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
2011
2011
FRVŠ
K. Somerlíková
DASD FRDIS
obhájený
Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)
2010
2010
FRVŠ
DLE FA
řešený Multimediální učební text obecné botaniky (6FR2300)2006
--
FRVŠ
P. ŠtěpánkováFA
obhájený Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)
2008
2008FRVŠDLE FA
ukončený
Multimediální učební text předmětu systematická botanika (4FR144)
2004
--
FRVŠ
FA
obhájený Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)
2009
2009
FRVŠ
V. ŽdímalDLE FA
řešený
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)
2013
--FRVŠ
UAPMV FA
obhájený Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)2011
2011
FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
obhájený Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)
2009
2009FRVŠ
ÚVZP FA
ukončený
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství
2006
2006
FRVŠ
J. MarečekDAFEE FA
obhájený Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)2008
2008
FRVŠ
ÚVZP FA
připravovaný
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)
2011
--
IGA
DCB FA
řešený
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)2009
2011
IGAM. Masařík
DCB FA
obhájený
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu
2018
2019TAČR
ÚVZP FA
řešený
Nano-electro-bio-tools for biochemical and molecular biological studies of eukaryotic cells (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)
2011
2016
GAČR
R. KizekDCB FA
řešený
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems (7H10021)
2010
2013
OP
R. Kizek
DCB FA
řešený
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assistend Living (AAL) Systems (7H10021)2010
--
Other
R. Kizek
DCB FA
řešený
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
20172019
NAZV
P. HorkýÚVZP FA
řešený
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZVP. Horký
ÚVZP FA
přijatý
Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019
IGA
V. Adam
DCB FA
řešený Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019
IGAI. RankićDCB FA
řešený
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže
2019
2021
TAČR
S. Skaličková
ÚVZP FA
ukončený
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
2016
2016
IGA
M. Geršl
DAFEE FA
řešený
Něco o čiroku
2011
--
IGAÚVZP FA
řešený Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování2014
2014
IGAŠ. NedomováDFT FA
obhájený
Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát
2009
2009IGA
ÚVZP FA
ukončený
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu
2015
2015
IGA
DAFEE FA
řešený
Network research and control of erosion in Malaga2010
--
Other
I. NovosádováUAPMV FA
obhájený
Neuvedeno (QC1128)20022004
NAZV
ÚMFGZ FA
řešený New breeding lines of winter wheat for a more efficient use of inputs and with higher stress resistance (QJ1510098)2015
2018
NAZV
UPSRR FA
řešený
New design and exploiting nanobiosensors and nanosensors to target medicine (NANOSEMED) (KAN208130801 )
20082012OtherR. KizekDCB FA
ukončený New knowledge for sustainable turfgrass management (ME09063)
2009
2009RPS. Hejduk
ÚVZP FA
řešený
New methods for adjustment of altered crop water requirements in irrigation systems across Czechia as affected by soil and climate changes (QK1720285)
2017
2019NAZVH. Středová
DLE FA
řešený New remote sensing technologies in research, education and application to support regional development (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)
2012
2014
OPZ. Žalud
DGPP FA
obhájený
New technological processes in organic agriculture on arable land to acquire quality available for food and feed processing. (QG50034)
2005
2009
NAZVB. Procházková
DGPP FA
řešený
New technologies landscaping slopes of highway and road corridors to enhance the long-term effectiveness of specific territorial nature protection (TH01030300)20152019
TAČR
ÚZRHV FA
řešený
New Trends in Microelectronic Systems and Nanotechnologies (MIKROSYN)
2005
2011
Other
R. Kizek
DCB FA
ukončený Neželezné kovy a jejich slitiny (FRVŠ 2006/23)
2007
--
FRVŠ
J. FilípekFA
ukončený
Nitric Oxide and Regulation of Seed Dormancy (1P05ME757)
2005
2007
OtherV. ReinöhlDBPP FA
přijatý
No stress stuninng of poultry (FI-IM/153)
2005
--OtherFA
obhájený
No stress stunning of poltry (FI-IM/153)
20052005
MPO
DAB FA
ukončený2005
2005
FRVŠ
N. Březinová BelcrediUPSRR FA
obhájený
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)
1996
2001
GAČR
DBPP FA
řešený Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)
2013
2017
NAZV
UPSRR FA
zamítnutý
Nové přístupy ke studiu rostlinných lektinů
2007
2007
OtherM. Lichovníková
FA
ukončený Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace (GAVA A100040602)
2006
2008
GAČR
R. KizekFA
řešený
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek
2014
2017
TAČRDLE FA
obhájený
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)
2006
2006
FRVŠÚZRHV FA
ukončený
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)
2006
2006
IGA
ÚZRHV FA
zamítnutý
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)
2020
2020
IGA
ÚZRHV FA
obhájený
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)
20122012Smluvní výzkumÚZRHV FA
řešený
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách
2016
2018
NAZV
DAFEE FA
řešený
Oil substances liquidation after solid surfaces contamination by means of foams (FT-TA3/157 )2006--MPODAFEE FA
ukončený
On-line solid phase extraction - supercritical fluid extraction (SPE-SFE): method optimisation for the extraction of isoflavones for real matrix (525/08/P540)
2008
2010GAČRL. LojkováDCB FA
řešený On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)
2005
--
FRVŠ
DGPP FA
řešený
Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)
2007--
GAČR
DCB FA
obhájený
Optimalisation of the nutrition and fertilisation of the sunflower with the aim to increase the yield and quality of production. (QH81271)
2008
2012
NAZVP. Škarpa
FA
obhájený Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat (2280/2007)2007
2007
FRVŠ
T. Urban
ÚMFGZ FA
řešený
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)
2011
2014
NAZVV. SmutnýDGPP FA
ukončený Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)2001--NAZVM. ČechováDAB FA
obhájený
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C
1996
1996
Other
DAFEE FA
obhájený Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)20132014IGAUAPMV FA
ukončený
Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)
2004
2007
NAZV
J. ŠubrtDAB FA
obhájený
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)
1999
2004
Internal
DAFEE FA
obhájený Optimalization of Edam cheeses ageing with regard to their consistence (234/2102/IG270321)
2007
2008IGA
FA
obhájený
OPTIMALIZATION OF THE SYSTEM OF COMPLEX MEASURES FOR MINIMIZING OF DAMAGING EFFECTS OF RUNOFF IN THE WATERSHED AND ITS APPLICATION IN LAND CONSOLIDATION (QC1292)
20012003
NAZV
F. Toman
FA
ukončený
Optimalization of winter rape growing technologies considering rentability, farming system stability and competition ability on worldś markets2001
--
NAZV
L. Hřivna
FA
připravovaný Optimisation of sustainability factors of crop production based on the development of genetic and breeding, diagnostic and decision-making methods (MSM2532885901)
2009
--VZDBPP FA
řešený Optimization of crop management practices in areas threatened by drought (TP3/2011)
2011
2011IGADGPP FA
řešený Optimization of methods for the assessment of vulnerability to wind erosion and proposals of protective measures in intensively exploited agricultural countryside (QK1710197)
2017
2021
NAZV
DLE FA
obhájený
Optimizing of Diaspidiotus perniciosus monitoring (IP 4/2014, SP2140131)
2014
2014
IGA
UPSRR FA
řešený
OPVK Akademie
20122015
OP
K. Drápela
IFM FFWT
obhájený Organické formy mikroprvků ve výkrmu kuřat
2007
2007
IGA
M. Lichovníková
FA
obhájený
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)
2008
2012NAZVR. PokornýUPSRR FA
zamítnutý
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů
20182018
IGA
ÚZRHV FA
řešený
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)
20152015IGA
ÚMFGZ FA
řešený
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu
2015
2015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
podaný
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)
2019
2021
NAZV
ÚZRHV FA
zamítnutý
2013
2017NAZVJ. HřebíčekDI FBE
řešený
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)
2005
2005
IGA
K. TrunečkaDAFEE FA
řešený Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)
2006
2006
IGADAFEE FA
ukončený
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)
2013
2013
Smluvní výzkum
T. Vítěz
DAFEE FA
ukončený
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)
2014
2014
Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého
2014
2014
Smluvní výzkum
UPSRR FA
řešený Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu2009
--
IGA
S. ProcházkaDBPP FA
obhájený
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)
2005
2005IGAR. KoppÚZRHV FA
obhájený
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)
19951997
GAČR
Z. ŽaludDGPP FA
obhájený PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin
2018
2019
TAČR
P. Dostál
DATPT FA
řešený Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)2010
2012
OtherV. HulaÚZRHV FA
ukončený
Partner network in area of special crops (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)
20102012OPG. Růžičková
UPSRR FA
zamítnutý
Partnership for ecological aspects of technical and economic activities in surface waters
2012
2012
OP
ÚZRHV FA
řešený
2012
--InternalL. Zeman
ÚVZP FA
řešený
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)2012
2014
OPJ. Skládanka
ÚVZP FA
podaný
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření
2011
2014
OP
M. BorkovcováÚZRHV FA
obhájený
Patterns of beryllium distribution in the rock environment of the Kralicky Sneznik region (205/05/0245)
2005
2007
GAČR
M. PöschlDMBR FA
ukončený
Pedologická charakteristika vybraných pozemků
2014
2014
Smluvní výzkum
J. Jandák
UAPMV FA
řešený
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)
2007
--FRVŠR. CerkalUPSRR FA
ukončený
Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)
2004
2004
IGADFT FA
řešený Phosphoproteome dynamics during cytokinin action on seedlings Arabidopsis thaliana2010
2010
IGA
B. Brzobohatý
DMBR FA
obhájený
Phytopathology and entomology for Socrates programme students (12/2008)
2008
2008
FRVŠ
FA
řešený
Phytoremediation potential of landfilling of municipal waste (TP 5/2017)
20172018
IGA
DBPP FA
řešený Phytoremediation potential of transgenic plant with expresion of metallothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008
IGA
V. AdamÚVZP FA
ukončený Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)
2005
--
FRVŠ
V. Kubáň
DCB FA
ukončený
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)
2005
--
FRVŠ
V. KubáňDCB FA
řešený
Plant Developmental Biology and Genetics (204/09/H002)
2009
2012
GAČRDBPP FA
řešený
PlantFriend - nezávislá měřicí stanice energie rostlin (2019TP01010018)
20202021TAČRP. Dostál
DATPT FA
obhájený
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)
2005
2005
FRVŠ
ÚVZP FA
obhájený
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)
2004
2004FRVŠ
ÚMFGZ FA
obhájený
2006
2006
RP
ÚMFGZ FA
řešený Podpora sítě excelence výzkumných akademických pracovníků v oblasti dopravy2012--
OP
F. BauerDATPT FA
obhájený
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)
2003
2003
FRVŠ
UPSRR FA
ukončený
Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)
2004--RPV. KubáňDCB FA
řešený
2012
--
Other
DCB FA
řešený
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství
2019
2021
TAČR
ÚVZP FA
ukončený
pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)
2012
2013Smluvní výzkumM. Lichovníková
DAB FA
ukončený Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)
2013
2014
Smluvní výzkum
M. LichovníkováDAB FA
řešený
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)
2013--
IGA
S. ProcházkaCEITEC FA
řešený
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)
2013
--
IGA
CEITEC FA
zamítnutý
Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu
2020
2022TAČR
ÚZRHV FA
ukončený Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)20142014
Smluvní výzkum
M. Geršl
DAFEE FA
řešený
Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat
2018
2019
IGA
ÚVZP FA
obhájený
2007
2007
IGA
ÚMFGZ FA
obhájený
2013
2014IGADLE FA
zamítnutý
Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic2006
2006
IGA
DAB FA
obhájený
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)
2016
2016
IGA
ÚVZP FA
řešený
Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)
2004
--
NAZVUPSRR FA
obhájený
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)
19992003
Internal
J. MarečekDAFEE FA
obhájený2004
2008
NAZVV. SmutnýDGPP FA
obhájený Possibilities of shelterbelts functions optimalization in landscape planning (1R44027)20042007NAZVDLE FA
zamítnutý
Possibilities of use of bioindicators in the vicinity of selected landfills (13-04788P)
2013
2013GAČRDLE FA
obhájený
Possibility of using silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) for natural regulation of blue-green algae bloom. (206-02-D031)
2002
2005
GAČR
ÚZRHV FA
řešený
2012
2014OP
CEITEC FA
obhájený
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů
2013
2013
IGA
UPSRR FA
řešený
Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami (PGS15_2012)2012--OtherR. Kizek
DCB FA
obhájený
Prediction of yield of selected crops (QC1316)
20012003NAZVZ. Žalud
FA
řešený
Preparation and implementation of methodological procedures for dealing with the development of rural landscape by land consolidation measures in the context of implementation of common EU politics (TD2-0241)
2014
2015
TAČR
F. Toman
DLE FA
řešený
Preparation and implementation of methodological procedures for dealing with the development of rural landscape by land consolidation measures in the context of implementation of common EU politics (TD2-0241)
2014
2015
TAČR
F. Toman
DLE FA
obhájený Preparation of documents for Crisis Plan ME: long-term drought in the context of environmental safety and determination of further solving. (215/9510/SV2130391)
2013
2013
Smluvní výzkum
DLE FA
obhájený Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)
2014
2014
Smluvní výzkum
H. StředováDLE FA
řešený
Preservation of cheese whey with use of active plants ingredients for further use
2013
2013IGADFT FA
řešený
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
2015
2018
NAZVP. Marada
DAFEE FA
řešený
Prevention of new outplantings of Aesculus hippocastanum clone resistant to Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZV
DBPP FA
řešený Prevention of penetration of toxic phthalic acid esters into feeds, products and foods (QG60066)20062008NAZVA. JarošováFA
ukončený
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012NAZVL. HavelDBPP FA
vyřazený
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko
2004
2004IGAT. UrbanÚMFGZ FA
řešený
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)
2010
--
GAČRM. TrnkaDGPP FA
zamítnutý
Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře
2013
2013
IGA
DFT FA
obhájený
Production and quality of cover crops biomass in the context of the Nitrates Directive - the situation and methods in the Czech Republic and Austria20102011AKTIONT. StředaUPSRR FA
řešený
Production optimization of short rotation coppice by using forest gowth model SECRETS
2010
2010IGAZ. ŽaludDGPP FA
obhájený
Production technologies of marketable perch (EP9392)19992002
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV FA
ukončený
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)
2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
ukončený
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)
20142014
Smluvní výzkum
T. Vítěz
DAFEE FA
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )
2014
2014Smluvní výzkumT. Vítěz
DAFEE FA
ukončený
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)
2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
ukončený Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)
2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
ukončený Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)
2005
2005
IGA
ÚZRHV FA
obhájený Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)
2012
2013Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
obhájený
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)
20132014
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
obhájený Prognosis of yield for grain corn (1FR1134)2001
2001
FRVŠ
M. ŠťastnáDLE FA
řešený
Progressive methods for the preconcentration preseparation , separation and detection samples in biochemistry, clinical and evironmental chemistry. (SG2100041)
2010
2012
GAČR
DCB FA
řešený
Project Management Professionalization (RP)20102010
RP
CUD
řešený
2006
2006
FRVŠL. Hanuš
DLE FA
řešený Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí2004
--
Other
L. Hanuš
DLE FA
řešený
Projektové webové stránky
2009--InternalI. Vyskočil
DIT CUD
řešený
      Ústav 221
2009
--
Internal
M. Tyllich
UAPMV FA
řešený           Dusík v krajině
2012
--InternalP. NovákUAPMV FA
řešený      Ústav 2272012--
Internal
DAFEE FA
řešený
           Diskový prostor2012--InternalP. NovákDAFEE FA
řešený      Ústav 228
2010
--
InternalDATPT FA
řešený
           Koka 2013
2013
--
Internal
P. Novák
DATPT FA
řešený      Ústav 2352010--InternalM. TyllichDAB FA
řešený2013--
Internal
P. Novák
DAB FA
řešený
      Ústav 291
2009
--
Internal
DOFA FA
řešený           DAF_archivy
2016
--
Internal
S. Zerdaloglu
DOFA FA
řešený           DAF_image
2016
--
Internal
DOFA FA
řešený
Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (3CE361P4)
2011
2014
Other
G. Růžičková
UPSRR FA
obhájený Proportional monitoring of Acoustic Emission in crypto-conditions
2010
2010IGAP. DostálDATPT FA
ukončený
2006
2006OtherDGPP FA
obhájený
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)
2002
2004
GAČR
Z. ŽaludDGPP FA
obhájený Provádění dlouhodobých polních pokusů.2014
2014
Smluvní výzkumT. Dryšlová
DGPP FA
řešený
Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice
2015--
Smluvní výzkum
DLE FA
obhájený Providing of cooperation with the Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC) (LA167)
2002
2003
OtherUPSRR FA
ukončený Provision of Consulting Services for the Czech Knowledge and Experience Transfer for Advancing Milk Value Chain in the Republic of Serbia (UNDP-IRH-RFP-2017-02)
2017
2017
Smluvní výzkum
O. Polák
UPSRR FA
obhájený
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)
2012
2013
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
ukončený
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)
2013
2014Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV FA
ukončený
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)
2012
2013
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
obhájený Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)
2001
2004
NAZV
DGPP FA
obhájený
Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)2002
2002
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ FA
řešený Purity of fuels and oils (IP15/2013)2013
--
IGA
DATPT FA
obhájený
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)
2001
2004
NAZV
J. DvořákDGPP FA
řešený RECDEV20132016
Foreign edu.
J. KotovicováDLE FA
obhájený
Reducing of impacts and risks on environment and information acquisition for qualified decision-making by methods of precision agriculture (2B06124)
20062011NPV IIL. Neudert
DGPP FA
řešený
Reduction of Grenhouse Gases and Ammonia Emission from Agricultural Activities (QF3140)2003--
NAZV
J. Mareček
DAFEE FA
řešený
Regional Reference Centre (Conservation Soil - Strategies/Planning)
20062010
Other
UAPMV FA
ukončený
Registration and Demonstration Experiments with Chemicals for Plant Protection2014
2014
Smluvní výzkumV. Smutný
DGPP FA
obhájený Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)1999
2004
VZ
J. Dvořák
ÚMFGZ FA
ukončený
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004--FRVŠ
DAFEE FA
přijatý
Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek
2015
2015
IGA
DFT FA
zamítnutý
Regulation of gene expression: microRNA expression analysis in skeletal muscle of two pig breeds differing in muscularity (13-04994S)
2013
2013
GAČR
ÚMFGZ FA
řešený
Regulation of morphogenesis of plant cells and organs (LC06034)
2006--
VC
B. BrzobohatýFA
řešený Regulation of secondary metabolites biosynthesis in cell culture of Schisandra chinensis
2007
--GAČRH. Vlašínová
FA
obhájený
Regulatory aspects of direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.) (GA522/02/1227)
20022004GAČRS. ProcházkaFA
řešený
Removal of selected hazardous substances and elements from sewage sludge (TJ02000304)
2019
2021
TAČR
T. KoutnýDAFEE FA
obhájený
2006
2009
Other
M. Šťastná
DLE FA
řešený
Research and development of the active machine control for variable tillage, fertilizer application and sowing (TH01011220)
20152018TAČR
DGPP FA
obhájený
Research and validation of the genomics methods applicable in selection for the livestock quality and market use (1G58073)
2005
2009
NAZV
T. Urban
ÚMFGZ FA
řešený
Research of Economical Transportation Systems in the Czech Republic Agriculture under the UE Legislation Rules (QF 3145)
20032007
NAZV
F. BauerDATPT FA
přijatý Research of the wheat different grain discoloration types caused by substances with antioxidant effects, their use for development of varieties with positive health benefit for human and animal nutrition (QJ1510206)20152018
NAZV
ÚVZP FA
řešený
Research on nutritional quality of young parts of plants of agricultural crops to develop "green" food supplements and curative cosmetics
2005
--
GAČR
UPSRR FA
zamítnutý
Retence mykotoxinů u kuřat a její snížení pomocí adsorbentů
2007
2007
GAČRFA
zamítnutý
Revitalization and river improvement closed to nature -- tool of biodiversity increasement and effective river management
2012
2012
TAČR
P. ŘezníčkováÚZRHV FA
řešený
Risk Minimization of Cyanobacterial Metabolite Occurrence in Technologic Processes of Fishery Sector (QH71015)
2007
2011
NAZV
R. Kopp
ÚZRHV FA
obhájený
Riziko výskytu klostridií v silážích
2012
2012
IGA
V. Mlejnková
ÚVZP FA
obhájený
Root System as a Factor of Yield Formation and Quality of Barley and Oilseed Rape (MEB060811)
20082009
Other
T. StředaUPSRR FA
ukončený
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)
2006
2006
RPJ. MarečekDAFEE FA
obhájený
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)
2003
2003FRVŠÚMFGZ FA
ukončený
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)
20032003
FRVŠ
Z. VykoukalováÚMFGZ FA
obhájený Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)20042004
FRVŠ
ÚZRHV FA
obhájený Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)20122012FRVŠP. SlámaÚMFGZ FA
obhájený
Rozšíření praktické výuky v předmětu ¨ Zkušebnictví a management jakosti ¨
20172017RPP. Dostál
DATPT FA
obhájený Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚMFGZ FA
obhájený
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)
1999
2001NAZVT. UrbanÚMFGZ FA
obhájený Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)2004
2007
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV FA
podaný
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky
2012
--
NAZV
ÚMFGZ FA
obhájený
Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)
2007
2007
FRVŠ
DLE FA
vyřazený
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat
20042004IGA
ÚMFGZ FA
řešený Sarcosin as a potential tumor marker-analytical study (1/2011)
2011
2011
IGA
DCB FA
řešený
Sarkosin and metylacyl-CoA racemáza, prostatic specific antigen and metallothionein as tumor markers for prostate cancer, studies in tumor cell lines20102011OtherV. AdamDCB FA
řešený SCAR marker identification against to FHB in barley2005
--
IGA
I. JežíškováDBPP FA
přijatý
Scintillometry measurements of energy and water fluxes across Czech/Austrian region
2014
2014AKTIONG. PozníkováDGPP FA
obhájený
Screening for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (1130/2001)
20012001
FRVŠ
T. Vyhnánek
DBPP FA
řešený
Seed dormancy and pod dehiscence as the key domestication traits in legumes (14-11782S)
2014
--
GAČRP. Hanáček
DBPP FA
řešený
Selected anthropogenically influenced habitats and their functional potential
2014
2014IGA
ÚZRHV FA
obhájený Selected sustainability indicators of organic and conventional farms (DP 22/2007)
2007
2007
IGAS. DuškováDGPP FA
zamítnutý
Selection of new cereal varieties for bioethanol production
2005
2009
NAZV
R. Cerkal
UPSRR FA
ukončený
Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)
1994
--
GAČR
V. Kubáň
DCB FA
řešený
Seminární studie vývoje a rozšíření vybraných škůdců polních plodin (2672/2007)
2007
--
FRVŠ
E. Svobodová
FA
ukončený
Sensory analysis of chicken20142014
A. Jarošová
DFT FA
řešený
Senzory pro ptačí chřipku (PGS03_2012)
2012
--
Other
R. KizekDCB FA
ukončený
Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)
2012
2012Smluvní výzkumP. Smutná
UPSRR FA
ukončený Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)
2013
2013
Smluvní výzkum
UPSRR FA
řešený
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.
2016
--
IGA
DLE FA
řešený
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)
2016
2016
IGAA. Vaishar
DLE FA
obhájený
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)
2000
2004
VC
P. HanáčekDBPP FA
obhájený
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)
2010
2010
IGA
J. Fryč
DAFEE FA
obhájený
Slide out of the production impact of grazing on biotype of the reservation Mohelenská serpentine steppe. (2225/2006)
2006
2006
AKTION
P. Veselý
ÚVZP FA
řešený
Small towns - developmental engines of South-Moravian countryside
2011
--
IGA
DLE FA
řešený
SmartSteering - systém řízení komunálních vozidel (2015TG02010074)
2017--TAČR
DATPT FA
přijatý
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem
2019
2022
TAČRÚVZP FA
řešený
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění20192023NAZVDLE FA
přijatý Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation (870644)20202021RP EKM. ŠťastnáDLE FA
ukončený Socrates-EURAMA common interantional study program realization support (TRP_EURAMA_06)20062006RPM. Fajman
FA
řešený
Soil Strategy Network in the Danube Region
2012
2014MMRUAPMV FA
ukončený
Solar radiation transformation - a tool of atmospheric carbon bioacumulation (GA526/03/1104)
2003
2005
GAČR
DGPP FA
řešený
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova
2010
2011
IGA
DLE FA
řešený South-Moravian countryside as a territory for the production of renewable energy2013
2013
IGAA. Vaishar
DLE FA
obhájený
Species identification of members of necrophagous Diptera order using mitochondrial genes (AF-IGA-IP-2018/077)2018
2018
IGA
ÚMFGZ FA
řešený
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
DBPP FA
řešený      Molecular biological detection of contamination in spices
2016
2017
SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
ukončený Specifický výzkum
1999
2006Specifický
ÚZRHV FA
řešený
Specifický výzkum1999--
Specifický
DLE FA
řešený
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012
--
Specifický
DLE FA
řešený
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýDGPP FA
řešený
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)20152016Specifický
DGPP FA
řešený
Specifický výzkum
1999--
Specifický
D. Adamcová
DLE FA
zamítnutý      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
2008
2008
SpecifickýD. AdamcováDLE FA
zamítnutý      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"
2011
2011
Specifický
DLE FA
řešený
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýJ. Winkler
DGPP FA
řešený
      Study of synantropic vegetation of municipal waste dumps (AF-IGA2020-IP004)
2020
2020
Specifický
J. WinklerDBPP FA
řešený
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu
20192020
Specifický
P. Horký
ÚVZP FA
řešený
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)
2007--
IGA
L. Straková
ÚZRHV FA
zamítnutý
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)
2010
2010
NAZV
J. MarešÚZRHV FA
obhájený Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem2001
2006
NAZV
UAPMV FA
ukončený
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)
2015
2015Smluvní výzkum
DAFEE FA
ukončený
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)20142014Smluvní výzkum
DAFEE FA
řešený
Standardization of evaluation cattle carcass bodies by aparative methods according to SEUROP system (2B06107)
2006
2011
Other
DAB FA
obhájený
19961999
NAZV
I. Ingr
FA
řešený Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)
2007
2011
NAZV
M. ČechováDAB FA
řešený
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)
20072011NAZVE. PokornýUAPMV FA
obhájený
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)
2009
2009FRVŠ
MENDELU
zamítnutý
Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů20162016
Other
K. Šustová
DFT FA
zamítnutý
Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace
2016
2016
Other
V. SýkoraDFT FA
řešený2012
2018
NAZV
DFT FA
zamítnutý
Stanovení potřeby vápníku u slepic v závislosti na věku při zohlednění kvality skořápky v jednotlivých technologických systémech
2007
2007GAČRM. Lichovníková
FA
ukončený
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. VítězDAFEE FA
zamítnutý2016
2016
OtherK. ŠustováDFT FA
řešený
Stanovení těžkých kovů v životním prostředí za využití selektivního biosenzoru (5/2007)
2007
--
IGA
R. Kizek
FA
obhájený
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)
1995
1997OtherJ. Mareček
DAFEE FA
řešený
Structure and dynamics of complexes bioinorganických (GAP205/10/0228)
2010
2013
GAČR
R. KizekDCB FA
obhájený
Structure, quality and hygiene of the grasses biomass at the end of the vegetation period (521/06/P253)2006
2008
GAČR
ÚVZP FA
obhájený
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)20022002OtherDAFEE FA
řešený
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)2010--
GAČR
DCB FA
přijatý
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
20092013NAZVJ. Ehrenbergerová
UPSRR FA
ukončený
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013NAZV
UPSRR FA
obhájený Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)
2005
2005
IGA
J. Zehnálek
DCB FA
obhájený Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)
2004
2004
IGAJ. ZehnálekDBPP FA
obhájený Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)20042005
IGA
DCB FA
řešený
Studium evoluce velikosti genomů rostlin2009--IGAR. Hobza
DBPP FA
řešený
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)20162016
IGA
P. Hanáček
DBPP FA
řešený
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)
20162016
IGA
L. ZemanÚVZP FA
ukončený Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)
2003
2005
GAČR
P. HanáčekDBPP FA
obhájený
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)
2008
2012NAZVÚVZP FA
řešený
2012
--
Other
R. Kizek
DCB FA
obhájený
Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)20052005
IGA
J. ZehnálekDCB FA
ukončený
Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)
2004
2006
GAČR
DCB FA
řešený
Studium reakcí polních plodin na stres suchem
20122012IGA
UPSRR FA
řešený
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)
2007
2011
GAČR
DCB FA
řešený
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)
2007
--
Other
DCB FA
řešený2012
--
OtherR. Kizek
DCB FA
zrušený
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)2013
2013
IGA
DGPP FA
řešený2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený
Study and characterization of tumour cell lines of primary squamous cell carcinoma of the head and neck and their malignant potential (SpinCancer) (NT14337)
2013
--Other
DCB FA
řešený
Study of field crops response to drought stress
2012
2012IGA
UPSRR FA
přijatý
Study of genes from flavonoids biosynthetic pathway in wheat (IP 03/2014)
2014
2014
IGAT. Vyhnánek
DBPP FA
přijatý
Study of genetic variability in collection wheat with non-standard coloured grains (IP 1/2010)
2010
2010
IGAT. Vyhnánek
DBPP FA
přijatý Study of molecular adaptations in plants to stress factors (TP 1/2010)
2010
2010
IGADBPP FA
řešený
Study of Pisum sativum L. and Faba vulgaris L. seeds utility in feeding compounds for farming animals (QF3070)
2003
2007
NAZVE. Mrkvicová
ÚVZP FA
řešený Study of some factors affecting implementation of the biological potential of agricultural crops (IGA TP 10/2013)2013
2013
IGA
DGPP FA
obhájený Study of the influence of different stand establishment techniques on soil processes and cereals stand structure (GA521/99/D039)1999
2002
GS LČRL. NeudertFA
obhájený
Subcellular compartmentation of reversible O-glucosylation in the homeostasis of active cytokinin levels (204/09/P289)
2009
2011
GAČRN. S. KiranDMBR FA
řešený
Support of international COOPEration - multidisciplinary themes in LIfe and mAterial sciences (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)
2011
2014OPV. ReinöhlCEITEC FA
řešený Sustainable after-utilization of urban brownfields in Brno and Graz
2012
2012
AKTIONA. Vaishar
DLE FA
řešený
Sustainable production of healthy fish in different aquaculture systems - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)
2019
2023
OP
ÚZRHV FA
řešený
Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)
2010
--
GAČR
DCB FA
řešený
Synthesis of carbon nanotubes by plasma-and study their functional properties (GAP205/10/1374)
2010
2014
GAČR
R. Kizek
DCB FA
ukončený Synthesis of magnetic nanoparticles of Fe-based low-temperature microwave plasma
2008
2010GAČRDCB FA
ukončený Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)20132013
Smluvní výzkum
M. BrtnickýUAPMV FA
obhájený
Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)
2001
2004
NAZVDGPP FA
řešený Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku
2009
--
FRVŠ
K. Ullmannová
UPSRR FA
ukončený
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)
20132013Smluvní výzkumDAFEE FA
řešený
Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic (QH82242)
2008
2012
NAZV
FA
obhájený
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)2004
2008
NAZV
DAFEE FA
ukončený
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--
NAZV
DAFEE FA
ukončený
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--
NAZV
DAFEE FA
přijatý
           Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek. (34/2006)2006
--
NAZV
K. TrunečkaFA
řešený Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)
2005
--
NAZV
UAPMV FA
obhájený
Technological standardization of pork and chicken quality (IG č.31/2005)20052006
IGA
DFT FA
zamítnutý Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )2010