Faculty of AgriSciences - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1239

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
přijatý A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic2015--NAZVA. KnollÚMFGZ FA
řešený A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037)20042008NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
obhájený A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)20042006GAČRA. KnollÚMFGZ FA
obhájený A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)20072009GAČRA. KnollÚMFGZ FA
obhájený A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938)20032005GAČRT. VyhnánekDBPP FA
obhájený A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113)20032005GAČRT. VyhnánekDBPP FA
obhájený A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002)20022002FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
ukončený Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--FRVŠJ. FilípekDATPT FA
zamítnutý Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu20112011IGAI. ŠafránkováUPSRR FA
ukončený Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákUAPMV FA
obhájený Acoustic Detector of Plant Stress ADOPS20162017TAČRP. DostálDATPT FA
obhájený Action for Training in Land use And Sustainability (ATLAS)20052007OtherM. ŠťastnáDLE FA
ukončený Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126)20012003OtherJ. ZelenkaÚVZP FA
řešený Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu2019--NAZVL. HolkováUPSRR FA
řešený Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010--RP EKM. TrnkaDGPP FA
řešený Advanced professional education as a mean to improve quality of personal available for biotechnological R and D (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)20092012OPT. UrbanÚMFGZ FA
zamítnutý Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)20122012TAČRT. VítězDAFEE FA
ukončený Agglomeration of fertilizers.20022004MPOP. RyantFA
řešený Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)20072012OPP. MaradaDAFEE FA
řešený Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOP. RyantUAPMV FA
obhájený Agrometeorologie - Pomoc při zavedení předmětu na MZLU v Brn+ (39p16)20042004OtherZ. ŽaludDGPP FA
řešený Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016NAZVL. PospíšilováUAPMV FA
řešený Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu2011--IGAM. LichovníkováDAB FA
ukončený Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
obhájený Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP FA
ukončený Amplification of the education Environmental Protection - Ecoeffective Tools (151)20042004FRVŠJ. KotovicováDLE FA
přijatý Analysis and detection of phytotoxicity of rainwater and leachate from the landfill municipal solid waste Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGAM. D. VaverkováDLE FA
obhájený Analysis and specification of processes causing formation of nitrate pollutions in irrigated soil (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007OtherM. ŠťastnáDLE FA
obhájený Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approach (GA523/00/0669)20002002GAČRA. KnollFA
obhájený Analysis of degradation processes of modern materials used in agricultural technology (TP4/2014)20142014IGAP. DostálDATPT FA
obhájený Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)20032005GAČRA. KnollÚMFGZ FA
obhájený Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)20062008GAČRA. KnollÚMFGZ FA
přijatý Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013)20132013IGAT. VyhnánekDBPP FA
ukončený Analysis of minor ampholytes from biological mixtures by carrier ampholyte free isoelectric focusing (CB)2000--GAČRJ. PospíchalFA
řešený Analysis of performance and behaviour of farm animals in relation to ambient temperature variability and possibilities of elimination of its impact20172018IGAP. NevrklaDAB FA
obhájený Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigs (GA523/97/1305)19971999GAČRA. KnollFA
obhájený Analysis of selected indicators of well-being (welfare) of farm and captured wild animals (IGA TP 2/2013)20132013IGAD. FaltaDAB FA
obhájený Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ FA
ukončený Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)20132013Smluvní výzkumA. KnollCEITEC FA
obhájený Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)20072007IGAK. SvobodováÚMFGZ FA
ukončený Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)20182018Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
řešený Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRM. MasaříkDCB FA
ukončený Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkumH. FišerováDBPP FA
vyřazený Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)20062006FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčDAFEE FA
podaný Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009--GAČRF. BauerDATPT FA
podaný Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010--GAČRT. ŠmerdaDATPT FA
řešený Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaDGPP FA
řešený      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaDGPP FA
obhájený Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)20012001FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
zamítnutý Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009OtherT. VítězDAFEE FA
ukončený Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
ukončený Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)20052005FRVŠJ. FilípekDATPT FA
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015--IGAJ. ČuperaDATPT FA
obhájený Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV FA
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. StarobováÚVZP FA
ukončený Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--FRVŠD. SemerádováDGPP FA
obhájený Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky20132013IGAP. DostálDATPT FA
ukončený Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP FA
řešený Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)2007--IGAR. KizekFA
obhájený Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)20032004OtherZ. ŽaludDGPP FA
obhájený Application of DDGS into broiler feed mixtures20092009IGAL. ZemanÚVZP FA
řešený Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. KalhotkaUAPMV FA
ukončený Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242)20002005NAZVS. HejdukÚVZP FA
obhájený Appreciation of climatic drought rising in agriculture and mitigation of its consequences with irrigation (QF3100)20032007NAZVM. ŠťastnáDLE FA
obhájený Assesment of Old Kladruby Horse's constitution20052006FRVŠE. SobotkováDAB FA
obhájený Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)20022005OtherZ. ŽaludDGPP FA
ukončený Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)20172017Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
obhájený Assessment of behaviour and welfare of Czech Pied Cattle by the monitoring20092009IGAG. ChládekDAB FA
zamítnutý Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ FA
ukončený Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials1997--NAZVJ. ŠtenclDAFEE FA
řešený Behaviour of selected abricultural products at impact loading (IAA201990701)20072010OtherJ. BucharDATPT FA
ukončený Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005--FRVŠJ. FilípekDATPT FA
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
zamítnutý Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci20022004GAČRI. MarkováDLE FA
zamítnutý Biodiversity of farm animals in the Czech republic20082008NAZVK. CiváňováÚMFGZ FA
řešený Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčDAFEE FA
řešený Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. KlemšDBPP FA
řešený Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčDAFEE FA
řešený Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change (MSM6215648905)20072012VZZ. ŽaludFA
obhájený Biological effects of lupin extract on cereal seed (521/02/D153)20022005GAČRP. SmutnáUPSRR FA
řešený Biological principles of agriculture and perspective methods of management in a multi-functional landscape (MSM 6215648901)2005--VZP. HanáčekFA
řešený Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009--VZJ. ČermákováÚVZP FA
řešený Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013--IGAJ. FryčDAFEE FA
ukončený Biomass Energy Parameters20032007GAČRM. FajmanFA
řešený BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012OPL. HavelDBPP FA
obhájený Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlDAFEE FA
přijatý Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený BIOSPEAKER (Petr Dostál)20182019TAČRP. DostálDATPT FA
řešený Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011VZI. VrtkováÚMFGZ FA
řešený Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)20112014NAZVM. ČechováDAB FA
obhájený Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)20062006IGAP. JelínekÚMFGZ FA
obhájený Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)20072007IGAA. PavlíkÚMFGZ FA
obhájený Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)20072007IGAP. JelínekÚMFGZ FA
obhájený Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)20122013OtherM. ŠťastnáDLE FA
řešený Botanical monitoring of selected agri-environmental measures20172017IGAJ. WinklerDBPP FA
ukončený bude (179/2004)2004--FRVŠI. JiskrováFA
připravovaný Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--OtherR. KizekDCB FA
řešený Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)20092013OPR. KizekDCB FA
řešený Building up a multidisciplinary scientific team focused on drought (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)20122015OPZ. ŽaludDGPP FA
řešený Calibration of Weather Generator for sites without or with incomplete meteorological observations (205/05/2265)2005--GAČRM. TrnkaDGPP FA
podaný Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)2015--GAČRM. D. VaverkováDLE FA
ukončený Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocol (GA526/00/0485)20002002GAČRI. MarkováDGPP FA
řešený Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
obhájený Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection. (1G57042)20052008NAZVT. DryšlováDGPP FA
ukončený Causes damage cogeneration units due to impurities in the biogas20162016Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
řešený CEITEC - Central European Institute of Technology2011--OPV. ReinöhlCEITEC FA
řešený CEITEC 2020 (LQ1601)20162020OtherV. ReinöhlCEITEC FA
ukončený Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239)20092011GAČRL. HavelDBPP FA
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007OtherB. GrodaDAFEE FA
obhájený Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009OtherT. VítězDAFEE FA
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008OtherB. GrodaDAFEE FA
obhájený Center for Cell Therapy and Tissue Repair (LN00A065)20002004VCP. DvořákDMBR FA
řešený Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--RP EKM. TrnkaDGPP FA
řešený Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products20142019TAČRR. CerkalUPSRR FA
řešený Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035)20062010R. KizekDCB FA
řešený Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. KizekDCB FA
obhájený Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?20142014IGAM. ŠťastnáDLE FA
podaný Claster CREA Hydro&Energy2008--OtherJ. KynickýDGP FFWT
obhájený Climate change impact on wheat and barley production (GA521/99/D040)19992002GAČRM. ŠťastnáDLE FA
ukončený Climate change impacts on managed ecosystems (GA205/99/1561)19992001GAČRJ. RožnovskýFA
řešený Climate change impacts on the growth and development of the selected field crops (QG60051)20062009NAZVZ. ŽaludFA
obhájený Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)20002000OtherZ. ŽaludDGPP FA
řešený Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPM. TrnkaDGPP FA
řešený Cloning and identification of polymorfic sequence of barley dehydrin gene Dhn4 in cultivars with different freezing tolerance (IG250121)2005--IGAZ. DokoupilováUPSRR FA
přijatý Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014)20142014IGAV. TrojanDBPP FA
obhájený Comparison of physiological and molecular biological methods applicable for evaluation of wheat and barley sensitivity to drought stress and their recommendation for selection of tolerant genotypes (QH91192)20092011NAZVP. SmutnáUPSRR FA
ukončený Complex education of human resources in dairy (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)20092012OPK. ŠustováDFT FA
řešený Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency20182020GAČRZ. HegerDCB FA
řešený Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated products20112014NAZVR. CerkalUPSRR FA
obhájený CONEMDE20102013OtherL. HavelDBPP FA
obhájený Content and material innovation of subject Animal pests20062007FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
obhájený CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004OtherH. ŠefrováUPSRR FA
ukončený Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)1998--OtherJ. ŠtenclDAFEE FA
řešený Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)2014--OtherT. KoutnýDAFEE FA
řešený Controlled drainage (CD) as an effective approach for decreasing diffuse pollution sources from tile-drained agricultural watersheds (QK1910086)20192023NAZVM. ŠťastnáDLE FA
obhájený Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
obhájený Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)20032003FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
ukončený Course innovation "Vehicle equipment and accesories" (FR270311/1102/228)20072008FRVŠJ. ČuperaFA
připravovaný Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)20182018V4P. MáchalDAFEE FA
obhájený Criteria of wind erosion expansion on heavy clay soils and possibilities of its limitation with biotechnological control measures (QH82099)20082012NAZVJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
ukončený Crossing (148/2004)2004--FRVŠM. ČernýDATPT FA
obhájený Cytokinins and auxins in regulation of plant development (GV206/96/K188)19962001GAČRS. ProcházkaFA
zamítnutý Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)20072007FRVŠT. VítězFA
zamítnutý Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)20062006FRVŠT. VítězFA
řešený Database of research of organic farming in the Czech Republic2005--OtherL. HanušFA
ukončený Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)20042004FRVŠI. MalýFA
obhájený Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)20062006OtherM. ŠťastnáDLE FA
obhájený Defectoscopic quality assessment of technical and organic materials (IGA TP6/2017)20172018IGAP. DostálDATPT FA
řešený Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012--NAZVM. BrtnickýUAPMV FA
řešený Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)20132013IGAJ. JandákUAPMV FA
obhájený Degradation of welded joints20152015IGAP. DostálDATPT FA
obhájený Dependence of cholesterol, fatty acid, total lipid and protein content in chicken meat on grown intensity and nutrient ratio in the diet (GA525/97/0095)19971999GAČRT. KomprdaFA
řešený Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011)20112011IGAR. KizekDCB FA
obhájený Designing of breeding programmes for dairy sheep with special impact on morphological characteristics of udders. (QH91271)20092011NAZVJ. KuchtíkDAB FA
řešený Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)2011--GAČRP. MazuraDMBR FA
obhájený Detailed mapping of QTLs in the pig by means of microsatellites and through comparative positional candidate gene approach (GA523/99/0842)19992001GAČRJ. DvořákFA
obhájený Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)20022005GAČRA. KnollÚMFGZ FA
řešený Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP FA
obhájený Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs (GA523/99/P043)19992001GAČRA. KnollFA
obhájený Detection of genotype of two genes and its associations with parameters of quality of veal meat (FRVŠ MŠMT 2453/2005)20052005FRVŠD. FaltaDAB FA
ukončený Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)20062008GAČRZ. VykoukalováÚMFGZ FA
řešený Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007)20072007IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený Detection of thiols coumpounds and nitric oxide in biological material (1740/G4)20072007FRVŠR. KizekFA
obhájený Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ FA
ukončený Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)20062006OtherJ. ZehnálekFA
zamítnutý Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGAR. PokornýUPSRR FA
zamítnutý Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.20092009IGAR. PokornýUPSRR FA
ukončený Determination of L-ascorbic acid by HPLC method (TG0001)20052005InternalT. GregorDFT FA
řešený Determination of mercury species in sediments (GAČR 525/06/P143)20062008GAČRV. KubáňFA
ukončený Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
řešený Determination of the actual values of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic (QJ1530181)20152018NAZVT. StředaUPSRR FA
obhájený DETERMINATION OF THE AGROCLIMATICAL NICHE OF THE EUROPEAN CORN BORER (16/2006)20062006InternalE. SvobodováFA
obhájený Determination of threat of wind erosion occurrence in Žabčice location (142)20022002FRVŠJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
ukončený Determination of tractor's engine load in relation to the COST 356 project EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport (TP 3)20102011IGAJ. ČuperaDATPT FA
ukončený Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
řešený Detoxification of quaternary isoquinoline alkaloids in-vitro and in-vivo, biological activity of their metabolites (GA ČR 525/07/0871)20072011GAČRV. KubáňFA
řešený Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring (TA04021389)20142017TAČRL. NeudertDGPP FA
ukončený Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context (DERREG)20092011RP EKA. VaisharDLE FA
řešený Developing of the Low-Energy Technologies of Plant Production (QF 4080)20042007NAZVF. BauerDATPT FA
obhájený Development and innovation of the dewatering and irrigation subject (3FR1153)20032003FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
řešený Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100)2013--NAZVJ. SkládankaÚVZP FA
řešený Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA)20152016Smluvní výzkumT. VyhnánekDBPP FA
přijatý Development and testing of the methods for assesment of drought climatology and prognosis of meteorological drought in CR and selected areas of the USA (ME 844)20062009OtherZ. ŽaludFA
řešený Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE)20142015Smluvní výzkumT. VyhnánekDBPP FA
řešený Development of BRO-maximizing equipment for biogas conversion using a CO2 conversion catalyst and subsequent thermochemical treatment of waste material (FW01010461)20202023TAČRT. KoutnýDAFEE FA
obhájený Development of effective methods of weed control with minimal negative effect to diversity of weeds societies a negative risk of contamination of soil and plant production by residues of herbicides. (1B53045)20052008NAZVV. SmutnýDGPP FA
zamítnutý Development of laboratory analysis of quality vegetable and animal foods (202/2007 A)20072007FRVŠJ. KučerováDFT FA
obhájený Development of methods of drought predictions and flood situations on the ground of infiltration and retention characteristics of soil in the CR (1D/1/5/05)20052007OtherJ. RožnovskýFA
přijatý Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
připravovaný Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)20142016GAČRV. AdamDCB FA
obhájený Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)20072011NAZVJ. MarešÚZRHV FA
řešený Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)2003--NAZVP. SpurnýÚZRHV FA
zamítnutý Development of the laboratory for evaluation rheological properties in practice of the cereal technology (812/2009)20092009FRVŠJ. KučerováDFT FA
ukončený Development of the newly Environmental Programme (212)20042004RPJ. KotovicováDLE FA
řešený Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J19392014--IGAP. SedlákDATPT FA
řešený Diagnostics and methods of protection against quarantine and other economically important pathogens of fruit and leafy vegetables (QH71229)20072011NAZVJ. VíchováUPSRR FA
obhájený Diagnostics methods for plant healt care (2304/2009)20092009FRVŠR. PokornýUPSRR FA
řešený Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)20072011NAZVF. TomanDLE FA
obhájený Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)20092009FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
obhájený Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)20102010FRVŠP. SlámaÚMFGZ FA
obhájený Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠI. ŠafránkováUPSRR FA
ukončený Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. SládekÚMFGZ FA
obhájený Diversity and functional analysis of soil microbial communities in terrestrial ecosystems polluted by persistent organic pollutants (POPs) (GA526/98/1147)19982000GAČRM. TesařováFA
řešený Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape20132013IGAV. HulaÚZRHV FA
řešený Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna20152016IGAJ. BezděkÚZRHV FA
zamítnutý DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
připravovaný Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--Akt eTS VZJ. RožnovskýDGPP FA
obhájený Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997OtherZ. ŽaludDGPP FA
řešený Drought and water balance assessment and its effect on agricultural crops in semi arid regions of Austria and Czech Republic20062007OtherZ. ŽaludFA
obhájený Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004OtherZ. ŽaludDGPP FA
ukončený Drought Risk Assessment in Austrian and Czech Agriculture (2003/3)20032004OtherM. TrnkaFA
obhájený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)20112012IGAE. HrudováUPSRR FA
řešený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům2011--IGAE. SapákováUPSRR FA
řešený Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management2012--TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV FA
ukončený Dynamical mechanical properties of wood (GA106/99/1703)1999--GAČRJ. BucharFA
zamítnutý Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi20082008GAČRA. KnollFA
řešený Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)2007--AKTIONB. BrzobohatýDMBR FA
obhájený Ecological and Cultural Renewal of Mining Regions (RP )20092010OtherA. VaisharDLE FA
obhájený Education upgrade by Isolation Techniques Workshop for students at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (2385/2007)20072007FRVŠK. SvobodováFA
řešený ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OPR. KizekDCB FA
přijatý Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)20092011NAZVJ. KřenDGPP FA
řešený Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVM. BorkovcováÚZRHV FA
obhájený Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat20122012IGAP. MarešÚVZP FA
obhájený Effect of aditives on the rheological behaviour on foodstuffs and raw materials for their production (TP 2/2017)20172018IGAV. KumbárDATPT FA
ukončený Effect of age on the retention of iron in chickens with different growth intensity (IG 13/2004)20042004InternalE. MrkvicováÚVZP FA
obhájený Effect of age, sex, growth intensity and diet composition on cholesterol and fatty acids content in turkey meat (GA525/00/0306)20002002GAČRT. KomprdaFA
řešený Effect of exogenous application of selected morphoregulatores on the phenotype of Cannabis (IP 2/2016)20162016SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
řešený Effect of chlorophyll and carotenoids on seed germination (IGA_AF_ IP_2017/065)20172017IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
zamítnutý Effect of organic acaricides on honey bee microflora20142016GAČRA. PřidalÚZRHV FA
obhájený Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)20142014IGAZ. SládekÚMFGZ FA
obhájený Effect of sex, growth intensity, nutrient ratio in the diet and heat treatment on cholesterol, fatty acids, crude fat and crude protein contents in fish meat (GP525/01/P078)20012003GAČRE. MrkvicováFA
řešený Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)20082010GAČRM. TrnkaDGPP FA
ukončený Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)20132013IGAT. GregorDFT FA
řešený Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
obhájený Effects of different straw management on weed infestation of fields. (GP521/01/D078)20012004GAČRI. RypováDGPP FA
ukončený Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017IGAT. VítězDAFEE FA
ukončený Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017IGAT. DokulilováDAFEE FA
ukončený Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)20192019IGAA. PřidalÚZRHV FA
ukončený Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)20162016IGAT. DokulilováDAFEE FA
řešený Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures20192020OtherZ. HavlíčekÚMFGZ FA
ukončený Efficiency Verification of Seed-treated Insecticides and Insecticides Application on European Corn-borer in Maize20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
ukončený Efficiency Verification of Seed-treatment Insecticides and Fungicides in Sugar Beet20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
řešený Efficient use of soil productivity by site specific crop management20162018NAZVV. LukasDGPP FA
podaný Ekologický výkrm kuřat v ČR2010--NAZVM. LichovníkováDAB FA
zamítnutý Ekologický výkrm kuřat v ČR20092009NAZVM. LichovníkováDAB FA
řešený Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
ukončený E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006OtherJ. SkládankaÚVZP FA
ukončený Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
řešený Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system20192021GAČRZ. HegerDCB FA
obhájený Engine oil degradation in agricultural technology (IP 14/2011)20112011IGAV. KumbárDATPT FA
obhájený Enhancement of PhD thesis by study of the other candidate genes in pigs (239/2005)20052005FRVŠJ. VernerFA
obhájený Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)20032007GAČRT. UrbanÚMFGZ FA
zamítnutý Equipment for new hydropedological laboratory (419)20062006FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
zamítnutý Erosion control and eco-stabilisation effect of green infrastructure in the landscape20152018NAZVJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
připravovaný Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)20132013AKTIONS. HejdukÚVZP FA
obhájený Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)20092011OPP. MaradaDAFEE FA
obhájený Estimation of genetic and environmental component of variance for purpose of adjustment of breeding value estimation (GA523/98/P230)19982001GAČRJ. KučeraFA
ukončený Evaluation of Efficiency and Selectivity of Fungicides in Grapevine20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
ukončený Evaluation of Impact of Various Fertilizers Applied on Straw of Winter Wheat in Different Soil Tillage Methods20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
obhájený Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas20082011NPV IIP. ŠkarpaUAPMV FA
ukončený Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions20102010OtherS. HejdukÚVZP FA
řešený Evaluation of selectivity and efficiency of tortricid moths pheromone traps from different producers (AF-IGA2019-IP014)20192019IGAH. ŠefrováUPSRR FA
obhájený Evaluation of sports performance of the Czech warm-blood horse including breeding value estimation. (GA523/98/P009)19981999GAČRI. JiskrováFA
zamítnutý Evaluation of the effect of temperature and sample preparation on the measurement accuracy of content folders using FT-NIR spectroscopy20132013IGAK. ŠustováDFT FA
obhájený Evaluation of the operation of tractor's set consisted from agricultural tractor Claas Axion 850 and semi-mounted plough and cultivator20142014Smluvní výzkumF. BauerDATPT FA
podaný Evaluation of the rheological properties of selected semi-solid foodstuffs20142017GAČRV. KumbárDATPT FA
ukončený Evaluation of Yield Potential Crops in Dry Conditions - Maize, Sorghum and Sunflower20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
řešený Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)20112014OPP. SpurnýDOFA FA
ukončený Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012Smluvní výzkumP. KoláčkováUPSRR FA
řešený Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana20122014GAČRP. SoučekCEITEC FA
obhájený Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew20162016OtherH. StředováDLE FA
řešený Extension PhD. thesis about SSR markers detection of resisitance in barley (583/2005/G4)20052005FRVŠI. JežíškováDBPP FA
podaný Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
řešený Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
řešený Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
ukončený Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)20042004FRVŠJ. FilípekDATPT FA
ukončený Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. KubáňDCB FA
obhájený Fine association mapping of the porcine chromosome 2q region influencing meat quality and study of positional candidate genes (P502/10/1216)20102012GAČRA. KnollÚMFGZ FA
obhájený Flesh-fly environmental bioindicators and heavy metal accumulators (Sarcophagidae) (GA206/00/0302)20002002GAČRM. BartošováFA
ukončený Flow Analysis (PG97110)19971997FRVŠV. KubáňDCB FA
zamítnutý Forensic genomics for animal identification20102012OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
řešený Formation and maintenance of the pond dam with regard to their use (QJ 122 0029)20122016NAZVJ. ČervinkaDAFEE FA
řešený Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech20142014IGAA. JarošováDFT FA
ukončený Fulbright Specialist project #689020162016OtherI. OndrášekDFG FH
řešený Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)2006--VCR. KizekFA
ukončený Fytohormonal and molecular analysis of induction and development of Norway spruce somatic embryos (ME 119)19971999OtherV. ReinöhlDMBR FA
řešený FytoChem - interdisciplinary teaching integration focused on plant biochemistry and plant pathology (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)20122015OPL. HavelDBPP FA
řešený Gel techniques for characterization of environmental systems (P503/10/2002)20102012GAČRH. DočekalováDCB FA
obhájený Genes engineering of plants - interactive form of education (1169/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
řešený Genetic diversity and its conservation in selected horse populations in the Czech Republic (QH92277)20092011NAZVL. PutnováÚMFGZ FA
obhájený Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ FA
obhájený Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)20092009IGAA. KnollÚMFGZ FA
zamítnutý Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
obhájený Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)20042004FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
řešený Global proteome analysis of temperature perception in Arabidopsis and its cross-talk with cytokinin signaling on proteome and growth response levels20122016GAČRB. BrzobohatýDMBR FA
obhájený Grassland quality and its use in ruminant nutrition (QH81040)20082011NAZVJ. SkládankaÚVZP FA
ukončený Grazing as an instrument for maintenance of permanent grasslands in protected landscape areas (VaV/620/11/03 )20032005S. HejdukÚVZP FA
řešený Gregarické zimovanie skákaviek (Araneae: Salticidae) v prázdnych ulitách suchozemských ulitníkov – možné vysvetlenie nezvyčajnej formy subsociálneho správania2018--IGAV. HulaÚZRHV FA
obhájený Heat pumps - heating of 21 century (920/2005)20052005FRVŠT. VítězDAFEE FA
řešený Highly selective nanostructured imprint for the determination of endocrine disruptors in the environment (GAP503/10/0975)2010--GAČRR. KizekDCB FA
obhájený Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA20092009IGAL. HolkováUPSRR FA
obhájený Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací20132013IGAE. SolařováUPSRR FA
obhájený Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekDGPP FA
řešený Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)20042007NAZVS. HejdukÚVZP FA
vyřazený Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen20052005IGAT. UrbanÚMFGZ FA
obhájený Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010IGAM. CupákováDFT FA
obhájený Hormonal regulation of plant growth and development (VS96082)19962000RPS. ProcházkaFA
podaný Hydrostatic system for energy recovery during braking and starting of the utility vehicles20102013MPOF. BauerDATPT FA
obhájený Chances of utilization hexaploid tritordeum (hybrid into wheat and barley) for interspecific hybridisation with wheat and triticale. (EP9078)19992001NAZVT. VyhnánekDBPP FA
obhájený Characteristic of internal environment of beef cattle (QH71156)20072009NAZVA. PavlíkÚMFGZ FA
ukončený Characterization of carbon nanotube electrodes for electrochemical sensors (GP102/09/P640)20092010GAČRR. KizekDCB FA
obhájený Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)20062006FRVŠV. ŽdímalDLE FA
ukončený Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)2005--GAČRV. KubáňDCB FA
obhájený Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )20092009FRVŠI. ŠafránkováUPSRR FA
řešený Chromatographic separation of mixture of grow plant regulators (DP 40/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP FA
podaný Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)2013--OtherI. VyskotDENR FRDIS
řešený Identification and quantification of the influence of selected biotic and abiotic factors on the yield and quality of field crops and garden plants (TP4/2010)2010--IGAE. HrudováUPSRR FA
řešený Identification of candidate resistance genes to heavy metal in the genus Silene (DP3/2009)20092009IGAE. NevrtalováDBPP FA
obhájený Identification of weak points in husbandry of organic farms from the point of view of sustainability. (DP 8/2006)20062006IGAS. DuškováDGPP FA
obhájený Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010IGAI. ŠafránkováUPSRR FA
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováUPSRR FA
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováUPSRR FA
obhájený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)20102010IGAE. HrudováUPSRR FA
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováUPSRR FA
řešený Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů2013--NAZVM. LichovníkováDAB FA
podaný Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012--OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
obhájený Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002OtherJ. MarečekDAFEE FA
ukončený Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001--GAČRV. KubáňDCB FA
řešený IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)20102010IGAR. KizekDCB FA
obhájený Impact Loading of Agricultural Products and Foodstuffs (TP 6/2015)20152016IGAV. KumbárDATPT FA
obhájený Impact of a change of climatic factors on the development of wind erosion processes, conceptual solution through the land adjustment measures20122016NAZVH. StředováDLE FA
řešený Impact of climate change on potential incidence of selected pathogens and pests (522/05/0125)20052007GAČRZ. ŽaludDGPP FA
řešený Impact of precipitation changes on plant and soil processes in different grassland ecosystems (SG260011/2501/221)20062008GAČRJ. ZáhoraFA
řešený Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)2010--OtherM. TrnkaDGPP FA
řešený Impacts of climate change and variability on selected crops, pests, distribution and drought severity in the Czech Republic (OC 187)2007--OtherM. TrnkaFA
řešený Impedimetric chemical microsensors with nanomachined surface of electrodes (1QS201710508)20052009OtherV. AdamÚVZP FA
řešený Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech2013--IGAP. SedlákDATPT FA
řešený Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku20172019Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP FA
obhájený Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)20012002NAZVJ. MarečekDAFEE FA
řešený Implementation of network protocol based on SAE J1939 recommendation in agricultural tractor (TP2/2012)20122012IGAJ. ČuperaDATPT FA
obhájený Importance of water balance as a stress factor for crop production in Czech Republic-Austria boundary areas (AKTION 32p13 (26p5))20002003OtherM. ŠťastnáDLE FA
řešený Improvement of breeding system of starokladrubský horse in the National Horse Farm Kladruby nad Labem (QJ1330189)2013--AKTIONS. HejdukÚVZP FA
obhájený Improvement of Irrigation as Tool for Sustainable Water Use (KONTAKT CZ-A 03/2007)20072008OtherM. ŠťastnáDLE FA
obhájený Improving technological and nutritive grain quality in wheat and triticale using wide crosses (EP0960996132)19962000NAZVJ. BednářDBPP FA
obhájený Increasing and more efficient production of salmonids in the Czech Republic using their genetic identification (QJ1510077)20152018NAZVJ. MarešÚZRHV FA
řešený Increasing of erosion control efficiency of field crops (QF3098)2003--NAZVF. TomanDLE FA
řešený Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)20092011NAZVJ. KřenDGPP FA
obhájený Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003OtherJ. MarečekDAFEE FA
obhájený Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005FRVŠP. KnotÚVZP FA
řešený Influence of drought on soil microbial activity, soil hydrophobicity and leaching of nutrients from soil (IP19/2014)20142015IGAJ. ZáhoraUAPMV FA
řešený Influence of lactation phase on chemical composition and properties of sheep milk from organic production and on rennet curd quality (IGA 13/2007)2007--IGAL. NovotnáFA
obhájený Influence of specific active ingredients in animal nutrition on quality production and environmental protection equipment manufacturing20132013IGAP. MarešÚVZP FA
obhájený Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)20032003RPJ. MarečekDAFEE FA
řešený Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--GAČRR. KizekDCB FA
řešený Innovation of crop management practices in areas threatened by drought (IGA TP 9/2012)2012--IGAJ. WinklerDGPP FA
obhájený Innovation of "Machine Maintenance and Repair" and "Service Business Projecting"20142014RPP. DostálDATPT FA
řešený Innovation of malting barley management practices by development of diagnostic methods for evaluation of canopy structure, health and nutrient state (1G58038)20052009NAZVR. CerkalFA
řešený Innovation of potato growing systems in buffer zones of water resources with reduced pesticide and fertilizer inputs resulting in water pollution reduction and preservation of potato growers’ competitiveness (QK1920214)20192021NAZVP. OppeltováDLE FA
obhájený Innovation of radio-biological laboratory (FRVŠ 2415/2005/A/a)20052005FRVŠM. PöschlDMBR FA
ukončený Innovation of seminars of Technology of cereals (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)20042004FRVŠJ. KučerováDFT FA
řešený Innovation of study courses of FA MENDELU towards to the international study (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )20132014OPJ. SkládankaÚVZP FA
řešený Innovation practical training in molecular botanical subjects of Department of Plant Biology (IN217002)20172017InternalT. VyhnánekDBPP FA
řešený Innovations in cattle fattening and monitoring of physical activity (SV2180661)20182019Smluvní výzkumD. FaltaDAB FA
zamítnutý Innovative approaches to selective breeding and biotechnology of tench culture.20062007NAZVJ. MarešÚZRHV FA
obhájený Innovative irrigation technologies for central European countries (ASO)20052005OtherM. ŠťastnáDLE FA
podaný Innovative methods of decreasing a negative impact of Fusarium spp. infection in cereals2010--NAZVR. CerkalUPSRR FA
zamítnutý Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010NAZVT. VítězDAFEE FA
zamítnutý Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)20112011NAZVT. VítězDAFEE FA
ukončený Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)20012002FRVŠI. JančářováDCB FA
obhájený Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)20062007FRVŠH. FišerováDBPP FA
podaný Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010--FRVŠV. HubačíkováDLE FA
obhájený Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))20082008FRVŠM. PöschlDMBR FA
ukončený Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)20112012FRVŠI. JančářováDCB FA
ukončený Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)20052006FRVŠI. JančářováDCB FA
ukončený Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)20032004FRVŠI. JančářováDCB FA
obhájený Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)20052005FRVŠJ. ZehnálekDCB FA
ukončený Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty20172017OPA. PřidalÚZRHV FA
obhájený Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)20112012FRVŠM. MusilováDBPP FA
podaný Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy2011--FRVŠM. BrtnickýUAPMV FA
obhájený Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)20032007NAZVT. LošákUAPMV FA
obhájený Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004NAZVR. CerkalUPSRR FA
řešený Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )20052009NAZVP. RyantUAPMV FA
zamítnutý Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření20192019OPA. PřidalÚZRHV FA
přijatý Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)20122012FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
obhájený Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)20052005FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
obhájený Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)20052005FRVŠA. KnollÚMFGZ FA
vyřazený Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)20082008FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
obhájený Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)20092009FRVŠV. KocurekDGPP FA
obhájený Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)20032003FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
podaný Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky2010--FRVŠT. ŠmerdaDATPT FA
vyřazený Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)20052007FRVŠV. LázničkaDLE FA
podaný Inovace předmětu Ochrana životního prostředí (1248/F4a/2007)20062007FRVŠL. HanušFA
řešený Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz20142014RPT. MašíčekDLE FA
řešený Inovace předmětu sociologie venkova20112011FRVŠK. NovotnáDLE FA
obhájený Inovace předmětu Šlechtění rostlin20112011FRVŠP. SmutnáUPSRR FA
zamítnutý Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky20102010FRVŠR. PokornýUPSRR FA
přijatý Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014--InternalT. KoutnýDAFEE FA
podaný Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel2010--FRVŠT. ŠmerdaDATPT FA
podaný Inovace studijního předmětu Fyzika II20162016RPV. KumbárDATPT FA
obhájený Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace20132015OPJ. MarešÚZRHV FA
řešený Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)20122015OPJ. SkládankaÚVZP FA
řešený Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)20122016NAZVV. SmutnýDGPP FA
řešený Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)20162019OtherJ. ZáhoraUAPMV FA
ukončený Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)20002005NAZVB. KocourkováUPSRR FA
řešený Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU2012--OPM. BrtnickýUAPMV FA
obhájený Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)20022002FRVŠR. KuklaDAFEE FA
zamítnutý Inovace výuky předmětu Mechanika tekutin (557/2006)20062006FRVŠT. VítězFA
ukončený Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)20132013FRVŠV. LukasDGPP FA
obhájený Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)20122012FRVŠP. MaradaDGPP FA
zamítnutý Inovace výuky předmětu Termomechanika (1475/2006)20062006FRVŠT. VítězFA
řešený Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic20192020OtherZ. HavlíčekÚMFGZ FA
přijatý Inovační voucher - poskytnutí znalostí.2010--OtherR. KuklaDAFEE FA
ukončený Inovation and formulation of nutrient requirement for livestock and fish. (QD0211)20002005NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
ukončený Inovation in plant physiology seminar for interdisciplinar conception of lecture (FRVŠ 3357/05)20052005FRVŠM. KlemšDBPP FA
obhájený Inovation of practise Genetics F about detection of SSR markers in barley (523/2006)20062006FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
obhájený Inovation of Basic landscape engineering and Landscape engineering subjects (241/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
přijatý Inovation of practical lesson in Genetics F by detection of microsatellites in triticale (6/F4a/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
přijatý Inovation of practical lessons about methods using ribonucleic acids (2252/G4/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
přijatý Inovation of practice from Plant genetics about detection of genetic modified maize (FRVŠ 1686/2008)20082008FRVŠT. VyhnánekFA
obhájený Inovations at dairy farm Lipa (SV2180381)20182018Smluvní výzkumD. FaltaDAB FA
řešený Insect as a tool of forensic investigation -- morphological and DNA identification of forensically important species in the Czech Republic20142014IGAM. BorkovcováÚZRHV FA
obhájený Instrumente zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Berggebieten (58p13)20102011AKTIONP. KnotÚVZP FA
obhájený Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)19991999FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
obhájený Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS20022002RPM. FajmanDATPT FA
obhájený      2003 Integrace Agronomické fakulty20032003RPM. FajmanDATPT FA
řešený Intelligent micro-and nano-structures for microsensors realized by using nanotechnology20092012GAČRR. KizekDCB FA
ukončený INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU (NAZV)2000--NAZVJ. ŽižlavskýDAB FA
řešený Interaction of fern vegetation and soil on deforested areas affected by acid deposition (IAA600050616)2006--OtherJ. ZáhoraFA
ukončený Interactions and functions of cell cycle regulators in cell differentiation (GA204/01/0905)20022004GAČRA. HamplDMBR FA
řešený Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL 0021622412)20052011VZJ. ZehnálekFA
ukončený Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)1994--GAČRV. KubáňDCB FA
obhájený Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)20022002FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
obhájený Introduction of new traits for improvement of quality and stability of production of selected leguminous fodder plants by hybridisation methods (1G46034)20042008NAZVR. PokornýFA
obhájený Introduction of SNaPshot method for SNP polymorphism detection to Ph.D work (170/2004)20042004FRVŠK. CiváňováÚMFGZ FA
ukončený Introduction of the PCR detection of DNA sequence coding for enzyme decarboxylase (2102/IG 260271)2006--IGAR. BurdychováFA
ukončený Introduction quality assessment of plant products to course "Sensory analysis" (1112/2001, F4)20012001FRVŠJ. KučerováDFT FA
ukončený Introduction test press and evaluation of pasta to education (2FR127/2002, F4)20022002FRVŠJ. KučerováDFT FA
ukončený Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
řešený Isoflavony v řasách a sinicích (GA ČR 525/07/0338)2007--GAČRV. KubáňFA
ukončený Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
obhájený Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha20172017IGAM. ŠťastnáDLE FA
řešený Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)20092011GAČRJ. KřenDGPP FA
řešený Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse20142014IGAV. HubačíkováDLE FA
řešený Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)20152015OtherV. HubačíkováDLE FA
obhájený Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)19961999OtherJ. MarečekDAFEE FA
obhájený Konference Krajinné inženýrství 200920092009OtherJ. FialováDLM FFWT
obhájený Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)20012004NAZVL. NeudertDGPP FA
ukončený Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )20082009OPJ. KotovicováDLE FA
řešený Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům2009--NAZVP. HanáčekDBPP FA
řešený Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství2010--NAZVT. VymyslickýÚVZP FA
obhájený Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)20032003FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
obhájený Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009AKTIONT. StředaUPSRR FA
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáDLE FA
připravovaný Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáDLE FA
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)20142015TAČRM. ŠťastnáDLE FA
řešený Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu2012--IGAM. FröhdeováÚVZP FA
ukončený Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)20182018TAČRO. ŠťastníkÚVZP FA
připravovaný Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích20152018NAZVP. MaradaDAFEE FA
připravovaný Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.2015--IGAV. ŠvehlováDFT FA
řešený Laboratorní cvičení z fyziky (FRVŠ 2007/554)2007--FRVŠJ. FilípekFA
ukončený Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)20132013Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
obhájený Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)20012001FRVŠJ. PospíšilDAFEE FA
zamítnutý Laboratoř technologie odpadů20072007FRVŠT. VítězFA
obhájený Landscape Area Optimisation Analysis at the University Agriculture Enterprise in Žabčice (IGA MZLU 3/2006)20062006IGAM. FlekalováDLE FA
přijatý Landscape as a main determinant of biological diversity20182019IGAV. HulaÚZRHV FA
obhájený Lepidoptera as indicators of Central European biocenoses (GA206/00/0307)20002002GAČRZ. LaštůvkaFA
zamítnutý Long-term biological monitoring of environmental quality around a solid waste landfill assessed with bioindicators.20142014GAČRM. D. VaverkováDLE FA
ukončený Loučka River water ecosystem heavy metal contamination (1528/G4)20052005FRVŠT. VítekÚZRHV FA
ukončený Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)20132013Smluvní výzkumP. RyantUAPMV FA
ukončený Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantUAPMV FA
ukončený Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantUAPMV FA
obhájený Malt milling energy and qualitative parameters of barley malt (IGA 32/2005)20052005IGAK. VejražkaUPSRR FA
obhájený Mantanaince and reproduction of gene sources of main conifer and broad leaf tree species (522/96/K186)19962001GAČRL. HavelDBPP FA
ukončený Mapping of melanocortin receptor MC3R gene in pigs (14/2004)20042005IGAK. CiváňováÚMFGZ FA
ukončený Markering of dormancy and plant stress via abscisic acid (FRVŠ1218/2001)20012001Akt eTS VZM. KlemšDBPP FA
ukončený Mathematical modelling and prediction of dehydration of agricultural products and wastes (GA510/95/1214)1995--GAČRJ. ŠtenclDAFEE FA
obhájený Measurement of differential characteristics20142014Smluvní výzkumJ. ČuperaDATPT FA
řešený Measurements and modeling of water balance for agricultural crops within selected soil-climatic conditions (521/09/P479)20092011GAČRP. HlavinkaDGPP FA
ukončený Measures for erosion- and flood control in small agricultural and forest catchments (QC0235)20002003NAZVF. TomanFA
řešený Medical problems ZHN20052011OtherR. KizekDCB FA
obhájený Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)19811985OtherJ. MarečekDAFEE FA
obhájený      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)19811985OtherJ. MarečekDAFEE FA
ukončený Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)1993--GAČRV. KubáňDCB FA
ukončený Mercury speciation in aquatic ecosystems and their intake into food chains (GA ČR 525/03/1367)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
ukončený Měření parametrů spalovacího motoru traktoru Valtra T151e20082008F. BauerDATPT FA
řešený Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích20102010IGAL. KalhotkaUAPMV FA
obhájený Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)20052005OtherJ. ZehnálekDCB FA
ukončený Metastabilní soustava železo - karbid železa (FRVŠ 1177/2003)20032003FRVŠJ. FilípekDATPT FA
ukončený Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)2003--FRVŠD. SemerádováDGPP FA
obhájený Meteorologické sucho jako limit výnosů vybraných polních plodin (15/2006)20062006IGAP. HlavinkaFA
obhájený Methodology of evaluation of damages caused by game to field crops (QF4192)20042006NAZVR. CerkalUPSRR FA
řešený Methods for determination of estrogens in environmental compartments (GACR525/06/P104)2006--GAČRV. KubáňFA
řešený Methods for using invertebrates for bioindication: case study of SAC Suchý žleb in Moravský kras PLA20092009IGAV. HulaÚZRHV FA
podaný Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů2012--OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
obhájený Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů20102010FRVŠP. TrávníčekDAFEE FA
řešený Microbial transformation of soil carbon and nitrogen in southern Spain along a pluviometric gradient2008--OtherI. NovosádováUAPMV FA
obhájený Microsatellite detection for variability study of MHC genes region in camels (IP21/2017)20172017IGAA. KnollÚMFGZ FA
ukončený Migration barriers20052007InternalV. LázničkaDLE FA
obhájený Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)20042004IGAT. DryšlováDGPP FA
obhájený Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin20092010IGAR. PokornýUPSRR FA
ukončený Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)20152015IGAA. KnollCEITEC FA
ukončený Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)20142014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
řešený Miniaturized intelligent systems and nanostructured elektrodes for chemical, biological, and pharmaceutical applications (NANIMEL) (GA102/08/1546)20082008GAČRR. KizekFA
zamítnutý Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí20092009NAZVJ. EhrenbergerováUPSRR FA
obhájený Modelling biomass increment in poplar plantation for energy use20092009IGAM. FischerDGPP FA
obhájený Modelling of water balance in agricultural landscape (366/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
zamítnutý Modelování erozních a odtokových procesů20162016InternalJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
řešený Modelování reologických vlastností tekutých a polotekutých potravinářských surovin a potravin vykazující nenewtonské chování (AF-IGA-2020-TP006)20202021IGAV. KumbárDATPT FA
ukončený Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)1993--FRVŠV. KubáňDCB FA
ukončený Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)20132013IGAV. AdamDCB FA
obhájený Modernizace laboratorního cvičení "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek" (3186/2011/F1/a)20112011FRVŠV. KumbárDATPT FA
zamítnutý Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)20062006FRVŠT. TichýÚZRHV FA
obhájený Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)20042005FRVŠJ. MarešÚZRHV FA
řešený Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů20192023SpecifickýP. HorkýÚVZP FA
řešený Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)20112012FRVŠT. PetlachováDAB FA
podaný Modernizace výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie2008--FRVŠJ. HlávkováFA
ukončený Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura20062006FRVŠV. BaránekÚZRHV FA
řešený Modernization of practical exercises in botany-introduction of fluorescence microscopy techniques to teaching the Veterinary University ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)20112011FRVŠR. KizekDCB FA
obhájený Modification of crop management practices in areas threatened by drought (TP11/2010)20102010IGAJ. WinklerDGPP FA
řešený Modifikace uhlíkových pastových elektrod pro nanotechnologie (PGS06_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Modus operandi of cytokinin-sensing histidine kinases in plants20152017GAČRP. MazuraDMBR FA
přijatý Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptation in plants (TP 7/2011)20112011IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptations of plants20112011IGAR. KizekDCB FA
obhájený Molecular diagnosis of Bean yellow mosaic virus (BYMV) in gladiolus (2008-DP6/AF)20082008IGAR. PokornýUPSRR FA
obhájený Molecular embryology -one of the keys for healthy offsprings (VS96115)19962000RPP. DvořákDMBR FA
přijatý Molecular genetic characterisation of genes for purple coloured caryopsis in wheat20132014OtherT. VyhnánekDBPP FA
ukončený Molecular markers of tolerance of barley to drought and coldness (521/99/1576)1999--GAČRO. ChloupekUPSRR FA
řešený Molekulárně-biologická detekce probiotických bakterií (1750/2007 FRVS)2007--FRVŠR. BurdychováFA
obhájený Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)19951997GAČRT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)2002--Akt eTS VZJ. BallaDBPP FA
obhájený Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092009IGAM. KmochUPSRR FA
obhájený Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092010IGAI. ŠafránkováUPSRR FA
podaný Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
přijatý Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
obhájený Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene20082008IGAK. UllmannováUPSRR FA
řešený Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)2011--RPM. TrnkaDGPP FA
řešený Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (12/2007)2007--IGAJ. MakovskýFA
ukončený Monitoring of content phthalic acid esters in the feedstuffs and their components (234/2102/IG250241)20052005OtherA. JarošováDFT FA
obhájený MONITORING OF HONEY BEE (APIS MELLIFERA) COLONY BEHAVIOR USING ACOUSTIC EMISSION METHOD20122012IGAM. ČernýMENDELU
obhájený      Monitoring of colonies acoustic emission method (IP 1/2012)20122012IGAJ. TlačbabaDATPT FA
ukončený Monitoring of performance parameters of tractor engine (TP1/2011)20112011IGAJ. ČuperaDATPT FA
obhájený Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice (IP 22/2012)20122012IGAV. KumbárDATPT FA
obhájený Monitoring quality of composite materials in the agricultural environment20152015IGAP. DostálDATPT FA
připravovaný Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019--NAZVV. HubačíkováDLE FA
obhájený Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)20062006IGAB. GrodaDAFEE FA
řešený Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření2010--IGAZ. LaštůvkaÚZRHV FA
zamítnutý Možnost snížení vysoké hmotnosti vajec ke konci snášky regulací obsahu methioninu v krmné směsi20072007IGAM. LichovníkováFA
řešený Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)20112012IGAM. VágenknechtováDAB FA
řešený Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu20142014Smluvní výzkumJ. KotovicováDLE FA
ukončený Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
řešený Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin20132013IGAK. ŠustováDFT FA
zamítnutý Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008FRVŠD. AdamcováDLE FA
řešený Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2010--IGAV. HulaÚZRHV FA
přijatý Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu2011--InternalV. HulaÚZRHV FA
přijatý MULTIFERM - Development of technological line for treatment of biodegradable waste for fuel use using low-potential heat of fermentation (TA04021239)2015--TAČRJ. JohnDAFEE FA
obhájený Multimedia didactic text for lessons of lawn management (FRVŠ 1556/2007)20072007FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
obhájený Multimedia programs in teaching soil science and geology. (150/2002)20022002FRVŠJ. JandákUAPMV FA
obhájený Multimedia Programs Soil profile description and Soil sampling. (145/2004)20042004FRVŠJ. JandákUAPMV FA
obhájený Multimedial lecture room for diagnostics of plant harmful agents (A227/2006)20062006FRVŠR. PokornýUPSRR FA
řešený Multimedial presentation of the Ichthyology instruction (2532/2006 F4/d)2006--FRVŠP. SpurnýFA
obhájený Multimedial support for the course Growing and Processing of Spice Plants20112011FRVŠG. RůžičkováUPSRR FA
obhájený Multimedial textbook for agricultural entomology (2077/2005/F4/d)20052005FRVŠE. HrudováUPSRR FA
řešený Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu2012--FRVŠJ. KudělkaDAFEE FA
připravovaný Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)2012--FRVŠJ. KotovicováDLE FA
obhájený Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)20112012FRVŠI. ŠafránkováUPSRR FA
podaný Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii2010--FRVŠI. ŠafránkováUPSRR FA
řešený Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám (1593/F6/d)2006--FRVŠV. HyblerFA
podaný Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy2009--FRVŠE. PokornýUAPMV FA
řešený Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠK. SomerlíkováDASD FRDIS
obhájený Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)20102010FRVŠV. ŽdímalDLE FA
řešený Multimediální učební text obecné botaniky (6FR2300)2006--FRVŠP. ŠtěpánkováFA
obhájený Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)20082008FRVŠV. ŽdímalDLE FA
ukončený Multimediální učební text předmětu systematická botanika (4FR144)2004--FRVŠP. ŠtěpánkováFA
obhájený Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)20092009FRVŠV. ŽdímalDLE FA
řešený Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)2013--FRVŠP. ŠkarpaUAPMV FA
obhájený Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)20112011FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
obhájený Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)20092009FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
ukončený Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství20062006FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
obhájený Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)20082008FRVŠI. VyskočilÚVZP FA
připravovaný Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)2011--IGAR. KizekDCB FA
řešený Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)20092011IGAM. MasaříkDCB FA
řešený Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu20182019TAČRP. HorkýÚVZP FA
řešený Nano-electro-bio-tools for biochemical and molecular biological studies of eukaryotic cells (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)20112016GAČRR. KizekDCB FA
řešený Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems (7H10021)20102013OPR. KizekDCB FA
řešený Nanoelectronics for Mobile Ambient Assistend Living (AAL) Systems (7H10021)2010--OtherR. KizekDCB FA
řešený Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP FA
řešený Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP FA
přijatý Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAV. AdamDCB FA
přijatý Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAI. RankićDCB FA
řešený Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže20192021TAČRS. SkaličkováÚVZP FA
ukončený Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat20162016IGAM. GeršlDAFEE FA
řešený Něco o čiroku2011--IGAJ. FilipčíkováÚVZP FA
řešený Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování20142014IGAŠ. NedomováDFT FA
obhájený Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát20092009IGAM. BalabánováÚVZP FA
ukončený Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu20152015IGAM. ŠotnarDAFEE FA
řešený Network research and control of erosion in Malaga2010--OtherI. NovosádováUAPMV FA
obhájený Neuvedeno (QC1128)20022004NAZVP. JelínekÚMFGZ FA
řešený New breeding lines of winter wheat for a more efficient use of inputs and with higher stress resistance (QJ1510098)20152018NAZVT. StředaUPSRR FA
řešený New design and exploiting nanobiosensors and nanosensors to target medicine (NANOSEMED) (KAN208130801 )20082012OtherR. KizekDCB FA
ukončený New knowledge for sustainable turfgrass management (ME09063)20092009RPS. HejdukÚVZP FA
řešený New methods for adjustment of altered crop water requirements in irrigation systems across Czechia as affected by soil and climate changes (QK1720285)20172019NAZVH. StředováDLE FA
řešený New remote sensing technologies in research, education and application to support regional development (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)20122014OPZ. ŽaludDGPP FA
obhájený New technological processes in organic agriculture on arable land to acquire quality available for food and feed processing. (QG50034)20052009NAZVB. ProcházkováDGPP FA
řešený New technologies landscaping slopes of highway and road corridors to enhance the long-term effectiveness of specific territorial nature protection (TH01030300)20152019TAČRV. HulaÚZRHV FA
řešený New Trends in Microelectronic Systems and Nanotechnologies (MIKROSYN)20052011OtherR. KizekDCB FA
ukončený Neželezné kovy a jejich slitiny (FRVŠ 2006/23)2007--FRVŠJ. FilípekFA
ukončený Nitric Oxide and Regulation of Seed Dormancy (1P05ME757)20052007OtherV. ReinöhlDBPP FA
přijatý No stress stuninng of poultry (FI-IM/153)2005--OtherZ. HavlíčekFA
obhájený No stress stunning of poltry (FI-IM/153)20052005MPOM. LichovníkováDAB FA
ukončený Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)20052005FRVŠN. Březinová BelcrediUPSRR FA
obhájený Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)19962001GAČRL. HavelDBPP FA
řešený Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)20132017NAZVR. PokornýUPSRR FA
zamítnutý Nové přístupy ke studiu rostlinných lektinů20072007OtherM. LichovníkováFA
ukončený Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace (GAVA A100040602)20062008GAČRR. KizekFA
řešený Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek20142017TAČRF. TomanDLE FA
obhájený Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)20062006FRVŠR. KoppÚZRHV FA
ukončený Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)20062006IGAV. BaránekÚZRHV FA
zamítnutý Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)20202020IGAA. PřidalÚZRHV FA
obhájený Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)20122012Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
řešený Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách20162018NAZVP. MaradaDAFEE FA
řešený Oil substances liquidation after solid surfaces contamination by means of foams (FT-TA3/157 )2006--MPOJ. MarečekDAFEE FA
ukončený On-line solid phase extraction - supercritical fluid extraction (SPE-SFE): method optimisation for the extraction of isoflavones for real matrix (525/08/P540)20082010GAČRL. LojkováDCB FA
řešený On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)2005--FRVŠM. TrnkaDGPP FA
řešený Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)2007--GAČRR. KizekDCB FA
obhájený Optimalisation of the nutrition and fertilisation of the sunflower with the aim to increase the yield and quality of production. (QH81271)20082012NAZVP. ŠkarpaFA
obhájený Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat (2280/2007)20072007FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)20112014NAZVV. SmutnýDGPP FA
ukončený Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)2001--NAZVM. ČechováDAB FA
obhájený Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C19961996OtherJ. MarečekDAFEE FA
obhájený Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)20132014IGAJ. ZáhoraUAPMV FA
ukončený Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)20042007NAZVJ. ŠubrtDAB FA
obhájený Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)19992004InternalJ. MarečekDAFEE FA
obhájený Optimalization of Edam cheeses ageing with regard to their consistence (234/2102/IG270321)20072008IGAT. LužováFA
obhájený OPTIMALIZATION OF THE SYSTEM OF COMPLEX MEASURES FOR MINIMIZING OF DAMAGING EFFECTS OF RUNOFF IN THE WATERSHED AND ITS APPLICATION IN LAND CONSOLIDATION (QC1292)20012003NAZVF. TomanFA
ukončený Optimalization of winter rape growing technologies considering rentability, farming system stability and competition ability on worldś markets2001--NAZVL. HřivnaFA
připravovaný Optimisation of sustainability factors of crop production based on the development of genetic and breeding, diagnostic and decision-making methods (MSM2532885901)2009--VZK. KlemDBPP FA
řešený Optimization of crop management practices in areas threatened by drought (TP3/2011)20112011IGAJ. WinklerDGPP FA
řešený Optimization of methods for the assessment of vulnerability to wind erosion and proposals of protective measures in intensively exploited agricultural countryside (QK1710197)20172021NAZVH. StředováDLE FA
obhájený Optimizing of Diaspidiotus perniciosus monitoring (IP 4/2014, SP2140131)20142014IGAH. ŠefrováUPSRR FA
řešený OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaIFM FFWT
obhájený Organické formy mikroprvků ve výkrmu kuřat20072007IGAM. LichovníkováFA
obhájený Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)20082012NAZVR. PokornýUPSRR FA
zamítnutý Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů20182018IGAA. PřidalÚZRHV FA
řešený Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
řešený Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
podaný Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)20192021NAZVL. VorlováÚZRHV FA
zamítnutý Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekDI FBE
řešený Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)20052005IGAK. TrunečkaDAFEE FA
řešený Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)20062006IGAK. TrunečkaDAFEE FA
ukončený Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)20132013Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého20142014Smluvní výzkumP. SmutnáUPSRR FA
řešený Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu2009--IGAS. ProcházkaDBPP FA
obhájený Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)20052005IGAR. KoppÚZRHV FA
obhájený Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)19951997GAČRZ. ŽaludDGPP FA
ukončený PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin20182019TAČRP. DostálDATPT FA
řešený Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)20102012OtherV. HulaÚZRHV FA
ukončený Partner network in area of special crops (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)20102012OPG. RůžičkováUPSRR FA
zamítnutý Partnership for ecological aspects of technical and economic activities in surface waters20122012OPP. ŘezníčkováÚZRHV FA
řešený Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.00222012--InternalL. ZemanÚVZP FA
řešený Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)20122014OPJ. SkládankaÚVZP FA
podaný Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření20112014OPM. BorkovcováÚZRHV FA
obhájený Patterns of beryllium distribution in the rock environment of the Kralicky Sneznik region (205/05/0245)20052007GAČRM. PöschlDMBR FA
ukončený Pedologická charakteristika vybraných pozemků20142014Smluvní výzkumJ. JandákUAPMV FA
řešený Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)2007--FRVŠR. CerkalUPSRR FA
ukončený Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)20042004IGAŠ. NedomováDFT FA
řešený Phosphoproteome dynamics during cytokinin action on seedlings Arabidopsis thaliana20102010IGAB. BrzobohatýDMBR FA
obhájený Phytopathology and entomology for Socrates programme students (12/2008)20082008FRVŠE. HrudováFA
řešený Phytoremediation potential of landfilling of municipal waste (TP 5/2017)20172018IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený Phytoremediation potential of transgenic plant with expresion of metallothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP FA
ukončený Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
ukončený Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
řešený Plant Developmental Biology and Genetics (204/09/H002)20092012GAČRL. HavelDBPP FA
obhájený Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
obhájený Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ FA
obhájený Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)20062006RPT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Podpora sítě excelence výzkumných akademických pracovníků v oblasti dopravy2012--OPF. BauerDATPT FA
obhájený Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)20032003FRVŠR. CerkalUPSRR FA
ukončený Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)2004--RPV. KubáňDCB FA
řešený Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat (PGS14_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství20192021TAČRP. HorkýÚVZP FA
ukončený pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)20122013Smluvní výzkumM. LichovníkováDAB FA
ukončený Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)20132014Smluvní výzkumM. LichovníkováDAB FA
řešený Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)2013--IGAS. ProcházkaCEITEC FA
řešený Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)2013--IGAS. ProcházkaCEITEC FA
zamítnutý Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu20202022TAČRA. PřidalÚZRHV FA
ukončený Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)20142014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
řešený Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat20182019IGAP. HorkýÚVZP FA
obhájený Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra (IGA č. 21/2007)20072007IGAT. UrbanÚMFGZ FA
obhájený Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. OppeltováDLE FA
zamítnutý Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic20062006IGAM. LichovníkováDAB FA
obhájený Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)20162016IGAL. PavlataÚVZP FA
řešený Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)2004--NAZVM. JůzlUPSRR FA
obhájený Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)19992003InternalJ. MarečekDAFEE FA
obhájený Possibilities of limiting the drought impact by optimizing management practices in some field crops. (1G46055)20042008NAZVV. SmutnýDGPP FA
obhájený Possibilities of shelterbelts functions optimalization in landscape planning (1R44027)20042007NAZVF. TomanDLE FA
zamítnutý Possibilities of use of bioindicators in the vicinity of selected landfills (13-04788P)20132013GAČRM. D. VaverkováDLE FA
obhájený Possibility of using silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) for natural regulation of blue-green algae bloom. (206-02-D031)20022005GAČRR. KoppÚZRHV FA
řešený Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU (CZ.1.07/2.3.00/30.0017)20122014OPZ. TrojákováCEITEC FA
obhájený Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů20132013IGAP. SmutnáUPSRR FA
řešený Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami (PGS15_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
obhájený Prediction of yield of selected crops (QC1316)20012003NAZVZ. ŽaludFA
řešený Preparation and implementation of methodological procedures for dealing with the development of rural landscape by land consolidation measures in the context of implementation of common EU politics (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanDLE FA
řešený Preparation and implementation of methodological procedures for dealing with the development of rural landscape by land consolidation measures in the context of implementation of common EU politics (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanDLE FA
obhájený Preparation of documents for Crisis Plan ME: long-term drought in the context of environmental safety and determination of further solving. (215/9510/SV2130391)20132013Smluvní výzkumH. StředováDLE FA
obhájený Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováDLE FA
řešený Preservation of cheese whey with use of active plants ingredients for further use20132013IGAK. ŠustováDFT FA
řešený Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení20152018NAZVP. MaradaDAFEE FA
řešený Prevention of new outplantings of Aesculus hippocastanum clone resistant to Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelDBPP FA
řešený Prevention of penetration of toxic phthalic acid esters into feeds, products and foods (QG60066)20062008NAZVA. JarošováFA
ukončený Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelDBPP FA
vyřazený Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko20042004IGAT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)2010--GAČRM. TrnkaDGPP FA
zamítnutý Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře20132013IGAK. ŠustováDFT FA
obhájený Production and quality of cover crops biomass in the context of the Nitrates Directive - the situation and methods in the Czech Republic and Austria20102011AKTIONT. StředaUPSRR FA
řešený Production optimization of short rotation coppice by using forest gowth model SECRETS20102010IGAZ. ŽaludDGPP FA
obhájený Production technologies of marketable perch (EP9392)19992002NAZVJ. MarešÚZRHV FA
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)20052005IGAV. BaránekÚZRHV FA
obhájený Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
obhájený Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
obhájený Prognosis of yield for grain corn (1FR1134)20012001FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
řešený Progressive methods for the preconcentration preseparation , separation and detection samples in biochemistry, clinical and evironmental chemistry. (SG2100041)20102012GAČRJ. PospíchalDCB FA
řešený Project Management Professionalization (RP)20102010RPI. BezecnýCUD
řešený Project of Multimedial Presentation for Subject Environmental Protection (1476/F4d/2006)20062006FRVŠL. HanušDLE FA
řešený Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí2004--OtherL. HanušDLE FA
řešený Projektové webové stránky2009--InternalI. VyskočilDIT CUD
řešený      Ústav 2212009--InternalM. TyllichUAPMV FA
řešený           Dusík v krajině2012--InternalP. NovákUAPMV FA
řešený      Ústav 2272012--InternalP. NovákDAFEE FA
řešený           Diskový prostor2012--InternalP. NovákDAFEE FA
řešený      Ústav 2282010--InternalM. TyllichDATPT FA
řešený           Koka 20132013--InternalP. NovákDATPT FA
řešený      Ústav 2352010--InternalM. TyllichDAB FA
řešený           Agrogen2013--InternalP. NovákDAB FA
řešený      Ústav 2912009--InternalI. VyskočilDOFA FA
řešený           DAF_archivy2016--InternalS. ZerdalogluDOFA FA
řešený           DAF_image2016--InternalS. ZerdalogluDOFA FA
řešený Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (3CE361P4)20112014OtherG. RůžičkováUPSRR FA
obhájený Proportional monitoring of Acoustic Emission in crypto-conditions20102010IGAP. DostálDATPT FA
ukončený Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS (ME 843 KONTAKT)20062006OtherM. TrnkaDGPP FA
obhájený Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)20022004GAČRZ. ŽaludDGPP FA
obhájený Provádění dlouhodobých polních pokusů.20142014Smluvní výzkumT. DryšlováDGPP FA
řešený Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice2015--Smluvní výzkumJ. KotovicováDLE FA
obhájený Providing of cooperation with the Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC) (LA167)20022003OtherB. KocourkováUPSRR FA
ukončený Provision of Consulting Services for the Czech Knowledge and Experience Transfer for Advancing Milk Value Chain in the Republic of Serbia (UNDP-IRH-RFP-2017-02)20172017Smluvní výzkumO. PolákUPSRR FA
obhájený Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
ukončený Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)20132014Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV FA
ukončený Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)20122013Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV FA
obhájený Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)20012004NAZVT. DryšlováDGPP FA
obhájený Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)20022002FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Purity of fuels and oils (IP15/2013)2013--IGAS. KoláčekDATPT FA
obhájený Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)20012004NAZVJ. DvořákDGPP FA
řešený RECDEV20132016Foreign edu.J. KotovicováDLE FA
obhájený Reducing of impacts and risks on environment and information acquisition for qualified decision-making by methods of precision agriculture (2B06124)20062011NPV IIL. NeudertDGPP FA
řešený Reduction of Grenhouse Gases and Ammonia Emission from Agricultural Activities (QF3140)2003--NAZVJ. MarečekDAFEE FA
řešený Regional Reference Centre (Conservation Soil - Strategies/Planning)20062010OtherV. VlčekUAPMV FA
ukončený Registration and Demonstration Experiments with Chemicals for Plant Protection20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
obhájený Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)19992004VZJ. DvořákÚMFGZ FA
ukončený Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004--FRVŠK. TrunečkaDAFEE FA
přijatý Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek20152015IGAL. HřivnaDFT FA
zamítnutý Regulation of gene expression: microRNA expression analysis in skeletal muscle of two pig breeds differing in muscularity (13-04994S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ FA
řešený Regulation of morphogenesis of plant cells and organs (LC06034)2006--VCB. BrzobohatýFA
řešený Regulation of secondary metabolites biosynthesis in cell culture of Schisandra chinensis2007--GAČRH. VlašínováFA
obhájený Regulatory aspects of direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.) (GA522/02/1227)20022004GAČRS. ProcházkaFA
řešený Removal of selected hazardous substances and elements from sewage sludge (TJ02000304)20192021TAČRT. KoutnýDAFEE FA
obhájený Renewal of crop production in semiarid regions of north Gobi (MZe-ZRS ČR)20062009OtherM. ŠťastnáDLE FA
řešený Research and development of the active machine control for variable tillage, fertilizer application and sowing (TH01011220)20152018TAČRL. NeudertDGPP FA
obhájený Research and validation of the genomics methods applicable in selection for the livestock quality and market use (1G58073)20052009NAZVT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Research of Economical Transportation Systems in the Czech Republic Agriculture under the UE Legislation Rules (QF 3145)20032007NAZVF. BauerDATPT FA
přijatý Research of the wheat different grain discoloration types caused by substances with antioxidant effects, their use for development of varieties with positive health benefit for human and animal nutrition (QJ1510206)20152018NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
řešený Research on nutritional quality of young parts of plants of agricultural crops to develop "green" food supplements and curative cosmetics2005--GAČRJ. EhrenbergerováUPSRR FA
zamítnutý Retence mykotoxinů u kuřat a její snížení pomocí adsorbentů20072007GAČRM. LichovníkováFA
zamítnutý Revitalization and river improvement closed to nature -- tool of biodiversity increasement and effective river management20122012TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV FA
řešený Risk Minimization of Cyanobacterial Metabolite Occurrence in Technologic Processes of Fishery Sector (QH71015)20072011NAZVR. KoppÚZRHV FA
obhájený Riziko výskytu klostridií v silážích20122012IGAV. MlejnkováÚVZP FA
obhájený Root System as a Factor of Yield Formation and Quality of Barley and Oilseed Rape (MEB060811)20082009OtherT. StředaUPSRR FA
ukončený Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)20062006RPJ. MarečekDAFEE FA
obhájený Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)20032003FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
ukončený Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)20032003FRVŠZ. VykoukalováÚMFGZ FA
obhájený Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)20042004FRVŠR. KoppÚZRHV FA
obhájený Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)20122012FRVŠP. SlámaÚMFGZ FA
obhájený Rozšíření praktické výuky v předmětu ¨ Zkušebnictví a management jakosti ¨20172017RPP. DostálDATPT FA
obhájený Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)20092009FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
obhájený Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)19992001NAZVT. UrbanÚMFGZ FA
obhájený Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)20042007NAZVJ. MarešÚZRHV FA
podaný Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
obhájený Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)20072007FRVŠP. TrnkaDLE FA
vyřazený Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat20042004IGAT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Sarcosin as a potential tumor marker-analytical study (1/2011)20112011IGAR. KizekDCB FA
řešený Sarkosin and metylacyl-CoA racemáza, prostatic specific antigen and metallothionein as tumor markers for prostate cancer, studies in tumor cell lines20102011OtherV. AdamDCB FA
řešený SCAR marker identification against to FHB in barley2005--IGAI. JežíškováDBPP FA
přijatý Scintillometry measurements of energy and water fluxes across Czech/Austrian region20142014AKTIONG. PozníkováDGPP FA
obhájený Screening for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (1130/2001)20012001FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
řešený Seed dormancy and pod dehiscence as the key domestication traits in legumes (14-11782S)2014--GAČRP. HanáčekDBPP FA
řešený Selected anthropogenically influenced habitats and their functional potential20142014IGAV. HulaÚZRHV FA
obhájený Selected sustainability indicators of organic and conventional farms (DP 22/2007)20072007IGAS. DuškováDGPP FA
zamítnutý Selection of new cereal varieties for bioethanol production20052009NAZVR. CerkalUPSRR FA
ukončený Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)1994--GAČRV. KubáňDCB FA
řešený Seminární studie vývoje a rozšíření vybraných škůdců polních plodin (2672/2007)2007--FRVŠE. SvobodováFA
ukončený Sensory analysis of chicken20142014A. JarošováDFT FA
řešený Senzory pro ptačí chřipku (PGS03_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
ukončený Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)20122012Smluvní výzkumP. SmutnáUPSRR FA
ukončený Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)20132013Smluvní výzkumP. SmutnáUPSRR FA
řešený Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.2016--IGAA. VaisharDLE FA
řešený Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)20162016IGAA. VaisharDLE FA
obhájený Signální dráhy u rostlin (LN00A081)20002004VCP. HanáčekDBPP FA
obhájený Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010IGAJ. FryčDAFEE FA
obhájený Slide out of the production impact of grazing on biotype of the reservation Mohelenská serpentine steppe. (2225/2006)20062006AKTIONP. VeselýÚVZP FA
řešený Small towns - developmental engines of South-Moravian countryside2011--IGAA. VaisharDLE FA
řešený SmartSteering - systém řízení komunálních vozidel (2015TG02010074)2017--TAČRM. ŽákDATPT FA
přijatý Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem20192022TAČRP. HorkýÚVZP FA
řešený Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění20192023NAZVM. ŠťastnáDLE FA
přijatý Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation (870644)20202021RP EKM. ŠťastnáDLE FA
ukončený Socrates-EURAMA common interantional study program realization support (TRP_EURAMA_06)20062006RPM. FajmanFA
řešený Soil Strategy Network in the Danube Region20122014MMRJ. ZáhoraUAPMV FA
ukončený Solar radiation transformation - a tool of atmospheric carbon bioacumulation (GA526/03/1104)20032005GAČRI. MarkováDGPP FA
řešený Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova20102011IGAA. VaisharDLE FA
řešený South-Moravian countryside as a territory for the production of renewable energy20132013IGAA. VaisharDLE FA
obhájený Species identification of members of necrophagous Diptera order using mitochondrial genes (AF-IGA-IP-2018/077)20182018IGAA. KnollÚMFGZ FA
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
řešený      Molecular biological detection of contamination in spices20162017SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
ukončený Specifický výzkum19992006SpecifickýA. PřidalÚZRHV FA
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýP. OppeltováDLE FA
řešený      Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--SpecifickýJ. KnotekDLE FA
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýP. HlavinkaDGPP FA
řešený      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)20152016SpecifickýP. HlavinkaDGPP FA
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýD. AdamcováDLE FA
zamítnutý      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008SpecifickýD. AdamcováDLE FA
zamítnutý      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"20112011SpecifickýM. D. VaverkováDLE FA
řešený Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu20192020SpecifickýP. HorkýÚVZP FA
řešený Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)2007--IGAL. StrakováÚZRHV FA
zamítnutý Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)20102010NAZVJ. MarešÚZRHV FA
obhájený Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem20012006NAZVP. ŠkarpaUAPMV FA
ukončený Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)20152015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
ukončený Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)20142014Smluvní výzkumG. MachůDAFEE FA
řešený Standardization of evaluation cattle carcass bodies by aparative methods according to SEUROP system (2B06107)20062011OtherJ. ŠubrtDAB FA
obhájený Standardization of Technological Quality of Chicken (EP0960996197)19961999NAZVI. IngrFA
řešený Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)20072011NAZVM. ČechováDAB FA
řešený Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)20072011NAZVE. PokornýUAPMV FA
obhájený Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)20092009FRVŠA. KnollMENDELU
zamítnutý Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů20162016OtherK. ŠustováDFT FA
zamítnutý Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace20162016OtherV. SýkoraDFT FA
řešený Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz (QJ1230044)20122018NAZVK. ŠustováDFT FA
zamítnutý Stanovení potřeby vápníku u slepic v závislosti na věku při zohlednění kvality skořápky v jednotlivých technologických systémech20072007GAČRM. LichovníkováFA
ukončený Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
zamítnutý Stanovení srážení mléka při různých teplotních režimech a následný vliv na kvalitu sýřeniny20162016OtherK. ŠustováDFT FA
řešený Stanovení těžkých kovů v životním prostředí za využití selektivního biosenzoru (5/2007)2007--IGAR. KizekFA
obhájený Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)19951997OtherJ. MarečekDAFEE FA
řešený Structure and dynamics of complexes bioinorganických (GAP205/10/0228)20102013GAČRR. KizekDCB FA
obhájený Structure, quality and hygiene of the grasses biomass at the end of the vegetation period (521/06/P253)20062008GAČRJ. SkládankaÚVZP FA
obhájený Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)20022002OtherJ. MarečekDAFEE FA
řešený Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)2010--GAČRR. KizekDCB FA
přijatý Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováUPSRR FA
ukončený Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováUPSRR FA
obhájený Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)20052005IGAJ. ZehnálekDCB FA
obhájený Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)20042004IGAJ. ZehnálekDBPP FA
obhájený Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)20042005IGAJ. ZehnálekDCB FA
řešený Studium evoluce velikosti genomů rostlin2009--IGAR. HobzaDBPP FA
řešený Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)20162016IGAP. HanáčekDBPP FA
řešený Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)20162016IGAL. ZemanÚVZP FA
ukončený Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)20032005GAČRP. HanáčekDBPP FA
obhájený Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)20082012NAZVF. HraběÚVZP FA
řešený Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
obhájený Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)20052005IGAJ. ZehnálekDCB FA
ukončený Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)20042006GAČRJ. ZehnálekDCB FA
řešený Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováUPSRR FA
řešený Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)20072011GAČRJ. ZehnálekDCB FA
řešený Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)2007--OtherR. KizekDCB FA
řešený Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
zrušený Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerDGPP FA
řešený Studium zinek vázajících bakteriálních proteinů (PGS12_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Study and characterization of tumour cell lines of primary squamous cell carcinoma of the head and neck and their malignant potential (SpinCancer) (NT14337)2013--OtherO. ZítkaDCB FA
řešený Study of field crops response to drought stress20122012IGAE. HrudováUPSRR FA
přijatý Study of genes from flavonoids biosynthetic pathway in wheat (IP 03/2014)20142014IGAT. VyhnánekDBPP FA
přijatý Study of genetic variability in collection wheat with non-standard coloured grains (IP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekDBPP FA
přijatý Study of molecular adaptations in plants to stress factors (TP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený Study of Pisum sativum L. and Faba vulgaris L. seeds utility in feeding compounds for farming animals (QF3070)20032007NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
řešený Study of some factors affecting implementation of the biological potential of agricultural crops (IGA TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerDGPP FA
obhájený Study of the influence of different stand establishment techniques on soil processes and cereals stand structure (GA521/99/D039)19992002GS LČRL. NeudertFA
obhájený Subcellular compartmentation of reversible O-glucosylation in the homeostasis of active cytokinin levels (204/09/P289)20092011GAČRN. S. KiranDMBR FA
řešený Support of international COOPEration - multidisciplinary themes in LIfe and mAterial sciences (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)20112014OPV. ReinöhlCEITEC FA
řešený Sustainable after-utilization of urban brownfields in Brno and Graz20122012AKTIONA. VaisharDLE FA
řešený Sustainable production of healthy fish in different aquaculture systems - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)20192023OPJ. MarešÚZRHV FA
řešený Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)2010--GAČRR. KizekDCB FA
řešený Synthesis of carbon nanotubes by plasma-and study their functional properties (GAP205/10/1374)20102014GAČRR. KizekDCB FA
ukončený Synthesis of magnetic nanoparticles of Fe-based low-temperature microwave plasma20082010GAČRR. KizekDCB FA
ukončený Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)20132013Smluvní výzkumM. BrtnickýUAPMV FA
obhájený Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)20012004NAZVJ. MálekDGPP FA
řešený Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku2009--FRVŠK. UllmannováUPSRR FA
ukončený Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)20132013Smluvní výzkumR. KuklaDAFEE FA
řešený Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic (QH82242)20082012NAZVJ. ČervinkaFA
obhájený Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)20042008NAZVJ. ČervinkaDAFEE FA
ukončený      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaDAFEE FA
ukončený      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaDAFEE FA
přijatý           Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek. (34/2006)2006--NAZVK. TrunečkaFA
řešený Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)2005--NAZVE. PokornýUAPMV FA
obhájený Technological standardization of pork and chicken quality (IG č.31/2005)20052006IGAM. JůzlDFT FA
zamítnutý Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )20102010OtherT. VítězDAFEE FA
zamítnutý Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)20112011TAČRT. VítězDAFEE FA
obhájený Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků20102010IGAL. KalhotkaUAPMV FA
řešený Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivnich látek přirozeně se vyskytujících v potravinách (QJ1210302)20122018NAZVK. ŠustováDFT FA
řešený Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí20102014NAZVM. JůzlUPSRR FA
zamítnutý Technology for the disintegration of sewage sludge and reduce of their volume (TA02021134)20112012TAČRT. VítězDAFEE FA
obhájený Technology of the freshwater fish breeding with using of re-circulatory systems of Danish type focused on the methods of effective treatment of environment and veterinary care (QJ1210013)20122016NAZVJ. MarešÚZRHV FA
ukončený Tepelné zpracování oceli (149/2004)20042004FRVŠJ. FilípekDATPT FA
řešený Testing of new accesses to stem weevils (C. pallidactylus and C. naspi) control in seed rape based on more precise monitoring of their occurens and behaviour and testing of Meligethes aeneus subpopulations to pyrethroid resistance (QH81218)2008--NAZVE. HrudováFA
ukončený Testing of the inhibitor effectivity against of bee viruses replication20142015Smluvní výzkumA. PřidalÚZRHV FA
ukončený Testing the efficacy of metallic iron nanoparticles and their carbon matrix composites in biological processes (227/9510/SV2170011)20172017Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
ukončený testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu20122012T. VítězDAFEE FA
řešený Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům20122016NAZVE. HrudováUPSRR FA
ukončený Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu20102010T. VítězDAFEE FA
ukončený Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)20142014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
obhájený Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašDBPHP FH
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20112011T. VítězDAFEE FA
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20122012T. VítězDAFEE FA
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice20112012T. VítězDAFEE FA
ukončený Testování produkce bioplynu z lecitinu20122012T. VítězDAFEE FA
ukončený Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu20112011T. VítězDAFEE FA
ukončený Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů20112011T. VítězDAFEE FA
ukončený Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)20132013Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
řešený Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách2012--T. VítězDAFEE FA
ukončený Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)20122012Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)20132014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
ukončený Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
řešený test12013--IGAJ. FilipčíkováSD DOFA FA
ukončený Thallium v potravních řetězcích (GA ČR 525/01/0908)2001--GAČRV. KubáňDCB FA
obhájený The assessment of association¨among the genotype for leptin, leptin concentration in blood ad meat quality characteristics to use if for Czech Fleckvieh cattle breeding (QI91A055)20092013NAZVR. FilipčíkDAB FA
řešený The birds of agricultural countryside20152015IGAV. HulaÚZRHV FA
ukončený The Climate Atlas of the Czech Republic and Regionalization of the Global Climate Models Results Using Non-linear Methods2003--OtherM. TrnkaFA
řešený The comparison of methods determinating frost resistance in winter wheat and establishment of risk of spoiling diffrent varieties of winter wheat by frost in Czech republic (QF4190)2004--NAZVZ. DokoupilováUPSRR FA
řešený The comparison of methods determinating frost resistance in winter wheat and establishment of risk of spoiling diffrent varieties of winter wheat by frost in Czech republic (QF4190)20042006NAZVL. HolkováUPSRR FA
řešený The consolidation of co-operation among MZLU in Brno and other institutions in further training and research (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)20102011OPZ. HavlíčekÚMFGZ FA
řešený The consulting centre at MZLU in Brno (2E06036)2006--NPV IIZ. HavlíčekFA
řešený The determination of terpenes in needle and foliage verts (GP526/05/P087)2005--GAČRJ. FojtováDCB FA
připravovaný The development of biochemical and bioanalytical methods for analysis of nucleic acids for the practical exercises students MENDELU (FRVŠ )20112011FRVŠR. KizekDCB FA
řešený The effect of bedding on choosen indicators of cattle, pig and poultry welfare (TP 05/2014)20142014IGAD. FaltaDAB FA
zamítnutý The effect of feeding linseed and linseed oil on fatty acid composition of yolk, egg quality and laying hens performance20092011NAZVM. LichovníkováDAB FA
obhájený The effect of chosen biological factors on quality of reproduction, production and ethological manifestation of livestock (IGA TP 1/2012)20122013IGAD. FaltaDAB FA
obhájený The effect of soil and foliar applications of magnesium fertilisers on yields and quality of vine grapes (IP 5/2010)20102011IGAT. LošákUAPMV FA
řešený The effective methods for establishement and management of non-productive lawns in cultural landscape (2B06034)20062011NPV IIF. HraběÚVZP FA
řešený The evaluation of soils in term of their productional and non-productional functions with having an impact on the areal and qualitative soil protection of the Czech Republic (QH92030)20092011NAZVJ. RožnovskýDGPP FA
připravovaný The exploitation of Zymomonas mobilis to production of bioethanol from grainary mashs (postdoktorský)2006--GAČRT. GregorDFT FA
obhájený The expression of basic fibroblast growth factor (FGF-2) and FGF-receptors in human leukemic cells. Potential use for the monitoring of cancer therapy (GA312/97/0393)19971999GAČRP. DvořákFA
obhájený The functional tasks of the Ministry of Agriculture of contract work no 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006P. MaradaDAFEE FA
řešený The changes of sulphur availability after adding of elemental sulphur and organic matter (GP521/04/P093)20042006GAČRP. RyantUAPMV FA
zamítnutý The impact of drought on soil microbial activity and soil hydrophobicity20122012IGAJ. ZáhoraUAPMV FA
obhájený The impact of the expected climate changes on soils of the Czech Republic and the evaluation of their productive functions20122016NAZVH. StředováDLE FA
obhájený The implementation of the experiment with fertilizer Molytrac in the stand of the malt barley, the evaluation of the yield and grain quality20142014Smluvní výzkumL. HřivnaDFT FA
připravovaný The importance of zinc in malignant diseases. Study of distribution of zinc in the proteome of tumor cell lines and blood serum.20112012OtherR. KizekDCB FA
ukončený The incidence of viral pathogens of gladiolus, iris and tulips in the Czech Republic (16/2007)20072007IGAG. S. DuraisamyUPSRR FA
ukončený The Influence of Cryogenic Processes in Soil on Water Store and Pesticides Transport in a Period before Spring (GP526/02/P061)20022004GAČRS. HejdukÚVZP FA
obhájený The influence of hybrid, locality and silage preparation on the starch ruminal degradability in corn silage.20092009IGAR. PoštulkaÚVZP FA
řešený The influence of locality, cut and chemical treatment on amino acid composition of protein in alfalfa silage. (SP 2100261)20102011IGAR. PoštulkaÚVZP FA
řešený The influence of notches on fracture of wood (GP106/02/D039)20022005GAČRJ. BucharDATPT FA
obhájený The influence of suplementary aditivum (selenium, Se) on the composition and properties of dairy cowsDa (DA280011)20082008OtherM. SkýpalaDAB FA
přijatý The influence of the digestate on selected soil properties2015--IGAJ. JandákUAPMV FA
obhájený The influence of used hybrid, silage preparation and locality on the ruminal starch degradability in maize silage. (1/2009)20092009IGAP. DoležalÚVZP FA
přijatý The innovation of the subject Municipal waste and landfilling – Landfill recultivation (2239 F4 a)2005--FRVŠJ. FilipDLE FA
řešený The interaction of the heifer breeding quality, longevity, health and reproduction performance of the dairycows (1B44035)2005--NAZVL. MáchalFA
ukončený The Measurement of engine power influence on drawbar properties of tractor Claas 85020092009F. BauerDATPT FA
řešený The modified peptides in conjunction with quantum dots2011--IGAR. KizekDCB FA
řešený The modified peptides in conjunction with quantum dots (13/2011)2011--IGAR. KizekDCB FA
obhájený The necessary conditions for the use of pre-treated waste water for irrigation of the soil, while prevennting groundwater pollution20122012SpecifickýL. KalhotkaUAPMV FA
obhájený The new discoveries in cultivation and use of Silybum Marianum L. agriculture20162017IGAP. HorkýÚVZP FA
řešený The optimization of both agricultural and river landscape in the Czech Republic with an emphasis on the biodiversity process. (2B06101)2006--NPV IIB. ProcházkováDGPP FA
obhájený The optimization of the intensive farming conditions of the salmonid fishes production in the Czech Republic conditions using Danish technology focused on the produced fish quality. (QI91C001)20092013NAZVJ. MarešÚZRHV FA
řešený The partner network is an excellent bionanotechnological Center research20122014OtherV. AdamDCB FA
řešený The possibilities for retention of reactive nitrogen from agriculture in the most vulnerable infiltration area of water resources (QJ1220007)20122016NAZVJ. ZáhoraUAPMV FA
obhájený The question of the local landscape character in Hustopečsko microregion and its mediation to students (2184/G4/2006)20062006FRVŠM. FlekalováDLE FA
řešený The red book of woody plants of the Czech Republik, The red book of threatened species of the floodplain forests of the Dolní Morava Biosphere reserve and The red list of threatened species of UFE Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152017OtherL. ÚradníčekDFBDG FFWT
řešený The role of cytokinins and polyamines in heat stress response and thermotolerance in tobacco and Arabidopsis plants (206/09/2062)2009--GAČRB. BrzobohatýDMBR FA
řešený The role of dehydrin genes for tolerance of plants to drought and cold and for vigour of barley seed (QF3191)20022006NAZVO. ChloupekUPSRR FA
řešený The role of mononuclear phagocytes during the acute inflammation of the bovine mammary gland. (GA524/03/1531)20032005GAČRZ. SládekÚMFGZ FA
obhájený The selection and regionalization of suitable catch crops, their utilization for reduction of risk of nitrate leaching (QG60124)20062010NAZVB. ProcházkováDGPP FA
obhájený The specification of available supply of water in soil profile on the basis of model of root system for effective management of water and nitrogen use in farms (QI111C080)20112014NAZVT. StředaUPSRR FA
ukončený The study of cadmium uptake from the soil and the effect on agronomic and quality of different soybean varieties (63p4)20122012AKTIONT. LošákUAPMV FA
řešený The sustainability in the Landscape (CZ.1.07/3.2.09/01.0024)20102012OPJ. KotovicováDLE FA
řešený The technological process of alfalfa and sugar beet pulp ensile in polyethylene bags (multimedial disc).2010--FRVŠR. PoštulkaÚVZP FA
obhájený The use of biotechnological methods in secondary metabolite production, breeding and micropropagation of the medical plant Schizandra chinensis (GA 521/02/1129)20022005GAČRH. VlašínováDBPP FA
obhájený The use of biotechnological methods in secondary metabolites production, breeding and micropropagation of Schizandra chinensis (521/02/1129)20022004GAČRL. HavelDBPP FA
řešený The use of mealworms in animal nutrition (TJ02000018)20192021TAČRO. ŠťastníkÚVZP FA
řešený The use of molecular genetics methods to improve production traits in pigs. (QG60045)20062009NAZVJ. DvořákÚMFGZ FA
vyřazený The utilizabibility of linear models for MAS application in pig breeding20062006IGAT. UrbanÚMFGZ FA
obhájený The utilization of pasture by ruminants to permanent amelioration of environmental conditions in the LFA areas. (2B06108)20062011OtherJ. KuchtíkDAB FA
řešený The wheat - from genom to quality (GD521/05/H013)20052008GAČRZ. BothUPSRR FA
řešený Tools for better use of composting equipment with subsequent increase of compost production applied on agricultural land (QK1920177)20192021NAZVJ. PospíšilDAFEE FA
obhájený Towards understanding the biology of porcine muscle growth: Comparative gene expression analysis between skeletal muscles of Large White and Wild Boar (523/09/0844)20092011GAČRA. KnollÚMFGZ FA
řešený TractorIT Telemetry (TA915002)2016--TAČRJ. ČuperaDATPT FA
řešený Traditional and wild (219/1401/PZ211041)2011--Foreign edu.J. NeugebauerováDVGF FH
přijatý Traditional cultural landscape as a main determinant of the biodiversity20182019IGAV. HulaÚZRHV FA
obhájený Transfer of radiocaesium and radiocadmium and possibilities of affecting it during fattening of broiler chicken.19981998GAČRM. PöschlDMBR FA