Agronomická fakulta - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1237

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.2010--FRVŠR. PoštulkaÚVZP AF
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu20112011IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu2019--NAZVL. HolkováÚPŠRR AF
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010--RP EKM. TrnkaÚAK AF
Aglomerace hnojiv.20022004MPOP. RyantAF
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOP. RyantÚAPMV AF
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)20042004InýZ. ŽaludÚAK AF
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016NAZVL. PospíšilováÚAPMV AF
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu2011--IGAM. LichovníkováÚCHHZ AF
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákÚAPMV AF
Akustický detektor stresu rostlin ADOPS20162017TAČRP. DostálÚTAD AF
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP AF
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007InýM. ŠťastnáÚKE AF
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyň (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGAM. D. VaverkováÚKE AF
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)20142014IGAP. DostálÚTAD AF
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)20032005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)20132013Smluvní výzkumA. KnollCEITEC AF
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)20062008GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)20132013IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)20072007IGAK. SvobodováÚMFGZ AF
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)20182018Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)19971999GAČRA. KnollAF
Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)20002002GAČRA. KnollAF
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRM. MasaříkÚCB AF
Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)2000--GAČRJ. PospíchalAF
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkumH. FišerováÚBFR AF
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)20062006FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčÚZPET AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009--GAČRF. BauerÚTAD AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010--GAČRT. ŠmerdaÚTAD AF
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu20172018IGAP. NevrklaÚCHHZ AF
Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)20132013IGAD. FaltaÚCHHZ AF
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)20012001FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009InýT. VítězÚZPET AF
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)20052005FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015--IGAJ. ČuperaÚTAD AF
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAL. ZemanÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. StarobováÚVZP AF
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky20132013IGAP. DostálÚTAD AF
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)2007--IGAR. KizekAF
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)20032004InýZ. ŽaludÚAK AF
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)20022005InýZ. ŽaludÚAK AF
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami2003--InýM. TrnkaAF
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)20142014IGAV. TrojanÚBFR AF
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005--FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci20022004GAČRI. MarkováÚKE AF
Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice20082008NAZVK. CiváňováÚMFGZ AF
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. KlemšÚBFR AF
Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčÚZPET AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčÚZPET AF
Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009--VZJ. ČermákováÚVZP AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)20072012VZZ. ŽaludAF
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)20022005GAČRP. SmutnáÚPŠRR AF
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)2005--VZP. HanáčekAF
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013--IGAJ. FryčÚZPET AF
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012OPL. HavelÚBFR AF
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlÚZPET AF
BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)20182019TAČRP. DostálÚTAD AF
Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011VZI. VrtkováÚMFGZ AF
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)20112014NAZVM. ČechováÚCHHZ AF
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)20122013InýM. ŠťastnáÚKE AF
Botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření20172017IGAJ. WinklerÚBFR AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--InýR. KizekÚCB AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)20092013OPR. KizekÚCB AF
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)20092011GAČRL. HavelÚBFR AF
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)2015--GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
CEITEC - Středoevropský technologický institut2011--OPV. ReinöhlCEITEC AF
CEITEC 2020 (LQ1601)20162020InýV. ReinöhlCEITEC AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007InýB. GrodaÚZPET AF
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009InýT. VítězÚZPET AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008InýB. GrodaÚZPET AF
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--RP EKM. TrnkaÚAK AF
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)20062010R. KizekÚCB AF
Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)20002004VCP. DvořákÚMBR AF
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. KizekÚCB AF
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?20142014IGAM. ŠťastnáÚKE AF
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)20002000InýZ. ŽaludÚAK AF
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPM. TrnkaÚAK AF
Comende20102013InýL. HavelÚBFR AF
Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency20182020GAČRZ. HegerÚCB AF
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004InýH. ŠefrováÚPŠRR AF
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)20182018V4P. MáchalÚZPET AF
Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)19962001GAČRS. ProcházkaAF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152017InýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)20012003InýJ. ZelenkaÚVZP AF
Čistota paliv a olejů (IP15/2013)2013--IGAS. KoláčekÚTAD AF
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)20072007FRVŠT. VítězAF
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)20062006FRVŠT. VítězAF
Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)20092012OPT. UrbanÚMFGZ AF
Databanka výzkumu ekologického zemědělství2005--InýL. HanušAF
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)20042004FRVŠI. MalýAF
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)20062006InýM. ŠťastnáÚKE AF
Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)20172018IGAP. DostálÚTAD AF
Degradace motorového oleje používaného v zemědělské technice (IP 14/2011)20112011IGAV. KumbárÚTAD AF
Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012--NAZVM. BrtnickýÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)20132013IGAJ. JandákÚAPMV AF
Degradační vlastnosti svarových spojů20152015IGAP. DostálÚTAD AF
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)2011--GAČRP. MazuraÚMBR AF
Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)19992001GAČRJ. DvořákAF
Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)20022005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ AF
Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa (FRVŠ MŠMT 2453/2005)20052005FRVŠD. FaltaÚCHHZ AF
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)20062006InýJ. ZehnálekAF
Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)20172017IGAA. KnollÚMFGZ AF
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)20062008GAČRZ. VykoukalováÚMFGZ AF
Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)19992001GAČRA. KnollAF
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)20072007IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)20072007FRVŠR. KizekAF
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.20092009IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)20072011GAČRV. KubáňAF
Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context (DERREG)20092011RP EKA. VaisharÚKE AF
Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)20142016GAČRV. AdamÚCB AF
Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)20092009FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J19392014--IGAP. SedlákÚTAD AF
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)20072011NAZVJ. VíchováÚPŠRR AF
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)20072011NAZVF. TomanÚKE AF
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)20092009FRVŠA. PavlíkÚMFGZ AF
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)20102010FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. SládekÚMFGZ AF
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)19982000GAČRM. TesařováAF
Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20132013IGAV. HulaÚZRHV AF
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna20152016IGAJ. BezděkÚZRHV AF
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.20142014GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)2007--InýM. TrnkaAF
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)20052007GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)20062009NAZVZ. ŽaludAF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--Akt eTS VZJ. RožnovskýÚAK AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)19992001GAČRJ. RožnovskýAF
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997InýZ. ŽaludÚAK AF
Doprava a území (2298/2006)20062006FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)2007--InýF. BauerAF
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)2014--GAČRP. HanáčekÚBFR AF
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004InýZ. ŽaludÚAK AF
Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)20182018IGAA. KnollÚMFGZ AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)20112012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům2011--IGAE. SapákováÚPŠRR AF
Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)1999--GAČRJ. BucharAF
Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana20102010IGAB. BrzobohatýÚMBR AF
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi20082008GAČRA. KnollAF
Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)2007--AKTIONB. BrzobohatýÚMBR AF
Ecological and Cultural Renewal of Mining Regions (RP )20092010InýA. VaisharÚKE AF
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OPR. KizekÚCB AF
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVM. BorkovcováÚZRHV AF
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat20122012IGAP. MarešÚVZP AF
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)20082010GAČRM. TrnkaÚAK AF
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures20192020AKTIONZ. HavlíčekÚMFGZ AF
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)20072012OPP. MaradaÚZPET AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR2010--NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR20092009NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006InýJ. SkládankaÚVZP AF
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system20192021GAČRZ. HegerÚCB AF
Energetické parametry biomasy20032007GAČRM. FajmanAF
Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)20132013AKTIONS. HejdukÚVZP AF
Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions20102010InýS. HejdukÚVZP AF
Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)20112014OPP. SpurnýDAF AF
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012Smluvní výzkumP. KoláčkováÚPŠRR AF
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana20122014GAČRP. SoučekCEITEC AF
Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)19971999GAČRP. DvořákAF
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew20162016InýH. StředováÚKE AF
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)20112015OPR. KizekÚCB AF
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)20042004FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
Flow Analysis (PG97110)19971997FRVŠV. KubáňÚCB AF
Forenzní genomika pro identifikaci zvířat20102012InýI. VrtkováÚMFGZ AF
Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech20142014IGAA. JarošováÚTP AF
Fulbright Specialist project #689020162016InýI. OndrášekÚO ZF
Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)2009--GAČRB. BrzobohatýÚMBR AF
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)2006--VCR. KizekAF
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006P. MaradaÚZPET AF
Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)19971999InýV. ReinöhlÚMBR AF
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)20122015OPL. HavelÚBFR AF
Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)20082008FRVŠE. HrudováAF
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)20172018IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)20102012GAČRH. DočekalováÚCB AF
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)20092011NAZVL. PutnováÚMFGZ AF
Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)20092009IGAA. KnollÚMFGZ AF
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)20042004FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Globaln proteomicka analyza percepce teploty u Arabidopsis a jej interakce se signaln dra- hou cytokininu na urovni proteomicke a rustove odezvy20122016GAČRB. BrzobohatýÚMBR AF
Gregarické zimovanie skákaviek (Araneae: Salticidae) v prázdnych ulitách suchozemských ulitníkov – možné vysvetlenie nezvyčajnej formy subsociálneho správania2018--IGAV. HulaÚZRHV AF
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR20142014IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA20092009IGAL. HolkováÚPŠRR AF
Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému20092009IGAG. ChládekÚCHHZ AF
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)20092011NAZVJ. RožnovskýÚAK AF
Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin20142017GAČRV. KumbárÚTAD AF
Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)19981999GAČRI. JiskrováAF
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací20132013IGAE. SolařováÚPŠRR AF
Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky20062007InýZ. ŽaludAF
Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně20052006FRVŠE. SobotkováÚCHHZ AF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekÚAK AF
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)20042007NAZVS. HejdukÚVZP AF
Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie20132013IGAK. ŠustováÚTP AF
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen20052005IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010IGAM. CupákováÚTP AF
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)19962000RPS. ProcházkaAF
Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel20102013MPOF. BauerÚTAD AF
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)20062006FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)20072009NAZVA. PavlíkÚMFGZ AF
Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)20092010GAČRR. KizekÚCB AF
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )20092009FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)20072010InýJ. BucharÚTAD AF
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)20102010IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--InýI. VyskotÚEPZ FRRMS
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů2013--NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012--InýI. VrtkováÚMFGZ AF
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002InýJ. MarečekÚZPET AF
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)20092009IGAE. NevrtalováÚBFR AF
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene2005--IGAI. JežíškováÚBFR AF
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)20062006IGAS. DuškováÚAK AF
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001--GAČRV. KubáňÚCB AF
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)20102010IGAR. KizekÚCB AF
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)2010--InýM. TrnkaÚAK AF
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)20052009InýV. AdamÚVZP AF
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech2013--IGAP. SedlákÚTAD AF
Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)20122012IGAJ. ČuperaÚTAD AF
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku20172019Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)20012002NAZVJ. MarečekÚZPET AF
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003InýJ. MarečekÚZPET AF
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005FRVŠP. KnotÚVZP AF
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)20032003RPJ. MarečekÚZPET AF
Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--GAČRR. KizekÚCB AF
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)19962000NAZVJ. BednářÚBFR AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010NAZVT. VítězÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)20112011NAZVT. VítězÚZPET AF
Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)20002005NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)20012002FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)20062007FRVŠH. FišerováÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)20062006FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika rostlin o detekci geneticky modifikované kukuřice (FRVŠ 1686/2008)20082008FRVŠT. VyhnánekAF
Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)20042004FRVŠJ. KučerováÚTP AF
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010--FRVŠV. HubačíkováÚKE AF
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))20082008FRVŠM. PöschlÚMBR AF
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)20112012FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)20052006FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)20032004FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)20052005FRVŠJ. ZehnálekÚCB AF
Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty20172017OPA. PřidalÚZRHV AF
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)20112012FRVŠM. MusilováÚBFR AF
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy2011--FRVŠM. BrtnickýÚAPMV AF
Inovace na mléčné farmě Lípa (SV2180381)20182018Smluvní výzkumD. FaltaÚCHHZ AF
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)20032007NAZVT. LošákÚAPMV AF
Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)2012--IGAJ. WinklerÚAK AF
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (1G58038)20052009NAZVR. CerkalAF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )20052009NAZVP. RyantÚAPMV AF
Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)20172017InternýT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření20192019OPA. PřidalÚZRHV AF
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)20122012FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)20052005FRVŠM. KlemšÚBFR AF
Inovace předmětu "Příslušenství motorových vozidel" (FR270311/1102/228)20072008FRVŠJ. ČuperaAF
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)20052005FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)20052005FRVŠA. KnollÚMFGZ AF
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)20082008FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)20092009FRVŠV. KocurekÚAK AF
Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)2005--FRVŠJ. FilipÚKE AF
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)20032003FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky2010--FRVŠT. ŠmerdaÚTAD AF
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)20052007FRVŠV. LázničkaÚKE AF
Inovace předmětu Ochrana životního prostředí (1248/F4a/2007)20062007FRVŠL. HanušAF
Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz20142014RPT. MašíčekÚKE AF
Inovace předmětu sociologie venkova20112011FRVŠK. NovotnáÚKE AF
Inovace předmětu Šlechtění rostlin20112011FRVŠP. SmutnáÚPŠRR AF
Inovace předmětů "Údržba a opravy strojů" a "Projektování servisních provozů"20142014RPP. DostálÚTAD AF
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky20102010FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014--InternýT. KoutnýÚZPET AF
Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství (241/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel2010--FRVŠT. ŠmerdaÚTAD AF
Inovace radiobiologické laboratoře (FRVŠ 2415/2005/A/a)20052005FRVŠM. PöschlÚMBR AF
Inovace studijního předmětu Fyzika II20162016RPV. KumbárÚTAD AF
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace20132015OPJ. MarešÚZRHV AF
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)20122015OPJ. SkládankaÚVZP AF
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )20132014OPJ. SkládankaÚVZP AF
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor (QK1920214)20192021NAZVP. OppeltováÚKE AF
Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)20122016NAZVV. SmutnýÚAK AF
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)20162019InýJ. ZáhoraÚAPMV AF
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)20002005NAZVB. KocourkováÚPŠRR AF
Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivity (SV2180661)20182019Smluvní výzkumD. FaltaÚCHHZ AF
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU2012--OPM. BrtnickýÚAPMV AF
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)20022002FRVŠR. KuklaÚZPET AF
Inovace výuky předmětu Mechanika tekutin (557/2006)20062006FRVŠT. VítězAF
Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)20132013FRVŠV. LukasÚAK AF
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)20122012FRVŠP. MaradaÚAK AF
Inovace výuky předmětu Termomechanika (1475/2006)20062006FRVŠT. VítězAF
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic20192020InýZ. HavlíčekÚMFGZ AF
Inovační technologie závlah v zemích střední Evropy (ASO)20052005InýM. ŠťastnáÚKE AF
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.2010--InýR. KuklaÚZPET AF
Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách2010--NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Inovativní přístupy ke šlechtění a biotechnologii chovu lína obecného20062007NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Instrumente zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Berggebieten (58p13)20102011AKTIONP. KnotÚVZP AF
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)19991999FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REK
      2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS20022002RPM. FajmanÚTAD AF
      2003 Integrace Agronomické fakulty20032003RPM. FajmanÚTAD AF
Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií20092012GAČRR. KizekÚCB AF
INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU (NAZV)2000--NAZVJ. ŽižlavskýÚCHHZ AF
Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL 0021622412)20052011VZJ. ZehnálekAF
Interakce a funkce regulátorů buněčného cyklu v diferenciaci buněk (GA204/01/0905)20022004GAČRA. HamplÚMBR AF
Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)1994--GAČRV. KubáňÚCB AF
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi (IAA600050616)2006--InýJ. ZáhoraAF
Interakce kvality odchovu jalovic, dlouhověkosti, zdraví a reprodukční výkonnosti dojnic (1B44035)2005--NAZVL. MáchalAF
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)20022002FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Introdukce nových znaků pro zvýšení kvality a stability produkce odrůd vybraných jetelovin metodami hybridizace (1G46034)20042008NAZVR. PokornýAF
Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
Isoflavony v řasách a sinicích (GA ČR 525/07/0338)2007--GAČRV. KubáňAF
Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů20132013IGAA. VaisharÚKE AF
K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete (523/09/0844)20092011GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými či neúplnými pozorováním (205/05/2265)2005--GAČRM. TrnkaÚAK AF
Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokolu (GA526/00/0485)20002002GAČRI. MarkováÚAK AF
Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha20172017IGAM. ŠťastnáÚKE AF
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)20092011GAČRJ. KřenÚAK AF
Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse20142014IGAV. HubačíkováÚKE AF
Klastr CREA Hydro&Energy2008--InýJ. KynickýÚGP LDF
Klonování a identifikace části polymorfní sekvence dehydrinového genu Dhn4 u odrůd ječmene s různou tolerancí vůči mrazu. (IG250121)2005--IGAZ. DokoupilováÚPŠRR AF
Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice2015--NAZVA. KnollÚMFGZ AF
Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)20152015InýV. HubačíkováÚKE AF
Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech20112014NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)20092012OPK. ŠustováÚTP AF
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)19961999InýJ. MarečekÚZPET AF
Koncentrace kortikosteronu a PRL v krvi nosnic z různých technologií chovu (1228/2003)20032003FRVŠA. PavlíkÚMFGZ AF
Konference Krajinné inženýrství 200920092009InýJ. FialováÚTOK LDF
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)20012004NAZVL. NeudertÚAK AF
Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )20082009OPJ. KotovicováÚKE AF
Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných esenciálních aminokyselin. (1B44037)20042008NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům2009--NAZVP. HanáčekÚBFR AF
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství2010--NAZVT. VymyslickýÚVZP AF
Konzervace syrovátky pomocí účinných látek z rostlin za účelem jejího dalšího využití20132013IGAK. ŠustováÚTP AF
Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)20032003FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009InýT. StředaÚPŠRR AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009AKTIONT. StředaÚPŠRR AF
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti20182019IGAV. HulaÚZRHV AF
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti20182019IGAV. HulaÚZRHV AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu2012--IGAM. FröhdeováÚVZP AF
Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními (QH82099)20082012NAZVJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)20182018TAČRO. ŠťastníkÚVZP AF
Křižovatky (148/2004)2004--FRVŠM. ČernýÚTAD AF
Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců (QH81040)20082011NAZVJ. SkládankaÚVZP AF
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích20152018NAZVP. MaradaÚZPET AF
Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.2015--IGAV. ŠvehlováÚTP AF
Laboratorní cvičení z fyziky (FRVŠ 2007/554)2007--FRVŠJ. FilípekAF
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)20012001FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
Laboratoř technologie odpadů20072007FRVŠT. VítězAF
Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn. (FT-TA3/157 )2006--MPOJ. MarečekÚZPET AF
Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova2011--IGAA. VaisharÚKE AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)20132013Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
Mapování genu melanokortinového receptoru MC3R u prasete (14/2004)20042005IGAK. CiváňováÚMFGZ AF
Markerování dormance a stresu u rostlin pomocí kyseliny abscisové (FRVŠ1218/2001)20012001Akt eTS VZM. KlemšÚBFR AF
Masařky (Sarcophagidae) jako indikátory stavu prostředí a kumulátory těžkých kovů (GA206/00/0302)20002002GAČRM. BartošováAF
Matematické modelování a predikce dehydratace zemědělských produktů a odpadů (GA510/95/1214)1995--GAČRJ. ŠtenclÚZPET AF
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)19811985InýJ. MarečekÚZPET AF
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)19811985InýJ. MarečekÚZPET AF
Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)1993--GAČRV. KubáňÚCB AF
Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných půdně-klimatických podmínkách (521/09/P479)20092011GAČRP. HlavinkaÚAK AF
Měření charakteristiky diferenciálu20142014Smluvní výzkumJ. ČuperaÚTAD AF
Měření parametrů spalovacího motoru traktoru Valtra T151e20082008F. BauerÚTAD AF
Měření vlivu výkuno motoru na tahové vlastnosti traktoru Claas 85020092009F. BauerÚTAD AF
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích20102010IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
Metabolický profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu (IGA MZLU 25/2006)20062006IGAP. JelínekÚMFGZ AF
Metabolický profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 14/2007)20072007IGAA. PavlíkÚMFGZ AF
Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)20052005InýJ. ZehnálekÚCB AF
Metastabilní soustava železo - karbid železa (FRVŠ 1177/2003)20032003FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)2003--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
Meteorologické sucho jako limit výnosů vybraných polních plodin (15/2006)20062006IGAP. HlavinkaAF
Metodické postupy při využití bioindikačních bezobratlých organizmů: případová studie na evropsky významné lokalitě Suchý žleb v CHKO Moravský kras20092009IGAV. HulaÚZRHV AF
Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (QF4192)20042006NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů2012--InýI. VrtkováÚMFGZ AF
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)20172019NAZVH. StředováÚKE AF
Metody stanovení estrogenů a progestogenů ve složkách životního prostředí (GACR525/06/P104)2006--GAČRV. KubáňAF
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů20102010FRVŠP. TrávníčekÚZPET AF
Microbial transformation of soil carbon and nitrogen in southern Spain along a pluviometric gradient2008--InýI. NovosádováÚAPMV AF
Migrační bariéry v zemědělské krajině20052007InternýV. LázničkaÚKE AF
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)20042004IGAT. DryšlováÚAK AF
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin20092010IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)20152015IGAA. KnollCEITEC AF
Minerální profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 4/2007)20072007IGAP. JelínekÚMFGZ AF
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Miniaturizované inteligentni systémy a nanostrukturovené elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (GA102/08/1546)20082008GAČRR. KizekAF
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru. (QH71015)20072011NAZVR. KoppÚZRHV AF
Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí20092009NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene (IGA 32/2005)20052005IGAK. VejražkaÚPŠRR AF
Modelování erozních a odtokových procesů20162016InternýJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Modelování přírůstu biomasy topolové plantáže pro energetické využití20092009IGAM. FischerÚAK AF
Modelování vodní bilance v zemědělsky využívané krajině (366/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)1993--FRVŠV. KubáňÚCB AF
Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)20132013IGAV. AdamÚCB AF
Modernizace laboratorního cvičení "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek" (3186/2011/F1/a)20112011FRVŠV. KumbárÚTAD AF
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)20062006FRVŠT. TichýÚZRHV AF
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)20042005FRVŠJ. MarešÚZRHV AF
Modernizace praktických cvičení z botaniky- zavedení metod fluorescenční mikroskopie do výuky na VFU ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)20112011FRVŠR. KizekÚCB AF
Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů20192023SpecifickýP. HorkýÚVZP AF
Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)20112012FRVŠT. PetlachováÚCHHZ AF
Modernizace výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie2008--FRVŠJ. HlávkováAF
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura20062006FRVŠV. BaránekÚZRHV AF
Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP11/2010)20102010IGAJ. WinklerÚAK AF
Modifikace uhlíkových pastových elektrod pro nanotechnologie (PGS06_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami2011--IGAR. KizekÚCB AF
Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami (13/2011)2011--IGAR. KizekÚCB AF
Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách20152017GAČRP. MazuraÚMBR AF
Molecular diagnosis of Bean yellow mosaic virus (BYMV) in gladiolus (2008-DP6/AF)20082008IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)20112011IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Molekulárně genetické studium ukládání variability tuku u prasat (523/04/0106)20042006GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Molekulárně-biologická detekce probiotických bakterií (1750/2007 FRVS)2007--FRVŠR. BurdychováAF
Molekulárně-biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin20112011IGAR. KizekÚCB AF
Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zabarvením obilky pšenice20132014InýT. VyhnánekÚBFR AF
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)19951997GAČRT. UrbanÚMFGZ AF
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)2002--Akt eTS VZJ. BallaÚBFR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092009IGAM. KmochÚPŠRR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Molekulární embryologie - jeden z klíčů ke zdravému potomstvu (VS96115)19962000RPP. DvořákÚMBR AF
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
Molekulární markéry tolerance ječmene k suchu a chladu (521/99/1576)1999--GAČRO. ChloupekÚPŠRR AF
Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene20082008IGAK. UllmannováÚPŠRR AF
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)2011--RPM. TrnkaÚAK AF
Monitoring jakosti kompozitních materiálů v zemědělském prostředí20152015IGAP. DostálÚTAD AF
Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (12/2007)2007--IGAJ. MakovskýAF
Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice (IP 22/2012)20122012IGAV. KumbárÚTAD AF
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019--NAZVV. HubačíkováÚKE AF
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)20062006IGAB. GrodaÚZPET AF
Monitorování včelstev metodou akustické emise20122012IGAM. ČernýMENDELU
      Monitorování včelstev metodou akustické emise (IP 1/2012)20122012IGAJ. TlačbabaÚTAD AF
Monitorování výkonových parametrů traktorového motoru (TP1/2011)20112011IGAJ. ČuperaÚTAD AF
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření2010--IGAZ. LaštůvkaÚZRHV AF
Motýli (Lepidoptera) jako indikátory středoevropských biocenóz (GA206/00/0307)20002002GAČRZ. LaštůvkaAF
Možnost snížení vysoké hmotnosti vajec ke konci snášky regulací obsahu methioninu v krmné směsi20072007IGAM. LichovníkováAF
Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)20112012IGAM. VágenknechtováÚCHHZ AF
Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin. (1G46055)20042008NAZVV. SmutnýÚAK AF
Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpravách (1R44027)20042007NAZVF. TomanÚKE AF
Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynu20162016Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu20192021NAZVT. StředaÚPŠRR AF
Možnosti využití hexaploidního tritordea (kříženec mezi pšenicí a ječmenem) pro vzdálenou hybridizaci s pšenicí a tritikalem. (EP9078)19992001NAZVT. VyhnánekÚBFR AF
Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu20142014Smluvní výzkumJ. KotovicováÚKE AF
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin20132013IGAK. ŠustováÚTP AF
Možnosti využití tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) k přirozené regulaci výskytu vodních květů sinic. (206-02-D031)20022005GAČRR. KoppÚZRHV AF
Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008FRVŠD. AdamcováÚKE AF
Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti (QJ1220007)20122016NAZVJ. ZáhoraÚAPMV AF
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2010--IGAV. HulaÚZRHV AF
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu2011--InternýV. HulaÚZRHV AF
MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla (TA04021239)2015--TAČRJ. JohnÚZPET AF
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu2012--FRVŠJ. KudělkaÚZPET AF
Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)2012--FRVŠJ. KotovicováÚKE AF
Multimediální podpora předmětu Pěstování a zpracování koření20112011FRVŠG. RůžičkováÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)20112012FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii2010--FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám (1593/F6/d)2006--FRVŠV. HyblerAF
Multimediální prezentace výuky ichtyologie (2532/2006 F4/d)2006--FRVŠP. SpurnýAF
Multimediální programy Popis půdního profilu a Odběr půdních vzorků. (145/2004)20042004FRVŠJ. JandákÚAPMV AF
Multimediální programy ve výuce půdoznalství a geologie. (150/2002)20022002FRVŠJ. JandákÚAPMV AF
Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy2009--FRVŠE. PokornýÚAPMV AF
Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlin (A227/2006)20062006FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠK. SomerlíkováÚDAS FRRMS
Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)20102010FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Multimediální učební text obecné botaniky (6FR2300)2006--FRVŠP. ŠtěpánkováAF
Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)20082008FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Multimediální učební text předmětu Ochrana životního prostředí (1476/F4d/2006)20062006FRVŠL. HanušÚKE AF
Multimediální učební text předmětu systematická botanika (4FR144)2004--FRVŠP. ŠtěpánkováAF
Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)20092009FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)2013--FRVŠP. ŠkarpaÚAPMV AF
Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)20112011FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)20092009FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Trávníkářství (FRVŠ 1556/2007)20072007FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství20062006FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny (2077/2005/F4/d)20052005FRVŠE. HrudováÚPŠRR AF
Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)20082008FRVŠI. VyskočilÚVZP AF
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)2011--IGAR. KizekÚCB AF
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)20092011IGAM. MasaříkÚCB AF
Nachhaltige Nachnutzungsoptionen für urbane Altstandorte (Brachflächen) in Brno und Graz20122012AKTIONA. VaisharÚKE AF
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu20182019TAČRP. HorkýÚVZP AF
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems (7H10021)20102013OPR. KizekÚCB AF
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assistend Living (AAL) Systems (7H10021)2010--InýR. KizekÚCB AF
Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)20112016GAČRR. KizekÚCB AF
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP AF
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP AF
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAV. AdamÚCB AF
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAI. RankićÚCB AF
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže20192021TAČRS. SkaličkováÚVZP AF
Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu (QK1920177)20192021NAZVJ. PospíšilÚZPET AF
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat20162016IGAM. GeršlÚZPET AF
Navržení metody pro hodnocení rostlinných hyperakumulátorů těžkých kovů (2/2011)20112011IGAR. KizekÚCB AF
Něco o čiroku2011--IGAJ. FilipčíkováÚVZP AF
Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování20142014IGAŠ. NedomováÚTP AF
Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát20092009IGAM. BalabánováÚVZP AF
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)20122014OPZ. ŽaludÚAK AF
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu20152015IGAM. ŠotnarÚZPET AF
Neželezné kovy a jejich slitiny (FRVŠ 2006/23)2007--FRVŠJ. FilípekAF
Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)20052005FRVŠN. Březinová BelcrediÚPŠRR AF
Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosnzorů v medicině (KAN208130801 )20082012InýR. KizekÚCB AF
Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (QJ1510098)20152018NAZVT. StředaÚPŠRR AF
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)19962001GAČRL. HavelÚBFR AF
Nové poznatky pro udržitelný management trávníků (ME09063)20092009RPS. HejdukÚVZP AF
Nové poznatky v pěstování a využití ostropestřce mariánského (Silybum Marianum L.) v zemědělství20162017IGAP. HorkýÚVZP AF
Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)20132017NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
Nové přístupy ke studiu rostlinných lektinů20072007InýM. LichovníkováAF
Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace (GAVA A100040602)20062008GAČRR. KizekAF
Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. (QG50034)20052009NAZVB. ProcházkováÚAK AF
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek20142017TAČRF. TomanÚKE AF
Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody (TH01030300)20152019TAČRV. HulaÚZRHV AF
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)20062006FRVŠR. KoppÚZRHV AF
Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)20052011InýR. KizekÚCB AF
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)20062006IGAV. BaránekÚZRHV AF
Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi (MZe-ZRS ČR)20062009InýM. ŠťastnáÚKE AF
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)20202020IGAA. PřidalÚZRHV AF
Obsahová a materiální inovace předmětu Živočišní škůdci20062007FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)20122012Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
Odhad geneticky a prostřeďově podmíněných komponent variance pro účely zpřesnění odhadu plemenné hodnoty skotu (GA523/98/P230)19982001GAČRJ. KučeraAF
Odstranění vybraných rizikových látek a prvků z čistírenských kalů (TJ02000304)20192021TAČRT. KoutnýÚZPET AF
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách20162018NAZVP. MaradaÚZPET AF
Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností (QF3140)2003--NAZVJ. MarečekÚZPET AF
On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází (SPE-SFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické matrice (525/08/P540)20082010GAČRL. LojkováÚCB AF
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)2005--FRVŠM. TrnkaÚAK AF
Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)2007--GAČRR. KizekÚCB AF
Optimalizace délky zrání sýrů Eidamského typu vzhledem k jejich konzistenci (234/2102/IG270321)20072008IGAT. LužováAF
Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. (MSM2532885901)2009--VZK. KlemÚBFR AF
Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat (2280/2007)20072007FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)20172021NAZVH. StředováÚKE AF
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)20112014NAZVV. SmutnýÚAK AF
Optimalizace monitoringu štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) (IP 4/2014, SP2140131)20142014IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)2001--NAZVM. ČechováÚCHHZ AF
Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP3/2011)20112011IGAJ. WinklerÚAK AF
Optimalizace pěstitelských technologií řepky se zřetelem na rentabilitu, stabilitu soustav hospodaření a konkurenceschopnost na světových trzích2001--NAZVL. HřivnaAF
Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb (QI91C001)20092013NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C19961996InýJ. MarečekÚZPET AF
Optimalizace produkce rychle rostoucích dřevin pomocí růstového modelu SECRETS20102010IGAZ. ŽaludÚAK AF
Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)20132014IGAJ. ZáhoraÚAPMV AF
Optimalizace systému komplexních opatření pro minimalizaci nepříznivých účinků povrchového odtoku v povodí a jeho aplikace v procesu pozemkových úprav (QC1292)20012003NAZVF. TomanAF
Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)20042007NAZVJ. ŠubrtÚCHHZ AF
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)19992004InternýJ. MarečekÚZPET AF
Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou20162018NAZVV. LukasÚAK AF
Optimalizace výživy a hnojení slunečnice za účelem zvýšení výnosů a kvality produkce (QH81271)20082012NAZVP. ŠkarpaAF
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2B06101)2006--NPV IIB. ProcházkováÚAK AF
Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd) (IGA MZLU 3/2006)20062006IGAM. FlekalováÚKE AF
OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
Organické formy mikroprvků ve výkrmu kuřat20072007IGAM. LichovníkováAF
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)20082012NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů20182018IGAA. PřidalÚZRHV AF
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ AF
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu20152015IGAZ. SládekÚMFGZ AF
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)20192021NAZVL. VorlováÚZRHV AF
Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"20142015Smluvní výzkumL. NeudertÚAK AF
Ověření možností získání zdraví prospěšných potravin založených na bázi surovin z lupiny s velmi nízkým obsahem alkaloidů. (MZLU/AGT-1 )20062011NPV IIJ. KučerováÚTP AF
Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům (QH81218)2008--NAZVE. HrudováAF
Ověření přípravku Aktifol - Mag, Folit Bór a Borostim na výnos a kvalitu cukrovky a hnojiva Multi N ve výživě pšenice.20142014Smluvní výzkumL. HřivnaÚTP AF
Ověření stávajících klecových a alternativních technologií a vývoj obohacených klecových technologií se zřetelem na Směrnici Rady č. 1999/74/EC (QC1128)20022004NAZVP. JelínekÚMFGZ AF
Ověření technologie přípravy jikernaček kapra obecného pro časný výtěr. (224/9510/SV2130461)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
Ověření účinnosti herbicidů na vybrané plevele v cukrovce a ozimé pšenici20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Ověření účinnosti inhibitoru replikace včelích virů20142015Smluvní výzkumA. PřidalÚZRHV AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a aplikace insekticidů na zavíječe kukuřičného v kukuřici20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a fungicidů v cukrovce20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)20052005IGAK. TrunečkaÚZPET AF
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)20062006IGAK. TrunečkaÚZPET AF
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého20142014Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu2009--IGAS. ProcházkaÚBFR AF
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)20052005IGAR. KoppÚZRHV AF
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)19951997GAČRZ. ŽaludÚAK AF
PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin20182019TAČRP. DostálÚTAD AF
Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.00222012--InternýL. ZemanÚVZP AF
Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu20122014InýV. AdamÚCB AF
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)20122014OPJ. SkládankaÚVZP AF
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření20112014OPM. BorkovcováÚZRHV AF
Partnerská síť v oblasti speciálních plodin (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)20102012OPG. RůžičkováÚPŠRR AF
Partnerství pro ekologické aspekty technických a hospodářských aktivit v povrchových vodách20122012OPP. ŘezníčkováÚZRHV AF
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO (VaV/620/11/03 )20032005S. HejdukÚVZP AF
Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. (1G57042)20052008NAZVT. DryšlováÚAK AF
Pedologická charakteristika vybraných pozemků20142014Smluvní výzkumJ. JandákÚAPMV AF
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)2007--FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)20042004IGAŠ. NedomováÚTP AF
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin1997--NAZVJ. ŠtenclÚZPET AF
Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod20122012SpecifickýL. KalhotkaÚAPMV AF
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)20112014OPV. ReinöhlCEITEC AF
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ AF
Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)20062006RPT. UrbanÚMFGZ AF
Podpora realizace společného mezinárodního studijního programu Socrates-EURAMA (TRP_EURAMA_06)20062006RPM. FajmanAF
Podpora sítě excelence výzkumných akademických pracovníků v oblasti dopravy2012--OPF. BauerÚTAD AF
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)20032003FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)2004--RPV. KubáňÚCB AF
Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genů (P502/10/1216)20102012GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Pokročilá technologie pro anaerobní zpracování a stabilizaci gastroodpadu (TA02020989)20122012TAČRT. VítězÚZPET AF
Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat (PGS14_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství20192021TAČRP. HorkýÚVZP AF
pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)20122013Smluvní výzkumM. LichovníkováÚCHHZ AF
Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)20132014Smluvní výzkumM. LichovníkováÚCHHZ AF
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)2013--IGAS. ProcházkaCEITEC AF
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)2013--IGAS. ProcházkaCEITEC AF
Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu20202022TAČRA. PřidalÚZRHV AF
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Poradenské centrum na MZLU v Brně (2E06036)2006--NPV IIZ. HavlíčekAF
Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat20182019IGAP. HorkýÚVZP AF
Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra (IGA č. 21/2007)20072007IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. OppeltováÚKE AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (QF4190)2004--NAZVZ. DokoupilováÚPŠRR AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (QF4190)20042006NAZVL. HolkováÚPŠRR AF
Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic20062006IGAM. LichovníkováÚCHHZ AF
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)20162016IGAL. PavlataÚVZP AF
Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)2004--NAZVM. JůzlÚPŠRR AF
Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)20102011OPZ. HavlíčekÚMFGZ AF
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)19992003InternýJ. MarečekÚZPET AF
Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami (QF3100)20032007NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu (227/9510/SV 2170061)20172017Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Possibilities of use of bioindicators in the vicinity of selected landfills (13-04788P)20132013GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU (CZ.1.07/2.3.00/30.0017)20122014OPZ. TrojákováCEITEC AF
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů20132013IGAP. SmutnáÚPŠRR AF
Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami (PGS15_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Praktický seminář "Genetika ryb" pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (2030/2007 G4)20072007FRVŠJ. ZrůstováAF
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení20152018NAZVP. MaradaÚZPET AF
Prevence průniku toxických esterů kyseliny ftalové do krmiv, produktů a potravin (QG60066)20062008NAZVA. JarošováAF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelÚBFR AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezsitentního ke Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelÚBFR AF
Prezentace mimoprodukčního vlivu pastvy na biotyp NPR Mohelenská hadcová step. (2225/2006)20062006AKTIONP. VeselýÚVZP AF
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko20042004IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)2010--GAČRM. TrnkaÚAK AF
Problematika lokálního krajinného rázu mikroregionu Hustopečsko a její zprostředkování studentům (2184/G4/2006)20062006FRVŠM. FlekalováÚKE AF
PROBLEMATIKA STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ POMOCÍ METODY HPLC (TG0001)20052005InternýT. GregorÚTP AF
Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře20132013IGAK. ŠustováÚTP AF
Production and quality of cover crops biomass in the context of the Nitrates Directive - the situation and methods in the Czech Republic and Austria20102011AKTIONT. StředaÚPŠRR AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)20052005IGAV. BaránekÚZRHV AF
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
Profesionalizace projektového řízení (RP)20102010RPI. BezecnýCP
Prognóza výnosů kukuřice na zrno (1FR1134)20012001FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Prognóza výnosů vybraných zemědělských plodin (QC1316)20012003NAZVZ. ŽaludAF
Progresivní metody úpravy vzorků, prekoncentrace, separace a detekce pro analýzy v biochemii a klinické a environmentální chemii. (SG2100041)20102012GAČRJ. PospíchalÚCB AF
Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí2004--InýL. HanušÚKE AF
Projektové webové stránky2009--InternýI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 2212009--InternýM. TyllichÚAPMV AF
           Dusík v krajině2012--InternýP. NovákÚAPMV AF
      Ústav 2272012--InternýP. NovákÚZPET AF
           Diskový prostor2012--InternýP. NovákÚZPET AF
      Ústav 2282010--InternýM. TyllichÚTAD AF
           Koka 20132013--InternýP. NovákÚTAD AF
      Ústav 2352010--InternýM. TyllichÚCHHZ AF
           Agrogen2013--InternýP. NovákÚCHHZ AF
      Ústav 2912009--InternýI. VyskočilDAF AF
           DAF_archivy2016--InternýS. ZerdalogluDAF AF
           DAF_image2016--InternýS. ZerdalogluDAF AF
Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe (3CE361P4)20112014InýG. RůžičkováÚPŠRR AF
Proporciální monitoring akustické emise v kryptopodmínkách20102010IGAP. DostálÚTAD AF
Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS (ME 843 KONTAKT)20062006InýM. TrnkaÚAK AF
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)20022004GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině20152018NAZVJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Protierozní a protipovodňová opatření v malých zemědělských a lesních povodích (QC0235)20002003NAZVF. TomanAF
Provádění dlouhodobých polních pokusů.20142014Smluvní výzkumT. DryšlováÚAK AF
Provedení pokusu s hnojivem Molytrac v porostu sladovnického ječmene, vyhodnocení výnosu a kvality zrna20142014Smluvní výzkumL. HřivnaÚTP AF
Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice2015--Smluvní výzkumJ. KotovicováÚKE AF
Provision of Consulting Services for the Czech Knowledge and Experience Transfer for Advancing Milk Value Chain in the Republic of Serbia (UNDP-IRH-RFP-2017-02)20172017Smluvní výzkumO. PolákÚPŠRR AF
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)20132014Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV AF
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)20122013Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV AF
Předmět Odpadové hospodářství- biologicky rozložitelný odpad (187 F4 a)20042004FRVŠJ. FilipÚKE AF
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)20012004NAZVT. DryšlováÚAK AF
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanÚKE AF
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanÚKE AF
Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)20022002FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Příprava podkladů pro krizový plán MŽP (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
Příprava podkladů pro Krizový plán MŽP: dlouhodobé sucho v kontextu environmentální bezpečnosti a stanovení dalšího postupu řešení. (215/9510/SV2130391)20132013Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
Pšenice od genomu ke kvalitě (GD521/05/H013)20052008GAČRZ. BothÚPŠRR AF
Ptáci zemědělské krajiny20152015IGAV. HulaÚZRHV AF
Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)20062011NPV IIF. HraběÚVZP AF
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)20012004NAZVJ. DvořákÚAK AF
Rázové zatěžování zemědělských produktů a potravin (TP 6/2015)20152016IGAV. KumbárÚTAD AF
Red de investigacion y control de la erosion en Málaga2010--InýI. NovosádováÚAPMV AF
Regionální referenční centrum (Ochrana půdy - strategie/plánování)20062010InýV. VlčekÚAPMV AF
Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)19992004VZJ. DvořákÚMFGZ AF
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004--FRVŠK. TrunečkaÚZPET AF
Regulace biosyntézy sekundarních metabolitů v buněčné kultuře Schisandra chinensis2007--GAČRH. VlašínováAF
Regulace genové exprese: analýza exprese microRNA v kosterním svalu dvou plemen prasat s odlišnou kvalitou masa (13-04994S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů (LC06034)2006--VCB. BrzobohatýAF
Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek20152015IGAL. HřivnaÚTP AF
Regulační aspekty přímé somatické embryogeneze u hrachu (Pisum sativum L.) (GA522/02/1227)20022004GAČRS. ProcházkaAF
Retence mykotoxinů u kuřat a její snížení pomocí adsorbentů20072007GAČRM. LichovníkováAF
Revitalizace a přírodě blízké úpravy toků -- nástroj zvýšení biodiverzity i efektivní správy toků20122012TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV AF
Riziko výskytu klostridií v silážích20122012IGAV. MlejnkováÚVZP AF
Role dehydrinových genů pro toleranci rostlin k suchu a chladu a pro vitalitu obilek ječmene. (QF3191)20022006NAZVO. ChloupekÚPŠRR AF
Role mononukleárních fagocytů během rezoluce akutního zánětu mléčné žlázy skotu. (GA524/03/1531)20032005GAČRZ. SládekÚMFGZ AF
Role NO v regulaci dormance semen (1P05ME757)20052007InýV. ReinöhlÚBFR AF
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)20062006RPJ. MarečekÚZPET AF
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)20032003FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)20032003FRVŠZ. VykoukalováÚMFGZ AF
Rozšíření PhD. práce o detekci SSR markerů rezistence ječmene (583/2005/G4)20052005FRVŠI. JežíškováÚBFR AF
Rozšíření PhD. práce o studium dalších kandidátních genů u prasat (239/2005)20052005FRVŠJ. VernerAF
Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)20042004FRVŠR. KoppÚZRHV AF
Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)20122012FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
Rozšíření praktické výuky v předmětu ¨ Zkušebnictví a management jakosti ¨20172017RPP. DostálÚTAD AF
Rozšíření výuky o seminář izolačních technologií pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (2385/2007)20072007FRVŠK. SvobodováAF
Rozšíření výuky předmětu péče o životní prostředí – ekoefektivní přístupy (151)20042004FRVŠJ. KotovicováÚKE AF
Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdy (3FR1153)20032003FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
Rozvoj biochemických a bioanalytických metod analýz nukleových kyselin pro praktická cvičení studentů MENDELU (FRVŠ )20112011FRVŠR. KizekÚCB AF
Rozvoj laboratorní analýzy jakosti potravin rostlinného i živočišného původu (202/2007 A)20072007FRVŠJ. KučerováÚTP AF
Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)20092009FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení reologických vlastností v praktických cvičeních cereální technologie (812/2009)20092009FRVŠJ. KučerováÚTP AF
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)19992001NAZVT. UrbanÚMFGZ AF
Rozvoj molekulárně-biologické laboratoře pro praktickou výuku studentů (1351/Aa/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Rozvoj nově akreditovaných oborů v oblasti informačních zdrojů pro životní prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství (212)20042004RPJ. KotovicováÚKE AF
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)20042007NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)20072007FRVŠP. TrnkaÚKE AF
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat20042004IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Řízení procesu dosoušení píce ve vysoké vrstvě (PG98311)1998--InýJ. ŠtenclÚZPET AF
Sarcosin jako potenciální nádorový marker-analytická studie (1/2011)20112011IGAR. KizekÚCB AF
Sarkosin, a-metylacyl-CoA racemáza, prostatický specifický antigen a metalothionein jako nádorové markery u karcinomu prostaty , studie na nádorových buněčných liniích20102011InýV. AdamÚCB AF
Scintillometry measurements of energy and water fluxes across Czech/Austrian region20142014AKTIONG. PozníkováÚAK AF
Screening na pekařskou jakost u pšenice pomocí DNA markerů. (1130/2001)20012001FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)1994--GAČRV. KubáňÚCB AF
Seminární studie vývoje a rozšíření vybraných škůdců polních plodin (2672/2007)2007--FRVŠE. SvobodováAF
Senzorická analýza kuřecího masa20142014A. JarošováÚTP AF
Senzory pro ptačí chřipku (PGS03_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)20122012Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)20132013Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.2016--IGAA. VaisharÚKE AF
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)20162016IGAA. VaisharÚKE AF
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)20002004VCP. HanáčekÚBFR AF
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010IGAJ. FryčÚZPET AF
Sledování obsahu esterů kyseliny ftalové v krmivech a jejich komponentech (234/2102/IG250241)20052005InýA. JarošováÚTP AF
SmartSteering - systém řízení komunálních vozidel (2015TG02010074)2017--TAČRM. ŽákÚTAD AF
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem20192022TAČRP. HorkýÚVZP AF
Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství (2B06124)20062011NPV IIL. NeudertÚAK AF
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění (QK1910086)20192023NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění20192023NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation (870644)20202021RP EKM. ŠťastnáÚKE AF
Soil Strategy Network in the Danube Region20122014MMRJ. ZáhoraÚAPMV AF
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova20102011IGAA. VaisharÚKE AF
Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její vstup do potravních řetězců (GA ČR 525/03/1367)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
Specifický výzkum1999--SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření20162017SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
Specifický výzkum19992006SpecifickýA. PřidalÚZRHV AF
Specifický výzkum1999--SpecifickýP. OppeltováÚKE AF
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--SpecifickýJ. KnotekÚKE AF
Specifický výzkum1999--SpecifickýP. HlavinkaÚAK AF
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)20152016SpecifickýP. HlavinkaÚAK AF
Specifický výzkum1999--SpecifickýD. AdamcováÚKE AF
      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008SpecifickýD. AdamcováÚKE AF
      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"20112011SpecifickýM. D. VaverkováÚKE AF
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu20192020SpecifickýP. HorkýÚVZP AF
Spolupráce studentů 3. a 4. ročníků na mapování QTL pšenice DNA markery. (1218/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)2007--IGAL. StrakováÚZRHV AF
Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů (QH91192)20092011NAZVP. SmutnáÚPŠRR AF
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)20102010NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem20012006NAZVP. ŠkarpaÚAPMV AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)20142014Smluvní výzkumG. MachůÚZPET AF
Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami v systému SEUROP (2B06107)20062011InýJ. ŠubrtÚCHHZ AF
Standardizace technologické jakosti kuřecího masa (EP0960996197)19961999NAZVI. IngrAF
Standardizace technologické jakosti vepřového a kuřecího masa (IG č.31/2005)20052006IGAM. JůzlÚTP AF
Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice (QJ1530181)20152018NAZVT. StředaÚPŠRR AF
Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí (QI91A055)20092013NAZVR. FilipčíkÚCHHZ AF
Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)20072011NAZVM. ČechováÚCHHZ AF
Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu. (DP 7/2006)20062006IGAM. VondraÚAK AF
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)20072011NAZVE. PokornýÚAPMV AF
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)20092009FRVŠA. KnollMENDELU
Stanovení fenolických látek v rostlinnéím materiálu metodou kapilární elektroforézy (GA ČR 521/03/P174)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů20162016InýK. ŠustováÚTP AF
Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace20162016InýV. SýkoraÚTP AF
Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz (QJ1230044)20122018NAZVK. ŠustováÚTP AF
Stanovení potřeby vápníku u slepic v závislosti na věku při zohlednění kvality skořápky v jednotlivých technologických systémech20072007GAČRM. LichovníkováAF
Stanovení provozního zatížení motorů traktorů ve vazbě na mezinárodní projekt COST 356 "EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport" (TP 3)20102011IGAJ. ČuperaÚTAD AF
Stanovení rizika výskytu větrné eroze v katastrálním území Žabčice (142)20022002FRVŠJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Stanovení specií rtuti v sedimentech (GAČR 525/06/P143)20062008GAČRV. KubáňAF
Stanovení srážení mléka při různých teplotních režimech a následný vliv na kvalitu sýřeniny20162016InýK. ŠustováÚTP AF
Stanovení terpenů v jehličnatých a listnatých porostech (GP526/05/P087)2005--GAČRJ. FojtováÚCB AF
Stanovení těžkých kovů v životním prostředí za využití selektivního biosenzoru (5/2007)2007--IGAR. KizekAF
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)19951997InýJ. MarečekÚZPET AF
Struktura a dynamika bioinorganických komplexů (GAP205/10/0228)20102013GAČRR. KizekÚCB AF
Struktura, kvalita a hygiena biomasy trav na konci vegetačního období (521/06/P253)20062008GAČRJ. SkládankaÚVZP AF
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)20022002InýJ. MarečekÚZPET AF
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)2010--GAČRR. KizekÚCB AF
Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál (NT14337)2013--InýO. ZítkaÚCB AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)20052005IGAJ. ZehnálekÚCB AF
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)20042004IGAJ. ZehnálekÚBFR AF
Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)20042005IGAJ. ZehnálekÚCB AF
Studium evoluce velikosti genomů rostlin2009--IGAR. HobzaÚBFR AF
Studium ex situ kolekce genetických zdrojů papriky pomocí molekulárních markerů (DP 1/AF)20082008IGAP. HanáčekÚBFR AF
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)20162016IGAP. HanáčekÚBFR AF
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)20162016IGAL. ZemanÚVZP AF
Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)20032005GAČRP. HanáčekÚBFR AF
Studium genetické variability kolekce pšenice s nestandarním zabarvením obilky (IP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)20082012NAZVF. HraběÚVZP AF
Studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat (523/07/0353)20072009GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)20052005IGAJ. ZehnálekÚCB AF
Studium molekulárních adaptací rostlin na stresové podmínky (TP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)20042006GAČRJ. ZehnálekÚCB AF
Studium odolnosti jarního a ozimého sladovnického jemčne k fuzariózám klasu a tvorba genotypů se zlepšenou rezistencí pomocí molekulárních markerů. (GA521/03/0938)20032005GAČRT. VyhnánekÚBFR AF
Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna. (GA521/03/0113)20032005GAČRT. VyhnánekÚBFR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)20072011GAČRJ. ZehnálekÚCB AF
Studium variability genů pro pekařskou jakost pšenice pomocí DNA markerů. (141/2002)20022002FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)2007--InýR. KizekÚCB AF
Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (IGA TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerÚAK AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerÚAK AF
Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata (QF3070)20032007NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech20082011NPV IIP. ŠkarpaÚAPMV AF
Studium zinek vázajících bakteriálních proteinů (PGS12_2012)2012--InýR. KizekÚCB AF
Subcellular compartmentation of reversible O-glucosylation in the homeostasis of active cytokinin levels (204/09/P289)20092011GAČRN. S. KiranÚMBR AF
Sucho jako rizikový faktor rakouské a české zemědělské produkce (2003/3)20032004InýM. TrnkaAF
Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)2010--GAČRR. KizekÚCB AF
Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu20082010GAČRR. KizekÚCB AF
Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)20102014GAČRR. KizekÚCB AF
Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)20132013Smluvní výzkumM. BrtnickýÚAPMV AF
Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)20012004NAZVJ. MálekÚAK AF
Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku2009--FRVŠK. UllmannováÚPŠRR AF
Študium génov biosyntetickej dráhy flavonoidov pšenic (IP 03/2014)20142014IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)20132013Smluvní výzkumR. KuklaÚZPET AF
Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic (QH82242)20082012NAZVJ. ČervinkaAF
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)20042008NAZVJ. ČervinkaÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaÚZPET AF
           Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek. (34/2006)2006--NAZVK. TrunečkaAF
Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)2005--NAZVE. PokornýÚAPMV AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )20102010InýT. VítězÚZPET AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)20112011TAČRT. VítězÚZPET AF
Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků20102010IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivnich látek přirozeně se vyskytujících v potravinách (QJ1210302)20122018NAZVK. ŠustováÚTP AF
Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. (QJ1210013)20122016NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí20102014NAZVM. JůzlÚPŠRR AF
Technologie pro dezintegraci čistírenských kalů a snížení jejich objemu (TA02021134)20112012TAČRT. VítězÚZPET AF
Technologie produkce tržního okouna (EP9392)19992002NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Tepelná čerpadla - vytápění 21. století (920/2005)20052005FRVŠT. VítězÚZPET AF
Tepelné zpracování oceli (149/2004)20042004FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu20122012T. VítězÚZPET AF
Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům20122016NAZVE. HrudováÚPŠRR AF
Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu20102010T. VítězÚZPET AF
Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašÚŠMZR ZF
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20112011T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20122012T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice20112012T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z lecitinu20122012T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu20112011T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů20112011T. VítězÚZPET AF
Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách2012--T. VítězÚZPET AF
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)20122012Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)20132014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Testování účinnosti nanočástic kovového železa a jejich kompozitů s uhlíkovou matricí v biologických procesech (227/9510/SV2170011)20172017Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
test12013--IGAJ. FilipčíkováSO DAF AF
Thallium v potravních řetězcích (GA ČR 525/01/0908)2001--GAČRV. KubáňÚCB AF
The study of cadmium uptake from the soil and the effect on agronomic and quality of different soybean varieties (63p4)20122012AKTIONT. LošákÚAPMV AF
TractorIT Telemetry (TA915002)2016--TAČRJ. ČuperaÚTAD AF
Traditional and wild -Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)2011--Zahr. vzd.J. NeugebauerováÚZK ZF
Transfer radiocesia a radiokadmia a možnosti jeho ovlivnění v průběhu výkrmu u brojlerových kuřat.19981998GAČRM. PöschlÚMBR AF
Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku (GA526/03/1104)20032005GAČRI. MarkováÚAK AF
Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství (QF3018)20032007NAZVS. HejdukÚVZP AF
Tvorba a šlechtění superplodných linií a stád prasat s využitím genetických markerů (QD1039)20012005NAZVT. UrbanÚMFGZ AF
Tvorba multimediálního textu pro podporu praktické výuky v předmětech zaměřených na studium agrochemie, výživy a hnojení rostlin20092010FRVŠP. ŠkarpaÚAPMV AF
Tvorba nového předmětu ekologická rizika na MZLU (2636 F4b)20072007FRVŠJ. ZehnálekAF
Tvorba obsahové náplně předmětu Mikropočítačová technika (2816/2010)20102010FRVŠR. KuklaÚZPET AF
Tvorba praktického cvičení předmětu Radiobiologie a radiační hygiena (FRVŠ F4b 206/2008)20082008FRVŠM. PöschlÚMBR AF
Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Zařízení budov20102010FRVŠT. VítězÚZPET AF
Tvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na morfologické a funkční vlastnosti vemen. (QH91271)20092011NAZVJ. KuchtíkÚCHHZ AF
Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům (QF3072)2003--NAZVP. HanáčekÚBFR AF
Tvorba webového kurzu genetiky kvantitativních znaků pro kombinované studium oboru Živočišné biotechnologie (228/2005)20052005FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Účast extracelulárního podílu kyseliny abscisové v odpovědi rostlin na stres a ovlivnění kvality produkce polních plodin (MPa 33/2006)20062006IGAM. KlemšAF
Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)20192023OPJ. MarešÚZRHV AF
Udržitelnost hospodaření v krajině (CZ.1.07/3.2.09/01.0024)20102012OPJ. KotovicováÚKE AF
Udržovací a varná skříň (TG02010074)2019--TAČRJ. ZačalÚTAD AF
Udržovací a varná skříň20182019TAČRM. ŠustrÚTAD AF
Ultrasenzitivní analýza stříbra ve vodách (526/07/0674)2007--GAČRR. KizekAF
Ultrasenzitivní analýza stříbra ve vodách a jeho aplikace v konstrukci biofiltru (RADANAL 1/2006)20062006InýJ. ZehnálekAF
Ultrasenzitivní detekce biologicky významných proteinů (MP 12/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině (QC0242)20002005NAZVS. HejdukÚVZP AF
Upřesnění doby smrti na základě sukcese hmyzu na těle zemřelých - průběh rozkladných pochodů za účasti hmyzu a jejich význam pro soudnělékařskou praxi20112014IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
V20072007IGAV. DiopanAF
Validace metod výpočtu globální radiace (196/ 2002)20022002FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Validace real-time PCR metodiky pro identifikaci Mycoplasma bovis v mléce (IP 13/2014)20142014IGAA. KnollÚMFGZ AF
Validation of an comprehensive water balance model by means of lysimeter data (AKTION)20092010InýM. ŠťastnáÚKE AF
Vápencové lomy jako útočiště pro vzácné druhy střevlíků (Coleoptera: Carabidae)2012--IGAL. ČechováÚZRHV AF
Variabilita aktuálních kandidátních genů a kvalita vepřového masa (TP 6/2011)20112011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Variabilita morfologických a kvalitativních znaků u odrůd ostropestřce mariánského (Silybum marianum (L.) Gaertn. (IP20/2013)2013--IGAP. KoláčkováÚPŠRR AF
Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin (MSMT 6215712402)20052011VZJ. ZehnálekAF
Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu (TA01010356)20112014TAČRL. KalhotkaÚAPMV AF
Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu.2011--TAČRM. ČernýÚTAD AF
Viniční terasy - refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneida) v zemědělsky intenzivně využívané krajině a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity20122012IGAO. KošuličÚZRHV AF
Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--FRVŠJ. KnotekÚKE AF
Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--FRVŠJ. KnotekÚKE AF
Virtuální svět genetiky - rozvoj multimediální výuky genetiky ve schématech (1146/2001)20012001FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
Virulence různých kmenů Colletotrichum acutatum pro vybrané hostitele20102010IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Viskoelasticita bramborových hlíz20112011IGAJ. SimeonovováÚTP AF
Vitalita sadbových brambor ve vztahu k agroekologickým faktorům a obsahu endogenních hormonů (IBS538352)20032006InýH. FišerováÚBFR AF
Vizualizace předmětu agroklimatologie (1165/2003)20032003FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
Vlastnosti nanotextilií pro aplikace v zemědělství20092009IGAM. ČernýÚTAD AF
Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Vliv aditiv na reologické vlastnosti potravin a surovin určených k jejich výrobě (TP 2/2017)20172018IGAV. KumbárÚTAD AF
Vliv antimikrobiálních látek na indukci apoptózy a nekrózy polymorfonukleárních leukocytů v rezoluci zánětu mléčné žlázy skotu2001--GAČRZ. SládekAF
Vliv aplikace selenu na kvalitu a zdravotní bezpečnost píce (IP 2/2015)20152015IGAJ. SkládankaÚVZP AF
Vliv bylinného extraktu na střevní mikroflóru brojlerových kuřat (IP 11/2015)20152015IGAE. MrkvicováÚVZP AF
Vliv cyanotoxinů na kvalitu masa u různých druhů ryb2008--IGAJ. HlávkováAF
Vliv definovaných genetických, nutričních, etologických a techno-logických faktorů na reprodukční užitkovost a welfare prasnic (QD0100)20002004NAZVJ. DvořákÚMFGZ AF
Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)20172017IGAT. VítězÚZPET AF
Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)20172017IGAT. DokulilováÚZPET AF
Vliv digestátu na vybrané půdní parametry2015--IGAJ. JandákÚAPMV AF
Vliv druhu trav a sklizně na obsah mykotoxinů v závislosti na zdravotním stavu zvířat (TP3/2015)2015--IGAP. SlámaÚMFGZ AF
Vliv enzymatických přípravků na produkci bioplynu ze siláží zavadlé píce (227/9510/ SV2150021)20152015Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Vliv exogenní aplikace vybraných morforegulátorů na fenotyp konopí (IP 2/2016)20162016SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů20082008