Agronomická fakulta - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1244

StavNázovOdDoDruh
Garant
Pracovisko
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.
2010--
FRVŠ
ÚVZP AF
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--
FRVŠ
J. Filípek
ÚTAD AF
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
2011
2011
IGA
ÚPŠRR AF
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu2019
--
NAZV
L. Holková
ÚPŠRR AF
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--RP EK
ÚAK AF
Aglomerace hnojiv.
20022004MPOP. RyantAF
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--
MPO
ÚAPMV AF
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)
2004
2004
Iný
ÚAK AF
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZV
L. Pospíšilová
ÚAPMV AF
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--
IGA
ÚCHHZ AF
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)
1997--GAČRJ. Jandák
ÚAPMV AF
Akustický detektor stresu rostlin ADOPS
2016
2017TAČRP. DostálÚTAD AF
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠ
ÚCB AF
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
1996
2000
NAZV
ÚVZP AF
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007
Iný
M. ŠťastnáÚKE AF
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyň (IGA_AF_ IP_2017/021)
20172017
IGA
ÚKE AF
2010
2011
IGA
T. Urban
ÚMFGZ AF
Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)
2014
2014
IGA
P. Dostál
ÚTAD AF
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČR
ÚMFGZ AF
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013Smluvní výzkum
CEITEC AF
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)
2006
2008
GAČR
ÚMFGZ AF
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)2013
2013
IGA
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGA
K. Svobodová
ÚMFGZ AF
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)
2018
2018
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)
1997
1999
GAČRA. KnollAF
Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)20002002
GAČR
A. Knoll
AF
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)
2009
2011
GAČR
ÚCB AF
Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)
2000
--
GAČR
J. PospíchalAF
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
2013
2014Smluvní výzkumH. FišerováÚBFR AF
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ AF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
20112011
IGA
J. FryčÚZPET AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2009
--GAČRF. BauerÚTAD AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2010
--
GAČR
ÚTAD AF
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
M. TrnkaÚAK AF
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013--
IGA
M. TrnkaÚAK AF
Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu
20172018
IGA
ÚCHHZ AF
Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)
2013
2013
IGA
ÚCHHZ AF
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
2001
2001
FRVŠ
Z. Žalud
ÚAK AF
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009
Iný
ÚZPET AF
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015Smluvní výzkumÚZPET AF
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
20052005FRVŠ
ÚTAD AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012IGAV. HulaÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
ÚZRHV AF
2012
2012IGAV. Hula
ÚZRHV AF
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)
2015--
IGA
ÚTAD AF
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)2016
2018
NAZV
ÚZRHV AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů2009
2009
IGAL. Zeman
ÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGA
Š. Starobová
ÚVZP AF
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004
--
FRVŠ
D. Semerádová
ÚAK AF
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky2013
2013
IGAÚTAD AF
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic
2012
2014Smluvní výzkumP. Horký
ÚVZP AF
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007
--
IGA
R. KizekAF
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004Iný
ÚAK AF
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)2013
2013
GAČR
ÚMFGZ AF
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)2002
2005
Iný
ÚAK AF
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami2003
--
Iný
M. Trnka
AF
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)2014
2014
IGA
ÚBFR AF
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )
2005
--
FRVŠ
ÚTAD AF
2010
2010
FRVŠ
H. Šefrová
ÚPŠRR AF
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004
GAČR
I. Marková
ÚKE AF
Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice
2008
2008
NAZVK. CiváňováÚMFGZ AF
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty2015
2015
IGAM. Klemš
ÚBFR AF
Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčÚZPET AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGA
ÚZPET AF
2012
--Iný
ÚCB AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009
--
VZ
J. Čermáková
ÚVZP AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)
2007
2012
VZ
AF
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)
2002
2005
GAČR
P. Smutná
ÚPŠRR AF
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)
2005
--
VZ
P. Hanáček
AF
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013--IGAJ. Fryč
ÚZPET AF
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012
OP
L. Havel
ÚBFR AF
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)2011
2012
FRVŠM. HaitlÚZPET AF
BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)
2018
2019
TAČR
P. Dostál
ÚTAD AF
2012--InýR. Kizek
ÚCB AF
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
2008
2011
VZI. VrtkováÚMFGZ AF
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014
NAZV
ÚCHHZ AF
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)
2012
2013
InýM. Šťastná
ÚKE AF
2017
2017IGAJ. WinklerÚBFR AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009--InýR. KizekÚCB AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OP
R. Kizek
ÚCB AF
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)
2009
2011
GAČR
ÚBFR AF
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)
2015--
GAČR
ÚKE AF
2012
--
Iný
ÚCB AF
CEITEC - Středoevropský technologický institut
2011--OP
CEITEC AF
CEITEC 2020 (LQ1601)
2016
2020InýCEITEC AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ2007
2007
InýB. Groda
ÚZPET AF
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
2009
2009
Iný
ÚZPET AF
20082008
Iný
ÚZPET AF
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)
2006
--
RP EK
ÚAK AF
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products
2014
2019
TAČR
ÚPŠRR AF
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)
20062010
ÚCB AF
Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)
2000
2004
VC
ÚMBR AF
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010
--
VC
R. Kizek
ÚCB AF
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?
2014
2014
IGA
ÚKE AF
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)2000
2000
InýZ. Žalud
ÚAK AF
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010--
RP
ÚAK AF
Comende
2010
2013InýL. HavelÚBFR AF
Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency
2018
2020
GAČR
ÚCB AF
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)2000
2004
InýÚPŠRR AF
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)
2018
2018
V4
ÚZPET AF
Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)
1996
2001
GAČR
S. Procházka
AF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152017InýÚLBDG LDF
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)
2001
2003
InýJ. ZelenkaÚVZP AF
Čistota paliv a olejů (IP15/2013)2013
--
IGA
ÚTAD AF
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)20072007FRVŠ
AF
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
2006
2006
FRVŠ
AF
Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)
2009
2012
OP
ÚMFGZ AF
2005
--InýL. Hanuš
AF
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
2004
2004
FRVŠ
AF
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)
2006
2006
Iný
M. ŠťastnáÚKE AF
Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)
2017
2018IGAP. DostálÚTAD AF
Degradace motorového oleje používaného v zemědělské technice (IP 14/2011)
2011
2011IGAV. Kumbár
ÚTAD AF
2012
--
NAZV
ÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)
20132013IGA
ÚAPMV AF
Degradační vlastnosti svarových spojů2015
2015
IGA
P. Dostál
ÚTAD AF
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)
2011
--
GAČR
P. Mazura
ÚMBR AF
Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)
19992001
GAČR
J. Dvořák
AF
Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)
2002
2005
GAČR
A. KnollÚMFGZ AF
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
2004
2004FRVŠÚMFGZ AF
Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa (FRVŠ MŠMT 2453/2005)20052005
FRVŠ
D. Falta
ÚCHHZ AF
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
2006
2006
Iný
J. Zehnálek
AF
Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)
2017
2017
IGAA. KnollÚMFGZ AF
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)
2006
2008GAČRÚMFGZ AF
Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)
1999
2001
GAČR
A. Knoll
AF
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)
2007
2007IGAT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)2007
2007
FRVŠ
AF
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
2011
2011
IGA
R. Pokorný
ÚPŠRR AF
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.20092009IGAÚPŠRR AF
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)2014
2014
Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)
20072011GAČRAF
2009
2011
RP EK
ÚKE AF
Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)
2014
2016
GAČR
V. AdamÚCB AF
2012
--Iný
ÚCB AF
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)2009
2009
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939
2014
--
IGA
ÚTAD AF
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)20072011
NAZV
ÚPŠRR AF
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)2007
2011
NAZV
ÚKE AF
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009
FRVŠ
ÚMFGZ AF
20102010FRVŠP. Sláma
ÚMFGZ AF
Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)2002
2002
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
20062007FRVŠ
ÚPŠRR AF
Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)1998
2000
GAČRAF
Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2013
2013
IGA
ÚZRHV AF
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna2015
2016
IGAJ. Bezděk
ÚZRHV AF
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.2014
2014
GAČRM. D. Vaverková
ÚKE AF
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
20112014NAZVI. Vrtková
ÚMFGZ AF
Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)
2007
--
Iný
M. Trnka
AF
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)
20052007
GAČR
ÚAK AF
Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)20062009NAZVZ. ŽaludAF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005
--
Akt eTS VZ
J. Rožnovský
ÚAK AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)1999
2001
GAČR
AF
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997
Iný
Z. ŽaludÚAK AF
Doprava a území (2298/2006)
2006
2006
FRVŠ
J. Pospíšil
ÚZPET AF
Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)2007--InýAF
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)
2014
--GAČRP. HanáčekÚBFR AF
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004
Iný
ÚAK AF
Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)
2018
2018
IGAA. KnollÚMFGZ AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)2011
2012
IGA
ÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGA
ÚPŠRR AF
Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)
1999
--
GAČR
AF
Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana
2010
2010
IGA
B. BrzobohatýÚMBR AF
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi
2008
2008
GAČR
AF
Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)
2007--AKTIONB. Brzobohatý
ÚMBR AF
Ecological and Cultural Renewal of Mining Regions (RP )
2009
2010Iný
ÚKE AF
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)
2011
2015
OP
ÚCB AF
2012--
Iný
ÚCB AF
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
2009
2011
NAZV
ÚAK AF
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
2011
2014
NAZV
ÚZRHV AF
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
2012
2012
IGA
ÚVZP AF
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)
2008
2010
GAČR
M. Trnka
ÚAK AF
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures
2019
2020
Iný
Z. HavlíčekÚMFGZ AF
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)
2007
2012
OP
ÚZPET AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2010
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012
--
Iný
ÚCB AF
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006
Iný
J. Skládanka
ÚVZP AF
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
2003
2005
GAČRÚCB AF
Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system20192021
GAČR
Z. Heger
ÚCB AF
Energetické parametry biomasy
20032007
GAČR
M. FajmanAF
Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)
2013
2013
AKTIONS. Hejduk
ÚVZP AF
Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions20102010
Iný
S. HejdukÚVZP AF
2011
2014
OP
DAF AF
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
20122012Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
2012
2014GAČRP. SoučekCEITEC AF
Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)19971999GAČRAF
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew
2016
2016InýH. Středová
ÚKE AF
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých
2017
--
IGA
P. ŘezáčÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích
2016
--IGAÚMFGZ AF
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)
2011
2015
OPR. Kizek
ÚCB AF
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
2004
2004
FRVŠÚTAD AF
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)
2005
--
GAČR
V. KubáňÚCB AF
Flow Analysis (PG97110)
1997
1997
FRVŠ
ÚCB AF
Forenzní genomika pro identifikaci zvířat
2010
2012
Iný
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
20142014
IGA
A. Jarošová
ÚTP AF
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016InýI. OndrášekÚO ZF
Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)2009
--
GAČR
ÚMBR AF
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)
2006
--
VC
AF
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)2006
2006
P. MaradaÚZPET AF
Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)
1997
1999
InýÚMBR AF
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)
2012
2015
OPL. Havel
ÚBFR AF
Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)
2008
2008
FRVŠAF
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
V. AdamÚVZP AF
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)
2017
2018IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)
2010
2012
GAČR
ÚCB AF
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)
2009
2011
NAZV
ÚMFGZ AF
2010
2011
IGA
ÚMFGZ AF
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)20092009
IGA
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)
2011
2014
NAZV
ÚMFGZ AF
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)
2003
2003
FRVŠÚBFR AF
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004
FRVŠ
Z. ŽaludÚAK AF
Globaln proteomicka analyza percepce teploty u Arabidopsis a jej interakce se signaln dra- hou cytokininu na urovni proteomicke a rustove odezvy2012
2016
GAČR
B. Brzobohatý
ÚMBR AF
2018--IGA
ÚZRHV AF
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR2014
2014
IGA
M. BorkovcováÚZRHV AF
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
2009
2009
IGA
ÚPŠRR AF
Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému
2009
2009IGAÚCHHZ AF
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)
2009
2011
NAZV
ÚAK AF
Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin
2014
2017GAČRV. KumbárÚTAD AF
Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)
1998
1999
GAČR
AF
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
2013
2013
IGA
E. SolařováÚPŠRR AF
Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky
2006
2007
Iný
AF
Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně2005
2006
FRVŠ
E. SobotkováÚCHHZ AF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013IGAÚAK AF
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)
2004
2007NAZVÚVZP AF
Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie
2013
2013IGAÚTP AF
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
2005
2005
IGA
ÚMFGZ AF
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice
20142014
Smluvní výzkum
V. SmutnýÚAK AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010
IGA
ÚTP AF
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)1996
2000
RPS. Procházka
AF
Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel2010
2013
MPOÚTAD AF
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚKE AF
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)
2007
2009
NAZV
A. PavlíkÚMFGZ AF
Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)
2009
2010
GAČR
ÚCB AF
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)
2005
--
GAČR
ÚCB AF
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
20092009
FRVŠ
I. ŠafránkováÚPŠRR AF
Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)
2007
2010
Iný
J. Buchar
ÚTAD AF
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)
20082008
IGA
V. Adam
ÚVZP AF
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod
2010
2010
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)
2010--IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010--
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)
2010
2010
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010
--
IGAE. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013
--
Iný
I. VyskotÚEPZ FRRMS
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
2013
--
NAZVÚCHHZ AF
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA
2012
--
Iný
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002InýÚZPET AF
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)
2009
2009
IGA
ÚBFR AF
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene
2005--
IGA
ÚBFR AF
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)
2006
2006
IGA
S. Dušková
ÚAK AF
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)
2001--GAČR
ÚCB AF
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)
2010
2010
IGA
ÚCB AF
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)2010--
Iný
M. TrnkaÚAK AF
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)
2005
2009
Iný
ÚVZP AF
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech
2013
--
IGA
P. Sedlák
ÚTAD AF
Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)
2012
2012
IGA
ÚTAD AF
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
20172019
Smluvní výzkum
P. Horký
ÚVZP AF
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002
NAZV
ÚZPET AF
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)
2009
2011
NAZVJ. KřenÚAK AF
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)
2003
2003
Iný
ÚZPET AF
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005
FRVŠ
P. Knot
ÚVZP AF
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)
2003
2003
RP
ÚZPET AF
Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--GAČR
ÚCB AF
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)19962000
NAZV
ÚBFR AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010NAZVÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)2011
2011
NAZVÚZPET AF
Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)2000
2005
NAZV
E. MrkvicováÚVZP AF
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)
2001
2002
FRVŠ
ÚCB AF
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)2006
2007
FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)2006
2006
FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika rostlin o detekci geneticky modifikované kukuřice (FRVŠ 1686/2008)
2008
2008
FRVŠ
AF
Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)20042004
FRVŠ
J. KučerováÚTP AF
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)
2010--FRVŠÚKE AF
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))
2008
2008
FRVŠ
ÚMBR AF
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)
20112012FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)2005
2006
FRVŠ
ÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)2003
2004
FRVŠ
I. Jančářová
ÚCB AF
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)
2005
2005
FRVŠ
ÚCB AF
Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty
2017
2017
OP
A. PřidalÚZRHV AF
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)20112012FRVŠM. MusilováÚBFR AF
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy
2011
--
FRVŠ
M. Brtnický
ÚAPMV AF
2018
2018
Smluvní výzkumD. FaltaÚCHHZ AF
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)
2003
2007
NAZV
ÚAPMV AF
Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)
2012
--
IGA
ÚAK AF
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)
2001
2004
NAZVÚPŠRR AF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (1G58038)
2005
2009
NAZV
AF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )
2005
2009NAZVP. RyantÚAPMV AF
Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)
2017
2017
Interný
ÚBFR AF
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření
2019
2019
OP
ÚZRHV AF
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)
2012
2012
FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)
20102010FRVŠT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)2005
2005
FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace předmětu "Příslušenství motorových vozidel" (FR270311/1102/228)
2007
2008
FRVŠ
J. ČuperaAF
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)
20052005
FRVŠ
J. Mareček
ÚZPET AF
Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)
20102010
FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)
2005
2005FRVŠA. KnollÚMFGZ AF
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)
20082008
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ AF
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)
2009
2009
FRVŠ
V. Kocurek
ÚAK AF
Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)
2005
--
FRVŠ
ÚKE AF
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)
20032003FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky2010
--
FRVŠT. ŠmerdaÚTAD AF
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)
2005
2007FRVŠV. Láznička
ÚKE AF
2006
2007
FRVŠ
L. Hanuš
AF
Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz
2014
2014
RP
T. Mašíček
ÚKE AF
Inovace předmětu sociologie venkova
2011
2011
FRVŠ
K. Novotná
ÚKE AF
Inovace předmětu Šlechtění rostlin2011
2011
FRVŠP. Smutná
ÚPŠRR AF
Inovace předmětů "Údržba a opravy strojů" a "Projektování servisních provozů"
2014
2014
RPP. DostálÚTAD AF
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky
2010
2010
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014
--
InternýT. KoutnýÚZPET AF
Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství (241/2006)20062006
FRVŠ
M. Šťastná
ÚKE AF
Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel2010--FRVŠÚTAD AF
Inovace radiobiologické laboratoře (FRVŠ 2415/2005/A/a)
2005
2005FRVŠ
ÚMBR AF
Inovace studijního předmětu Fyzika II20162016RP
ÚTAD AF
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
2013
2015
OP
J. Mareš
ÚZRHV AF
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)
2012
2015
OP
ÚVZP AF
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )
2013
2014
OP
ÚVZP AF
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor (QK1920214)2019
2021
NAZVP. Oppeltová
ÚKE AF
Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)2012
2016
NAZV
V. Smutný
ÚAK AF
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)
2016
2019
InýJ. Záhora
ÚAPMV AF
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)2000
2005
NAZV
ÚPŠRR AF
Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivity (SV2180661)
2018
2019
Smluvní výzkum
ÚCHHZ AF
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU
2012
--
OP
ÚAPMV AF
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚZPET AF
Inovace výuky předmětu Mechanika tekutin (557/2006)2006
2006
FRVŠ
T. VítězAF
Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)20132013
FRVŠ
ÚAK AF
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)
2012
2012
FRVŠ
ÚAK AF
Inovace výuky předmětu Termomechanika (1475/2006)20062006
FRVŠ
T. VítězAF
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic20192020
Iný
Z. HavlíčekÚMFGZ AF
2005
2005
InýM. Šťastná
ÚKE AF
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.
2010
--
Iný
ÚZPET AF
Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách
2010
--
NAZV
ÚPŠRR AF
Inovativní přístupy ke šlechtění a biotechnologii chovu lína obecného2006
2007
NAZVJ. MarešÚZRHV AF
Instrumente zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Berggebieten (58p13)
2010
2011
AKTION
P. Knot
ÚVZP AF
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)
19991999
FRVŠ
ÚAK AF
Integrace Průmyslu 4.0 v živočišné prvovýrobě
2020
2021
TAČR
P. Horký
ÚVZP AF
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)
2002
2002
RP
AIS REK
      2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS
2002
2002
RPM. FajmanÚTAD AF
      2003 Integrace Agronomické fakulty
2003
2003RPM. Fajman
ÚTAD AF
Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií2009
2012
GAČR
R. KizekÚCB AF
2000
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL 0021622412)
2005
2011
VZ
AF
Interakce a funkce regulátorů buněčného cyklu v diferenciaci buněk (GA204/01/0905)20022004GAČR
ÚMBR AF
Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)
1994
--
GAČR
ÚCB AF
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi (IAA600050616)
2006
--
Iný
J. ZáhoraAF
Interakce kvality odchovu jalovic, dlouhověkosti, zdraví a reprodukční výkonnosti dojnic (1B44035)
2005
--
NAZV
L. Máchal
AF
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)
2002
2002FRVŠ
ÚAK AF
20042008NAZVR. PokornýAF
Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)
20032005
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
Isoflavony v řasách a sinicích (GA ČR 525/07/0338)
2007--
GAČR
V. Kubáň
AF
Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů20132013
IGA
ÚKE AF
K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete (523/09/0844)
2009
2011
GAČR
ÚMFGZ AF
Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými či neúplnými pozorováním (205/05/2265)
2005--GAČRM. TrnkaÚAK AF
Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokolu (GA526/00/0485)
2000
2002
GAČR
I. MarkováÚAK AF
Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)2005--FRVŠÚCB AF
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha
2017
2017
IGAÚKE AF
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)
2009
2011
GAČRÚAK AF
Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse
2014
2014
IGAV. Hubačíková
ÚKE AF
Klastr CREA Hydro&Energy2008
--
InýJ. KynickýÚGP LDF
Klonování a identifikace části polymorfní sekvence dehydrinového genu Dhn4 u odrůd ječmene s různou tolerancí vůči mrazu. (IG250121)
2005
--
IGA
ÚPŠRR AF
Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice2015
--
NAZV
ÚMFGZ AF
Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)
2015
2015
Iný
ÚKE AF
Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech2011
2014
NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)2009
2012
OPK. ŠustováÚTP AF
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)1996
1999
Iný
J. MarečekÚZPET AF
Koncentrace kortikosteronu a PRL v krvi nosnic z různých technologií chovu (1228/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
Iný
ÚTOK LDF
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)
2001
2004
NAZVÚAK AF
Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )
2008
2009
OP
ÚKE AF
Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných esenciálních aminokyselin. (1B44037)
2004
2008
NAZVE. Mrkvicová
ÚVZP AF
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům
2009
--NAZVP. Hanáček
ÚBFR AF
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství
2010
--
NAZV
T. VymyslickýÚVZP AF
Konzervace syrovátky pomocí účinných látek z rostlin za účelem jejího dalšího využití
2013
2013IGAK. ŠustováÚTP AF
Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚAK AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)
2008
2009
InýT. Středa
ÚPŠRR AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009
AKTION
T. Středa
ÚPŠRR AF
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti2018
2019
IGA
ÚZRHV AF
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti2018
2019
IGAV. HulaÚZRHV AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova2014
2015
TAČRÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova
20142015
TAČR
ÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)20142015
TAČR
M. ŠťastnáÚKE AF
Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu
2012
--
IGA
ÚVZP AF
Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními (QH82099)
2008
2012
NAZV
ÚKE AF
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)
2018
2018
TAČR
O. Šťastník
ÚVZP AF
Křižovatky (148/2004)
2004
--
FRVŠ
M. Černý
ÚTAD AF
20082011NAZV
ÚVZP AF
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích20152018NAZVP. MaradaÚZPET AF
Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.2015
--
IGA
ÚTP AF
Laboratorní cvičení z fyziky (FRVŠ 2007/554)
2007
--
FRVŠ
AF
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)
2013
2013
Smluvní výzkum
T. Vítěz
ÚZPET AF
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)
2001
2001FRVŠJ. Pospíšil
ÚZPET AF
Laboratoř technologie odpadů
2007
2007FRVŠAF
Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn. (FT-TA3/157 )2006
--
MPO
ÚZPET AF
Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova
2011
--
IGA
A. VaisharÚKE AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)
2013
2013
Smluvní výzkum
P. Ryant
ÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkumÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"2014
2014
Smluvní výzkum
P. Ryant
ÚAPMV AF
Mapování genu melanokortinového receptoru MC3R u prasete (14/2004)
20042005IGAK. CiváňováÚMFGZ AF
Markerování dormance a stresu u rostlin pomocí kyseliny abscisové (FRVŠ1218/2001)
2001
2001Akt eTS VZ
ÚBFR AF
Masařky (Sarcophagidae) jako indikátory stavu prostředí a kumulátory těžkých kovů (GA206/00/0302)
2000
2002
GAČRM. Bartošová
AF
Matematické modelování a predikce dehydratace zemědělských produktů a odpadů (GA510/95/1214)
1995
--
GAČRJ. ŠtenclÚZPET AF
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)
1981
1985
Iný
ÚZPET AF
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)
1981
1985
Iný
J. Mareček
ÚZPET AF
Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)1993--GAČRÚCB AF
Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných půdně-klimatických podmínkách (521/09/P479)
20092011
GAČR
ÚAK AF
Měření charakteristiky diferenciálu20142014Smluvní výzkumJ. Čupera
ÚTAD AF
Měření parametrů spalovacího motoru traktoru Valtra T151e2008
2008
ÚTAD AF
Měření vlivu výkuno motoru na tahové vlastnosti traktoru Claas 850
2009
2009
ÚTAD AF
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích
2010
2010
IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
Metabolický profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu (IGA MZLU 25/2006)20062006
IGA
P. JelínekÚMFGZ AF
Metabolický profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 14/2007)
2007
2007
IGA
ÚMFGZ AF
Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)2005
2005
InýÚCB AF
Metastabilní soustava železo - karbid železa (FRVŠ 1177/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚTAD AF
Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)
2003
--
FRVŠ
ÚAK AF
Meteorologické sucho jako limit výnosů vybraných polních plodin (15/2006)
2006
2006
IGA
P. HlavinkaAF
Metodické postupy při využití bioindikačních bezobratlých organizmů: případová studie na evropsky významné lokalitě Suchý žleb v CHKO Moravský kras20092009
IGA
ÚZRHV AF
Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (QF4192)
2004
2006
NAZVR. Cerkal
ÚPŠRR AF
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů2012--InýÚMFGZ AF
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)
2017
2019
NAZV
ÚKE AF
Metody stanovení estrogenů a progestogenů ve složkách životního prostředí (GACR525/06/P104)
2006
--
GAČR
V. Kubáň
AF
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů
2010
2010
FRVŠ
ÚZPET AF
Microbial transformation of soil carbon and nitrogen in southern Spain along a pluviometric gradient2008--
Iný
ÚAPMV AF
Migrační bariéry v zemědělské krajině2005
2007
InternýV. LázničkaÚKE AF
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)
2004
2004
IGAT. Dryšlová
ÚAK AF
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin
2009
2010
IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)
2015
2015
IGA
CEITEC AF
Minerální profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 4/2007)
2007
2007
IGA
P. Jelínek
ÚMFGZ AF
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Miniaturizované inteligentni systémy a nanostrukturovené elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (GA102/08/1546)2008
2008
GAČR
AF
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru. (QH71015)
2007
2011
NAZV
ÚZRHV AF
2009
2009
NAZV
ÚPŠRR AF
Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene (IGA 32/2005)
2005
2005
IGA
K. Vejražka
ÚPŠRR AF
Modelování erozních a odtokových procesů2016
2016
InternýJ. Kozlovsky Dufková
ÚKE AF
Modelování přírůstu biomasy topolové plantáže pro energetické využití
2009
2009
IGA
ÚAK AF
2020
2021
IGA
ÚTAD AF
Modelování vodní bilance v zemědělsky využívané krajině (366/2006)
2006
2006
FRVŠ
M. Šťastná
ÚKE AF
Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)
1993
--
FRVŠ
ÚCB AF
Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)
2013
2013
IGA
ÚCB AF
20112011
FRVŠ
V. Kumbár
ÚTAD AF
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)
2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV AF
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)
2004
2005
FRVŠ
ÚZRHV AF
Modernizace praktických cvičení z botaniky- zavedení metod fluorescenční mikroskopie do výuky na VFU ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)
2011
2011
FRVŠR. Kizek
ÚCB AF
Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů2019
2023
Specifický
P. Horký
ÚVZP AF
Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)
2011
2012
FRVŠ
T. PetlachováÚCHHZ AF
Modernizace výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie
2008
--
FRVŠ
AF
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura
2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV AF
Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP11/2010)
2010
2010
IGA
ÚAK AF
Modifikace uhlíkových pastových elektrod pro nanotechnologie (PGS06_2012)
2012
--Iný
ÚCB AF
Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami
2011
--
IGA
R. Kizek
ÚCB AF
Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami (13/2011)2011
--
IGA
ÚCB AF
Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách
2015
2017
GAČR
P. Mazura
ÚMBR AF
Molecular diagnosis of Bean yellow mosaic virus (BYMV) in gladiolus (2008-DP6/AF)
2008
2008IGAR. PokornýÚPŠRR AF
Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)
2011
2011
IGAT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Molekulárně genetické studium ukládání variability tuku u prasat (523/04/0106)20042006
GAČR
ÚMFGZ AF
Molekulárně-biologická detekce probiotických bakterií (1750/2007 FRVS)
2007
--
FRVŠAF
Molekulárně-biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin
2011
2011
IGA
R. KizekÚCB AF
Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zabarvením obilky pšenice2013
2014
Iný
ÚBFR AF
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)
1995
1997GAČRT. Urban
ÚMFGZ AF
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)
2002
--
Akt eTS VZ
J. Balla
ÚBFR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2009
IGA
ÚPŠRR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2010
IGAÚPŠRR AF
Molekulární embryologie - jeden z klíčů ke zdravému potomstvu (VS96115)
1996
2000
RP
P. Dvořák
ÚMBR AF
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR
2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
1999
--
GAČR
O. Chloupek
ÚPŠRR AF
2012
--InýÚCB AF
Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene
2008
2008
IGAK. Ullmannová
ÚPŠRR AF
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)2011
--
RP
M. TrnkaÚAK AF
Monitoring jakosti kompozitních materiálů v zemědělském prostředí
20152015
IGA
ÚTAD AF
Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (12/2007)2007
--
IGA
AF
Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice (IP 22/2012)
2012
2012
IGA
V. Kumbár
ÚTAD AF
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019
--
NAZV
ÚKE AF
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)
20062006IGAÚZPET AF
Monitorování včelstev metodou akustické emise
2012
2012
IGA
M. ČernýMENDELU
      Monitorování včelstev metodou akustické emise (IP 1/2012)
2012
2012
IGA
J. Tlačbaba
ÚTAD AF
Monitorování výkonových parametrů traktorového motoru (TP1/2011)
2011
2011
IGAÚTAD AF
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření
2010
--
IGAZ. LaštůvkaÚZRHV AF
Motýli (Lepidoptera) jako indikátory středoevropských biocenóz (GA206/00/0307)
2000
2002
GAČR
AF
Možnost snížení vysoké hmotnosti vajec ke konci snášky regulací obsahu methioninu v krmné směsi
2007
2007
IGA
AF
Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)20112012
IGA
ÚCHHZ AF
2004
2008
NAZV
V. Smutný
ÚAK AF
2004
2007NAZVF. TomanÚKE AF
2016
2016
Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu
2019
2021
NAZV
ÚPŠRR AF
Možnosti využití hexaploidního tritordea (kříženec mezi pšenicí a ječmenem) pro vzdálenou hybridizaci s pšenicí a tritikalem. (EP9078)
1999
2001
NAZVT. VyhnánekÚBFR AF
Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu20142014Smluvní výzkum
ÚKE AF
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)
2015
2015Smluvní výzkumÚZPET AF
Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin
2013
2013
IGAK. Šustová
ÚTP AF
Možnosti využití tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) k přirozené regulaci výskytu vodních květů sinic. (206-02-D031)
2002
2005
GAČR
ÚZRHV AF
Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
2008
2008
FRVŠ
ÚKE AF
Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti (QJ1220007)
2012
2016
NAZV
J. Záhora
ÚAPMV AF
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2010
--
IGA
ÚZRHV AF
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu
2011
--InternýÚZRHV AF
MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla (TA04021239)
2015
--
TAČR
J. JohnÚZPET AF
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu
2012--FRVŠÚZPET AF
Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)
2012
--
FRVŠ
J. Kotovicová
ÚKE AF
Multimediální podpora předmětu Pěstování a zpracování koření
20112011FRVŠ
ÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)
20112012
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii
2010--FRVŠ
ÚPŠRR AF
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám (1593/F6/d)
2006--
FRVŠ
AF
Multimediální prezentace výuky ichtyologie (2532/2006 F4/d)
2006
--
FRVŠP. SpurnýAF
Multimediální programy Popis půdního profilu a Odběr půdních vzorků. (145/2004)
20042004FRVŠ
ÚAPMV AF
Multimediální programy ve výuce půdoznalství a geologie. (150/2002)20022002FRVŠJ. JandákÚAPMV AF
2009--FRVŠÚAPMV AF
Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlin (A227/2006)
2006
2006
FRVŠÚPŠRR AF
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
20112011
FRVŠ
ÚDAS FRRMS
Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)
20102010FRVŠÚKE AF
Multimediální učební text obecné botaniky (6FR2300)
2006
--
FRVŠ
P. Štěpánková
AF
Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)
2008
2008
FRVŠÚKE AF
2006
2006
FRVŠ
ÚKE AF
Multimediální učební text předmětu systematická botanika (4FR144)2004--FRVŠP. Štěpánková
AF
Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)20092009
FRVŠ
V. Ždímal
ÚKE AF
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)
2013
--
FRVŠ
P. Škarpa
ÚAPMV AF
Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)
20112011
FRVŠ
ÚVZP AF
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)2009
2009
FRVŠ
J. Skládanka
ÚVZP AF
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Trávníkářství (FRVŠ 1556/2007)
20072007FRVŠJ. Skládanka
ÚVZP AF
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství2006
2006
FRVŠ
ÚZPET AF
Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny (2077/2005/F4/d)20052005
FRVŠ
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)
2008
2008FRVŠÚVZP AF
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)
2011--IGAÚCB AF
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)20092011
IGA
ÚCB AF
Nachhaltige Nachnutzungsoptionen für urbane Altstandorte (Brachflächen) in Brno und Graz
2012
2012
AKTION
A. VaisharÚKE AF
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu
2018
2019
TAČR
ÚVZP AF
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems (7H10021)20102013OP
ÚCB AF
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assistend Living (AAL) Systems (7H10021)
2010
--
InýR. Kizek
ÚCB AF
Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)20112016
GAČR
ÚCB AF
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZV
P. HorkýÚVZP AF
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019
NAZV
P. HorkýÚVZP AF
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019
IGA
V. Adam
ÚCB AF
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019IGA
ÚCB AF
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže
2019
2021
TAČR
ÚVZP AF
Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu (QK1920177)20192021NAZVÚZPET AF
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
20162016
IGA
ÚZPET AF
Navržení metody pro hodnocení rostlinných hyperakumulátorů těžkých kovů (2/2011)
20112011IGAR. Kizek
ÚCB AF
Něco o čiroku
2011
--
IGAÚVZP AF
Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování2014
2014
IGA
Š. Nedomová
ÚTP AF
Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát20092009IGAÚVZP AF
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)
2012
2014
OP
ÚAK AF
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu
2015
2015
IGA
ÚZPET AF
Neželezné kovy a jejich slitiny (FRVŠ 2006/23)
2007
--
FRVŠ
J. FilípekAF
Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)
2005
2005
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosnzorů v medicině (KAN208130801 )20082012
Iný
ÚCB AF
Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (QJ1510098)
2015
2018NAZV
ÚPŠRR AF
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)
1996
2001
GAČRL. Havel
ÚBFR AF
Nové poznatky pro udržitelný management trávníků (ME09063)2009
2009
RP
ÚVZP AF
Nové poznatky v pěstování a využití ostropestřce mariánského (Silybum Marianum L.) v zemědělství
2016
2017
IGA
ÚVZP AF
2013
2017
NAZVR. Pokorný
ÚPŠRR AF
Nové přístupy ke studiu rostlinných lektinů2007
2007
Iný
AF
Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace (GAVA A100040602)
20062008
GAČR
R. Kizek
AF
Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. (QG50034)20052009
NAZV
B. Procházková
ÚAK AF
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek
2014
2017TAČR
ÚKE AF
Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody (TH01030300)
2015
2019
TAČR
V. HulaÚZRHV AF
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)2006
2006
FRVŠR. Kopp
ÚZRHV AF
Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)
20052011InýR. Kizek
ÚCB AF
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)
2006
2006
IGA
V. BaránekÚZRHV AF
Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi (MZe-ZRS ČR)2006
2009
Iný
M. ŠťastnáÚKE AF
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)2020
2020
IGA
ÚZRHV AF
Obsahová a materiální inovace předmětu Živočišní škůdci
20062007
FRVŠ
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)
20122012
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Odhad geneticky a prostřeďově podmíněných komponent variance pro účely zpřesnění odhadu plemenné hodnoty skotu (GA523/98/P230)19982001GAČRJ. KučeraAF
Odstranění vybraných rizikových látek a prvků z čistírenských kalů (TJ02000304)
2019
2021
TAČRT. Koutný
ÚZPET AF
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách
2016
2018
NAZVP. MaradaÚZPET AF
Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností (QF3140)2003--
NAZV
J. Mareček
ÚZPET AF
On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází (SPE-SFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické matrice (525/08/P540)
20082010
GAČR
ÚCB AF
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)
2005
--
FRVŠ
ÚAK AF
Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)
2007
--
GAČR
R. Kizek
ÚCB AF
Optimalizace délky zrání sýrů Eidamského typu vzhledem k jejich konzistenci (234/2102/IG270321)
20072008IGAT. Lužová
AF
Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. (MSM2532885901)
2009
--
VZ
K. Klem
ÚBFR AF
2007
2007
FRVŠ
T. Urban
ÚMFGZ AF
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)
2017
2021
NAZV
ÚKE AF
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)20112014NAZVÚAK AF
Optimalizace monitoringu štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) (IP 4/2014, SP2140131)
2014
2014IGAÚPŠRR AF
Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)
2001--NAZVÚCHHZ AF
Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP3/2011)
2011
2011
IGA
ÚAK AF
Optimalizace pěstitelských technologií řepky se zřetelem na rentabilitu, stabilitu soustav hospodaření a konkurenceschopnost na světových trzích
2001--
NAZV
L. Hřivna
AF
Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb (QI91C001)2009
2013
NAZVÚZRHV AF
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C
1996
1996
InýJ. Mareček
ÚZPET AF
Optimalizace produkce rychle rostoucích dřevin pomocí růstového modelu SECRETS
20102010
IGA
Z. Žalud
ÚAK AF
Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)
2013
2014
IGAJ. ZáhoraÚAPMV AF
Optimalizace systému komplexních opatření pro minimalizaci nepříznivých účinků povrchového odtoku v povodí a jeho aplikace v procesu pozemkových úprav (QC1292)2001
2003
NAZV
AF
Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)20042007
NAZV
J. Šubrt
ÚCHHZ AF
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)
1999
2004
Interný
ÚZPET AF
Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou
2016
2018
NAZV
ÚAK AF
Optimalizace výživy a hnojení slunečnice za účelem zvýšení výnosů a kvality produkce (QH81271)20082012
NAZV
AF
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2B06101)2006--
NPV II
B. ProcházkováÚAK AF
2006
2006
IGA
ÚKE AF
OPVK Akademie
2012
2015
OPK. Drápela
ÚHÚL LDF
Organické formy mikroprvků ve výkrmu kuřat
2007
2007
IGAM. LichovníkováAF
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)2008
2012
NAZVÚPŠRR AF
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů
20182018IGAÚZRHV AF
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)
2015
2015
IGAZ. SládekÚMFGZ AF
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu
2015
2015
IGAÚMFGZ AF
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)
2019
2021
NAZV
ÚZRHV AF
2013
2017NAZVÚI PEF
Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"
2014
2015
Smluvní výzkumL. Neudert
ÚAK AF
Ověření možností získání zdraví prospěšných potravin založených na bázi surovin z lupiny s velmi nízkým obsahem alkaloidů. (MZLU/AGT-1 )20062011NPV IIÚTP AF
Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům (QH81218)
2008
--
NAZV
AF
2014
2014
Smluvní výzkumL. HřivnaÚTP AF
Ověření stávajících klecových a alternativních technologií a vývoj obohacených klecových technologií se zřetelem na Směrnici Rady č. 1999/74/EC (QC1128)
2002
2004NAZVP. Jelínek
ÚMFGZ AF
Ověření technologie přípravy jikernaček kapra obecného pro časný výtěr. (224/9510/SV2130461)20132014Smluvní výzkumÚZRHV AF
Ověření účinnosti herbicidů na vybrané plevele v cukrovce a ozimé pšenici
2014
2014Smluvní výzkum
ÚAK AF
Ověření účinnosti inhibitoru replikace včelích virů
2014
2015
Smluvní výzkumA. PřidalÚZRHV AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a aplikace insekticidů na zavíječe kukuřičného v kukuřici
20142014Smluvní výzkumÚAK AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a fungicidů v cukrovce
2014
2014Smluvní výzkumV. Smutný
ÚAK AF
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)
2005
2005
IGA
K. Trunečka
ÚZPET AF
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)
2006
2006
IGA
K. Trunečka
ÚZPET AF
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)20132013
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého
2014
2014
Smluvní výzkum
P. Smutná
ÚPŠRR AF
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu2009
--
IGAÚBFR AF
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)
2005
2005
IGA
R. Kopp
ÚZRHV AF
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)
1995
1997
GAČR
ÚAK AF
PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin
2018
2019
TAČR
ÚTAD AF
Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.00222012--InternýL. Zeman
ÚVZP AF
Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu2012
2014
Iný
ÚCB AF
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)
2012
2014
OP
J. Skládanka
ÚVZP AF
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření
2011
2014
OP
M. Borkovcová
ÚZRHV AF
Partnerská síť v oblasti speciálních plodin (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)
2010
2012
OP
G. Růžičková
ÚPŠRR AF
Partnerství pro ekologické aspekty technických a hospodářských aktivit v povrchových vodách
2012
2012
OP
ÚZRHV AF
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO (VaV/620/11/03 )
20032005
ÚVZP AF
Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. (1G57042)
2005
2008
NAZVT. Dryšlová
ÚAK AF
Pedologická charakteristika vybraných pozemků20142014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)
2007--
FRVŠ
R. Cerkal
ÚPŠRR AF
Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)
2004
2004
IGA
ÚTP AF
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)2005
--
FRVŠ
V. KubáňÚCB AF
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)
2005
--
FRVŠÚCB AF
Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin
1997--
NAZV
ÚZPET AF
Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod2012
2012
SpecifickýL. KalhotkaÚAPMV AF
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)
2005
2005
FRVŠ
ÚVZP AF
Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)
2011
2014
OP
CEITEC AF
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)2004
2004
FRVŠJ. Dvořák
ÚMFGZ AF
Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)2006
2006
RPT. UrbanÚMFGZ AF
Podpora realizace společného mezinárodního studijního programu Socrates-EURAMA (TRP_EURAMA_06)20062006RPM. FajmanAF
Podpora sítě excelence výzkumných akademických pracovníků v oblasti dopravy
2012
--OP
ÚTAD AF
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)
2003
2003
FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)
2004
--
RP
ÚCB AF
Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genů (P502/10/1216)
20102012
GAČR
ÚMFGZ AF
Pokročilá technologie pro anaerobní zpracování a stabilizaci gastroodpadu (TA02020989)
2012
2012
TAČR
ÚZPET AF
2012
--
Iný
R. KizekÚCB AF
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství
2019
2021
TAČRP. Horký
ÚVZP AF
pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)
2012
2013Smluvní výzkumÚCHHZ AF
Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)
2013
2014
Smluvní výzkum
M. LichovníkováÚCHHZ AF
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)
2013
--
IGA
CEITEC AF
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)2013
--
IGA
CEITEC AF
Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu
2020
2022
TAČR
A. Přidal
ÚZRHV AF
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)
2014
2014
Smluvní výzkumM. Geršl
ÚZPET AF
Poradenské centrum na MZLU v Brně (2E06036)2006--
NPV II
AF
Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat
2018
2019IGAP. Horký
ÚVZP AF
2007
2007
IGA
ÚMFGZ AF
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. OppeltováÚKE AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (QF4190)
2004
--
NAZVZ. DokoupilováÚPŠRR AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (QF4190)
2004
2006
NAZV
L. HolkováÚPŠRR AF
Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic
2006
2006IGAÚCHHZ AF
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)
2016
2016
IGA
ÚVZP AF
Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)
2004
--
NAZV
ÚPŠRR AF
Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)
2010
2011
OPÚMFGZ AF
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)
19992003InternýJ. MarečekÚZPET AF
20032007
NAZV
ÚKE AF
Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu (227/9510/SV 2170061)
2017
2017Smluvní výzkumÚZPET AF
Possibilities of use of bioindicators in the vicinity of selected landfills (13-04788P)
2013
2013
GAČRÚKE AF
2012
2014
OPZ. Trojáková
CEITEC AF
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů
2013
2013IGA
ÚPŠRR AF
2012--InýÚCB AF
Praktický seminář "Genetika ryb" pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (2030/2007 G4)
20072007FRVŠ
AF
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
2015
2018
NAZV
P. MaradaÚZPET AF
Prevence průniku toxických esterů kyseliny ftalové do krmiv, produktů a potravin (QG60066)
2006
2008
NAZV
A. Jarošová
AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012NAZVL. HavelÚBFR AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezsitentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZVL. Havel
ÚBFR AF
Prezentace mimoprodukčního vlivu pastvy na biotyp NPR Mohelenská hadcová step. (2225/2006)20062006AKTIONP. Veselý
ÚVZP AF
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko
2004
2004
IGAÚMFGZ AF
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)2010--
GAČR
ÚAK AF
2006
2006
FRVŠM. Flekalová
ÚKE AF
PROBLEMATIKA STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ POMOCÍ METODY HPLC (TG0001)
2005
2005
Interný
ÚTP AF
Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře
2013
2013IGAK. Šustová
ÚTP AF
Production and quality of cover crops biomass in the context of the Nitrates Directive - the situation and methods in the Czech Republic and Austria
2010
2011
AKTIONÚPŠRR AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. Vítěz
ÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)
20142014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )
2014
2014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)
20142014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)
2005
2005
IGAV. BaránekÚZRHV AF
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)
2012
2013
Smluvní výzkumÚZRHV AF
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)
2013
2014
Smluvní výzkum
J. Mareš
ÚZRHV AF
Profesionalizace projektového řízení (RP)2010
2010
RPCP
Prognóza výnosů kukuřice na zrno (1FR1134)2001
2001
FRVŠ
ÚKE AF
Prognóza výnosů vybraných zemědělských plodin (QC1316)2001
2003
NAZV
AF
Progresivní metody úpravy vzorků, prekoncentrace, separace a detekce pro analýzy v biochemii a klinické a environmentální chemii. (SG2100041)
2010
2012
GAČR
ÚCB AF
2004--
Iný
L. Hanuš
ÚKE AF
Projektové webové stránky2009--
Interný
ÚIT CP
      Ústav 221
2009--
Interný
ÚAPMV AF
           Dusík v krajině2012
--
Interný
ÚAPMV AF
      Ústav 227
2012
--
Interný
ÚZPET AF
           Diskový prostor2012--
Interný
ÚZPET AF
      Ústav 228
2010
--
Interný
ÚTAD AF
2013
--
Interný
P. Novák
ÚTAD AF
      Ústav 235
2010
--
InternýM. Tyllich
ÚCHHZ AF
           Agrogen2013
--
Interný
P. Novák
ÚCHHZ AF
      Ústav 291
2009
--
Interný
I. VyskočilDAF AF
           DAF_archivy
2016
--
InternýS. ZerdalogluDAF AF
           DAF_image
2016--
Interný
S. Zerdaloglu
DAF AF
Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe (3CE361P4)
2011
2014
Iný
G. Růžičková
ÚPŠRR AF
Proporciální monitoring akustické emise v kryptopodmínkách2010
2010
IGA
ÚTAD AF
Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS (ME 843 KONTAKT)2006
2006
InýM. TrnkaÚAK AF
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)
20022004
GAČR
Z. Žalud
ÚAK AF
Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině
2015
2018
NAZVÚKE AF
Protierozní a protipovodňová opatření v malých zemědělských a lesních povodích (QC0235)
2000
2003
NAZVAF
Provádění dlouhodobých polních pokusů.
20142014
Smluvní výzkum
T. DryšlováÚAK AF
2014
2014Smluvní výzkumL. HřivnaÚTP AF
Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice
2015
--Smluvní výzkumJ. Kotovicová
ÚKE AF
Provision of Consulting Services for the Czech Knowledge and Experience Transfer for Advancing Milk Value Chain in the Republic of Serbia (UNDP-IRH-RFP-2017-02)2017
2017
Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)20122013
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)
2013
2014
Smluvní výzkum
R. Kopp
ÚZRHV AF
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)20122013
Smluvní výzkum
R. KoppÚZRHV AF
2004
2004
FRVŠ
ÚKE AF
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)2001
2004
NAZVÚAK AF
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)
2014
2015
TAČR
F. Toman
ÚKE AF
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)
2014
2015TAČRF. TomanÚKE AF
Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)
2002
2002
FRVŠT. Urban
ÚMFGZ AF
20142014
Smluvní výzkum
ÚKE AF
Příprava podkladů pro Krizový plán MŽP: dlouhodobé sucho v kontextu environmentální bezpečnosti a stanovení dalšího postupu řešení. (215/9510/SV2130391)20132013
Smluvní výzkum
H. StředováÚKE AF
Pšenice od genomu ke kvalitě (GD521/05/H013)
2005
2008GAČRÚPŠRR AF
Ptáci zemědělské krajiny
2015
2015
IGA
V. HulaÚZRHV AF
Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)
2006
2011
NPV IIF. Hrabě
ÚVZP AF
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)
2001
2004NAZVJ. Dvořák
ÚAK AF
Rázové zatěžování zemědělských produktů a potravin (TP 6/2015)
2015
2016
IGA
ÚTAD AF
Red de investigacion y control de la erosion en Málaga
2010
--
Iný
ÚAPMV AF
Regionální referenční centrum (Ochrana půdy - strategie/plánování)
20062010
Iný
V. VlčekÚAPMV AF
Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)
1999
2004
VZJ. Dvořák
ÚMFGZ AF
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)
2004
--
FRVŠÚZPET AF
2007
--
GAČRH. VlašínováAF
Regulace genové exprese: analýza exprese microRNA v kosterním svalu dvou plemen prasat s odlišnou kvalitou masa (13-04994S)
2013
2013
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů (LC06034)
2006
--
VC
AF
Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek
2015
2015
IGA
L. HřivnaÚTP AF
Regulační aspekty přímé somatické embryogeneze u hrachu (Pisum sativum L.) (GA522/02/1227)
2002
2004
GAČRS. ProcházkaAF
Retence mykotoxinů u kuřat a její snížení pomocí adsorbentů
2007
2007
GAČR
M. LichovníkováAF
Revitalizace a přírodě blízké úpravy toků -- nástroj zvýšení biodiverzity i efektivní správy toků20122012
TAČR
ÚZRHV AF
Riziko výskytu klostridií v silážích
2012
2012
IGA
ÚVZP AF
2002
2006
NAZV
ÚPŠRR AF
Role mononukleárních fagocytů během rezoluce akutního zánětu mléčné žlázy skotu. (GA524/03/1531)
2003
2005
GAČR
ÚMFGZ AF
Role NO v regulaci dormance semen (1P05ME757)2005
2007
InýÚBFR AF
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)
2006
2006
RP
ÚZPET AF
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)
2003
2003FRVŠÚMFGZ AF
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)
2003
2003
FRVŠZ. Vykoukalová
ÚMFGZ AF
Rozšíření PhD. práce o detekci SSR markerů rezistence ječmene (583/2005/G4)
2005
2005FRVŠI. JežíškováÚBFR AF
Rozšíření PhD. práce o studium dalších kandidátních genů u prasat (239/2005)
20052005FRVŠJ. Verner
AF
Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚZRHV AF
Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)
20122012
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Rozšíření praktické výuky v předmětu ¨ Zkušebnictví a management jakosti ¨
20172017RP
ÚTAD AF
Rozšíření výuky o seminář izolačních technologií pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (2385/2007)
2007
2007
FRVŠ
AF
Rozšíření výuky předmětu péče o životní prostředí – ekoefektivní přístupy (151)
2004
2004
FRVŠ
ÚKE AF
Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdy (3FR1153)20032003FRVŠÚKE AF
Rozvoj biochemických a bioanalytických metod analýz nukleových kyselin pro praktická cvičení studentů MENDELU (FRVŠ )2011
2011
FRVŠ
ÚCB AF
Rozvoj laboratorní analýzy jakosti potravin rostlinného i živočišného původu (202/2007 A)
2007
2007FRVŠJ. Kučerová
ÚTP AF
2009
2009
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení reologických vlastností v praktických cvičeních cereální technologie (812/2009)
2009
2009
FRVŠ
J. Kučerová
ÚTP AF
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)
1999
2001NAZV
ÚMFGZ AF
Rozvoj molekulárně-biologické laboratoře pro praktickou výuku studentů (1351/Aa/2010)
2010
2010FRVŠÚBFR AF
Rozvoj nově akreditovaných oborů v oblasti informačních zdrojů pro životní prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství (212)
2004
2004
RP
J. Kotovicová
ÚKE AF
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)
20042007NAZVÚZRHV AF
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky
2012
--
NAZV
ÚMFGZ AF
Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)
2007
2007
FRVŠÚKE AF
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat2004
2004
IGA
T. UrbanÚMFGZ AF
Řízení procesu dosoušení píce ve vysoké vrstvě (PG98311)1998
--
Iný
J. ŠtenclÚZPET AF
Sarcosin jako potenciální nádorový marker-analytická studie (1/2011)
2011
2011IGA
ÚCB AF
Sarkosin, a-metylacyl-CoA racemáza, prostatický specifický antigen a metalothionein jako nádorové markery u karcinomu prostaty , studie na nádorových buněčných liniích
2010
2011InýÚCB AF
Scintillometry measurements of energy and water fluxes across Czech/Austrian region
20142014AKTION
ÚAK AF
Screening na pekařskou jakost u pšenice pomocí DNA markerů. (1130/2001)
2001
2001
FRVŠ
T. VyhnánekÚBFR AF
Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)
1994--GAČR
ÚCB AF
Seminární studie vývoje a rozšíření vybraných škůdců polních plodin (2672/2007)
2007--
FRVŠ
E. SvobodováAF
Senzorická analýza kuřecího masa
2014
2014
A. JarošováÚTP AF
2012
--
Iný
ÚCB AF
Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)
2013
2013Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.
2016
--
IGAA. VaisharÚKE AF
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)
2016
2016
IGA
ÚKE AF
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)
2000
2004
VC
P. Hanáček
ÚBFR AF
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)
2010
2010IGAJ. FryčÚZPET AF
20052005InýA. JarošováÚTP AF
SmartSteering - systém řízení komunálních vozidel (2015TG02010074)
2017
--
TAČR
ÚTAD AF
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem
2019
2022TAČRP. HorkýÚVZP AF
Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství (2B06124)2006
2011
NPV II
ÚAK AF
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění (QK1910086)
2019
2023
NAZV
ÚKE AF
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
2019
2023
NAZV
ÚKE AF
2020
2021
RP EKM. Šťastná
ÚKE AF
Soil Strategy Network in the Danube Region20122014
MMR
ÚAPMV AF
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova
2010
2011
IGA
ÚKE AF
Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její vstup do potravních řetězců (GA ČR 525/03/1367)
2003
2005
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚBFR AF
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření
2016
2017SpecifickýÚBFR AF
Specifický výzkum19992006SpecifickýA. Přidal
ÚZRHV AF
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚKE AF
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012
--
Specifický
ÚKE AF
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýÚAK AF
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)
2015
2016
Specifický
ÚAK AF
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
D. AdamcováÚKE AF
      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
2008
2008
Specifický
D. AdamcováÚKE AF
      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"
2011
2011SpecifickýÚKE AF
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
J. WinklerÚAK AF
20202020
Specifický
J. Winkler
ÚBFR AF
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu
2019
2020SpecifickýP. Horký
ÚVZP AF
Spolupráce studentů 3. a 4. ročníků na mapování QTL pšenice DNA markery. (1218/2003)
2003
2003
FRVŠ
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)
2007
--IGAÚZRHV AF
Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů (QH91192)
2009
2011
NAZV
P. Smutná
ÚPŠRR AF
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)
2010
2010
NAZV
J. MarešÚZRHV AF
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem
2001
2006
NAZVÚAPMV AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)
2015
2015Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami v systému SEUROP (2B06107)
2006
2011
Iný
ÚCHHZ AF
19961999NAZVI. IngrAF
Standardizace technologické jakosti vepřového a kuřecího masa (IG č.31/2005)2005
2006
IGA
ÚTP AF
Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice (QJ1530181)
2015
2018
NAZV
T. Středa
ÚPŠRR AF
Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí (QI91A055)
2009
2013
NAZV
R. Filipčík
ÚCHHZ AF
Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)
2007
2011
NAZVÚCHHZ AF
Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu. (DP 7/2006)20062006
IGA
ÚAK AF
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)
20072011NAZV
ÚAPMV AF
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)
20092009FRVŠA. KnollMENDELU
Stanovení fenolických látek v rostlinnéím materiálu metodou kapilární elektroforézy (GA ČR 521/03/P174)20032005GAČR
ÚCB AF
2016
2016
Iný
K. Šustová
ÚTP AF
Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace
2016
2016
Iný
V. SýkoraÚTP AF
2012
2018
NAZV
K. Šustová
ÚTP AF
Stanovení potřeby vápníku u slepic v závislosti na věku při zohlednění kvality skořápky v jednotlivých technologických systémech
20072007
GAČR
M. Lichovníková
AF
Stanovení provozního zatížení motorů traktorů ve vazbě na mezinárodní projekt COST 356 "EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport" (TP 3)20102011IGAJ. Čupera
ÚTAD AF
Stanovení rizika výskytu větrné eroze v katastrálním území Žabčice (142)2002
2002
FRVŠ
J. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)
20142014
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
Stanovení specií rtuti v sedimentech (GAČR 525/06/P143)
2006
2008
GAČR
V. Kubáň
AF
Stanovení srážení mléka při různých teplotních režimech a následný vliv na kvalitu sýřeniny20162016
Iný
K. Šustová
ÚTP AF
Stanovení terpenů v jehličnatých a listnatých porostech (GP526/05/P087)
2005
--
GAČR
J. Fojtová
ÚCB AF
Stanovení těžkých kovů v životním prostředí za využití selektivního biosenzoru (5/2007)
2007
--
IGAR. KizekAF
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)
19951997
Iný
J. Mareček
ÚZPET AF
Struktura a dynamika bioinorganických komplexů (GAP205/10/0228)
2010
2013
GAČR
ÚCB AF
2006
2008GAČR
ÚVZP AF
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)
20022002
Iný
J. Mareček
ÚZPET AF
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)
2010
--
GAČR
ÚCB AF
Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál (NT14337)
2013
--
Iný
O. ZítkaÚCB AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013
NAZV
ÚPŠRR AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
20092013NAZVÚPŠRR AF
Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)
20052005
IGA
J. ZehnálekÚCB AF
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)
2004
2004
IGA
J. Zehnálek
ÚBFR AF
Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)
2004
2005
IGA
J. Zehnálek
ÚCB AF
Studium evoluce velikosti genomů rostlin
2009
--IGAR. Hobza
ÚBFR AF
2008
2008
IGAP. Hanáček
ÚBFR AF
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)
20162016
IGA
P. Hanáček
ÚBFR AF
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)
2016
2016
IGAL. ZemanÚVZP AF
Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)
2003
2005
GAČR
ÚBFR AF
Studium genetické variability kolekce pšenice s nestandarním zabarvením obilky (IP 1/2010)
2010
2010
IGA
ÚBFR AF
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)
2008
2012
NAZVF. Hrabě
ÚVZP AF
Studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat (523/07/0353)20072009GAČRA. Knoll
ÚMFGZ AF
Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)2012
--
Iný
ÚCB AF
Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)
2005
2005
IGA
ÚCB AF
Studium molekulárních adaptací rostlin na stresové podmínky (TP 1/2010)
2010
2010
IGA
ÚBFR AF
Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)
2004
2006
GAČR
ÚCB AF
Studium odolnosti jarního a ozimého sladovnického jemčne k fuzariózám klasu a tvorba genotypů se zlepšenou rezistencí pomocí molekulárních markerů. (GA521/03/0938)2003
2005
GAČR
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna. (GA521/03/0113)
2003
2005
GAČR
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem2012
2012
IGA
ÚPŠRR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem
2012
2012IGAE. Hrudová
ÚPŠRR AF
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)
2007
2011
GAČR
ÚCB AF
Studium variability genů pro pekařskou jakost pšenice pomocí DNA markerů. (141/2002)
20022002FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)
2007--InýR. Kizek
ÚCB AF
2012--
Iný
ÚCB AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (IGA TP 10/2013)
2013
2013
IGA
ÚAK AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)
2013
2013IGAÚAK AF
Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata (QF3070)
2003
2007
NAZV
ÚVZP AF
Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech
2008
2011
NPV II
ÚAPMV AF
2012
--
InýÚCB AF
2009
2011
GAČRN. S. Kiran
ÚMBR AF
Sucho jako rizikový faktor rakouské a české zemědělské produkce (2003/3)
20032004
Iný
AF
Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)2010
--
GAČRÚCB AF
Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu
2008
2010
GAČR
ÚCB AF
Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)
20102014
GAČR
ÚCB AF
Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)
2013
2013
Smluvní výzkumM. Brtnický
ÚAPMV AF
Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)
2001
2004
NAZV
J. MálekÚAK AF
Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku
2009--
FRVŠ
K. UllmannováÚPŠRR AF
Študium génov biosyntetickej dráhy flavonoidov pšenic (IP 03/2014)
2014
2014
IGA
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)
2013
2013
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic (QH82242)
2008
2012
NAZV
AF
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)
2004
2008
NAZV
J. ČervinkaÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--
NAZVK. Trunečka
ÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--
NAZV
K. Trunečka
ÚZPET AF
           Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek. (34/2006)
2006
--
NAZV
K. Trunečka
AF
Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)2005--NAZV
ÚAPMV AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )
2010
2010
Iný
ÚZPET AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)
2011
2011
TAČR
ÚZPET AF
Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků
2010
2010
IGA
ÚAPMV AF
Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivnich látek přirozeně se vyskytujících v potravinách (QJ1210302)
2012