Faculty of AgriSciences - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1254

State
NameFromUntilTypeSupervisor
Department
přijatý
A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic
2015
--
NAZV
A. KnollÚMFGZ FA
řešený
A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037)
2004
2008
NAZVE. Mrkvicová
ÚVZP FA
obhájený
A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)
20042006GAČR
ÚMFGZ FA
obhájený
A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)
20072009
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ FA
obhájený
A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938)
2003
2005
GAČR
T. VyhnánekDBPP FA
obhájený
A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113)
20032005GAČRDBPP FA
obhájený
A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002)
20022002
FRVŠ
DBPP FA
ukončený
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--
FRVŠ
J. Filípek
DATPT FA
zamítnutý
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu2011
2011
IGA
UPSRR FA
ukončený
Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)
1997
--
GAČR
J. Jandák
UAPMV FA
obhájený Acoustic Detector of Plant Stress ADOPS
2016
2017TAČRDATPT FA
obhájený2005
2007
Other
DLE FA
ukončený
Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126)20012003
Other
J. Zelenka
ÚVZP FA
řešený
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019--
NAZV
L. Holková
UPSRR FA
řešený
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EKM. TrnkaDGPP FA
řešený2009
2012
OP
T. UrbanÚMFGZ FA
zamítnutý Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)2012
2012
TAČR
DAFEE FA
ukončený
Agglomeration of fertilizers.
2002
2004
MPO
P. Ryant
FA
řešený
Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)
2007
2012
OP
DAFEE FA
řešený
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOUAPMV FA
obhájený
Agrometeorologie - Pomoc při zavedení předmětu na MZLU v Brn+ (39p16)
2004
2004
Other
Z. ŽaludDGPP FA
řešený Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)2012
2016
NAZVL. PospíšilováUAPMV FA
řešený
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--
IGA
DAB FA
ukončený
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005
--
FRVŠV. KubáňDCB FA
obhájený Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
1996
2000
NAZVJ. Zelenka
ÚVZP FA
ukončený
Amplification of the education Environmental Protection - Ecoeffective Tools (151)
2004
2004
FRVŠ
DLE FA
přijatý
Analysis and detection of phytotoxicity of rainwater and leachate from the landfill municipal solid waste Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)
2017
2017
IGA
DLE FA
obhájený
2006
2007
OtherDLE FA
obhájený
Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approach (GA523/00/0669)
2000
2002
GAČR
A. KnollFA
obhájený
Analysis of degradation processes of modern materials used in agricultural technology (TP4/2014)
2014
2014
IGA
DATPT FA
obhájený
Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČR
ÚMFGZ FA
obhájený
Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)
2006
2008
GAČR
ÚMFGZ FA
přijatý
Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013)
2013
2013
IGA
DBPP FA
ukončený
Analysis of minor ampholytes from biological mixtures by carrier ampholyte free isoelectric focusing (CB)
2000
--GAČR
FA
řešený
Analysis of performance and behaviour of farm animals in relation to ambient temperature variability and possibilities of elimination of its impact
2017
2018IGAP. NevrklaDAB FA
obhájený
Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigs (GA523/97/1305)
19971999GAČRFA
obhájený
Analysis of selected indicators of well-being (welfare) of farm and captured wild animals (IGA TP 2/2013)
2013
2013
IGA
D. FaltaDAB FA
obhájený
20102011
IGA
ÚMFGZ FA
ukončený
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
20132013
Smluvní výzkum
A. KnollCEITEC FA
obhájený
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGA
K. SvobodováÚMFGZ FA
ukončený
2018
2018
Smluvní výzkumDAFEE FA
řešený Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)
2009
2011GAČRM. MasaříkDCB FA
ukončený Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)2013
2014
Smluvní výzkumDBPP FA
vyřazený Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
řešený Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)2011
2011
IGA
J. Fryč
DAFEE FA
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2009
--
GAČR
F. BauerDATPT FA
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2010
--
GAČRT. ŠmerdaDATPT FA
řešený
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGAM. TrnkaDGPP FA
řešený
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013
--
IGAM. TrnkaDGPP FA
obhájený
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
2001
2001
FRVŠ
DGPP FA
zamítnutý
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně2009
2009
OtherT. VítězDAFEE FA
ukončený Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
ukončený
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
2005
2005
FRVŠ
DATPT FA
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
ÚZRHV FA
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012IGAV. Hula
ÚZRHV FA
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2012
2012
IGAÚZRHV FA
řešený Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)
2015
--
IGA
J. Čupera
DATPT FA
obhájený Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)2016
2018
NAZVJ. MarešÚZRHV FA
obhájený
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
2009
2009
IGA
ÚVZP FA
ukončený Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)
2004
--FRVŠ
DGPP FA
obhájený
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
2013
2013IGA
DATPT FA
ukončený Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic2012
2014
Smluvní výzkum
P. HorkýÚVZP FA
řešený
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007
--
IGA
FA
obhájený
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
Other
DGPP FA
obhájený Application of DDGS into broiler feed mixtures2009
2009
IGAL. Zeman
ÚVZP FA
řešený
Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGA
L. Kalhotka
UAPMV FA
ukončený
Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242)
20002005NAZV
ÚVZP FA
obhájený Appreciation of climatic drought rising in agriculture and mitigation of its consequences with irrigation (QF3100)
2003
2007
NAZV
DLE FA
obhájený
Assesment of Old Kladruby Horse's constitution
2005
2006
FRVŠ
DAB FA
obhájený
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
20022005
Other
DGPP FA
ukončený
Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)2017
2017
Smluvní výzkum
DAFEE FA
obhájený
Assessment of behaviour and welfare of Czech Pied Cattle by the monitoring
2009
2009
IGA
G. ChládekDAB FA
zamítnutý
Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)
2013
2013GAČR
ÚMFGZ FA
ukončený
Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials
1997--NAZVJ. Štencl
DAFEE FA
řešený Behaviour of selected abricultural products at impact loading (IAA201990701)
2007
2010
Other
DATPT FA
ukončený
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )
2005
--
FRVŠJ. FilípekDATPT FA
obhájený
2010
2010
FRVŠ
H. Šefrová
UPSRR FA
zamítnutý
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci20022004GAČRI. MarkováDLE FA
zamítnutý
Biodiversity of farm animals in the Czech republic2008
2008
NAZV
ÚMFGZ FA
řešený
Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)
20122012
IGA
J. FryčDAFEE FA
řešený
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty
2015
2015
IGA
M. Klemš
DBPP FA
řešený
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--IGA
DAFEE FA
řešený Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012
--
OtherR. Kizek
DCB FA
řešený
Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change (MSM6215648905)
2007
2012
VZFA
obhájený
Biological effects of lupin extract on cereal seed (521/02/D153)
2002
2005
GAČR
UPSRR FA
řešený
Biological principles of agriculture and perspective methods of management in a multi-functional landscape (MSM 6215648901)
2005--
VZ
FA
řešený
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009
--
VZ
ÚVZP FA
řešený
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--IGADAFEE FA
ukončený
Biomass Energy Parameters
20032007GAČRFA
řešený BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
2009
2012
OP
DBPP FA
obhájený Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlDAFEE FA
přijatý Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)2012
--
Other
DCB FA
obhájený
BIOSPEAKER (Petr Dostál)
2018
2019
TAČR
DATPT FA
řešený Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
2008
2011
VZ
I. VrtkováÚMFGZ FA
řešený
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014
NAZV
DAB FA
obhájený
Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)
2006
2006
IGA
P. JelínekÚMFGZ FA
obhájený
Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)20072007IGAA. PavlíkÚMFGZ FA
obhájený
Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)
2007
2007
IGA
P. Jelínek
ÚMFGZ FA
obhájený
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)2012
2013
Other
M. Šťastná
DLE FA
řešený
Botanical monitoring of selected agri-environmental measures
2017
2017
IGA
DBPP FA
ukončený
bude (179/2004)
2004
--
FRVŠ
I. Jiskrová
FA
připravovaný
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
--
Other
R. Kizek
DCB FA
řešený
Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OP
DCB FA
řešený Building up a multidisciplinary scientific team focused on drought (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)
2012
2015
OP
DGPP FA
řešený
Calibration of Weather Generator for sites without or with incomplete meteorological observations (205/05/2265)
2005--GAČRM. Trnka
DGPP FA
podaný
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)
2015
--
GAČR
M. D. Vaverková
DLE FA
ukončený Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocol (GA526/00/0485)20002002
GAČR
DGPP FA
řešený
Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012)2012
--
OtherR. Kizek
DCB FA
obhájený
Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection. (1G57042)
2005
2008
NAZV
DGPP FA
ukončený Causes damage cogeneration units due to impurities in the biogas
2016
2016
Smluvní výzkum
DAFEE FA
řešený
CEITEC - Central European Institute of Technology
2011
--
OP
V. ReinöhlCEITEC FA
řešený
CEITEC 2020 (LQ1601)
2016
2020
Other
CEITEC FA
ukončený Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239)
2009
2011
GAČRDBPP FA
obhájený
2007
2007
OtherDAFEE FA
obhájený
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
2009
2009
Other
T. Vítěz
DAFEE FA
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008OtherB. Groda
DAFEE FA
obhájený Center for Cell Therapy and Tissue Repair (LN00A065)2000
2004
VC
P. DvořákDMBR FA
řešený
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--
RP EK
M. Trnka
DGPP FA
řešený Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products2014
2019
TAČR
R. Cerkal
UPSRR FA
řešený Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035)2006
2010
DCB FA
řešený
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010
--
VCDCB FA
obhájený
2014
2014
IGAM. Šťastná
DLE FA
podaný
Claster CREA Hydro&Energy
2008
--
Other
DGP FFWT
obhájený
1999
2002GAČRDLE FA
ukončený
Climate change impacts on managed ecosystems (GA205/99/1561)
1999
2001
GAČR
J. RožnovskýFA
řešený Climate change impacts on the growth and development of the selected field crops (QG60051)20062009
NAZV
FA
obhájený Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000
Other
DGPP FA
řešený
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010
--
RP
M. TrnkaDGPP FA
řešený
Cloning and identification of polymorfic sequence of barley dehydrin gene Dhn4 in cultivars with different freezing tolerance (IG250121)
2005
--
IGAZ. DokoupilováUPSRR FA
přijatý Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014)
2014
2014
IGA
DBPP FA
obhájený
Comparison of physiological and molecular biological methods applicable for evaluation of wheat and barley sensitivity to drought stress and their recommendation for selection of tolerant genotypes (QH91192)
2009
2011
NAZV
P. SmutnáUPSRR FA
ukončený
Complex education of human resources in dairy (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)
2009
2012
OPK. ŠustováDFT FA
řešený Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency
2018
2020
GAČRZ. HegerDCB FA
řešený Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated products2011
2014
NAZVUPSRR FA
obhájený
CONEMDE
2010
2013OtherL. HavelDBPP FA
obhájený
Content and material innovation of subject Animal pests
2006
2007
FRVŠ
H. Šefrová
UPSRR FA
obhájený
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
2000
2004
Other
UPSRR FA
ukončený
Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)
1998
--
Other
J. Štencl
DAFEE FA
řešený Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)2014--
Other
T. Koutný
DAFEE FA
řešený
Controlled drainage (CD) as an effective approach for decreasing diffuse pollution sources from tile-drained agricultural watersheds (QK1910086)
2019
2023
NAZV
DLE FA
obhájený
Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003)
20032003FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
obhájený
Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)
20032003
FRVŠ
ÚMFGZ FA
ukončený
Course innovation "Vehicle equipment and accesories" (FR270311/1102/228)
2007
2008FRVŠJ. ČuperaFA
připravovaný
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)
20182018V4P. MáchalDAFEE FA
obhájený
2008
2012
NAZV
DLE FA
ukončený
Crossing (148/2004)
2004
--
FRVŠ
M. ČernýDATPT FA
obhájený
Cytokinins and auxins in regulation of plant development (GV206/96/K188)
1996
2001
GAČR
S. Procházka
FA
zamítnutý Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)
2007
2007
FRVŠ
T. VítězFA
zamítnutý
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)20062006
FRVŠ
FA
řešený
2005
--
Other
FA
ukončený
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
2004
2004
FRVŠ
I. MalýFA
obhájený
20062006
Other
DLE FA
obhájený Defectoscopic quality assessment of technical and organic materials (IGA TP6/2017)2017
2018
IGA
DATPT FA
řešený2012
--
NAZV
UAPMV FA
řešený Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)2013
2013
IGA
UAPMV FA
obhájený
Degradation of welded joints
2015
2015
IGA
DATPT FA
obhájený
Dependence of cholesterol, fatty acid, total lipid and protein content in chicken meat on grown intensity and nutrient ratio in the diet (GA525/97/0095)1997
1999
GAČR
FA
řešený
Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011)
2011
2011
IGA
DCB FA
obhájený
Designing of breeding programmes for dairy sheep with special impact on morphological characteristics of udders. (QH91271)
2009
2011
NAZV
J. Kuchtík
DAB FA
řešený
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)
2011
--
GAČRP. MazuraDMBR FA
obhájený Detailed mapping of QTLs in the pig by means of microsatellites and through comparative positional candidate gene approach (GA523/99/0842)
1999
2001
GAČR
FA
obhájený
Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)
2002
2005
GAČR
ÚMFGZ FA
řešený
Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU)
2008
2008IGA
ÚVZP FA
obhájený
Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs (GA523/99/P043)
1999
2001
GAČR
A. Knoll
FA
obhájený
Detection of genotype of two genes and its associations with parameters of quality of veal meat (FRVŠ MŠMT 2453/2005)
2005
2005
FRVŠ
D. Falta
DAB FA
ukončený
Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)
2006
2008
GAČR
Z. VykoukalováÚMFGZ FA
řešený
Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007)
2007
2007
IGA
T. VyhnánekDBPP FA
řešený
Detection of thiols coumpounds and nitric oxide in biological material (1740/G4)
2007
2007FRVŠR. Kizek
FA
obhájený Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)2004
2004
FRVŠJ. DvořákÚMFGZ FA
ukončený
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
20062006OtherJ. ZehnálekFA
zamítnutý
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
2011
2011
IGA
R. Pokorný
UPSRR FA
zamítnutý
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009IGAR. Pokorný
UPSRR FA
ukončený
Determination of L-ascorbic acid by HPLC method (TG0001)20052005
Internal
DFT FA
řešený Determination of mercury species in sediments (GAČR 525/06/P143)20062008GAČR
FA
ukončený
Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174)
2003
2005
GAČR
V. Kubáň
DCB FA
řešený
Determination of the actual values of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic (QJ1530181)
2015
2018
NAZVUPSRR FA
obhájený
DETERMINATION OF THE AGROCLIMATICAL NICHE OF THE EUROPEAN CORN BORER (16/2006)
20062006
Internal
FA
obhájený
Determination of threat of wind erosion occurrence in Žabčice location (142)
2002
2002
FRVŠ
DLE FA
ukončený
Determination of tractor's engine load in relation to the COST 356 project EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport (TP 3)
2010
2011
IGA
J. Čupera
DATPT FA
ukončený Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)20142014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
řešený
Detoxification of quaternary isoquinoline alkaloids in-vitro and in-vivo, biological activity of their metabolites (GA ČR 525/07/0871)20072011GAČR
FA
řešený Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring (TA04021389)
2014
2017
TAČR
DGPP FA
ukončený
2009
2011
RP EK
A. Vaishar
DLE FA
řešený Developing of the Low-Energy Technologies of Plant Production (QF 4080)2004
2007
NAZV
DATPT FA
obhájený
20032003
FRVŠ
DLE FA
řešený Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100)
2013
--
NAZV
ÚVZP FA
řešený
Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA)
2015
2016
Smluvní výzkum
DBPP FA
přijatý
Development and testing of the methods for assesment of drought climatology and prognosis of meteorological drought in CR and selected areas of the USA (ME 844)
2006
2009
OtherZ. ŽaludFA
řešený
Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE)
2014
2015
Smluvní výzkum
T. VyhnánekDBPP FA
řešený
Development of BRO-maximizing equipment for biogas conversion using a CO2 conversion catalyst and subsequent thermochemical treatment of waste material (FW01010461)
2020
2023
TAČR
DAFEE FA
obhájený
20052008NAZVV. Smutný
DGPP FA
zamítnutý Development of laboratory analysis of quality vegetable and animal foods (202/2007 A)20072007FRVŠ
DFT FA
obhájený Development of methods of drought predictions and flood situations on the ground of infiltration and retention characteristics of soil in the CR (1D/1/5/05)
2005
2007
OtherJ. Rožnovský
FA
přijatý Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010)2010
2010
FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
připravovaný
Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)
2014
2016
GAČRDCB FA
obhájený
Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)
2007
2011
NAZV
ÚZRHV FA
řešený
Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)
2003
--
NAZV
ÚZRHV FA
zamítnutý
Development of the laboratory for evaluation rheological properties in practice of the cereal technology (812/2009)
2009
2009
FRVŠ
DFT FA
ukončený
Development of the newly Environmental Programme (212)
2004
2004
RP
J. Kotovicová
DLE FA
řešený
2012
--
OtherDCB FA
řešený
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J19392014--IGAP. Sedlák
DATPT FA
řešený
Diagnostics and methods of protection against quarantine and other economically important pathogens of fruit and leafy vegetables (QH71229)
2007
2011
NAZV
UPSRR FA
obhájený
Diagnostics methods for plant healt care (2304/2009)
2009
2009
FRVŠ
UPSRR FA
řešený
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011
NAZV
F. TomanDLE FA
obhájený
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009
FRVŠ
ÚMFGZ FA
obhájený
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)2010
2010
FRVŠ
P. SlámaÚMFGZ FA
obhájený
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
2006
2007
FRVŠ
I. Šafránková
UPSRR FA
ukončený
Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚMFGZ FA
obhájený Diversity and functional analysis of soil microbial communities in terrestrial ecosystems polluted by persistent organic pollutants (POPs) (GA526/98/1147)1998
2000
GAČR
FA
řešený Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape
2013
2013
IGA
V. Hula
ÚZRHV FA
řešený Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016
IGA
ÚZRHV FA
zamítnutý
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
2011
2014NAZV
ÚMFGZ FA
připravovaný
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
2005
--Akt eTS VZDGPP FA
obhájený
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
1995
1997
Other
DGPP FA
řešený
Drought and water balance assessment and its effect on agricultural crops in semi arid regions of Austria and Czech Republic
2006
2007
Other
Z. Žalud
FA
obhájený
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004
Other
Z. Žalud
DGPP FA
ukončený Drought Risk Assessment in Austrian and Czech Agriculture (2003/3)2003
2004
Other
FA
obhájený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)2011
2012
IGAE. HrudováUPSRR FA
řešený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGA
E. Sapáková
UPSRR FA
řešený
Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management
2012--
TAČR
ÚZRHV FA
ukončený
Dynamical mechanical properties of wood (GA106/99/1703)
1999
--
GAČRJ. Buchar
FA
zamítnutý
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi
2008
2008
GAČRA. Knoll
FA
řešený
Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)
2007--AKTIONB. BrzobohatýDMBR FA
obhájený2009
2010
Other
A. Vaishar
DLE FA
obhájený
2007
2007FRVŠK. Svobodová
FA
řešený
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)2011
2015
OPDCB FA
přijatý Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012
--
Other
DCB FA
řešený
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
2009
2011
NAZVDGPP FA
řešený
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
2011
2014
NAZV
ÚZRHV FA
obhájený
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
2012
2012IGAÚVZP FA
obhájený Effect of aditives on the rheological behaviour on foodstuffs and raw materials for their production (TP 2/2017)
2017
2018IGA
DATPT FA
ukončený
Effect of age on the retention of iron in chickens with different growth intensity (IG 13/2004)
2004
2004
Internal
ÚVZP FA
obhájený
Effect of age, sex, growth intensity and diet composition on cholesterol and fatty acids content in turkey meat (GA525/00/0306)
20002002
GAČR
FA
řešený
Effect of exogenous application of selected morphoregulatores on the phenotype of Cannabis (IP 2/2016)
20162016SpecifickýDBPP FA
řešený
Effect of chlorophyll and carotenoids on seed germination (IGA_AF_ IP_2017/065)
2017
2017IGA
DBPP FA
řešený Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)
2015
2015IGAÚMFGZ FA
zamítnutý
Effect of organic acaricides on honey bee microflora
2014
2016GAČRÚZRHV FA
obhájený
Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)
20142014
IGA
ÚMFGZ FA
obhájený
Effect of sex, growth intensity, nutrient ratio in the diet and heat treatment on cholesterol, fatty acids, crude fat and crude protein contents in fish meat (GP525/01/P078)
2001
2003GAČRE. MrkvicováFA
řešený
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)
2008
2010GAČR
DGPP FA
ukončený Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)2013
2013
IGA
DFT FA
řešený
Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages
2015
2015
IGA
ÚMFGZ FA
obhájený
Effects of different straw management on weed infestation of fields. (GP521/01/D078)
2001
2004
GAČR
I. RypováDGPP FA
ukončený Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017
IGA
DAFEE FA
ukončený
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)
2017
2017
IGADAFEE FA
ukončený Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)2019
2019
IGA
ÚZRHV FA
ukončený
Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)
2016
2016
IGA
T. HammerschmiedtDAFEE FA
řešený
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures
2019
2020
Other
ÚMFGZ FA
ukončený Efficiency Verification of Seed-treated Insecticides and Insecticides Application on European Corn-borer in Maize
2014
2014Smluvní výzkum
DGPP FA
ukončený
Efficiency Verification of Seed-treatment Insecticides and Fungicides in Sugar Beet
2014
2014Smluvní výzkum
DGPP FA
řešený Efficient use of soil productivity by site specific crop management20162018
NAZV
DGPP FA
podaný
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2010--
NAZV
DAB FA
zamítnutý
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009NAZVDAB FA
řešený2012--OtherDCB FA
ukončený E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006
Other
ÚVZP FA
ukončený Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
2003
2005
GAČRV. Kubáň
DCB FA
řešený
Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system
2019
2021
GAČR
Z. Heger
DCB FA
obhájený
Engine oil degradation in agricultural technology (IP 14/2011)
2011
2011
IGA
DATPT FA
obhájený
Enhancement of PhD thesis by study of the other candidate genes in pigs (239/2005)
20052005FRVŠJ. VernerFA
obhájený
Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)
2003
2007
GAČR
ÚMFGZ FA
zamítnutý Equipment for new hydropedological laboratory (419)
2006
2006
FRVŠDLE FA
zamítnutý
Erosion control and eco-stabilisation effect of green infrastructure in the landscape
2015
2018NAZVDLE FA
připravovaný Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)
2013
2013AKTIONS. HejdukÚVZP FA
obhájený
Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)
2009
2011
OP
P. MaradaDAFEE FA
obhájený
Estimation of genetic and environmental component of variance for purpose of adjustment of breeding value estimation (GA523/98/P230)
1998
2001
GAČR
FA
ukončený
Evaluation of Efficiency and Selectivity of Fungicides in Grapevine
2014
2014
Smluvní výzkum
V. SmutnýDGPP FA
ukončený Evaluation of Impact of Various Fertilizers Applied on Straw of Winter Wheat in Different Soil Tillage Methods
2014
2014
Smluvní výzkum
DGPP FA
obhájený
Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas
2008
2011NPV IIP. ŠkarpaUAPMV FA
ukončený
Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions
2010
2010
Other
ÚVZP FA
obhájený
2019
2020
IGAUPSRR FA
obhájený
Evaluation of sports performance of the Czech warm-blood horse including breeding value estimation. (GA523/98/P009)
1998
1999GAČRI. JiskrováFA
zamítnutý
Evaluation of the effect of temperature and sample preparation on the measurement accuracy of content folders using FT-NIR spectroscopy
2013
2013
IGA
K. Šustová
DFT FA
přijatý Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation2020
2020
IGAFA
řešený
Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation
2020
2020
IGA
FA
obhájený
Evaluation of the operation of tractor's set consisted from agricultural tractor Claas Axion 850 and semi-mounted plough and cultivator
2014
2014
Smluvní výzkum
DATPT FA
podaný
Evaluation of the rheological properties of selected semi-solid foodstuffs
20142017GAČRV. Kumbár
DATPT FA
ukončený
Evaluation of Yield Potential Crops in Dry Conditions - Maize, Sorghum and Sunflower2014
2014
Smluvní výzkum
V. SmutnýDGPP FA
řešený
2011
2014OPDOFA FA
ukončený
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
2012
2012Smluvní výzkumUPSRR FA
řešený
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
2012
2014
GAČR
P. Souček
CEITEC FA
obhájený
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew
2016
2016
Other
H. Středová
DLE FA
řešený
Extension PhD. thesis about SSR markers detection of resisitance in barley (583/2005/G4)2005
2005
FRVŠ
I. Ježíšková
DBPP FA
podaný
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--
IGA
ÚMFGZ FA
řešený Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017
--
IGA
P. Řezáč
ÚMFGZ FA
řešený
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích
2016--
IGA
ÚMFGZ FA
ukončený
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
2004
2004
FRVŠ
DATPT FA
ukončený
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)
2005
--
GAČR
DCB FA
obhájený Fine association mapping of the porcine chromosome 2q region influencing meat quality and study of positional candidate genes (P502/10/1216)2010
2012
GAČR
ÚMFGZ FA
obhájený
Flesh-fly environmental bioindicators and heavy metal accumulators (Sarcophagidae) (GA206/00/0302)20002002
GAČR
FA
ukončený
Flow Analysis (PG97110)1997
1997
FRVŠ
V. KubáňDCB FA
zamítnutý Forensic genomics for animal identification2010
2012
Other
ÚMFGZ FA
řešený
Formation and maintenance of the pond dam with regard to their use (QJ 122 0029)
2012
2016
NAZVDAFEE FA
řešený
2014
2014
IGA
DFT FA
ukončený
Fulbright Specialist project #6890
20162016
Other
DFG FH
řešený
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)
2006
--
VC
R. KizekFA
ukončený
Fytohormonal and molecular analysis of induction and development of Norway spruce somatic embryos (ME 119)
1997
1999
Other
DMBR FA
řešený
FytoChem - interdisciplinary teaching integration focused on plant biochemistry and plant pathology (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)
20122015
OP
L. HavelDBPP FA
řešený
Gel techniques for characterization of environmental systems (P503/10/2002)
20102012
GAČR
DCB FA
obhájený
Genes engineering of plants - interactive form of education (1169/2003)
2003
2003
FRVŠ
T. Vyhnánek
DBPP FA
řešený
Genetic diversity and its conservation in selected horse populations in the Czech Republic (QH92277)
2009
2011
NAZVL. Putnová
ÚMFGZ FA
obhájený
Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)
2010
2011
IGA
T. Urban
ÚMFGZ FA
obhájený
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)
2009
2009IGAA. Knoll
ÚMFGZ FA
zamítnutý
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)
2011
2014
NAZV
ÚMFGZ FA
obhájený
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004
FRVŠ
Z. ŽaludDGPP FA
řešený Global proteome analysis of temperature perception in Arabidopsis and its cross-talk with cytokinin signaling on proteome and growth response levels
2012
2016GAČRDMBR FA
obhájený
Grassland quality and its use in ruminant nutrition (QH81040)20082011NAZVJ. SkládankaÚVZP FA
ukončený
Grazing as an instrument for maintenance of permanent grasslands in protected landscape areas (VaV/620/11/03 )
2003
2005S. Hejduk
ÚVZP FA
řešený
2018
--
IGA
ÚZRHV FA
obhájený
Heat pumps - heating of 21 century (920/2005)
2005
2005
FRVŠ
DAFEE FA
řešený
Highly selective nanostructured imprint for the determination of endocrine disruptors in the environment (GAP503/10/0975)
2010
--
GAČR
R. KizekDCB FA
obhájený
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
2009
2009
IGAL. HolkováUPSRR FA
obhájený
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
20132013
IGA
E. SolařováUPSRR FA
obhájený
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidů
2019
2019
IGAE. HrudováUPSRR FA
řešený
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů (AF-IGA2020-IP055)
2020
2020
IGA
UPSRR FA
obhájený
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGAM. Klimánek
DGPP FA
řešený
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)
2004
2007
NAZV
ÚVZP FA
vyřazený
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
20052005
IGA
ÚMFGZ FA
obhájený
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
20102010
IGA
M. Cupáková
DFT FA
obhájený Hormonal regulation of plant growth and development (VS96082)
1996
2000
RP
S. ProcházkaFA
podaný
Hydrostatic system for energy recovery during braking and starting of the utility vehicles
2010
2013
MPO
DATPT FA
obhájený
Chances of utilization hexaploid tritordeum (hybrid into wheat and barley) for interspecific hybridisation with wheat and triticale. (EP9078)
1999
2001
NAZVDBPP FA
obhájený
Characteristic of internal environment of beef cattle (QH71156)
2007
2009
NAZV
A. PavlíkÚMFGZ FA
ukončený
Characterization of carbon nanotube electrodes for electrochemical sensors (GP102/09/P640)
2009
2010
GAČR
R. Kizek
DCB FA
obhájený
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)
2006
2006
FRVŠV. ŽdímalDLE FA
ukončený
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)
2005--GAČR
DCB FA
obhájený
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
20092009FRVŠI. Šafránková
UPSRR FA
řešený
Chromatographic separation of mixture of grow plant regulators (DP 40/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
ÚVZP FA
podaný
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)
2013
--OtherI. Vyskot
DENR FRDIS
řešený
Identification and quantification of the influence of selected biotic and abiotic factors on the yield and quality of field crops and garden plants (TP4/2010)2010
--
IGA
UPSRR FA
řešený
Identification of candidate resistance genes to heavy metal in the genus Silene (DP3/2009)
20092009
IGA
E. NevrtalováDBPP FA
obhájený Identification of weak points in husbandry of organic farms from the point of view of sustainability. (DP 8/2006)
2006
2006
IGAS. Dušková
DGPP FA
obhájený
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod
20102010
IGA
I. Šafránková
UPSRR FA
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAUPSRR FA
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--IGAE. Hrudová
UPSRR FA
obhájený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)
2010
2010IGAE. HrudováUPSRR FA
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010--
IGA
E. Hrudová
UPSRR FA
řešený
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
2013--
NAZV
M. LichovníkováDAB FA
podaný Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012
--
OtherI. Vrtková
ÚMFGZ FA
obhájený
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)
2002
2002
Other
J. Mareček
DAFEE FA
ukončený Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001--GAČR
DCB FA
řešený
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)
2010
2010
IGADCB FA
obhájený
2015
2016
IGA
DATPT FA
obhájený
Impact of a change of climatic factors on the development of wind erosion processes, conceptual solution through the land adjustment measures
2012
2016
NAZV
DLE FA
řešený
Impact of climate change on potential incidence of selected pathogens and pests (522/05/0125)
20052007GAČRZ. Žalud
DGPP FA
řešený Impact of precipitation changes on plant and soil processes in different grassland ecosystems (SG260011/2501/221)
2006
2008GAČRJ. Záhora
FA
řešený
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--
Other
DGPP FA
řešený Impacts of climate change and variability on selected crops, pests, distribution and drought severity in the Czech Republic (OC 187)
2007
--
Other
M. Trnka
FA
řešený
Impedimetric chemical microsensors with nanomachined surface of electrodes (1QS201710508)
20052009
Other
ÚVZP FA
řešený
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech
2013
--
IGA
DATPT FA
řešený
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
2017
2019
Smluvní výzkumP. Horký
ÚVZP FA
obhájený
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002
NAZV
DAFEE FA
řešený
Implementation of network protocol based on SAE J1939 recommendation in agricultural tractor (TP2/2012)
2012
2012
IGA
DATPT FA
obhájený
2000
2003
OtherM. ŠťastnáDLE FA
řešený Improvement of breeding system of starokladrubský horse in the National Horse Farm Kladruby nad Labem (QJ1330189)2013--
AKTION
ÚVZP FA
obhájený
Improvement of Irrigation as Tool for Sustainable Water Use (KONTAKT CZ-A 03/2007)
2007
2008
Other
DLE FA
obhájený
Improving technological and nutritive grain quality in wheat and triticale using wide crosses (EP0960996132)
1996
2000
NAZV
DBPP FA
obhájený
Increasing and more efficient production of salmonids in the Czech Republic using their genetic identification (QJ1510077)
20152018NAZVJ. Mareš
ÚZRHV FA
řešený
Increasing of erosion control efficiency of field crops (QF3098)
2003
--
NAZVF. TomanDLE FA
řešený
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)
2009
2011
NAZVJ. Křen
DGPP FA
obhájený Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003OtherJ. Mareček
DAFEE FA
obhájený
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů
2004
2005
FRVŠÚVZP FA
řešený
2014
2015IGA
UAPMV FA
řešený Influence of lactation phase on chemical composition and properties of sheep milk from organic production and on rennet curd quality (IGA 13/2007)2007
--
IGA
FA
řešený
Influence of old age of pheromone lures on their efficiency (AF-IGA2020-IP027)
2020
2020
IGAUPSRR FA
obhájený
Influence of specific active ingredients in animal nutrition on quality production and environmental protection equipment manufacturing
2013
2013
IGA
P. Mareš
ÚVZP FA
obhájený
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)
2003
2003
RP
DAFEE FA
řešený Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009
--
GAČR
DCB FA
řešený Innovation of crop management practices in areas threatened by drought (IGA TP 9/2012)
2012
--
IGAJ. Winkler
DGPP FA
obhájený
Innovation of "Machine Maintenance and Repair" and "Service Business Projecting"
2014
2014
RPP. Dostál
DATPT FA
řešený
Innovation of malting barley management practices by development of diagnostic methods for evaluation of canopy structure, health and nutrient state (1G58038)20052009NAZVR. Cerkal
FA
řešený
Innovation of potato growing systems in buffer zones of water resources with reduced pesticide and fertilizer inputs resulting in water pollution reduction and preservation of potato growers’ competitiveness (QK1920214)
2019
2021
NAZV
DLE FA
obhájený
Innovation of radio-biological laboratory (FRVŠ 2415/2005/A/a)
2005
2005
FRVŠDMBR FA
ukončený
Innovation of seminars of Technology of cereals (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)
2004
2004
FRVŠ
DFT FA
řešený
Innovation of study courses of FA MENDELU towards to the international study (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )
20132014OP
ÚVZP FA
řešený
Innovation practical training in molecular botanical subjects of Department of Plant Biology (IN217002)
2017
2017
Internal
DBPP FA
řešený2018
2019
Smluvní výzkum
DAB FA
zamítnutý
Innovative approaches to selective breeding and biotechnology of tench culture.
2006
2007
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV FA
obhájený2005
2005
Other
DLE FA
podaný
Innovative methods of decreasing a negative impact of Fusarium spp. infection in cereals
2010
--
NAZV
UPSRR FA
zamítnutý
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
2010
2010NAZV
DAFEE FA
zamítnutý
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)
2011
2011NAZVT. Vítěz
DAFEE FA
ukončený Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)
2001
2002FRVŠI. Jančářová
DCB FA
obhájený
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)2006
2007
FRVŠH. FišerováDBPP FA
podaný
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)
2010
--
FRVŠV. HubačíkováDLE FA
obhájený Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))
2008
2008
FRVŠ
DMBR FA
ukončený
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)
20112012FRVŠDCB FA
ukončený Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)2005
2006
FRVŠI. JančářováDCB FA
ukončený
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)
20032004
FRVŠ
I. Jančářová
DCB FA
obhájený Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)20052005FRVŠJ. Zehnálek
DCB FA
ukončený
Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty
2017
2017
OPA. PřidalÚZRHV FA
obhájený
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)
20112012FRVŠM. Musilová
DBPP FA
podaný
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy
2011
--FRVŠ
UAPMV FA
obhájený
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)
2003
2007
NAZV
T. Lošák
UAPMV FA
obhájený
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004
NAZV
R. CerkalUPSRR FA
řešený
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )
20052009
NAZV
UAPMV FA
zamítnutý Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření
2019
2019OPÚZRHV FA
přijatý Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)
2012
2012
FRVŠ
DBPP FA
obhájený
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)
20052005
FRVŠ
J. MarečekDAFEE FA
obhájený
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)
2005
2005
FRVŠÚMFGZ FA
vyřazený
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)
2008
2008
FRVŠ
T. Urban
ÚMFGZ FA
obhájený Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)
2009
2009
FRVŠ
V. Kocurek
DGPP FA
obhájený
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)
2003
2003
FRVŠ
J. MarečekDAFEE FA
podaný Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky2010
--
FRVŠ
T. ŠmerdaDATPT FA
vyřazený
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)
2005
2007
FRVŠ
V. Láznička
DLE FA
podaný
2006
2007
FRVŠ
FA
řešený Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz
2014
2014
RP
DLE FA
řešený
Inovace předmětu sociologie venkova20112011
FRVŠ
DLE FA
obhájený Inovace předmětu Šlechtění rostlin20112011
FRVŠ
UPSRR FA
zamítnutý
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky
2010
2010
FRVŠ
UPSRR FA
přijatý Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)
2014
--
InternalT. KoutnýDAFEE FA
podaný Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel
2010
--FRVŠ
DATPT FA
podaný
Inovace studijního předmětu Fyzika II
2016
2016
RP
V. KumbárDATPT FA
obhájený Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
2013
2015
OP
J. Mareš
ÚZRHV FA
řešený Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)
2012
2015
OPJ. SkládankaÚVZP FA
řešený Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)2012
2016
NAZV
V. SmutnýDGPP FA
řešený
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)
2016
2019
OtherJ. Záhora
UAPMV FA
ukončený
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)
2000
2005
NAZVB. KocourkováUPSRR FA
řešený
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU
2012
--OPM. Brtnický
UAPMV FA
obhájený Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)
2002
2002
FRVŠ
DAFEE FA
zamítnutý Inovace výuky předmětu Mechanika tekutin (557/2006)
2006
2006
FRVŠ
FA
ukončený
Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)
2013
2013
FRVŠ
V. LukasDGPP FA
obhájený
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)
2012
2012
FRVŠ
P. MaradaDGPP FA
zamítnutý
Inovace výuky předmětu Termomechanika (1475/2006)
2006
2006FRVŠFA
řešený
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic
2019
2020
Other
Z. Havlíček
ÚMFGZ FA
přijatý
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.
2010
--OtherDAFEE FA
ukončený
Inovation and formulation of nutrient requirement for livestock and fish. (QD0211)
2000
2005
NAZV
ÚVZP FA
ukončený
Inovation in plant physiology seminar for interdisciplinar conception of lecture (FRVŠ 3357/05)
2005
2005
FRVŠ
M. Klemš
DBPP FA
obhájený
Inovation of practise Genetics F about detection of SSR markers in barley (523/2006)2006
2006
FRVŠDBPP FA
obhájený Inovation of Basic landscape engineering and Landscape engineering subjects (241/2006)20062006FRVŠDLE FA
přijatý
Inovation of practical lesson in Genetics F by detection of microsatellites in triticale (6/F4a/2010)
20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
přijatý
Inovation of practical lessons about methods using ribonucleic acids (2252/G4/2010)
2010
2010
FRVŠ
DBPP FA
přijatý
Inovation of practice from Plant genetics about detection of genetic modified maize (FRVŠ 1686/2008)
2008
2008
FRVŠ
FA
obhájený2018
2018
Smluvní výzkumD. FaltaDAB FA
řešený
Insect as a tool of forensic investigation -- morphological and DNA identification of forensically important species in the Czech Republic
2014
2014
IGAM. BorkovcováÚZRHV FA
obhájený
Instrumente zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Berggebieten (58p13)
20102011AKTIONÚVZP FA
obhájený
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)1999
1999
FRVŠ
DGPP FA
řešený
Integrace Průmyslu 4.0 v živočišné prvovýrobě2020
2021
TAČR
ÚVZP FA
obhájený Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. Šorm
AIS REC
obhájený
      2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS
2002
2002
RPM. FajmanDATPT FA
obhájený
      2003 Integrace Agronomické fakulty
2003
2003
RP
M. FajmanDATPT FA
řešený
Intelligent micro-and nano-structures for microsensors realized by using nanotechnology
2009
2012
GAČR
R. Kizek
DCB FA
ukončený
2000
--
NAZV
J. Žižlavský
DAB FA
řešený
Interaction of fern vegetation and soil on deforested areas affected by acid deposition (IAA600050616)2006
--
OtherJ. Záhora
FA
ukončený
Interactions and functions of cell cycle regulators in cell differentiation (GA204/01/0905)
2002
2004GAČRA. Hampl
DMBR FA
řešený
Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL 0021622412)
2005
2011
VZ
J. ZehnálekFA
ukončený
Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)1994--GAČRV. Kubáň
DCB FA
obhájený
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)
2002
2002
FRVŠ
Z. ŽaludDGPP FA
obhájený2004
2008
NAZV
FA
obhájený
Introduction of SNaPshot method for SNP polymorphism detection to Ph.D work (170/2004)2004
2004
FRVŠÚMFGZ FA
ukončený Introduction of the PCR detection of DNA sequence coding for enzyme decarboxylase (2102/IG 260271)2006--
IGA
R. BurdychováFA
ukončený
Introduction quality assessment of plant products to course "Sensory analysis" (1112/2001, F4)
2001
2001
FRVŠ
J. Kučerová
DFT FA
ukončený
Introduction test press and evaluation of pasta to education (2FR127/2002, F4)
2002
2002
FRVŠ
J. Kučerová
DFT FA
ukončený Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)2003
2005
GAČR
V. KubáňDCB FA
řešený
Isoflavony v řasách a sinicích (GA ČR 525/07/0338)2007
--
GAČR
FA
ukončený
Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)
2005
--FRVŠV. KubáňDCB FA
obhájený
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha
2017
2017
IGA
DLE FA
řešený
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)2009
2011
GAČRJ. KřenDGPP FA
řešený Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse
2014
2014
IGAV. HubačíkováDLE FA
řešený
Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)
2015
2015OtherV. Hubačíková
DLE FA
obhájený
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)
1996
1999
OtherJ. Mareček
DAFEE FA
obhájený
Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
Other
DLM FFWT
obhájený
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)
2001
2004
NAZVL. NeudertDGPP FA
ukončený Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )20082009OPDLE FA
řešený
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům
2009
--
NAZV
DBPP FA
řešený
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství
2010
--
NAZV
ÚVZP FA
obhájený
Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)
20032003FRVŠ
DGPP FA
obhájený
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)
2008
2009AKTION
UPSRR FA
obhájený
Krajinná paměť jako dědictví venkova
2014
2015
TAČR
DLE FA
připravovaný
Krajinná paměť jako dědictví venkova
2014
2015
TAČRM. Šťastná
DLE FA
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)2014
2015
TAČR
M. Šťastná
DLE FA
řešený
Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu
2012
--
IGAM. FröhdeováÚVZP FA
obhájený Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)20182018TAČRO. Šťastník
ÚVZP FA
připravovaný
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích
2015
2018
NAZV
P. Marada
DAFEE FA
připravovaný
Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.
2015
--
IGA
V. ŠvehlováDFT FA
řešený
Laboratorní cvičení z fyziky (FRVŠ 2007/554)
2007
--
FRVŠ
FA
ukončený
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)
2013
2013Smluvní výzkumT. Vítěz
DAFEE FA
obhájený
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)
2001
2001
FRVŠ
DAFEE FA
zamítnutý
Laboratoř technologie odpadů2007
2007
FRVŠFA
obhájený
20062006IGAM. Flekalová
DLE FA
přijatý
Landscape as a main determinant of biological diversity
2018
2019
IGA
V. HulaÚZRHV FA
obhájený
Lepidoptera as indicators of Central European biocenoses (GA206/00/0307)
2000
2002
GAČRZ. LaštůvkaFA
zamítnutý
Long-term biological monitoring of environmental quality around a solid waste landfill assessed with bioindicators.2014
2014
GAČRM. D. VaverkováDLE FA
ukončený Loučka River water ecosystem heavy metal contamination (1528/G4)
2005
2005FRVŠT. Vítek
ÚZRHV FA
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)
20132013Smluvní výzkumUAPMV FA
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkum
UAPMV FA
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkum
UAPMV FA
obhájený
Malt milling energy and qualitative parameters of barley malt (IGA 32/2005)
2005
2005
IGA
UPSRR FA
obhájený
Mantanaince and reproduction of gene sources of main conifer and broad leaf tree species (522/96/K186)
1996
2001
GAČR
L. HavelDBPP FA
ukončený Mapping of melanocortin receptor MC3R gene in pigs (14/2004)2004
2005
IGA
ÚMFGZ FA
ukončený
Markering of dormancy and plant stress via abscisic acid (FRVŠ1218/2001)20012001Akt eTS VZ
DBPP FA
ukončený
Mathematical modelling and prediction of dehydration of agricultural products and wastes (GA510/95/1214)
1995
--
GAČRJ. ŠtenclDAFEE FA
obhájený
Measurement of differential characteristics
2014
2014
Smluvní výzkum
J. Čupera
DATPT FA
řešený
Measurements and modeling of water balance for agricultural crops within selected soil-climatic conditions (521/09/P479)
2009
2011
GAČRDGPP FA
ukončený Measures for erosion- and flood control in small agricultural and forest catchments (QC0235)
2000
2003
NAZV
F. Toman
FA
řešený
Medical problems ZHN
20052011
Other
DCB FA
obhájený Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)1981
1985
Other
DAFEE FA
obhájený
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)19811985OtherJ. Mareček
DAFEE FA
ukončený
Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)
1993
--
GAČR
DCB FA
ukončený
Mercury speciation in aquatic ecosystems and their intake into food chains (GA ČR 525/03/1367)
2003
2005
GAČRV. Kubáň
DCB FA
ukončený
Měření parametrů spalovacího motoru traktoru Valtra T151e
2008
2008
DATPT FA
řešený
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích
2010
2010IGA
UAPMV FA
obhájený
Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)
2005
2005
OtherJ. ZehnálekDCB FA
ukončený
Metastabilní soustava železo - karbid železa (FRVŠ 1177/2003)
2003
2003
FRVŠ
DATPT FA
ukončený
Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)
2003
--
FRVŠ
D. Semerádová
DGPP FA
obhájený Meteorologické sucho jako limit výnosů vybraných polních plodin (15/2006)2006
2006
IGA
P. Hlavinka
FA
obhájený
Methodology of evaluation of damages caused by game to field crops (QF4192)
2004
2006
NAZVR. Cerkal
UPSRR FA
řešený
Methods for determination of estrogens in environmental compartments (GACR525/06/P104)
2006
--
GAČR
V. KubáňFA
řešený Methods for using invertebrates for bioindication: case study of SAC Suchý žleb in Moravský kras PLA
2009
2009
IGA
ÚZRHV FA
podaný
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů
2012
--
Other
I. Vrtková
ÚMFGZ FA
obhájený
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů20102010
FRVŠ
P. Trávníček
DAFEE FA
řešený
Microbial transformation of soil carbon and nitrogen in southern Spain along a pluviometric gradient
2008
--
Other
UAPMV FA
obhájený Microsatellite detection for variability study of MHC genes region in camels (IP21/2017)
2017
2017IGAA. Knoll
ÚMFGZ FA
ukončený
Migration barriers
2005
2007
Internal
DLE FA
obhájený
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)2004
2004
IGADGPP FA
obhájený
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin
2009
2010
IGAR. PokornýUPSRR FA
ukončený Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)
2015
2015
IGA
CEITEC FA
ukončený Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)
2014
2014
Smluvní výzkum
M. GeršlDAFEE FA
řešený Miniaturized intelligent systems and nanostructured elektrodes for chemical, biological, and pharmaceutical applications (NANIMEL) (GA102/08/1546)20082008
GAČR
FA
zamítnutý Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí
2009
2009NAZV
UPSRR FA
obhájený
Modelling biomass increment in poplar plantation for energy use
20092009IGAM. FischerDGPP FA
obhájený20062006FRVŠ
DLE FA
zamítnutý
Modelování erozních a odtokových procesů20162016
Internal
J. Kozlovsky Dufková
DLE FA
řešený
Modelování reologických vlastností tekutých a polotekutých potravinářských surovin a potravin vykazující nenewtonské chování (AF-IGA-2020-TP006)2020
2021
IGAV. Kumbár
DATPT FA
ukončený
Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)
1993
--
FRVŠ
DCB FA
ukončený
Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)
20132013
IGA
V. AdamDCB FA
obhájený
2011
2011
FRVŠ
V. Kumbár
DATPT FA
zamítnutý
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)2006
2006
FRVŠ
T. Tichý
ÚZRHV FA
obhájený
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)
2004
2005
FRVŠ
J. MarešÚZRHV FA
řešený Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů
2019
2023SpecifickýÚVZP FA
řešený
Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)
2011
2012
FRVŠ
T. PetlachováDAB FA
podaný Modernizace výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie
2008
--FRVŠ
FA
ukončený Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura
2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV FA
řešený
Modernization of practical exercises in botany-introduction of fluorescence microscopy techniques to teaching the Veterinary University ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)
2011
2011
FRVŠ
DCB FA
obhájený Modification of crop management practices in areas threatened by drought (TP11/2010)2010
2010
IGAJ. WinklerDGPP FA
řešený2012--Other
DCB FA
řešený
Modus operandi of cytokinin-sensing histidine kinases in plants
20152017GAČR
DMBR FA
přijatý
Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptation in plants (TP 7/2011)
2011
2011
IGA
T. Vyhnánek
DBPP FA
řešený
Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptations of plants
2011
2011
IGA
DCB FA
obhájený Molecular diagnosis of Bean yellow mosaic virus (BYMV) in gladiolus (2008-DP6/AF)
2008
2008IGAUPSRR FA
obhájený
Molecular embryology -one of the keys for healthy offsprings (VS96115)19962000
RP
DMBR FA
přijatý Molecular genetic characterisation of genes for purple coloured caryopsis in wheat20132014
Other
T. Vyhnánek
DBPP FA
ukončený
1999
--
GAČR
UPSRR FA
řešený
Molekulárně-biologická detekce probiotických bakterií (1750/2007 FRVS)
2007--
FRVŠ
FA
obhájený
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)
19951997GAČRÚMFGZ FA
řešený
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)
2002
--
Akt eTS VZ
J. BallaDBPP FA
obhájený
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2009IGAM. Kmoch
UPSRR FA
obhájený
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2010
IGA
UPSRR FA
podaný
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR
2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
přijatý
2012
--Other
DCB FA
obhájený
Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene
2008
2008IGAK. UllmannováUPSRR FA
řešený
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)
2011
--
RP
M. Trnka
DGPP FA
řešený
Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (12/2007)
2007
--
IGA
FA
ukončený
Monitoring of content phthalic acid esters in the feedstuffs and their components (234/2102/IG250241)
2005
2005
Other
A. JarošováDFT FA
obhájený
MONITORING OF HONEY BEE (APIS MELLIFERA) COLONY BEHAVIOR USING ACOUSTIC EMISSION METHOD
2012
2012
IGA
MENDELU
obhájený
      Monitoring of colonies acoustic emission method (IP 1/2012)20122012IGADATPT FA
ukončený
Monitoring of performance parameters of tractor engine (TP1/2011)
2011
2011IGA
DATPT FA
obhájený
Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice (IP 22/2012)
2012
2012
IGA
DATPT FA
obhájený
Monitoring quality of composite materials in the agricultural environment2015
2015
IGAP. Dostál
DATPT FA
připravovaný
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny
2019
--
NAZVV. HubačíkováDLE FA
obhájený
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)
20062006
IGA
B. GrodaDAFEE FA
řešený
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření
2010
--IGA
ÚZRHV FA
zamítnutý Možnost snížení vysoké hmotnosti vajec ke konci snášky regulací obsahu methioninu v krmné směsi
2007
2007
IGA
M. LichovníkováFA
řešený Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)
2011
2012
IGA
DAB FA
řešený
Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu
2014
2014
Smluvní výzkumJ. KotovicováDLE FA
ukončený
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)
2015
2015
Smluvní výzkum
DAFEE FA
řešený Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin20132013IGAK. Šustová
DFT FA
zamítnutý
Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
2008
2008
FRVŠ
DLE FA
řešený
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2010
--
IGA
V. HulaÚZRHV FA
přijatý
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu
2011--Internal
ÚZRHV FA
řešený
Multidisciplinary research to increase application potential of nanomaterials in agricultural practice (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314)
2018
2022OPV. AdamMIGPB FH
přijatý MULTIFERM - Development of technological line for treatment of biodegradable waste for fuel use using low-potential heat of fermentation (TA04021239)
2015
--
TAČRJ. John
DAFEE FA
obhájený
Multimedia didactic text for lessons of lawn management (FRVŠ 1556/2007)20072007
FRVŠ
J. SkládankaÚVZP FA
obhájený
Multimedia programs in teaching soil science and geology. (150/2002)
2002
2002FRVŠUAPMV FA
obhájený
Multimedia Programs Soil profile description and Soil sampling. (145/2004)
2004
2004
FRVŠ
J. Jandák
UAPMV FA
obhájený
Multimedial lecture room for diagnostics of plant harmful agents (A227/2006)
2006
2006
FRVŠ
UPSRR FA
řešený
Multimedial presentation of the Ichthyology instruction (2532/2006 F4/d)
2006
--FRVŠFA
obhájený
Multimedial support for the course Growing and Processing of Spice Plants
2011
2011
FRVŠG. RůžičkováUPSRR FA
obhájený
Multimedial textbook for agricultural entomology (2077/2005/F4/d)
2005
2005
FRVŠ
E. HrudováUPSRR FA
řešený
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu
2012
--
FRVŠ
DAFEE FA
připravovaný
Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)
2012
--FRVŠJ. KotovicováDLE FA
obhájený
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)
2011
2012
FRVŠ
UPSRR FA
podaný
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii
2010
--
FRVŠUPSRR FA
řešený
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám (1593/F6/d)
2006
--
FRVŠ
FA
podaný
2009
--FRVŠUAPMV FA
řešený
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
20112011FRVŠ
DASD FRDIS
obhájený Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)2010
2010
FRVŠ
DLE FA
řešený
Multimediální učební text obecné botaniky (6FR2300)2006--
FRVŠ
FA
obhájený Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)
2008
2008
FRVŠ
DLE FA
ukončený
Multimediální učební text předmětu systematická botanika (4FR144)2004--
FRVŠ
P. Štěpánková
FA
obhájený
Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)
2009
2009
FRVŠDLE FA
řešený
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)
2013
--
FRVŠ
UAPMV FA
obhájený Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)
2011
2011
FRVŠ
J. Skládanka
ÚVZP FA
obhájený
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)
2009
2009
FRVŠ
J. SkládankaÚVZP FA
ukončený Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství2006
2006
FRVŠ
DAFEE FA
obhájený Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)
2008
2008
FRVŠI. Vyskočil
ÚVZP FA
připravovaný Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)
2011
--
IGA
R. KizekDCB FA
řešený
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)
2009
2011
IGA
DCB FA
obhájený
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu
2018
2019
TAČR
ÚVZP FA
řešený Nano-electro-bio-tools for biochemical and molecular biological studies of eukaryotic cells (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)
2011
2016
GAČRR. KizekDCB FA
řešený
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems (7H10021)20102013
OP
R. Kizek
DCB FA
řešený
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assistend Living (AAL) Systems (7H10021)
2010
--
Other
DCB FA
obhájený Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019NAZVP. HorkýÚVZP FA
obhájený
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat2017
2019
NAZVÚVZP FA
přijatý
Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019
IGA
V. AdamDCB FA
řešený
Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019
IGA
I. Rankić
DCB FA
řešený
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže
20192021
TAČR
S. SkaličkováÚVZP FA
ukončený
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
2016
2016
IGA
M. GeršlDAFEE FA
řešený
Něco o čiroku
2011
--IGAÚVZP FA
řešený
Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování
2014
2014
IGA
DFT FA
obhájený
20092009
IGA
ÚVZP FA
ukončený
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu
2015
2015
IGA
M. Šotnar
DAFEE FA
řešený
Network research and control of erosion in Malaga2010
--
OtherI. Novosádová
UAPMV FA
obhájený
Neuvedeno (QC1128)
2002
2004
NAZV
P. JelínekÚMFGZ FA
řešený New breeding lines of winter wheat for a more efficient use of inputs and with higher stress resistance (QJ1510098)2015
2018
NAZV
UPSRR FA
řešený
New design and exploiting nanobiosensors and nanosensors to target medicine (NANOSEMED) (KAN208130801 )
2008
2012
Other
R. Kizek
DCB FA
ukončený
New knowledge for sustainable turfgrass management (ME09063)
2009
2009RP
ÚVZP FA
řešený
New methods for adjustment of altered crop water requirements in irrigation systems across Czechia as affected by soil and climate changes (QK1720285)
20172019NAZV
DLE FA
řešený
New remote sensing technologies in research, education and application to support regional development (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)
20122014
OP
DGPP FA
obhájený New technological processes in organic agriculture on arable land to acquire quality available for food and feed processing. (QG50034)20052009NAZVDGPP FA
řešený
New technologies landscaping slopes of highway and road corridors to enhance the long-term effectiveness of specific territorial nature protection (TH01030300)
2015
2019
TAČR
ÚZRHV FA
řešený
New Trends in Microelectronic Systems and Nanotechnologies (MIKROSYN)
2005
2011
Other
DCB FA
ukončený
Neželezné kovy a jejich slitiny (FRVŠ 2006/23)
2007
--
FRVŠ
FA
ukončený
Nitric Oxide and Regulation of Seed Dormancy (1P05ME757)
2005
2007
OtherDBPP FA
přijatý
No stress stuninng of poultry (FI-IM/153)
2005
--
Other
Z. HavlíčekFA
obhájený
No stress stunning of poltry (FI-IM/153)
2005
2005
MPO
DAB FA
ukončený
Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)2005
2005
FRVŠN. Březinová Belcredi
UPSRR FA
obhájený
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)
19962001GAČRL. HavelDBPP FA
řešený Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)
2013
2017
NAZV
UPSRR FA
zamítnutý
Nové přístupy ke studiu rostlinných lektinů
20072007OtherFA
ukončený
Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace (GAVA A100040602)
20062008GAČR
FA
řešený
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek
20142017TAČRF. TomanDLE FA
obhájený Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)2006
2006
FRVŠR. KoppÚZRHV FA
ukončený
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)
20062006
IGA
V. Baránek
ÚZRHV FA
zamítnutý
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)
2020
2020
IGA
A. Přidal
ÚZRHV FA
obhájený
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)
2012
2012
Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
řešený
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách
2016
2018
NAZVP. MaradaDAFEE FA
řešený
Oil substances liquidation after solid surfaces contamination by means of foams (FT-TA3/157 )
2006
--
MPO
DAFEE FA
ukončený On-line solid phase extraction - supercritical fluid extraction (SPE-SFE): method optimisation for the extraction of isoflavones for real matrix (525/08/P540)
2008
2010
GAČR
DCB FA
řešený
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)
2005
--FRVŠDGPP FA
řešený
Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)
2007--GAČRR. Kizek
DCB FA
obhájený
Optimalisation of the nutrition and fertilisation of the sunflower with the aim to increase the yield and quality of production. (QH81271)
2008
2012
NAZV
FA
obhájený
2007
2007
FRVŠÚMFGZ FA
řešený Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)
2011
2014
NAZV
V. SmutnýDGPP FA
ukončený
Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)
2001
--
NAZV
M. Čechová
DAB FA
obhájený
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C
1996
1996
OtherJ. MarečekDAFEE FA
obhájený
20132014IGA
UAPMV FA
ukončený
Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)20042007
NAZV
J. ŠubrtDAB FA
obhájený
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)
1999
2004
Internal
J. Mareček
DAFEE FA
obhájený
Optimalization of Edam cheeses ageing with regard to their consistence (234/2102/IG270321)
2007
2008IGAT. Lužová
FA
obhájený
OPTIMALIZATION OF THE SYSTEM OF COMPLEX MEASURES FOR MINIMIZING OF DAMAGING EFFECTS OF RUNOFF IN THE WATERSHED AND ITS APPLICATION IN LAND CONSOLIDATION (QC1292)
2001
2003
NAZV
F. Toman
FA
ukončený
Optimalization of winter rape growing technologies considering rentability, farming system stability and competition ability on worldś markets
2001
--
NAZV
FA
připravovaný
Optimisation of sustainability factors of crop production based on the development of genetic and breeding, diagnostic and decision-making methods (MSM2532885901)
2009
--
VZ
DBPP FA
řešený Optimization of crop management practices in areas threatened by drought (TP3/2011)20112011IGA
DGPP FA
řešený Optimization of methods for the assessment of vulnerability to wind erosion and proposals of protective measures in intensively exploited agricultural countryside (QK1710197)
2017
2021
NAZV
DLE FA
obhájený
Optimizing of Diaspidiotus perniciosus monitoring (IP 4/2014, SP2140131)
2014
2014IGAH. Šefrová
UPSRR FA
řešený
OPVK Akademie
2012
2015
OP
IFM FFWT
obhájený Organické formy mikroprvků ve výkrmu kuřat
2007
2007IGAM. Lichovníková
FA
obhájený
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)
2008
2012NAZVUPSRR FA
zamítnutý
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů20182018IGAÚZRHV FA
řešený
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)20152015
IGA
ÚMFGZ FA
řešený
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu
20152015
IGA
Z. SládekÚMFGZ FA
podaný
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)
2019
2021
NAZV
ÚZRHV FA
zamítnutý
2013
2017NAZVJ. Hřebíček
DI FBE
řešený
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)
2005
2005
IGA
DAFEE FA
řešený
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)
2006
2006IGADAFEE FA
ukončený
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)
2013
2013Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)
20142014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
ukončený Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého20142014Smluvní výzkumP. SmutnáUPSRR FA
řešený
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu
2009
--
IGAS. Procházka
DBPP FA
obhájený Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)
2005
2005
IGAÚZRHV FA
obhájený
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)
19951997GAČRZ. Žalud
DGPP FA
obhájený
PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin
2018
2019
TAČR
P. Dostál
DATPT FA
řešený
Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)
2010
2012
OtherV. Hula
ÚZRHV FA
ukončený
Partner network in area of special crops (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)
2010
2012
OPG. RůžičkováUPSRR FA
zamítnutý
Partnership for ecological aspects of technical and economic activities in surface waters
2012
2012
OP
P. ŘezníčkováÚZRHV FA
řešený
2012
--
Internal
L. Zeman
ÚVZP FA
řešený
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)
20122014
OP
J. Skládanka
ÚVZP FA
podaný Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření2011
2014
OP
ÚZRHV FA
obhájený
Patterns of beryllium distribution in the rock environment of the Kralicky Sneznik region (205/05/0245)
2005
2007
GAČR
M. Pöschl
DMBR FA
ukončený Pedologická charakteristika vybraných pozemků
2014
2014Smluvní výzkumJ. JandákUAPMV FA
řešený
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)
2007
--
FRVŠ
UPSRR FA
ukončený Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)2004
2004
IGA
DFT FA
řešený Phosphoproteome dynamics during cytokinin action on seedlings Arabidopsis thaliana
2010
2010
IGA
DMBR FA
obhájený
Phytopathology and entomology for Socrates programme students (12/2008)
2008
2008FRVŠ
FA
řešený
Phytoremediation potential of landfilling of municipal waste (TP 5/2017)2017
2018
IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený
Phytoremediation potential of transgenic plant with expresion of metallothionein (DP 3/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
ÚVZP FA
ukončený
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)
2005
--
FRVŠV. KubáňDCB FA
ukončený
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)2005
--
FRVŠ
V. KubáňDCB FA
řešený
Plant Developmental Biology and Genetics (204/09/H002)
2009
2012
GAČR
L. HavelDBPP FA
řešený
PlantFriend - nezávislá měřicí stanice energie rostlin (2019TP01010018)
2020
2021
TAČR
P. Dostál
DATPT FA
obhájený Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)
2005
2005
FRVŠ
J. Skládanka
ÚVZP FA
obhájený Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)
2004
2004
FRVŠJ. Dvořák
ÚMFGZ FA
obhájený Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)
2006
2006
RP
T. UrbanÚMFGZ FA
řešený
Podpora sítě excelence výzkumných akademických pracovníků v oblasti dopravy
2012
--OPF. BauerDATPT FA
obhájený Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)2003
2003
FRVŠ
R. Cerkal
UPSRR FA
ukončený
Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)
2004
--
RP
V. Kubáň
DCB FA
řešený Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat (PGS14_2012)2012
--
Other
DCB FA
řešený
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství
2019
2021
TAČR
P. Horký
ÚVZP FA
ukončený
pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)
2012
2013Smluvní výzkum
DAB FA
ukončený
Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)
2013
2014
Smluvní výzkum
M. LichovníkováDAB FA
řešený
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)
2013
--
IGA
CEITEC FA
řešený
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)
2013
--
IGACEITEC FA
zamítnutý Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu2020
2022
TAČRA. Přidal
ÚZRHV FA
ukončený
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)
20142014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
řešený Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat
2018
2019
IGA
ÚVZP FA
obhájený
Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra (IGA č. 21/2007)
2007
2007
IGAT. UrbanÚMFGZ FA
obhájený
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)
2013
2014
IGAP. OppeltováDLE FA
zamítnutý
Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic
2006
2006
IGA
M. LichovníkováDAB FA
obhájený
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)
2016
2016
IGAL. PavlataÚVZP FA
řešený Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)
2004
--NAZV
UPSRR FA
obhájený
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)19992003Internal
DAFEE FA
obhájený20042008
NAZV
DGPP FA
obhájený
Possibilities of shelterbelts functions optimalization in landscape planning (1R44027)2004
2007
NAZV
DLE FA
zamítnutý
Possibilities of use of bioindicators in the vicinity of selected landfills (13-04788P)
20132013
GAČR
DLE FA
obhájený
Possibility of using silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) for natural regulation of blue-green algae bloom. (206-02-D031)
2002
2005
GAČR
ÚZRHV FA
řešený20122014
OP
Z. Trojáková
CEITEC FA
obhájený
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů
2013
2013IGAP. SmutnáUPSRR FA
řešený
Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami (PGS15_2012)2012--OtherR. Kizek
DCB FA
obhájený Prediction of yield of selected crops (QC1316)
2001
2003
NAZVFA
řešený
Preparation and implementation of methodological procedures for dealing with the development of rural landscape by land consolidation measures in the context of implementation of common EU politics (TD2-0241)
2014
2015TAČR
DLE FA
řešený Preparation and implementation of methodological procedures for dealing with the development of rural landscape by land consolidation measures in the context of implementation of common EU politics (TD2-0241)2014
2015
TAČRDLE FA
obhájený Preparation of documents for Crisis Plan ME: long-term drought in the context of environmental safety and determination of further solving. (215/9510/SV2130391)
2013
2013Smluvní výzkum
DLE FA
obhájený
Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkum
DLE FA
řešený
Preservation of cheese whey with use of active plants ingredients for further use
2013
2013
IGA
DFT FA
řešený Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
2015
2018
NAZVP. Marada
DAFEE FA
řešený Prevention of new outplantings of Aesculus hippocastanum clone resistant to Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZV
DBPP FA
řešený
Prevention of penetration of toxic phthalic acid esters into feeds, products and foods (QG60066)
2006
2008
NAZV
A. Jarošová
FA
ukončený
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZV
DBPP FA
vyřazený
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko
2004
2004
IGA
T. UrbanÚMFGZ FA
řešený
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)
2010
--
GAČR
M. TrnkaDGPP FA
zamítnutý
Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře
2013
2013
IGA
DFT FA
obhájený
Production and quality of cover crops biomass in the context of the Nitrates Directive - the situation and methods in the Czech Republic and Austria
2010
2011
AKTION
UPSRR FA
řešený
Production optimization of short rotation coppice by using forest gowth model SECRETS
2010
2010IGAZ. Žalud
DGPP FA
obhájený
Production technologies of marketable perch (EP9392)
1999
2002
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV FA
ukončený
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)
2014
2014
Smluvní výzkumT. Vítěz
DAFEE FA
ukončený
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)
2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
ukončený
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)
2014
2014Smluvní výzkumDAFEE FA
ukončený
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)
2014
2014
Smluvní výzkumT. Vítěz
DAFEE FA
ukončený Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)2005
2005
IGA
ÚZRHV FA
obhájený
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)
20122013
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
obhájený
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)
2013
2014Smluvní výzkumÚZRHV FA
obhájený Prognosis of yield for grain corn (1FR1134)20012001FRVŠM. Šťastná
DLE FA
řešený Progressive methods for the preconcentration preseparation , separation and detection samples in biochemistry, clinical and evironmental chemistry. (SG2100041)20102012
GAČR
DCB FA
řešený
Project Management Professionalization (RP)
20102010
RP
CUD
řešený Project of Multimedial Presentation for Subject Environmental Protection (1476/F4d/2006)2006
2006
FRVŠ
DLE FA
řešený Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí2004
--
OtherL. HanušDLE FA
řešený
Projektové webové stránky
2009
--Internal
DIT CUD
řešený      Ústav 221
2009
--
InternalM. Tyllich
UAPMV FA
řešený
2012
--
Internal
UAPMV FA
řešený
      Ústav 227
2012
--
InternalP. NovákDAFEE FA
řešený
           Diskový prostor2012
--
InternalP. NovákDAFEE FA
řešený      Ústav 2282010
--
InternalM. Tyllich
DATPT FA
řešený           Koka 20132013--Internal
DATPT FA
řešený      Ústav 2352010
--
InternalM. TyllichDAB FA
řešený
           Agrogen
2013
--InternalP. NovákDAB FA
řešený
      Ústav 291
2009
--
Internal
I. VyskočilDOFA FA
řešený
           DAF_archivy2016
--
InternalDOFA FA
řešený
           DAF_image2016--
Internal
S. ZerdalogluDOFA FA
řešený
Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (3CE361P4)20112014OtherG. RůžičkováUPSRR FA
obhájený
Proportional monitoring of Acoustic Emission in crypto-conditions
2010
2010IGA
DATPT FA
ukončený Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS (ME 843 KONTAKT)
2006
2006
OtherM. TrnkaDGPP FA
obhájený
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)
20022004
GAČR
DGPP FA
obhájený Provádění dlouhodobých polních pokusů.20142014Smluvní výzkumT. Dryšlová
DGPP FA
řešený
Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice
2015
--
Smluvní výzkum
DLE FA
obhájený
Providing of cooperation with the Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC) (LA167)
2002
2003OtherB. KocourkováUPSRR FA
ukončený
Provision of Consulting Services for the Czech Knowledge and Experience Transfer for Advancing Milk Value Chain in the Republic of Serbia (UNDP-IRH-RFP-2017-02)20172017
Smluvní výzkum
O. Polák
UPSRR FA
obhájený Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)20122013
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
ukončený
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)
2013
2014Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
ukončený
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)
2012
2013
Smluvní výzkum
R. KoppÚZRHV FA
obhájený
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)
2001
2004
NAZV
DGPP FA
obhájený Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)2002
2002
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ FA
řešený
Purity of fuels and oils (IP15/2013)2013--
IGA
S. Koláček
DATPT FA
obhájený
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)
2001
2004
NAZV
J. DvořákDGPP FA
řešený RECDEV
2013
2016
Foreign edu.
DLE FA
obhájený Reducing of impacts and risks on environment and information acquisition for qualified decision-making by methods of precision agriculture (2B06124)2006
2011
NPV IIL. NeudertDGPP FA
řešený Reduction of Grenhouse Gases and Ammonia Emission from Agricultural Activities (QF3140)
2003
--
NAZV
DAFEE FA
řešený Regional Reference Centre (Conservation Soil - Strategies/Planning)2006
2010
OtherV. Vlček
UAPMV FA
ukončený Registration and Demonstration Experiments with Chemicals for Plant Protection
2014
2014Smluvní výzkumDGPP FA
obhájený Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)
1999
2004
VZ
ÚMFGZ FA
ukončený
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)
2004
--FRVŠ
DAFEE FA
přijatý Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek
2015
2015
IGA
DFT FA
zamítnutý
Regulation of gene expression: microRNA expression analysis in skeletal muscle of two pig breeds differing in muscularity (13-04994S)20132013
GAČR
ÚMFGZ FA
řešený
Regulation of morphogenesis of plant cells and organs (LC06034)
2006
--VC
FA
řešený
Regulation of secondary metabolites biosynthesis in cell culture of Schisandra chinensis
2007
--
GAČR
H. VlašínováFA
obhájený
Regulatory aspects of direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.) (GA522/02/1227)20022004
GAČR
FA
řešený
Removal of selected hazardous substances and elements from sewage sludge (TJ02000304)
2019
2021
TAČR
T. KoutnýDAFEE FA
obhájený Renewal of crop production in semiarid regions of north Gobi (MZe-ZRS ČR)2006
2009
Other
DLE FA
řešený
Research and development of the active machine control for variable tillage, fertilizer application and sowing (TH01011220)
2015
2018TAČR
DGPP FA
obhájený
Research and validation of the genomics methods applicable in selection for the livestock quality and market use (1G58073)
2005
2009
NAZVÚMFGZ FA
řešený
Research of Economical Transportation Systems in the Czech Republic Agriculture under the UE Legislation Rules (QF 3145)
20032007
NAZV
DATPT FA
přijatý
Research of the wheat different grain discoloration types caused by substances with antioxidant effects, their use for development of varieties with positive health benefit for human and animal nutrition (QJ1510206)
2015
2018NAZVÚVZP FA
řešený Research on nutritional quality of young parts of plants of agricultural crops to develop "green" food supplements and curative cosmetics2005
--
GAČRUPSRR FA
zamítnutý
Retence mykotoxinů u kuřat a její snížení pomocí adsorbentů
2007
2007
GAČR
FA
zamítnutý
Revitalization and river improvement closed to nature -- tool of biodiversity increasement and effective river management
20122012
TAČR
P. ŘezníčkováÚZRHV FA
řešený
Risk Minimization of Cyanobacterial Metabolite Occurrence in Technologic Processes of Fishery Sector (QH71015)
20072011
NAZV
ÚZRHV FA
obhájený
Riziko výskytu klostridií v silážích2012
2012
IGAÚVZP FA
obhájený
Root System as a Factor of Yield Formation and Quality of Barley and Oilseed Rape (MEB060811)
2008
2009
Other
UPSRR FA
ukončený
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)
2006
2006
RP
DAFEE FA
obhájený
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚMFGZ FA
ukončený
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚMFGZ FA
obhájený Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)2004
2004
FRVŠ
ÚZRHV FA
obhájený
Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)
20122012FRVŠP. SlámaÚMFGZ FA
obhájený Rozšíření praktické výuky v předmětu ¨ Zkušebnictví a management jakosti ¨20172017RPP. Dostál
DATPT FA
obhájený
Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)2009
2009
FRVŠT. Urban
ÚMFGZ FA
obhájený
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)
1999
2001
NAZVT. Urban
ÚMFGZ FA
obhájený Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)
2004
2007
NAZV
ÚZRHV FA
podaný
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky
2012--
NAZV
I. Vrtková
ÚMFGZ FA
obhájený
Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)
2007
2007
FRVŠ
P. TrnkaDLE FA
vyřazený
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat
2004
2004IGAT. Urban
ÚMFGZ FA
řešený
Sarcosin as a potential tumor marker-analytical study (1/2011)2011
2011
IGA
DCB FA
řešený Sarkosin and metylacyl-CoA racemáza, prostatic specific antigen and metallothionein as tumor markers for prostate cancer, studies in tumor cell lines
2010
2011OtherV. AdamDCB FA
řešený SCAR marker identification against to FHB in barley2005
--
IGAI. Ježíšková
DBPP FA
přijatý Scintillometry measurements of energy and water fluxes across Czech/Austrian region
2014
2014
AKTIONDGPP FA
obhájený Screening for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (1130/2001)20012001
FRVŠ
DBPP FA
řešený
Seed dormancy and pod dehiscence as the key domestication traits in legumes (14-11782S)2014--GAČR
DBPP FA
řešený
Selected anthropogenically influenced habitats and their functional potential2014
2014
IGAV. Hula
ÚZRHV FA
obhájený Selected sustainability indicators of organic and conventional farms (DP 22/2007)
2007
2007
IGA
S. Dušková
DGPP FA
zamítnutý
Selection of new cereal varieties for bioethanol production2005
2009
NAZV
UPSRR FA
ukončený
Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)
1994
--
GAČR
DCB FA
řešený
Seminární studie vývoje a rozšíření vybraných škůdců polních plodin (2672/2007)2007--FRVŠE. Svobodová
FA
ukončený
Sensory analysis of chicken
20142014
DFT FA
řešený Senzory pro ptačí chřipku (PGS03_2012)
2012
--
Other
DCB FA
ukončený Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)
2012
2012
Smluvní výzkum
UPSRR FA
ukončený
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)
2013
2013
Smluvní výzkum
UPSRR FA
řešený
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.
2016
--
IGAA. Vaishar
DLE FA
řešený Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)20162016IGAA. VaisharDLE FA
obhájený Signální dráhy u rostlin (LN00A081)2000
2004
VCP. Hanáček
DBPP FA
obhájený
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010
IGA
DAFEE FA
obhájený
Slide out of the production impact of grazing on biotype of the reservation Mohelenská serpentine steppe. (2225/2006)
2006
2006
AKTIONÚVZP FA
řešený
Small towns - developmental engines of South-Moravian countryside
2011
--
IGA
A. VaisharDLE FA
řešený SmartSteering - systém řízení komunálních vozidel (2015TG02010074)2017
--
TAČR
M. ŽákDATPT FA
přijatý Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem
2019
2022
TAČRP. HorkýÚVZP FA
řešený Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
2019
2023
NAZV
DLE FA
přijatý
2020
2021
RP EK
M. ŠťastnáDLE FA
ukončený
Socrates-EURAMA common interantional study program realization support (TRP_EURAMA_06)
2006
2006
RP
M. FajmanFA
řešený
Soil Strategy Network in the Danube Region20122014MMRJ. Záhora
UAPMV FA
ukončený Solar radiation transformation - a tool of atmospheric carbon bioacumulation (GA526/03/1104)2003
2005
GAČRI. Marková
DGPP FA
řešený
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova
2010
2011
IGADLE FA
řešený
South-Moravian countryside as a territory for the production of renewable energy
20132013IGAA. Vaishar
DLE FA
obhájený Species identification of members of necrophagous Diptera order using mitochondrial genes (AF-IGA-IP-2018/077)2018
2018
IGA
A. Knoll
ÚMFGZ FA
řešený
Specifický výzkum
1999--
Specifický
T. VyhnánekDBPP FA
řešený
      Molecular biological detection of contamination in spices
2016
2017SpecifickýDBPP FA
ukončený
Specifický výzkum1999
2006
Specifický
ÚZRHV FA
řešený
Specifický výzkum
1999--SpecifickýP. OppeltováDLE FA
řešený
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"
2012
--
Specifický
J. Knotek
DLE FA
řešený
Specifický výzkum
1999--Specifický
DGPP FA
řešený
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)
2015
2016
Specifický
P. HlavinkaDGPP FA
řešený
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
D. Adamcová
DLE FA
zamítnutý
      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
20082008
Specifický
DLE FA
zamítnutý      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"20112011SpecifickýDLE FA
řešený
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
DGPP FA
řešený
      Study of synantropic vegetation of municipal waste dumps (AF-IGA2020-IP004)2020
2020
Specifický
DBPP FA
řešený
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu
2019
2020SpecifickýP. Horký
ÚVZP FA
řešený
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)
2007
--
IGAL. Straková
ÚZRHV FA
zamítnutý
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)
2010
2010
NAZV
ÚZRHV FA
obhájený
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem
2001
2006NAZVP. ŠkarpaUAPMV FA
ukončený
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)
2015
2015Smluvní výzkum
DAFEE FA
ukončený
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)
2014
2014
Smluvní výzkum
G. Machů
DAFEE FA
řešený Standardization of evaluation cattle carcass bodies by aparative methods according to SEUROP system (2B06107)20062011
Other
J. Šubrt
DAB FA
obhájený Standardization of Technological Quality of Chicken (EP0960996197)
1996
1999NAZVI. Ingr
FA
řešený Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)
2007
2011
NAZVM. ČechováDAB FA
řešený
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)
2007
2011NAZVE. Pokorný
UAPMV FA
obhájený
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)
2009
2009
FRVŠMENDELU
zamítnutý
2016
2016
OtherK. ŠustováDFT FA
zamítnutý
Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace
2016
2016
OtherV. Sýkora
DFT FA
řešený
2012
2018
NAZV
DFT FA
zamítnutý
Stanovení potřeby vápníku u slepic v závislosti na věku při zohlednění kvality skořápky v jednotlivých technologických systémech
2007
2007
GAČR
FA
ukončený Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
zamítnutý Stanovení srážení mléka při různých teplotních režimech a následný vliv na kvalitu sýřeniny
2016
2016
Other
DFT FA
řešený
Stanovení těžkých kovů v životním prostředí za využití selektivního biosenzoru (5/2007)
2007--
IGA
R. KizekFA
obhájený Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)19951997OtherJ. MarečekDAFEE FA
řešený
Structure and dynamics of complexes bioinorganických (GAP205/10/0228)
2010
2013
GAČR
R. Kizek
DCB FA
obhájený
2006
2008
GAČR
ÚVZP FA
obhájený
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)
2002
2002
Other
DAFEE FA
řešený
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)
2010--GAČRR. KizekDCB FA
přijatý
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. Ehrenbergerová
UPSRR FA
ukončený Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013
NAZV
J. Ehrenbergerová
UPSRR FA
obhájený
Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)
2005
2005
IGA
J. ZehnálekDCB FA
obhájený
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)
2004
2004IGAJ. Zehnálek
DBPP FA
obhájený
Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)
2004
2005
IGAJ. ZehnálekDCB FA
řešený Studium evoluce velikosti genomů rostlin
2009
--
IGAR. HobzaDBPP FA
řešený
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)2016
2016
IGA
DBPP FA
řešený Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)20162016IGAL. Zeman
ÚVZP FA
ukončený Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)
2003
2005
GAČR
P. Hanáček
DBPP FA
obhájený
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)
2008
2012
NAZV
F. HraběÚVZP FA
řešený
2012
--
Other
R. Kizek
DCB FA
obhájený
Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)
2005
2005
IGA
DCB FA
ukončený Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)
2004
2006GAČR
DCB FA
řešený
Studium reakcí polních plodin na stres suchem
2012
2012
IGA
UPSRR FA
řešený
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)
20072011
GAČR
J. Zehnálek
DCB FA
řešený
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)
2007
--
OtherDCB FA
řešený
Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)
2012
--OtherDCB FA
zrušený
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)
20132013IGADGPP FA
řešený Studium zinek vázajících bakteriálních proteinů (PGS12_2012)2012
--
OtherR. KizekDCB FA
řešený
Study and characterization of tumour cell lines of primary squamous cell carcinoma of the head and neck and their malignant potential (SpinCancer) (NT14337)2013
--
Other
O. ZítkaDCB FA
řešený
Study of field crops response to drought stress
2012
2012
IGA
E. Hrudová
UPSRR FA
přijatý Study of genes from flavonoids biosynthetic pathway in wheat (IP 03/2014)
2014
2014
IGA
T. VyhnánekDBPP FA
přijatý
Study of genetic variability in collection wheat with non-standard coloured grains (IP 1/2010)
20102010IGADBPP FA
přijatý Study of molecular adaptations in plants to stress factors (TP 1/2010)
2010
2010IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený
Study of Pisum sativum L. and Faba vulgaris L. seeds utility in feeding compounds for farming animals (QF3070)
2003
2007NAZV
ÚVZP FA
řešený
Study of some factors affecting implementation of the biological potential of agricultural crops (IGA TP 10/2013)
2013
2013
IGA
DGPP FA
obhájený Study of the influence of different stand establishment techniques on soil processes and cereals stand structure (GA521/99/D039)1999
2002
GS LČR
L. NeudertFA
obhájený
2009
2011
GAČR
N. S. Kiran
DMBR FA
řešený
Support of international COOPEration - multidisciplinary themes in LIfe and mAterial sciences (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)
2011
2014OPV. ReinöhlCEITEC FA
řešený
Sustainable after-utilization of urban brownfields in Brno and Graz
2012
2012AKTION
DLE FA
řešený
Sustainable production of healthy fish in different aquaculture systems - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)
2019