Agronomická fakulta - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1250

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.
2010
--FRVŠR. PoštulkaÚVZP AF
ukončený Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)
2004
--FRVŠ
ÚTAD AF
zamítnutý
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
20112011
IGA
I. Šafránková
ÚPŠRR AF
řešený
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019
--
NAZV
L. Holková
ÚPŠRR AF
řešený
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EK
ÚAK AF
ukončený
Aglomerace hnojiv.
2002
2004MPOP. RyantAF
řešený
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--
MPOÚAPMV AF
obhájený
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)
2004
2004
Jiný
ÚAK AF
řešený
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
20122016NAZV
ÚAPMV AF
řešený
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu2011--IGAM. LichovníkováÚCHHZ AF
ukončený
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)
1997
--GAČRJ. JandákÚAPMV AF
obhájený Akustický detektor stresu rostlin ADOPS
2016
2017
TAČR
ÚTAD AF
ukončený
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)
2005
--FRVŠV. Kubáň
ÚCB AF
obhájený Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
1996
2000NAZVJ. ZelenkaÚVZP AF
obhájený
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)2006
2007
JinýM. Šťastná
ÚKE AF
přijatý
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)
2017
2017
IGAÚKE AF
obhájený
2010
2011
IGA
ÚMFGZ AF
obhájený
Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)
20142014
IGA
ÚTAD AF
obhájený
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČR
ÚMFGZ AF
ukončený
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
20132013
Smluvní výzkum
CEITEC AF
obhájený
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)
20062008GAČRÚMFGZ AF
přijatý
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)
20132013
IGA
ÚBFR AF
obhájený
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGA
ÚMFGZ AF
ukončený2018
2018
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
obhájený
Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)
19971999
GAČR
A. KnollAF
obhájený Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)2000
2002
GAČR
AF
řešený Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRM. Masařík
ÚCB AF
ukončený
Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)
2000
--GAČRAF
ukončený Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014
Smluvní výzkum
H. FišerováÚBFR AF
vyřazený
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
20062006
FRVŠ
T. UrbanÚMFGZ AF
řešený
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011IGA
ÚZPET AF
podaný
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2009
--
GAČRF. BauerÚTAD AF
podaný Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010
--
GAČR
T. Šmerda
ÚTAD AF
řešený
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGA
M. TrnkaÚAK AF
řešený
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
řešený
Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu
2017
2018IGA
ÚCHHZ AF
obhájený
Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)
20132013
IGA
D. Falta
ÚCHHZ AF
obhájený
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
2001
2001
FRVŠ
Z. Žalud
ÚAK AF
zamítnutý
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009
Jiný
T. Vítěz
ÚZPET AF
ukončený
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
2005
2005
FRVŠ
ÚTAD AF
řešený
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2012
2012
IGA
ÚZRHV AF
řešený
20122012
IGA
V. HulaÚZRHV AF
řešený Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)
2015
--
IGAJ. ČuperaÚTAD AF
obhájený
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
2016
2018
NAZV
ÚZRHV AF
obhájený
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů2009
2009
IGAL. Zeman
ÚVZP AF
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009
IGA
ÚVZP AF
ukončený
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)
2004--
FRVŠ
D. Semerádová
ÚAK AF
obhájený Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky20132013
IGA
ÚTAD AF
řešený
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGA
ÚAPMV AF
ukončený
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic
20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
řešený
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)2007--
IGA
AF
obhájený
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
Jiný
Z. ŽaludÚAK AF
zamítnutý
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)
2013
2013GAČR
ÚMFGZ AF
obhájený Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005
Jiný
ÚAK AF
ukončený
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami2003
--
Jiný
M. TrnkaAF
přijatý Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)
2014
2014
IGA
V. Trojan
ÚBFR AF
ukončený
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005
--
FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
obhájený
2010
2010
FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
zamítnutý
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004GAČRI. Marková
ÚKE AF
zamítnutý
Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice
2008
2008
NAZVK. Civáňová
ÚMFGZ AF
řešený
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty
20152015IGAM. Klemš
ÚBFR AF
řešený Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)2012
2012
IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGA
ÚZPET AF
řešený
2012
--
Jiný
ÚCB AF
řešený
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009
--VZÚVZP AF
řešený
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)
2007
2012
VZ
Z. Žalud
AF
obhájený Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)
2002
2005
GAČR
ÚPŠRR AF
řešený
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)
2005
--VZP. Hanáček
AF
řešený
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--
IGA
J. Fryč
ÚZPET AF
řešený BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
2009
2012OPL. HavelÚBFR AF
obhájený
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
2011
2012
FRVŠM. Haitl
ÚZPET AF
obhájený BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)
2018
2019
TAČR
ÚTAD AF
přijatý2012--
Jiný
ÚCB AF
řešený
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
2008
2011
VZ
I. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014
NAZV
ÚCHHZ AF
řešený Botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření
2017
2017IGAÚBFR AF
připravovaný
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
--
Jiný
ÚCB AF
řešený
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
20092013
OP
R. Kizek
ÚCB AF
ukončený
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)2009
2011
GAČRÚBFR AF
řešený
CEITEC - Středoevropský technologický institut
2011
--
OP
CEITEC AF
řešený CEITEC 2020 (LQ1601)2016
2020
Jiný
CEITEC AF
obhájený
2007
2007
JinýB. GrodaÚZPET AF
obhájený
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
2009
2009JinýT. VítězÚZPET AF
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA
2008
2008
Jiný
B. Groda
ÚZPET AF
řešený
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006
--
RP EK
M. Trnka
ÚAK AF
řešený Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)20062010
ÚCB AF
obhájený
Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)20002004
VC
P. Dvořák
ÚMBR AF
řešený Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
2014
2019
TAČR
R. Cerkal
ÚPŠRR AF
řešený
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010
--
VC
ÚCB AF
obhájený
2014
2014
IGAM. Šťastná
ÚKE AF
obhájený
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000JinýZ. ŽaludÚAK AF
řešený
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010
--
RP
ÚAK AF
obhájený
CONEMDE
2010
2013
JinýL. HavelÚBFR AF
obhájený
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
20002004
Jiný
H. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)1996
2001
GAČRAF
řešený
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017
JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
ukončený
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)
2001
2003
Jiný
J. Zelenka
ÚVZP AF
řešený
Čistota paliv a olejů (IP15/2013)
2013
--
IGAS. Koláček
ÚTAD AF
zamítnutý
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)
2007
2007
FRVŠ
T. Vítěz
AF
zamítnutý
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
2006
2006FRVŠAF
řešený20092012OPT. Urban
ÚMFGZ AF
řešený
Databanka výzkumu ekologického zemědělství2005--JinýL. HanušAF
ukončený
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
2004
2004
FRVŠAF
obhájený Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)
2006
2006
JinýM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený
Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)
2017
2018
IGA
ÚTAD AF
obhájený
20112011IGAV. Kumbár
ÚTAD AF
řešený
2012
--
NAZVM. BrtnickýÚAPMV AF
řešený
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)
2013
2013
IGA
J. JandákÚAPMV AF
obhájený
Degradační vlastnosti svarových spojů
2015
2015
IGAP. DostálÚTAD AF
obhájený
Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)
19992001GAČRJ. DvořákAF
obhájený
Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)
20022005GAČRÚMFGZ AF
obhájený
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
20042004
FRVŠ
ÚMFGZ AF
obhájený
2005
2005FRVŠÚCHHZ AF
ukončený
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
2006
2006JinýAF
obhájený Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)20172017
IGA
ÚMFGZ AF
ukončený
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)2006
2008
GAČR
ÚMFGZ AF
obhájený
Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)
19992001GAČRAF
řešený
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)
20072007IGA
ÚBFR AF
řešený
Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)
2007
2007
FRVŠAF
zamítnutý Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
2011
2011
IGA
R. Pokorný
ÚPŠRR AF
zamítnutý
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009
IGA
R. Pokorný
ÚPŠRR AF
řešený
Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)2007
2011
GAČRV. Kubáň
AF
řešený Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)
2012
--
Jiný
R. KizekÚCB AF
obhájený Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)20092009
FRVŠ
ÚPŠRR AF
řešený
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939
2014
--
IGA
P. Sedlák
ÚTAD AF
řešený
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)
2007
2011
NAZV
ÚPŠRR AF
řešený
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011
NAZV
F. Toman
ÚKE AF
obhájený Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)2009
2009
FRVŠ
ÚMFGZ AF
obhájený
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)
2010
2010FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
ukončený Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. Sládek
ÚMFGZ AF
obhájený
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
20062007
FRVŠ
I. Šafránková
ÚPŠRR AF
obhájený Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)1998
2000
GAČR
AF
řešený
Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20132013IGAV. Hula
ÚZRHV AF
řešený
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016
IGA
J. BezděkÚZRHV AF
zamítnutý Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.
2014
2014
GAČR
M. D. VaverkováÚKE AF
zamítnutý
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
2011
2014
NAZV
ÚMFGZ AF
řešený
Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)
2007
--
Jiný
AF
řešený
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)
2005
2007
GAČRZ. ŽaludÚAK AF
řešený Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)20062009
NAZV
Z. ŽaludAF
připravovaný
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--
Akt eTS VZ
J. RožnovskýÚAK AF
ukončený Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)19992001GAČRAF
obhájený
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
19951997
Jiný
Z. ŽaludÚAK AF
obhájený Doprava a území (2298/2006)
2006
2006
FRVŠÚZPET AF
řešený
Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)
2007
--
JinýF. Bauer
AF
řešený
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)
2014
--
GAČR
P. Hanáček
ÚBFR AF
obhájený Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)2002
2004
Jiný
ÚAK AF
obhájený Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)2018
2018
IGA
A. KnollÚMFGZ AF
obhájený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
2011
2012
IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--IGAE. Sapáková
ÚPŠRR AF
ukončený
Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)
1999
--
GAČRJ. Buchar
AF
řešený
Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana20102010
IGA
B. BrzobohatýÚMBR AF
zamítnutý
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi
2008
2008
GAČRA. Knoll
AF
řešený ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)2011
2015
OPR. Kizek
ÚCB AF
přijatý
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)
2012
--JinýR. KizekÚCB AF
řešený
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
20092011
NAZV
ÚAK AF
řešený
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
20112014NAZVÚZRHV AF
obhájený
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
2012
2012IGAÚVZP AF
řešený
Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.
2014
--
IGA
P. MarešÚVZP AF
řešený
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)
2007
2012
OP
ÚZPET AF
obhájený Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů (RP )20092010JinýÚKE AF
podaný
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2010
--
NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
zamítnutý
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009
NAZV
ÚCHHZ AF
řešený
2012--Jiný
ÚCB AF
ukončený
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006JinýJ. SkládankaÚVZP AF
ukončený
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
2003
2005
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
ukončený
Energetické parametry biomasy
2003
2007
GAČR
AF
řešený Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému
2019
2021
GAČR
ÚCB AF
řešený
2011
2014
OPP. SpurnýDAF AF
ukončený
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012
Smluvní výzkum
P. Koláčková
ÚPŠRR AF
řešený
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
20122014GAČRCEITEC AF
obhájený Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)
1997
1999
GAČRP. DvořákAF
podaný
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi
2017--IGAP. Řezáč
ÚMFGZ AF
řešený Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017
--
IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
řešený
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích
2016
--
IGAÚMFGZ AF
řešený
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)20112015
OP
ÚCB AF
ukončený
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
2004
2004
FRVŠÚTAD AF
ukončený
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
ukončený
Flow Analysis (PG97110)
1997
1997
FRVŠ
ÚCB AF
zamítnutý
Forenzní genomika pro identifikaci zvířat
2010
2012
Jiný
I. VrtkováÚMFGZ AF
řešený
2014
2014
IGA
A. Jarošová
ÚTP AF
ukončený
Fulbright Specialista, projekt 6890
2016
2016
JinýÚO ZF
řešený
Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)
2009
--
GAČR
ÚMBR AF
řešený
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)
2006--
VC
AF
obhájený
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)
20062006
P. Marada
ÚZPET AF
ukončený
Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)
19971999JinýV. Reinöhl
ÚMBR AF
řešený
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)
20122015OP
ÚBFR AF
obhájený
Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)
20082008FRVŠE. HrudováAF
řešený
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
V. Adam
ÚVZP AF
řešený Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)20172018
IGA
ÚBFR AF
řešený Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)
2010
2012
GAČR
ÚCB AF
řešený Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)2009
2011
NAZVL. Putnová
ÚMFGZ AF
obhájený
2010
2011IGA
ÚMFGZ AF
obhájený
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)
2009
2009
IGA
ÚMFGZ AF
zamítnutý
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)
2011
2014
NAZV
ÚMFGZ AF
obhájený Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚBFR AF
obhájený
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004
FRVŠ
Z. ŽaludÚAK AF
řešený Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů na úrovni proteomické a růstové odezvy
2012
2016
GAČR
B. Brzobohatý
ÚMBR AF
řešený Gregarické zimování skákavek (Araneae: Salticidae) v prázdných ulitách suchozemských plžů - možné vysvětlení neobvyklé formy subsociálního chování
2018
--IGA
ÚZRHV AF
řešený
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR
2014
2014
IGAM. Borkovcová
ÚZRHV AF
obhájený
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
20092009IGAÚPŠRR AF
obhájený
Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému
20092009IGAG. Chládek
ÚCHHZ AF
řešený Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)
2009
2011
NAZVJ. Rožnovský
ÚAK AF
podaný
Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin2014
2017
GAČR
V. Kumbár
ÚTAD AF
obhájený
Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)
1998
1999
GAČRI. JiskrováAF
obhájený
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
20132013
IGA
E. SolařováÚPŠRR AF
řešený Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky20062007JinýZ. ŽaludAF
obhájený Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně
2005
2006
FRVŠ
ÚCHHZ AF
obhájený
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidů20192019
IGA
E. HrudováÚPŠRR AF
řešený Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů (AF-IGA2020-IP055)20202020IGAE. Hrudová
ÚPŠRR AF
obhájený Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)2013
2013
IGA
M. Klimánek
ÚAK AF
ukončený Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky
2010
2010
Jiný
S. HejdukÚVZP AF
přijatý Hodnocení vlivu asimilační plochy a fyziologie vegetace tropického a mírného pásu na srážko-odtokový proces pomocí propustnosti, absorpce a odrazivosti solární radiace
2020
2020
IGA
AF
řešený
Hodnocení vlivu asimilační plochy a fyziologie vegetace tropického a mírného pásu na srážko-odtokový proces pomocí propustnosti, absorpce a odrazivosti solární radiace
20202020
IGA
AF
řešený Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)
2004
2007NAZVÚVZP AF
zamítnutý Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie
2013
2013IGAK. ŠustováÚTP AF
vyřazený Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen2005
2005
IGA
ÚMFGZ AF
ukončený Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
obhájený
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010IGAM. Cupáková
ÚTP AF
obhájený
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)
1996
2000
RP
AF
obhájený
Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)
2012
2013
Jiný
ÚKE AF
podaný Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel20102013MPOÚTAD AF
obhájený
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)
2006
2006
FRVŠ
V. Ždímal
ÚKE AF
obhájený
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)
2007
2009
NAZV
A. Pavlík
ÚMFGZ AF
ukončený
Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)
2009
2010
GAČRR. Kizek
ÚCB AF
ukončený
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)2005--
GAČR
ÚCB AF
obhájený
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
2009
2009
FRVŠ
I. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený
Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)
2007
2010
JinýÚTAD AF
řešený
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
ÚVZP AF
obhájený
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod
2010
2010IGAÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)
2010
--
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--
IGA
E. HrudováÚPŠRR AF
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGAE. Hrudová
ÚPŠRR AF
obhájený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)
2010
2010IGAÚPŠRR AF
řešený
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
ÚPŠRR AF
podaný
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--
Jiný
I. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů2013--
NAZV
ÚCHHZ AF
podaný
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA
2012
--
Jiný
I. Vrtková
ÚMFGZ AF
obhájený
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)
2002
2002
JinýÚZPET AF
řešený Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)
2009
2009IGA
ÚBFR AF
řešený
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene2005--
IGA
I. Ježíšková
ÚBFR AF
obhájený Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)
2006
2006
IGA
ÚAK AF
ukončený
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)
2001--
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
řešený IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)20102010IGAR. KizekÚCB AF
řešený
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--
Jiný
M. Trnka
ÚAK AF
řešený
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)
20052009JinýÚVZP AF
řešený Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech
2013
--IGAP. Sedlák
ÚTAD AF
řešený
Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)2012
2012
IGA
ÚTAD AF
řešený
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
2017
2019
Smluvní výzkum
ÚVZP AF
obhájený
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002
NAZV
ÚZPET AF
řešený
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)
2009
2011NAZVÚAK AF
obhájený
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)
2003
2003
Jiný
J. MarečekÚZPET AF
obhájený Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů2004
2005
FRVŠ
ÚVZP AF
obhájený
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)
2003
2003
RP
ÚZPET AF
řešený
Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)
2009
--GAČRR. Kizek
ÚCB AF
obhájený Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)
1996
2000
NAZV
J. BednářÚBFR AF
zamítnutý
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
2010
2010
NAZVT. VítězÚZPET AF
zamítnutý
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)2011
2011
NAZV
ÚZPET AF
ukončený
Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)
2000
2005NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
ukončený
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)2001
2002
FRVŠÚCB AF
obhájený
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)
2006
2007FRVŠÚBFR AF
obhájený
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)
20062006FRVŠT. Vyhnánek
ÚBFR AF
přijatý
Inovace cvičení předmětu Genetika rostlin o detekci geneticky modifikované kukuřice (FRVŠ 1686/2008)
2008
2008
FRVŠ
T. VyhnánekAF
ukončený
Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)20042004
FRVŠ
ÚTP AF
podaný Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010
--
FRVŠ
V. HubačíkováÚKE AF
obhájený
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))
2008
2008
FRVŠM. Pöschl
ÚMBR AF
ukončený
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)
2011
2012FRVŠÚCB AF
ukončený
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)20052006FRVŠ
ÚCB AF
ukončený
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)
20032004FRVŠI. JančářováÚCB AF
obhájený
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)2005
2005
FRVŠ
J. ZehnálekÚCB AF
ukončený
Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty20172017OP
ÚZRHV AF
obhájený
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)
2011
2012
FRVŠ
ÚBFR AF
podaný
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy
2011--FRVŠÚAPMV AF
obhájený
2018
2018
Smluvní výzkum
ÚCHHZ AF
obhájený Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)2003
2007
NAZVÚAPMV AF
řešený
Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)
2012--
IGA
J. WinklerÚAK AF
obhájený
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004
NAZV
R. CerkalÚPŠRR AF
řešený
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (1G58038)
2005
2009NAZVAF
řešený Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )
2005
2009
NAZVP. RyantÚAPMV AF
řešený Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)2017
2017
InterníÚBFR AF
zamítnutý
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření
20192019
OP
A. Přidal
ÚZRHV AF
přijatý Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)20122012
FRVŠ
ÚBFR AF
přijatý
Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)
2010
2010
FRVŠT. Vyhnánek
ÚBFR AF
ukončený
Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)
2005
2005
FRVŠM. Klemš
ÚBFR AF
ukončený Inovace předmětu "Příslušenství motorových vozidel" (FR270311/1102/228)
2007
2008
FRVŠ
J. Čupera
AF
obhájený Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)20052005
FRVŠ
ÚZPET AF
přijatý Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚBFR AF
obhájený Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)20052005
FRVŠ
A. Knoll
ÚMFGZ AF
vyřazený Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)
2008
2008FRVŠT. Urban
ÚMFGZ AF
obhájený
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚAK AF
přijatý
Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)
2005--
FRVŠ
J. Filip
ÚKE AF
obhájený
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)
2003
2003
FRVŠ
ÚZPET AF
podaný
Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky
2010
--FRVŠÚTAD AF
vyřazený
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)
20052007
FRVŠ
ÚKE AF
podaný Inovace předmětu Ochrana životního prostředí (1248/F4a/2007)2006
2007
FRVŠ
AF
řešený
Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz
2014
2014
RPÚKE AF
řešený
Inovace předmětu sociologie venkova
20112011FRVŠK. NovotnáÚKE AF
obhájený
Inovace předmětu Šlechtění rostlin
2011
2011FRVŠP. SmutnáÚPŠRR AF
obhájený
Inovace předmětů "Údržba a opravy strojů" a "Projektování servisních provozů"
2014
2014RPP. Dostál
ÚTAD AF
zamítnutý
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky
2010
2010FRVŠR. Pokorný
ÚPŠRR AF
přijatý
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)
2014
--
InterníT. KoutnýÚZPET AF
obhájený20062006FRVŠÚKE AF
podaný Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel
2010
--
FRVŠ
ÚTAD AF
obhájený
Inovace radiobiologické laboratoře (FRVŠ 2415/2005/A/a)20052005FRVŠM. PöschlÚMBR AF
podaný
Inovace studijního předmětu Fyzika II
2016
2016
RPV. KumbárÚTAD AF
obhájený
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
2013
2015OP
ÚZRHV AF
řešený
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)
2012
2015
OP
ÚVZP AF
řešený
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )
20132014
OP
J. SkládankaÚVZP AF
řešený
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor (QK1920214)
2019
2021
NAZVP. Oppeltová
ÚKE AF
řešený Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)
2012
2016
NAZVV. SmutnýÚAK AF
řešený Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)
2016
2019
Jiný
J. Záhora
ÚAPMV AF
ukončený
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)
2000
2005NAZV
ÚPŠRR AF
řešený
Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivity (SV2180661)
2018
2019
Smluvní výzkum
ÚCHHZ AF
řešený
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU
2012--
OP
M. BrtnickýÚAPMV AF
obhájený Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)20022002FRVŠR. KuklaÚZPET AF
zamítnutý
Inovace výuky předmětu Mechanika tekutin (557/2006)
20062006
FRVŠ
T. VítězAF
ukončený Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)20132013FRVŠV. LukasÚAK AF
obhájený Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)20122012FRVŠP. Marada
ÚAK AF
zamítnutý
Inovace výuky předmětu Termomechanika (1475/2006)
20062006
FRVŠ
T. Vítěz
AF
řešený Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic20192020JinýÚMFGZ AF
obhájený2005
2005
JinýM. ŠťastnáÚKE AF
přijatý
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.
2010
--
JinýR. KuklaÚZPET AF
řešený Inovační 3D školící platforma pro recyklace elektrických a elektronických zařízení (RECDEV)2013
2016
Zahr. vzd.
ÚKE AF
podaný
Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách
2010
--
NAZV
R. CerkalÚPŠRR AF
zamítnutý
Inovativní přístupy ke šlechtění a biotechnologii chovu lína obecného
2006
2007
NAZV
ÚZRHV AF
obhájený
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)
1999
1999FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
řešený Integrace Průmyslu 4.0 v živočišné prvovýrobě
2020
2021
TAČRP. Horký
ÚVZP AF
obhájený
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)2002
2002
RP
AIS REK
obhájený
      2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS
2002
2002RPM. FajmanÚTAD AF
obhájený
      2003 Integrace Agronomické fakulty
20032003RPM. Fajman
ÚTAD AF
řešený
Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií
2009
2012
GAČR
ÚCB AF
ukončený INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU (NAZV)
2000
--
NAZV
ÚCHHZ AF
řešený
Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL 0021622412)
2005
2011VZJ. ZehnálekAF
ukončený
Interakce a funkce regulátorů buněčného cyklu v diferenciaci buněk (GA204/01/0905)
2002
2004
GAČR
A. Hampl
ÚMBR AF
ukončený Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)1994--GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
řešený Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi (IAA600050616)2006--
Jiný
J. Záhora
AF
řešený
Interakce kvality odchovu jalovic, dlouhověkosti, zdraví a reprodukční výkonnosti dojnic (1B44035)
2005
--
NAZVL. Máchal
AF
obhájený
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚAK AF
obhájený Introdukce nových znaků pro zvýšení kvality a stability produkce odrůd vybraných jetelovin metodami hybridizace (1G46034)2004
2008
NAZVAF
ukončený
Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)
20032005
GAČR
ÚCB AF
řešený Isoflavony v řasách a sinicích (GA ČR 525/07/0338)
2007
--
GAČR
V. Kubáň
AF
řešený
Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
2013
2013
IGA
A. Vaishar
ÚKE AF
obhájený
K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete (523/09/0844)2009
2011
GAČR
ÚMFGZ AF
řešený Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými či neúplnými pozorováním (205/05/2265)2005
--
GAČR
M. TrnkaÚAK AF
ukončený
Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokolu (GA526/00/0485)
2000
2002
GAČRI. Marková
ÚAK AF
ukončený
Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)
2005
--
FRVŠV. Kubáň
ÚCB AF
řešený2012
--
JinýR. Kizek
ÚCB AF
obhájený Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha
2017
2017
IGAÚKE AF
řešený
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)2009
2011
GAČR
ÚAK AF
řešený
Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse2014
2014
IGAV. HubačíkováÚKE AF
podaný
Klastr CREA Hydro&Energy
2008--Jiný
ÚGP LDF
řešený
Klonování a identifikace části polymorfní sekvence dehydrinového genu Dhn4 u odrůd ječmene s různou tolerancí vůči mrazu. (IG250121)
2005
--
IGAZ. Dokoupilová
ÚPŠRR AF
přijatý
Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice
2015
--
NAZV
A. KnollÚMFGZ AF
řešený Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)
2015
2015JinýV. HubačíkováÚKE AF
řešený
Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti
2018
2020
GAČR
ÚCB AF
řešený
Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech
2011
2014
NAZV
ÚPŠRR AF
ukončený Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)
2009
2012
OP
K. Šustová
ÚTP AF
obhájený
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)
1996
1999Jiný
ÚZPET AF
obhájený
Koncentrace kortikosteronu a PRL v krvi nosnic z různých technologií chovu (1228/2003)
2003
2003FRVŠÚMFGZ AF
obhájený
Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
Jiný
J. Fialová
ÚTOK LDF
obhájený
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)
2001
2004
NAZVÚAK AF
řešený
Konstrukce proteinů pro porozumění a modulaci rostlinného hormonálního metabolismu a signalizace (P305/11/P768)
2011--
GAČR
ÚMBR AF
ukončený
Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )2008
2009
OPÚKE AF
řešený Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných esenciálních aminokyselin. (1B44037)
2004
2008
NAZV
ÚVZP AF
řešený
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům
2009
--
NAZV
ÚBFR AF
řešený
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství2010
--
NAZV
T. Vymyslický
ÚVZP AF
řešený
Konzervace syrovátky pomocí účinných látek z rostlin za účelem jejího dalšího využití
20132013IGA
ÚTP AF
obhájený Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)2003
2003
FRVŠÚAK AF
obhájený
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)
2008
2009
Jiný
ÚPŠRR AF
obhájený Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)
2008
2009AKTIONÚPŠRR AF
přijatý
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti
2018
2019
IGA
ÚZRHV AF
přijatý Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti
2018
2019IGAÚZRHV AF
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova
2014
2015TAČRÚKE AF
připravovaný
Krajinná paměť jako dědictví venkova
2014
2015
TAČRÚKE AF
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)
2014
2015
TAČRM. Šťastná
ÚKE AF
řešený Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu2012--IGA
ÚVZP AF
obhájený Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními (QH82099)20082012
NAZV
J. Kozlovsky Dufková
ÚKE AF
obhájený
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)2018
2018
TAČR
O. ŠťastníkÚVZP AF
ukončený
Křižovatky (148/2004)2004--FRVŠM. Černý
ÚTAD AF
obhájený
Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců (QH81040)
2008
2011NAZVJ. Skládanka
ÚVZP AF
připravovaný
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích
2015
2018NAZVÚZPET AF
připravovaný
Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.
2015
--
IGA
V. ŠvehlováÚTP AF
řešený
Laboratorní cvičení z fyziky (FRVŠ 2007/554)
2007--
FRVŠ
J. FilípekAF
ukončený Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)2013
2013
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
obhájený Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)
2001
2001
FRVŠ
J. PospíšilÚZPET AF
zamítnutý
Laboratoř technologie odpadů
2007
2007
FRVŠT. Vítěz
AF
řešený
Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn. (FT-TA3/157 )
2006--MPOJ. MarečekÚZPET AF
řešený
Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova
2011
--
IGAA. Vaishar
ÚKE AF
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)
20132013Smluvní výzkumÚAPMV AF
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
ukončený
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
20142014
Smluvní výzkum
P. Ryant
ÚAPMV AF
ukončený
Mapování genu melanokortinového receptoru MC3R u prasete (14/2004)
20042005
IGA
ÚMFGZ AF
ukončený Markerování dormance a stresu u rostlin pomocí kyseliny abscisové (FRVŠ1218/2001)2001
2001
Akt eTS VZ
ÚBFR AF
obhájený Masařky (Sarcophagidae) jako indikátory stavu prostředí a kumulátory těžkých kovů (GA206/00/0302)20002002
GAČR
M. Bartošová
AF
ukončený
Matematické modelování a predikce dehydratace zemědělských produktů a odpadů (GA510/95/1214)
1995
--GAČRÚZPET AF
obhájený
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)
1981
1985
Jiný
ÚZPET AF
obhájený
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)
1981
1985
JinýJ. Mareček
ÚZPET AF
ukončený Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)
1993
--GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
řešený Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných půdně-klimatických podmínkách (521/09/P479)
2009
2011GAČR
ÚAK AF
obhájený
Měření charakteristiky diferenciálu
2014
2014
Smluvní výzkum
J. Čupera
ÚTAD AF
ukončený
Měření parametrů spalovacího motoru traktoru Valtra T151e
2008
2008F. BauerÚTAD AF
ukončený
Měření vlivu výkonu motoru na tahové vlastnosti traktoru Claas 850
2009
2009
ÚTAD AF
řešený
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích20102010
IGA
ÚAPMV AF
obhájený
Metabolický profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu (IGA MZLU 25/2006)
2006
2006
IGA
ÚMFGZ AF
obhájený
Metabolický profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 14/2007)
2007
2007
IGA
ÚMFGZ AF
obhájený
Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)
2005
2005JinýJ. ZehnálekÚCB AF
ukončený
Metastabilní soustava železo - karbid železa (FRVŠ 1177/2003)
2003
2003FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
ukončený
Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)
2003
--
FRVŠÚAK AF
obhájený
Meteorologické sucho jako limit výnosů vybraných polních plodin (15/2006)
2006
2006
IGA
P. Hlavinka
AF
řešený
Metodické postupy při využití bioindikačních bezobratlých organizmů: případová studie na evropsky významné lokalitě Suchý žleb v CHKO Moravský kras
20092009
IGA
ÚZRHV AF
obhájený
Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (QF4192)
2004
2006
NAZV
R. CerkalÚPŠRR AF
podaný
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů
2012
--Jiný
ÚMFGZ AF
řešený
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)
2017
2019
NAZV
ÚKE AF
řešený
Metody stanovení estrogenů a progestogenů ve složkách životního prostředí (GACR525/06/P104)
2006
--
GAČR
AF
obhájený
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů
20102010
FRVŠ
P. Trávníček
ÚZPET AF
ukončený
Migrační bariéry v zemědělské krajině
2005
2007
InterníÚKE AF
obhájený
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)
2004
2004
IGA
ÚAK AF
řešený Mikrobiální transformace půdního uhlíku a dusíku podél srážkového gradientu na jihu Španělska2008--
Jiný
ÚAPMV AF
obhájený
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin2009
2010
IGA
ÚPŠRR AF
ukončený Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)
2015
2015
IGA
CEITEC AF
obhájený
Minerální profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 4/2007)
2007
2007
IGA
P. JelínekÚMFGZ AF
ukončený
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)2014
2014
Smluvní výzkumÚZPET AF
řešený
Miniaturizované inteligentni systémy a nanostrukturovené elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (GA102/08/1546)
2008
2008
GAČR
R. Kizek
AF
řešený
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru. (QH71015)
2007
2011
NAZV
ÚZRHV AF
zamítnutý
2009
2009
NAZV
ÚPŠRR AF
obhájený
Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene (IGA 32/2005)
2005
2005
IGA
ÚPŠRR AF
řešený
Mobilní nanosenzorické systémy (7H10021)
2010
--
Jiný
ÚCB AF
zamítnutý
Modelování erozních a odtokových procesů
2016
2016InterníÚKE AF
obhájený
Modelování přírůstu biomasy topolové plantáže pro energetické využití
2009
2009
IGA
ÚAK AF
řešený
2020
2021IGAV. KumbárÚTAD AF
obhájený2006
2006
FRVŠ
ÚKE AF
ukončený
Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)
1993--
FRVŠ
ÚCB AF
ukončený
Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)
2013
2013
IGA
V. AdamÚCB AF
obhájený
Modernizace laboratorního cvičení "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek" (3186/2011/F1/a)
2011
2011FRVŠÚTAD AF
zamítnutý Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)20062006
FRVŠ
T. Tichý
ÚZRHV AF
obhájený
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)
2004
2005
FRVŠ
ÚZRHV AF
řešený
Modernizace praktických cvičení z botaniky- zavedení metod fluorescenční mikroskopie do výuky na VFU ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)20112011
FRVŠ
R. KizekÚCB AF
řešený
Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)
2011
2012
FRVŠ
T. PetlachováÚCHHZ AF
podaný
Modernizace výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie
2008
--
FRVŠJ. HlávkováAF
ukončený
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura
2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV AF
řešený
Modernization of pig breeding technologies with higher ICT integration and creation of comparable calculation methodologies2019
2023
Specifický
P. HorkýÚVZP AF
obhájený Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP11/2010)
2010
2010
IGA
J. WinklerÚAK AF
řešený
Modifikace uhlíkových pastových elektrod pro nanotechnologie (PGS06_2012)2012--JinýÚCB AF
řešený Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami
2011
--
IGA
ÚCB AF
řešený Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami (13/2011)2011
--
IGA
ÚCB AF
řešený
Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách
20152017GAČR
ÚMBR AF
přijatý
Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)
2011
2011
IGA
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
obhájený Molekulárně genetické studium ukládání variability tuku u prasat (523/04/0106)
2004
2006GAČRA. Knoll
ÚMFGZ AF
řešený
Molekulárně-biologická detekce probiotických bakterií (1750/2007 FRVS)
2007
--
FRVŠ
R. BurdychováAF
řešený Molekulárně-biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin20112011IGAÚCB AF
přijatý
Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zabarvením obilky pšenice
2013
2014
JinýÚBFR AF
obhájený
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)
1995
1997
GAČRT. UrbanÚMFGZ AF
řešený
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)
2002
--
Akt eTS VZ
ÚBFR AF
obhájený
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2009
IGA
M. KmochÚPŠRR AF
obhájený Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092010
IGA
ÚPŠRR AF
obhájený
Molekulární diagnostika viru žluté mozaiky fazolu v mečících (2008-DP6/AF)
20082008
IGA
R. Pokorný
ÚPŠRR AF
obhájený
Molekulární embryologie - jeden z klíčů ke zdravému potomstvu (VS96115)
1996
2000
RP
P. DvořákÚMBR AF
podaný
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR
2012
--NAZV
ÚMFGZ AF
ukončený1999
--
GAČR
ÚPŠRR AF
přijatý
Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)
2012
--
JinýÚCB AF
obhájený Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene
2008
2008
IGA
K. Ullmannová
ÚPŠRR AF
řešený
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)
2011
--
RP
ÚAK AF
obhájený Monitoring jakosti kompozitních materiálů v zemědělském prostředí20152015
IGA
ÚTAD AF
řešený Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (12/2007)2007
--
IGA
J. Makovský
AF
obhájený Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice (IP 22/2012)20122012
IGA
ÚTAD AF
připravovaný
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019
--
NAZV
V. HubačíkováÚKE AF
obhájený Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)2006
2006
IGAB. GrodaÚZPET AF
obhájený
Monitorování včelstev metodou akustické emise
20122012IGAMENDELU
obhájený
      Monitorování včelstev metodou akustické emise (IP 1/2012)
2012
2012IGA
ÚTAD AF
ukončený
Monitorování výkonových parametrů traktorového motoru (TP1/2011)2011
2011
IGA
ÚTAD AF
řešený
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření
2010
--
IGAÚZRHV AF
obhájený Motýli (Lepidoptera) jako indikátory středoevropských biocenóz (GA206/00/0307)
2000
2002
GAČRZ. Laštůvka
AF
zamítnutý
Možnost snížení vysoké hmotnosti vajec ke konci snášky regulací obsahu methioninu v krmné směsi
20072007IGAAF
řešený
Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)
20112012
IGA
ÚCHHZ AF
obhájený
Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin. (1G46055)
2004
2008
NAZV
ÚAK AF
obhájený
2004
2007
NAZV
F. TomanÚKE AF
ukončený
20162016Smluvní výzkum
ÚZPET AF
řešený
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu
2019
2021
NAZVT. StředaÚPŠRR AF
řešený
Možnosti udržitelného opětovného využití městských brownfields v Brně
20122012AKTIONA. Vaishar
ÚKE AF
zamítnutý
Možnosti využití bioindikátorů v okolí vybraných skládek (13-04788P)
2013
2013
GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
obhájený
Možnosti využití hexaploidního tritordea (kříženec mezi pšenicí a ječmenem) pro vzdálenou hybridizaci s pšenicí a tritikalem. (EP9078)
1999
2001
NAZV
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
řešený
"Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu
2014
2014
Smluvní výzkum
J. Kotovicová
ÚKE AF
ukončený
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)
2015
2015
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
řešený Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin2013
2013
IGAÚTP AF
obhájený Možnosti využití tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) k přirozené regulaci výskytu vodních květů sinic. (206-02-D031)
2002
2005GAČRR. Kopp
ÚZRHV AF
zamítnutý
Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
2008
2008
FRVŠ
D. Adamcová
ÚKE AF
řešený
Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti (QJ1220007)
2012
2016
NAZV
J. Záhora
ÚAPMV AF
řešený
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2010
--
IGA
ÚZRHV AF
přijatý
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu
2011
--
InterníV. Hula
ÚZRHV AF
přijatý
MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla (TA04021239)
2015
--
TAČR
J. John
ÚZPET AF
řešený
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu2012--FRVŠ
ÚZPET AF
připravovaný Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)2012
--
FRVŠ
J. Kotovicová
ÚKE AF
obhájený
Multimediální podpora předmětu Pěstování a zpracování koření
2011
2011
FRVŠÚPŠRR AF
obhájený
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)
2011
2012FRVŠÚPŠRR AF
podaný
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii2010--
FRVŠ
ÚPŠRR AF
řešený
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám (1593/F6/d)2006
--
FRVŠV. Hybler
AF
řešený
Multimediální prezentace výuky ichtyologie (2532/2006 F4/d)
2006--
FRVŠ
P. SpurnýAF
obhájený Multimediální programy Popis půdního profilu a Odběr půdních vzorků. (145/2004)20042004
FRVŠ
J. Jandák
ÚAPMV AF
obhájený Multimediální programy ve výuce půdoznalství a geologie. (150/2002)
2002
2002FRVŠÚAPMV AF
podaný Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy2009
--
FRVŠ
ÚAPMV AF
obhájený Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlin (A227/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. Pokorný
ÚPŠRR AF
řešený Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠÚDAS FRRMS
obhájený Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)20102010FRVŠ
ÚKE AF
řešený
Multimediální učební text obecné botaniky (6FR2300)
2006
--FRVŠP. ŠtěpánkováAF
obhájený
Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)
2008
2008
FRVŠ
ÚKE AF
řešený Multimediální učební text předmětu Ochrana životního prostředí (1476/F4d/2006)20062006FRVŠÚKE AF
ukončený
Multimediální učební text předmětu systematická botanika (4FR144)
2004
--
FRVŠ
AF
obhájený
Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)2009
2009
FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
řešený
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)2013
--
FRVŠ
P. ŠkarpaÚAPMV AF
obhájený
Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)
2011
2011
FRVŠ
ÚVZP AF
obhájený Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)
2009
2009
FRVŠ
J. SkládankaÚVZP AF
obhájený
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Trávníkářství (FRVŠ 1556/2007)
2007
2007
FRVŠ
J. SkládankaÚVZP AF
ukončený
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství
2006
2006
FRVŠ
J. Mareček
ÚZPET AF
obhájený Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny (2077/2005/F4/d)20052005
FRVŠ
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
obhájený
Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)
2008
2008
FRVŠ
ÚVZP AF
podaný
Může vegetace poukazovat vliv skládky komunálního odpadu na životní prostředí? (15-16826S)
2015--GAČR
ÚKE AF
připravovaný
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)
2011
--
IGAÚCB AF
řešený
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)
2009
2011
IGAM. MasaříkÚCB AF
obhájený
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu20182019
TAČR
ÚVZP AF
řešený
Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)
2011
2016GAČR
ÚCB AF
řešený
Nanoelektroniky pro mobilní systémy asistovaného žití (AAL) (7H10021)
2010
2013
OP
ÚCB AF
řešený
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZV
ÚVZP AF
řešený
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZV
P. Horký
ÚVZP AF
přijatý
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019
IGA
ÚCB AF
řešený Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)2019
2019
IGA
ÚCB AF
řešený
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže
20192021TAČRS. Skaličková
ÚVZP AF
řešený
Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu (QK1920177)
20192021
NAZV
ÚZPET AF
ukončený
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
20162016IGAÚZPET AF
řešený Navržení metody pro hodnocení rostlinných hyperakumulátorů těžkých kovů (2/2011)
2011
2011
IGA
R. Kizek
ÚCB AF
řešený
Něco o čiroku
2011
--
IGA
J. Filipčíková
ÚVZP AF
řešený Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování20142014
IGA
Š. Nedomová
ÚTP AF
obhájený
Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát2009
2009
IGAM. Balabánová
ÚVZP AF
řešený
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)
2012
2014OPZ. Žalud
ÚAK AF
ukončený
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu
2015
2015IGAÚZPET AF
ukončený Neželezné kovy a jejich slitiny (FRVŠ 2006/23)2007--
FRVŠ
AF
ukončený Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)
2005
2005FRVŠN. Březinová Belcredi
ÚPŠRR AF
řešený Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosnzorů v medicině (KAN208130801 )
2008
2012
Jiný
ÚCB AF
řešený
Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (QJ1510098)
20152018
NAZV
T. Středa
ÚPŠRR AF
obhájený Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)
1996
2001
GAČR
ÚBFR AF
ukončený Nové poznatky pro udržitelný management trávníků (ME09063)20092009
RP
ÚVZP AF
obhájený
Nové poznatky v pěstování a využití ostropestřce mariánského (Silybum Marianum L.) v zemědělství
2016
2017
IGA
P. Horký
ÚVZP AF
řešený
2013
2017NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
zamítnutý
Nové přístupy ke studiu rostlinných lektinů
2007
2007
Jiný
AF
ukončený
Nové přístupy v elektrochemické analýze NK a ODN zaměřené na ultrasenzitivní detekci DNA a DNA hybridizace (GAVA A100040602)
2006
2008
GAČR
AF
obhájený Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. (QG50034)
2005
2009
NAZV
ÚAK AF
řešený
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek
20142017
TAČR
ÚKE AF
řešený
Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody (TH01030300)
2015
2019
TAČR
ÚZRHV AF
obhájený
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV AF
řešený Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)
2005
2011
Jiný
R. KizekÚCB AF
ukončený
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)
2006
2006
IGAV. Baránek
ÚZRHV AF
obhájený Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi (MZe-ZRS ČR)
2006
2009
JinýM. Šťastná
ÚKE AF
zamítnutý
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)
2020
2020
IGA
ÚZRHV AF
obhájený
Obsahová a materiální inovace předmětu Živočišní škůdci
2006
2007
FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)
2012
2012
Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
obhájený
Odhad geneticky a prostřeďově podmíněných komponent variance pro účely zpřesnění odhadu plemenné hodnoty skotu (GA523/98/P230)
1998
2001
GAČRJ. KučeraAF
řešený
Odstranění vybraných rizikových látek a prvků z čistírenských kalů (TJ02000304)
2019
2021
TAČR
ÚZPET AF
řešený
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách
2016
2018NAZVP. MaradaÚZPET AF
řešený
Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností (QF3140)
2003
--
NAZV
ÚZPET AF
ukončený On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází (SPE-SFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické matrice (525/08/P540)
2008
2010
GAČR
ÚCB AF
řešený
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)2005
--
FRVŠ
M. TrnkaÚAK AF
obhájený
Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastech (58p13)2010
2011
AKTION
P. Knot
ÚVZP AF
řešený
Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)
2007
--
GAČR
R. Kizek
ÚCB AF
obhájený
Optimalizace délky zrání sýrů Eidamského typu vzhledem k jejich konzistenci (234/2102/IG270321)
2007
2008
IGA
T. LužováAF
připravovaný
Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. (MSM2532885901)
2009
--
VZ
K. KlemÚBFR AF
obhájený20072007FRVŠ
ÚMFGZ AF
řešený
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)
2017
2021
NAZVH. Středová
ÚKE AF
řešený
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)
2011
2014
NAZV
V. Smutný
ÚAK AF
obhájený
Optimalizace monitoringu štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) (IP 4/2014, SP2140131)2014
2014
IGAH. Šefrová
ÚPŠRR AF
ukončený
Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)2001--
NAZV
M. Čechová
ÚCHHZ AF
řešený
Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP3/2011)
2011
2011
IGA
J. Winkler
ÚAK AF
ukončený
Optimalizace pěstitelských technologií řepky se zřetelem na rentabilitu, stabilitu soustav hospodaření a konkurenceschopnost na světových trzích
2001
--NAZVAF
obhájený
Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb (QI91C001)
2009
2013
NAZVJ. Mareš
ÚZRHV AF
obhájený
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C
1996
1996
Jiný
ÚZPET AF
řešený Optimalizace produkce rychle rostoucích dřevin pomocí růstového modelu SECRETS2010
2010
IGA
Z. Žalud
ÚAK AF
obhájený
20132014IGA
ÚAPMV AF
obhájený
Optimalizace systému komplexních opatření pro minimalizaci nepříznivých účinků povrchového odtoku v povodí a jeho aplikace v procesu pozemkových úprav (QC1292)
20012003
NAZV
AF
ukončený
Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)
2004
2007
NAZV
ÚCHHZ AF
obhájený
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)
1999
2004
Interní
J. Mareček
ÚZPET AF
řešený
Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou
2016
2018
NAZV
ÚAK AF
obhájený Optimalizace výživy a hnojení slunečnice za účelem zvýšení výnosů a kvality produkce (QH81271)20082012NAZVAF
řešený
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2B06101)
2006--
NPV II
ÚAK AF
obhájený20062006IGAM. Flekalová
ÚKE AF
řešený OPVK Akademie
2012
2015
OP
K. DrápelaÚHÚL LDF
obhájený
Organické formy mikroprvků ve výkrmu kuřat
2007
2007
IGA
AF
obhájený
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)2008
2012
NAZV
R. Pokorný
ÚPŠRR AF
zamítnutý
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů
2018
2018
IGA
ÚZRHV AF
řešený Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)2015
2015
IGA
ÚMFGZ AF
řešený
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu
2015
2015
IGA
Z. Sládek
ÚMFGZ AF
podaný
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)
2019
2021
NAZV
L. VorlováÚZRHV AF
zamítnutý Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017
NAZV
ÚI PEF
ukončený
Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"
2014
2015
Smluvní výzkum
ÚAK AF
zamítnutý
Ověření možností získání zdraví prospěšných potravin založených na bázi surovin z lupiny s velmi nízkým obsahem alkaloidů. (MZLU/AGT-1 )
20062011NPV II
ÚTP AF
řešený Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům (QH81218)
2008
--NAZVE. Hrudová
AF
obhájený
2014
2014Smluvní výzkumL. HřivnaÚTP AF
obhájený
Ověření stávajících klecových a alternativních technologií a vývoj obohacených klecových technologií se zřetelem na Směrnici Rady č. 1999/74/EC (QC1128)
2002
2004
NAZVÚMFGZ AF
obhájený
Ověření technologie přípravy jikernaček kapra obecného pro časný výtěr. (224/9510/SV2130461)
2013
2014
Smluvní výzkumJ. Mareš
ÚZRHV AF
ukončený
Ověření účinnosti herbicidů na vybrané plevele v cukrovce a ozimé pšenici
20142014
Smluvní výzkum
V. Smutný
ÚAK AF
ukončený
Ověření účinnosti inhibitoru replikace včelích virů
2014
2015
Smluvní výzkum
A. Přidal
ÚZRHV AF
ukončený
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a aplikace insekticidů na zavíječe kukuřičného v kukuřici
2014
2014
Smluvní výzkum
V. SmutnýÚAK AF
ukončený Ověření účinnosti insekticidních mořidel a fungicidů v cukrovce20142014
Smluvní výzkum
V. Smutný
ÚAK AF
řešený
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)
2005
2005
IGA
K. Trunečka
ÚZPET AF
řešený
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)
2006
2006
IGA
ÚZPET AF
ukončený
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)
2013
2013
Smluvní výzkumT. Vítěz
ÚZPET AF
ukončený
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. Vítěz
ÚZPET AF
ukončený
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého
2014
2014
Smluvní výzkum
P. Smutná
ÚPŠRR AF
řešený
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu
2009
--
IGA
ÚBFR AF
obhájený Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)2005
2005
IGA
ÚZRHV AF
obhájený
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)
1995
1997
GAČR
Z. Žalud
ÚAK AF
obhájený
PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin
2018
2019
TAČR
P. DostálÚTAD AF
řešený Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.00222012--
Interní
L. ZemanÚVZP AF
řešený
Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu2012
2014
JinýV. AdamÚCB AF
řešený
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)
2012
2014
OPJ. Skládanka
ÚVZP AF
podaný
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření
2011
2014
OP
M. BorkovcováÚZRHV AF
ukončený Partnerská síť v oblasti speciálních plodin (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)
2010
2012
OP
ÚPŠRR AF
zamítnutý
Partnerství pro ekologické aspekty technických a hospodářských aktivit v povrchových vodách
2012
2012
OP
ÚZRHV AF
ukončený Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO (VaV/620/11/03 )
2003
2005
ÚVZP AF
obhájený Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. (1G57042)
2005
2008
NAZV
T. Dryšlová
ÚAK AF
ukončený
Pedologická charakteristika vybraných pozemků
2014
2014
Smluvní výzkumJ. Jandák
ÚAPMV AF
řešený
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)2007--FRVŠ
ÚPŠRR AF
ukončený Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)20042004IGA
ÚTP AF
ukončený
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)
2005
--
FRVŠ
ÚCB AF
ukončený
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)
2005
--
FRVŠ
V. Kubáň
ÚCB AF
řešený PlantFriend - nezávislá měřicí stanice energie rostlin (2019TP01010018)
2020
2021
TAČR
P. DostálÚTAD AF
ukončený
Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin
1997--
NAZV
ÚZPET AF
obhájený
2012
2012
Specifický
L. Kalhotka
ÚAPMV AF
obhájený
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)
2005
2005FRVŠJ. Skládanka
ÚVZP AF
řešený
Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)
2011
2014
OP
V. Reinöhl
CEITEC AF
obhájený
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚMFGZ AF
obhájený20062006
RP
T. UrbanÚMFGZ AF
ukončený
Podpora realizace společného mezinárodního studijního programu Socrates-EURAMA (TRP_EURAMA_06)
2006
2006
RP
M. FajmanAF
řešený
Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (3CE361P4)
2011
2014
Jiný
G. Růžičková
ÚPŠRR AF
řešený
Podpora sítě excelence výzkumných akademických pracovníků v oblasti dopravy
2012
--
OP
F. Bauer
ÚTAD AF
obhájený
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)
2003
2003
FRVŠÚPŠRR AF
ukončený
Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)
2004
--
RP
ÚCB AF
obhájený
Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genů (P502/10/1216)
2010
2012
GAČR
ÚMFGZ AF
zamítnutý
Pokročilá technologie pro anaerobní zpracování a stabilizaci gastroodpadu (TA02020989)
20122012TAČRÚZPET AF
řešený Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat (PGS14_2012)2012
--
Jiný
R. Kizek
ÚCB AF
řešený
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství
2019
2021TAČRÚVZP AF
ukončený
pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)
2012
2013Smluvní výzkumM. Lichovníková
ÚCHHZ AF
ukončený Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)2013
2014
Smluvní výzkumM. LichovníkováÚCHHZ AF
řešený
Polární transport auxínu v iniciaci rastu axilárního pupene po uvolnení z apikální dominance u rastlin hrachu (Pisum sativum L.)2013--IGACEITEC AF
řešený
Polární transport auxinu v iniciaci růstu axilárního pupene po uvolnění z apikální dominance u rostlin hrachu (Pisum sativum L.)2013--
IGA
CEITEC AF
zamítnutý
Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu
2020
2022TAČR
ÚZRHV AF
ukončený Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)2014
2014
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
řešený Poradenské centrum na MZLU v Brně (2E06036)2006--NPV IIAF
řešený
Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat2018
2019
IGA
ÚVZP AF
obhájený
2007
2007
IGAT. Urban
ÚMFGZ AF
obhájený2013
2014
IGA
ÚKE AF
řešený
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (QF4190)
2004
--
NAZV
ÚPŠRR AF
řešený
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (QF4190)
2004
2006
NAZV
ÚPŠRR AF
zamítnutý Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic2006
2006
IGAM. LichovníkováÚCHHZ AF
obhájený
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)
2016
2016
IGA
L. PavlataÚVZP AF
řešený Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)
2004
--
NAZV
ÚPŠRR AF
řešený
Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)20102011OPZ. Havlíček
ÚMFGZ AF
obhájený
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)1999
2003
Interní
J. Mareček
ÚZPET AF
ukončený20172017Smluvní výzkumÚPŠRR AF
obhájený Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami (QF3100)2003
2007
NAZVÚKE AF
ukončený
Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu (227/9510/SV 2170061)2017
2017
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
řešený
Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU (CZ.1.07/2.3.00/30.0017)20122014
OP
Z. TrojákováCEITEC AF
obhájený
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů
2013
2013
IGA
ÚPŠRR AF
řešený
Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami (PGS15_2012)2012--JinýÚCB AF
obhájený
Praktický seminář "Genetika ryb" pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (2030/2007 G4)
2007
2007
FRVŠJ. ZrůstováAF
řešený
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
2015
2018
NAZV
ÚZPET AF
řešený
Prevence průniku toxických esterů kyseliny ftalové do krmiv, produktů a potravin (QG60066)
2006
2008
NAZV
AF
ukončený
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZV
ÚBFR AF
řešený
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezsitentního ke Cameraria ohridella (QH81101)20082012
NAZV
ÚBFR AF
obhájený
Prezentace mimoprodukčního vlivu pastvy na biotyp NPR Mohelenská hadcová step. (2225/2006)
20062006AKTIONÚVZP AF
vyřazený
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko
2004
2004
IGAT. Urban
ÚMFGZ AF
řešený Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)
2010
--
GAČRM. Trnka
ÚAK AF
obhájený
Problematika lokálního krajinného rázu mikroregionu Hustopečsko a její zprostředkování studentům (2184/G4/2006)
2006
2006
FRVŠM. Flekalová
ÚKE AF
ukončený
PROBLEMATIKA STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ POMOCÍ METODY HPLC (TG0001)
2005
2005InterníT. Gregor
ÚTP AF
zamítnutý Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře2013
2013
IGAK. Šustová
ÚTP AF
obhájený
Produkce a kvalita biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou směrnicí -- situace a metody hodnocení v České republice a v Rakousku
2010
2011
AKTIONÚPŠRR AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )20142014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)2014
2014
Smluvní výzkum
T. Vítěz
ÚZPET AF
ukončený Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)2014
2014
Smluvní výzkumÚZPET AF
ukončený Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)2005
2005
IGA
V. Baránek
ÚZRHV AF
obhájený
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)
2012
2013
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
obhájený
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
řešený
Profesionalizace projektového řízení (RP)
2010
2010
RPI. Bezecný
CP
obhájený2001
2001
FRVŠÚKE AF
obhájený
Prognóza výnosů vybraných zemědělských plodin (QC1316)
2001
2003
NAZV
Z. ŽaludAF
řešený Progresivní metody úpravy vzorků, prekoncentrace, separace a detekce pro analýzy v biochemii a klinické a environmentální chemii. (SG2100041)
2010
2012
GAČRÚCB AF
obhájený
Prohloubení metod pro stanovení množství rosy
2016
2016
Jiný
ÚKE AF
řešený
Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí
2004
--
JinýÚKE AF
řešený
Projektové webové stránky
2009
--
Interní
ÚIT CP
řešený      Ústav 2212009--InterníÚAPMV AF
řešený
2012
--
Interní
ÚAPMV AF
řešený
      Ústav 2272012
--
InterníP. Novák
ÚZPET AF
řešený
2012
--
Interní
ÚZPET AF
řešený
      Ústav 228
2010
--
InterníM. TyllichÚTAD AF
řešený
2013
--
Interní
ÚTAD AF
řešený
      Ústav 235
2010
--
Interní
ÚCHHZ AF
řešený
2013--InterníÚCHHZ AF
řešený
      Ústav 291
2009--
Interní
DAF AF
řešený
           DAF_archivy2016--InterníS. Zerdaloglu
DAF AF
řešený
           DAF_image
2016
--
InterníDAF AF
obhájený
Proporciální monitoring akustické emise v kryptopodmínkách20102010IGAÚTAD AF
ukončený20062006
Jiný
M. TrnkaÚAK AF
obhájený Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)2002
2004
GAČRZ. Žalud
ÚAK AF
řešený
Proteome dynamics in response to increased cytokinin levels in Arabidopsis (IAA600040701)2007
--
AKTIONB. BrzobohatýÚMBR AF
zamítnutý
Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině
2015
2018
NAZV
J. Kozlovsky Dufková
ÚKE AF
ukončený
Protierozní a protipovodňová opatření v malých zemědělských a lesních povodích (QC0235)2000
2003
NAZV
F. TomanAF
obhájený Provádění dlouhodobých polních pokusů.2014
2014
Smluvní výzkumT. Dryšlová
ÚAK AF
obhájený
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚTP AF
řešený Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice2015--Smluvní výzkumJ. KotovicováÚKE AF
obhájený
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)
2012
2013
Smluvní výzkum
J. Mareš
ÚZRHV AF
ukončený Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)2013
2014
Smluvní výzkumÚZRHV AF
ukončený
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)
2012
2013
Smluvní výzkum
R. KoppÚZRHV AF
ukončený Předmět Odpadové hospodářství- biologicky rozložitelný odpad (187 F4 a)20042004
FRVŠ
J. Filip
ÚKE AF
obhájený
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)
20012004
NAZV
T. DryšlováÚAK AF
řešený
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)
2014
2015
TAČR
ÚKE AF
řešený Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)
2014
2015
TAČR
F. TomanÚKE AF
obhájený Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)
2002
2002FRVŠÚMFGZ AF
obhájený Příprava podkladů pro Krizový plán MŽP: dlouhodobé sucho v kontextu environmentální bezpečnosti a stanovení dalšího postupu řešení. (215/9510/SV2130391)20132013
Smluvní výzkum
ÚKE AF
obhájený2014
2014
Smluvní výzkumH. Středová
ÚKE AF
řešený Pšenice od genomu ke kvalitě (GD521/05/H013)2005
2008
GAČR
Z. BothÚPŠRR AF
řešený
Ptáci zemědělské krajiny
2015
2015
IGA
V. Hula
ÚZRHV AF
řešený
Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)
20062011NPV IIF. Hrabě
ÚVZP AF
obhájený
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)
2001
2004
NAZV
ÚAK AF
obhájený
Rázové zatěžování zemědělských produktů a potravin (TP 6/2015)
2015
2016IGAV. KumbárÚTAD AF
řešený
Regionální referenční centrum (Ochrana půdy - strategie/plánování)
2006
2010JinýÚAPMV AF
ukončený
Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin
2014
2014
Smluvní výzkum
V. Smutný
ÚAK AF
obhájený
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)
1999
2004
VZJ. DvořákÚMFGZ AF
ukončený
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)
2004
--
FRVŠ
K. Trunečka
ÚZPET AF
řešený Regulace biosyntézy sekundarních metabolitů v buněčné kultuře Schisandra chinensis
2007
--
GAČR
H. VlašínováAF
zamítnutý
Regulace genové exprese: analýza exprese microRNA v kosterním svalu dvou plemen prasat s odlišnou kvalitou masa (13-04994S)
2013
2013
GAČR
ÚMFGZ AF
řešený
Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů (LC06034)
2006
--
VCAF
přijatý
Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek
2015
2015
IGA
L. Hřivna
ÚTP AF
obhájený Regulační aspekty přímé somatické embryogeneze u hrachu (Pisum sativum L.) (GA522/02/1227)
2002
2004GAČR
AF
zamítnutý
Retence mykotoxinů u kuřat a její snížení pomocí adsorbentů2007
2007
GAČR
AF
zamítnutý
Revitalizace a přírodě blízké úpravy toků -- nástroj zvýšení biodiverzity i efektivní správy toků
2012
2012
TAČRP. Řezníčková
ÚZRHV AF
obhájený
Riziko výskytu klostridií v silážích
2012
2012
IGAÚVZP AF
řešený
20022006
NAZV
ÚPŠRR AF
řešený
Role mononukleárních fagocytů během rezoluce akutního zánětu mléčné žlázy skotu. (GA524/03/1531)
20032005
GAČR
ÚMFGZ AF
ukončený
Role NO v regulaci dormance semen (1P05ME757)2005
2007
Jiný
ÚBFR AF
ukončený
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)
20062006RP
ÚZPET AF
obhájený
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚMFGZ AF
ukončený Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)
2003
2003
FRVŠ
Z. Vykoukalová
ÚMFGZ AF
řešený Rozšíření PhD. práce o detekci SSR markerů rezistence ječmene (583/2005/G4)
2005
2005
FRVŠ
ÚBFR AF
obhájený Rozšíření PhD. práce o studium dalších kandidátních genů u prasat (239/2005)
2005
2005FRVŠJ. VernerAF
obhájený Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)
2004
2004FRVŠ
ÚZRHV AF
obhájený Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)
2012
2012
FRVŠ
ÚMFGZ AF
obhájený
Rozšíření praktické výuky v předmětu ¨ Zkušebnictví a management jakosti ¨2017
2017
RPP. Dostál
ÚTAD AF
obhájený
2007
2007
FRVŠK. Svobodová
AF
ukončený
Rozšíření výuky předmětu péče o životní prostředí – ekoefektivní přístupy (151)
2004
2004
FRVŠ
J. KotovicováÚKE AF
obhájený
Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdy (3FR1153)
2003
2003
FRVŠ
ÚKE AF
ukončený
Rozvoj evropských venkovských regionů v éře globalizace (DERREG)
2009
2011
RP EK
ÚKE AF
zamítnutý
Rozvoj laboratorní analýzy jakosti potravin rostlinného i živočišného původu (202/2007 A)2007
2007
FRVŠ
ÚTP AF
obhájený
Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)20092009
FRVŠ
ÚMFGZ AF
zamítnutý Rozvoj laboratoře pro hodnocení reologických vlastností v praktických cvičeních cereální technologie (812/2009)2009
2009
FRVŠJ. KučerováÚTP AF
obhájený
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)19992001
NAZV
T. UrbanÚMFGZ AF
přijatý
Rozvoj molekulárně-biologické laboratoře pro praktickou výuku studentů (1351/Aa/2010)20102010FRVŠT. Vyhnánek
ÚBFR AF
ukončený Rozvoj nově akreditovaných oborů v oblasti informačních zdrojů pro životní prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství (212)2004
2004
RP
ÚKE AF
obhájený
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)
2004
2007
NAZV
J. MarešÚZRHV AF
podaný
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky
2012
--
NAZV
ÚMFGZ AF
obhájený Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)2007
2007
FRVŠ
P. Trnka
ÚKE AF
vyřazený
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat
2004
2004
IGA
ÚMFGZ AF
ukončený
Řízení procesu dosoušení píce ve vysoké vrstvě (PG98311)
1998
--
Jiný
ÚZPET AF
řešený
Sarcosin jako potenciální nádorový marker-analytická studie (1/2011)
20112011IGA
ÚCB AF
řešený Sarkosin, a-metylacyl-CoA racemáza, prostatický specifický antigen a metalothionein jako nádorové markery u karcinomu prostaty , studie na nádorových buněčných liniích2010
2011
Jiný
V. Adam
ÚCB AF
přijatý
Scintilometrická měření energetických a vodních toků v regionu České republiky a Rakouska
2014
2014
AKTIONG. PozníkováÚAK AF
obhájený
Screening na pekařskou jakost u pšenice pomocí DNA markerů. (1130/2001)
2001
2001
FRVŠ
ÚBFR AF
ukončený
Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)1994--
GAČR
ÚCB AF
řešený Seminární studie vývoje a rozšíření vybraných škůdců polních plodin (2672/2007)2007--
FRVŠ
E. Svobodová
AF
ukončený
Senzorická analýza kuřecího masa
2014
2014
A. Jarošová
ÚTP AF
řešený
2012
--
JinýR. KizekÚCB AF
ukončený
Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
ukončený
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)2013
2013
Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
řešený
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.
2016--IGAA. Vaishar
ÚKE AF
řešený
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)
2016
2016
IGA
A. Vaishar
ÚKE AF
obhájený
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)20002004
VC
ÚBFR AF
řešený
Síť ochrany půdy v regionu Podunají
20122014
MMR
ÚAPMV AF
obhájený
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)
2010
2010
IGA
ÚZPET AF
ukončený
Sledování obsahu esterů kyseliny ftalové v krmivech a jejich komponentech (234/2102/IG250241)
2005
2005
Jiný
A. JarošováÚTP AF
řešený SmartSteering - systém řízení komunálních vozidel (2015TG02010074)2017
--
TAČRÚTAD AF
přijatý
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem2019
2022
TAČR
ÚVZP AF
obhájený
Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství (2B06124)
2006
2011NPV II
ÚAK AF
řešený Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění (QK1910086)
2019
2023
NAZV
M. ŠťastnáÚKE AF
řešený
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
2019
2023
NAZV
ÚKE AF
přijatý
Sociální a inovativní platforma v oblasti kulturního cestovního ruchu a její potenciál k prohloubení evropeizace (870644)20202021
RP EK
ÚKE AF
řešený
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova
2010
2011
IGA
A. Vaishar
ÚKE AF
ukončený
Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její vstup do potravních řetězců (GA ČR 525/03/1367)
20032005GAČR
ÚCB AF
řešený
Specifický výzkum1999--SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
řešený
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření
2016
2017
SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Specifický výzkum1999
2006
Specifický
ÚZRHV AF
řešený
Specifický výzkum
1999
--SpecifickýÚKE AF
řešený
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"
2012--
Specifický
J. Knotek
ÚKE AF
řešený
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚAK AF
řešený
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)
20152016
Specifický
P. HlavinkaÚAK AF
řešený
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýÚKE AF
zamítnutý      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky2008
2008
Specifický
D. Adamcová
ÚKE AF
zamítnutý
      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"2011
2011
Specifický
ÚKE AF
řešený
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚAK AF
řešený
2020
2020
Specifický
J. WinklerÚBFR AF
řešený
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu
2019
2020
Specifický
ÚVZP AF
obhájený
Spolupráce studentů 3. a 4. ročníků na mapování QTL pšenice DNA markery. (1218/2003)
20032003FRVŠ
ÚBFR AF
řešený Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)2007--
IGA
ÚZRHV AF
obhájený Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů (QH91192)
2009
2011
NAZV
ÚPŠRR AF
zamítnutý
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)2010
2010
NAZVJ. Mareš
ÚZRHV AF
obhájený Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem2001
2006
NAZV
ÚAPMV AF
ukončený
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)
2015
2015
Smluvní výzkumM. Geršl
ÚZPET AF
ukončený
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)20142014
Smluvní výzkum
G. MachůÚZPET AF
řešený
Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami v systému SEUROP (2B06107)2006
2011
Jiný
ÚCHHZ AF
obhájený1996
1999
NAZV
I. Ingr
AF
obhájený Standardizace technologické jakosti vepřového a kuřecího masa (IG č.31/2005)
2005
2006
IGA
ÚTP AF
řešený
Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice (QJ1530181)
2015
2018
NAZVT. StředaÚPŠRR AF
obhájený
Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí (QI91A055)
20092013NAZV
ÚCHHZ AF
řešený
Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)
2007
2011
NAZV
ÚCHHZ AF
obhájený
Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu. (DP 7/2006)
2006
2006
IGA
M. Vondra
ÚAK AF
řešený
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)
2007
2011
NAZV
E. Pokorný
ÚAPMV AF
obhájený
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)
2009
2009
FRVŠMENDELU
ukončený
Stanovení fenolických látek v rostlinnéím materiálu metodou kapilární elektroforézy (GA ČR 521/03/P174)2003
2005
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
zamítnutý20162016
Jiný
K. Šustová
ÚTP AF
zamítnutý
Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace
2016
2016
Jiný
ÚTP AF
řešený
2012
2018NAZVK. Šustová
ÚTP AF
zamítnutý
Stanovení potřeby vápníku u slepic v závislosti na věku při zohlednění kvality skořápky v jednotlivých technologických systémech
2007
2007GAČRAF
ukončený Stanovení provozního zatížení motorů traktorů ve vazbě na mezinárodní projekt COST 356 "EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport" (TP 3)20102011IGAÚTAD AF
obhájený Stanovení rizika výskytu větrné eroze v katastrálním území Žabčice (142)
2002
2002FRVŠJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
ukončený Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)
2014
2014Smluvní výzkumÚZPET AF
ukončený
Stanovení spalných tepel vzorků topolů (227/9510/SV2140361)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
řešený Stanovení specií rtuti v sedimentech (GAČR 525/06/P143)20062008
GAČR
V. Kubáň
AF
zamítnutý2016
2016
Jiný
ÚTP AF
řešený
Stanovení terpenů v jehličnatých a listnatých porostech (GP526/05/P087)
2005--GAČRJ. FojtováÚCB AF
řešený Stanovení těžkých kovů v životním prostředí za využití selektivního biosenzoru (5/2007)
2007
--
IGAR. KizekAF
obhájený
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)1995
1997
Jiný
J. Mareček
ÚZPET AF
řešený
Struktura a dynamika bioinorganických komplexů (GAP205/10/0228)
2010
2013
GAČRR. Kizek
ÚCB AF
obhájený
2006
2008
GAČR
ÚVZP AF
obhájený Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)
2002
2002
Jiný
ÚZPET AF
řešený
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)
2010
--
GAČR
R. Kizek
ÚCB AF
řešený
Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál (NT14337)
2013
--JinýÚCB AF
přijatý
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013
NAZV
J. EhrenbergerováÚPŠRR AF
ukončený
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)2009
2013
NAZVÚPŠRR AF
obhájený
Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)
2005
2005
IGAJ. ZehnálekÚCB AF
obhájený Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)
2004
2004
IGAJ. Zehnálek
ÚBFR AF
obhájený
Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)
2004
2005
IGA
J. ZehnálekÚCB AF
řešený Studium evoluce velikosti genomů rostlin
2009
--
IGA
R. HobzaÚBFR AF
řešený
2008
2008
IGA
P. Hanáček
ÚBFR AF
řešený
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)20162016IGA
ÚBFR AF
řešený
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)
2016
2016
IGA
ÚVZP AF
ukončený Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)2003
2005
GAČRP. HanáčekÚBFR AF
přijatý
Studium genetické variability kolekce pšenice s nestandarním zabarvením obilky (IP 1/2010)2010
2010
IGA
ÚBFR AF
přijatý Studium genů biosyntetické dráhy flavonoidů pšenic (IP 03/2014)20142014
IGA
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
obhájený
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)
20082012NAZVÚVZP AF
obhájený Studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat (523/07/0353)
2007
2009
GAČR
ÚMFGZ AF
řešený
Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)2012--
Jiný
R. KizekÚCB AF
obhájený
Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)20052005IGAJ. Zehnálek
ÚCB AF
přijatý Studium molekulárních adaptací rostlin na stresové podmínky (TP 1/2010)
2010
2010
IGA
ÚBFR AF
ukončený
Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)20042006GAČRÚCB AF
obhájený
Studium odolnosti jarního a ozimého sladovnického ječmene k fuzariózám klasu a tvorba genotypů se zlepšenou rezistencí pomocí molekulárních markerů. (GA521/03/0938)
2003
2005GAČR
ÚBFR AF
obhájený
Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna. (GA521/03/0113)
2003
2005GAČRÚBFR AF
ukončený
Studium příjmu kadmia z půdy z hlediska vlivu na výnosově-kvalitativní parametry biomasy odlišných odrůd sóji (63p4)
2012
2012
AKTION
ÚAPMV AF
řešený Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012
IGA
ÚPŠRR AF
řešený
Studium reakcí polních plodin na stres suchem
2012
2012IGA
ÚPŠRR AF
řešený
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)
20072011GAČRJ. Zehnálek
ÚCB AF
obhájený Studium variability genů pro pekařskou jakost pšenice pomocí DNA markerů. (141/2002)20022002
FRVŠ
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
řešený
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)
2007--
Jiný
ÚCB AF
řešený
Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)
2012
--JinýR. KizekÚCB AF
řešený
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (IGA TP 10/2013)2013
2013
IGAJ. Winkler
ÚAK AF
zrušený Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)
2013
2013
IGA
J. Winkler
ÚAK AF
řešený
Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata (QF3070)
2003
2007
NAZV
E. MrkvicováÚVZP AF
obhájený
Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech
2008
2011
NPV II
ÚAPMV AF
řešený
Studium zinek vázajících bakteriálních proteinů (PGS12_2012)2012--
Jiný
R. KizekÚCB AF
ukončený
Sucho jako rizikový faktor rakouské a české zemědělské produkce (2003/3)
2003
2004JinýAF
řešený Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)
2010
--
GAČRÚCB AF
ukončený Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu
2008
2010
GAČR
ÚCB AF
řešený
Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)
2010
2014
GAČR
R. KizekÚCB AF
ukončený
Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)20132013
Smluvní výzkum
M. Brtnický
ÚAPMV AF
obhájený
Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)
2001
2004
NAZVJ. MálekÚAK AF
řešený Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku
2009
--
FRVŠ
ÚPŠRR AF
ukončený
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)20132013Smluvní výzkumÚZPET AF
řešený
Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic (QH82242)
2008
2012
NAZV
AF
obhájený
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)
2004
2008
NAZV
ÚZPET AF
ukončený
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--NAZVK. Trunečka
ÚZPET AF
ukončený
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004--
NAZV
ÚZPET AF
přijatý           Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek. (34/2006)
2006
--
NAZVK. Trunečka
AF
řešený Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)
2005
--
NAZVE. Pokorný
ÚAPMV AF
zamítnutý
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )
2010
2010
JinýÚZPET AF
zamítnutý
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)
2011
2011
TAČRT. Vítěz
ÚZPET AF
obhájený Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků20102010IGAL. Kalhotka
ÚAPMV AF
řešený
Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivnich látek přirozeně se vyskytujících v potravinách (QJ1210302)
2012
2018
NAZV
ÚTP AF
obhájený
Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. (QJ1210013)
2012
2016
NAZV
ÚZRHV AF
řešený Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí
2010
2014
NAZV
ÚPŠRR AF
zamítnutý
Technologie pro dezintegraci čistírenských kalů a snížení jejich objemu (TA02021134)2011
2012
TAČR
T. VítězÚZPET AF
obhájený
Technologie produkce tržního okouna (EP9392)
19992002NAZVÚZRHV AF
obhájený Tepelná čerpadla - vytápění 21. století (920/2005)2005
2005
FRVŠ
T. VítězÚZPET AF
ukončený
Tepelné zpracování oceli (149/2004)
2004
2004
FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
ukončený testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu2012
2012
ÚZPET AF
řešený
Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům
20122016
NAZV
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
ukončený Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu
2010
2010
T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)2014
2014
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
obhájený
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
20112011
ÚŠMZR ZF
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku2011
2011
T. Vítěz
ÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku
2012
2012
ÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice
2011
2012
ÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu z lecitinu
20122012ÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu
2011
2011
ÚZPET AF
ukončený
Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů
2011
2011
T. Vítěz
ÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)2013
2013
Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
řešený Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách2012--
T. VítězÚZPET AF