Agronomická fakulta - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1220

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený : Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.2010--FRVŠR. PoštulkaÚVZP AF
ukončený Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
zamítnutý Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu20112011IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010--RP EKM. TrnkaÚAK AF
ukončený Aglomerace hnojiv.20022004MPOP. RyantAF
řešený Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOP. RyantÚAPMV AF
obhájený Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)20042004JinýZ. ŽaludÚAK AF
řešený Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016NAZVL. PospíšilováÚAPMV AF
řešený Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu2011--IGAM. LichovníkováÚCHHZ AF
ukončený Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákÚAPMV AF
obhájený Akustický detektor stresu rostlin ADOPS20162017TAČRP. DostálÚTAD AF
ukončený Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
obhájený Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP AF
obhájený Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007JinýM. ŠťastnáÚKE AF
přijatý Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGAM. D. VaverkováÚKE AF
obhájený Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)20142014IGAP. DostálÚTAD AF
obhájený Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)20032005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
ukončený Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)20132013Smluvní výzkumA. KnollCEITEC AF
obhájený Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)20062008GAČRA. KnollÚMFGZ AF
přijatý Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)20132013IGAT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)20072007IGAK. SvobodováÚMFGZ AF
obhájený Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)19971999GAČRA. KnollAF
obhájený Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)20002002GAČRA. KnollAF
řešený Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRM. MasaříkÚCB AF
ukončený Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)2000--GAČRJ. PospíchalAF
ukončený Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkumH. FišerováÚBFR AF
vyřazený Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)20062006FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčÚZPET AF
podaný Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009--GAČRF. BauerÚTAD AF
podaný Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010--GAČRT. ŠmerdaÚTAD AF
řešený Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
řešený      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaÚAK AF
řešený Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu20172018IGAP. NevrklaÚCHHZ AF
obhájený Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)20132013IGAD. FaltaÚCHHZ AF
obhájený Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)20012001FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
zamítnutý Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009JinýT. VítězÚZPET AF
ukončený Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
ukončený Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)20052005FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015--IGAJ. ČuperaÚTAD AF
obhájený Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAL. ZemanÚVZP AF
obhájený Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. StarobováÚVZP AF
ukončený Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
obhájený Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky20132013IGAP. DostálÚTAD AF
řešený Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
ukončený Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
řešený Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)2007--IGAR. KizekAF
obhájený Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)20032004JinýZ. ŽaludÚAK AF
zamítnutý Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)20022005JinýZ. ŽaludÚAK AF
ukončený Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami2003--JinýM. TrnkaAF
přijatý Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)20142014IGAV. TrojanÚBFR AF
ukončený Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005--FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
zamítnutý Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci20022004GAČRI. MarkováÚKE AF
zamítnutý Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice20082008NAZVK. CiváňováÚMFGZ AF
řešený Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. KlemšÚBFR AF
řešený Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009--VZJ. ČermákováÚVZP AF
řešený Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)20072012VZZ. ŽaludAF
obhájený Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)20022005GAČRP. SmutnáÚPŠRR AF
řešený Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)2005--VZP. HanáčekAF
řešený Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013--IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012OPL. HavelÚBFR AF
obhájený Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlÚZPET AF
řešený BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)20182019TAČRP. DostálÚTAD AF
přijatý Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011VZI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)20112014NAZVM. ČechováÚCHHZ AF
řešený Botanický monitoring vybraných agroenvironmentálních opatření20172017IGAJ. WinklerÚBFR AF
připravovaný Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)20092013OPR. KizekÚCB AF
ukončený Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)20092011GAČRL. HavelÚBFR AF
řešený CEITEC - Středoevropský technologický institut2011--OPV. ReinöhlCEITEC AF
řešený CEITEC 2020 (LQ1601)20162020JinýV. ReinöhlCEITEC AF
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007JinýB. GrodaÚZPET AF
obhájený Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009JinýT. VítězÚZPET AF
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008JinýB. GrodaÚZPET AF
řešený Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--RP EKM. TrnkaÚAK AF
řešený Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)20062010R. KizekÚCB AF
obhájený Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)20002004VCP. DvořákÚMBR AF
řešený Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
řešený Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. KizekÚCB AF
obhájený Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?20142014IGAM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)20002000JinýZ. ŽaludÚAK AF
řešený Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPM. TrnkaÚAK AF
obhájený CONEMDE20102013JinýL. HavelÚBFR AF
obhájený CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004JinýH. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)19962001GAČRS. ProcházkaAF
řešený Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152016JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
ukončený Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)20012003JinýJ. ZelenkaÚVZP AF
řešený Čistota paliv a olejů (IP15/2013)2013--IGAS. KoláčekÚTAD AF
zamítnutý Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)20072007FRVŠT. VítězAF
zamítnutý Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)20062006FRVŠT. VítězAF
řešený Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)20092012OPT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Databanka výzkumu ekologického zemědělství2005--JinýL. HanušAF
ukončený Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)20042004FRVŠI. MalýAF
obhájený Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)20062006JinýM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)20172018IGAP. DostálÚTAD AF
obhájený Degradace motorového oleje používaného v zemědělské technice (IP 14/2011)20112011IGAV. KumbárÚTAD AF
řešený Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012--NAZVM. BrtnickýÚAPMV AF
řešený Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)20132013IGAJ. JandákÚAPMV AF
obhájený Degradační vlastnosti svarových spojů20152015IGAP. DostálÚTAD AF
obhájený Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)19992001GAČRJ. DvořákAF
obhájený Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)20022005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ AF
obhájený Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa (FRVŠ MŠMT 2453/2005)20052005FRVŠD. FaltaÚCHHZ AF
ukončený Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)20062006JinýJ. ZehnálekAF
obhájený Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)20172017IGAA. KnollÚMFGZ AF
ukončený Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)20062008GAČRZ. VykoukalováÚMFGZ AF
obhájený Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)19992001GAČRA. KnollAF
řešený Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)20072007IGAT. VyhnánekÚBFR AF
řešený Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)20072007FRVŠR. KizekAF
zamítnutý Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGAR. PokornýÚPŠRR AF
zamítnutý Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.20092009IGAR. PokornýÚPŠRR AF
řešený Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)20072011GAČRV. KubáňAF
řešený Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
obhájený Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)20092009FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
řešený Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J19392014--IGAP. SedlákÚTAD AF
řešený Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)20072011NAZVJ. VíchováÚPŠRR AF
řešený Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)20072011NAZVF. TomanÚKE AF
obhájený Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)20092009FRVŠA. PavlíkÚMFGZ AF
obhájený Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)20102010FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
ukončený Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. SládekÚMFGZ AF
obhájený Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
obhájený Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)19982000GAČRM. TesařováAF
řešený Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20132013IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna20152016IGAJ. BezděkÚZRHV AF
zamítnutý Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.20142014GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
zamítnutý DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)2007--JinýM. TrnkaAF
řešený Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)20052007GAČRZ. ŽaludÚAK AF
řešený Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)20062009NAZVZ. ŽaludAF
připravovaný Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--Akt eTS VZJ. RožnovskýÚAK AF
ukončený Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)19992001GAČRJ. RožnovskýAF
obhájený Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997JinýZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Doprava a území (2298/2006)20062006FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
řešený Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)2007--JinýF. BauerAF
řešený Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)2014--GAČRP. HanáčekÚBFR AF
obhájený Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004JinýZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)20182018IGAA. KnollÚMFGZ AF
obhájený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)20112012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům2011--IGAE. SapákováÚPŠRR AF
ukončený Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)1999--GAČRJ. BucharAF
řešený Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana20102010IGAB. BrzobohatýÚMBR AF
zamítnutý Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi20082008GAČRA. KnollAF
řešený ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OPR. KizekÚCB AF
přijatý Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
řešený Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVM. BorkovcováÚZRHV AF
obhájený Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat20122012IGAP. MarešÚVZP AF
řešený Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.2014--IGAP. MarešÚVZP AF
řešený Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)20072012OPP. MaradaÚZPET AF
obhájený Ekologická a kulturní obnova těžebních regionů (RP )20092010JinýA. VaisharÚKE AF
podaný Ekologický výkrm kuřat v ČR2010--NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
zamítnutý Ekologický výkrm kuřat v ČR20092009NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
řešený Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
ukončený E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006JinýJ. SkládankaÚVZP AF
ukončený Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
ukončený Energetické parametry biomasy20032007GAČRM. FajmanAF
řešený Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému20192021GAČRZ. HegerÚCB AF
řešený Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)20112014OPP. SpurnýDAF AF
ukončený Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012Smluvní výzkumP. KoláčkováÚPŠRR AF
řešený Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana20122014GAČRP. SoučekCEITEC AF
obhájený Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)19971999GAČRP. DvořákAF
podaný Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
řešený Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
řešený Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016--IGAP. ŘezáčÚMFGZ AF
řešený Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)20112015OPR. KizekÚCB AF
ukončený Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)20042004FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
ukončený Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
ukončený Flow Analysis (PG97110)19971997FRVŠV. KubáňÚCB AF
zamítnutý Forenzní genomika pro identifikaci zvířat20102012JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech20142014IGAA. JarošováÚTP AF
ukončený Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
řešený Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)2009--GAČRB. BrzobohatýÚMBR AF
řešený Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)2006--VCR. KizekAF
obhájený Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006P. MaradaÚZPET AF
ukončený Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)19971999JinýV. ReinöhlÚMBR AF
řešený FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)20122015OPL. HavelÚBFR AF
obhájený Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)20082008FRVŠE. HrudováAF
řešený Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
řešený Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)20172018IGAT. VyhnánekÚBFR AF
řešený Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)20102012GAČRH. DočekalováÚCB AF
řešený Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)20092011NAZVL. PutnováÚMFGZ AF
obhájený Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)20092009IGAA. KnollÚMFGZ AF
zamítnutý Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
obhájený Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)20042004FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
řešený Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů na úrovni proteomické a růstové odezvy20122016GAČRB. BrzobohatýÚMBR AF
řešený Gregarické zimování skákavek (Araneae: Salticidae) v prázdných ulitách suchozemských plžů - možné vysvětlení neobvyklé formy subsociálního chování2018--IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR20142014IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
obhájený Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA20092009IGAL. HolkováÚPŠRR AF
obhájený Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému20092009IGAG. ChládekÚCHHZ AF
řešený Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)20092011NAZVJ. RožnovskýÚAK AF
podaný Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin20142017GAČRV. KumbárÚTAD AF
obhájený Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)19981999GAČRI. JiskrováAF
obhájený Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací20132013IGAE. SolařováÚPŠRR AF
řešený Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky20062007JinýZ. ŽaludAF
obhájený Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně20052006FRVŠE. SobotkováÚCHHZ AF
obhájený Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekÚAK AF
ukončený Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky20102010JinýS. HejdukÚVZP AF
řešený Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)20042007NAZVS. HejdukÚVZP AF
zamítnutý Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie20132013IGAK. ŠustováÚTP AF
vyřazený Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen20052005IGAT. UrbanÚMFGZ AF
ukončený Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
obhájený Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010IGAM. CupákováÚTP AF
obhájený Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)19962000RPS. ProcházkaAF
obhájený Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)20122013JinýM. ŠťastnáÚKE AF
podaný Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel20102013MPOF. BauerÚTAD AF
obhájený Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)20062006FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
obhájený Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)20072009NAZVA. PavlíkÚMFGZ AF
ukončený Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)20092010GAČRR. KizekÚCB AF
ukončený Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
obhájený Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )20092009FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)20072010JinýJ. BucharÚTAD AF
řešený Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
obhájený Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
obhájený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)20102010IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováÚPŠRR AF
podaný Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)2013--JinýI. VyskotÚEPZ FRRMS
řešený Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů2013--NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
podaný Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012--JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
obhájený Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002JinýJ. MarečekÚZPET AF
řešený Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)20092009IGAE. NevrtalováÚBFR AF
řešený Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene2005--IGAI. JežíškováÚBFR AF
obhájený Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)20062006IGAS. DuškováÚAK AF
ukončený Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001--GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)20102010IGAR. KizekÚCB AF
řešený Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)2010--JinýM. TrnkaÚAK AF
řešený Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)20052009JinýV. AdamÚVZP AF
řešený Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech2013--IGAP. SedlákÚTAD AF
řešený Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)20122012IGAJ. ČuperaÚTAD AF
řešený Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku20172019Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP AF
obhájený Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)20012002NAZVJ. MarečekÚZPET AF
řešený Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)20092011NAZVJ. KřenÚAK AF
obhájený Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005FRVŠP. KnotÚVZP AF
obhájený Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)20032003RPJ. MarečekÚZPET AF
řešený Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--GAČRR. KizekÚCB AF
obhájený Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)19962000NAZVJ. BednářÚBFR AF
zamítnutý Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010NAZVT. VítězÚZPET AF
zamítnutý Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)20112011NAZVT. VítězÚZPET AF
ukončený Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)20002005NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
ukončený Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)20012002FRVŠI. JančářováÚCB AF
obhájený Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)20062007FRVŠH. FišerováÚBFR AF
obhájený Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)20062006FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
přijatý Inovace cvičení předmětu Genetika rostlin o detekci geneticky modifikované kukuřice (FRVŠ 1686/2008)20082008FRVŠT. VyhnánekAF
ukončený Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)20042004FRVŠJ. KučerováÚTP AF
podaný Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010--FRVŠV. HubačíkováÚKE AF
obhájený Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))20082008FRVŠM. PöschlÚMBR AF
ukončený Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)20112012FRVŠI. JančářováÚCB AF
ukončený Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)20052006FRVŠI. JančářováÚCB AF
ukončený Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)20032004FRVŠI. JančářováÚCB AF
obhájený Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)20052005FRVŠJ. ZehnálekÚCB AF
ukončený Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty20172017OPA. PřidalÚZRHV AF
obhájený Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)20112012FRVŠM. MusilováÚBFR AF
podaný Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy2011--FRVŠM. BrtnickýÚAPMV AF
obhájený Inovace na mléčné farmě Lípa (SV2180381)20182018Smluvní výzkumD. FaltaÚCHHZ AF
obhájený Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)20032007NAZVT. LošákÚAPMV AF
řešený Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)2012--IGAJ. WinklerÚAK AF
obhájený Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
řešený Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (1G58038)20052009NAZVR. CerkalAF
řešený Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )20052009NAZVP. RyantÚAPMV AF
řešený Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)20172017InterníT. VyhnánekÚBFR AF
zamítnutý Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření20192019OPA. PřidalÚZRHV AF
přijatý Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)20122012FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
přijatý Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)20052005FRVŠM. KlemšÚBFR AF
ukončený Inovace předmětu "Příslušenství motorových vozidel" (FR270311/1102/228)20072008FRVŠJ. ČuperaAF
obhájený Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)20052005FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
přijatý Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)20052005FRVŠA. KnollÚMFGZ AF
vyřazený Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)20082008FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)20092009FRVŠV. KocurekÚAK AF
přijatý Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)2005--FRVŠJ. FilipÚKE AF
obhájený Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)20032003FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
podaný Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky2010--FRVŠT. ŠmerdaÚTAD AF
vyřazený Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)20052007FRVŠV. LázničkaÚKE AF
podaný Inovace předmětu Ochrana životního prostředí (1248/F4a/2007)20062007FRVŠL. HanušAF
řešený Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz20142014RPT. MašíčekÚKE AF
řešený Inovace předmětu sociologie venkova20112011FRVŠK. NovotnáÚKE AF
obhájený Inovace předmětu Šlechtění rostlin20112011FRVŠP. SmutnáÚPŠRR AF
obhájený Inovace předmětů "Údržba a opravy strojů" a "Projektování servisních provozů"20142014RPP. DostálÚTAD AF
zamítnutý Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky20102010FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
přijatý Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014--InterníT. KoutnýÚZPET AF
obhájený Inovace předmětů Základy krajinného inženýrství a Krajinné inženýrství (241/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
podaný Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel2010--FRVŠT. ŠmerdaÚTAD AF
obhájený Inovace radiobiologické laboratoře (FRVŠ 2415/2005/A/a)20052005FRVŠM. PöschlÚMBR AF
podaný Inovace studijního předmětu Fyzika II20162016RPV. KumbárÚTAD AF
obhájený Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace20132015OPJ. MarešÚZRHV AF
řešený Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)20122015OPJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )20132014OPJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor (QK1920214)20192021NAZVP. OppeltováÚKE AF
řešený Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)20122016NAZVV. SmutnýÚAK AF
řešený Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)20162019JinýJ. ZáhoraÚAPMV AF
ukončený Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)20002005NAZVB. KocourkováÚPŠRR AF
řešený Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivity (SV2180661)20182019Smluvní výzkumD. FaltaÚCHHZ AF
řešený Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU2012--OPM. BrtnickýÚAPMV AF
obhájený Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)20022002FRVŠR. KuklaÚZPET AF
zamítnutý Inovace výuky předmětu Mechanika tekutin (557/2006)20062006FRVŠT. VítězAF
ukončený Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)20132013FRVŠV. LukasÚAK AF
obhájený Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)20122012FRVŠP. MaradaÚAK AF
zamítnutý Inovace výuky předmětu Termomechanika (1475/2006)20062006FRVŠT. VítězAF
obhájený Inovační technologie závlah v zemích střední Evropy (ASO)20052005JinýM. ŠťastnáÚKE AF
přijatý Inovační voucher - poskytnutí znalostí.2010--JinýR. KuklaÚZPET AF
řešený Inovační 3D školící platforma pro recyklace elektrických a elektronických zařízení (RECDEV)20132016Zahr. vzd.J. KotovicováÚKE AF
podaný Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách2010--NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
zamítnutý Inovativní přístupy ke šlechtění a biotechnologii chovu lína obecného20062007NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)19991999FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REK
obhájený      2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS20022002RPM. FajmanÚTAD AF
obhájený      2003 Integrace Agronomické fakulty20032003RPM. FajmanÚTAD AF
řešený Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií20092012GAČRR. KizekÚCB AF
ukončený INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU (NAZV)2000--NAZVJ. ŽižlavskýÚCHHZ AF
řešený Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL 0021622412)20052011VZJ. ZehnálekAF
ukončený Interakce a funkce regulátorů buněčného cyklu v diferenciaci buněk (GA204/01/0905)20022004GAČRA. HamplÚMBR AF
ukončený Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)1994--GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi (IAA600050616)2006--JinýJ. ZáhoraAF
řešený Interakce kvality odchovu jalovic, dlouhověkosti, zdraví a reprodukční výkonnosti dojnic (1B44035)2005--NAZVL. MáchalAF
obhájený Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)20022002FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Introdukce nových znaků pro zvýšení kvality a stability produkce odrůd vybraných jetelovin metodami hybridizace (1G46034)20042008NAZVR. PokornýAF
ukončený Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený Isoflavony v řasách a sinicích (GA ČR 525/07/0338)2007--GAČRV. KubáňAF
řešený Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů20132013IGAA. VaisharÚKE AF
obhájený K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete (523/09/0844)20092011GAČRA. KnollÚMFGZ AF
řešený Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými či neúplnými pozorováním (205/05/2265)2005--GAČRM. TrnkaÚAK AF
ukončený Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokolu (GA526/00/0485)20002002GAČRI. MarkováÚAK AF
ukončený Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
řešený Kapilární elektroforéza pro studium interakcí cytostatik (PGS16_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
obhájený Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha20172017IGAM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)20092011GAČRJ. KřenÚAK AF
řešený Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse20142014IGAV. HubačíkováÚKE AF
podaný Klastr CREA Hydro&Energy2008--JinýJ. KynickýÚGP LDF
řešený Klonování a identifikace části polymorfní sekvence dehydrinového genu Dhn4 u odrůd ječmene s různou tolerancí vůči mrazu. (IG250121)2005--IGAZ. DokoupilováÚPŠRR AF
přijatý Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice2015--NAZVA. KnollÚMFGZ AF
řešený Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)20152015JinýV. HubačíkováÚKE AF
řešený Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti20182020GAČRZ. HegerÚCB AF
řešený Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech20112014NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
ukončený Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)20092012OPK. ŠustováÚTP AF
obhájený Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)19961999JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Koncentrace kortikosteronu a PRL v krvi nosnic z různých technologií chovu (1228/2003)20032003FRVŠA. PavlíkÚMFGZ AF
obhájený Konference Krajinné inženýrství 200920092009JinýJ. FialováÚTOK LDF
obhájený Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)20012004NAZVL. NeudertÚAK AF
řešený Konstrukce proteinů pro porozumění a modulaci rostlinného hormonálního metabolismu a signalizace (P305/11/P768)2011--GAČRP. MazuraÚMBR AF
ukončený Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )20082009OPJ. KotovicováÚKE AF
řešený Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných esenciálních aminokyselin. (1B44037)20042008NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
řešený Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům2009--NAZVP. HanáčekÚBFR AF
řešený Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství2010--NAZVT. VymyslickýÚVZP AF
řešený Konzervace syrovátky pomocí účinných látek z rostlin za účelem jejího dalšího využití20132013IGAK. ŠustováÚTP AF
obhájený Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)20032003FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009JinýT. StředaÚPŠRR AF
obhájený Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009AKTIONT. StředaÚPŠRR AF
přijatý Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti20182019IGAV. HulaÚZRHV AF
přijatý Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti20182019IGAV. HulaÚZRHV AF
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
připravovaný Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)20142015TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu2012--IGAM. FröhdeováÚVZP AF
obhájený Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními (QH82099)20082012NAZVJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
ukončený Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)20182018TAČRO. ŠťastníkÚVZP AF
ukončený Křižovatky (148/2004)2004--FRVŠM. ČernýÚTAD AF
obhájený Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců (QH81040)20082011NAZVJ. SkládankaÚVZP AF
připravovaný Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích20152018NAZVP. MaradaÚZPET AF
připravovaný Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.2015--IGAV. ŠvehlováÚTP AF
řešený Laboratorní cvičení z fyziky (FRVŠ 2007/554)2007--FRVŠJ. FilípekAF
ukončený Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
obhájený Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)20012001FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
zamítnutý Laboratoř technologie odpadů20072007FRVŠT. VítězAF
řešený Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn. (FT-TA3/157 )2006--MPOJ. MarečekÚZPET AF
řešený Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova2011--IGAA. VaisharÚKE AF
ukončený Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)20132013Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
ukončený Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
ukončený Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
ukončený Mapování genu melanokortinového receptoru MC3R u prasete (14/2004)20042005IGAK. CiváňováÚMFGZ AF
ukončený Markerování dormance a stresu u rostlin pomocí kyseliny abscisové (FRVŠ1218/2001)20012001Akt eTS VZM. KlemšÚBFR AF
obhájený Masařky (Sarcophagidae) jako indikátory stavu prostředí a kumulátory těžkých kovů (GA206/00/0302)20002002GAČRM. BartošováAF
ukončený Matematické modelování a predikce dehydratace zemědělských produktů a odpadů (GA510/95/1214)1995--GAČRJ. ŠtenclÚZPET AF
obhájený Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)19811985JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)19811985JinýJ. MarečekÚZPET AF
ukončený Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)1993--GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných půdně-klimatických podmínkách (521/09/P479)20092011GAČRP. HlavinkaÚAK AF
obhájený Měření charakteristiky diferenciálu20142014Smluvní výzkumJ. ČuperaÚTAD AF
ukončený Měření parametrů spalovacího motoru traktoru Valtra T151e20082008F. BauerÚTAD AF
ukončený Měření vlivu výkonu motoru na tahové vlastnosti traktoru Claas 85020092009F. BauerÚTAD AF
řešený Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích20102010IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
obhájený Metabolický profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu (IGA MZLU 25/2006)20062006IGAP. JelínekÚMFGZ AF
obhájený Metabolický profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 14/2007)20072007IGAA. PavlíkÚMFGZ AF
obhájený Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)20052005JinýJ. ZehnálekÚCB AF
ukončený Metastabilní soustava železo - karbid železa (FRVŠ 1177/2003)20032003FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
ukončený Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)2003--FRVŠD. SemerádováÚAK AF
obhájený Meteorologické sucho jako limit výnosů vybraných polních plodin (15/2006)20062006IGAP. HlavinkaAF
řešený Metodické postupy při využití bioindikačních bezobratlých organizmů: případová studie na evropsky významné lokalitě Suchý žleb v CHKO Moravský kras20092009IGAV. HulaÚZRHV AF
obhájený Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (QF4192)20042006NAZVR. CerkalÚPŠRR AF
podaný Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů2012--JinýI. VrtkováÚMFGZ AF
řešený Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)20172019NAZVH. StředováÚKE AF
řešený Metody stanovení estrogenů a progestogenů ve složkách životního prostředí (GACR525/06/P104)2006--GAČRV. KubáňAF
obhájený Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů20102010FRVŠP. TrávníčekÚZPET AF
ukončený Migrační bariéry v zemědělské krajině20052007InterníV. LázničkaÚKE AF
obhájený Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)20042004IGAT. DryšlováÚAK AF
řešený Mikrobiální transformace půdního uhlíku a dusíku podél srážkového gradientu na jihu Španělska2008--JinýI. NovosádováÚAPMV AF
obhájený Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin20092010IGAR. PokornýÚPŠRR AF
ukončený Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)20152015IGAA. KnollCEITEC AF
obhájený Minerální profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 4/2007)20072007IGAP. JelínekÚMFGZ AF
ukončený Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
řešený Miniaturizované inteligentni systémy a nanostrukturovené elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (GA102/08/1546)20082008GAČRR. KizekAF
řešený Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru. (QH71015)20072011NAZVR. KoppÚZRHV AF
zamítnutý Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí20092009NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
obhájený Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene (IGA 32/2005)20052005IGAK. VejražkaÚPŠRR AF
řešený Mobilní nanosenzorické systémy (7H10021)2010--JinýR. KizekÚCB AF
zamítnutý Modelování erozních a odtokových procesů20162016InterníJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
obhájený Modelování přírůstu biomasy topolové plantáže pro energetické využití20092009IGAM. FischerÚAK AF
obhájený Modelování vodní bilance v zemědělsky využívané krajině (366/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
ukončený Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)1993--FRVŠV. KubáňÚCB AF
ukončený Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)20132013IGAV. AdamÚCB AF
obhájený Modernizace laboratorního cvičení "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek" (3186/2011/F1/a)20112011FRVŠV. KumbárÚTAD AF
zamítnutý Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)20062006FRVŠT. TichýÚZRHV AF
obhájený Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)20042005FRVŠJ. MarešÚZRHV AF
řešený Modernizace praktických cvičení z botaniky- zavedení metod fluorescenční mikroskopie do výuky na VFU ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)20112011FRVŠR. KizekÚCB AF
řešený Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)20112012FRVŠT. PetlachováÚCHHZ AF
podaný Modernizace výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie2008--FRVŠJ. HlávkováAF
ukončený Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura20062006FRVŠV. BaránekÚZRHV AF
řešený Modernization of pig breeding technologies with higher ICT integration and creation of comparable calculation methodologies20192023SpecifickýP. HorkýÚVZP AF
obhájený Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP11/2010)20102010IGAJ. WinklerÚAK AF
řešený Modifikace uhlíkových pastových elektrod pro nanotechnologie (PGS06_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami2011--IGAR. KizekÚCB AF
řešený Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami (13/2011)2011--IGAR. KizekÚCB AF
řešený Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách20152017GAČRP. MazuraÚMBR AF
přijatý Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)20112011IGAT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Molekulárně genetické studium ukládání variability tuku u prasat (523/04/0106)20042006GAČRA. KnollÚMFGZ AF
řešený Molekulárně-biologická detekce probiotických bakterií (1750/2007 FRVS)2007--FRVŠR. BurdychováAF
řešený Molekulárně-biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin20112011IGAR. KizekÚCB AF
přijatý Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zabarvením obilky pšenice20132014JinýT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)19951997GAČRT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)2002--Akt eTS VZJ. BallaÚBFR AF
obhájený Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092009IGAM. KmochÚPŠRR AF
obhájený Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092010IGAI. ŠafránkováÚPŠRR AF
obhájený Molekulární diagnostika viru žluté mozaiky fazolu v mečících (2008-DP6/AF)20082008IGAR. PokornýÚPŠRR AF
obhájený Molekulární embryologie - jeden z klíčů ke zdravému potomstvu (VS96115)19962000RPP. DvořákÚMBR AF
podaný Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
ukončený Molekulární markéry tolerance ječmene k suchu a chladu (521/99/1576)1999--GAČRO. ChloupekÚPŠRR AF
přijatý Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
obhájený Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene20082008IGAK. UllmannováÚPŠRR AF
řešený Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)2011--RPM. TrnkaÚAK AF
obhájený Monitoring jakosti kompozitních materiálů v zemědělském prostředí20152015IGAP. DostálÚTAD AF
řešený Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (12/2007)2007--IGAJ. MakovskýAF
obhájený Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice (IP 22/2012)20122012IGAV. KumbárÚTAD AF
připravovaný Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019--NAZVV. HubačíkováÚKE AF
obhájený Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)20062006IGAB. GrodaÚZPET AF
obhájený Monitorování včelstev metodou akustické emise20122012IGAM. ČernýMENDELU
obhájený      Monitorování včelstev metodou akustické emise (IP 1/2012)20122012IGAJ. TlačbabaÚTAD AF
ukončený Monitorování výkonových parametrů traktorového motoru (TP1/2011)20112011IGAJ. ČuperaÚTAD AF
řešený Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření2010--IGAZ. LaštůvkaÚZRHV AF
obhájený Motýli (Lepidoptera) jako indikátory středoevropských biocenóz (GA206/00/0307)20002002GAČRZ. LaštůvkaAF
zamítnutý Možnost snížení vysoké hmotnosti vajec ke konci snášky regulací obsahu methioninu v krmné směsi20072007IGAM. LichovníkováAF
řešený Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)20112012IGAM. VágenknechtováÚCHHZ AF
obhájený Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin. (1G46055)20042008NAZVV. SmutnýÚAK AF
obhájený Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpravách (1R44027)20042007NAZVF. TomanÚKE AF
řešený Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu20192021NAZVT. StředaÚPŠRR AF
řešený Možnosti udržitelného opětovného využití městských brownfields v Brně20122012AKTIONA. VaisharÚKE AF
zamítnutý Možnosti využití bioindikátorů v okolí vybraných skládek (13-04788P)20132013GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
obhájený Možnosti využití hexaploidního tritordea (kříženec mezi pšenicí a ječmenem) pro vzdálenou hybridizaci s pšenicí a tritikalem. (EP9078)19992001NAZVT. VyhnánekÚBFR AF
řešený "Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu20142014Smluvní výzkumJ. KotovicováÚKE AF
ukončený Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
řešený Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin20132013IGAK. ŠustováÚTP AF
obhájený Možnosti využití tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) k přirozené regulaci výskytu vodních květů sinic. (206-02-D031)20022005GAČRR. KoppÚZRHV AF
zamítnutý Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008FRVŠD. AdamcováÚKE AF
řešený Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti (QJ1220007)20122016NAZVJ. ZáhoraÚAPMV AF
řešený Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2010--IGAV. HulaÚZRHV AF
přijatý Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu2011--InterníV. HulaÚZRHV AF
přijatý MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla (TA04021239)2015--TAČRJ. JohnÚZPET AF
řešený Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu2012--FRVŠJ. KudělkaÚZPET AF
připravovaný Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)2012--FRVŠJ. KotovicováÚKE AF
obhájený Multimediální podpora předmětu Pěstování a zpracování koření20112011FRVŠG. RůžičkováÚPŠRR AF
obhájený Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)20112012FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
podaný Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii2010--FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
řešený Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám (1593/F6/d)2006--FRVŠV. HyblerAF
řešený Multimediální prezentace výuky ichtyologie (2532/2006 F4/d)2006--FRVŠP. SpurnýAF
obhájený Multimediální programy Popis půdního profilu a Odběr půdních vzorků. (145/2004)20042004FRVŠJ. JandákÚAPMV AF
obhájený Multimediální programy ve výuce půdoznalství a geologie. (150/2002)20022002FRVŠJ. JandákÚAPMV AF
podaný Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy2009--FRVŠE. PokornýÚAPMV AF
obhájený Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlin (A227/2006)20062006FRVŠR. PokornýÚPŠRR AF
řešený Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠK. SomerlíkováÚDAS FRRMS
obhájený Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)20102010FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
řešený Multimediální učební text obecné botaniky (6FR2300)2006--FRVŠP. ŠtěpánkováAF
obhájený Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)20082008FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
řešený Multimediální učební text předmětu Ochrana životního prostředí (1476/F4d/2006)20062006FRVŠL. HanušÚKE AF
ukončený Multimediální učební text předmětu systematická botanika (4FR144)2004--FRVŠP. ŠtěpánkováAF
obhájený Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)20092009FRVŠV. ŽdímalÚKE AF
řešený Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)2013--FRVŠP. ŠkarpaÚAPMV AF
obhájený Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)20112011FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
obhájený Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)20092009FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
obhájený Multimediální učební texty pro výuku předmětu Trávníkářství (FRVŠ 1556/2007)20072007FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
ukončený Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství20062006FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny (2077/2005/F4/d)20052005FRVŠE. HrudováÚPŠRR AF
obhájený Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)20082008FRVŠI. VyskočilÚVZP AF
podaný Může vegetace poukazovat vliv skládky komunálního odpadu na životní prostředí? (15-16826S)2015--GAČRM. D. VaverkováÚKE AF
připravovaný Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)2011--IGAR. KizekÚCB AF
řešený Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)20092011IGAM. MasaříkÚCB AF
řešený Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu20182019TAČRP. HorkýÚVZP AF
řešený Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)20112016GAČRR. KizekÚCB AF
řešený Nanoelektroniky pro mobilní systémy asistovaného žití (AAL) (7H10021)20102013OPR. KizekÚCB AF
řešený Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP AF
řešený Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP AF
přijatý Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAV. AdamÚCB AF
přijatý Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAI. RankićÚCB AF
řešený Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže20192021TAČRS. SkaličkováÚVZP AF
řešený Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu (QK1920177)20192021NAZVJ. PospíšilÚZPET AF
řešený Navržení metody pro hodnocení rostlinných hyperakumulátorů těžkých kovů (2/2011)20112011IGAR. KizekÚCB AF
řešený Něco o čiroku2011--IGAJ. FilipčíkováÚVZP AF
řešený Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování20142014IGAŠ. NedomováÚTP AF
obhájený Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát20092009IGAM. BalabánováÚVZP AF
řešený Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)20122014OPZ. ŽaludÚAK AF
ukončený Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu20152015IGAM. ŠotnarÚZPET AF
ukončený Neželezné kovy a jejich slitiny (FRVŠ 2006/23)2007--FRVŠJ. FilípekAF
ukončený Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)20052005FRVŠN. Březinová BelcrediÚPŠRR AF
řešený Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosnzorů v medicině (KAN208130801 )20082012JinýR. KizekÚCB AF
řešený Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (QJ1510098)20152018NAZVT. StředaÚPŠRR AF
obhájený Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)19962001GAČRL. HavelÚBFR AF
ukončený Nové poznatky pro udržitelný management trávníků (ME09063)20092009RPS. HejdukÚVZP AF
obhájený Nové poznatky v pěstování a využití ostropestřce mariánského (Silybum Marianum L.) v zemědělství20162017IGAP. HorkýÚVZP AF
řešený Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)20132017NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
zamítnutý Nové přístupy ke studiu rostlinných lektinů20072007JinýM. LichovníkováAF
ukončený Nové přístupy v elektrochemické analýze NK a ODN zaměřené na ultrasenzitivní detekci DNA a DNA hybridizace (GAVA A100040602)20062008GAČRR. KizekAF
obhájený Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. (QG50034)20052009NAZVB. ProcházkováÚAK AF
řešený Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek20142017TAČRF. TomanÚKE AF
řešený Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody (TH01030300)20152019TAČRV. HulaÚZRHV AF
obhájený Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)20062006FRVŠR. KoppÚZRHV AF
řešený Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)20052011JinýR. KizekÚCB AF
ukončený Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)20062006IGAV. BaránekÚZRHV AF
obhájený Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi (MZe-ZRS ČR)20062009JinýM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Obsahová a materiální inovace předmětu Živočišní škůdci20062007FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)20122012Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Odhad geneticky a prostřeďově podmíněných komponent variance pro účely zpřesnění odhadu plemenné hodnoty skotu (GA523/98/P230)19982001GAČRJ. KučeraAF
řešený Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách20162018NAZVP. MaradaÚZPET AF
řešený Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností (QF3140)2003--NAZVJ. MarečekÚZPET AF
ukončený On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází (SPE-SFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické matrice (525/08/P540)20082010GAČRL. LojkováÚCB AF
řešený On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)2005--FRVŠM. TrnkaÚAK AF
obhájený Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastech (58p13)20102011AKTIONP. KnotÚVZP AF
řešený Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)2007--GAČRR. KizekÚCB AF
obhájený Optimalizace délky zrání sýrů Eidamského typu vzhledem k jejich konzistenci (234/2102/IG270321)20072008IGAT. LužováAF
připravovaný Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. (MSM2532885901)2009--VZK. KlemÚBFR AF
obhájený Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat (2280/2007)20072007FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)20172021NAZVH. StředováÚKE AF
řešený Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)20112014NAZVV. SmutnýÚAK AF
obhájený Optimalizace monitoringu štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) (IP 4/2014, SP2140131)20142014IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
ukončený Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)2001--NAZVM. ČechováÚCHHZ AF
řešený Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP3/2011)20112011IGAJ. WinklerÚAK AF
ukončený Optimalizace pěstitelských technologií řepky se zřetelem na rentabilitu, stabilitu soustav hospodaření a konkurenceschopnost na světových trzích2001--NAZVL. HřivnaAF
obhájený Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb (QI91C001)20092013NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C19961996JinýJ. MarečekÚZPET AF
řešený Optimalizace produkce rychle rostoucích dřevin pomocí růstového modelu SECRETS20102010IGAZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)20132014IGAJ. ZáhoraÚAPMV AF
obhájený Optimalizace systému komplexních opatření pro minimalizaci nepříznivých účinků povrchového odtoku v povodí a jeho aplikace v procesu pozemkových úprav (QC1292)20012003NAZVF. TomanAF
ukončený Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)20042007NAZVJ. ŠubrtÚCHHZ AF
obhájený Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)19992004InterníJ. MarečekÚZPET AF
řešený Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou20162018NAZVV. LukasÚAK AF
obhájený Optimalizace výživy a hnojení slunečnice za účelem zvýšení výnosů a kvality produkce (QH81271)20082012NAZVP. ŠkarpaAF
řešený Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2B06101)2006--NPV IIB. ProcházkováÚAK AF
obhájený Optimalizační posouzení krajinného prostoru ŠZP Žabčice (Vyhodnocení historického vývoje zájmového území, rozptýlené zeleně a vlhkostního režimu půd) (IGA MZLU 3/2006)20062006IGAM. FlekalováÚKE AF
řešený OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
obhájený Organické formy mikroprvků ve výkrmu kuřat20072007IGAM. LichovníkováAF
obhájený Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)20082012NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
zamítnutý Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů20182018IGAA. PřidalÚZRHV AF
řešený Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ AF
řešený Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu20152015IGAZ. SládekÚMFGZ AF
podaný Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)20192021NAZVL. VorlováÚZRHV AF
zamítnutý Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
ukončený Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"20142015Smluvní výzkumL. NeudertÚAK AF
zamítnutý Ověření možností získání zdraví prospěšných potravin založených na bázi surovin z lupiny s velmi nízkým obsahem alkaloidů. (MZLU/AGT-1 )20062011NPV IIJ. KučerováÚTP AF
řešený Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům (QH81218)2008--NAZVE. HrudováAF
obhájený Ověření přípravku Aktifol - Mag, Folit Bór a Borostim na výnos a kvalitu cukrovky a hnojiva Multi N ve výživě pšenice.20142014Smluvní výzkumL. HřivnaÚTP AF
obhájený Ověření stávajících klecových a alternativních technologií a vývoj obohacených klecových technologií se zřetelem na Směrnici Rady č. 1999/74/EC (QC1128)20022004NAZVP. JelínekÚMFGZ AF
obhájený Ověření technologie přípravy jikernaček kapra obecného pro časný výtěr. (224/9510/SV2130461)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
ukončený Ověření účinnosti herbicidů na vybrané plevele v cukrovce a ozimé pšenici20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
ukončený Ověření účinnosti inhibitoru replikace včelích virů20142015Smluvní výzkumA. PřidalÚZRHV AF
ukončený Ověření účinnosti insekticidních mořidel a aplikace insekticidů na zavíječe kukuřičného v kukuřici20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
ukončený Ověření účinnosti insekticidních mořidel a fungicidů v cukrovce20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
řešený Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)20052005IGAK. TrunečkaÚZPET AF
řešený Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)20062006IGAK. TrunečkaÚZPET AF
ukončený Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého20142014Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
řešený Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu2009--IGAS. ProcházkaÚBFR AF
obhájený Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)20052005IGAR. KoppÚZRHV AF
obhájený Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)19951997GAČRZ. ŽaludÚAK AF
ukončený PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin20182019TAČRP. DostálÚTAD AF
řešený Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.00222012--InterníL. ZemanÚVZP AF
řešený Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu20122014JinýV. AdamÚCB AF
řešený Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)20122014OPJ. SkládankaÚVZP AF
podaný Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření20112014OPM. BorkovcováÚZRHV AF
ukončený Partnerská síť v oblasti speciálních plodin (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)20102012OPG. RůžičkováÚPŠRR AF
zamítnutý Partnerství pro ekologické aspekty technických a hospodářských aktivit v povrchových vodách20122012OPP. ŘezníčkováÚZRHV AF
ukončený Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO (VaV/620/11/03 )20032005S. HejdukÚVZP AF
obhájený Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. (1G57042)20052008NAZVT. DryšlováÚAK AF
ukončený Pedologická charakteristika vybraných pozemků20142014Smluvní výzkumJ. JandákÚAPMV AF
řešený Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)2007--FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
ukončený Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)20042004IGAŠ. NedomováÚTP AF
ukončený Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
ukončený Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
ukončený Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin1997--NAZVJ. ŠtenclÚZPET AF
obhájený Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod20122012SpecifickýL. KalhotkaÚAPMV AF
obhájený Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005FRVŠJ. SkládankaÚVZP AF
řešený Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)20112014OPV. ReinöhlCEITEC AF
obhájený Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ AF
obhájený Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)20062006RPT. UrbanÚMFGZ AF
ukončený Podpora realizace společného mezinárodního studijního programu Socrates-EURAMA (TRP_EURAMA_06)20062006RPM. FajmanAF
řešený Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (3CE361P4)20112014JinýG. RůžičkováÚPŠRR AF
řešený Podpora sítě excelence výzkumných akademických pracovníků v oblasti dopravy2012--OPF. BauerÚTAD AF
obhájený Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)20032003FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
ukončený Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)2004--RPV. KubáňÚCB AF
obhájený Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genů (P502/10/1216)20102012GAČRA. KnollÚMFGZ AF
zamítnutý Pokročilá technologie pro anaerobní zpracování a stabilizaci gastroodpadu (TA02020989)20122012TAČRT. VítězÚZPET AF
řešený Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat (PGS14_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství20192021TAČRP. HorkýÚVZP AF
ukončený pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)20122013Smluvní výzkumM. LichovníkováÚCHHZ AF
ukončený Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)20132014Smluvní výzkumM. LichovníkováÚCHHZ AF
řešený Polární transport auxínu v iniciaci rastu axilárního pupene po uvolnení z apikální dominance u rastlin hrachu (Pisum sativum L.)2013--IGAS. ProcházkaCEITEC AF
řešený Polární transport auxinu v iniciaci růstu axilárního pupene po uvolnění z apikální dominance u rostlin hrachu (Pisum sativum L.)2013--IGAS. ProcházkaCEITEC AF
ukončený Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
řešený Poradenské centrum na MZLU v Brně (2E06036)2006--NPV IIZ. HavlíčekAF
řešený Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat20182019IGAP. HorkýÚVZP AF
obhájený Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra (IGA č. 21/2007)20072007IGAT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. OppeltováÚKE AF
řešený Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (QF4190)2004--NAZVZ. DokoupilováÚPŠRR AF
řešený Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (QF4190)20042006NAZVL. HolkováÚPŠRR AF
zamítnutý Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic20062006IGAM. LichovníkováÚCHHZ AF
obhájený Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)20162016IGAL. PavlataÚVZP AF
řešený Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)2004--NAZVM. JůzlÚPŠRR AF
řešený Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)20102011OPZ. HavlíčekÚMFGZ AF
obhájený Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)19992003InterníJ. MarečekÚZPET AF
ukončený Poskytování konzultačních služeb pro transfer znalostí a zkušeností pro rozvoj mlékárenského sektoru a v produkci mléka v Republice Srbsko (UNDP-IRH-RFP-2017-02)20172017Smluvní výzkumO. PolákÚPŠRR AF
obhájený Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami (QF3100)20032007NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU (CZ.1.07/2.3.00/30.0017)20122014OPZ. TrojákováCEITEC AF
obhájený Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů20132013IGAP. SmutnáÚPŠRR AF
řešený Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami (PGS15_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
obhájený Praktický seminář "Genetika ryb" pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (2030/2007 G4)20072007FRVŠJ. ZrůstováAF
řešený Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení20152018NAZVP. MaradaÚZPET AF
řešený Prevence průniku toxických esterů kyseliny ftalové do krmiv, produktů a potravin (QG60066)20062008NAZVA. JarošováAF
ukončený Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelÚBFR AF
řešený Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezsitentního ke Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelÚBFR AF
obhájený Prezentace mimoprodukčního vlivu pastvy na biotyp NPR Mohelenská hadcová step. (2225/2006)20062006AKTIONP. VeselýÚVZP AF
vyřazený Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko20042004IGAT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)2010--GAČRM. TrnkaÚAK AF
obhájený Problematika lokálního krajinného rázu mikroregionu Hustopečsko a její zprostředkování studentům (2184/G4/2006)20062006FRVŠM. FlekalováÚKE AF
ukončený PROBLEMATIKA STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ POMOCÍ METODY HPLC (TG0001)20052005InterníT. GregorÚTP AF
zamítnutý Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře20132013IGAK. ŠustováÚTP AF
obhájený Produkce a kvalita biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou směrnicí -- situace a metody hodnocení v České republice a v Rakousku20102011AKTIONT. StředaÚPŠRR AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)20052005IGAV. BaránekÚZRHV AF
obhájený Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
řešený Profesionalizace projektového řízení (RP)20102010RPI. BezecnýCP
obhájený Prognóza výnosů kukuřice na zrno (1FR1134)20012001FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
obhájený Prognóza výnosů vybraných zemědělských plodin (QC1316)20012003NAZVZ. ŽaludAF
řešený Progresivní metody úpravy vzorků, prekoncentrace, separace a detekce pro analýzy v biochemii a klinické a environmentální chemii. (SG2100041)20102012GAČRJ. PospíchalÚCB AF
obhájený Prohloubení metod pro stanovení množství rosy20162016JinýH. StředováÚKE AF
řešený Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí2004--JinýL. HanušÚKE AF
řešený Projektové webové stránky2009--InterníI. VyskočilÚIT CP
řešený      Ústav 2212009--InterníM. TyllichÚAPMV AF
řešený           Dusík v krajině2012--InterníP. NovákÚAPMV AF
řešený      Ústav 2272012--InterníP. NovákÚZPET AF
řešený           Diskový prostor2012--InterníP. NovákÚZPET AF
řešený      Ústav 2282010--InterníM. TyllichÚTAD AF
řešený           Koka 20132013--InterníP. NovákÚTAD AF
řešený      Ústav 2352010--InterníM. TyllichÚCHHZ AF
řešený           Agrogen2013--InterníP. NovákÚCHHZ AF
řešený      Ústav 2912009--InterníI. VyskočilDAF AF
řešený           DAF_archivy2016--InterníS. ZerdalogluDAF AF
řešený           DAF_image2016--InterníS. ZerdalogluDAF AF
obhájený Proporciální monitoring akustické emise v kryptopodmínkách20102010IGAP. DostálÚTAD AF
ukončený Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS (ME 843 KONTAKT)20062006JinýM. TrnkaÚAK AF
obhájený Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)20022004GAČRZ. ŽaludÚAK AF
řešený Proteome dynamics in response to increased cytokinin levels in Arabidopsis (IAA600040701)2007--AKTIONB. BrzobohatýÚMBR AF
zamítnutý Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině20152018NAZVJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
ukončený Protierozní a protipovodňová opatření v malých zemědělských a lesních povodích (QC0235)20002003NAZVF. TomanAF
obhájený Provádění dlouhodobých polních pokusů.20142014Smluvní výzkumT. DryšlováÚAK AF
obhájený Provedení pokusu s hnojivem Molytrac v porostu sladovnického ječmene, vyhodnocení výnosu a kvality zrna20142014Smluvní výzkumL. HřivnaÚTP AF
řešený Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice2015--Smluvní výzkumJ. KotovicováÚKE AF
obhájený Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
ukončený Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)20132014Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV AF
ukončený Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)20122013Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV AF
ukončený Předmět Odpadové hospodářství- biologicky rozložitelný odpad (187 F4 a)20042004FRVŠJ. FilipÚKE AF
obhájený Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)20012004NAZVT. DryšlováÚAK AF
řešený Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanÚKE AF
řešený Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanÚKE AF
obhájený Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)20022002FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Příprava podkladů pro Krizový plán MŽP: dlouhodobé sucho v kontextu environmentální bezpečnosti a stanovení dalšího postupu řešení. (215/9510/SV2130391)20132013Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
obhájený Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
řešený Pšenice od genomu ke kvalitě (GD521/05/H013)20052008GAČRZ. BothÚPŠRR AF
řešený Ptáci zemědělské krajiny20152015IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)20062011NPV IIF. HraběÚVZP AF
obhájený Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)20012004NAZVJ. DvořákÚAK AF
obhájený Rázové zatěžování zemědělských produktů a potravin (TP 6/2015)20152016IGAV. KumbárÚTAD AF
řešený Regionální referenční centrum (Ochrana půdy - strategie/plánování)20062010JinýV. VlčekÚAPMV AF
ukončený Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
obhájený Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)19992004VZJ. DvořákÚMFGZ AF
ukončený Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004--FRVŠK. TrunečkaÚZPET AF
řešený Regulace biosyntézy sekundarních metabolitů v buněčné kultuře Schisandra chinensis2007--GAČRH. VlašínováAF
zamítnutý Regulace genové exprese: analýza exprese microRNA v kosterním svalu dvou plemen prasat s odlišnou kvalitou masa (13-04994S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ AF
řešený Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů (LC06034)2006--VCB. BrzobohatýAF
přijatý Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek20152015IGAL. HřivnaÚTP AF
obhájený Regulační aspekty přímé somatické embryogeneze u hrachu (Pisum sativum L.) (GA522/02/1227)20022004GAČRS. ProcházkaAF
zamítnutý Retence mykotoxinů u kuřat a její snížení pomocí adsorbentů20072007GAČRM. LichovníkováAF
zamítnutý Revitalizace a přírodě blízké úpravy toků -- nástroj zvýšení biodiverzity i efektivní správy toků20122012TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV AF
obhájený Riziko výskytu klostridií v silážích20122012IGAV. MlejnkováÚVZP AF
řešený Role dehydrinových genů pro toleranci rostlin k suchu a chladu a pro vitalitu obilek ječmene. (QF3191)20022006NAZVO. ChloupekÚPŠRR AF
řešený Role mononukleárních fagocytů během rezoluce akutního zánětu mléčné žlázy skotu. (GA524/03/1531)20032005GAČRZ. SládekÚMFGZ AF
ukončený Role NO v regulaci dormance semen (1P05ME757)20052007JinýV. ReinöhlÚBFR AF
ukončený Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)20062006RPJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)20032003FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
ukončený Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)20032003FRVŠZ. VykoukalováÚMFGZ AF
řešený Rozšíření PhD. práce o detekci SSR markerů rezistence ječmene (583/2005/G4)20052005FRVŠI. JežíškováÚBFR AF
obhájený Rozšíření PhD. práce o studium dalších kandidátních genů u prasat (239/2005)20052005FRVŠJ. VernerAF
obhájený Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)20042004FRVŠR. KoppÚZRHV AF
obhájený Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)20122012FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
obhájený Rozšíření praktické výuky v předmětu ¨ Zkušebnictví a management jakosti ¨20172017RPP. DostálÚTAD AF
obhájený Rozšíření výuky o seminář izolačních technologií pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (2385/2007)20072007FRVŠK. SvobodováAF
ukončený Rozšíření výuky předmětu péče o životní prostředí – ekoefektivní přístupy (151)20042004FRVŠJ. KotovicováÚKE AF
obhájený Rozvoj a inovace předmětu Odvodnění a závlaha půdy (3FR1153)20032003FRVŠM. ŠťastnáÚKE AF
ukončený Rozvoj evropských venkovských regionů v éře globalizace (DERREG)20092011RP EKA. VaisharÚKE AF
zamítnutý Rozvoj laboratorní analýzy jakosti potravin rostlinného i živočišného původu (202/2007 A)20072007FRVŠJ. KučerováÚTP AF
obhájený Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)20092009FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
zamítnutý Rozvoj laboratoře pro hodnocení reologických vlastností v praktických cvičeních cereální technologie (812/2009)20092009FRVŠJ. KučerováÚTP AF
obhájený Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)19992001NAZVT. UrbanÚMFGZ AF
přijatý Rozvoj molekulárně-biologické laboratoře pro praktickou výuku studentů (1351/Aa/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Rozvoj nově akreditovaných oborů v oblasti informačních zdrojů pro životní prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství (212)20042004RPJ. KotovicováÚKE AF
obhájený Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)20042007NAZVJ. MarešÚZRHV AF
podaný Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
obhájený Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)20072007FRVŠP. TrnkaÚKE AF
vyřazený Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat20042004IGAT. UrbanÚMFGZ AF
ukončený Řízení procesu dosoušení píce ve vysoké vrstvě (PG98311)1998--JinýJ. ŠtenclÚZPET AF
řešený Sarcosin jako potenciální nádorový marker-analytická studie (1/2011)20112011IGAR. KizekÚCB AF
řešený Sarkosin, a-metylacyl-CoA racemáza, prostatický specifický antigen a metalothionein jako nádorové markery u karcinomu prostaty , studie na nádorových buněčných liniích20102011JinýV. AdamÚCB AF
přijatý Scintilometrická měření energetických a vodních toků v regionu České republiky a Rakouska20142014AKTIONG. PozníkováÚAK AF
obhájený Screening na pekařskou jakost u pšenice pomocí DNA markerů. (1130/2001)20012001FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)1994--GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený Seminární studie vývoje a rozšíření vybraných škůdců polních plodin (2672/2007)2007--FRVŠE. SvobodováAF
ukončený Senzorická analýza kuřecího masa20142014A. JarošováÚTP AF
řešený Senzory pro ptačí chřipku (PGS03_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
ukončený Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)20122012Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
ukončený Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)20132013Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
řešený Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.2016--IGAA. VaisharÚKE AF
řešený Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)20162016IGAA. VaisharÚKE AF
obhájený Signální dráhy u rostlin (LN00A081)20002004VCP. HanáčekÚBFR AF
řešený Síť ochrany půdy v regionu Podunají20122014MMRJ. ZáhoraÚAPMV AF
obhájený Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010IGAJ. FryčÚZPET AF
ukončený Sledování obsahu esterů kyseliny ftalové v krmivech a jejich komponentech (234/2102/IG250241)20052005JinýA. JarošováÚTP AF
řešený SmartSteering - systém řízení komunálních vozidel (2015TG02010074)2017--TAČRM. ŽákÚTAD AF
přijatý Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem20192022TAČRP. HorkýÚVZP AF
obhájený Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství (2B06124)20062011NPV IIL. NeudertÚAK AF
řešený Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění (QK1910086)20192023NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění20192023NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
přijatý Sociální a inovativní platforma v oblasti kulturního cestovního ruchu a její potenciál k prohloubení evropeizace (870644)20202021RP EKM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova20102011IGAA. VaisharÚKE AF
ukončený Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její vstup do potravních řetězců (GA ČR 525/03/1367)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
řešený      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření20162017SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Specifický výzkum19992006SpecifickýA. PřidalÚZRHV AF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýP. OppeltováÚKE AF
řešený      Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--SpecifickýJ. KnotekÚKE AF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýP. HlavinkaÚAK AF
řešený      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)20152016SpecifickýP. HlavinkaÚAK AF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýD. AdamcováÚKE AF
zamítnutý      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008SpecifickýD. AdamcováÚKE AF
zamítnutý      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"20112011SpecifickýM. D. VaverkováÚKE AF
řešený Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu20192020SpecifickýP. HorkýÚVZP AF
obhájený Spolupráce studentů 3. a 4. ročníků na mapování QTL pšenice DNA markery. (1218/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
řešený Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)2007--IGAL. StrakováÚZRHV AF
obhájený Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů (QH91192)20092011NAZVP. SmutnáÚPŠRR AF
zamítnutý Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)20102010NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem20012006NAZVP. ŠkarpaÚAPMV AF
ukončený Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
ukončený Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)20142014Smluvní výzkumG. MachůÚZPET AF
řešený Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami v systému SEUROP (2B06107)20062011JinýJ. ŠubrtÚCHHZ AF
obhájený Standardizace technologické jakosti kuřecího masa (EP0960996197)19961999NAZVI. IngrAF
obhájený Standardizace technologické jakosti vepřového a kuřecího masa (IG č.31/2005)20052006IGAM. JůzlÚTP AF
řešený Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice (QJ1530181)20152018NAZVT. StředaÚPŠRR AF
obhájený Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí (QI91A055)20092013NAZVR. FilipčíkÚCHHZ AF
řešený Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)20072011NAZVM. ČechováÚCHHZ AF
obhájený Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu. (DP 7/2006)20062006IGAM. VondraÚAK AF
řešený Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)20072011NAZVE. PokornýÚAPMV AF
obhájený Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)20092009FRVŠA. KnollMENDELU
ukončený Stanovení fenolických látek v rostlinnéím materiálu metodou kapilární elektroforézy (GA ČR 521/03/P174)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
zamítnutý Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů20162016JinýK. ŠustováÚTP AF
zamítnutý Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace20162016JinýV. SýkoraÚTP AF
řešený Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz (QJ1230044)20122018NAZVK. ŠustováÚTP AF
zamítnutý Stanovení potřeby vápníku u slepic v závislosti na věku při zohlednění kvality skořápky v jednotlivých technologických systémech20072007GAČRM. LichovníkováAF
ukončený Stanovení provozního zatížení motorů traktorů ve vazbě na mezinárodní projekt COST 356 "EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport" (TP 3)20102011IGAJ. ČuperaÚTAD AF
obhájený Stanovení rizika výskytu větrné eroze v katastrálním území Žabčice (142)20022002FRVŠJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
ukončený Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Stanovení spalných tepel vzorků topolů (227/9510/SV2140361)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
řešený Stanovení specií rtuti v sedimentech (GAČR 525/06/P143)20062008GAČRV. KubáňAF
zamítnutý Stanovení srážení mléka při různých teplotních režimech a následný vliv na kvalitu sýřeniny20162016JinýK. ŠustováÚTP AF
řešený Stanovení terpenů v jehličnatých a listnatých porostech (GP526/05/P087)2005--GAČRJ. FojtováÚCB AF
řešený Stanovení těžkých kovů v životním prostředí za využití selektivního biosenzoru (5/2007)2007--IGAR. KizekAF
obhájený Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)19951997JinýJ. MarečekÚZPET AF
řešený Struktura a dynamika bioinorganických komplexů (GAP205/10/0228)20102013GAČRR. KizekÚCB AF
obhájený Struktura, kvalita a hygiena biomasy trav na konci vegetačního období (521/06/P253)20062008GAČRJ. SkládankaÚVZP AF
obhájený Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)20022002JinýJ. MarečekÚZPET AF
řešený Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)2010--GAČRR. KizekÚCB AF
řešený Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál (NT14337)2013--JinýO. ZítkaÚCB AF
přijatý Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
ukončený Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
obhájený Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)20052005IGAJ. ZehnálekÚCB AF
obhájený Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)20042004IGAJ. ZehnálekÚBFR AF
obhájený Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)20042005IGAJ. ZehnálekÚCB AF
řešený Studium evoluce velikosti genomů rostlin2009--IGAR. HobzaÚBFR AF
řešený Studium ex situ kolekce genetických zdrojů papriky pomocí molekulárních markerů (DP 1/AF)20082008IGAP. HanáčekÚBFR AF
řešený Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)20162016IGAP. HanáčekÚBFR AF
řešený Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)20162016IGAL. ZemanÚVZP AF
ukončený Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)20032005GAČRP. HanáčekÚBFR AF
přijatý Studium genetické variability kolekce pšenice s nestandarním zabarvením obilky (IP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekÚBFR AF
přijatý Studium genů biosyntetické dráhy flavonoidů pšenic (IP 03/2014)20142014IGAT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)20082012NAZVF. HraběÚVZP AF
obhájený Studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat (523/07/0353)20072009GAČRA. KnollÚMFGZ AF
řešený Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
obhájený Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)20052005IGAJ. ZehnálekÚCB AF
přijatý Studium molekulárních adaptací rostlin na stresové podmínky (TP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)20042006GAČRJ. ZehnálekÚCB AF
obhájený Studium odolnosti jarního a ozimého sladovnického ječmene k fuzariózám klasu a tvorba genotypů se zlepšenou rezistencí pomocí molekulárních markerů. (GA521/03/0938)20032005GAČRT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna. (GA521/03/0113)20032005GAČRT. VyhnánekÚBFR AF
ukončený Studium příjmu kadmia z půdy z hlediska vlivu na výnosově-kvalitativní parametry biomasy odlišných odrůd sóji (63p4)20122012AKTIONT. LošákÚAPMV AF
řešený Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
řešený Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)20072011GAČRJ. ZehnálekÚCB AF
obhájený Studium variability genů pro pekařskou jakost pšenice pomocí DNA markerů. (141/2002)20022002FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
řešený Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)2007--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (IGA TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerÚAK AF
zrušený Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerÚAK AF
řešený Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata (QF3070)20032007NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
obhájený Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech20082011NPV IIP. ŠkarpaÚAPMV AF
řešený Studium zinek vázajících bakteriálních proteinů (PGS12_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
ukončený Sucho jako rizikový faktor rakouské a české zemědělské produkce (2003/3)20032004JinýM. TrnkaAF
řešený Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)2010--GAČRR. KizekÚCB AF
ukončený Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu20082010GAČRR. KizekÚCB AF
řešený Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)20102014GAČRR. KizekÚCB AF
ukončený Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)20132013Smluvní výzkumM. BrtnickýÚAPMV AF
obhájený Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)20012004NAZVJ. MálekÚAK AF
řešený Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku2009--FRVŠK. UllmannováÚPŠRR AF
ukončený Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)20132013Smluvní výzkumR. KuklaÚZPET AF
řešený Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic (QH82242)20082012NAZVJ. ČervinkaAF
obhájený Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)20042008NAZVJ. ČervinkaÚZPET AF
ukončený      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaÚZPET AF
ukončený      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaÚZPET AF
přijatý           Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek. (34/2006)2006--NAZVK. TrunečkaAF
řešený Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)2005--NAZVE. PokornýÚAPMV AF
zamítnutý Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )20102010JinýT. VítězÚZPET AF
zamítnutý Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)20112011TAČRT. VítězÚZPET AF
obhájený Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků20102010IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
řešený Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivnich látek přirozeně se vyskytujících v potravinách (QJ1210302)20122018NAZVK. ŠustováÚTP AF
obhájený Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. (QJ1210013)20122016NAZVJ. MarešÚZRHV AF
řešený Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí20102014NAZVM. JůzlÚPŠRR AF
zamítnutý Technologie pro dezintegraci čistírenských kalů a snížení jejich objemu (TA02021134)20112012TAČRT. VítězÚZPET AF
obhájený Technologie produkce tržního okouna (EP9392)19992002NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Tepelná čerpadla - vytápění 21. století (920/2005)20052005FRVŠT. VítězÚZPET AF
ukončený Tepelné zpracování oceli (149/2004)20042004FRVŠJ. FilípekÚTAD AF
ukončený testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu20122012T. VítězÚZPET AF
řešený Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům20122016NAZVE. HrudováÚPŠRR AF
ukončený Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu20102010T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
obhájený Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20112011T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20122012T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice20112012T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu z lecitinu20122012T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu20112011T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů20112011T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
řešený Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách2012--T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)20122012Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)20132014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
ukončený Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
řešený test12013--IGAJ. FilipčíkováSO DAF AF
ukončený Thallium v potravních řetězcích (GA ČR 525/01/0908)2001--GAČRV. KubáňÚCB AF
připravovaný The development of biochemical and bioanalytical methods for analysis of nucleic acids for the practical exercises students MENDELU (FRVŠ )20112011FRVŠR. KizekÚCB AF
řešený The effect of feed additives on the metabolism livestock, the use of absorptive properties of clay substrates in animal and crop production2011--IGAP. MarešÚVZP AF
řešený The effect of feed additives on the quality of skin derivatives and biochemical a horse's blood2010--IGAL. ZemanÚVZP AF
řešený TractorIT Telemetry (TA915002)2016--TAČRJ. ČuperaÚTAD AF
řešený Tradiční a plané (219/1401/PZ211041)2011--Zahr. vzd.J. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Transfer radiocesia a radiokadmia a možnosti jeho ovlivnění v průběhu výkrmu u brojlerových kuřat.19981998GAČRM. PöschlÚMBR AF
ukončený Transformace sluneční energie - prostředek bioakumulace atmosférického uhlíku (GA526/03/1104)20032005GAČRI. MarkováÚAK AF
řešený Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství (QF3018)20032007NAZVS. HejdukÚVZP AF
obhájený Tvorba a šlechtění superplodných linií a stád prasat s využitím genetických markerů (QD1039)20012005NAZVT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Tvorba multimediálního textu pro podporu praktické výuky v předmětech zaměřených na studium agrochemie, výživy a hnojení rostlin20092010FRVŠP. ŠkarpaÚAPMV AF
obhájený Tvorba nového předmětu ekologická rizika na MZLU (2636 F4b)20072007FRVŠJ. ZehnálekAF
zamítnutý Tvorba obsahové náplě předmětu Mikropočítačová technika (2816/2010)20102010FRVŠR. KuklaÚZPET AF
obhájený Tvorba praktického cvičení předmětu Radiobiologie a radiační hygiena (FRVŠ F4b 206/2008)20082008FRVŠM. PöschlÚMBR AF
zamítnutý Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Zařízení budov20102010FRVŠT. VítězÚZPET AF
obhájený Tvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na morfologické a funkční vlastnosti vemen. (QH91271)20092011NAZVJ. KuchtíkÚCHHZ AF
řešený Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům (QF3072)2003--NAZVP. HanáčekÚBFR AF
obhájený Tvorba webového kurzu genetiky kvantitativních znaků pro kombinované studium oboru Živočišné biotechnologie (228/2005)20052005FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
ukončený Účast extracelulárního podílu kyseliny abscisové v odpovědi rostlin na stres a ovlivnění kvality produkce polních plodin (MPa 33/2006)20062006IGAM. KlemšAF
řešený Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)20192023OPJ. MarešÚZRHV AF
řešený Udržitelnost hospodaření v krajině (CZ.1.07/3.2.09/01.0024)20102012OPJ. KotovicováÚKE AF
řešený Udržovací a varná skříň (TG02010074)2019--TAČRJ. ZačalÚTAD AF
řešený Udržovací a varná skříň20182019TAČRM. ŠustrÚTAD AF
obhájený Úloha vnitrobuněčné kompartmentace reverzibilní O-glukosylace v regulaci hladin aktivních forem cytokininů (204/09/P289)20092011GAČRN. S. KiranÚMBR AF
řešený Ultrasenzitivní analýza stříbra ve vodách (526/07/0674)2007--GAČRR. KizekAF
ukončený Ultrasenzitivní analýza stříbra ve vodách a jeho aplikace v konstrukci biofiltru (RADANAL 1/2006)20062006JinýJ. ZehnálekAF
řešený Ultrasenzitivní detekce biologicky významných proteinů (MP 12/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP AF
ukončený Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině (QC0242)20002005NAZVS. HejdukÚVZP AF
podaný Upřesnění doby smrti na základě sukcese hmyzu na těle zemřelých - průběh rozkladných pochodů za účasti hmyzu a jejich význam pro soudnělékařskou praxi20112014IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
zrušený V20072007IGAV. DiopanAF
obhájený Validace metod výpočtu globální radiace (196/ 2002)20022002FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat (AKTION)20092010JinýM. ŠťastnáÚKE AF
řešený Validace real-time PCR metodiky pro identifikaci Mycoplasma bovis v mléce (IP 13/2014)20142014IGAA. KnollÚMFGZ AF
řešený Vápencové lomy jako útočiště pro vzácné druhy střevlíků (Coleoptera: Carabidae)2012--IGAL. ČechováÚZRHV AF
obhájený Variabilita aktuálních kandidátních genů a kvalita vepřového masa (TP 6/2011)20112011IGAT. UrbanÚMFGZ AF
řešený Variabilita morfologických a kvalitativních znaků u odrůd ostropestřce mariánského (Silybum marianum (L.) Gaertn. (IP20/2013)2013--IGAP. KoláčkováÚPŠRR AF
řešený Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin (MSMT 6215712402)20052011VZJ. ZehnálekAF
řešený Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu (TA01010356)20112014TAČRL. KalhotkaÚAPMV AF
řešený Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu.2011--TAČRM. ČernýÚTAD AF
obhájený Viniční terasy - refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneida) v zemědělsky intenzivně využívané krajině a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity20122012IGAO. KošuličÚZRHV AF
řešený Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--FRVŠJ. KnotekÚKE AF
řešený Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--FRVŠJ. KnotekÚKE AF
obhájený Virtuální svět genetiky - rozvoj multimediální výuky genetiky ve schématech (1146/2001)20012001FRVŠT. UrbanÚMFGZ AF
obhájený Virulence různých kmenů Colletotrichum acutatum pro vybrané hostitele20102010IGAR. PokornýÚPŠRR AF
obhájený Viskoelasticita bramborových hlíz20112011IGAJ. SimeonovováÚTP AF
obhájený Vitalita sadbových brambor ve vztahu k agroekologickým faktorům a obsahu endogenních hormonů (IBS538352)20032006JinýH. FišerováÚBFR AF
obhájený Vizualizace předmětu agroklimatologie (1165/2003)20032003FRVŠZ. ŽaludÚAK AF
obhájený Vlastnosti nanotextilií pro aplikace v zemědělství20092009IGAM. ČernýÚTAD AF
ukončený Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
obhájený Vliv aditiv na reologické vlastnosti potravin a surovin určených k jejich výrobě (TP 2/2017)20172018IGAV. KumbárÚTAD AF
ukončený Vliv antimikrobiálních látek na indukci apoptózy a nekrózy polymorfonukleárních leukocytů v rezoluci zánětu mléčné žlázy skotu2001--GAČRZ. SládekAF
řešený Vliv aplikace selenu na kvalitu a zdravotní bezpečnost píce (IP 2/2015)20152015IGAJ. SkládankaÚVZP AF
obhájený Vliv bylinného extraktu na střevní mikroflóru brojlerových kuřat (IP 11/2015)20152015IGAE. MrkvicováÚVZP AF
podaný Vliv cyanotoxinů na kvalitu masa u různých druhů ryb2008--IGAJ. HlávkováAF
obhájený Vliv definovaných genetických, nutričních, etologických a techno-logických faktorů na reprodukční užitkovost a welfare prasnic (QD0100)20002004NAZVJ. DvořákÚMFGZ AF
ukončený Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)20172017IGAT. VítězÚZPET AF
ukončený Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)20172017IGAT. DokulilováÚZPET AF
přijatý Vliv digestátu na vybrané půdní parametry2015--IGAJ. JandákÚAPMV AF
řešený Vliv druhu trav a sklizně na obsah mykotoxinů v závislosti na zdravotním stavu zvířat (TP3/2015)2015--IGAP. SlámaÚMFGZ AF
řešený Vliv exogenní aplikace vybraných morforegulátorů na fenotyp konopí (IP 2/2016)20162016SpecifickýT. VyhnánekÚBFR AF
zamítnutý Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů20082008NAZVL. HavelÚBFR AF
řešený Vliv hladiny zinku na jeho využitelnost u rostoucích brojlerů (IP 14/2015)2015--IGAL. ZemanÚVZP AF
obhájený Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený      Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže. (IG 290081)20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláže.20092009IGAR. PoštulkaÚVZP AF
obhájený Vliv hybridu, silážního inokulantu a stanovištních podmínek na bachorovou degradovatelnost škrobu kukuřičné siláží (1/2009)20092009IGAP. DoležalÚVZP AF
obhájený Vliv intenzity chovu na nutriční hodnotu kapra obecného se zaměřením na spektrum mastných kyselin (9/2007)20072008IGAV. KukačkaAF
řešený Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci vybraných plodin v letech 1801 až 2007. (521/08/1682)20082010GAČRM. TrnkaÚAK AF
obhájený Vliv klimatických a biologických faktorů na reprodukční a užitkové vlastnosti zvířat (TP 8/2011)20112012IGAR. FilipčíkÚCHHZ AF
ukončený Vliv kombinovaného zatěžování na tahové vlastnosti traktoru20082008F. BauerÚTAD AF
obhájený Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné (IP 5/2010)20102011IGAT. LošákÚAPMV AF
obhájený Vliv kořenové a mimokořenové aplikace hořečnatých hnojiv na výnos a kvalitu hroznů révy vinné20102011IGAT. LošákÚAPMV AF
obhájený Vliv krmných aditiv pro hospodářská zvířata na jejich užitkovost a kvalitu potravinářských produktů20102010IGAP. MarešÚVZP AF
ukončený Vliv kryogenních pochodů v půdě na tvorbu zásob půdní vláhy a na transport agrochemikálií v předjarním období (GP526/02/P061)20022004GAČRS. HejdukÚVZP AF
řešený Vliv kvality podestýlky na vybrané ukazatele welfare skotu, prasat a drůbeže (TP 05/2014)20142014IGAD. FaltaÚCHHZ AF
řešený Vliv kyseliny dokosahexaénové na markery zánětu u modelového organizmu20142014IGAT. GregorÚTP AF
řešený Vliv laktační fáze na chemické složení a vlastnosti ovčího mléka z ekologické produkce a na jakost sýřeniny (IGA 13/2007)2007--IGAL. NovotnáAF
zamítnutý Vliv lněného semene na mastné kyseliny ve žloutku20072007NAZVM. LichovníkováAF
obhájený Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského (IP 7/2012)20122012IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
zamítnutý Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců česneku kuchyňského20112011IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený Vliv mulčování na půdní vlastnosti a kvalitu travního porostu20122013IGAP. KnotÚVZP AF
řešený Vliv nanočástic na fenotypové projevy - M1 a M2 polarizace makrofágů prasat (IP42/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ AF
řešený Vliv obsahu chlorofylu a karotenoidů na klíčivost semen (IGA_AF_ IP_2017/065)20172017IGAT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce20122016NAZVH. StředováÚKE AF
řešený Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v monokultuře kukuřice20142014IGAJ. WinklerÚAK AF
zamítnutý Vliv organickych akaricidů na mikrofloru vcely medonosne20142016GAČRA. PřidalÚZRHV AF
ukončený Vliv parametrů nanášení na tvárné vlastnosti protikorozních zinkových povlaků.2007--IGAM. PejčochAF
řešený Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv20072011NAZVP. DoležalÚVZP AF
řešený Vliv podovzku na úsporu paliva u traktorových souprav (IP 15/2014)2014--IGAF. BauerÚTAD AF
obhájený Vliv pohlaví, intenzity růstu, poměru živin v krmné dávce a tepelné úpravy na obsah cholesterolu, mastných kyselin, tuku a bílkovin v rybím mase (GP525/01/P078)20012003GAČRE. MrkvicováAF
zamítnutý Vliv polymorfismu lactotransferrinu na onemocnění mléčné žlázy skotu20092009IGAI. VrtkováÚMFGZ AF
ukončený Vliv polynenasycenýcm mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu prasat (TP8/2013)20132013IGAT. GregorÚTP AF
řešený Vliv polynenasycených mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu prasat2013--IGAG. FrankeÚTP AF
podaný Vliv pre-, pro- a antibiotik na vývoj střevní mikroflóry drůbeže a pohodu zvířat.2011--NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
obhájený Vliv probiotik na apoptózu, nekrózu a autofagii neutrofilů a makrofágů vybraných druhů organismů (IP16/2014)20142014IGAZ. SládekÚMFGZ AF
řešený Vliv probiotik na složení střevní mikroflóry prasat a jejich identifikace pomocí molekulárně biologických metod2012--IGAG. FrankeÚTP AF
ukončený Vliv přídavku enzymů na produkci bioplynu ze siláží zavadlé píce (227/9510/SV2150021)20152015Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF