Agronomická fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1244

Stav
Název
OdDoDruhGarantPracoviště
: Multimediální cd na téma technologický proces silážování vojtěšky a cukrovarských řízků do polyethylenových vaků.2010--FRVŠÚVZP AF
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)
2004
--FRVŠ
ÚTAD AF
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu2011
2011
IGA
ÚPŠRR AF
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu2019
--
NAZVL. HolkováÚPŠRR AF
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--
RP EKÚAK AF
Aglomerace hnojiv.
2002
2004
MPOAF
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003--
MPO
P. Ryant
ÚAPMV AF
Agrometeorology - Assistance in the introduction of new subject at Mendel University of Agriculture and Forestry (39p16)
2004
2004
JinýZ. Žalud
ÚAK AF
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)
2012
2016
NAZV
L. Pospíšilová
ÚAPMV AF
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--
IGAÚCHHZ AF
Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách (GA526/97/0170)
1997
--GAČR
ÚAPMV AF
Akustický detektor stresu rostlin ADOPS
2016
2017
TAČRP. DostálÚTAD AF
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.1996
2000
NAZV
ÚVZP AF
Analýza a specifikace procesů způsobujících tvorbu nitrátových polutantů v zavlažované půdě (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)
2006
2007
Jiný
M. ŠťastnáÚKE AF
Analýza a zjišťování fytotoxicity dešťových a průsakových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGAM. D. VaverkováÚKE AF
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAÚMFGZ AF
Analýza degradačních procesů moderních materiálů používaných v zemědělské technice (TP4/2014)
2014
2014
IGA
P. DostálÚTAD AF
Analýza diferenčně exprimovaných genů ve fetálních kosterních svalech prasete (GA523/03/0858)20032005GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)2013
2013
Smluvní výzkumCEITEC AF
Analýza exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů u prasat (523/06/1302)2006
2008
GAČRÚMFGZ AF
Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky (IP12/2013)
2013
2013IGA
ÚBFR AF
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGA
K. Svobodová
ÚMFGZ AF
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)
2018
2018Smluvní výzkumÚZPET AF
Analýza kandidátních genů pro tvorbu svaloviny a kvalitu masa u prasat (GA523/97/1305)
19971999GAČRAF
Analýza kandidátních genů pro znaky jatečné hodnoty prasat, lokalizovaných v chromozómových oblastech s QTL (GA523/00/0669)
2000
2002
GAČR
A. Knoll
AF
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)
2009
2011
GAČRM. Masařík
ÚCB AF
Analýza minoritních amfolytů z biologických směsí metodou kapilární izoelektrické fokusace bez nosných amfolytů (CB)
2000
--
GAČR
AF
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
2013
2014Smluvní výzkumH. FišerováÚBFR AF
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)
2006
2006
FRVŠ
T. Urban
ÚMFGZ AF
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)2011
2011
IGAJ. FryčÚZPET AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009--
GAČR
ÚTAD AF
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2010
--
GAČR
ÚTAD AF
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013--
IGA
M. Trnka
ÚAK AF
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGAM. Trnka
ÚAK AF
Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu
2017
2018
IGAÚCHHZ AF
Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)
2013
2013IGAD. Falta
ÚCHHZ AF
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
20012001FRVŠZ. Žalud
ÚAK AF
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009
Jiný
ÚZPET AF
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
2005
2005
FRVŠ
J. FilípekÚTAD AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
20122012
IGA
ÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2012
2012
IGA
V. HulaÚZRHV AF
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGAV. Hula
ÚZRHV AF
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)
2015
--IGA
ÚTAD AF
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
2016
2018NAZV
ÚZRHV AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAÚVZP AF
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
20092009
IGA
ÚVZP AF
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)
2004
--
FRVŠ
ÚAK AF
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
2013
2013
IGAP. Dostál
ÚTAD AF
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)
2016
--
IGA
ÚAPMV AF
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic
20122014
Smluvní výzkum
P. HorkýÚVZP AF
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007
--
IGA
AF
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
Jiný
Z. ŽaludÚAK AF
Asociační mapování a stadium pozičních kandidátních genu v centrální části SSC2 v oblasti QTL pro složení jatečného těla a kvalitu masa (13-05373S)
2013
2013GAČR
ÚMFGZ AF
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)
2002
2005
Jiný
ÚAK AF
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů klimatických modelů nelineárními metodami
2003
--
Jiný
AF
Barevné pšenice - genetické aspekty a technologické využití (TP 1/2014)
2014
2014
IGA
ÚBFR AF
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005--
FRVŠ
ÚTAD AF
2010
2010
FRVŠÚPŠRR AF
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004GAČRI. Marková
ÚKE AF
Biodiverzita hospodářských zvířat chovaných v České republice
2008
2008
NAZVK. CiváňováÚMFGZ AF
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. Klemš
ÚBFR AF
Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)
2012
2012IGAÚZPET AF
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGA
ÚZPET AF
Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)
2012
--
JinýÚCB AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
2009
--
VZÚVZP AF
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (MSM6215648905)
2007
2012
VZ
AF
Biologické účinky extraktu z lupiny na osivo obilnin (521/02/D153)
2002
2005
GAČR
P. Smutná
ÚPŠRR AF
Biologické základy zemědělství a perspektivní způsoby hospodaření v multifunkční krajině (MSM 6215648901)2005
--
VZ
AF
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--
IGAJ. FryčÚZPET AF
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)
2009
2012
OP
L. Havel
ÚBFR AF
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
2011
2012
FRVŠ
M. Haitl
ÚZPET AF
BIOREPRODUKTOR (Petr Dostál)
2018
2019
TAČRÚTAD AF
2012--JinýÚCB AF
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
2008
2011
VZI. VrtkováÚMFGZ AF
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
2011
2014
NAZV
M. Čechová
ÚCHHZ AF
20172017
IGA
ÚBFR AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
--
Jiný
R. KizekÚCB AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OPÚCB AF
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík (522/09/0239)
2009
2011
GAČR
ÚBFR AF
CEITEC - Středoevropský technologický institut
2011
--
OP
CEITEC AF
CEITEC 2020 (LQ1601)
2016
2020
JinýCEITEC AF
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ2007
2007
JinýB. GrodaÚZPET AF
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
20092009JinýT. VítězÚZPET AF
2008
2008
JinýB. Groda
ÚZPET AF
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)
2006--RP EKM. TrnkaÚAK AF
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)
2006
2010
ÚCB AF
Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)2000
2004
VCÚMBR AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků2014
2019
TAČRÚPŠRR AF
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010
--
VC
ÚCB AF
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?
2014
2014IGAM. Šťastná
ÚKE AF
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000JinýZ. Žalud
ÚAK AF
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)
2010--
RP
ÚAK AF
CONEMDE2010
2013
Jiný
ÚBFR AF
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)
2000
2004
Jiný
H. Šefrová
ÚPŠRR AF
Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin (GV206/96/K188)19962001GAČRS. Procházka
AF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
20152017
Jiný
ÚLBDG LDF
Činnost v komisi výživy WPSA (LA 126)
2001
2003
Jiný
J. Zelenka
ÚVZP AF
Čistota paliv a olejů (IP15/2013)
2013
--
IGAS. Koláček
ÚTAD AF
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)
2007
2007
FRVŠ
T. VítězAF
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
2006
2006
FRVŠ
AF
2009
2012
OP
T. Urban
ÚMFGZ AF
Databanka výzkumu ekologického zemědělství
2005
--JinýL. HanušAF
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)
2004
2004
FRVŠAF
2006
2006
JinýÚKE AF
Defektoskopické hodnocení kvality technických a organických materiálů (IGA TP6/2017)2017
2018
IGA
P. DostálÚTAD AF
2011
2011
IGA
ÚTAD AF
2012
--
NAZV
ÚAPMV AF
Degradace sprašových pokryvů vlivem antropogenní činnosti na pozemcích poškozených vodní erozí (IP18/2013)20132013
IGA
J. JandákÚAPMV AF
Degradační vlastnosti svarových spojů
2015
2015
IGA
ÚTAD AF
Detailní mapování QTL u prasat pomocí mikrosatelitů a kandidátních genů vybraných na základě komparativních map (GA523/99/0842)
1999
2001
GAČR
AF
Detekce a charakterizace jednonukleotidových polymorfizmů kandidátních genů pro plodnost a masnou užitkovost u prasete (523/02/D026)
2002
2005
GAČRA. KnollÚMFGZ AF
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa (FRVŠ MŠMT 2453/2005)20052005
FRVŠ
ÚCHHZ AF
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)
20062006JinýJ. Zehnálek
AF
Detekce mikrosatelitů pro studium variability v oblasti genů MHC u velbloudů (IP21/2017)
20172017
IGA
ÚMFGZ AF
Detekce molekulární variability genů podílejících se na produkci a kvalitě vepřového masa (523/06/P395)
2006
2008
GAČRZ. Vykoukalová
ÚMFGZ AF
Detekce polymorfismu DNA a kandidátních genů pro užitkovost prasat (GA523/99/P043)1999
2001
GAČRAF
Detekce polymorfizmu DNA tritikale mikrosatelitními markery (IGA 23/2007)
2007
2007
IGA
ÚBFR AF
Detekce thiolových sloučenin a oxidu dusnatého v biologickém materiálu (1740/G4)
20072007FRVŠR. KizekAF
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGAÚPŠRR AF
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
2009
2009IGAR. Pokorný
ÚPŠRR AF
Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů in-vitro a in-vivo, biologická aktivita jejich metabolitů (GA ČR 525/07/0871)
2007
2011
GAČR
AF
2012
--
JinýÚCB AF
Diagnostické metody v rostlinolékařství (2304/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J1939
2014
--
IGAÚTAD AF
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (QH71229)
20072011
NAZV
ÚPŠRR AF
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
2007
2011NAZVF. Toman
ÚKE AF
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009
FRVŠ
A. PavlíkÚMFGZ AF
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)
2010
2010
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Digitalizace mikroskopických preparátů z morfologie hospodářských zvířat. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. Sládek
ÚMFGZ AF
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
2006
2007
FRVŠI. ŠafránkováÚPŠRR AF
Diversita a funkční analýza půdních mikrobiálních společenstev v terestrických ekosystémech kontaminovaných persistentními organickými polutanty (POP) (GA526/98/1147)
1998
2000
GAČR
AF
Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2013
2013
IGA
ÚZRHV AF
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna2015
2016
IGA
ÚZRHV AF
Dlouhodobý biologický monitoring kvality životního prostředí nejbližšího okolí skládky s využitím bioindikátorů.2014
2014
GAČR
M. D. VaverkováÚKE AF
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)
2011
2014
NAZVI. Vrtková
ÚMFGZ AF
Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR (OC 187)
2007
--
Jiný
AF
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců (522/05/0125)
2005
2007GAČRZ. ŽaludÚAK AF
Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin (QG60051)
2006
2009
NAZV
Z. ŽaludAF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
2005--Akt eTS VZJ. Rožnovský
ÚAK AF
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
1999
2001
GAČRAF
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)
1995
1997
JinýZ. Žalud
ÚAK AF
Doprava a území (2298/2006)
20062006FRVŠÚZPET AF
Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí (OC 191)2007
--
Jiný
F. BauerAF
Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové domestikační znaky luskovin (14-11782S)
2014
--
GAČRP. Hanáček
ÚBFR AF
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004Jiný
ÚAK AF
Druhová identifikace nekrofágních zástupců řádu Diptera pomocí mitochondriálních genů (AF-IGA-IP-2018/077)20182018
IGA
A. KnollÚMFGZ AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
2011
2012
IGA
ÚPŠRR AF
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--
IGA
E. SapákováÚPŠRR AF
Dynamické mechanické vlastnosti dřeva (GA106/99/1703)
1999
--
GAČRJ. BucharAF
Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana
2010
2010IGAÚMBR AF
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi
2008
2008
GAČR
AF
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)2011
2015
OP
ÚCB AF
2012
--
Jiný
ÚCB AF
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
2009
2011
NAZV
J. Křen
ÚAK AF
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
2011
2014
NAZV
ÚZRHV AF
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
2012
2012
IGA
ÚVZP AF
Effect of specifically positive aditives in animal nutrition on animal products quality and environment preservation during forage production.2014
--
IGA
ÚVZP AF
Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)20072012
OP
P. MaradaÚZPET AF
2009
2010
Jiný
ÚKE AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2010--NAZVM. LichovníkováÚCHHZ AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009
NAZV
M. LichovníkováÚCHHZ AF
Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)
2012
--
Jiný
R. Kizek
ÚCB AF
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006
Jiný
J. SkládankaÚVZP AF
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
20032005
GAČR
ÚCB AF
Energetické parametry biomasy
2003
2007
GAČR
M. Fajman
AF
Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému
2019
2021
GAČRÚCB AF
Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)2011
2014
OP
P. Spurný
DAF AF
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚPŠRR AF
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
2012
2014
GAČRP. SoučekCEITEC AF
Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie (GA312/97/0393)
19971999GAČRP. DvořákAF
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi
2017
--
IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017
--
IGA
ÚMFGZ AF
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích
2016
--
IGAÚMFGZ AF
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)
2011
2015
OPR. KizekÚCB AF
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
2004
2004
FRVŠJ. Filípek
ÚTAD AF
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)
2005
--
GAČR
ÚCB AF
Flow Analysis (PG97110)1997
1997
FRVŠV. KubáňÚCB AF
Forenzní genomika pro identifikaci zvířat
2010
2012
Jiný
ÚMFGZ AF
20142014
IGA
ÚTP AF
Fulbright Specialista, projekt 6890
2016
2016
Jiný
ÚO ZF
Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)2009
--
GAČR
ÚMBR AF
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)2006--VCR. Kizek
AF
Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)
2006
2006
P. Marada
ÚZPET AF
Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)
1997
1999JinýÚMBR AF
FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)20122015
OP
L. Havel
ÚBFR AF
Fytopatopatologie a entomologie pro studenty programu Socrates (12/2008)
2008
2008
FRVŠ
AF
Fytoremediační potenciál transgenních rostlin exprimujících metalothionein (DP 3/AF IGA MZLU)
20082008
IGA
V. Adam
ÚVZP AF
Fytoremediační potenciál ve skládkování komunálního odpadu (TP 5/2017)
2017
2018
IGA
ÚBFR AF
Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)
2010
2012
GAČRÚCB AF
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (QH92277)
2009
2011
NAZV
ÚMFGZ AF
Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)
2010
2011
IGA
T. UrbanÚMFGZ AF
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)
2009
2009
IGA
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)
20112014
NAZV
ÚMFGZ AF
Genové inženýrství rostlin - interaktivní forma výuky (1169/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚBFR AF
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004
FRVŠ
Z. ŽaludÚAK AF
Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů na úrovni proteomické a růstové odezvy
2012
2016
GAČR
ÚMBR AF
Gregarické zimování skákavek (Araneae: Salticidae) v prázdných ulitách suchozemských plžů - možné vysvětlení neobvyklé formy subsociálního chování
2018
--
IGA
ÚZRHV AF
Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR
2014
2014IGA
ÚZRHV AF
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
2009
2009
IGA
ÚPŠRR AF
Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému2009
2009
IGA
G. ChládekÚCHHZ AF
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky (QH92030)
2009
2011
NAZV
J. Rožnovský
ÚAK AF
Hodnocení reologických vlastností vybraných polotekutých potravin
2014
2017
GAČR
V. Kumbár
ÚTAD AF
Hodnocení sportovní výkonnosti českého teplokrevníka včetně odhadu plemenné hodnoty hřebců působících v chovu českého teplokrevníka (GA523/98/P009)
19981999
GAČR
AF
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
2013
2013
IGA
E. Solařová
ÚPŠRR AF
Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopadů na polní plodiny v semiaridních oblastech Rakouska a České republiky
2006
2007
Jiný
AF
Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně
2005
2006FRVŠE. SobotkováÚCHHZ AF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
M. KlimánekÚAK AF
Hodnocení vegetačních substrátů a materiálů zlepšujících retenci vody pro sportovní trávníky
2010
2010
Jiný
ÚVZP AF
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)
20042007NAZV
ÚVZP AF
Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie
2013
2013
IGA
ÚTP AF
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
20052005
IGA
ÚMFGZ AF
Hodnocení výnosového potenciálu plodin v suchých podmínkách - kukuřice, čiroku a slunečnice20142014
Smluvní výzkum
V. Smutný
ÚAK AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010IGA
ÚTP AF
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin (VS96082)
1996
2000
RP
AF
Hranice a pohraničí v rámci střední Evropy (Small project from Visegrad Fund)
2012
2013
Jiný
ÚKE AF
Hydrostatický systém pro rekuperaci energie při brzdění a rozjezdu užitkových vozidel20102013
MPO
F. BauerÚTAD AF
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)20062006FRVŠ
ÚKE AF
Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu (QH71156)
2007
2009
NAZV
A. Pavlík
ÚMFGZ AF
Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)
2009
2010
GAČRR. KizekÚCB AF
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)
2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
2009
2009
FRVŠÚPŠRR AF
Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování (IAA201990701)20072010
Jiný
J. BucharÚTAD AF
Chromatografická separace směsi růstových regulátorů rostlin (DP 40/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
ÚVZP AF
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod
2010
2010
IGA
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/2010)
2010
--
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)
2010
2010
IGAE. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--
IGA
E. Hrudová
ÚPŠRR AF
Identifikace a prognóza rizik lesních požárů a možnosti jejich prevence lesnickými opatřeními (VG3VS/188)
2013
--
JinýÚEPZ FRRMS
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
2013
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA
2012--JinýI. Vrtková
ÚMFGZ AF
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002
Jiný
ÚZPET AF
Identifikace kandidátních genů rezistence k těžkým kovům u rodu Silene (DP3/2009)2009
2009
IGA
E. Nevrtalová
ÚBFR AF
Identifikace SCAR markeru odolnosti vůči klasovým fusáriím u ječmene
2005
--IGA
ÚBFR AF
Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje. (DP 8/2006)
2006
2006
IGA
S. DuškováÚAK AF
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)
2001--GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)
2010
2010
IGAR. Kizek
ÚCB AF
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--
JinýM. TrnkaÚAK AF
Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod (1QS201710508)2005
2009
Jiný
V. Adam
ÚVZP AF
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech
2013--
IGA
P. SedlákÚTAD AF
Implementace komunikačního protokolu SAE J1939 v zemědělském traktoru (TP2/2012)
2012
2012IGAJ. ČuperaÚTAD AF
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
2017
2019
Smluvní výzkumP. Horký
ÚVZP AF
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002
NAZV
J. Mareček
ÚZPET AF
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)
2009
2011
NAZV
J. KřenÚAK AF
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)
2003
2003
JinýJ. Mareček
ÚZPET AF
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů
2004
2005
FRVŠ
ÚVZP AF
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)
2003
2003
RP
ÚZPET AF
Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--
GAČR
ÚCB AF
Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (EP0960996132)
1996
2000
NAZV
J. Bednář
ÚBFR AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
2010
2010NAZVÚZPET AF
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)
2011
2011
NAZV
T. VítězÚZPET AF
Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby. (QD0211)
2000
2005
NAZV
ÚVZP AF
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)
2001
2002
FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)20062007
FRVŠ
H. Fišerová
ÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika F o detekci SSR markerů ječmene (523/2006)
2006
2006FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Inovace cvičení předmětu Genetika rostlin o detekci geneticky modifikované kukuřice (FRVŠ 1686/2008)
2008
2008
FRVŠ
AF
Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)
2004
2004
FRVŠ
J. KučerováÚTP AF
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)
2010
--
FRVŠ
ÚKE AF
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))20082008FRVŠM. PöschlÚMBR AF
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)
2011
2012FRVŠ
ÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)
2005
2006
FRVŠÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)
20032004
FRVŠ
I. JančářováÚCB AF
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)2005
2005
FRVŠJ. Zehnálek
ÚCB AF
2017
2017
OP
ÚZRHV AF
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)
2011
2012
FRVŠM. MusilováÚBFR AF
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy
2011--FRVŠ
ÚAPMV AF
Inovace na mléčné farmě Lípa (SV2180381)
2018
2018
Smluvní výzkum
ÚCHHZ AF
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)
2003
2007
NAZV
ÚAPMV AF
Inovace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (IGA TP 9/2012)
2012
--
IGA
J. Winkler
ÚAK AF
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)
2001
2004
NAZV
ÚPŠRR AF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (1G58038)
2005
2009
NAZV
R. Cerkal
AF
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )
2005
2009
NAZVP. RyantÚAPMV AF
Inovace praktické výuky molekulárně-botanických předmětů Ústavu biologie rostlin (IN217002)
2017
2017InterníÚBFR AF
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření
2019
2019OPÚZRHV AF
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)
2012
2012
FRVŠT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci s ribonukleovými kyselinami (2252/G4/2010)
2010
2010
FRVŠ
T. VyhnánekÚBFR AF
Inovace praktika fyziologie rostlin pro interdisciplinární pojetí přednášky (FRVŠ 3357/05)
2005
2005
FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace předmětu "Příslušenství motorových vozidel" (FR270311/1102/228)20072008
FRVŠ
J. ČuperaAF
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)
2005
2005
FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
Inovace předmětu Genetika F praktickými cvičením detekce mikrosatelitů tritikale (6/F4a/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚBFR AF
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)
2005
2005
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)
2008
2008
FRVŠ
T. Urban
ÚMFGZ AF
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚAK AF
Inovace předmětu Komunální odpad a skládkování - Rekultivace skládek odpadů (2239 F4 a)
2005
--
FRVŠ
J. Filip
ÚKE AF
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)
20032003FRVŠJ. Mareček
ÚZPET AF
Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky
2010
--FRVŠT. ŠmerdaÚTAD AF
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)
2005
2007
FRVŠ
ÚKE AF
2006
2007FRVŠAF
Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz
2014
2014RPT. Mašíček
ÚKE AF
Inovace předmětu sociologie venkova
2011
2011
FRVŠK. NovotnáÚKE AF
Inovace předmětu Šlechtění rostlin2011
2011
FRVŠ
P. SmutnáÚPŠRR AF
Inovace předmětů "Údržba a opravy strojů" a "Projektování servisních provozů"
2014
2014
RP
P. Dostál
ÚTAD AF
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky
2010
2010
FRVŠÚPŠRR AF
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)
2014
--
Interní
ÚZPET AF
2006
2006
FRVŠ
ÚKE AF
Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel
2010
--
FRVŠ
ÚTAD AF
Inovace radiobiologické laboratoře (FRVŠ 2415/2005/A/a)
2005
2005
FRVŠ
ÚMBR AF
Inovace studijního předmětu Fyzika II2016
2016
RP
ÚTAD AF
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
2013
2015
OP
J. Mareš
ÚZRHV AF
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)
2012
2015
OP
ÚVZP AF
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )
2013
2014
OP
ÚVZP AF
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor (QK1920214)
2019
2021NAZV
ÚKE AF
Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)2012
2016
NAZVV. SmutnýÚAK AF
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)
2016
2019
Jiný
ÚAPMV AF
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)
2000
2005
NAZV
B. KocourkováÚPŠRR AF
Inovace ve výkrmu skotu a sledování pohybové aktivity (SV2180661)
2018
2019
Smluvní výzkum
ÚCHHZ AF
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU
2012
--OPM. Brtnický
ÚAPMV AF
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)2002
2002
FRVŠR. KuklaÚZPET AF
Inovace výuky předmětu Mechanika tekutin (557/2006)
2006
2006
FRVŠAF
Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)
2013
2013
FRVŠÚAK AF
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)20122012
FRVŠ
ÚAK AF
Inovace výuky předmětu Termomechanika (1475/2006)
2006
2006FRVŠAF
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic2019
2020
Jiný
ÚMFGZ AF
2005
2005Jiný
ÚKE AF
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.
2010
--
Jiný
R. Kukla
ÚZPET AF
Inovační 3D školící platforma pro recyklace elektrických a elektronických zařízení (RECDEV)
2013
2016
Zahr. vzd.
J. Kotovicová
ÚKE AF
Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách
2010
--
NAZVR. Cerkal
ÚPŠRR AF
Inovativní přístupy ke šlechtění a biotechnologii chovu lína obecného
2006
2007NAZV
ÚZRHV AF
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)
19991999FRVŠÚAK AF
Integrace Průmyslu 4.0 v živočišné prvovýrobě
2020
2021
TAČRP. Horký
ÚVZP AF
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002
RP
AIS REK
      2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS
2002
2002
RP
M. Fajman
ÚTAD AF
      2003 Integrace Agronomické fakulty
2003
2003RPM. Fajman
ÚTAD AF
Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií
2009
2012
GAČRÚCB AF
2000
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL 0021622412)
2005
2011
VZ
AF
Interakce a funkce regulátorů buněčného cyklu v diferenciaci buněk (GA204/01/0905)
20022004GAČRA. Hampl
ÚMBR AF
Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)
1994
--
GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi (IAA600050616)
2006
--
Jiný
J. ZáhoraAF
Interakce kvality odchovu jalovic, dlouhověkosti, zdraví a reprodukční výkonnosti dojnic (1B44035)
2005
--
NAZV
AF
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚAK AF
Introdukce nových znaků pro zvýšení kvality a stability produkce odrůd vybraných jetelovin metodami hybridizace (1G46034)2004
2008
NAZV
AF
Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)
2003
2005GAČR
ÚCB AF
Isoflavony v řasách a sinicích (GA ČR 525/07/0338)2007
--
GAČR
AF
Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
2013
2013IGAA. Vaishar
ÚKE AF
K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete (523/09/0844)2009
2011
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými či neúplnými pozorováním (205/05/2265)2005--
GAČR
ÚAK AF
Kapacita horské smrčiny k poutání vzdušného uhlíku - "big leaf model" - příspěvek k naplnění Kyótó protokolu (GA526/00/0485)
2000
2002
GAČR
ÚAK AF
Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)2005
--
FRVŠ
ÚCB AF
Kapilární elektroforéza pro studium interakcí cytostatik (PGS16_2012)2012
--
Jiný
R. KizekÚCB AF
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha2017
2017
IGAM. ŠťastnáÚKE AF
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)
20092011
GAČR
J. KřenÚAK AF
Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse20142014
IGA
V. Hubačíková
ÚKE AF
Klastr CREA Hydro&Energy
2008
--
Jiný
ÚGP LDF
Klonování a identifikace části polymorfní sekvence dehydrinového genu Dhn4 u odrůd ječmene s různou tolerancí vůči mrazu. (IG250121)
2005
--
IGA
Z. Dokoupilová
ÚPŠRR AF
Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice
2015--
NAZV
A. KnollÚMFGZ AF
Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)
2015
2015
Jiný
ÚKE AF
Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti
2018
2020
GAČR
ÚCB AF
Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech
20112014
NAZV
ÚPŠRR AF
Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)
2009
2012
OP
K. ŠustováÚTP AF
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)
1996
1999
Jiný
ÚZPET AF
Koncentrace kortikosteronu a PRL v krvi nosnic z různých technologií chovu (1228/2003)2003
2003
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
JinýJ. FialováÚTOK LDF
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)
2001
2004NAZVÚAK AF
Konstrukce proteinů pro porozumění a modulaci rostlinného hormonálního metabolismu a signalizace (P305/11/P768)
2011--
GAČR
ÚMBR AF
Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )20082009
OP
ÚKE AF
Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mléčných výrobků dotací chráněných esenciálních aminokyselin. (1B44037)
2004
2008
NAZV
E. MrkvicováÚVZP AF
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům
2009
--NAZV
ÚBFR AF
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství
2010
--NAZVÚVZP AF
Konzervace syrovátky pomocí účinných látek z rostlin za účelem jejího dalšího využití
2013
2013IGAK. ŠustováÚTP AF
Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚAK AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)
20082009
Jiný
T. StředaÚPŠRR AF
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)
2008
2009
AKTIONT. Středa
ÚPŠRR AF
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti
2018
2019
IGA
ÚZRHV AF
Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti
20182019IGAV. Hula
ÚZRHV AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova
2014
2015
TAČR
M. Šťastná
ÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova2014
2015
TAČR
ÚKE AF
Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)
2014
2015
TAČRM. ŠťastnáÚKE AF
Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu
2012
--
IGA
M. FröhdeováÚVZP AF
2008
2012
NAZV
ÚKE AF
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)
2018
2018
TAČR
ÚVZP AF
Křižovatky (148/2004)
2004
--
FRVŠ
M. ČernýÚTAD AF
2008
2011
NAZV
ÚVZP AF
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích
2015
2018
NAZV
ÚZPET AF
Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.2015--IGA
ÚTP AF
Laboratorní cvičení z fyziky (FRVŠ 2007/554)
2007
--FRVŠ
AF
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)
20132013Smluvní výzkumT. Vítěz
ÚZPET AF
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)20012001
FRVŠ
J. Pospíšil
ÚZPET AF
Laboratoř technologie odpadů20072007
FRVŠ
T. VítězAF
Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn. (FT-TA3/157 )
2006
--
MPO
J. MarečekÚZPET AF
Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova
2011
--IGAÚKE AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)
2013
2013
Smluvní výzkumP. RyantÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkum
P. Ryant
ÚAPMV AF
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkumP. Ryant
ÚAPMV AF
Mapování genu melanokortinového receptoru MC3R u prasete (14/2004)
2004
2005
IGA
ÚMFGZ AF
Markerování dormance a stresu u rostlin pomocí kyseliny abscisové (FRVŠ1218/2001)
20012001
Akt eTS VZ
ÚBFR AF
Masařky (Sarcophagidae) jako indikátory stavu prostředí a kumulátory těžkých kovů (GA206/00/0302)
2000
2002
GAČR
AF
Matematické modelování a predikce dehydratace zemědělských produktů a odpadů (GA510/95/1214)
1995--
GAČR
ÚZPET AF
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)
19811985
Jiný
J. Mareček
ÚZPET AF
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)19811985
Jiný
ÚZPET AF
Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)
1993--
GAČR
ÚCB AF
Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných půdně-klimatických podmínkách (521/09/P479)
2009
2011
GAČRÚAK AF
Měření charakteristiky diferenciálu
2014
2014
Smluvní výzkum
J. ČuperaÚTAD AF
Měření parametrů spalovacího motoru traktoru Valtra T151e
2008
2008
ÚTAD AF
Měření vlivu výkonu motoru na tahové vlastnosti traktoru Claas 850
20092009
F. Bauer
ÚTAD AF
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích
20102010IGAL. KalhotkaÚAPMV AF
Metabolický profil krve jednotlivých kategorií skotu v průběhu výkrmu (IGA MZLU 25/2006)2006
2006
IGA
P. JelínekÚMFGZ AF
Metabolický profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 14/2007)
2007
2007
IGAÚMFGZ AF
Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)
2005
2005
Jiný
J. ZehnálekÚCB AF
Metastabilní soustava železo - karbid železa (FRVŠ 1177/2003)2003
2003
FRVŠÚTAD AF
Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)
2003
--
FRVŠ
D. Semerádová
ÚAK AF
Meteorologické sucho jako limit výnosů vybraných polních plodin (15/2006)
2006
2006IGAAF
Metodické postupy při využití bioindikačních bezobratlých organizmů: případová studie na evropsky významné lokalitě Suchý žleb v CHKO Moravský kras
2009
2009
IGA
ÚZRHV AF
Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (QF4192)
2004
2006
NAZV
ÚPŠRR AF
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů
2012
--
Jiný
ÚMFGZ AF
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah (QK1720285)2017
2019
NAZVH. Středová
ÚKE AF
Metody stanovení estrogenů a progestogenů ve složkách životního prostředí (GACR525/06/P104)
2006--
GAČR
AF
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů
2010
2010
FRVŠÚZPET AF
Migrační bariéry v zemědělské krajině
2005
2007
InterníÚKE AF
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)
2004
2004
IGA
ÚAK AF
Mikrobiální transformace půdního uhlíku a dusíku podél srážkového gradientu na jihu Španělska2008--JinýÚAPMV AF
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin
2009
2010
IGAR. Pokorný
ÚPŠRR AF
Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)
2015
2015IGAA. KnollCEITEC AF
Minerální profil krve skotu plemene Gasconne chovaného v systému bez tržní produkce mléka (IGA MZLU 4/2007)
2007
2007
IGAP. Jelínek
ÚMFGZ AF
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)
2014
2014
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
Miniaturizované inteligentni systémy a nanostrukturovené elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (GA102/08/1546)2008
2008
GAČRR. Kizek
AF
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru. (QH71015)2007
2011
NAZVÚZRHV AF
Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí
2009
2009
NAZVJ. Ehrenbergerová
ÚPŠRR AF
Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene (IGA 32/2005)2005
2005
IGA
K. VejražkaÚPŠRR AF
Mobilní nanosenzorické systémy (7H10021)
2010
--
Jiný
ÚCB AF
Modelování erozních a odtokových procesů
2016
2016InterníJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Modelování přírůstu biomasy topolové plantáže pro energetické využití2009
2009
IGAM. Fischer
ÚAK AF
Modelování reologických vlastností tekutých a polotekutých potravinářských surovin a potravin vykazující nenewtonské chování (AF-IGA-2020-TP006)2020
2021
IGA
ÚTAD AF
Modelování vodní bilance v zemědělsky využívané krajině (366/2006)20062006
FRVŠ
M. Šťastná
ÚKE AF
Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)
1993
--FRVŠV. KubáňÚCB AF
Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)
2013
2013
IGA
V. Adam
ÚCB AF
2011
2011
FRVŠV. KumbárÚTAD AF
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)
2006
2006
FRVŠ
T. TichýÚZRHV AF
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)
2004
2005
FRVŠ
ÚZRHV AF
Modernizace praktických cvičení z botaniky- zavedení metod fluorescenční mikroskopie do výuky na VFU ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)
2011
2011
FRVŠ
R. Kizek
ÚCB AF
Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)
2011
2012FRVŠ
ÚCHHZ AF
Modernizace výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie
2008
--
FRVŠ
J. HlávkováAF
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura
2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV AF
Modernization of pig breeding technologies with higher ICT integration and creation of comparable calculation methodologies20192023SpecifickýÚVZP AF
Modifikace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP11/2010)
2010
2010IGAJ. WinklerÚAK AF
Modifikace uhlíkových pastových elektrod pro nanotechnologie (PGS06_2012)
2012
--
Jiný
ÚCB AF
Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami
2011
--
IGA
ÚCB AF
Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami (13/2011)
2011
--
IGA
ÚCB AF
Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách
2015
2017GAČRP. MazuraÚMBR AF
Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)2011
2011
IGA
ÚBFR AF
Molekulárně genetické studium ukládání variability tuku u prasat (523/04/0106)20042006
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Molekulárně-biologická detekce probiotických bakterií (1750/2007 FRVS)
2007
--
FRVŠR. BurdychováAF
Molekulárně-biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin20112011
IGA
R. Kizek
ÚCB AF
Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zabarvením obilky pšenice20132014
Jiný
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)
1995
1997
GAČR
T. UrbanÚMFGZ AF
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)
2002--Akt eTS VZJ. BallaÚBFR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice2009
2009
IGA
M. Kmoch
ÚPŠRR AF
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2010
IGA
I. Šafránková
ÚPŠRR AF
Molekulární diagnostika viru žluté mozaiky fazolu v mečících (2008-DP6/AF)2008
2008
IGA
R. PokornýÚPŠRR AF
Molekulární embryologie - jeden z klíčů ke zdravému potomstvu (VS96115)
1996
2000RP
ÚMBR AF
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR
2012
--
NAZVI. VrtkováÚMFGZ AF
1999
--
GAČRO. Chloupek
ÚPŠRR AF
Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)
2012
--JinýÚCB AF
Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene
2008
2008
IGA
K. UllmannováÚPŠRR AF
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)2011--RPM. TrnkaÚAK AF
Monitoring jakosti kompozitních materiálů v zemědělském prostředí20152015
IGA
P. DostálÚTAD AF
Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (12/2007)
2007
--
IGAJ. MakovskýAF
Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice (IP 22/2012)
2012
2012IGAV. Kumbár
ÚTAD AF
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019
--
NAZV
ÚKE AF
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)
2006
2006
IGA
ÚZPET AF
Monitorování včelstev metodou akustické emise2012
2012
IGA
MENDELU
      Monitorování včelstev metodou akustické emise (IP 1/2012)2012
2012
IGAJ. TlačbabaÚTAD AF
Monitorování výkonových parametrů traktorového motoru (TP1/2011)20112011
IGA
J. Čupera
ÚTAD AF
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření
2010
--
IGAÚZRHV AF
Motýli (Lepidoptera) jako indikátory středoevropských biocenóz (GA206/00/0307)
2000
2002GAČRZ. LaštůvkaAF
Možnost snížení vysoké hmotnosti vajec ke konci snášky regulací obsahu methioninu v krmné směsi20072007
IGA
AF
Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)20112012
IGA
M. Vágenknechtová
ÚCHHZ AF
2004
2008NAZVÚAK AF
Možnosti optimalizace funkcí větrolamů v krajině, jejich využití v komplexních pozemkových úpravách (1R44027)2004
2007
NAZVF. Toman
ÚKE AF
Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynu20162016
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu
20192021
NAZV
T. StředaÚPŠRR AF
Možnosti udržitelného opětovného využití městských brownfields v Brně
20122012AKTIONA. Vaishar
ÚKE AF
Možnosti využití bioindikátorů v okolí vybraných skládek (13-04788P)
2013
2013
GAČR
M. D. Vaverková
ÚKE AF
Možnosti využití hexaploidního tritordea (kříženec mezi pšenicí a ječmenem) pro vzdálenou hybridizaci s pšenicí a tritikalem. (EP9078)
1999
2001
NAZVÚBFR AF
"Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu
2014
2014
Smluvní výzkum
J. KotovicováÚKE AF
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)
2015
2015
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin
2013
2013
IGA
K. ŠustováÚTP AF
Možnosti využití tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) k přirozené regulaci výskytu vodních květů sinic. (206-02-D031)20022005GAČRR. KoppÚZRHV AF
Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
2008
2008FRVŠD. AdamcováÚKE AF
Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti (QJ1220007)
20122016NAZVÚAPMV AF
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2010
--
IGA
V. Hula
ÚZRHV AF
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu
2011--
Interní
ÚZRHV AF
MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla (TA04021239)
2015
--
TAČR
J. JohnÚZPET AF
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu
2012
--
FRVŠ
ÚZPET AF
Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)
2012
--
FRVŠ
J. KotovicováÚKE AF
Multimediální podpora předmětu Pěstování a zpracování koření2011
2011
FRVŠ
G. RůžičkováÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)
2011
2012
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii
2010
--
FRVŠÚPŠRR AF
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám (1593/F6/d)2006--FRVŠ
AF
Multimediální prezentace výuky ichtyologie (2532/2006 F4/d)
2006
--FRVŠP. Spurný
AF
Multimediální programy Popis půdního profilu a Odběr půdních vzorků. (145/2004)
20042004FRVŠÚAPMV AF
Multimediální programy ve výuce půdoznalství a geologie. (150/2002)
2002
2002FRVŠ
ÚAPMV AF
2009
--FRVŠÚAPMV AF
Multimediální učebna pro výuku diagnostiky škodlivých činitelů rostlin (A227/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)
2011
2011
FRVŠ
K. SomerlíkováÚDAS FRRMS
Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)
2010
2010
FRVŠV. Ždímal
ÚKE AF
Multimediální učební text obecné botaniky (6FR2300)2006
--
FRVŠP. Štěpánková
AF
Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)
2008
2008
FRVŠ
ÚKE AF
Multimediální učební text předmětu Ochrana životního prostředí (1476/F4d/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚKE AF
Multimediální učební text předmětu systematická botanika (4FR144)2004
--
FRVŠ
AF
Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚKE AF
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)
2013
--
FRVŠ
ÚAPMV AF
Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)
2011
2011
FRVŠ
ÚVZP AF
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)
2009
2009
FRVŠ
J. Skládanka
ÚVZP AF
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Trávníkářství (FRVŠ 1556/2007)
2007
2007
FRVŠ
J. SkládankaÚVZP AF
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství
2006
2006
FRVŠ
ÚZPET AF
Multimediální učebnice pro výuku zemědělské entomologie se zaměřením na škůdce polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny (2077/2005/F4/d)
2005
2005
FRVŠE. HrudováÚPŠRR AF
Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)20082008FRVŠI. VyskočilÚVZP AF
Může vegetace poukazovat vliv skládky komunálního odpadu na životní prostředí? (15-16826S)
2015
--
GAČRÚKE AF
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)
2011
--
IGAR. KizekÚCB AF
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)
2009
2011
IGA
M. MasaříkÚCB AF
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu
2018
2019
TAČR
P. HorkýÚVZP AF
Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)2011
2016
GAČRÚCB AF
Nanoelektroniky pro mobilní systémy asistovaného žití (AAL) (7H10021)20102013
OP
R. KizekÚCB AF
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZVP. HorkýÚVZP AF
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZV
P. Horký
ÚVZP AF
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019IGAV. Adam
ÚCB AF
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019
IGAI. RankićÚCB AF
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže20192021
TAČR
ÚVZP AF
Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu (QK1920177)20192021NAZVÚZPET AF
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat20162016
IGA
ÚZPET AF
Navržení metody pro hodnocení rostlinných hyperakumulátorů těžkých kovů (2/2011)
2011
2011IGAÚCB AF
Něco o čiroku
2011
--IGA
ÚVZP AF
Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování
2014
2014
IGAÚTP AF
2009
2009
IGA
M. BalabánováÚVZP AF
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)
2012
2014
OP
ÚAK AF
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu
20152015
IGA
M. Šotnar
ÚZPET AF
Neželezné kovy a jejich slitiny (FRVŠ 2006/23)
2007
--
FRVŠ
AF
Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)20052005FRVŠÚPŠRR AF
Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosnzorů v medicině (KAN208130801 )
20082012
Jiný
R. KizekÚCB AF
Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (QJ1510098)
2015
2018
NAZVT. StředaÚPŠRR AF
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)
1996
2001
GAČR
L. Havel
ÚBFR AF
Nové poznatky pro udržitelný management trávníků (ME09063)2009
2009
RP
ÚVZP AF
Nové poznatky v pěstování a využití ostropestřce mariánského (Silybum Marianum L.) v zemědělství
2016
2017IGAP. Horký
ÚVZP AF
Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)
2013
2017
NAZV
ÚPŠRR AF
Nové přístupy ke studiu rostlinných lektinů
2007
2007
Jiný
AF
Nové přístupy v elektrochemické analýze NK a ODN zaměřené na ultrasenzitivní detekci DNA a DNA hybridizace (GAVA A100040602)
2006
2008GAČR
AF
Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. (QG50034)
20052009
NAZV
ÚAK AF
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek
2014
2017
TAČR
F. TomanÚKE AF
Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody (TH01030300)
2015
2019
TAČRÚZRHV AF
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV AF
Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)
2005
2011
Jiný
ÚCB AF
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)
2006
2006
IGA
ÚZRHV AF
2006
2009
Jiný
ÚKE AF
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)
20202020IGAA. PřidalÚZRHV AF
Obsahová a materiální inovace předmětu Živočišní škůdci20062007FRVŠ
ÚPŠRR AF
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)
20122012
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Odhad geneticky a prostřeďově podmíněných komponent variance pro účely zpřesnění odhadu plemenné hodnoty skotu (GA523/98/P230)
1998
2001
GAČR
J. KučeraAF
Odstranění vybraných rizikových látek a prvků z čistírenských kalů (TJ02000304)
2019
2021
TAČRT. Koutný
ÚZPET AF
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách20162018
NAZV
P. Marada
ÚZPET AF
Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností (QF3140)
2003--
NAZV
ÚZPET AF
On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází (SPE-SFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické matrice (525/08/P540)
2008
2010
GAČR
L. Lojková
ÚCB AF
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)
2005
--FRVŠM. Trnka
ÚAK AF
Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastech (58p13)
2010
2011
AKTION
ÚVZP AF
Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)
2007
--
GAČR
ÚCB AF
Optimalizace délky zrání sýrů Eidamského typu vzhledem k jejich konzistenci (234/2102/IG270321)
2007
2008IGA
AF
Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. (MSM2532885901)
2009
--
VZ
ÚBFR AF
Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat (2280/2007)20072007
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině (QK1710197)
2017
2021
NAZV
H. Středová
ÚKE AF
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)
2011
2014
NAZV
ÚAK AF
Optimalizace monitoringu štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) (IP 4/2014, SP2140131)2014
2014
IGAH. ŠefrováÚPŠRR AF
Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)
2001
--NAZVM. ČechováÚCHHZ AF
Optimalizace pěstitelských postupů v suchem ohrožených oblastech (TP3/2011)
20112011
IGA
J. WinklerÚAK AF
Optimalizace pěstitelských technologií řepky se zřetelem na rentabilitu, stabilitu soustav hospodaření a konkurenceschopnost na světových trzích
2001
--NAZVL. HřivnaAF
Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb (QI91C001)
2009
2013
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV AF
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C
1996
1996
Jiný
ÚZPET AF
Optimalizace produkce rychle rostoucích dřevin pomocí růstového modelu SECRETS2010
2010
IGA
Z. ŽaludÚAK AF
2013
2014
IGA
ÚAPMV AF
Optimalizace systému komplexních opatření pro minimalizaci nepříznivých účinků povrchového odtoku v povodí a jeho aplikace v procesu pozemkových úprav (QC1292)
2001
2003
NAZVAF
Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)
2004
2007
NAZVJ. Šubrt
ÚCHHZ AF
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)
1999
2004
Interní
ÚZPET AF
Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou
20162018NAZVV. LukasÚAK AF
Optimalizace výživy a hnojení slunečnice za účelem zvýšení výnosů a kvality produkce (QH81271)
2008
2012
NAZV
P. Škarpa
AF
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2B06101)
2006
--
NPV II
B. Procházková
ÚAK AF
2006
2006
IGA
M. Flekalová
ÚKE AF
OPVK Akademie
2012
2015
OP
ÚHÚL LDF
Organické formy mikroprvků ve výkrmu kuřat
20072007IGAM. Lichovníková
AF
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)
2008
2012
NAZVR. PokornýÚPŠRR AF
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů
2018
2018
IGA
ÚZRHV AF
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)2015
2015
IGAZ. SládekÚMFGZ AF
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu
2015
2015
IGA
ÚMFGZ AF
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)20192021NAZVÚZRHV AF
Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"
2014
2015
Smluvní výzkum
ÚAK AF
Ověření možností získání zdraví prospěšných potravin založených na bázi surovin z lupiny s velmi nízkým obsahem alkaloidů. (MZLU/AGT-1 )
20062011NPV IIJ. Kučerová
ÚTP AF
Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům (QH81218)
2008
--NAZV
AF
2014
2014
Smluvní výzkum
L. HřivnaÚTP AF
Ověření stávajících klecových a alternativních technologií a vývoj obohacených klecových technologií se zřetelem na Směrnici Rady č. 1999/74/EC (QC1128)2002
2004
NAZVP. Jelínek
ÚMFGZ AF
Ověření technologie přípravy jikernaček kapra obecného pro časný výtěr. (224/9510/SV2130461)
2013
2014Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Ověření účinnosti herbicidů na vybrané plevele v cukrovce a ozimé pšenici20142014Smluvní výzkumV. SmutnýÚAK AF
Ověření účinnosti inhibitoru replikace včelích virů
2014
2015
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a aplikace insekticidů na zavíječe kukuřičného v kukuřici20142014Smluvní výzkumÚAK AF
Ověření účinnosti insekticidních mořidel a fungicidů v cukrovce
2014
2014
Smluvní výzkum
V. Smutný
ÚAK AF
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)
2005
2005
IGAK. Trunečka
ÚZPET AF
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)
2006
2006
IGA
ÚZPET AF
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)
20132013Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)
2014
2014
Smluvní výzkumÚZPET AF
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého
20142014Smluvní výzkumP. Smutná
ÚPŠRR AF
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu2009--
IGA
S. ProcházkaÚBFR AF
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)
20052005
IGA
ÚZRHV AF
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)
1995
1997GAČRZ. ŽaludÚAK AF
PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin
2018
2019
TAČR
P. DostálÚTAD AF
2012
--
Interní
ÚVZP AF
Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu
2012
2014
Jiný
ÚCB AF
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)
2012
2014
OP
J. Skládanka
ÚVZP AF
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření
2011
2014
OP
M. Borkovcová
ÚZRHV AF
Partnerská síť v oblasti speciálních plodin (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)2010
2012
OP
G. Růžičková
ÚPŠRR AF
Partnerství pro ekologické aspekty technických a hospodářských aktivit v povrchových vodách
2012
2012
OP
P. ŘezníčkováÚZRHV AF
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO (VaV/620/11/03 )
2003
2005
ÚVZP AF
Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí. (1G57042)
2005
2008
NAZV
T. DryšlováÚAK AF
Pedologická charakteristika vybraných pozemků
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚAPMV AF
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)
2007
--
FRVŠR. CerkalÚPŠRR AF
Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)
2004
2004
IGA
Š. Nedomová
ÚTP AF
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)
2005
--
FRVŠ
ÚCB AF
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)2005
--
FRVŠÚCB AF
Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin
1997
--NAZV
ÚZPET AF
Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod20122012SpecifickýL. Kalhotka
ÚAPMV AF
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005FRVŠ
ÚVZP AF
Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)
2011
2014
OPCEITEC AF
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)
2004
2004
FRVŠÚMFGZ AF
Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)20062006RPT. Urban
ÚMFGZ AF
Podpora realizace společného mezinárodního studijního programu Socrates-EURAMA (TRP_EURAMA_06)
20062006
RP
M. Fajman
AF
Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (3CE361P4)
2011
2014
JinýG. RůžičkováÚPŠRR AF
Podpora sítě excelence výzkumných akademických pracovníků v oblasti dopravy
2012--OPÚTAD AF
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)
2004--RP
ÚCB AF
Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genů (P502/10/1216)20102012GAČRA. Knoll
ÚMFGZ AF
Pokročilá technologie pro anaerobní zpracování a stabilizaci gastroodpadu (TA02020989)
2012
2012
TAČR
ÚZPET AF
Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat (PGS14_2012)2012
--
JinýÚCB AF
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství
2019
2021TAČRÚVZP AF
pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)20122013Smluvní výzkum
ÚCHHZ AF
Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)
2013
2014Smluvní výzkumÚCHHZ AF
Polární transport auxínu v iniciaci rastu axilárního pupene po uvolnení z apikální dominance u rastlin hrachu (Pisum sativum L.)2013
--
IGA
S. ProcházkaCEITEC AF
Polární transport auxinu v iniciaci růstu axilárního pupene po uvolnění z apikální dominance u rostlin hrachu (Pisum sativum L.)
2013
--
IGA
CEITEC AF
Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu
20202022
TAČR
A. PřidalÚZRHV AF
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)
2014
2014
Smluvní výzkum
M. Geršl
ÚZPET AF
Poradenské centrum na MZLU v Brně (2E06036)2006
--
NPV IIZ. HavlíčekAF
Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat
2018
2019
IGA
P. Horký
ÚVZP AF
Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra (IGA č. 21/2007)20072007
IGA
ÚMFGZ AF
2013
2014
IGA
ÚKE AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (QF4190)
2004
--
NAZVZ. Dokoupilová
ÚPŠRR AF
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (QF4190)20042006
NAZV
L. HolkováÚPŠRR AF
Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic
2006
2006
IGAM. Lichovníková
ÚCHHZ AF
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)
20162016IGAL. Pavlata
ÚVZP AF
Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)
2004
--
NAZV
M. Jůzl
ÚPŠRR AF
Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)2010
2011
OPÚMFGZ AF
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)1999
2003
Interní
ÚZPET AF
Poskytování konzultačních služeb pro transfer znalostí a zkušeností pro rozvoj mlékárenského sektoru a v produkci mléka v Republice Srbsko (UNDP-IRH-RFP-2017-02)2017
2017
Smluvní výzkumÚPŠRR AF
Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami (QF3100)2003
2007
NAZV
ÚKE AF
Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu (227/9510/SV 2170061)20172017
Smluvní výzkum
M. GeršlÚZPET AF
Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU (CZ.1.07/2.3.00/30.0017)20122014
OP
CEITEC AF
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů
2013
2013
IGAÚPŠRR AF
2012--
Jiný
R. Kizek
ÚCB AF
Praktický seminář "Genetika ryb" pro studenty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (2030/2007 G4)
2007
2007
FRVŠ
J. ZrůstováAF
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení2015
2018
NAZV
P. MaradaÚZPET AF
Prevence průniku toxických esterů kyseliny ftalové do krmiv, produktů a potravin (QG60066)
2006
2008
NAZV
AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZV
ÚBFR AF
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezsitentního ke Cameraria ohridella (QH81101)2008
2012
NAZV
ÚBFR AF
Prezentace mimoprodukčního vlivu pastvy na biotyp NPR Mohelenská hadcová step. (2225/2006)
20062006
AKTION
P. VeselýÚVZP AF
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko
20042004
IGA
T. UrbanÚMFGZ AF
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)
2010--GAČRM. Trnka
ÚAK AF
2006
2006
FRVŠ
ÚKE AF
PROBLEMATIKA STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ POMOCÍ METODY HPLC (TG0001)2005
2005
InterníT. GregorÚTP AF
Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře
2013
2013
IGA
K. Šustová
ÚTP AF
Produkce a kvalita biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou směrnicí -- situace a metody hodnocení v České republice a v Rakousku2010
2011
AKTION
ÚPŠRR AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. Vítěz
ÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)
2014
2014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. VítězÚZPET AF
Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)
2005
2005
IGA
ÚZRHV AF
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)
2012
2013
Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)
2013
2014
Smluvní výzkum
J. MarešÚZRHV AF
Profesionalizace projektového řízení (RP)
2010
2010
RP
CP
Prognóza výnosů kukuřice na zrno (1FR1134)2001
2001
FRVŠ
ÚKE AF
Prognóza výnosů vybraných zemědělských plodin (QC1316)2001
2003
NAZV
AF
Progresivní metody úpravy vzorků, prekoncentrace, separace a detekce pro analýzy v biochemii a klinické a environmentální chemii. (SG2100041)
2010
2012
GAČR
J. Pospíchal
ÚCB AF
Prohloubení metod pro stanovení množství rosy2016
2016
Jiný
H. StředováÚKE AF
Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí
2004
--
Jiný
ÚKE AF
Projektové webové stránky
2009--
Interní
ÚIT CP
      Ústav 221
2009
--
Interní
ÚAPMV AF
2012--InterníP. Novák
ÚAPMV AF
      Ústav 227
2012
--
Interní
P. Novák
ÚZPET AF
2012
--
Interní
ÚZPET AF
      Ústav 2282010--
Interní
ÚTAD AF
           Koka 2013
2013
--
InterníP. Novák
ÚTAD AF
      Ústav 2352010--
Interní
ÚCHHZ AF
2013
--InterníP. NovákÚCHHZ AF
      Ústav 2912009--
Interní
DAF AF
           DAF_archivy2016
--
Interní
DAF AF
           DAF_image
2016
--
Interní
S. Zerdaloglu
DAF AF
Proporciální monitoring akustické emise v kryptopodmínkách
2010
2010
IGAP. DostálÚTAD AF
Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS (ME 843 KONTAKT)
2006
2006
Jiný
ÚAK AF
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)2002
2004
GAČRÚAK AF
Proteome dynamics in response to increased cytokinin levels in Arabidopsis (IAA600040701)
2007
--
AKTIONÚMBR AF
Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajině
2015
2018NAZVJ. Kozlovsky DufkováÚKE AF
Protierozní a protipovodňová opatření v malých zemědělských a lesních povodích (QC0235)
2000
2003
NAZVF. Toman
AF
Provádění dlouhodobých polních pokusů.
20142014
Smluvní výzkum
ÚAK AF
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚTP AF
Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice
2015
--
Smluvní výzkum
ÚKE AF
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)
2012
2013Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)
20132014
Smluvní výzkum
R. KoppÚZRHV AF
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)
2012
2013Smluvní výzkum
ÚZRHV AF
Předmět Odpadové hospodářství- biologicky rozložitelný odpad (187 F4 a)2004
2004
FRVŠ
ÚKE AF
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)
2001
2004
NAZVT. Dryšlová
ÚAK AF
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)
2014
2015
TAČR
F. TomanÚKE AF
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU (TD2-0241)20142015
TAČR
ÚKE AF
Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Příprava podkladů pro Krizový plán MŽP: dlouhodobé sucho v kontextu environmentální bezpečnosti a stanovení dalšího postupu řešení. (215/9510/SV2130391)20132013Smluvní výzkumÚKE AF
2014
2014
Smluvní výzkumH. Středová
ÚKE AF
Pšenice od genomu ke kvalitě (GD521/05/H013)20052008GAČRZ. Both
ÚPŠRR AF
Ptáci zemědělské krajiny
20152015IGAV. HulaÚZRHV AF
Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)
2006
2011
NPV II
ÚVZP AF
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)
2001
2004
NAZV
ÚAK AF
Rázové zatěžování zemědělských produktů a potravin (TP 6/2015)20152016
IGA
ÚTAD AF
Regionální referenční centrum (Ochrana půdy - strategie/plánování)2006
2010
Jiný
ÚAPMV AF
Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin
20142014Smluvní výzkum
ÚAK AF
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)
1999
2004VZJ. Dvořák
ÚMFGZ AF
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)
2004
--
FRVŠ
ÚZPET AF
2007
--
GAČR
AF
Regulace genové exprese: analýza exprese microRNA v kosterním svalu dvou plemen prasat s odlišnou kvalitou masa (13-04994S)
2013
2013
GAČR
A. Knoll
ÚMFGZ AF
Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů (LC06034)
2006
--
VCB. Brzobohatý
AF
Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek
2015
2015
IGAÚTP AF
Regulační aspekty přímé somatické embryogeneze u hrachu (Pisum sativum L.) (GA522/02/1227)
2002
2004
GAČR
S. Procházka
AF
Retence mykotoxinů u kuřat a její snížení pomocí adsorbentů2007
2007
GAČR
M. LichovníkováAF
Revitalizace a přírodě blízké úpravy toků -- nástroj zvýšení biodiverzity i efektivní správy toků
2012
2012
TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV AF
Riziko výskytu klostridií v silážích
20122012
IGA
V. MlejnkováÚVZP AF
2002
2006
NAZVO. Chloupek
ÚPŠRR AF
Role mononukleárních fagocytů během rezoluce akutního zánětu mléčné žlázy skotu. (GA524/03/1531)
2003
2005
GAČRZ. Sládek
ÚMFGZ AF
Role NO v regulaci dormance semen (1P05ME757)20052007Jiný
ÚBFR AF
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)
2006
2006
RP
J. Mareček
ÚZPET AF
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)
2003
2003
FRVŠT. Urban
ÚMFGZ AF
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)20032003
FRVŠ
ÚMFGZ AF
Rozšíření PhD. práce o detekci SSR markerů rezistence ječmene (583/2005/G4)
2005
2005
FRVŠ
ÚBFR AF
Rozšíření PhD. práce o studium dalších kandidátních genů u prasat (239/2005)
2005
2005
FRVŠ
AF
Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)
2004
2004FRVŠR. Kopp
ÚZRHV AF
Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)20122012FRVŠP. SlámaÚMFGZ AF
Rozšíření praktické výuky v předmětu ¨ Zkušebnictví a management jakosti ¨
2017
2017
RP
P. DostálÚTAD AF
2007
2007
FRVŠ
K. Svobodová
AF
Rozšíření výuky předmětu péče o životní prostředí – ekoefektivní přístupy (151)
2004
2004
FRVŠÚKE AF
2003
2003
FRVŠ
ÚKE AF
2009
2011
RP EKA. Vaishar
ÚKE AF
Rozvoj laboratorní analýzy jakosti potravin rostlinného i živočišného původu (202/2007 A)
2007
2007
FRVŠ
ÚTP AF
Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)
2009
2009FRVŠÚMFGZ AF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení reologických vlastností v praktických cvičeních cereální technologie (812/2009)
2009
2009
FRVŠJ. Kučerová
ÚTP AF
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)
1999
2001
NAZV
T. Urban
ÚMFGZ AF
Rozvoj molekulárně-biologické laboratoře pro praktickou výuku studentů (1351/Aa/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚBFR AF
Rozvoj nově akreditovaných oborů v oblasti informačních zdrojů pro životní prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství (212)
2004
2004
RP
ÚKE AF
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)
2004
2007
NAZV
ÚZRHV AF
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky
2012
--NAZV
ÚMFGZ AF
Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)
2007
2007
FRVŠ
P. TrnkaÚKE AF
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat
2004
2004
IGAT. UrbanÚMFGZ AF
Řízení procesu dosoušení píce ve vysoké vrstvě (PG98311)1998
--
JinýÚZPET AF
Sarcosin jako potenciální nádorový marker-analytická studie (1/2011)20112011IGA
ÚCB AF
Sarkosin, a-metylacyl-CoA racemáza, prostatický specifický antigen a metalothionein jako nádorové markery u karcinomu prostaty , studie na nádorových buněčných liniích2010
2011
JinýV. AdamÚCB AF
Scintilometrická měření energetických a vodních toků v regionu České republiky a Rakouska
20142014AKTIONG. Pozníková
ÚAK AF
Screening na pekařskou jakost u pšenice pomocí DNA markerů. (1130/2001)2001
2001
FRVŠÚBFR AF
Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)
1994
--
GAČR
V. KubáňÚCB AF
Seminární studie vývoje a rozšíření vybraných škůdců polních plodin (2672/2007)
2007
--
FRVŠ
E. Svobodová
AF
Senzorická analýza kuřecího masa
2014
2014
A. JarošováÚTP AF
2012
--
JinýR. Kizek
ÚCB AF
Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)20122012Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)2013
2013
Smluvní výzkumP. SmutnáÚPŠRR AF
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.2016
--
IGAA. VaisharÚKE AF
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)
2016
2016
IGA
A. Vaishar
ÚKE AF
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)
20002004VC
ÚBFR AF
Síť ochrany půdy v regionu Podunají
2012
2014
MMR
J. ZáhoraÚAPMV AF
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)
2010
2010
IGAJ. Fryč
ÚZPET AF
Sledování obsahu esterů kyseliny ftalové v krmivech a jejich komponentech (234/2102/IG250241)2005
2005
Jiný
A. JarošováÚTP AF
SmartSteering - systém řízení komunálních vozidel (2015TG02010074)
2017--
TAČR
ÚTAD AF
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem
2019
2022TAČR
ÚVZP AF
Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství (2B06124)2006
2011
NPV IIÚAK AF
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění (QK1910086)
2019
2023
NAZVM. ŠťastnáÚKE AF
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
2019
2023
NAZV
ÚKE AF
2020
2021
RP EK
ÚKE AF
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova
20102011
IGA
ÚKE AF
Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její vstup do potravních řetězců (GA ČR 525/03/1367)
2003
2005
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
Specifický výzkum
1999
--Specifický
ÚBFR AF
      Molekulárně biologická detekce kontaminace v koření
2016
2017
SpecifickýÚBFR AF
Specifický výzkum
1999
2006
Specifický
A. PřidalÚZRHV AF
Specifický výzkum
1999
--SpecifickýÚKE AF
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"
2012
--
SpecifickýÚKE AF
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
P. Hlavinka
ÚAK AF
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)
2015
2016
Specifický
ÚAK AF
Specifický výzkum1999
--
Specifický
D. Adamcová
ÚKE AF
      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
2008
2008
Specifický
ÚKE AF
      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"
2011
2011
Specifický
M. D. Vaverková
ÚKE AF
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýÚAK AF
2020
2020Specifický
ÚBFR AF
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu2019
2020
Specifický
P. Horký
ÚVZP AF
Spolupráce studentů 3. a 4. ročníků na mapování QTL pšenice DNA markery. (1218/2003)2003
2003
FRVŠ
ÚBFR AF
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)
2007--IGA
ÚZRHV AF
Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů (QH91192)
2009
2011
NAZV
P. SmutnáÚPŠRR AF
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)
2010
2010
NAZV
J. MarešÚZRHV AF
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem
2001
2006NAZVÚAPMV AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)
2015
2015Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)
2014
2014
Smluvní výzkum
G. MachůÚZPET AF
Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami v systému SEUROP (2B06107)
2006
2011
Jiný
ÚCHHZ AF
Standardizace technologické jakosti kuřecího masa (EP0960996197)19961999NAZVI. IngrAF
Standardizace technologické jakosti vepřového a kuřecího masa (IG č.31/2005)
2005
2006
IGA
M. Jůzl
ÚTP AF
Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice (QJ1530181)
2015
2018
NAZV
T. StředaÚPŠRR AF
Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí (QI91A055)2009
2013
NAZV
ÚCHHZ AF
Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)
2007
2011
NAZV
ÚCHHZ AF
Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu. (DP 7/2006)
2006
2006
IGA
ÚAK AF
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)2007
2011
NAZV
ÚAPMV AF
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)
2009
2009FRVŠA. Knoll
MENDELU
Stanovení fenolických látek v rostlinnéím materiálu metodou kapilární elektroforézy (GA ČR 521/03/P174)
2003
2005GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
20162016JinýÚTP AF
Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace
2016
2016
JinýV. Sýkora
ÚTP AF
20122018
NAZV
ÚTP AF
Stanovení potřeby vápníku u slepic v závislosti na věku při zohlednění kvality skořápky v jednotlivých technologických systémech20072007
GAČR
AF
Stanovení provozního zatížení motorů traktorů ve vazbě na mezinárodní projekt COST 356 "EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport" (TP 3)
20102011IGAJ. Čupera
ÚTAD AF
Stanovení rizika výskytu větrné eroze v katastrálním území Žabčice (142)20022002FRVŠJ. Kozlovsky Dufková
ÚKE AF
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)
2014
2014Smluvní výzkumÚZPET AF
Stanovení spalných tepel vzorků topolů (227/9510/SV2140361)20142014
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Stanovení specií rtuti v sedimentech (GAČR 525/06/P143)20062008
GAČR
V. Kubáň
AF
2016
2016
Jiný
ÚTP AF
Stanovení terpenů v jehličnatých a listnatých porostech (GP526/05/P087)2005--
GAČR
J. Fojtová
ÚCB AF
Stanovení těžkých kovů v životním prostředí za využití selektivního biosenzoru (5/2007)2007--IGAAF
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)
1995
1997
JinýÚZPET AF
Struktura a dynamika bioinorganických komplexů (GAP205/10/0228)
2010
2013
GAČRR. KizekÚCB AF
Struktura, kvalita a hygiena biomasy trav na konci vegetačního období (521/06/P253)
2006
2008
GAČR
ÚVZP AF
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)
2002
2002
JinýJ. MarečekÚZPET AF
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)
2010
--
GAČR
ÚCB AF
Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál (NT14337)
2013
--JinýÚCB AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013
NAZVJ. Ehrenbergerová
ÚPŠRR AF
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
2009
2013NAZVJ. EhrenbergerováÚPŠRR AF
Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)
2005
2005IGA
ÚCB AF
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)
2004
2004IGA
ÚBFR AF
Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)
20042005
IGA
ÚCB AF
Studium evoluce velikosti genomů rostlin
2009
--
IGA
ÚBFR AF
Studium ex situ kolekce genetických zdrojů papriky pomocí molekulárních markerů (DP 1/AF)
2008
2008
IGAP. Hanáček
ÚBFR AF
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)
2016
2016
IGA
ÚBFR AF
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)
2016
2016IGAÚVZP AF
Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)20032005GAČRÚBFR AF
Studium genetické variability kolekce pšenice s nestandarním zabarvením obilky (IP 1/2010)
2010
2010
IGA
ÚBFR AF
Studium genů biosyntetické dráhy flavonoidů pšenic (IP 03/2014)
2014
2014
IGA
ÚBFR AF
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)
2008
2012
NAZV
ÚVZP AF
Studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat (523/07/0353)20072009GAČRÚMFGZ AF
2012--
Jiný
ÚCB AF
Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)2005
2005
IGA
J. ZehnálekÚCB AF
Studium molekulárních adaptací rostlin na stresové podmínky (TP 1/2010)
2010
2010IGAT. Vyhnánek
ÚBFR AF
Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)
20042006
GAČR
ÚCB AF
Studium odolnosti jarního a ozimého sladovnického ječmene k fuzariózám klasu a tvorba genotypů se zlepšenou rezistencí pomocí molekulárních markerů. (GA521/03/0938)20032005
GAČR
ÚBFR AF
Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna. (GA521/03/0113)
2003
2005
GAČR
ÚBFR AF
Studium příjmu kadmia z půdy z hlediska vlivu na výnosově-kvalitativní parametry biomasy odlišných odrůd sóji (63p4)
20122012AKTIONÚAPMV AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAÚPŠRR AF
Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováÚPŠRR AF
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)
2007
2011GAČRJ. ZehnálekÚCB AF
Studium variability genů pro pekařskou jakost pšenice pomocí DNA markerů. (141/2002)
2002
2002
FRVŠT. VyhnánekÚBFR AF
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)2007--JinýR. Kizek
ÚCB AF
Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)
2012
--
JinýR. Kizek
ÚCB AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (IGA TP 10/2013)
2013
2013IGA
ÚAK AF
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)
2013
2013
IGA
J. WinklerÚAK AF
Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata (QF3070)
20032007NAZVE. MrkvicováÚVZP AF
Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech
2008
2011
NPV II
P. Škarpa
ÚAPMV AF
2012
--
Jiný
ÚCB AF
Sucho jako rizikový faktor rakouské a české zemědělské produkce (2003/3)
2003
2004
Jiný
AF
Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)
2010
--
GAČR
ÚCB AF
Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu
2008
2010
GAČR
ÚCB AF
Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)
2010
2014
GAČR
ÚCB AF
Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)
2013
2013
Smluvní výzkum
M. Brtnický
ÚAPMV AF
Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)
2001
2004NAZVÚAK AF
Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku
2009
--
FRVŠ
ÚPŠRR AF
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)
20132013
Smluvní výzkum
ÚZPET AF
Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic (QH82242)
2008
2012
NAZVJ. ČervinkaAF
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)
2004
2008
NAZV
J. ČervinkaÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--
NAZV
K. Trunečka
ÚZPET AF
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--
NAZV
ÚZPET AF
           Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek. (34/2006)
2006
--
NAZV
AF
Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)2005
--
NAZVE. Pokorný
ÚAPMV AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )2010
2010
JinýT. Vítěz
ÚZPET AF
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)
2011
2011TAČRT. VítězÚZPET AF
Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků2010
2010
IGA
ÚAPMV AF
Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivnich látek přirozeně se vyskytujících v potravinách (QJ1210302)
2012
2018
NAZV
ÚTP AF
Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. (QJ1210013)
2012
2016
NAZV
J. MarešÚZRHV AF
Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí2010
2014
NAZV
ÚPŠRR AF
Technologie pro dezintegraci čistírenských kalů a snížení jejich objemu (TA02021134)
2011
2012
TAČRÚZPET AF
Technologie produkce tržního okouna (EP9392)
1999
2002
NAZVJ. Mareš
ÚZRHV AF