Faculty of AgriSciences - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1239

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic2015--NAZVA. KnollÚMFGZ FA
A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037)20042008NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)20042006GAČRA. KnollÚMFGZ FA
A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)20072009GAČRA. KnollÚMFGZ FA
A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938)20032005GAČRT. VyhnánekDBPP FA
A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113)20032005GAČRT. VyhnánekDBPP FA
A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002)20022002FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)2004--FRVŠJ. FilípekDATPT FA
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu20112011IGAI. ŠafránkováUPSRR FA
Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)1997--GAČRJ. JandákUAPMV FA
Acoustic Detector of Plant Stress ADOPS20162017TAČRP. DostálDATPT FA
Action for Training in Land use And Sustainability (ATLAS)20052007OtherM. ŠťastnáDLE FA
Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126)20012003OtherJ. ZelenkaÚVZP FA
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu2019--NAZVL. HolkováUPSRR FA
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)2010--RP EKM. TrnkaDGPP FA
Advanced professional education as a mean to improve quality of personal available for biotechnological R and D (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)20092012OPT. UrbanÚMFGZ FA
Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)20122012TAČRT. VítězDAFEE FA
Agglomeration of fertilizers.20022004MPOP. RyantFA
Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)20072012OPP. MaradaDAFEE FA
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy2003--MPOP. RyantUAPMV FA
Agrometeorologie - Pomoc při zavedení předmětu na MZLU v Brn+ (39p16)20042004OtherZ. ŽaludDGPP FA
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016NAZVL. PospíšilováUAPMV FA
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu2011--IGAM. LichovníkováDAB FA
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.19962000NAZVJ. ZelenkaÚVZP FA
Amplification of the education Environmental Protection - Ecoeffective Tools (151)20042004FRVŠJ. KotovicováDLE FA
Analysis and detection of phytotoxicity of rainwater and leachate from the landfill municipal solid waste Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)20172017IGAM. D. VaverkováDLE FA
Analysis and specification of processes causing formation of nitrate pollutions in irrigated soil (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)20062007OtherM. ŠťastnáDLE FA
Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approach (GA523/00/0669)20002002GAČRA. KnollFA
Analysis of degradation processes of modern materials used in agricultural technology (TP4/2014)20142014IGAP. DostálDATPT FA
Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)20032005GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)20062008GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013)20132013IGAT. VyhnánekDBPP FA
Analysis of minor ampholytes from biological mixtures by carrier ampholyte free isoelectric focusing (CB)2000--GAČRJ. PospíchalFA
Analysis of performance and behaviour of farm animals in relation to ambient temperature variability and possibilities of elimination of its impact20172018IGAP. NevrklaDAB FA
Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigs (GA523/97/1305)19971999GAČRA. KnollFA
Analysis of selected indicators of well-being (welfare) of farm and captured wild animals (IGA TP 2/2013)20132013IGAD. FaltaDAB FA
Analýza aktuálních kandidátních genů a jejich asociace s parametry kvality masa u prasat (TP 9/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)20132013Smluvní výzkumA. KnollCEITEC FA
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)20072007IGAK. SvobodováÚMFGZ FA
Analýza hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF (227/9510/SV2180401)20182018Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRM. MasaříkDCB FA
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)20132014Smluvní výzkumH. FišerováDBPP FA
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)20062006FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčDAFEE FA
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009--GAČRF. BauerDATPT FA
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2010--GAČRT. ŠmerdaDATPT FA
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaDGPP FA
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013--IGAM. TrnkaDGPP FA
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)20012001FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009OtherT. VítězDAFEE FA
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)20052005FRVŠJ. FilípekDATPT FA
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)2015--IGAJ. ČuperaDATPT FA
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů20092009IGAŠ. StarobováÚVZP FA
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--FRVŠD. SemerádováDGPP FA
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky20132013IGAP. DostálDATPT FA
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic20122014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP FA
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)2007--IGAR. KizekFA
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)20032004OtherZ. ŽaludDGPP FA
Application of DDGS into broiler feed mixtures20092009IGAL. ZemanÚVZP FA
Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. KalhotkaUAPMV FA
Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242)20002005NAZVS. HejdukÚVZP FA
Appreciation of climatic drought rising in agriculture and mitigation of its consequences with irrigation (QF3100)20032007NAZVM. ŠťastnáDLE FA
Assesment of Old Kladruby Horse's constitution20052006FRVŠE. SobotkováDAB FA
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)20022005OtherZ. ŽaludDGPP FA
Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)20172017Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Assessment of behaviour and welfare of Czech Pied Cattle by the monitoring20092009IGAG. ChládekDAB FA
Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials1997--NAZVJ. ŠtenclDAFEE FA
Behaviour of selected abricultural products at impact loading (IAA201990701)20072010OtherJ. BucharDATPT FA
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )2005--FRVŠJ. FilípekDATPT FA
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci20022004GAČRI. MarkováDLE FA
Biodiversity of farm animals in the Czech republic20082008NAZVK. CiváňováÚMFGZ FA
Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčDAFEE FA
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty20152015IGAM. KlemšDBPP FA
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčDAFEE FA
Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change (MSM6215648905)20072012VZZ. ŽaludFA
Biological effects of lupin extract on cereal seed (521/02/D153)20022005GAČRP. SmutnáUPSRR FA
Biological principles of agriculture and perspective methods of management in a multi-functional landscape (MSM 6215648901)2005--VZP. HanáčekFA
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009--VZJ. ČermákováÚVZP FA
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013--IGAJ. FryčDAFEE FA
Biomass Energy Parameters20032007GAČRM. FajmanFA
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)20092012OPL. HavelDBPP FA
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlDAFEE FA
Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
BIOSPEAKER (Petr Dostál)20182019TAČRP. DostálDATPT FA
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)20082011VZI. VrtkováÚMFGZ FA
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)20112014NAZVM. ČechováDAB FA
Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)20062006IGAP. JelínekÚMFGZ FA
Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)20072007IGAA. PavlíkÚMFGZ FA
Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)20072007IGAP. JelínekÚMFGZ FA
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)20122013OtherM. ŠťastnáDLE FA
Botanical monitoring of selected agri-environmental measures20172017IGAJ. WinklerDBPP FA
bude (179/2004)2004--FRVŠI. JiskrováFA
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--OtherR. KizekDCB FA
Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)20092013OPR. KizekDCB FA
Building up a multidisciplinary scientific team focused on drought (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)20122015OPZ. ŽaludDGPP FA
Calibration of Weather Generator for sites without or with incomplete meteorological observations (205/05/2265)2005--GAČRM. TrnkaDGPP FA
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)2015--GAČRM. D. VaverkováDLE FA
Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocol (GA526/00/0485)20002002GAČRI. MarkováDGPP FA
Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection. (1G57042)20052008NAZVT. DryšlováDGPP FA
Causes damage cogeneration units due to impurities in the biogas20162016Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
CEITEC - Central European Institute of Technology2011--OPV. ReinöhlCEITEC FA
CEITEC 2020 (LQ1601)20162020OtherV. ReinöhlCEITEC FA
Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239)20092011GAČRL. HavelDBPP FA
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007OtherB. GrodaDAFEE FA
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009OtherT. VítězDAFEE FA
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008OtherB. GrodaDAFEE FA
Center for Cell Therapy and Tissue Repair (LN00A065)20002004VCP. DvořákDMBR FA
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)2006--RP EKM. TrnkaDGPP FA
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products20142019TAČRR. CerkalUPSRR FA
Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035)20062010R. KizekDCB FA
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. KizekDCB FA
Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?20142014IGAM. ŠťastnáDLE FA
Claster CREA Hydro&Energy2008--OtherJ. KynickýDGP FFWT
Climate change impact on wheat and barley production (GA521/99/D040)19992002GAČRM. ŠťastnáDLE FA
Climate change impacts on managed ecosystems (GA205/99/1561)19992001GAČRJ. RožnovskýFA
Climate change impacts on the growth and development of the selected field crops (QG60051)20062009NAZVZ. ŽaludFA
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)20002000OtherZ. ŽaludDGPP FA
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPM. TrnkaDGPP FA
Cloning and identification of polymorfic sequence of barley dehydrin gene Dhn4 in cultivars with different freezing tolerance (IG250121)2005--IGAZ. DokoupilováUPSRR FA
Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014)20142014IGAV. TrojanDBPP FA
Comparison of physiological and molecular biological methods applicable for evaluation of wheat and barley sensitivity to drought stress and their recommendation for selection of tolerant genotypes (QH91192)20092011NAZVP. SmutnáUPSRR FA
Complex education of human resources in dairy (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)20092012OPK. ŠustováDFT FA
Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency20182020GAČRZ. HegerDCB FA
Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated products20112014NAZVR. CerkalUPSRR FA
CONEMDE20102013OtherL. HavelDBPP FA
Content and material innovation of subject Animal pests20062007FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004OtherH. ŠefrováUPSRR FA
Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)1998--OtherJ. ŠtenclDAFEE FA
Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)2014--OtherT. KoutnýDAFEE FA
Controlled drainage (CD) as an effective approach for decreasing diffuse pollution sources from tile-drained agricultural watersheds (QK1910086)20192023NAZVM. ŠťastnáDLE FA
Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)20032003FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
Course innovation "Vehicle equipment and accesories" (FR270311/1102/228)20072008FRVŠJ. ČuperaFA
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)20182018V4P. MáchalDAFEE FA
Criteria of wind erosion expansion on heavy clay soils and possibilities of its limitation with biotechnological control measures (QH82099)20082012NAZVJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
Crossing (148/2004)2004--FRVŠM. ČernýDATPT FA
Cytokinins and auxins in regulation of plant development (GV206/96/K188)19962001GAČRS. ProcházkaFA
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)20072007FRVŠT. VítězFA
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)20062006FRVŠT. VítězFA
Database of research of organic farming in the Czech Republic2005--OtherL. HanušFA
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)20042004FRVŠI. MalýFA
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)20062006OtherM. ŠťastnáDLE FA
Defectoscopic quality assessment of technical and organic materials (IGA TP6/2017)20172018IGAP. DostálDATPT FA
Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (QJ1230066)2012--NAZVM. BrtnickýUAPMV FA
Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)20132013IGAJ. JandákUAPMV FA
Degradation of welded joints20152015IGAP. DostálDATPT FA
Dependence of cholesterol, fatty acid, total lipid and protein content in chicken meat on grown intensity and nutrient ratio in the diet (GA525/97/0095)19971999GAČRT. KomprdaFA
Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011)20112011IGAR. KizekDCB FA
Designing of breeding programmes for dairy sheep with special impact on morphological characteristics of udders. (QH91271)20092011NAZVJ. KuchtíkDAB FA
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)2011--GAČRP. MazuraDMBR FA
Detailed mapping of QTLs in the pig by means of microsatellites and through comparative positional candidate gene approach (GA523/99/0842)19992001GAČRJ. DvořákFA
Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)20022005GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP FA
Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs (GA523/99/P043)19992001GAČRA. KnollFA
Detection of genotype of two genes and its associations with parameters of quality of veal meat (FRVŠ MŠMT 2453/2005)20052005FRVŠD. FaltaDAB FA
Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)20062008GAČRZ. VykoukalováÚMFGZ FA
Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007)20072007IGAT. VyhnánekDBPP FA
Detection of thiols coumpounds and nitric oxide in biological material (1740/G4)20072007FRVŠR. KizekFA
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ FA
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)20062006OtherJ. ZehnálekFA
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny20112011IGAR. PokornýUPSRR FA
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.20092009IGAR. PokornýUPSRR FA
Determination of L-ascorbic acid by HPLC method (TG0001)20052005InternalT. GregorDFT FA
Determination of mercury species in sediments (GAČR 525/06/P143)20062008GAČRV. KubáňFA
Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
Determination of the actual values of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic (QJ1530181)20152018NAZVT. StředaUPSRR FA
DETERMINATION OF THE AGROCLIMATICAL NICHE OF THE EUROPEAN CORN BORER (16/2006)20062006InternalE. SvobodováFA
Determination of threat of wind erosion occurrence in Žabčice location (142)20022002FRVŠJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
Determination of tractor's engine load in relation to the COST 356 project EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport (TP 3)20102011IGAJ. ČuperaDATPT FA
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Detoxification of quaternary isoquinoline alkaloids in-vitro and in-vivo, biological activity of their metabolites (GA ČR 525/07/0871)20072011GAČRV. KubáňFA
Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring (TA04021389)20142017TAČRL. NeudertDGPP FA
Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context (DERREG)20092011RP EKA. VaisharDLE FA
Developing of the Low-Energy Technologies of Plant Production (QF 4080)20042007NAZVF. BauerDATPT FA
Development and innovation of the dewatering and irrigation subject (3FR1153)20032003FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100)2013--NAZVJ. SkládankaÚVZP FA
Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA)20152016Smluvní výzkumT. VyhnánekDBPP FA
Development and testing of the methods for assesment of drought climatology and prognosis of meteorological drought in CR and selected areas of the USA (ME 844)20062009OtherZ. ŽaludFA
Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE)20142015Smluvní výzkumT. VyhnánekDBPP FA
Development of BRO-maximizing equipment for biogas conversion using a CO2 conversion catalyst and subsequent thermochemical treatment of waste material (FW01010461)20202023TAČRT. KoutnýDAFEE FA
Development of effective methods of weed control with minimal negative effect to diversity of weeds societies a negative risk of contamination of soil and plant production by residues of herbicides. (1B53045)20052008NAZVV. SmutnýDGPP FA
Development of laboratory analysis of quality vegetable and animal foods (202/2007 A)20072007FRVŠJ. KučerováDFT FA
Development of methods of drought predictions and flood situations on the ground of infiltration and retention characteristics of soil in the CR (1D/1/5/05)20052007OtherJ. RožnovskýFA
Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)20142016GAČRV. AdamDCB FA
Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)20072011NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)2003--NAZVP. SpurnýÚZRHV FA
Development of the laboratory for evaluation rheological properties in practice of the cereal technology (812/2009)20092009FRVŠJ. KučerováDFT FA
Development of the newly Environmental Programme (212)20042004RPJ. KotovicováDLE FA
Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J19392014--IGAP. SedlákDATPT FA
Diagnostics and methods of protection against quarantine and other economically important pathogens of fruit and leafy vegetables (QH71229)20072011NAZVJ. VíchováUPSRR FA
Diagnostics methods for plant healt care (2304/2009)20092009FRVŠR. PokornýUPSRR FA
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)20072011NAZVF. TomanDLE FA
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)20092009FRVŠA. PavlíkÚMFGZ FA
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)20102010FRVŠP. SlámaÚMFGZ FA
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin20062007FRVŠI. ŠafránkováUPSRR FA
Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)20022002FRVŠZ. SládekÚMFGZ FA
Diversity and functional analysis of soil microbial communities in terrestrial ecosystems polluted by persistent organic pollutants (POPs) (GA526/98/1147)19982000GAČRM. TesařováFA
Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape20132013IGAV. HulaÚZRHV FA
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna20152016IGAJ. BezděkÚZRHV FA
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)2005--Akt eTS VZJ. RožnovskýDGPP FA
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997OtherZ. ŽaludDGPP FA
Drought and water balance assessment and its effect on agricultural crops in semi arid regions of Austria and Czech Republic20062007OtherZ. ŽaludFA
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)20022004OtherZ. ŽaludDGPP FA
Drought Risk Assessment in Austrian and Czech Agriculture (2003/3)20032004OtherM. TrnkaFA
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)20112012IGAE. HrudováUPSRR FA
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům2011--IGAE. SapákováUPSRR FA
Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management2012--TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV FA
Dynamical mechanical properties of wood (GA106/99/1703)1999--GAČRJ. BucharFA
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi20082008GAČRA. KnollFA
Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)2007--AKTIONB. BrzobohatýDMBR FA
Ecological and Cultural Renewal of Mining Regions (RP )20092010OtherA. VaisharDLE FA
Education upgrade by Isolation Techniques Workshop for students at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (2385/2007)20072007FRVŠK. SvobodováFA
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OPR. KizekDCB FA
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)20092011NAZVJ. KřenDGPP FA
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVM. BorkovcováÚZRHV FA
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat20122012IGAP. MarešÚVZP FA
Effect of aditives on the rheological behaviour on foodstuffs and raw materials for their production (TP 2/2017)20172018IGAV. KumbárDATPT FA
Effect of age on the retention of iron in chickens with different growth intensity (IG 13/2004)20042004InternalE. MrkvicováÚVZP FA
Effect of age, sex, growth intensity and diet composition on cholesterol and fatty acids content in turkey meat (GA525/00/0306)20002002GAČRT. KomprdaFA
Effect of exogenous application of selected morphoregulatores on the phenotype of Cannabis (IP 2/2016)20162016SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
Effect of chlorophyll and carotenoids on seed germination (IGA_AF_ IP_2017/065)20172017IGAT. VyhnánekDBPP FA
Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Effect of organic acaricides on honey bee microflora20142016GAČRA. PřidalÚZRHV FA
Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)20142014IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Effect of sex, growth intensity, nutrient ratio in the diet and heat treatment on cholesterol, fatty acids, crude fat and crude protein contents in fish meat (GP525/01/P078)20012003GAČRE. MrkvicováFA
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)20082010GAČRM. TrnkaDGPP FA
Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)20132013IGAT. GregorDFT FA
Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Effects of different straw management on weed infestation of fields. (GP521/01/D078)20012004GAČRI. RypováDGPP FA
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017IGAT. VítězDAFEE FA
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)20172017IGAT. DokulilováDAFEE FA
Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)20192019IGAA. PřidalÚZRHV FA
Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)20162016IGAT. DokulilováDAFEE FA
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures20192020OtherZ. HavlíčekÚMFGZ FA
Efficiency Verification of Seed-treated Insecticides and Insecticides Application on European Corn-borer in Maize20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
Efficiency Verification of Seed-treatment Insecticides and Fungicides in Sugar Beet20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
Efficient use of soil productivity by site specific crop management20162018NAZVV. LukasDGPP FA
Ekologický výkrm kuřat v ČR2010--NAZVM. LichovníkováDAB FA
Ekologický výkrm kuřat v ČR20092009NAZVM. LichovníkováDAB FA
Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje20062006OtherJ. SkládankaÚVZP FA
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system20192021GAČRZ. HegerDCB FA
Engine oil degradation in agricultural technology (IP 14/2011)20112011IGAV. KumbárDATPT FA
Enhancement of PhD thesis by study of the other candidate genes in pigs (239/2005)20052005FRVŠJ. VernerFA
Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)20032007GAČRT. UrbanÚMFGZ FA
Equipment for new hydropedological laboratory (419)20062006FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
Erosion control and eco-stabilisation effect of green infrastructure in the landscape20152018NAZVJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)20132013AKTIONS. HejdukÚVZP FA
Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)20092011OPP. MaradaDAFEE FA
Estimation of genetic and environmental component of variance for purpose of adjustment of breeding value estimation (GA523/98/P230)19982001GAČRJ. KučeraFA
Evaluation of Efficiency and Selectivity of Fungicides in Grapevine20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
Evaluation of Impact of Various Fertilizers Applied on Straw of Winter Wheat in Different Soil Tillage Methods20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas20082011NPV IIP. ŠkarpaUAPMV FA
Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions20102010OtherS. HejdukÚVZP FA
Evaluation of selectivity and efficiency of tortricid moths pheromone traps from different producers (AF-IGA2019-IP014)20192019IGAH. ŠefrováUPSRR FA
Evaluation of sports performance of the Czech warm-blood horse including breeding value estimation. (GA523/98/P009)19981999GAČRI. JiskrováFA
Evaluation of the effect of temperature and sample preparation on the measurement accuracy of content folders using FT-NIR spectroscopy20132013IGAK. ŠustováDFT FA
Evaluation of the operation of tractor's set consisted from agricultural tractor Claas Axion 850 and semi-mounted plough and cultivator20142014Smluvní výzkumF. BauerDATPT FA
Evaluation of the rheological properties of selected semi-solid foodstuffs20142017GAČRV. KumbárDATPT FA
Evaluation of Yield Potential Crops in Dry Conditions - Maize, Sorghum and Sunflower20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)20112014OPP. SpurnýDOFA FA
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)20122012Smluvní výzkumP. KoláčkováUPSRR FA
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana20122014GAČRP. SoučekCEITEC FA
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew20162016OtherH. StředováDLE FA
Extension PhD. thesis about SSR markers detection of resisitance in barley (583/2005/G4)20052005FRVŠI. JežíškováDBPP FA
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých2017--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích2016--IGAP. ŘezáčÚMFGZ FA
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)20042004FRVŠJ. FilípekDATPT FA
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. KubáňDCB FA
Fine association mapping of the porcine chromosome 2q region influencing meat quality and study of positional candidate genes (P502/10/1216)20102012GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Flesh-fly environmental bioindicators and heavy metal accumulators (Sarcophagidae) (GA206/00/0302)20002002GAČRM. BartošováFA
Flow Analysis (PG97110)19971997FRVŠV. KubáňDCB FA
Forensic genomics for animal identification20102012OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
Formation and maintenance of the pond dam with regard to their use (QJ 122 0029)20122016NAZVJ. ČervinkaDAFEE FA
Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech20142014IGAA. JarošováDFT FA
Fulbright Specialist project #689020162016OtherI. OndrášekDFG FH
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)2006--VCR. KizekFA
Fytohormonal and molecular analysis of induction and development of Norway spruce somatic embryos (ME 119)19971999OtherV. ReinöhlDMBR FA
FytoChem - interdisciplinary teaching integration focused on plant biochemistry and plant pathology (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)20122015OPL. HavelDBPP FA
Gel techniques for characterization of environmental systems (P503/10/2002)20102012GAČRH. DočekalováDCB FA
Genes engineering of plants - interactive form of education (1169/2003)20032003FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Genetic diversity and its conservation in selected horse populations in the Czech Republic (QH92277)20092011NAZVL. PutnováÚMFGZ FA
Genetická diverzita, struktura populací a fylogenetické vztahy mezi různými druhy dravců studované pomocí mitochondriální a jaderné DNA (IP 13/2010)20102011IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)20092009IGAA. KnollÚMFGZ FA
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)20112014NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)20042004FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
Global proteome analysis of temperature perception in Arabidopsis and its cross-talk with cytokinin signaling on proteome and growth response levels20122016GAČRB. BrzobohatýDMBR FA
Grassland quality and its use in ruminant nutrition (QH81040)20082011NAZVJ. SkládankaÚVZP FA
Grazing as an instrument for maintenance of permanent grasslands in protected landscape areas (VaV/620/11/03 )20032005S. HejdukÚVZP FA
Gregarické zimovanie skákaviek (Araneae: Salticidae) v prázdnych ulitách suchozemských ulitníkov – možné vysvetlenie nezvyčajnej formy subsociálneho správania2018--IGAV. HulaÚZRHV FA
Heat pumps - heating of 21 century (920/2005)20052005FRVŠT. VítězDAFEE FA
Highly selective nanostructured imprint for the determination of endocrine disruptors in the environment (GAP503/10/0975)2010--GAČRR. KizekDCB FA
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA20092009IGAL. HolkováUPSRR FA
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací20132013IGAE. SolařováUPSRR FA
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekDGPP FA
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)20042007NAZVS. HejdukÚVZP FA
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen20052005IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou20102010IGAM. CupákováDFT FA
Hormonal regulation of plant growth and development (VS96082)19962000RPS. ProcházkaFA
Hydrostatic system for energy recovery during braking and starting of the utility vehicles20102013MPOF. BauerDATPT FA
Chances of utilization hexaploid tritordeum (hybrid into wheat and barley) for interspecific hybridisation with wheat and triticale. (EP9078)19992001NAZVT. VyhnánekDBPP FA
Characteristic of internal environment of beef cattle (QH71156)20072009NAZVA. PavlíkÚMFGZ FA
Characterization of carbon nanotube electrodes for electrochemical sensors (GP102/09/P640)20092010GAČRR. KizekDCB FA
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)20062006FRVŠV. ŽdímalDLE FA
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)2005--GAČRV. KubáňDCB FA
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )20092009FRVŠI. ŠafránkováUPSRR FA
Chromatographic separation of mixture of grow plant regulators (DP 40/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP FA
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)2013--OtherI. VyskotDENR FRDIS
Identification and quantification of the influence of selected biotic and abiotic factors on the yield and quality of field crops and garden plants (TP4/2010)2010--IGAE. HrudováUPSRR FA
Identification of candidate resistance genes to heavy metal in the genus Silene (DP3/2009)20092009IGAE. NevrtalováDBPP FA
Identification of weak points in husbandry of organic farms from the point of view of sustainability. (DP 8/2006)20062006IGAS. DuškováDGPP FA
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod20102010IGAI. ŠafránkováUPSRR FA
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováUPSRR FA
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováUPSRR FA
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)20102010IGAE. HrudováUPSRR FA
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010--IGAE. HrudováUPSRR FA
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů2013--NAZVM. LichovníkováDAB FA
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA2012--OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002OtherJ. MarečekDAFEE FA
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001--GAČRV. KubáňDCB FA
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)20102010IGAR. KizekDCB FA
Impact Loading of Agricultural Products and Foodstuffs (TP 6/2015)20152016IGAV. KumbárDATPT FA
Impact of a change of climatic factors on the development of wind erosion processes, conceptual solution through the land adjustment measures20122016NAZVH. StředováDLE FA
Impact of climate change on potential incidence of selected pathogens and pests (522/05/0125)20052007GAČRZ. ŽaludDGPP FA
Impact of precipitation changes on plant and soil processes in different grassland ecosystems (SG260011/2501/221)20062008GAČRJ. ZáhoraFA
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)2010--OtherM. TrnkaDGPP FA
Impacts of climate change and variability on selected crops, pests, distribution and drought severity in the Czech Republic (OC 187)2007--OtherM. TrnkaFA
Impedimetric chemical microsensors with nanomachined surface of electrodes (1QS201710508)20052009OtherV. AdamÚVZP FA
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech2013--IGAP. SedlákDATPT FA
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku20172019Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP FA
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)20012002NAZVJ. MarečekDAFEE FA
Implementation of network protocol based on SAE J1939 recommendation in agricultural tractor (TP2/2012)20122012IGAJ. ČuperaDATPT FA
Importance of water balance as a stress factor for crop production in Czech Republic-Austria boundary areas (AKTION 32p13 (26p5))20002003OtherM. ŠťastnáDLE FA
Improvement of breeding system of starokladrubský horse in the National Horse Farm Kladruby nad Labem (QJ1330189)2013--AKTIONS. HejdukÚVZP FA
Improvement of Irrigation as Tool for Sustainable Water Use (KONTAKT CZ-A 03/2007)20072008OtherM. ŠťastnáDLE FA
Improving technological and nutritive grain quality in wheat and triticale using wide crosses (EP0960996132)19962000NAZVJ. BednářDBPP FA
Increasing and more efficient production of salmonids in the Czech Republic using their genetic identification (QJ1510077)20152018NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Increasing of erosion control efficiency of field crops (QF3098)2003--NAZVF. TomanDLE FA
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)20092011NAZVJ. KřenDGPP FA
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003OtherJ. MarečekDAFEE FA
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů20042005FRVŠP. KnotÚVZP FA
Influence of drought on soil microbial activity, soil hydrophobicity and leaching of nutrients from soil (IP19/2014)20142015IGAJ. ZáhoraUAPMV FA
Influence of lactation phase on chemical composition and properties of sheep milk from organic production and on rennet curd quality (IGA 13/2007)2007--IGAL. NovotnáFA
Influence of specific active ingredients in animal nutrition on quality production and environmental protection equipment manufacturing20132013IGAP. MarešÚVZP FA
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)20032003RPJ. MarečekDAFEE FA
Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--GAČRR. KizekDCB FA
Innovation of crop management practices in areas threatened by drought (IGA TP 9/2012)2012--IGAJ. WinklerDGPP FA
Innovation of "Machine Maintenance and Repair" and "Service Business Projecting"20142014RPP. DostálDATPT FA
Innovation of malting barley management practices by development of diagnostic methods for evaluation of canopy structure, health and nutrient state (1G58038)20052009NAZVR. CerkalFA
Innovation of potato growing systems in buffer zones of water resources with reduced pesticide and fertilizer inputs resulting in water pollution reduction and preservation of potato growers’ competitiveness (QK1920214)20192021NAZVP. OppeltováDLE FA
Innovation of radio-biological laboratory (FRVŠ 2415/2005/A/a)20052005FRVŠM. PöschlDMBR FA
Innovation of seminars of Technology of cereals (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)20042004FRVŠJ. KučerováDFT FA
Innovation of study courses of FA MENDELU towards to the international study (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )20132014OPJ. SkládankaÚVZP FA
Innovation practical training in molecular botanical subjects of Department of Plant Biology (IN217002)20172017InternalT. VyhnánekDBPP FA
Innovations in cattle fattening and monitoring of physical activity (SV2180661)20182019Smluvní výzkumD. FaltaDAB FA
Innovative approaches to selective breeding and biotechnology of tench culture.20062007NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Innovative irrigation technologies for central European countries (ASO)20052005OtherM. ŠťastnáDLE FA
Innovative methods of decreasing a negative impact of Fusarium spp. infection in cereals2010--NAZVR. CerkalUPSRR FA
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010NAZVT. VítězDAFEE FA
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)20112011NAZVT. VítězDAFEE FA
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)20012002FRVŠI. JančářováDCB FA
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)20062007FRVŠH. FišerováDBPP FA
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010--FRVŠV. HubačíkováDLE FA
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))20082008FRVŠM. PöschlDMBR FA
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)20112012FRVŠI. JančářováDCB FA
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)20052006FRVŠI. JančářováDCB FA
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)20032004FRVŠI. JančářováDCB FA
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)20052005FRVŠJ. ZehnálekDCB FA
Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty20172017OPA. PřidalÚZRHV FA
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)20112012FRVŠM. MusilováDBPP FA
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy2011--FRVŠM. BrtnickýUAPMV FA
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)20032007NAZVT. LošákUAPMV FA
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004NAZVR. CerkalUPSRR FA
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )20052009NAZVP. RyantUAPMV FA
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření20192019OPA. PřidalÚZRHV FA
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)20122012FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)20052005FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)20052005FRVŠA. KnollÚMFGZ FA
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)20082008FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)20092009FRVŠV. KocurekDGPP FA
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)20032003FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky2010--FRVŠT. ŠmerdaDATPT FA
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)20052007FRVŠV. LázničkaDLE FA
Inovace předmětu Ochrana životního prostředí (1248/F4a/2007)20062007FRVŠL. HanušFA
Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz20142014RPT. MašíčekDLE FA
Inovace předmětu sociologie venkova20112011FRVŠK. NovotnáDLE FA
Inovace předmětu Šlechtění rostlin20112011FRVŠP. SmutnáUPSRR FA
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky20102010FRVŠR. PokornýUPSRR FA
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014--InternalT. KoutnýDAFEE FA
Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel2010--FRVŠT. ŠmerdaDATPT FA
Inovace studijního předmětu Fyzika II20162016RPV. KumbárDATPT FA
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace20132015OPJ. MarešÚZRHV FA
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)20122015OPJ. SkládankaÚVZP FA
Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)20122016NAZVV. SmutnýDGPP FA
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)20162019OtherJ. ZáhoraUAPMV FA
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)20002005NAZVB. KocourkováUPSRR FA
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU2012--OPM. BrtnickýUAPMV FA
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)20022002FRVŠR. KuklaDAFEE FA
Inovace výuky předmětu Mechanika tekutin (557/2006)20062006FRVŠT. VítězFA
Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)20132013FRVŠV. LukasDGPP FA
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)20122012FRVŠP. MaradaDGPP FA
Inovace výuky předmětu Termomechanika (1475/2006)20062006FRVŠT. VítězFA
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic20192020OtherZ. HavlíčekÚMFGZ FA
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.2010--OtherR. KuklaDAFEE FA
Inovation and formulation of nutrient requirement for livestock and fish. (QD0211)20002005NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
Inovation in plant physiology seminar for interdisciplinar conception of lecture (FRVŠ 3357/05)20052005FRVŠM. KlemšDBPP FA
Inovation of practise Genetics F about detection of SSR markers in barley (523/2006)20062006FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Inovation of Basic landscape engineering and Landscape engineering subjects (241/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
Inovation of practical lesson in Genetics F by detection of microsatellites in triticale (6/F4a/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Inovation of practical lessons about methods using ribonucleic acids (2252/G4/2010)20102010FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Inovation of practice from Plant genetics about detection of genetic modified maize (FRVŠ 1686/2008)20082008FRVŠT. VyhnánekFA
Inovations at dairy farm Lipa (SV2180381)20182018Smluvní výzkumD. FaltaDAB FA
Insect as a tool of forensic investigation -- morphological and DNA identification of forensically important species in the Czech Republic20142014IGAM. BorkovcováÚZRHV FA
Instrumente zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Berggebieten (58p13)20102011AKTIONP. KnotÚVZP FA
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)19991999FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REC
      2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS20022002RPM. FajmanDATPT FA
      2003 Integrace Agronomické fakulty20032003RPM. FajmanDATPT FA
Intelligent micro-and nano-structures for microsensors realized by using nanotechnology20092012GAČRR. KizekDCB FA
INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU (NAZV)2000--NAZVJ. ŽižlavskýDAB FA
Interaction of fern vegetation and soil on deforested areas affected by acid deposition (IAA600050616)2006--OtherJ. ZáhoraFA
Interactions and functions of cell cycle regulators in cell differentiation (GA204/01/0905)20022004GAČRA. HamplDMBR FA
Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL 0021622412)20052011VZJ. ZehnálekFA
Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)1994--GAČRV. KubáňDCB FA
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)20022002FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
Introduction of new traits for improvement of quality and stability of production of selected leguminous fodder plants by hybridisation methods (1G46034)20042008NAZVR. PokornýFA
Introduction of SNaPshot method for SNP polymorphism detection to Ph.D work (170/2004)20042004FRVŠK. CiváňováÚMFGZ FA
Introduction of the PCR detection of DNA sequence coding for enzyme decarboxylase (2102/IG 260271)2006--IGAR. BurdychováFA
Introduction quality assessment of plant products to course "Sensory analysis" (1112/2001, F4)20012001FRVŠJ. KučerováDFT FA
Introduction test press and evaluation of pasta to education (2FR127/2002, F4)20022002FRVŠJ. KučerováDFT FA
Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
Isoflavony v řasách a sinicích (GA ČR 525/07/0338)2007--GAČRV. KubáňFA
Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha20172017IGAM. ŠťastnáDLE FA
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)20092011GAČRJ. KřenDGPP FA
Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse20142014IGAV. HubačíkováDLE FA
Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)20152015OtherV. HubačíkováDLE FA
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)19961999OtherJ. MarečekDAFEE FA
Konference Krajinné inženýrství 200920092009OtherJ. FialováDLM FFWT
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)20012004NAZVL. NeudertDGPP FA
Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )20082009OPJ. KotovicováDLE FA
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům2009--NAZVP. HanáčekDBPP FA
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství2010--NAZVT. VymyslickýÚVZP FA
Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)20032003FRVŠZ. ŽaludDGPP FA
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)20082009AKTIONT. StředaUPSRR FA
Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáDLE FA
Krajinná paměť jako dědictví venkova20142015TAČRM. ŠťastnáDLE FA
Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel (TD020211)20142015TAČRM. ŠťastnáDLE FA
Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu2012--IGAM. FröhdeováÚVZP FA
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)20182018TAČRO. ŠťastníkÚVZP FA
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích20152018NAZVP. MaradaDAFEE FA
Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.2015--IGAV. ŠvehlováDFT FA
Laboratorní cvičení z fyziky (FRVŠ 2007/554)2007--FRVŠJ. FilípekFA
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)20132013Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)20012001FRVŠJ. PospíšilDAFEE FA
Laboratoř technologie odpadů20072007FRVŠT. VítězFA
Landscape Area Optimisation Analysis at the University Agriculture Enterprise in Žabčice (IGA MZLU 3/2006)20062006IGAM. FlekalováDLE FA
Landscape as a main determinant of biological diversity20182019IGAV. HulaÚZRHV FA
Lepidoptera as indicators of Central European biocenoses (GA206/00/0307)20002002GAČRZ. LaštůvkaFA
Long-term biological monitoring of environmental quality around a solid waste landfill assessed with bioindicators.20142014GAČRM. D. VaverkováDLE FA
Loučka River water ecosystem heavy metal contamination (1528/G4)20052005FRVŠT. VítekÚZRHV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)20132013Smluvní výzkumP. RyantUAPMV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantUAPMV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"20142014Smluvní výzkumP. RyantUAPMV FA
Malt milling energy and qualitative parameters of barley malt (IGA 32/2005)20052005IGAK. VejražkaUPSRR FA
Mantanaince and reproduction of gene sources of main conifer and broad leaf tree species (522/96/K186)19962001GAČRL. HavelDBPP FA
Mapping of melanocortin receptor MC3R gene in pigs (14/2004)20042005IGAK. CiváňováÚMFGZ FA
Markering of dormancy and plant stress via abscisic acid (FRVŠ1218/2001)20012001Akt eTS VZM. KlemšDBPP FA
Mathematical modelling and prediction of dehydration of agricultural products and wastes (GA510/95/1214)1995--GAČRJ. ŠtenclDAFEE FA
Measurement of differential characteristics20142014Smluvní výzkumJ. ČuperaDATPT FA
Measurements and modeling of water balance for agricultural crops within selected soil-climatic conditions (521/09/P479)20092011GAČRP. HlavinkaDGPP FA
Measures for erosion- and flood control in small agricultural and forest catchments (QC0235)20002003NAZVF. TomanFA
Medical problems ZHN20052011OtherR. KizekDCB FA
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)19811985OtherJ. MarečekDAFEE FA
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)19811985OtherJ. MarečekDAFEE FA
Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)1993--GAČRV. KubáňDCB FA
Mercury speciation in aquatic ecosystems and their intake into food chains (GA ČR 525/03/1367)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
Měření parametrů spalovacího motoru traktoru Valtra T151e20082008F. BauerDATPT FA
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích20102010IGAL. KalhotkaUAPMV FA
Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)20052005OtherJ. ZehnálekDCB FA
Metastabilní soustava železo - karbid železa (FRVŠ 1177/2003)20032003FRVŠJ. FilípekDATPT FA
Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)2003--FRVŠD. SemerádováDGPP FA
Meteorologické sucho jako limit výnosů vybraných polních plodin (15/2006)20062006IGAP. HlavinkaFA
Methodology of evaluation of damages caused by game to field crops (QF4192)20042006NAZVR. CerkalUPSRR FA
Methods for determination of estrogens in environmental compartments (GACR525/06/P104)2006--GAČRV. KubáňFA
Methods for using invertebrates for bioindication: case study of SAC Suchý žleb in Moravský kras PLA20092009IGAV. HulaÚZRHV FA
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů2012--OtherI. VrtkováÚMFGZ FA
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů20102010FRVŠP. TrávníčekDAFEE FA
Microbial transformation of soil carbon and nitrogen in southern Spain along a pluviometric gradient2008--OtherI. NovosádováUAPMV FA
Microsatellite detection for variability study of MHC genes region in camels (IP21/2017)20172017IGAA. KnollÚMFGZ FA
Migration barriers20052007InternalV. LázničkaDLE FA
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)20042004IGAT. DryšlováDGPP FA
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin20092010IGAR. PokornýUPSRR FA
Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)20152015IGAA. KnollCEITEC FA
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)20142014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Miniaturized intelligent systems and nanostructured elektrodes for chemical, biological, and pharmaceutical applications (NANIMEL) (GA102/08/1546)20082008GAČRR. KizekFA
Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí20092009NAZVJ. EhrenbergerováUPSRR FA
Modelling biomass increment in poplar plantation for energy use20092009IGAM. FischerDGPP FA
Modelling of water balance in agricultural landscape (366/2006)20062006FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
Modelování erozních a odtokových procesů20162016InternalJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
Modelování reologických vlastností tekutých a polotekutých potravinářských surovin a potravin vykazující nenewtonské chování (AF-IGA-2020-TP006)20202021IGAV. KumbárDATPT FA
Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)1993--FRVŠV. KubáňDCB FA
Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)20132013IGAV. AdamDCB FA
Modernizace laboratorního cvičení "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek" (3186/2011/F1/a)20112011FRVŠV. KumbárDATPT FA
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)20062006FRVŠT. TichýÚZRHV FA
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)20042005FRVŠJ. MarešÚZRHV FA
Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů20192023SpecifickýP. HorkýÚVZP FA
Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)20112012FRVŠT. PetlachováDAB FA
Modernizace výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie2008--FRVŠJ. HlávkováFA
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura20062006FRVŠV. BaránekÚZRHV FA
Modernization of practical exercises in botany-introduction of fluorescence microscopy techniques to teaching the Veterinary University ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)20112011FRVŠR. KizekDCB FA
Modification of crop management practices in areas threatened by drought (TP11/2010)20102010IGAJ. WinklerDGPP FA
Modifikace uhlíkových pastových elektrod pro nanotechnologie (PGS06_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Modus operandi of cytokinin-sensing histidine kinases in plants20152017GAČRP. MazuraDMBR FA
Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptation in plants (TP 7/2011)20112011IGAT. VyhnánekDBPP FA
Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptations of plants20112011IGAR. KizekDCB FA
Molecular diagnosis of Bean yellow mosaic virus (BYMV) in gladiolus (2008-DP6/AF)20082008IGAR. PokornýUPSRR FA
Molecular embryology -one of the keys for healthy offsprings (VS96115)19962000RPP. DvořákDMBR FA
Molecular genetic characterisation of genes for purple coloured caryopsis in wheat20132014OtherT. VyhnánekDBPP FA
Molecular markers of tolerance of barley to drought and coldness (521/99/1576)1999--GAČRO. ChloupekUPSRR FA
Molekulárně-biologická detekce probiotických bakterií (1750/2007 FRVS)2007--FRVŠR. BurdychováFA
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)19951997GAČRT. UrbanÚMFGZ FA
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)2002--Akt eTS VZJ. BallaDBPP FA
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092009IGAM. KmochUPSRR FA
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice20092010IGAI. ŠafránkováUPSRR FA
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene20082008IGAK. UllmannováUPSRR FA
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)2011--RPM. TrnkaDGPP FA
Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (12/2007)2007--IGAJ. MakovskýFA
Monitoring of content phthalic acid esters in the feedstuffs and their components (234/2102/IG250241)20052005OtherA. JarošováDFT FA
MONITORING OF HONEY BEE (APIS MELLIFERA) COLONY BEHAVIOR USING ACOUSTIC EMISSION METHOD20122012IGAM. ČernýMENDELU
      Monitoring of colonies acoustic emission method (IP 1/2012)20122012IGAJ. TlačbabaDATPT FA
Monitoring of performance parameters of tractor engine (TP1/2011)20112011IGAJ. ČuperaDATPT FA
Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice (IP 22/2012)20122012IGAV. KumbárDATPT FA
Monitoring quality of composite materials in the agricultural environment20152015IGAP. DostálDATPT FA
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019--NAZVV. HubačíkováDLE FA
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)20062006IGAB. GrodaDAFEE FA
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření2010--IGAZ. LaštůvkaÚZRHV FA
Možnost snížení vysoké hmotnosti vajec ke konci snášky regulací obsahu methioninu v krmné směsi20072007IGAM. LichovníkováFA
Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)20112012IGAM. VágenknechtováDAB FA
Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu20142014Smluvní výzkumJ. KotovicováDLE FA
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin20132013IGAK. ŠustováDFT FA
Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008FRVŠD. AdamcováDLE FA
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2010--IGAV. HulaÚZRHV FA
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu2011--InternalV. HulaÚZRHV FA
MULTIFERM - Development of technological line for treatment of biodegradable waste for fuel use using low-potential heat of fermentation (TA04021239)2015--TAČRJ. JohnDAFEE FA
Multimedia didactic text for lessons of lawn management (FRVŠ 1556/2007)20072007FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
Multimedia programs in teaching soil science and geology. (150/2002)20022002FRVŠJ. JandákUAPMV FA
Multimedia Programs Soil profile description and Soil sampling. (145/2004)20042004FRVŠJ. JandákUAPMV FA
Multimedial lecture room for diagnostics of plant harmful agents (A227/2006)20062006FRVŠR. PokornýUPSRR FA
Multimedial presentation of the Ichthyology instruction (2532/2006 F4/d)2006--FRVŠP. SpurnýFA
Multimedial support for the course Growing and Processing of Spice Plants20112011FRVŠG. RůžičkováUPSRR FA
Multimedial textbook for agricultural entomology (2077/2005/F4/d)20052005FRVŠE. HrudováUPSRR FA
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu2012--FRVŠJ. KudělkaDAFEE FA
Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)2012--FRVŠJ. KotovicováDLE FA
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)20112012FRVŠI. ŠafránkováUPSRR FA
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii2010--FRVŠI. ŠafránkováUPSRR FA
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám (1593/F6/d)2006--FRVŠV. HyblerFA
Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy2009--FRVŠE. PokornýUAPMV FA
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011FRVŠK. SomerlíkováDASD FRDIS
Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)20102010FRVŠV. ŽdímalDLE FA
Multimediální učební text obecné botaniky (6FR2300)2006--FRVŠP. ŠtěpánkováFA
Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)20082008FRVŠV. ŽdímalDLE FA
Multimediální učební text předmětu systematická botanika (4FR144)2004--FRVŠP. ŠtěpánkováFA
Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)20092009FRVŠV. ŽdímalDLE FA
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)2013--FRVŠP. ŠkarpaUAPMV FA
Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)20112011FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)20092009FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství20062006FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)20082008FRVŠI. VyskočilÚVZP FA
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)2011--IGAR. KizekDCB FA
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)20092011IGAM. MasaříkDCB FA
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu20182019TAČRP. HorkýÚVZP FA
Nano-electro-bio-tools for biochemical and molecular biological studies of eukaryotic cells (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)20112016GAČRR. KizekDCB FA
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems (7H10021)20102013OPR. KizekDCB FA
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assistend Living (AAL) Systems (7H10021)2010--OtherR. KizekDCB FA
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP FA
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat20172019NAZVP. HorkýÚVZP FA
Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAV. AdamDCB FA
Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAI. RankićDCB FA
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže20192021TAČRS. SkaličkováÚVZP FA
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat20162016IGAM. GeršlDAFEE FA
Něco o čiroku2011--IGAJ. FilipčíkováÚVZP FA
Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování20142014IGAŠ. NedomováDFT FA
Nedostatek zinku u skotu jako příčina ekonomických ztrát20092009IGAM. BalabánováÚVZP FA
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu20152015IGAM. ŠotnarDAFEE FA
Network research and control of erosion in Malaga2010--OtherI. NovosádováUAPMV FA
Neuvedeno (QC1128)20022004NAZVP. JelínekÚMFGZ FA
New breeding lines of winter wheat for a more efficient use of inputs and with higher stress resistance (QJ1510098)20152018NAZVT. StředaUPSRR FA
New design and exploiting nanobiosensors and nanosensors to target medicine (NANOSEMED) (KAN208130801 )20082012OtherR. KizekDCB FA
New knowledge for sustainable turfgrass management (ME09063)20092009RPS. HejdukÚVZP FA
New methods for adjustment of altered crop water requirements in irrigation systems across Czechia as affected by soil and climate changes (QK1720285)20172019NAZVH. StředováDLE FA
New remote sensing technologies in research, education and application to support regional development (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)20122014OPZ. ŽaludDGPP FA
New technological processes in organic agriculture on arable land to acquire quality available for food and feed processing. (QG50034)20052009NAZVB. ProcházkováDGPP FA
New technologies landscaping slopes of highway and road corridors to enhance the long-term effectiveness of specific territorial nature protection (TH01030300)20152019TAČRV. HulaÚZRHV FA
New Trends in Microelectronic Systems and Nanotechnologies (MIKROSYN)20052011OtherR. KizekDCB FA
Neželezné kovy a jejich slitiny (FRVŠ 2006/23)2007--FRVŠJ. FilípekFA
Nitric Oxide and Regulation of Seed Dormancy (1P05ME757)20052007OtherV. ReinöhlDBPP FA
No stress stuninng of poultry (FI-IM/153)2005--OtherZ. HavlíčekFA
No stress stunning of poltry (FI-IM/153)20052005MPOM. LichovníkováDAB FA
Nová metoda stanovení enzymu superoxid dismutasy v zrnu ječmene jarního (Hurdeum vulgare L.) (420/2005)20052005FRVŠN. Březinová BelcrediUPSRR FA
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)19962001GAČRL. HavelDBPP FA
Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)20132017NAZVR. PokornýUPSRR FA
Nové přístupy ke studiu rostlinných lektinů20072007OtherM. LichovníkováFA
Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace (GAVA A100040602)20062008GAČRR. KizekFA
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek20142017TAČRF. TomanDLE FA
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)20062006FRVŠR. KoppÚZRHV FA
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)20062006IGAV. BaránekÚZRHV FA
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)20202020IGAA. PřidalÚZRHV FA
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)20122012Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách20162018NAZVP. MaradaDAFEE FA
Oil substances liquidation after solid surfaces contamination by means of foams (FT-TA3/157 )2006--MPOJ. MarečekDAFEE FA
On-line solid phase extraction - supercritical fluid extraction (SPE-SFE): method optimisation for the extraction of isoflavones for real matrix (525/08/P540)20082010GAČRL. LojkováDCB FA
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)2005--FRVŠM. TrnkaDGPP FA
Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)2007--GAČRR. KizekDCB FA
Optimalisation of the nutrition and fertilisation of the sunflower with the aim to increase the yield and quality of production. (QH81271)20082012NAZVP. ŠkarpaFA
Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat (2280/2007)20072007FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)20112014NAZVV. SmutnýDGPP FA
Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)2001--NAZVM. ČechováDAB FA
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C19961996OtherJ. MarečekDAFEE FA
Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu (IP 21/2013)20132014IGAJ. ZáhoraUAPMV FA
Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)20042007NAZVJ. ŠubrtDAB FA
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)19992004InternalJ. MarečekDAFEE FA
Optimalization of Edam cheeses ageing with regard to their consistence (234/2102/IG270321)20072008IGAT. LužováFA
OPTIMALIZATION OF THE SYSTEM OF COMPLEX MEASURES FOR MINIMIZING OF DAMAGING EFFECTS OF RUNOFF IN THE WATERSHED AND ITS APPLICATION IN LAND CONSOLIDATION (QC1292)20012003NAZVF. TomanFA
Optimalization of winter rape growing technologies considering rentability, farming system stability and competition ability on worldś markets2001--NAZVL. HřivnaFA
Optimisation of sustainability factors of crop production based on the development of genetic and breeding, diagnostic and decision-making methods (MSM2532885901)2009--VZK. KlemDBPP FA
Optimization of crop management practices in areas threatened by drought (TP3/2011)20112011IGAJ. WinklerDGPP FA
Optimization of methods for the assessment of vulnerability to wind erosion and proposals of protective measures in intensively exploited agricultural countryside (QK1710197)20172021NAZVH. StředováDLE FA
Optimizing of Diaspidiotus perniciosus monitoring (IP 4/2014, SP2140131)20142014IGAH. ŠefrováUPSRR FA
OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaIFM FFWT
Organické formy mikroprvků ve výkrmu kuřat20072007IGAM. LichovníkováFA
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)20082012NAZVR. PokornýUPSRR FA
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů20182018IGAA. PřidalÚZRHV FA
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu20152015IGAZ. SládekÚMFGZ FA
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)20192021NAZVL. VorlováÚZRHV FA
Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekDI FBE
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)20052005IGAK. TrunečkaDAFEE FA
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)20062006IGAK. TrunečkaDAFEE FA
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)20132013Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého20142014Smluvní výzkumP. SmutnáUPSRR FA
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu2009--IGAS. ProcházkaDBPP FA
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)20052005IGAR. KoppÚZRHV FA
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)19951997GAČRZ. ŽaludDGPP FA
PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin20182019TAČRP. DostálDATPT FA
Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)20102012OtherV. HulaÚZRHV FA
Partner network in area of special crops (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)20102012OPG. RůžičkováUPSRR FA
Partnership for ecological aspects of technical and economic activities in surface waters20122012OPP. ŘezníčkováÚZRHV FA
Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.00222012--InternalL. ZemanÚVZP FA
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)20122014OPJ. SkládankaÚVZP FA
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření20112014OPM. BorkovcováÚZRHV FA
Patterns of beryllium distribution in the rock environment of the Kralicky Sneznik region (205/05/0245)20052007GAČRM. PöschlDMBR FA
Pedologická charakteristika vybraných pozemků20142014Smluvní výzkumJ. JandákUAPMV FA
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)2007--FRVŠR. CerkalUPSRR FA
Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)20042004IGAŠ. NedomováDFT FA
Phosphoproteome dynamics during cytokinin action on seedlings Arabidopsis thaliana20102010IGAB. BrzobohatýDMBR FA
Phytopathology and entomology for Socrates programme students (12/2008)20082008FRVŠE. HrudováFA
Phytoremediation potential of landfilling of municipal waste (TP 5/2017)20172018IGAT. VyhnánekDBPP FA
Phytoremediation potential of transgenic plant with expresion of metallothionein (DP 3/AF IGA MZLU)20082008IGAV. AdamÚVZP FA
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
Plant Developmental Biology and Genetics (204/09/H002)20092012GAČRL. HavelDBPP FA
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005FRVŠJ. SkládankaÚVZP FA
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚMFGZ FA
Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)20062006RPT. UrbanÚMFGZ FA
Podpora sítě excelence výzkumných akademických pracovníků v oblasti dopravy2012--OPF. BauerDATPT FA
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)20032003FRVŠR. CerkalUPSRR FA
Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)2004--RPV. KubáňDCB FA
Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat (PGS14_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství20192021TAČRP. HorkýÚVZP FA
pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)20122013Smluvní výzkumM. LichovníkováDAB FA
Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)20132014Smluvní výzkumM. LichovníkováDAB FA
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)2013--IGAS. ProcházkaCEITEC FA
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)2013--IGAS. ProcházkaCEITEC FA
Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu20202022TAČRA. PřidalÚZRHV FA
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)20142014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat20182019IGAP. HorkýÚVZP FA
Porovnání genetické variability a diverzity u plemen kavkazského pasteveckého psa a českého teriéra (IGA č. 21/2007)20072007IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod (IP 23/2013)20132014IGAP. OppeltováDLE FA
Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic20062006IGAM. LichovníkováDAB FA
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)20162016IGAL. PavlataÚVZP FA
Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)2004--NAZVM. JůzlUPSRR FA
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)19992003InternalJ. MarečekDAFEE FA
Possibilities of limiting the drought impact by optimizing management practices in some field crops. (1G46055)20042008NAZVV. SmutnýDGPP FA
Possibilities of shelterbelts functions optimalization in landscape planning (1R44027)20042007NAZVF. TomanDLE FA
Possibilities of use of bioindicators in the vicinity of selected landfills (13-04788P)20132013GAČRM. D. VaverkováDLE FA
Possibility of using silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) for natural regulation of blue-green algae bloom. (206-02-D031)20022005GAČRR. KoppÚZRHV FA
Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU (CZ.1.07/2.3.00/30.0017)20122014OPZ. TrojákováCEITEC FA
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů20132013IGAP. SmutnáUPSRR FA
Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami (PGS15_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Prediction of yield of selected crops (QC1316)20012003NAZVZ. ŽaludFA
Preparation and implementation of methodological procedures for dealing with the development of rural landscape by land consolidation measures in the context of implementation of common EU politics (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanDLE FA
Preparation and implementation of methodological procedures for dealing with the development of rural landscape by land consolidation measures in the context of implementation of common EU politics (TD2-0241)20142015TAČRF. TomanDLE FA
Preparation of documents for Crisis Plan ME: long-term drought in the context of environmental safety and determination of further solving. (215/9510/SV2130391)20132013Smluvní výzkumH. StředováDLE FA
Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováDLE FA
Preservation of cheese whey with use of active plants ingredients for further use20132013IGAK. ŠustováDFT FA
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení20152018NAZVP. MaradaDAFEE FA
Prevention of new outplantings of Aesculus hippocastanum clone resistant to Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelDBPP FA
Prevention of penetration of toxic phthalic acid esters into feeds, products and foods (QG60066)20062008NAZVA. JarošováFA
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)20082012NAZVL. HavelDBPP FA
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko20042004IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)2010--GAČRM. TrnkaDGPP FA
Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře20132013IGAK. ŠustováDFT FA
Production and quality of cover crops biomass in the context of the Nitrates Directive - the situation and methods in the Czech Republic and Austria20102011AKTIONT. StředaUPSRR FA
Production optimization of short rotation coppice by using forest gowth model SECRETS20102010IGAZ. ŽaludDGPP FA
Production technologies of marketable perch (EP9392)19992002NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)20052005IGAV. BaránekÚZRHV FA
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
Prognosis of yield for grain corn (1FR1134)20012001FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
Progressive methods for the preconcentration preseparation , separation and detection samples in biochemistry, clinical and evironmental chemistry. (SG2100041)20102012GAČRJ. PospíchalDCB FA
Project Management Professionalization (RP)20102010RPI. BezecnýCUD
Project of Multimedial Presentation for Subject Environmental Protection (1476/F4d/2006)20062006FRVŠL. HanušDLE FA
Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí2004--OtherL. HanušDLE FA
Projektové webové stránky2009--InternalI. VyskočilDIT CUD
      Ústav 2212009--InternalM. TyllichUAPMV FA
           Dusík v krajině2012--InternalP. NovákUAPMV FA
      Ústav 2272012--InternalP. NovákDAFEE FA
           Diskový prostor2012--InternalP. NovákDAFEE FA
      Ústav 2282010--InternalM. TyllichDATPT FA
           Koka 20132013--InternalP. NovákDATPT FA
      Ústav 2352010--InternalM. TyllichDAB FA
           Agrogen2013--InternalP. NovákDAB FA
      Ústav 2912009--InternalI. VyskočilDOFA FA
           DAF_archivy2016--InternalS. ZerdalogluDOFA FA
           DAF_image2016--InternalS. ZerdalogluDOFA FA
Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (3CE361P4)20112014OtherG. RůžičkováUPSRR FA
Proportional monitoring of Acoustic Emission in crypto-conditions20102010IGAP. DostálDATPT FA
Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jevů na zemědělskou produkci růstovým modelem STICS (ME 843 KONTAKT)20062006OtherM. TrnkaDGPP FA
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)20022004GAČRZ. ŽaludDGPP FA
Provádění dlouhodobých polních pokusů.20142014Smluvní výzkumT. DryšlováDGPP FA
Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice2015--Smluvní výzkumJ. KotovicováDLE FA
Providing of cooperation with the Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC) (LA167)20022003OtherB. KocourkováUPSRR FA
Provision of Consulting Services for the Czech Knowledge and Experience Transfer for Advancing Milk Value Chain in the Republic of Serbia (UNDP-IRH-RFP-2017-02)20172017Smluvní výzkumO. PolákUPSRR FA
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)20132014Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV FA
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)20122013Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV FA
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)20012004NAZVT. DryšlováDGPP FA
Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)20022002FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Purity of fuels and oils (IP15/2013)2013--IGAS. KoláčekDATPT FA
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)20012004NAZVJ. DvořákDGPP FA
RECDEV20132016Foreign edu.J. KotovicováDLE FA
Reducing of impacts and risks on environment and information acquisition for qualified decision-making by methods of precision agriculture (2B06124)20062011NPV IIL. NeudertDGPP FA
Reduction of Grenhouse Gases and Ammonia Emission from Agricultural Activities (QF3140)2003--NAZVJ. MarečekDAFEE FA
Regional Reference Centre (Conservation Soil - Strategies/Planning)20062010OtherV. VlčekUAPMV FA
Registration and Demonstration Experiments with Chemicals for Plant Protection20142014Smluvní výzkumV. SmutnýDGPP FA
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)19992004VZJ. DvořákÚMFGZ FA
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004--FRVŠK. TrunečkaDAFEE FA
Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek20152015IGAL. HřivnaDFT FA
Regulation of gene expression: microRNA expression analysis in skeletal muscle of two pig breeds differing in muscularity (13-04994S)20132013GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Regulation of morphogenesis of plant cells and organs (LC06034)2006--VCB. BrzobohatýFA
Regulation of secondary metabolites biosynthesis in cell culture of Schisandra chinensis2007--GAČRH. VlašínováFA
Regulatory aspects of direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.) (GA522/02/1227)20022004GAČRS. ProcházkaFA
Removal of selected hazardous substances and elements from sewage sludge (TJ02000304)20192021TAČRT. KoutnýDAFEE FA
Renewal of crop production in semiarid regions of north Gobi (MZe-ZRS ČR)20062009OtherM. ŠťastnáDLE FA
Research and development of the active machine control for variable tillage, fertilizer application and sowing (TH01011220)20152018TAČRL. NeudertDGPP FA
Research and validation of the genomics methods applicable in selection for the livestock quality and market use (1G58073)20052009NAZVT. UrbanÚMFGZ FA
Research of Economical Transportation Systems in the Czech Republic Agriculture under the UE Legislation Rules (QF 3145)20032007NAZVF. BauerDATPT FA
Research of the wheat different grain discoloration types caused by substances with antioxidant effects, their use for development of varieties with positive health benefit for human and animal nutrition (QJ1510206)20152018NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
Research on nutritional quality of young parts of plants of agricultural crops to develop "green" food supplements and curative cosmetics2005--GAČRJ. EhrenbergerováUPSRR FA
Retence mykotoxinů u kuřat a její snížení pomocí adsorbentů20072007GAČRM. LichovníkováFA
Revitalization and river improvement closed to nature -- tool of biodiversity increasement and effective river management20122012TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV FA
Risk Minimization of Cyanobacterial Metabolite Occurrence in Technologic Processes of Fishery Sector (QH71015)20072011NAZVR. KoppÚZRHV FA
Riziko výskytu klostridií v silážích20122012IGAV. MlejnkováÚVZP FA
Root System as a Factor of Yield Formation and Quality of Barley and Oilseed Rape (MEB060811)20082009OtherT. StředaUPSRR FA
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)20062006RPJ. MarečekDAFEE FA
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)20032003FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)20032003FRVŠZ. VykoukalováÚMFGZ FA
Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)20042004FRVŠR. KoppÚZRHV FA
Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)20122012FRVŠP. SlámaÚMFGZ FA
Rozšíření praktické výuky v předmětu ¨ Zkušebnictví a management jakosti ¨20172017RPP. DostálDATPT FA
Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)20092009FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)19992001NAZVT. UrbanÚMFGZ FA
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)20042007NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky2012--NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)20072007FRVŠP. TrnkaDLE FA
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat20042004IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Sarcosin as a potential tumor marker-analytical study (1/2011)20112011IGAR. KizekDCB FA
Sarkosin and metylacyl-CoA racemáza, prostatic specific antigen and metallothionein as tumor markers for prostate cancer, studies in tumor cell lines20102011OtherV. AdamDCB FA
SCAR marker identification against to FHB in barley2005--IGAI. JežíškováDBPP FA
Scintillometry measurements of energy and water fluxes across Czech/Austrian region20142014AKTIONG. PozníkováDGPP FA
Screening for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (1130/2001)20012001FRVŠT. VyhnánekDBPP FA
Seed dormancy and pod dehiscence as the key domestication traits in legumes (14-11782S)2014--GAČRP. HanáčekDBPP FA
Selected anthropogenically influenced habitats and their functional potential20142014IGAV. HulaÚZRHV FA
Selected sustainability indicators of organic and conventional farms (DP 22/2007)20072007IGAS. DuškováDGPP FA
Selection of new cereal varieties for bioethanol production20052009NAZVR. CerkalUPSRR FA
Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)1994--GAČRV. KubáňDCB FA
Seminární studie vývoje a rozšíření vybraných škůdců polních plodin (2672/2007)2007--FRVŠE. SvobodováFA
Sensory analysis of chicken20142014A. JarošováDFT FA
Senzory pro ptačí chřipku (PGS03_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)20122012Smluvní výzkumP. SmutnáUPSRR FA
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)20132013Smluvní výzkumP. SmutnáUPSRR FA
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.2016--IGAA. VaisharDLE FA
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)20162016IGAA. VaisharDLE FA
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)20002004VCP. HanáčekDBPP FA
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010IGAJ. FryčDAFEE FA
Slide out of the production impact of grazing on biotype of the reservation Mohelenská serpentine steppe. (2225/2006)20062006AKTIONP. VeselýÚVZP FA
Small towns - developmental engines of South-Moravian countryside2011--IGAA. VaisharDLE FA
SmartSteering - systém řízení komunálních vozidel (2015TG02010074)2017--TAČRM. ŽákDATPT FA
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem20192022TAČRP. HorkýÚVZP FA
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění20192023NAZVM. ŠťastnáDLE FA
Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation (870644)20202021RP EKM. ŠťastnáDLE FA
Socrates-EURAMA common interantional study program realization support (TRP_EURAMA_06)20062006RPM. FajmanFA
Soil Strategy Network in the Danube Region20122014MMRJ. ZáhoraUAPMV FA
Solar radiation transformation - a tool of atmospheric carbon bioacumulation (GA526/03/1104)20032005GAČRI. MarkováDGPP FA
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova20102011IGAA. VaisharDLE FA
South-Moravian countryside as a territory for the production of renewable energy20132013IGAA. VaisharDLE FA
Species identification of members of necrophagous Diptera order using mitochondrial genes (AF-IGA-IP-2018/077)20182018IGAA. KnollÚMFGZ FA
Specifický výzkum1999--SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
      Molecular biological detection of contamination in spices20162017SpecifickýT. VyhnánekDBPP FA
Specifický výzkum19992006SpecifickýA. PřidalÚZRHV FA
Specifický výzkum1999--SpecifickýP. OppeltováDLE FA
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"2012--SpecifickýJ. KnotekDLE FA
Specifický výzkum1999--SpecifickýP. HlavinkaDGPP FA
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)20152016SpecifickýP. HlavinkaDGPP FA
Specifický výzkum1999--SpecifickýD. AdamcováDLE FA
      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008SpecifickýD. AdamcováDLE FA
      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"20112011SpecifickýM. D. VaverkováDLE FA
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu20192020SpecifickýP. HorkýÚVZP FA
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)2007--IGAL. StrakováÚZRHV FA
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)20102010NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem20012006NAZVP. ŠkarpaUAPMV FA
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)20152015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)20142014Smluvní výzkumG. MachůDAFEE FA
Standardization of evaluation cattle carcass bodies by aparative methods according to SEUROP system (2B06107)20062011OtherJ. ŠubrtDAB FA
Standardization of Technological Quality of Chicken (EP0960996197)19961999NAZVI. IngrFA
Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)20072011NAZVM. ČechováDAB FA
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)20072011NAZVE. PokornýUAPMV FA
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)20092009FRVŠA. KnollMENDELU
Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů20162016OtherK. ŠustováDFT FA
Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace20162016OtherV. SýkoraDFT FA
Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz (QJ1230044)20122018NAZVK. ŠustováDFT FA
Stanovení potřeby vápníku u slepic v závislosti na věku při zohlednění kvality skořápky v jednotlivých technologických systémech20072007GAČRM. LichovníkováFA
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Stanovení srážení mléka při různých teplotních režimech a následný vliv na kvalitu sýřeniny20162016OtherK. ŠustováDFT FA
Stanovení těžkých kovů v životním prostředí za využití selektivního biosenzoru (5/2007)2007--IGAR. KizekFA
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)19951997OtherJ. MarečekDAFEE FA
Structure and dynamics of complexes bioinorganických (GAP205/10/0228)20102013GAČRR. KizekDCB FA
Structure, quality and hygiene of the grasses biomass at the end of the vegetation period (521/06/P253)20062008GAČRJ. SkládankaÚVZP FA
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)20022002OtherJ. MarečekDAFEE FA
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)2010--GAČRR. KizekDCB FA
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováUPSRR FA
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. EhrenbergerováUPSRR FA
Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)20052005IGAJ. ZehnálekDCB FA
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)20042004IGAJ. ZehnálekDBPP FA
Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)20042005IGAJ. ZehnálekDCB FA
Studium evoluce velikosti genomů rostlin2009--IGAR. HobzaDBPP FA
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)20162016IGAP. HanáčekDBPP FA
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)20162016IGAL. ZemanÚVZP FA
Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)20032005GAČRP. HanáčekDBPP FA
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)20082012NAZVF. HraběÚVZP FA
Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)20052005IGAJ. ZehnálekDCB FA
Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)20042006GAČRJ. ZehnálekDCB FA
Studium reakcí polních plodin na stres suchem20122012IGAE. HrudováUPSRR FA
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)20072011GAČRJ. ZehnálekDCB FA
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)2007--OtherR. KizekDCB FA
Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerDGPP FA
Studium zinek vázajících bakteriálních proteinů (PGS12_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
Study and characterization of tumour cell lines of primary squamous cell carcinoma of the head and neck and their malignant potential (SpinCancer) (NT14337)2013--OtherO. ZítkaDCB FA
Study of field crops response to drought stress20122012IGAE. HrudováUPSRR FA
Study of genes from flavonoids biosynthetic pathway in wheat (IP 03/2014)20142014IGAT. VyhnánekDBPP FA
Study of genetic variability in collection wheat with non-standard coloured grains (IP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekDBPP FA
Study of molecular adaptations in plants to stress factors (TP 1/2010)20102010IGAT. VyhnánekDBPP FA
Study of Pisum sativum L. and Faba vulgaris L. seeds utility in feeding compounds for farming animals (QF3070)20032007NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
Study of some factors affecting implementation of the biological potential of agricultural crops (IGA TP 10/2013)20132013IGAJ. WinklerDGPP FA
Study of the influence of different stand establishment techniques on soil processes and cereals stand structure (GA521/99/D039)19992002GS LČRL. NeudertFA
Subcellular compartmentation of reversible O-glucosylation in the homeostasis of active cytokinin levels (204/09/P289)20092011GAČRN. S. KiranDMBR FA
Support of international COOPEration - multidisciplinary themes in LIfe and mAterial sciences (CZ.1.07/2.4.00/17.0045)20112014OPV. ReinöhlCEITEC FA
Sustainable after-utilization of urban brownfields in Brno and Graz20122012AKTIONA. VaisharDLE FA
Sustainable production of healthy fish in different aquaculture systems - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)20192023OPJ. MarešÚZRHV FA
Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)2010--GAČRR. KizekDCB FA
Synthesis of carbon nanotubes by plasma-and study their functional properties (GAP205/10/1374)20102014GAČRR. KizekDCB FA
Synthesis of magnetic nanoparticles of Fe-based low-temperature microwave plasma20082010GAČRR. KizekDCB FA
Systém pro odběr vzorků kořenů a sledování půdní vlhkosti. (221/9510/SV2130321)20132013Smluvní výzkumM. BrtnickýUAPMV FA
Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR. (QD1143)20012004NAZVJ. MálekDGPP FA
Šlechtění rostlin v praxi; multimediální pomůcka pro výuku2009--FRVŠK. UllmannováUPSRR FA
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)20132013Smluvní výzkumR. KuklaDAFEE FA
Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic (QH82242)20082012NAZVJ. ČervinkaFA
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)20042008NAZVJ. ČervinkaDAFEE FA
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaDAFEE FA
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaDAFEE FA
           Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek. (34/2006)2006--NAZVK. TrunečkaFA
Technika technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV č. 1G46038)2005--NAZVE. PokornýUAPMV FA
Technological standardization of pork and chicken quality (IG č.31/2005)20052006IGAM. JůzlDFT FA
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )20102010OtherT. VítězDAFEE FA
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)20112011TAČRT. VítězDAFEE FA
Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků20102010IGAL. KalhotkaUAPMV FA
Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivnich látek přirozeně se vyskytujících v potravinách (QJ1210302)20122018NAZVK. ŠustováDFT FA
Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí20102014NAZVM. JůzlUPSRR FA
Technology for the disintegration of sewage sludge and reduce of their volume (TA02021134)20112012TAČRT. VítězDAFEE FA
Technology of the freshwater fish breeding with using of re-circulatory systems of Danish type focused on the methods of effective treatment of environment and veterinary care (QJ1210013)20122016NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Tepelné zpracování oceli (149/2004)20042004FRVŠJ. FilípekDATPT FA
Testing of new accesses to stem weevils (C. pallidactylus and C. naspi) control in seed rape based on more precise monitoring of their occurens and behaviour and testing of Meligethes aeneus subpopulations to pyrethroid resistance (QH81218)2008--NAZVE. HrudováFA
Testing of the inhibitor effectivity against of bee viruses replication20142015Smluvní výzkumA. PřidalÚZRHV FA
Testing the efficacy of metallic iron nanoparticles and their carbon matrix composites in biological processes (227/9510/SV2170011)20172017Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu20122012T. VítězDAFEE FA
Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům20122016NAZVE. HrudováUPSRR FA
Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu20102010T. VítězDAFEE FA
Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)20142014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašDBPHP FH
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20112011T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20122012T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice20112012T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z lecitinu20122012T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu20112011T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů20112011T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)20132013Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách2012--T. VítězDAFEE FA
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)20122012Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)20132014Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
test12013--IGAJ. FilipčíkováSD DOFA FA
Thallium v potravních řetězcích (GA ČR 525/01/0908)2001--GAČRV. KubáňDCB FA
The assessment of association¨among the genotype for leptin, leptin concentration in blood ad meat quality characteristics to use if for Czech Fleckvieh cattle breeding (QI91A055)20092013NAZVR. FilipčíkDAB FA
The birds of agricultural countryside20152015IGAV. HulaÚZRHV FA
The Climate Atlas of the Czech Republic and Regionalization of the Global Climate Models Results Using Non-linear Methods2003--OtherM. TrnkaFA
The comparison of methods determinating frost resistance in winter wheat and establishment of risk of spoiling diffrent varieties of winter wheat by frost in Czech republic (QF4190)2004--NAZVZ. DokoupilováUPSRR FA
The comparison of methods determinating frost resistance in winter wheat and establishment of risk of spoiling diffrent varieties of winter wheat by frost in Czech republic (QF4190)20042006NAZVL. HolkováUPSRR FA
The consolidation of co-operation among MZLU in Brno and other institutions in further training and research (CZ.1.07/2.4.00/12.0045)20102011OPZ. HavlíčekÚMFGZ FA
The consulting centre at MZLU in Brno (2E06036)2006--NPV IIZ. HavlíčekFA
The determination of terpenes in needle and foliage verts (GP526/05/P087)2005--GAČRJ. FojtováDCB FA
The development of biochemical and bioanalytical methods for analysis of nucleic acids for the practical exercises students MENDELU (FRVŠ )20112011FRVŠR. KizekDCB FA
The effect of bedding on choosen indicators of cattle, pig and poultry welfare (TP 05/2014)20142014IGAD. FaltaDAB FA
The effect of feeding linseed and linseed oil on fatty acid composition of yolk, egg quality and laying hens performance20092011NAZVM. LichovníkováDAB FA
The effect of chosen biological factors on quality of reproduction, production and ethological manifestation of livestock (IGA TP 1/2012)20122013IGAD. FaltaDAB FA
The effect of soil and foliar applications of magnesium fertilisers on yields and quality of vine grapes (IP 5/2010)20102011IGAT. LošákUAPMV FA
The effective methods for establishement and management of non-productive lawns in cultural landscape (2B06034)20062011NPV IIF. HraběÚVZP FA
The evaluation of soils in term of their productional and non-productional functions with having an impact on the areal and qualitative soil protection of the Czech Republic (QH92030)20092011NAZVJ. RožnovskýDGPP FA
The exploitation of Zymomonas mobilis to production of bioethanol from grainary mashs (postdoktorský)2006--GAČRT. GregorDFT FA
The expression of basic fibroblast growth factor (FGF-2) and FGF-receptors in human leukemic cells. Potential use for the monitoring of cancer therapy (GA312/97/0393)19971999GAČRP. DvořákFA
The functional tasks of the Ministry of Agriculture of contract work no 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006P. MaradaDAFEE FA
The changes of sulphur availability after adding of elemental sulphur and organic matter (GP521/04/P093)20042006GAČRP. RyantUAPMV FA
The impact of drought on soil microbial activity and soil hydrophobicity20122012IGAJ. ZáhoraUAPMV FA
The impact of the expected climate changes on soils of the Czech Republic and the evaluation of their productive functions20122016NAZVH. StředováDLE FA
The implementation of the experiment with fertilizer Molytrac in the stand of the malt barley, the evaluation of the yield and grain quality20142014Smluvní výzkumL. HřivnaDFT FA
The importance of zinc in malignant diseases. Study of distribution of zinc in the proteome of tumor cell lines and blood serum.20112012OtherR. KizekDCB FA
The incidence of viral pathogens of gladiolus, iris and tulips in the Czech Republic (16/2007)20072007IGAG. S. DuraisamyUPSRR FA
The Influence of Cryogenic Processes in Soil on Water Store and Pesticides Transport in a Period before Spring (GP526/02/P061)20022004GAČRS. HejdukÚVZP FA
The influence of hybrid, locality and silage preparation on the starch ruminal degradability in corn silage.20092009IGAR. PoštulkaÚVZP FA
The influence of locality, cut and chemical treatment on amino acid composition of protein in alfalfa silage. (SP 2100261)20102011IGAR. PoštulkaÚVZP FA
The influence of notches on fracture of wood (GP106/02/D039)20022005GAČRJ. BucharDATPT FA
The influence of suplementary aditivum (selenium, Se) on the composition and properties of dairy cowsDa (DA280011)20082008OtherM. SkýpalaDAB FA
The influence of the digestate on selected soil properties2015--IGAJ. JandákUAPMV FA
The influence of used hybrid, silage preparation and locality on the ruminal starch degradability in maize silage. (1/2009)20092009IGAP. DoležalÚVZP FA
The innovation of the subject Municipal waste and landfilling – Landfill recultivation (2239 F4 a)2005--FRVŠJ. FilipDLE FA
The interaction of the heifer breeding quality, longevity, health and reproduction performance of the dairycows (1B44035)2005--NAZVL. MáchalFA
The Measurement of engine power influence on drawbar properties of tractor Claas 85020092009F. BauerDATPT FA
The modified peptides in conjunction with quantum dots2011--IGAR. KizekDCB FA
The modified peptides in conjunction with quantum dots (13/2011)2011--IGAR. KizekDCB FA
The necessary conditions for the use of pre-treated waste water for irrigation of the soil, while prevennting groundwater pollution20122012SpecifickýL. KalhotkaUAPMV FA
The new discoveries in cultivation and use of Silybum Marianum L. agriculture20162017IGAP. HorkýÚVZP FA
The optimization of both agricultural and river landscape in the Czech Republic with an emphasis on the biodiversity process. (2B06101)2006--NPV IIB. ProcházkováDGPP FA
The optimization of the intensive farming conditions of the salmonid fishes production in the Czech Republic conditions using Danish technology focused on the produced fish quality. (QI91C001)20092013NAZVJ. MarešÚZRHV FA
The partner network is an excellent bionanotechnological Center research20122014OtherV. AdamDCB FA
The possibilities for retention of reactive nitrogen from agriculture in the most vulnerable infiltration area of water resources (QJ1220007)2012