Faculty of AgriSciences - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1254

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
A complex analysis of impact of traditional (surgical) and alternative methods of castration on pig rearing and pork quality in order to ensure sustainable and competitive pork production in the Czech Republic
2015
--NAZVA. KnollÚMFGZ FA
A control of process of milk and milk products quality increase by supplementation of protected essencial amino-acids. (1B44037)
2004
2008
NAZV
E. MrkvicováÚVZP FA
A molecular genetic study of porcine variability for fat deposition (523/04/0106)
2004
2006
GAČR
ÚMFGZ FA
A study of chromosome regions and genes affecting fat accretion in pigs. (523/07/0353)2007
2009
GAČR
A. KnollÚMFGZ FA
A study of spring and winter malting barley resistance to Fusarium head blight and development of genotypes with improved resistance using molecular markers. (GA521/03/0938)
20032005
GAČR
T. Vyhnánek
DBPP FA
A study of transfer, stabilization and expression of triticale 1R.1D 5+10 translocations in relation to prolamin proteins and grain quality (GA521/03/0113)
2003
2005
GAČR
DBPP FA
A study of variability genes for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (141/2002)
2002
2002
FRVŠT. Vyhnánek
DBPP FA
Abrazivní opotřebení (FRVŠ 138/2004)
2004
--
FRVŠJ. Filípek
DATPT FA
Absolutní kvantifikace Hosta viru X (HVX) pomocí klonovaného standardu
2011
2011IGAUPSRR FA
Accumulation and losses organic matter (GA526/97/0170)
1997
--
GAČR
J. JandákUAPMV FA
Acoustic Detector of Plant Stress ADOPS
20162017TAČRDATPT FA
2005
2007
Other
DLE FA
Activity in WPSA Working Group - Nutrition (LA 126)20012003OtherÚVZP FA
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
2019
--NAZV
UPSRR FA
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (SSPE-CT-2006-044210)
2010
--RP EKM. TrnkaDGPP FA
Advanced professional education as a mean to improve quality of personal available for biotechnological R and D (CZ.1.07/2.3.00/09.0037)2009
2012
OP
T. UrbanÚMFGZ FA
Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)2012
2012
TAČR
DAFEE FA
Agglomeration of fertilizers.2002
2004
MPO
P. Ryant
FA
Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)2007
2012
OP
DAFEE FA
Agrochemické využití síry z rafinérie ropy
2003
--MPOP. Ryant
UAPMV FA
Agrometeorologie - Pomoc při zavedení předmětu na MZLU v Brn+ (39p16)2004
2004
Other
Z. Žalud
DGPP FA
Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty (QJ 1210263)20122016
NAZV
UAPMV FA
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--
IGA
M. LichovníkováDAB FA
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005
--
FRVŠ
DCB FA
Alometrie růstu obsahu minerálních látek vykrmovaných kuřat.
1996
2000NAZVJ. Zelenka
ÚVZP FA
Amplification of the education Environmental Protection - Ecoeffective Tools (151)
2004
2004FRVŠJ. Kotovicová
DLE FA
Analysis and detection of phytotoxicity of rainwater and leachate from the landfill municipal solid waste Kuchyňky (IGA_AF_ IP_2017/021)
20172017IGAM. D. VaverkováDLE FA
Analysis and specification of processes causing formation of nitrate pollutions in irrigated soil (KONTAKT CZ-SLO 19/2006-2007)2006
2007
Other
DLE FA
Analysis of candidate genes influencing carcass traits in pigs by positional candidate gene approach (GA523/00/0669)
2000
2002
GAČRFA
Analysis of degradation processes of modern materials used in agricultural technology (TP4/2014)2014
2014
IGADATPT FA
Analysis of differentially expressed genes in pig fetal skeletal muscles (GA523/03/0858)
2003
2005
GAČR
ÚMFGZ FA
Analysis of expression and polymorphism of candidate genes regulating muscle development and growth in pigs (523/06/1302)2006
2008
GAČRA. KnollÚMFGZ FA
Analysis of expression of genes involved in the anthocyanin biosynthetic pathway in wheat with non-standard colored caryopsis (IP12/2013)
2013
2013
IGAT. VyhnánekDBPP FA
Analysis of minor ampholytes from biological mixtures by carrier ampholyte free isoelectric focusing (CB)
2000--
GAČR
FA
Analysis of performance and behaviour of farm animals in relation to ambient temperature variability and possibilities of elimination of its impact
2017
2018
IGA
DAB FA
Analysis of selected candidate genes for meat production and meat quality in pigs (GA523/97/1305)
1997
1999
GAČR
FA
Analysis of selected indicators of well-being (welfare) of farm and captured wild animals (IGA TP 2/2013)20132013
IGA
D. Falta
DAB FA
2010
2011
IGA
ÚMFGZ FA
Analýza DNA. (271/9510/SV2130411)
2013
2013Smluvní výzkumA. Knoll
CEITEC FA
Analýza genové exprese vybraných housekeepingových genů v různých tkáních prasete (18/2007)
2007
2007
IGA
ÚMFGZ FA
20182018
Smluvní výzkum
M. Geršl
DAFEE FA
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRDCB FA
Analýza mízy javoru cukrového a produkce této dřeviny jako alternativního zdroje javorového sirupu v podmínkách České republiky (211/9510/SV2130211)
2013
2014
Smluvní výzkum
H. Fišerová
DBPP FA
Analýza pokusu ve výuce genetiky pro magisterské studijní obory (781/2006)20062006
FRVŠ
T. Urban
ÚMFGZ FA
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011
IGA
DAFEE FA
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem2009
--
GAČR
F. BauerDATPT FA
Analýza prostorového působení sil v tříbodovém závěsu traktoru při agregaci s pluhem
2010
--
GAČR
DATPT FA
Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)2013
--
IGAM. Trnka
DGPP FA
      Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace (IP 10/2013)
2013
--
IGAM. Trnka
DGPP FA
Analýza výnosového potenciálu ozimé pšenice růstovým modelem (1097/2001)
2001
2001
FRVŠDGPP FA
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně2009
2009
Other
DAFEE FA
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
20142015Smluvní výzkumDAFEE FA
Animovaný pracovní sešit z nauky o materiálu (FRVŠ 2005/988)
20052005
FRVŠ
J. FilípekDATPT FA
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2012
2012
IGA
ÚZRHV FA
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012IGAV. HulaÚZRHV FA
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012
IGA
V. Hula
ÚZRHV FA
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů v systému palubní diagnostiky vozidel. (IP 35/2015)
2015
--
IGA
DATPT FA
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
20162018NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů
20092009
IGA
ÚVZP FA
Aplikace GIS v prostorové analýze pěstování pšenice ozimé (178)2004--
FRVŠ
DGPP FA
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
20132013IGAP. DostálDATPT FA
Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic
2012
2014Smluvní výzkumP. HorkýÚVZP FA
Aplikace rostlin v remediačních technologiích těžkých kovů (20/2007)
2007
--
IGAR. KizekFA
Application of a Yield Forecasting Tool for Present and Expected Climate Conditions (OSI3)
2003
2004
Other
DGPP FA
Application of DDGS into broiler feed mixtures
2009
2009
IGA
L. Zeman
ÚVZP FA
Application of packaging materials with protective effect in food packaging and for objects of daily use (IGA IP_13/2016)
2016--IGAL. Kalhotka
UAPMV FA
Apply of alternative management system of soil and water conservation in landscape (QC0242)20002005
NAZV
ÚVZP FA
Appreciation of climatic drought rising in agriculture and mitigation of its consequences with irrigation (QF3100)2003
2007
NAZV
M. ŠťastnáDLE FA
Assesment of Old Kladruby Horse's constitution
2005
2006
FRVŠE. Sobotková
DAB FA
Assessing climate change effects on land use in central and eastearn european countries (EVK2 2002 00540)2002
2005
Other
DGPP FA
Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)
2017
2017Smluvní výzkum
DAFEE FA
Assessment of behaviour and welfare of Czech Pied Cattle by the monitoring
2009
2009
IGA
DAB FA
Association mapping and study of positional candidate genes in the central part of SSC2 harbouring QTL for carcass composition and meat quality (13-05373S)2013
2013
GAČR
ÚMFGZ FA
Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials1997--NAZVDAFEE FA
Behaviour of selected abricultural products at impact loading (IAA201990701)
20072010
Other
DATPT FA
Binární rovnovážné diagramy (905/200 )
2005
--
FRVŠJ. Filípek
DATPT FA
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)
2010
2010
FRVŠ
H. Šefrová
UPSRR FA
Bioakumulace sluneční energie v lesích: lesní porosty - dlouhodobá deponia atmosférického uhlíku. Využití energie v bio-transformaci
2002
2004
GAČR
DLE FA
Biodiversity of farm animals in the Czech republic
2008
2008
NAZV
ÚMFGZ FA
Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)
2012
2012
IGAJ. FryčDAFEE FA
Bioenergetická a hormonální regulace růstu a produkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum) po ovlivnění organickými polutanty2015
2015
IGADBPP FA
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--
IGA
DAFEE FA
2012
--
OtherR. Kizek
DCB FA
Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change (MSM6215648905)
2007
2012
VZZ. ŽaludFA
Biological effects of lupin extract on cereal seed (521/02/D153)
2002
2005
GAČR
UPSRR FA
Biological principles of agriculture and perspective methods of management in a multi-functional landscape (MSM 6215648901)
2005
--VZP. HanáčekFA
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu2009
--
VZÚVZP FA
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--
IGA
DAFEE FA
Biomass Energy Parameters
2003
2007
GAČR
M. FajmanFA
BioNet Centrum (CZ.1.07/2.4.00/12.0062)2009
2012
OP
DBPP FA
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)
20112012
FRVŠ
M. HaitlDAFEE FA
Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)
2012
--OtherR. KizekDCB FA
BIOSPEAKER (Petr Dostál)
2018
2019TAČRP. Dostál
DATPT FA
Biotechnologické metody pro inovaci hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů (2B08037)
2008
2011
VZ
ÚMFGZ FA
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
20112014NAZVM. ČechováDAB FA
Blood metabolic profile in different categories of fattening beef cattle (IGA MZLU 25/2006)
2006
2006
IGA
ÚMFGZ FA
Blood metabolic profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 14/2007)
20072007IGA
ÚMFGZ FA
Blood mineral profile of Gasconne cattle bred in the system of suckling beef cows (IGA MZLU 4/2007)
20072007IGAÚMFGZ FA
Borders and Borderlands within the Central Europe (Small project from Visegrad Fund)
2012
2013
OtherM. Šťastná
DLE FA
Botanical monitoring of selected agri-environmental measures2017
2017
IGA
DBPP FA
bude (179/2004)2004--
FRVŠ
I. Jiskrová
FA
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
--
OtherDCB FA
Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OPDCB FA
Building up a multidisciplinary scientific team focused on drought (CZ.1.07/2.3.00/20.0248)
20122015OPDGPP FA
Calibration of Weather Generator for sites without or with incomplete meteorological observations (205/05/2265)
2005
--GAČRDGPP FA
Can vegetation indicate municipal solid waste landfill impact on the environment? (15-16826S)2015
--
GAČR
DLE FA
Capacity of mountain spruce stand to the holding of air carbon - "big leaf model" - contribution to the filling of Kyótó protocol (GA526/00/0485)20002002GAČRI. Marková
DGPP FA
Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012)2012
--
Other
DCB FA
Care for land under conditions with increased requirements for living environment protection. (1G57042)
2005
2008NAZVT. DryšlováDGPP FA
20162016
Smluvní výzkum
DAFEE FA
CEITEC - Central European Institute of Technology2011
--
OPV. ReinöhlCEITEC FA
CEITEC 2020 (LQ1601)
2016
2020
Other
CEITEC FA
Cellular and organ responses of plants to the polycyclic aromatic hydrocarbon (522/09/0239)2009
2011
GAČR
L. Havel
DBPP FA
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ
2007
2007
Other
DAFEE FA
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009
Other
T. Vítěz
DAFEE FA
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA2008
2008
Other
DAFEE FA
Center for Cell Therapy and Tissue Repair (LN00A065)
2000
2004
VC
P. Dvořák
DMBR FA
Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (GOCE 037005)
2006
--
RP EK
M. TrnkaDGPP FA
Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products
2014
2019
TAČR
UPSRR FA
Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035)2006
2010
R. KizekDCB FA
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010
--
VC
R. KizekDCB FA
2014
2014
IGA
M. ŠťastnáDLE FA
Claster CREA Hydro&Energy
2008--
Other
DGP FFWT
Climate change impact on wheat and barley production (GA521/99/D040)1999
2002
GAČR
M. ŠťastnáDLE FA
Climate change impacts on managed ecosystems (GA205/99/1561)
19992001
GAČR
FA
Climate change impacts on the growth and development of the selected field crops (QG60051)
2006
2009
NAZVFA
Climate change impacts on wheat and maize production potential on a local scale in a neighboring region of Austria and Czech Republic (OSI1)
2000
2000
Other
Z. Žalud
DGPP FA
Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe (7E10033)2010--RPDGPP FA
Cloning and identification of polymorfic sequence of barley dehydrin gene Dhn4 in cultivars with different freezing tolerance (IG250121)2005
--
IGA
UPSRR FA
Colored wheat - genetic aspects and technolgical use (TP 1/2014)2014
2014
IGA
V. TrojanDBPP FA
Comparison of physiological and molecular biological methods applicable for evaluation of wheat and barley sensitivity to drought stress and their recommendation for selection of tolerant genotypes (QH91192)
2009
2011
NAZVUPSRR FA
Complex education of human resources in dairy (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)
2009
2012
OP
DFT FA
Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency
20182020GAČRZ. HegerDCB FA
Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated products20112014NAZV
UPSRR FA
CONEMDE2010
2013
Other
DBPP FA
Content and material innovation of subject Animal pests
2006
2007
FRVŠUPSRR FA
CONTROCAM (QLK5-CT-200-01684)20002004OtherH. ŠefrováUPSRR FA
Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)1998
--
Other
DAFEE FA
Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)2014--OtherT. KoutnýDAFEE FA
Controlled drainage (CD) as an effective approach for decreasing diffuse pollution sources from tile-drained agricultural watersheds (QK1910086)2019
2023
NAZV
DLE FA
Cooperation of students 3th and 4th years on mapping of QTL wheat by DNA markers. (1218/2003)
2003
2003
FRVŠ
DBPP FA
Corticosterone and PRL blood concentration in laying hens from the different housing technologies (1228/2003)2003
2003
FRVŠA. Pavlík
ÚMFGZ FA
Course innovation "Vehicle equipment and accesories" (FR270311/1102/228)
2007
2008
FRVŠ
FA
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)
2018
2018
V4
DAFEE FA
Criteria of wind erosion expansion on heavy clay soils and possibilities of its limitation with biotechnological control measures (QH82099)
2008
2012
NAZVJ. Kozlovsky DufkováDLE FA
Crossing (148/2004)
2004
--
FRVŠ
M. ČernýDATPT FA
Cytokinins and auxins in regulation of plant development (GV206/96/K188)1996
2001
GAČR
S. ProcházkaFA
Čištění a čistírny odpadních vod (4/2007)
2007
2007
FRVŠ
FA
Čištění odpadních vod v praxi (2526/2006)
2006
2006FRVŠT. VítězFA
Database of research of organic farming in the Czech Republic
2005
--Other
FA
Databáze sortimentu odrůd zeleniny ČR (124/2004)20042004
FRVŠ
FA
Decision support system as a tool supporting sustainability in irrigation practices (ASO 2006)2006
2006
Other
M. ŠťastnáDLE FA
Defectoscopic quality assessment of technical and organic materials (IGA TP6/2017)
2017
2018
IGA
P. Dostál
DATPT FA
2012
--NAZVM. Brtnický
UAPMV FA
Degradation of loess coverings due to anthropogenic activities on land damaged by water erosion (IP18/2013)20132013
IGA
UAPMV FA
Degradation of welded joints20152015IGA
DATPT FA
Dependence of cholesterol, fatty acid, total lipid and protein content in chicken meat on grown intensity and nutrient ratio in the diet (GA525/97/0095)
19971999
GAČR
FA
Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011)
20112011
IGA
DCB FA
Designing of breeding programmes for dairy sheep with special impact on morphological characteristics of udders. (QH91271)2009
2011
NAZV
DAB FA
Designing Proteins for Understanding and Modulating Plant Hormone Metabolism and Signaling. (P305/11/P768)
2011--
GAČR
DMBR FA
Detailed mapping of QTLs in the pig by means of microsatellites and through comparative positional candidate gene approach (GA523/99/0842)
1999
2001GAČR
FA
Detection and characterization of single nucleotide polymorphisms of candidate genes for fertility and meat (523/02/D026)
2002
2005
GAČR
ÚMFGZ FA
Detection of biologicali important proteins (MP 12/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
V. AdamÚVZP FA
Detection of DNA polymorphism of candidate genes for performance in pigs (GA523/99/P043)
1999
2001
GAČR
FA
Detection of genotype of two genes and its associations with parameters of quality of veal meat (FRVŠ MŠMT 2453/2005)
2005
2005
FRVŠ
DAB FA
Detection of molecular variability within porcine genes associated with carcass and meat quality (523/06/P395)
2006
2008
GAČRZ. Vykoukalová
ÚMFGZ FA
Detection of polymorphism of DNA in triticale using microsatellite markers (IGA 23/2007)20072007
IGA
T. Vyhnánek
DBPP FA
Detection of thiols coumpounds and nitric oxide in biological material (1740/G4)
2007
2007FRVŠR. KizekFA
Detekce genotypů CSN3 metodou DNA pooling – rozšíření dvou Ph.D. prací (169/2004)
2004
2004
FRVŠ
J. Dvořák
ÚMFGZ FA
Detekce kapsaicinu v paprice (VURV 1/2006)20062006
Other
J. ZehnálekFA
Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
2011
2011
IGAUPSRR FA
Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.2009
2009
IGA
UPSRR FA
Determination of L-ascorbic acid by HPLC method (TG0001)20052005
Internal
DFT FA
Determination of mercury species in sediments (GAČR 525/06/P143)
20062008
GAČR
V. Kubáň
FA
Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174)
2003
2005
GAČR
DCB FA
Determination of the actual values of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic (QJ1530181)20152018
NAZV
UPSRR FA
DETERMINATION OF THE AGROCLIMATICAL NICHE OF THE EUROPEAN CORN BORER (16/2006)
2006
2006
Internal
E. SvobodováFA
2002
2002
FRVŠDLE FA
Determination of tractor's engine load in relation to the COST 356 project EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport (TP 3)
2010
2011
IGA
DATPT FA
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)
2014
2014
Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Detoxification of quaternary isoquinoline alkaloids in-vitro and in-vivo, biological activity of their metabolites (GA ČR 525/07/0871)2007
2011
GAČR
FA
Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring (TA04021389)
2014
2017
TAČR
L. Neudert
DGPP FA
2009
2011
RP EK
A. Vaishar
DLE FA
Developing of the Low-Energy Technologies of Plant Production (QF 4080)
2004
2007
NAZV
F. BauerDATPT FA
2003
2003FRVŠDLE FA
Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (QJ1310100)
2013
--NAZV
ÚVZP FA
Development and testing of methods for identification of Triticum spelta (SPALDA)2015
2016
Smluvní výzkumT. VyhnánekDBPP FA
Development and testing of the methods for assesment of drought climatology and prognosis of meteorological drought in CR and selected areas of the USA (ME 844)
2006
2009
Other
Z. ŽaludFA
Development and use of molecular markers in triticale breeding programme (MASTRITICALE)
2014
2015
Smluvní výzkum
DBPP FA
Development of BRO-maximizing equipment for biogas conversion using a CO2 conversion catalyst and subsequent thermochemical treatment of waste material (FW01010461)
2020
2023
TAČR
T. KoutnýDAFEE FA
2005
2008NAZV
DGPP FA
Development of laboratory analysis of quality vegetable and animal foods (202/2007 A)
2007
2007
FRVŠ
DFT FA
Development of methods of drought predictions and flood situations on the ground of infiltration and retention characteristics of soil in the CR (1D/1/5/05)
2005
2007OtherFA
Development of molecular biology laboratory for practical lesson (1351/Aa/2010)
2010
2010
FRVŠ
DBPP FA
Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)
2014
2016
GAČR
DCB FA
Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)
2007
2011
NAZV
J. MarešÚZRHV FA
Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)
2003
--
NAZVP. Spurný
ÚZRHV FA
Development of the laboratory for evaluation rheological properties in practice of the cereal technology (812/2009)
20092009
FRVŠ
J. KučerováDFT FA
Development of the newly Environmental Programme (212)20042004RP
DLE FA
Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--
Other
R. KizekDCB FA
Diagnostický protokol OBD-2 na bázi SAE J19392014--
IGA
P. Sedlák
DATPT FA
Diagnostics and methods of protection against quarantine and other economically important pathogens of fruit and leafy vegetables (QH71229)20072011NAZV
UPSRR FA
Diagnostics methods for plant healt care (2304/2009)2009
2009
FRVŠ
R. PokornýUPSRR FA
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů (QH72085)
20072011NAZV
DLE FA
Digitalizace demonstrací činnosti živočišného organismu pro praktická cvičení předmětu Fyziologie zvířat (1944/F4)
2009
2009
FRVŠ
A. PavlíkÚMFGZ FA
Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat (3099/F4)
2010
2010
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Digitalizace významných původců chorob okrasných rostlin
2006
2007
FRVŠI. Šafránková
UPSRR FA
Digitalization of microscopic samples of animal morphology. (161 / 2002)2002
2002
FRVŠZ. Sládek
ÚMFGZ FA
Diversity and functional analysis of soil microbial communities in terrestrial ecosystems polluted by persistent organic pollutants (POPs) (GA526/98/1147)
19982000
GAČR
M. TesařováFA
Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape
2013
2013IGAÚZRHV FA
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
20152016
IGA
ÚZRHV FA
DNA technologie pro predikce mastitid u krav, spotřebitelské kvality včetně patogenů u syrového mléka. (111B237)2011
2014
NAZV
ÚMFGZ FA
Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy (GA205/99/1561)
2005
--
Akt eTS VZJ. Rožnovský
DGPP FA
Dopady změny klimatu na zemědělskou produkci na Moravě a Marchfeldu za zohlednění ekologických aspektů (9wl, 13w2, 15p5)19951997
Other
DGPP FA
Drought and water balance assessment and its effect on agricultural crops in semi arid regions of Austria and Czech Republic20062007Other
FA
Drought as the limiting factor of the cereal production (EST CLG 979505)
2002
2004OtherDGPP FA
Drought Risk Assessment in Austrian and Czech Agriculture (2003/3)
2003
2004
Other
M. Trnka
FA
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům (IP11)
20112012IGA
UPSRR FA
Druhové složení blýskáčků (Meligethes spp.) v porostech řepky, hořčice a máku a zjištění jejich rezistence vůči pyrethroidům
2011
--IGA
UPSRR FA
Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management2012--TAČR
ÚZRHV FA
Dynamical mechanical properties of wood (GA106/99/1703)1999
--
GAČRJ. Buchar
FA
Dynamika produkce pro- a protizánětlivých cytokinů před a během indukované zánětlivé odpovědi
2008
2008
GAČR
FA
Dynamika proteomu v odpovedi na zvýšené hladiny cytokininu u Arabidopsis (IAA600040701)
2007
--AKTION
DMBR FA
Ecological and Cultural Renewal of Mining Regions (RP )
2009
2010OtherA. Vaishar
DLE FA
Education upgrade by Isolation Techniques Workshop for students at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (2385/2007)
2007
2007
FRVŠK. SvobodováFA
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)
2011
2015
OP
R. KizekDCB FA
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)
2012
--OtherR. KizekDCB FA
Efektivní pěstební technologie obilnin (QH91051)
2009
2011
NAZVJ. Křen
DGPP FA
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
2011
2014
NAZVM. BorkovcováÚZRHV FA
Efektivní využívání surovin a ochrana životního prostředí při výrobě krmiv a ve výživě zvířat
20122012
IGA
P. MarešÚVZP FA
Effect of aditives on the rheological behaviour on foodstuffs and raw materials for their production (TP 2/2017)20172018IGA
DATPT FA
Effect of age on the retention of iron in chickens with different growth intensity (IG 13/2004)20042004
Internal
ÚVZP FA
Effect of age, sex, growth intensity and diet composition on cholesterol and fatty acids content in turkey meat (GA525/00/0306)
2000
2002GAČRT. KomprdaFA
Effect of exogenous application of selected morphoregulatores on the phenotype of Cannabis (IP 2/2016)20162016Specifický
DBPP FA
Effect of chlorophyll and carotenoids on seed germination (IGA_AF_ IP_2017/065)
2017
2017
IGA
DBPP FA
Effect of nanoparticles on M1 and M2 polarization of porcine macrophages (IP42/2015)
20152015
IGA
ÚMFGZ FA
Effect of organic acaricides on honey bee microflora2014
2016
GAČRA. PřidalÚZRHV FA
Effect of probotic to neutrophils and macrophages apoptosis, necrosis and autophagy of chosen organisms (IP16/2014)20142014IGAÚMFGZ FA
Effect of sex, growth intensity, nutrient ratio in the diet and heat treatment on cholesterol, fatty acids, crude fat and crude protein contents in fish meat (GP525/01/P078)
20012003
GAČR
E. Mrkvicová
FA
Effect of the climate variability and meteorological extremes on production of selected crops between 1801 and 2007. (521/08/1682)
2008
2010
GAČR
DGPP FA
Effect of the polyunsaturated fatty acid on plazmatic cholestrol level in pig. (TP8/2013)
2013
2013
IGA
DFT FA
Effect of the supernatant of prostate tumor lines on functional polarization of macrophages
2015
2015
IGAÚMFGZ FA
Effects of different straw management on weed infestation of fields. (GP521/01/D078)
2001
2004
GAČRI. RypováDGPP FA
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)
2017
2017
IGAT. Vítěz
DAFEE FA
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)2017
2017
IGA
DAFEE FA
Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)
2019
2019
IGA
ÚZRHV FA
Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)
2016
2016
IGA
DAFEE FA
Efficacy of different bovine footbath desinfectants at various temperatures
20192020
Other
ÚMFGZ FA
Efficiency Verification of Seed-treated Insecticides and Insecticides Application on European Corn-borer in Maize
2014
2014
Smluvní výzkumDGPP FA
Efficiency Verification of Seed-treatment Insecticides and Fungicides in Sugar Beet
2014
2014
Smluvní výzkum
DGPP FA
Efficient use of soil productivity by site specific crop management
2016
2018
NAZV
DGPP FA
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2010
--
NAZV
M. Lichovníková
DAB FA
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009
NAZV
DAB FA
Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)
2012
--
OtherR. Kizek
DCB FA
E-lerningové prezentace "Travní porosty" pro APIC Libereckého kraje
2006
2006
Other
J. Skládanka
ÚVZP FA
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)2003
2005
GAČR
DCB FA
Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system2019
2021
GAČR
Z. HegerDCB FA
Engine oil degradation in agricultural technology (IP 14/2011)20112011
IGA
DATPT FA
Enhancement of PhD thesis by study of the other candidate genes in pigs (239/2005)
2005
2005
FRVŠ
J. Verner
FA
Enhancing the Methodological and Theoretical Education of Students of the PhD. program 4103V -- Animal Husbandry - Perspective Field General Animal Husbandry (523/03/H076)
2003
2007
GAČR
T. Urban
ÚMFGZ FA
2006
2006FRVŠDLE FA
Erosion control and eco-stabilisation effect of green infrastructure in the landscape
2015
2018
NAZV
J. Kozlovsky Dufková
DLE FA
Establishment and Management of low-input Grasslands in a Landscape for Improved Ecosystem Services (67p4)2013
2013
AKTION
ÚVZP FA
Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)
2009
2011
OP
P. MaradaDAFEE FA
Estimation of genetic and environmental component of variance for purpose of adjustment of breeding value estimation (GA523/98/P230)
1998
2001
GAČR
J. KučeraFA
Evaluation of Efficiency and Selectivity of Fungicides in Grapevine
2014
2014
Smluvní výzkum
DGPP FA
Evaluation of Impact of Various Fertilizers Applied on Straw of Winter Wheat in Different Soil Tillage Methods
2014
2014Smluvní výzkum
DGPP FA
Evaluation of Interrelations of Particular Risk Elements and Labile Forms of Soil Organic Matter in Less Favoured Areas
2008
2011NPV IIP. Škarpa
UAPMV FA
Evaluation of rootzone mixes and water retentive amendment materials in sports surface constructions
2010
2010
Other
S. HejdukÚVZP FA
2019
2020
IGAH. ŠefrováUPSRR FA
Evaluation of sports performance of the Czech warm-blood horse including breeding value estimation. (GA523/98/P009)
19981999
GAČR
I. Jiskrová
FA
Evaluation of the effect of temperature and sample preparation on the measurement accuracy of content folders using FT-NIR spectroscopy
2013
2013
IGA
DFT FA
Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation
2020
2020IGA
FA
Evaluation of the influence of assimilation surface and physiology of tropical and temperate zone vegetation on rainfall-runoff process using transmittance, absorption and reflectance of solar radiation
2020
2020IGAJ. Brychta
FA
Evaluation of the operation of tractor's set consisted from agricultural tractor Claas Axion 850 and semi-mounted plough and cultivator2014
2014
Smluvní výzkum
DATPT FA
Evaluation of the rheological properties of selected semi-solid foodstuffs
2014
2017
GAČR
DATPT FA
Evaluation of Yield Potential Crops in Dry Conditions - Maize, Sorghum and Sunflower
2014
2014
Smluvní výzkum
DGPP FA
Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)
2011
2014
OPP. Spurný
DOFA FA
Experiment na antimikrobiální stabilitu přípravků z Aloe (219/9510/SV2120011)
20122012
Smluvní výzkum
UPSRR FA
Exprese a funkce homeoboxových genů TALE u Arabidopsis thaliana
20122014
GAČR
CEITEC FA
Extension and Further Development of a Method to Determine the Amount of Dew
2016
2016
Other
DLE FA
Extension PhD. thesis about SSR markers detection of resisitance in barley (583/2005/G4)
2005
2005
FRVŠ
I. Ježíšková
DBPP FA
Faktory ovlivňující skákání psů na lidi
2017--IGAÚMFGZ FA
Faktory ovlivňující výskyt agresivity mezi psy na veřejných prostranstvých
2017
--
IGA
P. ŘezáčÚMFGZ FA
Faktory ovlivňující způsob vedení a chování psů na veřejných prostranstvích
2016
--
IGA
ÚMFGZ FA
Fázové přeměny v litinách (FRVŠ 138/2004)
2004
2004
FRVŠ
DATPT FA
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)
2005
--
GAČR
V. KubáňDCB FA
Fine association mapping of the porcine chromosome 2q region influencing meat quality and study of positional candidate genes (P502/10/1216)
2010
2012
GAČR
ÚMFGZ FA
Flesh-fly environmental bioindicators and heavy metal accumulators (Sarcophagidae) (GA206/00/0302)
2000
2002
GAČR
FA
Flow Analysis (PG97110)
1997
1997FRVŠDCB FA
Forensic genomics for animal identification
20102012
Other
ÚMFGZ FA
Formation and maintenance of the pond dam with regard to their use (QJ 122 0029)2012
2016
NAZV
DAFEE FA
Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech
2014
2014
IGA
A. JarošováDFT FA
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
OtherI. Ondrášek
DFG FH
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (1M06030)
2006
--
VC
R. KizekFA
Fytohormonal and molecular analysis of induction and development of Norway spruce somatic embryos (ME 119)
1997
1999
OtherV. ReinöhlDMBR FA
FytoChem - interdisciplinary teaching integration focused on plant biochemistry and plant pathology (CZ.1.07/2.2.00/28.0171)
2012
2015
OPL. HavelDBPP FA
Gel techniques for characterization of environmental systems (P503/10/2002)
2010
2012
GAČR
DCB FA
Genes engineering of plants - interactive form of education (1169/2003)
2003
2003
FRVŠ
DBPP FA
Genetic diversity and its conservation in selected horse populations in the Czech Republic (QH92277)
2009
2011NAZVÚMFGZ FA
2010
2011
IGAT. UrbanÚMFGZ FA
Genetické markery a jejich asociace s užitkovými vlastnostmi u prasat (16/2009)
2009
2009
IGA
A. KnollÚMFGZ FA
Genomické markery (SNP, MS) pro bezrohost, kvalitu produktů a dohledatelnost u masného skotu. (111B100)
2011
2014
NAZV
I. VrtkováÚMFGZ FA
Geografické informační systémy ve výuce předmětu „Agroklimatologie“ (1023/F4a)
2004
2004
FRVŠ
Z. ŽaludDGPP FA
Global proteome analysis of temperature perception in Arabidopsis and its cross-talk with cytokinin signaling on proteome and growth response levels20122016
GAČR
B. Brzobohatý
DMBR FA
Grassland quality and its use in ruminant nutrition (QH81040)
2008
2011
NAZVJ. Skládanka
ÚVZP FA
Grazing as an instrument for maintenance of permanent grasslands in protected landscape areas (VaV/620/11/03 )
2003
2005
S. Hejduk
ÚVZP FA
2018--IGAV. HulaÚZRHV FA
Heat pumps - heating of 21 century (920/2005)2005
2005
FRVŠT. Vítěz
DAFEE FA
Highly selective nanostructured imprint for the determination of endocrine disruptors in the environment (GAP503/10/0975)
2010
--
GAČR
R. Kizek
DCB FA
Hodnocení aktivity vybraných LEA genů u různých odrůd ječmene jarního v závislosti na jejich citlivosti vůči exogenní ABA
20092009IGA
UPSRR FA
Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé s odlišnou adaptací
2013
2013
IGA
E. SolařováUPSRR FA
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k nejčastěji používaným účinným látkám insekticidů
2019
2019
IGA
UPSRR FA
Hodnocení úrovně rezistence slunéčka východního (Harmonia axyridis) k vybraným účinným látkám insekticidů (AF-IGA2020-IP055)
2020
2020
IGA
UPSRR FA
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGADGPP FA
Hodnocení vlivu prostředí a způsobu využívání u vybraných populací trav a jetelovin jako zdroj poznatků o vhodnosti jejich využití v ČR (QF4034)2004
2007
NAZV
S. HejdukÚVZP FA
Hodnocení vlivu variability genetických markerů na reprodukci prasnic mateřských plemen
2005
2005IGA
ÚMFGZ FA
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010
IGA
DFT FA
Hormonal regulation of plant growth and development (VS96082)
1996
2000
RP
FA
Hydrostatic system for energy recovery during braking and starting of the utility vehicles2010
2013
MPO
DATPT FA
Chances of utilization hexaploid tritordeum (hybrid into wheat and barley) for interspecific hybridisation with wheat and triticale. (EP9078)19992001NAZVDBPP FA
Characteristic of internal environment of beef cattle (QH71156)
2007
2009
NAZV
ÚMFGZ FA
Characterization of carbon nanotube electrodes for electrochemical sensors (GP102/09/P640)
2009
2010
GAČR
DCB FA
Charakteristické části krajiny (FRVŠ 32/2006)
2006
2006FRVŠV. Ždímal
DLE FA
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)
2005
--
GAČR
DCB FA
Choroby, poruchy a poškození okrasných dřevin (FRVŠ 2536/2008/F4/d )
2009
2009
FRVŠ
UPSRR FA
Chromatographic separation of mixture of grow plant regulators (DP 40/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGA
V. AdamÚVZP FA
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)
2013
--OtherI. Vyskot
DENR FRDIS
Identification and quantification of the influence of selected biotic and abiotic factors on the yield and quality of field crops and garden plants (TP4/2010)
2010
--
IGA
E. HrudováUPSRR FA
Identification of candidate resistance genes to heavy metal in the genus Silene (DP3/2009)2009
2009
IGA
DBPP FA
Identification of weak points in husbandry of organic farms from the point of view of sustainability. (DP 8/2006)
2006
2006
IGA
DGPP FA
Identifikace a kvantifikace patogenních hub rodu Fusarium na obilkách hybridů kukuřice (Zea mays L.) pomocí molekulárních metod
2010
2010
IGAUPSRR FA
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010
--IGAE. Hrudová
UPSRR FA
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin2010
--
IGA
E. HrudováUPSRR FA
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin (TP4/201)
2010
2010
IGA
UPSRR FA
Identifikace a kvantifikace vlivu vybraných biotických a abiotických faktorů na výnos a kvalitu polních plodin a zahradních rostlin
2010--IGAUPSRR FA
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
2013
--
NAZV
DAB FA
Identifikace druhů spárkaté zvěře s využitín analýz DNA
2012
--
Other
ÚMFGZ FA
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)
2002
2002OtherJ. Mareček
DAFEE FA
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001
--
GAČR
DCB FA
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)
20102010IGAR. Kizek
DCB FA
Impact Loading of Agricultural Products and Foodstuffs (TP 6/2015)
2015
2016IGADATPT FA
Impact of a change of climatic factors on the development of wind erosion processes, conceptual solution through the land adjustment measures
2012
2016
NAZV
H. StředováDLE FA
Impact of climate change on potential incidence of selected pathogens and pests (522/05/0125)20052007GAČRDGPP FA
Impact of precipitation changes on plant and soil processes in different grassland ecosystems (SG260011/2501/221)
2006
2008
GAČRJ. Záhora
FA
Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture (COST 734)
2010
--
Other
DGPP FA
Impacts of climate change and variability on selected crops, pests, distribution and drought severity in the Czech Republic (OC 187)
2007
--
OtherM. Trnka
FA
Impedimetric chemical microsensors with nanomachined surface of electrodes (1QS201710508)2005
2009
Other
ÚVZP FA
Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2 v zemědělských traktorech2013
--
IGA
P. SedlákDATPT FA
Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku
2017
2019
Smluvní výzkum
ÚVZP FA
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)
2001
2002
NAZV
J. Mareček
DAFEE FA
Implementation of network protocol based on SAE J1939 recommendation in agricultural tractor (TP2/2012)
2012
2012
IGA
DATPT FA
2000
2003
OtherM. Šťastná
DLE FA
Improvement of breeding system of starokladrubský horse in the National Horse Farm Kladruby nad Labem (QJ1330189)2013--AKTIONS. Hejduk
ÚVZP FA
20072008OtherDLE FA
Improving technological and nutritive grain quality in wheat and triticale using wide crosses (EP0960996132)
1996
2000
NAZVJ. Bednář
DBPP FA
Increasing and more efficient production of salmonids in the Czech Republic using their genetic identification (QJ1510077)
2015
2018
NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Increasing of erosion control efficiency of field crops (QF3098)
2003
--
NAZV
F. TomanDLE FA
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR (QH92242)20092011NAZVJ. Křen
DGPP FA
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)
2003
2003
Other
DAFEE FA
Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostů2004
2005
FRVŠÚVZP FA
Influence of drought on soil microbial activity, soil hydrophobicity and leaching of nutrients from soil (IP19/2014)20142015
IGA
UAPMV FA
Influence of lactation phase on chemical composition and properties of sheep milk from organic production and on rennet curd quality (IGA 13/2007)
2007
--
IGAFA
Influence of old age of pheromone lures on their efficiency (AF-IGA2020-IP027)
2020
2020
IGA
H. ŠefrováUPSRR FA
Influence of specific active ingredients in animal nutrition on quality production and environmental protection equipment manufacturing
20132013
IGA
P. MarešÚVZP FA
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)
2003
2003
RP
J. MarečekDAFEE FA
Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)
2009--GAČRR. Kizek
DCB FA
Innovation of crop management practices in areas threatened by drought (IGA TP 9/2012)2012
--
IGADGPP FA
Innovation of "Machine Maintenance and Repair" and "Service Business Projecting"
2014
2014
RPP. Dostál
DATPT FA
Innovation of malting barley management practices by development of diagnostic methods for evaluation of canopy structure, health and nutrient state (1G58038)
2005
2009
NAZV
R. Cerkal
FA
Innovation of potato growing systems in buffer zones of water resources with reduced pesticide and fertilizer inputs resulting in water pollution reduction and preservation of potato growers’ competitiveness (QK1920214)
2019
2021
NAZVP. OppeltováDLE FA
Innovation of radio-biological laboratory (FRVŠ 2415/2005/A/a)
20052005
FRVŠ
M. PöschlDMBR FA
Innovation of seminars of Technology of cereals (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)
2004
2004FRVŠDFT FA
Innovation of study courses of FA MENDELU towards to the international study (CZ.1.07/2.2.00/28.0020 )
2013
2014
OP
J. SkládankaÚVZP FA
Innovation practical training in molecular botanical subjects of Department of Plant Biology (IN217002)20172017
Internal
DBPP FA
20182019Smluvní výzkumDAB FA
Innovative approaches to selective breeding and biotechnology of tench culture.
20062007
NAZV
ÚZRHV FA
Innovative irrigation technologies for central European countries (ASO)20052005OtherDLE FA
Innovative methods of decreasing a negative impact of Fusarium spp. infection in cereals
2010
--NAZV
UPSRR FA
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
20102010NAZVT. Vítěz
DAFEE FA
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)2011
2011
NAZV
DAFEE FA
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)
2001
2002
FRVŠ
I. JančářováDCB FA
Inovace cvičení Explantátové množení rostlin s využitím variability suspenzních kultur (2324/2006/F4a)
2006
2007
FRVŠH. FišerováDBPP FA
Inovace čtyř počítačových učeben pro výuku odborných předmětů (A)2010--FRVŠ
DLE FA
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))20082008
FRVŠ
DMBR FA
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)
2011
2012FRVŠ
DCB FA
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)
2005
2006
FRVŠ
DCB FA
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)
20032004
FRVŠ
DCB FA
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)
2005
2005FRVŠJ. Zehnálek
DCB FA
2017
2017
OP
ÚZRHV FA
Inovace laboratorních úloh genetických předmětů metodikami pracujícími s ribonukleovými kyselinami pšenice (1017/G4)
20112012FRVŠM. Musilová
DBPP FA
Inovace laboratoře pro hodnocení fyzikálních veličin půdy
2011
--
FRVŠ
M. Brtnický
UAPMV FA
Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (QF3173)
2003
2007NAZVT. LošákUAPMV FA
Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce (QE1105)20012004
NAZV
UPSRR FA
Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (AGT_JEC05 )
2005
2009
NAZV
UAPMV FA
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření20192019OP
ÚZRHV FA
Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy (447/F4a/2012)
2012
2012
FRVŠ
T. Vyhnánek
DBPP FA
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)
2005
2005
FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
Inovace předmětu Genetika pro Bc. obor Technologie potravin (2927/2005)2005
2005
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Inovace předmětu "Genetika Z" vytvořením e-Learningového modulu pro testování studentů v presenční i kombinované formě (24/2008)
2008
2008FRVŠ
ÚMFGZ FA
Inovace předmětu herbologie prostřednictvím vizualizace efektů ovlivňujících aplikaci herbicidů (2205/2009)
20092009
FRVŠ
V. KocurekDGPP FA
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)
2003
2003
FRVŠ
J. Mareček
DAFEE FA
Inovace předmětu "Mobilní energetické prostředky2010--
FRVŠ
DATPT FA
Inovace předmětu Ochrana přírody a krajiny (1212)
2005
2007FRVŠV. Láznička
DLE FA
2006
2007
FRVŠ
L. HanušFA
Inovace předmětu "Počítačové projektování" -- praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz2014
2014
RP
T. Mašíček
DLE FA
Inovace předmětu sociologie venkova20112011FRVŠK. Novotná
DLE FA
Inovace předmětu Šlechtění rostlin
2011
2011FRVŠP. Smutná
UPSRR FA
Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výuky
20102010FRVŠ
UPSRR FA
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014
--
InternalT. KoutnýDAFEE FA
Inovace předmětu "Zkoušení motorových vozidel
2010--
FRVŠ
T. Šmerda
DATPT FA
Inovace studijního předmětu Fyzika II
20162016RPV. KumbárDATPT FA
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
2013
2015
OPJ. Mareš
ÚZRHV FA
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)
2012
2015
OP
ÚVZP FA
Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR (QJ1210008)2012
2016
NAZV
V. SmutnýDGPP FA
Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochana půdy (ATCZ42-INTEKO)
2016
2019
OtherUAPMV FA
Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rosttlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost (QD0129)
20002005NAZVB. KocourkováUPSRR FA
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU
2012--OP
UAPMV FA
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)
2002
2002FRVŠR. Kukla
DAFEE FA
Inovace výuky předmětu Mechanika tekutin (557/2006)
2006
2006
FRVŠT. VítězFA
Inovace výuky předmětů Precizní zemědělství a Aplikovaný pěstitelský software (621/2013)
2013
2013
FRVŠ
DGPP FA
Inovace výuky předmětu Systémy rostlinné výroby (2791/2012)
2012
2012FRVŠDGPP FA
Inovace výuky předmětu Termomechanika (1475/2006)
2006
2006
FRVŠT. Vítěz
FA
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic
2019
2020
OtherZ. Havlíček
ÚMFGZ FA
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.
2010
--
Other
DAFEE FA
Inovation and formulation of nutrient requirement for livestock and fish. (QD0211)
2000
2005NAZVE. MrkvicováÚVZP FA
Inovation in plant physiology seminar for interdisciplinar conception of lecture (FRVŠ 3357/05)
2005
2005FRVŠM. Klemš
DBPP FA
Inovation of practise Genetics F about detection of SSR markers in barley (523/2006)
20062006
FRVŠ
DBPP FA
Inovation of Basic landscape engineering and Landscape engineering subjects (241/2006)
2006
2006
FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
Inovation of practical lesson in Genetics F by detection of microsatellites in triticale (6/F4a/2010)
2010
2010FRVŠDBPP FA
Inovation of practical lessons about methods using ribonucleic acids (2252/G4/2010)
2010
2010
FRVŠ
T. VyhnánekDBPP FA
Inovation of practice from Plant genetics about detection of genetic modified maize (FRVŠ 1686/2008)2008
2008
FRVŠ
T. Vyhnánek
FA
Inovations at dairy farm Lipa (SV2180381)20182018Smluvní výzkum
DAB FA
Insect as a tool of forensic investigation -- morphological and DNA identification of forensically important species in the Czech Republic
2014
2014
IGA
ÚZRHV FA
Instrumente zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Berggebieten (58p13)
2010
2011AKTIONP. Knot
ÚVZP FA
Integrace automatického měřícího systému do výuky předmětu bioklimatologie (42/1999)
1999
1999FRVŠ
DGPP FA
Integrace Průmyslu 4.0 v živočišné prvovýrobě
2020
2021
TAČR
ÚVZP FA
Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)2002
2002
RP
AIS REC
      2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS
2002
2002
RP
M. Fajman
DATPT FA
      2003 Integrace Agronomické fakulty20032003
RP
M. Fajman
DATPT FA
Intelligent micro-and nano-structures for microsensors realized by using nanotechnology
2009
2012
GAČR
DCB FA
INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU (NAZV)
2000
--NAZVJ. Žižlavský
DAB FA
Interaction of fern vegetation and soil on deforested areas affected by acid deposition (IAA600050616)
2006
--
Other
FA
Interactions and functions of cell cycle regulators in cell differentiation (GA204/01/0905)
2002
2004
GAČRA. HamplDMBR FA
Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL 0021622412)
2005
2011
VZFA
Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)
1994--GAČRDCB FA
Interaktivní výuka předmětu bioklimatologie (52/2002)
2002
2002
FRVŠDGPP FA
Introduction of new traits for improvement of quality and stability of production of selected leguminous fodder plants by hybridisation methods (1G46034)2004
2008
NAZV
R. Pokorný
FA
Introduction of SNaPshot method for SNP polymorphism detection to Ph.D work (170/2004)
2004
2004FRVŠK. CiváňováÚMFGZ FA
Introduction of the PCR detection of DNA sequence coding for enzyme decarboxylase (2102/IG 260271)
2006
--
IGAR. BurdychováFA
Introduction quality assessment of plant products to course "Sensory analysis" (1112/2001, F4)
2001
2001
FRVŠ
DFT FA
Introduction test press and evaluation of pasta to education (2FR127/2002, F4)
2002
2002
FRVŠ
J. Kučerová
DFT FA
Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)
2003
2005GAČRV. KubáňDCB FA
Isoflavony v řasách a sinicích (GA ČR 525/07/0338)2007--
GAČR
V. KubáňFA
Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)2005--FRVŠ
DCB FA
Kapková závlaha jako nástroj k řešení problematiky sucha
2017
2017
IGA
DLE FA
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor) (GA205/09/1437)2009
2011
GAČR
DGPP FA
Kategorizace vybraných úseků vodních toků na základě míry jejich samočistící schopnosti ve vztahu k landuse20142014IGADLE FA
Komplexní inovace předmětů s důrazem na praktickou výuku studentů (IP)
2015
2015
Other
DLE FA
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)
19961999
Other
J. Mareček
DAFEE FA
Konference Krajinné inženýrství 2009
20092009OtherJ. FialováDLM FFWT
Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. (QE1104)
2001
2004
NAZV
DGPP FA
Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském /ÚKZÚZ/. (CZ 2006/018-182.02.01.03-000 )
2008
2009
OPDLE FA
Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům
2009
--
NAZVP. Hanáček
DBPP FA
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství
2010
--NAZV
ÚVZP FA
Korelace mezi globální a UV–B radiací (1194/2003)
2003
2003
FRVŠ
DGPP FA
Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky (MEB060811)
2008
2009
AKTION
T. StředaUPSRR FA
Krajinná paměť jako dědictví venkova
2014
2015TAČR
DLE FA
Krajinná paměť jako dědictví venkova
20142015TAČRM. ŠťastnáDLE FA
2014
2015
TAČR
DLE FA
Krevní stanovení u matek a tela v období kolem porodu
2012
--
IGA
ÚVZP FA
Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (TG2010074)
2018
2018
TAČRÚVZP FA
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích
2015
2018
NAZVP. MaradaDAFEE FA
Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.
2015
--
IGADFT FA
Laboratorní cvičení z fyziky (FRVŠ 2007/554)
2007
--
FRVŠ
J. FilípekFA
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)
2013
2013
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)2001
2001
FRVŠ
J. Pospíšil
DAFEE FA
Laboratoř technologie odpadů
20072007FRVŠ
FA
2006
2006
IGA
M. Flekalová
DLE FA
Landscape as a main determinant of biological diversity
20182019
IGA
V. HulaÚZRHV FA
Lepidoptera as indicators of Central European biocenoses (GA206/00/0307)
2000
2002
GAČR
FA
Long-term biological monitoring of environmental quality around a solid waste landfill assessed with bioindicators.
2014
2014
GAČR
DLE FA
Loučka River water ecosystem heavy metal contamination (1528/G4)
2005
2005
FRVŠT. Vítek
ÚZRHV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv pod patu. (221/9510/SV2130311)
2013
2013Smluvní výzkumP. Ryant
UAPMV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"2014
2014
Smluvní výzkum
UAPMV FA
Maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín) a maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv "pod patu"
2014
2014
Smluvní výzkumUAPMV FA
Malt milling energy and qualitative parameters of barley malt (IGA 32/2005)
2005
2005
IGA
UPSRR FA
Mantanaince and reproduction of gene sources of main conifer and broad leaf tree species (522/96/K186)
1996
2001
GAČR
DBPP FA
Mapping of melanocortin receptor MC3R gene in pigs (14/2004)
2004
2005IGAÚMFGZ FA
Markering of dormancy and plant stress via abscisic acid (FRVŠ1218/2001)
2001
2001
Akt eTS VZ
M. KlemšDBPP FA
Mathematical modelling and prediction of dehydration of agricultural products and wastes (GA510/95/1214)
1995
--
GAČR
DAFEE FA
Measurement of differential characteristics
2014
2014
Smluvní výzkum
DATPT FA
Measurements and modeling of water balance for agricultural crops within selected soil-climatic conditions (521/09/P479)
20092011
GAČR
P. HlavinkaDGPP FA
Measures for erosion- and flood control in small agricultural and forest catchments (QC0235)
2000
2003
NAZV
F. TomanFA
Medical problems ZHN
2005
2011OtherR. Kizek
DCB FA
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)19811985
Other
DAFEE FA
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)
1981
1985OtherJ. MarečekDAFEE FA
Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)1993
--
GAČR
V. KubáňDCB FA
Mercury speciation in aquatic ecosystems and their intake into food chains (GA ČR 525/03/1367)
2003
2005
GAČR
V. Kubáň
DCB FA
Měření parametrů spalovacího motoru traktoru Valtra T151e
2008
2008
DATPT FA
Metabolická aktivita kontaminujících mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích
2010
2010
IGA
UAPMV FA
Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)2005
2005
Other
J. ZehnálekDCB FA
Metastabilní soustava železo - karbid železa (FRVŠ 1177/2003)
2003
2003
FRVŠ
J. Filípek
DATPT FA
Meteorologické limity produkčního procesu ječmene jarního (1229/2003)
2003--FRVŠD. SemerádováDGPP FA
Meteorologické sucho jako limit výnosů vybraných polních plodin (15/2006)
2006
2006
IGA
P. HlavinkaFA
Methodology of evaluation of damages caused by game to field crops (QF4192)
2004
2006
NAZVR. CerkalUPSRR FA
Methods for determination of estrogens in environmental compartments (GACR525/06/P104)
2006--GAČRV. Kubáň
FA
Methods for using invertebrates for bioindication: case study of SAC Suchý žleb in Moravský kras PLA
20092009IGAÚZRHV FA
Metody genomiky pro forenzní identifikaci psů2012
--
Other
I. Vrtková
ÚMFGZ FA
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů
2010
2010
FRVŠ
DAFEE FA
Microbial transformation of soil carbon and nitrogen in southern Spain along a pluviometric gradient
2008
--
Other
UAPMV FA
Microsatellite detection for variability study of MHC genes region in camels (IP21/2017)
20172017IGAA. KnollÚMFGZ FA
Migration barriers
2005
2007
Internal
V. Láznička
DLE FA
Mikrobiální transformace půdní organické hmoty. (IG16/2004)
2004
2004
IGA
T. Dryšlová
DGPP FA
Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin
2009
2010
IGA
UPSRR FA
Mikrosatelity jako nástroj pro studium diverzity receptorů NK buněk u koní (IP 2015)
2015
2015
IGA
CEITEC FA
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)
2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Miniaturized intelligent systems and nanostructured elektrodes for chemical, biological, and pharmaceutical applications (NANIMEL) (GA102/08/1546)
2008
2008GAČR
FA
Minimalizace výskytu přírodních kontaminantů v zrnu ječmene jarního metodami přátelskými životnímu prostředí2009
2009
NAZVJ. Ehrenbergerová
UPSRR FA
Modelling biomass increment in poplar plantation for energy use
2009
2009
IGA
M. FischerDGPP FA
Modelling of water balance in agricultural landscape (366/2006)2006
2006
FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
Modelování erozních a odtokových procesů2016
2016
Internal
DLE FA
2020
2021
IGA
DATPT FA
Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)1993
--
FRVŠ
DCB FA
Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)
2013
2013
IGA
V. AdamDCB FA
Modernizace laboratorního cvičení "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek" (3186/2011/F1/a)2011
2011
FRVŠDATPT FA
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)
2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV FA
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)
2004
2005FRVŠÚZRHV FA
Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů20192023
Specifický
ÚVZP FA
Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)2011
2012
FRVŠT. Petlachová
DAB FA
Modernizace výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie
2008
--
FRVŠ
J. Hlávková
FA
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura2006
2006
FRVŠ
ÚZRHV FA
Modernization of practical exercises in botany-introduction of fluorescence microscopy techniques to teaching the Veterinary University ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)
2011
2011
FRVŠ
R. KizekDCB FA
Modification of crop management practices in areas threatened by drought (TP11/2010)
2010
2010
IGA
DGPP FA
Modifikace uhlíkových pastových elektrod pro nanotechnologie (PGS06_2012)
2012
--
Other
R. Kizek
DCB FA
Modus operandi of cytokinin-sensing histidine kinases in plants
2015
2017
GAČR
P. MazuraDMBR FA
Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptation in plants (TP 7/2011)
2011
2011
IGAT. VyhnánekDBPP FA
Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptations of plants
2011
2011IGA
DCB FA
Molecular diagnosis of Bean yellow mosaic virus (BYMV) in gladiolus (2008-DP6/AF)
2008
2008
IGA
R. Pokorný
UPSRR FA
Molecular embryology -one of the keys for healthy offsprings (VS96115)19962000
RP
P. DvořákDMBR FA
Molecular genetic characterisation of genes for purple coloured caryopsis in wheat
2013
2014
Other
DBPP FA
Molecular markers of tolerance of barley to drought and coldness (521/99/1576)1999
--
GAČR
UPSRR FA
Molekulárně-biologická detekce probiotických bakterií (1750/2007 FRVS)
2007
--FRVŠR. Burdychová
FA
Molekulární a biochemicko-genetické markery u prasat a jejich podíl na užitkovosti (1282)
1995
1997GAČRÚMFGZ FA
Molekulární analýza polárního transportu auxinu při uvolňování z apikální dominance u hrachu (GP522/02/D137)
2002--
Akt eTS VZ
J. BallaDBPP FA
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice
2009
2009IGA
UPSRR FA
Molekulární detekce patogenních druhů hub r. Fusarium na zrnu kukuřice v České republice2009
2010
IGAI. Šafránková
UPSRR FA
Molekulární genetika pro genové zdroje zvířat v ČR
2012
--
NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)
2012
--
Other
DCB FA
Molekulární polymorfismus rodičů dihaploidních linií připravených pro mapování lokusů spojených s vitalitou obilek ječmene
2008
2008
IGA
K. Ullmannová
UPSRR FA
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech (LD11041)
2011
--
RP
M. TrnkaDGPP FA
Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (12/2007)2007
--
IGA
J. Makovský
FA
Monitoring of content phthalic acid esters in the feedstuffs and their components (234/2102/IG250241)
2005
2005OtherDFT FA
MONITORING OF HONEY BEE (APIS MELLIFERA) COLONY BEHAVIOR USING ACOUSTIC EMISSION METHOD
20122012IGA
MENDELU
      Monitoring of colonies acoustic emission method (IP 1/2012)
2012
2012
IGA
J. Tlačbaba
DATPT FA
Monitoring of performance parameters of tractor engine (TP1/2011)
2011
2011
IGA
DATPT FA
Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích používaných v zemědělské technice (IP 22/2012)
2012
2012
IGA
V. Kumbár
DATPT FA
Monitoring quality of composite materials in the agricultural environment
2015
2015
IGA
P. DostálDATPT FA
Monitoring toku sedimentů v povodí vodních nádrží Plumlov a Luhačovice z hlediska udržitelnosti dobrého ekologického stavu krajiny2019--
NAZV
V. Hubačíková
DLE FA
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)
2006
2006
IGA
B. Groda
DAFEE FA
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření
2010
--
IGA
ÚZRHV FA
Možnost snížení vysoké hmotnosti vajec ke konci snášky regulací obsahu methioninu v krmné směsi
2007
2007
IGAM. Lichovníková
FA
Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)
20112012
IGA
M. VágenknechtováDAB FA
Možnosti využití kalu z ČOV Brno -- Modřice s ohledem na platnou legislativu
2014
2014
Smluvní výzkum
J. KotovicováDLE FA
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)
2015
2015Smluvní výzkumM. Geršl
DAFEE FA
Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin
2013
2013
IGA
K. ŠustováDFT FA
Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky20082008
FRVŠ
DLE FA
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2010
--
IGA
V. HulaÚZRHV FA
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu
2011
--
Internal
ÚZRHV FA
Multidisciplinary research to increase application potential of nanomaterials in agricultural practice (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314)
2018
2022
OPV. AdamMIGPB FH
MULTIFERM - Development of technological line for treatment of biodegradable waste for fuel use using low-potential heat of fermentation (TA04021239)
2015
--
TAČR
DAFEE FA
Multimedia didactic text for lessons of lawn management (FRVŠ 1556/2007)
2007
2007
FRVŠ
J. Skládanka
ÚVZP FA
Multimedia programs in teaching soil science and geology. (150/2002)
2002
2002
FRVŠ
UAPMV FA
Multimedia Programs Soil profile description and Soil sampling. (145/2004)
2004
2004
FRVŠ
UAPMV FA
Multimedial lecture room for diagnostics of plant harmful agents (A227/2006)
2006
2006
FRVŠUPSRR FA
Multimedial presentation of the Ichthyology instruction (2532/2006 F4/d)
2006
--
FRVŠFA
Multimedial support for the course Growing and Processing of Spice Plants
2011
2011FRVŠG. Růžičková
UPSRR FA
Multimedial textbook for agricultural entomology (2077/2005/F4/d)
2005
2005FRVŠUPSRR FA
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu
2012--FRVŠ
DAFEE FA
Multimediální podpora předmětu Ochrana životního prostředí (2189/F1)
2012
--
FRVŠ
DLE FA
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii (3112/2011)
2011
2012
FRVŠ
UPSRR FA
Multimediální pomůcka pro výuku předmětů zaměřených na fytopatologii2010--
FRVŠ
UPSRR FA
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám (1593/F6/d)
2006
--
FRVŠV. HyblerFA
2009
--FRVŠE. Pokorný
UAPMV FA
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)2011
2011
FRVŠ
DASD FRDIS
Multimediální učební text "Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku". (FRVŠ 1915/2010)
2010
2010
FRVŠ
V. Ždímal
DLE FA
Multimediální učební text obecné botaniky (6FR2300)
2006
--
FRVŠ
FA
Multimediální učební text Opuštěné části krajiny (FRVŠ 7/2008)20082008FRVŠV. Ždímal
DLE FA
Multimediální učební text předmětu systematická botanika (4FR144)
2004
--FRVŠ
FA
Multimediální učební text Vliv lidské činnosti v minulosti na současné hospodaření v krajině. (FRVŠ 432/2009)
20092009FRVŠV. ŽdímalDLE FA
Multimediální učební texty - průmyslové komposty (797 /2013)
2013
--
FRVŠP. Škarpa
UAPMV FA
Multimediální učební texty pro předmět Pícninářství a výroba krmiv (FRVŠ 2644/2011)
2011
2011
FRVŠ
J. Skládanka
ÚVZP FA
Multimediální učební texty pro výuku předmětu Travinné ekosystémy (FRVŠ 2756/2009)2009
2009
FRVŠ
ÚVZP FA
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství
2006
2006
FRVŠJ. MarečekDAFEE FA
Multimediální výukový software pro výuku krmení hospodářských zvířat (2630/2008/F4/d)2008
2008
FRVŠÚVZP FA
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)
2011
--
IGA
DCB FA
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)
20092011IGAM. Masařík
DCB FA
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu
2018
2019TAČR
ÚVZP FA
Nano-electro-bio-tools for biochemical and molecular biological studies of eukaryotic cells (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)
2011
2016GAČRR. KizekDCB FA
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems (7H10021)20102013
OP
R. Kizek
DCB FA
Nanoelectronics for Mobile Ambient Assistend Living (AAL) Systems (7H10021)
2010
--
Other
DCB FA
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019
NAZV
P. HorkýÚVZP FA
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat
2017
2019NAZVP. Horký
ÚVZP FA
Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)2019
2019
IGA
V. Adam
DCB FA
Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
20192019IGAI. Rankić
DCB FA
Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže2019
2021
TAČRS. Skaličková
ÚVZP FA
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat20162016IGADAFEE FA
Něco o čiroku
2011--IGAJ. Filipčíková
ÚVZP FA
Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování20142014IGA
DFT FA
2009
2009
IGA
ÚVZP FA
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu2015
2015
IGA
DAFEE FA
Network research and control of erosion in Malaga2010--
Other
I. NovosádováUAPMV FA
Neuvedeno (QC1128)
2002
2004
NAZV
ÚMFGZ FA
New breeding lines of winter wheat for a more efficient use of inputs and with higher stress resistance (QJ1510098)2015
2018
NAZV
T. Středa
UPSRR FA
New design and exploiting nanobiosensors and nanosensors to target medicine (NANOSEMED) (KAN208130801 )
2008
2012
Other
R. Kizek
DCB FA
New knowledge for sustainable turfgrass management (ME09063)
20092009RP
ÚVZP FA
New methods for adjustment of altered crop water requirements in irrigation systems across Czechia as affected by soil and climate changes (QK1720285)
2017
2019
NAZVH. Středová
DLE FA
New remote sensing technologies in research, education and application to support regional development (CZ.1.07/2.4.00/31.0213)2012
2014
OP
DGPP FA
New technological processes in organic agriculture on arable land to acquire quality available for food and feed processing. (QG50034)
2005
2009NAZVB. ProcházkováDGPP FA
New technologies landscaping slopes of highway and road corridors to enhance the long-term effectiveness of specific territorial nature protection (TH01030300)20152019
TAČR
ÚZRHV FA
New Trends in Microelectronic Systems and Nanotechnologies (MIKROSYN)
2005
2011
Other
R. Kizek
DCB FA
Neželezné kovy a jejich slitiny (FRVŠ 2006/23)
2007--FRVŠJ. Filípek
FA
Nitric Oxide and Regulation of Seed Dormancy (1P05ME757)
20052007OtherV. ReinöhlDBPP FA
No stress stuninng of poultry (FI-IM/153)2005
--
Other
FA
No stress stunning of poltry (FI-IM/153)
2005
2005
MPO
DAB FA
2005
2005FRVŠUPSRR FA
Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin (521/96/K117)19962001GAČRDBPP FA
Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (QJ1310227)
2013
2017
NAZV
UPSRR FA
Nové přístupy ke studiu rostlinných lektinů
20072007
Other
M. LichovníkováFA
Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace (GAVA A100040602)
2006
2008
GAČRFA
Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek20142017
TAČR
F. TomanDLE FA
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)
2006
2006FRVŠ
ÚZRHV FA
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)2006
2006
IGA
V. Baránek
ÚZRHV FA
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)2020
2020
IGAA. PřidalÚZRHV FA
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách
2016
2018
NAZVDAFEE FA
Oil substances liquidation after solid surfaces contamination by means of foams (FT-TA3/157 )
2006
--
MPODAFEE FA
On-line solid phase extraction - supercritical fluid extraction (SPE-SFE): method optimisation for the extraction of isoflavones for real matrix (525/08/P540)2008
2010
GAČR
DCB FA
On-line výuka předmětu bioklimatologie (1041/F4a)
2005
--
FRVŠM. Trnka
DGPP FA
Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)
2007--
GAČR
DCB FA
Optimalisation of the nutrition and fertilisation of the sunflower with the aim to increase the yield and quality of production. (QH81271)
2008
2012
NAZV
P. ŠkarpaFA
Optimalizace laboratorních postupů analýzy DNA pro stanovení genetické diverzity plemen koní chovaných v České republice a interpretace získaných dat (2280/2007)20072007FRVŠT. Urban
ÚMFGZ FA
Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství (QI111A184)20112014
NAZV
DGPP FA
Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)
2001--NAZVM. Čechová
DAB FA
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C19961996Other
DAFEE FA
20132014
IGA
J. ZáhoraUAPMV FA
Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)
2004
2007
NAZV
DAB FA
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)
19992004Internal
DAFEE FA
Optimalization of Edam cheeses ageing with regard to their consistence (234/2102/IG270321)2007
2008
IGA
FA
OPTIMALIZATION OF THE SYSTEM OF COMPLEX MEASURES FOR MINIMIZING OF DAMAGING EFFECTS OF RUNOFF IN THE WATERSHED AND ITS APPLICATION IN LAND CONSOLIDATION (QC1292)2001
2003
NAZVF. TomanFA
Optimalization of winter rape growing technologies considering rentability, farming system stability and competition ability on worldś markets
2001
--
NAZV
FA
Optimisation of sustainability factors of crop production based on the development of genetic and breeding, diagnostic and decision-making methods (MSM2532885901)
2009
--
VZK. Klem
DBPP FA
Optimization of crop management practices in areas threatened by drought (TP3/2011)
2011
2011
IGAJ. Winkler
DGPP FA
Optimization of methods for the assessment of vulnerability to wind erosion and proposals of protective measures in intensively exploited agricultural countryside (QK1710197)
2017
2021
NAZV
DLE FA
Optimizing of Diaspidiotus perniciosus monitoring (IP 4/2014, SP2140131)
2014
2014
IGAH. Šefrová
UPSRR FA
OPVK Akademie
2012
2015
OP
K. Drápela
IFM FFWT
Organické formy mikroprvků ve výkrmu kuřat2007
2007
IGA
M. LichovníkováFA
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (81127)
2008
2012
NAZV
UPSRR FA
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů
20182018
IGA
A. Přidal
ÚZRHV FA
Ověření antimikrobiálního účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobujícím intramamární infekce skotu (01/2015)
2015
2015
IGA
ÚMFGZ FA
Ověření antimikrobiálních účinku tilmicosinu obohaceného o nanočástice vůči faremním kmenům patogenů způsobující intramamární infekce skotu
2015
2015
IGA
ÚMFGZ FA
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)
2019
2021
NAZV
L. VorlováÚZRHV FA
2013
2017
NAZV
J. HřebíčekDI FBE
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)2005
2005
IGA
K. Trunečka
DAFEE FA
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)
20062006IGADAFEE FA
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)2013
2013
Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. VítězDAFEE FA
Ověřování užitné hodnoty registrovaných odrůd pšenice ozimé a tritikále ozimého
2014
2014Smluvní výzkumP. SmutnáUPSRR FA
Ovlivnění polárního exportu auxinu z axilárních pupenů hrachu
2009
--
IGAS. Procházka
DBPP FA
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)
2005
2005
IGA
ÚZRHV FA
Parametrizace a verifikace modelu MACROS (503/95/1286)
1995
1997
GAČR
DGPP FA
PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin20182019
TAČR
P. Dostál
DATPT FA
Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)
20102012Other
ÚZRHV FA
Partner network in area of special crops (CZ.1.07/2.4.00/12.0043)
2010
2012OPG. RůžičkováUPSRR FA
Partnership for ecological aspects of technical and economic activities in surface waters
2012
2012
OP
ÚZRHV FA
2012
--
Internal
L. ZemanÚVZP FA
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037)2012
2014
OPJ. Skládanka
ÚVZP FA
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření
2011
2014
OP
ÚZRHV FA
Patterns of beryllium distribution in the rock environment of the Kralicky Sneznik region (205/05/0245)2005
2007
GAČR
DMBR FA
Pedologická charakteristika vybraných pozemků2014
2014
Smluvní výzkum
UAPMV FA
Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin (2695/2007)
2007
--
FRVŠ
UPSRR FA
Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)2004
2004
IGAŠ. Nedomová
DFT FA
Phosphoproteome dynamics during cytokinin action on seedlings Arabidopsis thaliana
2010
2010
IGADMBR FA
Phytopathology and entomology for Socrates programme students (12/2008)2008
2008
FRVŠ
FA
Phytoremediation potential of landfilling of municipal waste (TP 5/2017)
2017
2018
IGA
T. Vyhnánek
DBPP FA
Phytoremediation potential of transgenic plant with expresion of metallothionein (DP 3/AF IGA MZLU)
2008
2008
IGAÚVZP FA
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)
2005
--FRVŠV. Kubáň
DCB FA
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)
2005
--
FRVŠ
DCB FA
Plant Developmental Biology and Genetics (204/09/H002)
2009
2012
GAČR
DBPP FA
PlantFriend - nezávislá měřicí stanice energie rostlin (2019TP01010018)20202021TAČR
DATPT FA
Podopra výuky pícninářství učebními texty multimediálního charakteru (FRVŠ 666/2005/F4d)20052005
FRVŠ
J. Skládanka
ÚVZP FA
Podpora nového Ph.D. Oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů" (159/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚMFGZ FA
Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně (145/2006)
2006
2006
RPT. UrbanÚMFGZ FA
Podpora sítě excelence výzkumných akademických pracovníků v oblasti dopravy2012
--
OPDATPT FA
Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru (1176/2003)2003
2003
FRVŠ
UPSRR FA
Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)2004
--
RP
V. KubáňDCB FA
2012
--
Other
R. KizekDCB FA
Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství
2019
2021
TAČR
P. HorkýÚVZP FA
pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)
2012
2013
Smluvní výzkum
DAB FA
Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)
2013
2014
Smluvní výzkumDAB FA
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)
2013
--
IGA
S. Procházka
CEITEC FA
Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnení z apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)2013--
IGA
S. Procházka
CEITEC FA
Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu
2020
2022
TAČR
ÚZRHV FA
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)
2014
2014Smluvní výzkumM. Geršl
DAFEE FA
Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat
2018
2019
IGA
P. Horký
ÚVZP FA
2007
2007IGA
ÚMFGZ FA
2013
2014
IGA
P. OppeltováDLE FA
Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic
2006
2006IGA
DAB FA
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat (IP 33/2016)
2016
2016
IGA
ÚVZP FA
Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (1G 46058)
2004
--
NAZVUPSRR FA
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)
19992003
Internal
J. MarečekDAFEE FA
20042008
NAZV
V. SmutnýDGPP FA
2004
2007NAZVF. TomanDLE FA
Possibilities of use of bioindicators in the vicinity of selected landfills (13-04788P)
20132013
GAČR
M. D. Vaverková
DLE FA
Possibility of using silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) for natural regulation of blue-green algae bloom. (206-02-D031)
2002
2005
GAČR
ÚZRHV FA
Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU (CZ.1.07/2.3.00/30.0017)
2012
2014
OPZ. Trojáková
CEITEC FA
Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů
2013
2013
IGA
UPSRR FA
Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami (PGS15_2012)
2012
--
Other
R. KizekDCB FA
Prediction of yield of selected crops (QC1316)
20012003NAZVFA
Preparation and implementation of methodological procedures for dealing with the development of rural landscape by land consolidation measures in the context of implementation of common EU politics (TD2-0241)2014
2015
TAČRDLE FA
Preparation and implementation of methodological procedures for dealing with the development of rural landscape by land consolidation measures in the context of implementation of common EU politics (TD2-0241)
2014
2015
TAČR
DLE FA
Preparation of documents for Crisis Plan ME: long-term drought in the context of environmental safety and determination of further solving. (215/9510/SV2130391)20132013Smluvní výzkum
DLE FA
Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumDLE FA
Preservation of cheese whey with use of active plants ingredients for further use20132013IGAK. Šustová
DFT FA
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
2015
2018
NAZV
DAFEE FA
Prevention of new outplantings of Aesculus hippocastanum clone resistant to Cameraria ohridella (QH81101)
2008
2012
NAZV
L. HavelDBPP FA
Prevention of penetration of toxic phthalic acid esters into feeds, products and foods (QG60066)20062008NAZVA. Jarošová
FA
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella (QH81101)2008
2012
NAZV
DBPP FA
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje genetiky živočichů na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci „21. Genetické dny“ ve Wroclawi, Polsko
2004
2004
IGA
ÚMFGZ FA
Probabilistic Climate Scenarios for the Czech Republic (IAA300420806)
2010--GAČRM. TrnkaDGPP FA
Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře
20132013IGAK. ŠustováDFT FA
Production and quality of cover crops biomass in the context of the Nitrates Directive - the situation and methods in the Czech Republic and Austria
2010
2011
AKTION
T. Středa
UPSRR FA
Production optimization of short rotation coppice by using forest gowth model SECRETS
2010
2010
IGA
DGPP FA
Production technologies of marketable perch (EP9392)
1999
2002
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)
2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)
20142014Smluvní výzkum
DAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )
2014
2014
Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)2014
2014
Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. Vítěz
DAFEE FA
Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)
2005
2005
IGA
V. Baránek
ÚZRHV FA
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)
2012
2013
Smluvní výzkumJ. Mareš
ÚZRHV FA
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)2013
2014
Smluvní výzkum
J. MarešÚZRHV FA
2001
2001
FRVŠM. ŠťastnáDLE FA
Progressive methods for the preconcentration preseparation , separation and detection samples in biochemistry, clinical and evironmental chemistry. (SG2100041)
2010
2012
GAČR
J. PospíchalDCB FA
Project Management Professionalization (RP)20102010
RP
I. BezecnýCUD
Project of Multimedial Presentation for Subject Environmental Protection (1476/F4d/2006)
2006
2006
FRVŠ
DLE FA
Projekt série příkladových studií řešení ochrany životního prostředí
2004
--OtherDLE FA
Projektové webové stránky
2009
--
Internal
DIT CUD
      Ústav 221
2009
--
Internal
M. TyllichUAPMV FA
2012--Internal
UAPMV FA
      Ústav 227
2012
--
InternalDAFEE FA
           Diskový prostor2012--Internal
DAFEE FA
      Ústav 228
2010
--
InternalM. Tyllich
DATPT FA
           Koka 2013
2013
--
InternalP. NovákDATPT FA
      Ústav 235
2010
--
Internal
M. Tyllich
DAB FA
2013--
Internal
DAB FA
      Ústav 291
2009
--
Internal
DOFA FA
           DAF_archivy2016
--
InternalDOFA FA
           DAF_image
2016
--
Internal
S. Zerdaloglu
DOFA FA
Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (3CE361P4)
2011
2014
OtherUPSRR FA
2010
2010
IGA
DATPT FA
2006
2006
OtherM. Trnka
DGPP FA
Prostorová analýza výnosového potenciálu pšenice ozimé pro současné a změněné klima v České republice (521/02/0827)
2002
2004GAČRZ. Žalud
DGPP FA
Provádění dlouhodobých polních pokusů.20142014Smluvní výzkumT. Dryšlová
DGPP FA
Provedení testů fytotoxicity v laboratorních podmínkách pro 2 typy kalu z ČOV Brno-Modřice
2015
--
Smluvní výzkum
DLE FA
Providing of cooperation with the Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC) (LA167)
2002
2003
Other
B. Kocourková
UPSRR FA
Provision of Consulting Services for the Czech Knowledge and Experience Transfer for Advancing Milk Value Chain in the Republic of Serbia (UNDP-IRH-RFP-2017-02)2017
2017
Smluvní výzkum
UPSRR FA
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)2012
2013
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)
2012
2013
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů. (QD1213)
2001
2004
NAZV
T. DryšlováDGPP FA
Příprava nového doktorského studijního programu (51/2002)
2002
2002
FRVŠT. Urban
ÚMFGZ FA
Purity of fuels and oils (IP15/2013)
2013
--IGAS. KoláčekDATPT FA
Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. (QC1254)
20012004
NAZV
J. Dvořák
DGPP FA
RECDEV
20132016
Foreign edu.
J. Kotovicová
DLE FA
Reducing of impacts and risks on environment and information acquisition for qualified decision-making by methods of precision agriculture (2B06124)
20062011NPV IIL. NeudertDGPP FA
Reduction of Grenhouse Gases and Ammonia Emission from Agricultural Activities (QF3140)
2003--NAZV
DAFEE FA
Regional Reference Centre (Conservation Soil - Strategies/Planning)
2006
2010
OtherV. Vlček
UAPMV FA
Registration and Demonstration Experiments with Chemicals for Plant Protection
2014
2014
Smluvní výzkum
V. SmutnýDGPP FA
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM 432100001)
19992004VZJ. DvořákÚMFGZ FA
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004--
FRVŠ
DAFEE FA
Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek
20152015IGA
DFT FA
Regulation of gene expression: microRNA expression analysis in skeletal muscle of two pig breeds differing in muscularity (13-04994S)20132013
GAČR
ÚMFGZ FA
Regulation of morphogenesis of plant cells and organs (LC06034)
2006
--
VC
FA
2007
--
GAČRFA
Regulatory aspects of direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.) (GA522/02/1227)
20022004GAČRS. ProcházkaFA
Removal of selected hazardous substances and elements from sewage sludge (TJ02000304)2019
2021
TAČR
DAFEE FA
Renewal of crop production in semiarid regions of north Gobi (MZe-ZRS ČR)2006
2009
Other
M. Šťastná
DLE FA
Research and development of the active machine control for variable tillage, fertilizer application and sowing (TH01011220)
2015
2018
TAČR
L. Neudert
DGPP FA
Research and validation of the genomics methods applicable in selection for the livestock quality and market use (1G58073)
2005
2009
NAZV
ÚMFGZ FA
Research of Economical Transportation Systems in the Czech Republic Agriculture under the UE Legislation Rules (QF 3145)
20032007NAZVF. Bauer
DATPT FA
Research of the wheat different grain discoloration types caused by substances with antioxidant effects, their use for development of varieties with positive health benefit for human and animal nutrition (QJ1510206)2015
2018
NAZV
ÚVZP FA
Research on nutritional quality of young parts of plants of agricultural crops to develop "green" food supplements and curative cosmetics
2005
--
GAČR
UPSRR FA
Retence mykotoxinů u kuřat a její snížení pomocí adsorbentů
2007
2007GAČR
FA
Revitalization and river improvement closed to nature -- tool of biodiversity increasement and effective river management
2012
2012
TAČRP. Řezníčková
ÚZRHV FA
Risk Minimization of Cyanobacterial Metabolite Occurrence in Technologic Processes of Fishery Sector (QH71015)
20072011NAZVÚZRHV FA
Riziko výskytu klostridií v silážích2012
2012
IGA
ÚVZP FA
Root System as a Factor of Yield Formation and Quality of Barley and Oilseed Rape (MEB060811)20082009
Other
UPSRR FA
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)
2006
2006
RP
J. Mareček
DAFEE FA
Rozšíření doktorské práce o nové postupy tvorby a využití DNA banky (1217/2003)
2003
2003
FRVŠ
T. Urban
ÚMFGZ FA
Rozšíření experimentální části doktorandské práce o analýzu struktury genu (1195/2003)
2003
2003FRVŠ
ÚMFGZ FA
Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)
20042004
FRVŠ
ÚZRHV FA
Rozšíření praktické výuky předmětu Biologie zájmových zvířat (2641/2012)
2012
2012
FRVŠ
P. SlámaÚMFGZ FA
Rozšíření praktické výuky v předmětu ¨ Zkušebnictví a management jakosti ¨2017
2017
RPDATPT FA
Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů (172/2009)
2009
2009FRVŠT. UrbanÚMFGZ FA
Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa (EP9282)
19992001
NAZV
T. UrbanÚMFGZ FA
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)
2004
2007
NAZV
ÚZRHV FA
Rozvoj technologie farmových chovů jelena pro dohledatelnost, kvalitu a výtěžnost masa s využitím genomiky
2012
--
NAZVI. VrtkováÚMFGZ FA
Rozvoj venkovských obcí očima studentů (FRVŠ - FR270171)
2007
2007
FRVŠ
DLE FA
Různé přístupy k vyhodnocování asociací polymorfismů molekulárních markerů s užitkovostí prasat
2004
2004
IGA
ÚMFGZ FA
Sarcosin as a potential tumor marker-analytical study (1/2011)
2011
2011
IGAR. KizekDCB FA
Sarkosin and metylacyl-CoA racemáza, prostatic specific antigen and metallothionein as tumor markers for prostate cancer, studies in tumor cell lines
2010
2011
OtherDCB FA
SCAR marker identification against to FHB in barley
2005
--
IGA
I. JežíškováDBPP FA
Scintillometry measurements of energy and water fluxes across Czech/Austrian region
2014
2014
AKTIONG. Pozníková
DGPP FA
Screening for bread-making quality in wheat using of DNA markers. (1130/2001)
2001
2001
FRVŠT. Vyhnánek
DBPP FA
Seed dormancy and pod dehiscence as the key domestication traits in legumes (14-11782S)
2014
--
GAČR
P. Hanáček
DBPP FA
Selected anthropogenically influenced habitats and their functional potential
2014
2014
IGA
ÚZRHV FA
Selected sustainability indicators of organic and conventional farms (DP 22/2007)
2007
2007
IGA
S. Dušková
DGPP FA
Selection of new cereal varieties for bioethanol production2005
2009
NAZVR. CerkalUPSRR FA
Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)
1994--
GAČR
V. KubáňDCB FA
Seminární studie vývoje a rozšíření vybraných škůdců polních plodin (2672/2007)
2007
--
FRVŠ
FA
Sensory analysis of chicken20142014
DFT FA
Senzory pro ptačí chřipku (PGS03_2012)
2012
--
Other
DCB FA
Seznam doporučených odrůd (219/9510/SV2120281)20122012
Smluvní výzkum
P. SmutnáUPSRR FA
Seznam doporučených odrůd za dohodnutých podmínek. (219/9510/SV2130471)2013
2013
Smluvní výzkum
UPSRR FA
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii ČR. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina.
2016
--
IGA
DLE FA
Sídelní preference obyvatel venkovského regionu na vnitřní periferii. Případová studie na Bystřicku v kraji Vysočina (IP_16/2015)
2016
2016
IGAA. Vaishar
DLE FA
Signální dráhy u rostlin (LN00A081)
2000
2004
VC
DBPP FA
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)
2010
2010IGAJ. FryčDAFEE FA
Slide out of the production impact of grazing on biotype of the reservation Mohelenská serpentine steppe. (2225/2006)
2006
2006
AKTION
P. Veselý
ÚVZP FA
Small towns - developmental engines of South-Moravian countryside
2011--
IGA
A. Vaishar
DLE FA
SmartSteering - systém řízení komunálních vozidel (2015TG02010074)
2017
--
TAČR
DATPT FA
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem2019
2022
TAČR
ÚVZP FA
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
2019
2023
NAZV
M. Šťastná
DLE FA
20202021RP EKM. ŠťastnáDLE FA
Socrates-EURAMA common interantional study program realization support (TRP_EURAMA_06)
2006
2006RPM. Fajman
FA
Soil Strategy Network in the Danube Region
2012
2014
MMRJ. Záhora
UAPMV FA
Solar radiation transformation - a tool of atmospheric carbon bioacumulation (GA526/03/1104)
20032005
GAČR
I. Marková
DGPP FA
Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova2010
2011
IGADLE FA
South-Moravian countryside as a territory for the production of renewable energy
2013
2013IGA
DLE FA
Species identification of members of necrophagous Diptera order using mitochondrial genes (AF-IGA-IP-2018/077)
2018
2018IGAÚMFGZ FA
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
T. Vyhnánek
DBPP FA
      Molecular biological detection of contamination in spices
2016
2017
Specifický
T. VyhnánekDBPP FA
1999
2006
SpecifickýÚZRHV FA
Specifický výzkum
1999
--SpecifickýP. Oppeltová
DLE FA
      Virtuální exkurze "Voda a krajina"
2012
--Specifický
DLE FA
Specifický výzkum
1999
--Specifický
DGPP FA
      Dopady stresu sucha a vysokých teplot na výnosy ozimé pšenice a návrh adaptačních opatření pro jejich zmírnění (IGA TP 7/2015)
2015
2016
Specifický
DGPP FA
Specifický výzkum1999
--
Specifický
DLE FA
      Možnosti využití vybraných druhů komunálních odpadů se zaměřením na odpadní pneumatiky
2008
2008
Specifický
DLE FA
      Tvorba multimediálního materiálu pro výuku předmětu "Péče o životní prostředí"
2011
2011
SpecifickýDLE FA
Specifický výzkum
1999--SpecifickýJ. WinklerDGPP FA
2020
2020
Specifický
J. Winkler
DBPP FA
Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu
2019
2020
Specifický
ÚVZP FA
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)
2007
--
IGA
ÚZRHV FA
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)
2010
2010NAZVÚZRHV FA
Stabilizace půdní úrodnosti z pohledu výživy rostlin fosforem a draslíkem
2001
2006NAZVUAPMV FA
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)
2015
2015Smluvní výzkumM. GeršlDAFEE FA
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)
2014
2014
Smluvní výzkumDAFEE FA
Standardization of evaluation cattle carcass bodies by aparative methods according to SEUROP system (2B06107)
2006
2011
Other
DAB FA
1996
1999NAZVFA
Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)2007
2011
NAZV
DAB FA
Stanovení degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin (QH72039)2007
2011
NAZV
UAPMV FA
Stanovení deklarovaných jakostních hodnot a určení přítomnosti nukleových kyselin živočišných druhů v krmivu - seminář pro studenty (1305/2009)
2009
2009
FRVŠ
MENDELU
Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů
2016
2016
Other
DFT FA
Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace
2016
2016
OtherV. Sýkora
DFT FA
2012
2018
NAZVK. ŠustováDFT FA
Stanovení potřeby vápníku u slepic v závislosti na věku při zohlednění kvality skořápky v jednotlivých technologických systémech
2007
2007GAČRFA
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)20142014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
2016
2016
Other
K. Šustová
DFT FA
Stanovení těžkých kovů v životním prostředí za využití selektivního biosenzoru (5/2007)
2007
--
IGAR. Kizek
FA
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)
1995
1997Other
DAFEE FA
Structure and dynamics of complexes bioinorganických (GAP205/10/0228)
2010
2013GAČRDCB FA
2006
2008
GAČR
ÚVZP FA
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)
2002
2002OtherJ. Mareček
DAFEE FA
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)
2010
--
GAČR
DCB FA
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)
20092013
NAZV
UPSRR FA
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití (QI91B095)20092013NAZVJ. Ehrenbergerová
UPSRR FA
Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)
20052005
IGA
DCB FA
Studium abiotických faktorů na morfologii a tvorbu významných ochranných látek u rostlin (IGA MZLU 3/2004)
2004
2004IGA
DBPP FA
Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)
20042005IGAJ. Zehnálek
DCB FA
Studium evoluce velikosti genomů rostlin2009
--
IGADBPP FA
Studium exprese genové rodiny extenzinů jako kandidátů pro pukavost lusku u hrachu (IP 22/2016)
2016
2016
IGA
DBPP FA
Studium faktorů ovlivňujících využitelnost vápníku za přítomnosti hořčíku v dietě brojlerů (IP IGA 24/2016)
2016
2016
IGAL. Zeman
ÚVZP FA
Studium genetické variability a stability dlouhodobých kultur somatických embryí smrku ztepilého (GP521/03/P148)
2003
2005
GAČR
P. Hanáček
DBPP FA
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice (QH81280)
20082012NAZVF. Hrabě
ÚVZP FA
Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)2012
--
Other
DCB FA
Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)
2005
2005
IGAJ. ZehnálekDCB FA
Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)20042006
GAČR
J. Zehnálek
DCB FA
Studium reakcí polních plodin na stres suchem2012
2012
IGA
E. HrudováUPSRR FA
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)2007
2011
GAČR
J. Zehnálek
DCB FA
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)
2007--
Other
R. KizekDCB FA
Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)2012--
Other
R. KizekDCB FA
Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu zemědělských kultur (TP 10/2013)
20132013
IGA
J. WinklerDGPP FA
2012
--
OtherR. KizekDCB FA
Study and characterization of tumour cell lines of primary squamous cell carcinoma of the head and neck and their malignant potential (SpinCancer) (NT14337)
2013
--
Other
DCB FA
Study of field crops response to drought stress
2012
2012
IGA
UPSRR FA
Study of genes from flavonoids biosynthetic pathway in wheat (IP 03/2014)2014
2014
IGA
T. Vyhnánek
DBPP FA
Study of genetic variability in collection wheat with non-standard coloured grains (IP 1/2010)20102010IGADBPP FA
Study of molecular adaptations in plants to stress factors (TP 1/2010)
2010
2010IGAT. Vyhnánek
DBPP FA
Study of Pisum sativum L. and Faba vulgaris L. seeds utility in feeding compounds for farming animals (QF3070)2003
2007
NAZV
E. Mrkvicová