Děkanát PEF (PEF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 6

Stav
Název
Od
Do
Druh
GarantPracoviště
zrušený
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015
OP
J. BalíkDPEF PEF
řešený
Projektové webové stránky
2009
--
Interní
I. VyskočilÚIT CP
řešený
      Ústav 191
2010
--
Interní
DPEF PEF
řešený           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání2011
2013
InterníM. Tyllich
ÚIT CP
řešený
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia
2009
--
OP
M. Ševela
DPEF PEF
obhájený
Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí
20082008
RP
DPEF PEFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájenýobhájenývyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený