Deans Office of the Faculty of Business and Economics (FBE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 6

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPJ. BalíkDOFE FBE
Projektové webové stránky2009--InternalI. VyskočilDIT CUD
      Ústav 1912010--InternalM. TyllichDOFE FBE
           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání20112013InternalM. TyllichDIT CUD
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, CZ.1.07/2.2.00/07.01752009--OPM. ŠevelaDOFE FBE
Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí20082008RPJ. KomináckáDOFE FBEKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected