Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 18

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
obhájený Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)2000
2004
VC
ÚMBR AF
řešený Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
2014
2019
TAČR
ÚPŠRR AF
řešený
Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana
2010
2010
IGAB. BrzobohatýÚMBR AF
řešený Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)
2009
--
GAČR
ÚMBR AF
ukončený Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)19971999
Jiný
V. ReinöhlÚMBR AF
řešený
Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů na úrovni proteomické a růstové odezvy
2012
2016
GAČRB. BrzobohatýÚMBR AF
obhájený
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))
2008
2008
FRVŠ
ÚMBR AF
obhájený
Inovace radiobiologické laboratoře (FRVŠ 2415/2005/A/a)
2005
2005
FRVŠ
M. Pöschl
ÚMBR AF
ukončený
Interakce a funkce regulátorů buněčného cyklu v diferenciaci buněk (GA204/01/0905)
20022004GAČR
ÚMBR AF
řešený
Konstrukce proteinů pro porozumění a modulaci rostlinného hormonálního metabolismu a signalizace (P305/11/P768)
2011
--
GAČR
ÚMBR AF
řešený Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách
2015
2017GAČR
ÚMBR AF
obhájený
Molekulární embryologie - jeden z klíčů ke zdravému potomstvu (VS96115)
1996
2000RPÚMBR AF
řešený
Proteome dynamics in response to increased cytokinin levels in Arabidopsis (IAA600040701)2007
--
AKTION
ÚMBR AF
obhájený
Transfer radiocesia a radiokadmia a možnosti jeho ovlivnění v průběhu výkrmu u brojlerových kuřat.
1998
1998
GAČR
M. PöschlÚMBR AF
obhájený
Tvorba praktického cvičení předmětu Radiobiologie a radiační hygiena (FRVŠ F4b 206/2008)
2008
2008FRVŠÚMBR AF
obhájený20092011
GAČR
ÚMBR AF
obhájený
Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí Králického Sněžníku (205/05/0245)
2005
2007GAČRM. Pöschl
ÚMBR AF
obhájený Zkvalitnění předmětů radioekologického zaměření. (F4a 1162/2003)20032003
FRVŠ
ÚMBR AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutýzamítnutýzrušený
zrušený