Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 18

Stav
Název
Od
Do
Druh
GarantPracoviště
Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (LN00A065)20002004VCP. DvořákÚMBR AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
2014
2019
TAČR
R. Cerkal
ÚPŠRR AF
Dynamika fosfoproteomu v průběhu působení cytokininu na semenáčky Arabidopsis thaliana
2010
2010
IGA
B. Brzobohatý
ÚMBR AF
Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis (206/09/2062)
2009
--
GAČR
B. BrzobohatýÚMBR AF
Fytohormonální a molekulární analýza indukce a vývoje somatických embryí smrku ztepilého (ME 119)19971999
Jiný
ÚMBR AF
Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů na úrovni proteomické a růstové odezvy
2012
2016
GAČR
B. BrzobohatýÚMBR AF
Inovace klimatizovaných boxů (fytotronů) pro pěstování rostlinného materiálu (FRVŠ 2008 1969/A (SPP 280361))
2008
2008FRVŠÚMBR AF
Inovace radiobiologické laboratoře (FRVŠ 2415/2005/A/a)2005
2005
FRVŠM. Pöschl
ÚMBR AF
Interakce a funkce regulátorů buněčného cyklu v diferenciaci buněk (GA204/01/0905)
2002
2004
GAČR
ÚMBR AF
Konstrukce proteinů pro porozumění a modulaci rostlinného hormonálního metabolismu a signalizace (P305/11/P768)
2011
--
GAČRP. MazuraÚMBR AF
Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách
2015
2017
GAČR
P. Mazura
ÚMBR AF
Molekulární embryologie - jeden z klíčů ke zdravému potomstvu (VS96115)
1996
2000
RPP. DvořákÚMBR AF
Proteome dynamics in response to increased cytokinin levels in Arabidopsis (IAA600040701)
2007
--
AKTION
ÚMBR AF
Transfer radiocesia a radiokadmia a možnosti jeho ovlivnění v průběhu výkrmu u brojlerových kuřat.19981998
GAČR
ÚMBR AF
Tvorba praktického cvičení předmětu Radiobiologie a radiační hygiena (FRVŠ F4b 206/2008)
2008
2008
FRVŠM. Pöschl
ÚMBR AF
2009
2011
GAČRÚMBR AF
Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí Králického Sněžníku (205/05/0245)
2005
2007
GAČR
ÚMBR AF
Zkvalitnění předmětů radioekologického zaměření. (F4a 1162/2003)
2003
2003FRVŠÚMBR AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený