Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 83

StateNameFromUntil
Type
SupervisorDepartment
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGA
V. Hula
ÚZRHV FA
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2012
2012
IGAV. HulaÚZRHV FA
2012
2012
IGAV. HulaÚZRHV FA
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)
2016
2018NAZVJ. MarešÚZRHV FA
2010
2010
FRVŠH. Šefrová
UPSRR FA
Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)2007
2011
NAZV
ÚZRHV FA
Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)2003--
NAZV
P. SpurnýÚZRHV FA
Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape
20132013
IGA
ÚZRHV FA
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna
2015
2016
IGA
J. Bezděk
ÚZRHV FA
Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management
2012
--
TAČR
ÚZRHV FA
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZV
ÚZRHV FA
Effect of organic acaricides on honey bee microflora
2014
2016
GAČRA. Přidal
ÚZRHV FA
Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)
20192019
IGA
A. PřidalÚZRHV FA
2018--
IGA
ÚZRHV FA
Increasing and more efficient production of salmonids in the Czech Republic using their genetic identification (QJ1510077)
20152018NAZV
ÚZRHV FA
Innovative approaches to selective breeding and biotechnology of tench culture.2006
2007
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV FA
20172017OPA. PřidalÚZRHV FA
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření
20192019
OP
ÚZRHV FA
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
2013
2015
OP
ÚZRHV FA
Insect as a tool of forensic investigation -- morphological and DNA identification of forensically important species in the Czech Republic2014
2014
IGA
ÚZRHV FA
Landscape as a main determinant of biological diversity2018
2019
IGA
ÚZRHV FA
Loučka River water ecosystem heavy metal contamination (1528/G4)
2005
2005
FRVŠT. Vítek
ÚZRHV FA
Methods for using invertebrates for bioindication: case study of SAC Suchý žleb in Moravský kras PLA
2009
2009
IGA
ÚZRHV FA
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)
2006
2006
FRVŠ
T. TichýÚZRHV FA
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)2004
2005
FRVŠ
ÚZRHV FA
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura2006
2006
FRVŠV. Baránek
ÚZRHV FA
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření
2010--IGAZ. LaštůvkaÚZRHV FA
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
2010
--
IGAV. Hula
ÚZRHV FA
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu2011--
Internal
ÚZRHV FA
New technologies landscaping slopes of highway and road corridors to enhance the long-term effectiveness of specific territorial nature protection (TH01030300)
20152019TAČR
ÚZRHV FA
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)
20062006FRVŠR. KoppÚZRHV FA
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)
2006
2006
IGA
V. Baránek
ÚZRHV FA
Obsah proteinu v hemolymfě včely medonosné (AF-IGA2020-IP017)
2020
2020
IGA
ÚZRHV FA
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)20122012Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů
2018
2018
IGA
ÚZRHV FA
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)
2019
2021
NAZV
L. Vorlová
ÚZRHV FA
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)
2005
2005
IGA
ÚZRHV FA
Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)
2010
2012OtherV. HulaÚZRHV FA
Partnership for ecological aspects of technical and economic activities in surface waters
2012
2012OPP. Řezníčková
ÚZRHV FA
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření
2011
2014OP
ÚZRHV FA
Pollen ID – nástroje pro identifikaci pylu
2020
2022TAČRÚZRHV FA
Possibility of using silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) for natural regulation of blue-green algae bloom. (206-02-D031)
2002
2005
GAČR
R. KoppÚZRHV FA
Production technologies of marketable perch (EP9392)
1999
2002
NAZVÚZRHV FA
Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)
2005
2005
IGA
ÚZRHV FA
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)
2012
2013
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)
20122013
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)20122013
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Revitalization and river improvement closed to nature -- tool of biodiversity increasement and effective river management
2012
2012
TAČRÚZRHV FA
Risk Minimization of Cyanobacterial Metabolite Occurrence in Technologic Processes of Fishery Sector (QH71015)2007
2011
NAZV
R. Kopp
ÚZRHV FA
Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚZRHV FA
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)2004
2007
NAZV
J. MarešÚZRHV FA
Selected anthropogenically influenced habitats and their functional potential
2014
2014
IGA
V. Hula
ÚZRHV FA
Specifický výzkum
1999
2006SpecifickýA. Přidal
ÚZRHV FA
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)
2007
--
IGAÚZRHV FA
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)
2010
2010NAZVÚZRHV FA
Sustainable production of healthy fish in different aquaculture systems - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)
2019
2023OP
ÚZRHV FA
Technology of the freshwater fish breeding with using of re-circulatory systems of Danish type focused on the methods of effective treatment of environment and veterinary care (QJ1210013)20122016
NAZV
J. Mareš
ÚZRHV FA
Testing of the inhibitor effectivity against of bee viruses replication2014
2015
Smluvní výzkum
A. PřidalÚZRHV FA
The birds of agricultural countryside
2015
2015
IGAV. HulaÚZRHV FA
The optimization of the intensive farming conditions of the salmonid fishes production in the Czech Republic conditions using Danish technology focused on the produced fish quality. (QI91C001)
20092013NAZVJ. MarešÚZRHV FA
The red book of woody plants of the Czech Republik, The red book of threatened species of the floodplain forests of the Dolní Morava Biosphere reserve and The red list of threatened species of UFE Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017OtherDFBDG FFWT
Traditional cultural landscape as a main determinant of the biodiversity
2018
2019
IGAÚZRHV FA
Upřesnění doby smrti na základě sukcese hmyzu na těle zemřelých - průběh rozkladných pochodů za účasti hmyzu a jejich význam pro soudnělékařskou praxi2011
2014
IGA
ÚZRHV FA
Use of alternative components and innovative practices in fish nutrition. (QK1810296)
2018
2022
NAZV
ÚZRHV FA
Use of primary products from the processing of hemp seeds and seeds of newly bred linseed varieties to improve the quality of agricultural products
2015
2015
NAZVÚZRHV FA
Vápencové lomy jako útočiště pro vzácné druhy střevlíků (Coleoptera: Carabidae)
2012--
IGA
L. Čechová
ÚZRHV FA
Verification optimization technology for the preparation of females carp for early swab. (224/9510/SV2130461)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚZRHV FA
Viniční terasy - refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneida) v zemědělsky intenzivně využívané krajině a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity
2012
2012
IGA
O. KošuličÚZRHV FA
Vliv rybí obsádky na rozvoj fytoplanktonu (IGA/2007)
2007
2007
IGA
A. ZikováÚZRHV FA
Vytvoření nového předmětu Základy Hydrochemie
2010
2010
FRVŠ
R. Kopp
ÚZRHV FA
Vytvoření sbírky dermoplastických preparátů ryb pro zkvalitnění výuky zoologicky zaměřených předmětů.
2006
2006
FRVŠÚZRHV FA
Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky
2016
2019NAZVA. PřidalÚZRHV FA
Využití moderních metod ke stanovení pH, kyslíku a amoniaku. (1184/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚZRHV FA
Využití multimediálního počítače k prezentaci vodních rostlin, sinic a řas. (1127/2001)
2001
2001
FRVŠ
R. KoppÚZRHV FA
2009
2009
IGA
ÚZRHV FA
Zavádění netradičních druhů ryb do akvakultury při využití metod šetrných k životnímu prostředí
2005
2005
NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Zavedení nového předmětu Forenzní biologie
2008
2008
FRVŠ
M. BorkovcováÚZRHV FA
Zhodnocení udržitelnosti rybářského managementu horního úseku toku Moravice (IP11/2013)
2013--
Specifický
ÚZRHV FA
Zjištění schopnosti bráněnky Hermetia illucens konzumovat vybrané odpady ze skupin 02, 19, 20 dle Katalogu odpadu (stanove vyhláškou č. 381/2001 Sb.)
2012
--IGAM. ŽákováÚZRHV FA
Změny fyzikálně-chemických parametrů vody v intenzivním chovu ryb2009
--
IGA
ÚZRHV FA
Změny spotřeby kyslíku u ryb v intenzivním chovu (IGA/2007)20072007
IGA
ÚZRHV FAKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected