Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 81

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV AF
obhájený Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
řešený Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152016JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
řešený Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20132013IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna20152016IGAJ. BezděkÚZRHV AF
řešený Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVM. BorkovcováÚZRHV AF
řešený Gregarické zimování skákavek (Araneae: Salticidae) v prázdných ulitách suchozemských plžů - možné vysvětlení neobvyklé formy subsociálního chování2018--IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Hmyz jako nástroj soudního vyšetřování -- morfologická a DNA identifikace forenzně významných druhů vyskytujících se na území ČR20142014IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
ukončený Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty20172017OPA. PřidalÚZRHV AF
zamítnutý Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření20192019OPA. PřidalÚZRHV AF
obhájený Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace20132015OPJ. MarešÚZRHV AF
zamítnutý Inovativní přístupy ke šlechtění a biotechnologii chovu lína obecného20062007NAZVJ. MarešÚZRHV AF
přijatý Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti20182019IGAV. HulaÚZRHV AF
přijatý Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti20182019IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Metodické postupy při využití bioindikačních bezobratlých organizmů: případová studie na evropsky významné lokalitě Suchý žleb v CHKO Moravský kras20092009IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru. (QH71015)20072011NAZVR. KoppÚZRHV AF
zamítnutý Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)20062006FRVŠT. TichýÚZRHV AF
obhájený Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)20042005FRVŠJ. MarešÚZRHV AF
ukončený Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura20062006FRVŠV. BaránekÚZRHV AF
řešený Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření2010--IGAZ. LaštůvkaÚZRHV AF
obhájený Možnosti využití tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) k přirozené regulaci výskytu vodních květů sinic. (206-02-D031)20022005GAČRR. KoppÚZRHV AF
řešený Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2010--IGAV. HulaÚZRHV AF
přijatý Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu2011--InterníV. HulaÚZRHV AF
řešený Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody (TH01030300)20152019TAČRV. HulaÚZRHV AF
obhájený Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)20062006FRVŠR. KoppÚZRHV AF
ukončený Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)20062006IGAV. BaránekÚZRHV AF
obhájený Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)20122012Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb (QI91C001)20092013NAZVJ. MarešÚZRHV AF
zamítnutý Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů20182018IGAA. PřidalÚZRHV AF
podaný Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)20192021NAZVL. VorlováÚZRHV AF
obhájený Ověření technologie přípravy jikernaček kapra obecného pro časný výtěr. (224/9510/SV2130461)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
ukončený Ověření účinnosti inhibitoru replikace včelích virů20142015Smluvní výzkumA. PřidalÚZRHV AF
obhájený Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)20052005IGAR. KoppÚZRHV AF
podaný Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření20112014OPM. BorkovcováÚZRHV AF
zamítnutý Partnerství pro ekologické aspekty technických a hospodářských aktivit v povrchových vodách20122012OPP. ŘezníčkováÚZRHV AF
ukončený Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)20052005IGAV. BaránekÚZRHV AF
obhájený Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV AF
ukončený Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)20132014Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV AF
ukončený Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)20122013Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV AF
řešený Ptáci zemědělské krajiny20152015IGAV. HulaÚZRHV AF
zamítnutý Revitalizace a přírodě blízké úpravy toků -- nástroj zvýšení biodiverzity i efektivní správy toků20122012TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV AF
obhájený Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)20042004FRVŠR. KoppÚZRHV AF
obhájený Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)20042007NAZVJ. MarešÚZRHV AF
ukončený Specifický výzkum19992006SpecifickýA. PřidalÚZRHV AF
řešený Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)2007--IGAL. StrakováÚZRHV AF
zamítnutý Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)20102010NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. (QJ1210013)20122016NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Technologie produkce tržního okouna (EP9392)19992002NAZVJ. MarešÚZRHV AF
řešený Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)20192023OPJ. MarešÚZRHV AF
podaný Upřesnění doby smrti na základě sukcese hmyzu na těle zemřelých - průběh rozkladných pochodů za účasti hmyzu a jejich význam pro soudnělékařskou praxi20112014IGAM. BorkovcováÚZRHV AF
řešený Vápencové lomy jako útočiště pro vzácné druhy střevlíků (Coleoptera: Carabidae)2012--IGAL. ČechováÚZRHV AF
obhájený Viniční terasy - refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneida) v zemědělsky intenzivně využívané krajině a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity20122012IGAO. KošuličÚZRHV AF
zamítnutý Vliv organickych akaricidů na mikrofloru vcely medonosne20142016GAČRA. PřidalÚZRHV AF
ukončený Vliv rybí obsádky na rozvoj fytoplanktonu (IGA/2007)20072007IGAA. ZikováÚZRHV AF
podaný Vliv vybraných bioaktivních látek na snížení mortality intoxikovaných a infikovaných včel (Apis mellifera)20192019IGAA. PřidalÚZRHV AF
řešený Vybrané antropogenně ovlivněné ekosystémy a jejich krajinný a funkční potenciál20142014IGAV. HulaÚZRHV AF
řešený Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství a údržby krajiny2012--TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV AF
řešený Vytvoření nového předmětu Základy Hydrochemie20102010FRVŠR. KoppÚZRHV AF
obhájený Vytvoření sbírky dermoplastických preparátů ryb pro zkvalitnění výuky zoologicky zaměřených předmětů.20062006FRVŠM. BorkovcováÚZRHV AF
řešený Využití alternativních komponent a inovativních postupů ve výživě ryb (QK1810296)20182022NAZVJ. MarešÚZRHV AF
zamítnutý Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky20162019NAZVA. PřidalÚZRHV AF
obhájený Využití moderních metod ke stanovení pH, kyslíku a amoniaku. (1184/2003)20032003FRVŠR. KoppÚZRHV AF
obhájený Využití multimediálního počítače k prezentaci vodních rostlin, sinic a řas. (1127/2001)20012001FRVŠR. KoppÚZRHV AF
zamítnutý Využití primárních výrobků ze zpracování semene konopí a semen nově šlechtěných odrůd olejného lnu na zlepšení kvality zemědělských produktů.20152015NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Vývoj metody pro ochranu jabloní proti pilatce jablečné (Hoplocampa testudinea) založené na extraktu z keře Quassia amara20092009IGAZ. LaštůvkaÚZRHV AF
obhájený Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů s využitím netradičních technologií (QH71305)20072011NAZVJ. MarešÚZRHV AF
řešený Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí (QF 3028)2003--NAZVP. SpurnýÚZRHV AF
řešený Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)20102012JinýV. HulaÚZRHV AF
ukončený Zatížení vodního ekosystému řeky Loučky těžkými kovy (1528/G4)20052005FRVŠT. VítekÚZRHV AF
zamítnutý Zavádění netradičních druhů ryb do akvakultury při využití metod šetrných k životnímu prostředí20052005NAZVJ. MarešÚZRHV AF
obhájený Zavedení nového předmětu Forenzní biologie20082008FRVŠM. BorkovcováÚZRHV AF
řešený Zhodnocení udržitelnosti rybářského managementu horního úseku toku Moravice (IP11/2013)2013--SpecifickýP. SpurnýÚZRHV AF
řešený Zjištění schopnosti bráněnky Hermetia illucens konzumovat vybrané odpady ze skupin 02, 19, 20 dle Katalogu odpadu (stanove vyhláškou č. 381/2001 Sb.)2012--IGAM. ŽákováÚZRHV AF
řešený Změny fyzikálně-chemických parametrů vody v intenzivním chovu ryb2009--IGAM. CilečekÚZRHV AF
řešený Změny spotřeby kyslíku u ryb v intenzivním chovu (IGA/2007)20072007IGAR. KoppÚZRHV AF
obhájený Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace (QJ1510077)20152018NAZVJ. MarešÚZRHV AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený