Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 81

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny20122012IGAV. HulaÚZRHV FA
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)20162018NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
Development of new methods of rearing selected promising species for aquaculture using non-traditional technologies. (QH71305)20072011NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Development of new technologies of rearing commercially important riverine species of fish and crayfish endangered by environment degradation (QF 3028)2003--NAZVP. SpurnýÚZRHV FA
Diversity, dynamics, and protection of antropologically conditioned habitats - possibility of slowing down the decline of biodiversity in maintaining productive and non-productive functions of landscape20132013IGAV. HulaÚZRHV FA
Diverzita žahadlových blanokřídlých v zahradách intravilánu a extravilánu Brna20152016IGAJ. BezděkÚZRHV FA
Drying out of streams during climate change: prediction of risk and biological indication of drought periods as new methods for water resources and landscape management2012--TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV FA
Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí20112014NAZVM. BorkovcováÚZRHV FA
Effect of organic acaricides on honey bee microflora20142016GAČRA. PřidalÚZRHV FA
Effects of selected bioactive substances on reducing mortality of infected and intoxicated bees (Apis mellifera)20192019IGAA. PřidalÚZRHV FA
Gregarické zimovanie skákaviek (Araneae: Salticidae) v prázdnych ulitách suchozemských ulitníkov – možné vysvetlenie nezvyčajnej formy subsociálneho správania2018--IGAV. HulaÚZRHV FA
Increasing and more efficient production of salmonids in the Czech Republic using their genetic identification (QJ1510077)20152018NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Innovative approaches to selective breeding and biotechnology of tench culture.20062007NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty20172017OPA. PřidalÚZRHV FA
Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření20192019OPA. PřidalÚZRHV FA
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace20132015OPJ. MarešÚZRHV FA
Insect as a tool of forensic investigation -- morphological and DNA identification of forensically important species in the Czech Republic20142014IGAM. BorkovcováÚZRHV FA
Landscape as a main determinant of biological diversity20182019IGAV. HulaÚZRHV FA
Loučka River water ecosystem heavy metal contamination (1528/G4)20052005FRVŠT. VítekÚZRHV FA
Methods for using invertebrates for bioindication: case study of SAC Suchý žleb in Moravský kras PLA20092009IGAV. HulaÚZRHV FA
Modernizace modelového recirkulačního systému (2113/2006/G4)20062006FRVŠT. TichýÚZRHV FA
Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 160/2004)20042005FRVŠJ. MarešÚZRHV FA
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura20062006FRVŠV. BaránekÚZRHV FA
Motýli (Lepidoptera) jako indikátor kvality prostředí a úrovně biodiverzity ve vinicích s různým režimem hospodarření2010--IGAZ. LaštůvkaÚZRHV FA
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny2010--IGAV. HulaÚZRHV FA
Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny -- pokračování projektu2011--InternalV. HulaÚZRHV FA
New technologies landscaping slopes of highway and road corridors to enhance the long-term effectiveness of specific territorial nature protection (TH01030300)20152019TAČRV. HulaÚZRHV FA
Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (1658/2006)20062006FRVŠR. KoppÚZRHV FA
Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách. (IG260231)20062006IGAV. BaránekÚZRHV FA
Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (224/9510/SV2120131)20122012Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
Ověření akaricidních účinků kys. šťavelové ve včelařské praxi českých chovů20182018IGAA. PřidalÚZRHV FA
Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (PID QK1920162)20192021NAZVL. VorlováÚZRHV FA
Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IG250211)20052005IGAR. KoppÚZRHV FA
Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science Cooperation (LA10036)20102012OtherV. HulaÚZRHV FA
Partnership for ecological aspects of technical and economic activities in surface waters20122012OPP. ŘezníčkováÚZRHV FA
Partnerská síť pro ochranu potravních řetězců a člověka při využívání ionizujícího záření20112014OPM. BorkovcováÚZRHV FA
Possibility of using silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) for natural regulation of blue-green algae bloom. (206-02-D031)20022005GAČRR. KoppÚZRHV FA
Production technologies of marketable perch (EP9392)19992002NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu. (IG250201)20052005IGAV. BaránekÚZRHV FA
Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (224/9510/SV2120101)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce. (224/9510/SV2130151)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého (224/9510/SV2120081)20122013Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
Provozní ověření kontinuálního minoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách. (224/9510/SV2130421)20132014Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV FA
Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (224/9510/SV2120121)20122013Smluvní výzkumR. KoppÚZRHV FA
Revitalization and river improvement closed to nature -- tool of biodiversity increasement and effective river management20122012TAČRP. ŘezníčkováÚZRHV FA
Risk Minimization of Cyanobacterial Metabolite Occurrence in Technologic Processes of Fishery Sector (QH71015)20072011NAZVR. KoppÚZRHV FA
Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (150/2004)20042004FRVŠR. KoppÚZRHV FA
Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (QF4118)20042007NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Selected anthropogenically influenced habitats and their functional potential20142014IGAV. HulaÚZRHV FA
Specifický výzkum19992006SpecifickýA. PřidalÚZRHV FA
Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (2007/IGA)2007--IGAL. StrakováÚZRHV FA
Stabilizace populací parmy obecné v ČR intenzivní produkcí násadového materiálu (BARBUS10)20102010NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Sustainable production of healthy fish in different aquaculture systems - PROFISH (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)20192023OPJ. MarešÚZRHV FA
Technology of the freshwater fish breeding with using of re-circulatory systems of Danish type focused on the methods of effective treatment of environment and veterinary care (QJ1210013)20122016NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Testing of the inhibitor effectivity against of bee viruses replication20142015Smluvní výzkumA. PřidalÚZRHV FA
The birds of agricultural countryside20152015IGAV. HulaÚZRHV FA
The optimization of the intensive farming conditions of the salmonid fishes production in the Czech Republic conditions using Danish technology focused on the produced fish quality. (QI91C001)20092013NAZVJ. MarešÚZRHV FA
The red book of woody plants of the Czech Republik, The red book of threatened species of the floodplain forests of the Dolní Morava Biosphere reserve and The red list of threatened species of UFE Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152016OtherL. ÚradníčekDFBDG FFWT
Traditional cultural landscape as a main determinant of the biodiversity20182019IGAV. HulaÚZRHV FA
Upřesnění doby smrti na základě sukcese hmyzu na těle zemřelých - průběh rozkladných pochodů za účasti hmyzu a jejich význam pro soudnělékařskou praxi20112014IGAM. BorkovcováÚZRHV FA
Use of alternative components and innovative practices in fish nutrition. (QK1810296)20182022NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Use of primary products from the processing of hemp seeds and seeds of newly bred linseed varieties to improve the quality of agricultural products20152015NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Vápencové lomy jako útočiště pro vzácné druhy střevlíků (Coleoptera: Carabidae)2012--IGAL. ČechováÚZRHV FA
Verification optimization technology for the preparation of females carp for early swab. (224/9510/SV2130461)20132014Smluvní výzkumJ. MarešÚZRHV FA
Viniční terasy - refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneida) v zemědělsky intenzivně využívané krajině a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity20122012IGAO. KošuličÚZRHV FA
Vliv rybí obsádky na rozvoj fytoplanktonu (IGA/2007)20072007IGAA. ZikováÚZRHV FA
Vytvoření nového předmětu Základy Hydrochemie20102010FRVŠR. KoppÚZRHV FA
Vytvoření sbírky dermoplastických preparátů ryb pro zkvalitnění výuky zoologicky zaměřených předmětů.20062006FRVŠM. BorkovcováÚZRHV FA
Využití kvetoucích pásů v polních podmínkách pro podporu výskytu opylovačů a přirozených,nepřátel škůdců v porostech pšenice a ozimé řepky20162019NAZVA. PřidalÚZRHV FA
Využití moderních metod ke stanovení pH, kyslíku a amoniaku. (1184/2003)20032003FRVŠR. KoppÚZRHV FA
Využití multimediálního počítače k prezentaci vodních rostlin, sinic a řas. (1127/2001)20012001FRVŠR. KoppÚZRHV FA
Vývoj metody pro ochranu jabloní proti pilatce jablečné (Hoplocampa testudinea) založené na extraktu z keře Quassia amara20092009IGAZ. LaštůvkaÚZRHV FA
Zavádění netradičních druhů ryb do akvakultury při využití metod šetrných k životnímu prostředí20052005NAZVJ. MarešÚZRHV FA
Zavedení nového předmětu Forenzní biologie20082008FRVŠM. BorkovcováÚZRHV FA
Zhodnocení udržitelnosti rybářského managementu horního úseku toku Moravice (IP11/2013)2013--SpecifickýP. SpurnýÚZRHV FA
Zjištění schopnosti bráněnky Hermetia illucens konzumovat vybrané odpady ze skupin 02, 19, 20 dle Katalogu odpadu (stanove vyhláškou č. 381/2001 Sb.)2012--IGAM. ŽákováÚZRHV FA
Změny fyzikálně-chemických parametrů vody v intenzivním chovu ryb2009--IGAM. CilečekÚZRHV FA
Změny spotřeby kyslíku u ryb v intenzivním chovu (IGA/2007)20072007IGAR. KoppÚZRHV FAKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected